Մեր մասին

1997 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ  «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» և «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պարբերականների հրատարակումն իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» www.pashtonakan.am փակ բաժնետիրական ընկերությունը (կանոնադրություն):

Ի կատարումն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի`  2002 թվականի հունիսից «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի‚ «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը»` յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին, եռամսյակը մեկ`«Քաղաքային և գյուղական համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուն»: Հրատարակվում է նաև «Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիրը», իսկ իրավական ակտում բազմաթիվ փոփոխությունների կամ լրացումների դեպքում`  կատարվում է պաշտոնական վերահրատարակություն:

Ըստ անհրաժեշտության հրատարակվում են տեղեկագրերի  արտահերթ համարներ:

Տեղեկագրերը վաղուց դարձել են օրենսդիր, գործադիր մարմինների, դատական համակարգի և հանրության սեփականությունը: «Պաշտոնական տեղեկագիր» վերտառությամբ հրատարակված բոլոր օրենսգրքերը բարձր վստահություն են ձեռք բերել սպառողների միջավայրում: Ընկերությունը շնորհակալ է իր սպառողին և ընթերցողին, որոնց դիտողությունների, առաջարկությունների հաշվառումով այսօր այն գործում է իբրև մասնագիտացված կառույց:

Համաշխարհային բանկի և ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ 2005 թվականից գործում է Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգը (ՀԻՏՀ) (Armenian Legal Information System (ARLIS) www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am), որի իրավական ակտերի բազայի համալրման և սպասարկման աշխատանքները դարձյալ իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲ ընկերությունը:

2012 թվականի հունիս ամսից համակարգը կայքը օգտվողներին ներկայացված է նոր տեսքով և հնարավորություններով.

Տեղեկությունները մատուցվում են մատչելի` առանց որևէ սահմանափակման` պատճենահանելու և տպելու հնարավորությամբ:

Կայքի օրենսդրական բազան ամեն շաբաթ` յուրաքանչյուր տեղեկագրի հրապարակումից հետո, թարմացվում է` օգտվողին հնարավորություն ընձեռելով հետևելու իրավական ակտերում կատարվող փոփոխություններին և ստանալու իրավական ակտերի վերջնական տարբերակը:

Կայքից օգտվելու ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է կայքում (Help) կոճակը սեղմելիս:

Իրավական ակտերի էլեկտրոնային բազան թողարկվում է նաև DVD տարբերակով:

 

2003 թվականից «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձեռնամուխ է եղել նաև օրենքների ռուսերեն թարգմանությունների հրապարակմանը:

«Արլիս» կայքում դրված են  ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքների  ռուսերեն բոլոր այն թարգմանությունները, որոնք պաշտոնապես ուղարկվել են  հրատարակության:

Օրենքների ռուսերենով ներկայացնելը պայմանավորված է նաև 1994թ. կնքված «ՀՀ կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև իրավական տեղեկատվության փոխանակման մասին» Համաձայնագրով, որի 2-րդ հոդվածով` «Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է մյուս կողմին տրամադրել իրավական ակտերի մասին պահանջվող տեղեկատվությունը»: Համաձայնագրի Թեմատիկ ցանկում ընդգրկված են փոխանակման ենթակա ոլորտի ակտերը` պետական կարգի, քաղաքացիական իրավունքի, ամուսնության և ընտանիքի, քաղաքացիական դատավարության և այլ ոլորտների օրենսդրության ներառումով:

Ներկայացված բոլոր ակտերի պաշտոնական սկզբնաղբյուրը պաշտոնական տեղեկագրերն են:

Հարգելի գործընկեր

«Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունն սկսել է պաշտոնական տեղեկագրերի 2015 թվականի բաժանորդագրությունը:

Պաշտոնական տեղեկագրերը իրավական դաշտում միակ պաշտոնական սկզբնաղբյուրն են, և իրավաքաղաքացիական, տնտեսական հարաբերության յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պետք է հիմք ունենա պաշտոնական տեղեկագրերը:
       Տեղեկագրերի տարեկան բաժնեգինն արժի 186.000 (մեկ հարյուր ութսունվեց հազար) դրամ (շուրջ 102 տեղեկագիր):

«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:

Այն ներառում է.

