ՈՒ Ղ Ղ ՈՒ Մ

 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (ընդունված է 2013 թ. մայիսի 2-ին) և «ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (ընդունված է 2013 թ. մայիսի 2-ին) ՀՀ օրենքներում կատարվել է վրիպակ.

1) «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով լրացվող 35.1-ին հոդվածի 9-րդ մասում «Արդարադատության խորհրդի» բառերը կարդալ հետևյալ կերպ՝ «Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի» («ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» N 30 (970), 7 հունիսի 2013 թ., էջ 40):

2) «ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով խմբագրվող 120-րդ հոդվածի 15-րդ կետում «Արդարադատության խորհրդի» բառերը կարդալ հետևյալ կերպ՝ «Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի» («ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» N 30 (970), 7 հունիսի 2013 թ., էջ 36):

 

  ՀՀ Ազգային ժողով