·      Միջազգային պայմանագրերը

·      Հայաստանի Հանրապետության օրենքները

·      Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը

·      Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրությունները

·      Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերը

·      Արդարադատության խորհրդի որոշումները:

 

«ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին:

Այն ներառում է.

·      Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշումները

·      Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության նախարարների հրամանները

·      Երևանի քաղաքապետի որոշումները կամ կարգադրությունները

·      Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները:

 

 

Տեղեկագրերը ունեն նաև էլեկտրոնային հրատարակություն: Տարեկան բաժնեգինն արժի 24.000 (քսանչորս հազար) դրամ: Հատավաճառության դեպքում մեկ սկավառակն արժի 2.000 (երկու հազար) դրամ:

Ձեռք բերելով պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագրերը` Դուք մեծապես կտիրապետեք հանրապետության օրենսդրական դաշտին:

Ակտիվ համագործակցության դեպքում Ձեզ անվճար կտրվեն ընկերության կողմից հրատարակվող զանազան օրենսդրական փաթեթներ:

 

Բաժանորդագրության համար դիմել`

( 544441:

* Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4

  5-րդ սենյակ

 

Ուշադրություն`

«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲ ընկերության կրպակը տեղափոխվել է «2750-ամյակի պուրակ» (ՀՀ Կենտրոնական բանկի դիմաց):

«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲ ընկերության 2-րդ կրպակը տեղադրվել է Հալաբյան 41ա հասցեում:

Տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար օգտվողին հնարավորություն է տրվում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`
060 464601, 060 464602, 060 464605:

Հետադարձ կապը թույլ է տալիս օգտվողին առաջարկությունների, իրավական ակտերի անճշտությունների, վրիպակների մասին հայտնել` սեղմելով «Հայտնել սխալի մասին» կոճակը, կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`
060 464601, 060 464602, 060 464605:


О нас

Закрытое акционерное общество "Официальные ведомости" с 1998-го года обеспечиваeт общество законодательной информацией посредством издания периодических ведомостей, а с 2005 года осуществляет официальную электронную публикацию правовых актов РА посредством электронной Системы Правовой Информации Армении (СПИА/ARLIS Armenian Legal Information System).

Система разработана при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках программы "Судебно-правовых реформ" и нацелена на достижение максимальной прозрачности и доступности правового поля, что, безусловно, является важным шагом на пути становления Республики Армения как правового государства.

Официальная электронная публикация правовых актов в самой доступной среде INTERNET и наличие в ней разнообразных поисковых инструментов обеспечивает широкий круг пользователей своевременной, постоянно обновляющейся информацией.

Свободное размещение базы данных правовых актов с мощной поисковой системой в Интернете и ее распространение на дисках в формате DVD является безусловным стимулом для повышения правовой грамотности не только индивидуальных пользователей, но и юридических лиц: предприятий и организаций.

СПИА - единственная в своем роде система, доступная в Интернете. Информация предоставляется без каких-либо ограничений; благодаря совершенной базе и современным интернет-технологиям правовые акты представлены наиболее полно: с графическими изображениями, разноформатными приложенными документами и об'емными электронными таблицами.

База правовых актов еженедельно обновляется, что дает возможность пользователям не только прослеживать изменения в актах и получать его окончательный вариант, но и знакомиться с хронологией изменений и дополнений, а в искомом промежутке времени получать соответствующий вид правового акта.

Установлена обратная связь с пользователем, что позволяет корректировать замеченные им погрешности и с учетом их ценных предложений, оптимизировать программу. Кроме того организуются специальные выездные курсы, издается самоучитель по овладеванию программой. В целях популяризации, программа активно представляется на тематических выставках.

Согласно "Межправительственному соглашению об обмене правовой информацией между правительством РА и правительством РФ" и учитывая повышение деловой активности с Россией, а также возрастающий интерес русскоязычной аудитории к правовому полю РА, одной из важнейших задач "Официальных ведомостей" является создание на основе СПИА базы нормативно-правовых актов РА на русском языке.

С 2003-го года ЗАО "Официальные ведомости" стало издавать законы РА и на русском языке.

С ноября 2010-го года наш сайт регулярно пополнется законами РА, тексты которых были официально переведены НС РА. Русская версия сайта не предполагает создания инкорпорированных версий законов – на сайте будут представлены законы в первичном виде и законы вносящие в них дополнения и изменения.

www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am,

E-mail:info@arlis.am

 

В начало страницы