Համարը 
N 1410-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.12.19/65(589) Հոդ.1310
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.11.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.12.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

8 նոյեմբերի 2007 թվականի N 1410-Ն

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պետական հաշվառման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ցուցանիշների պետական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 1297-Ն որոշումը:

3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում հաստատել սույն որոշմամբ սահմանված կարգի 7-րդ, 13-րդ և 15-րդ կետերով նախատեսված մատյանների և քարտի ձևերը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. դեկտեմբերի 8
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
նոյեմբերի 8-ի N 1410-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պետական հաշվառումը:

2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պետական հաշվառումն իրականացվում է դրանց առաջացման պատճառների ու պայմանների ուսումնասիրման և վերացման, ինչպես նաև հետևանքների ծանրության աստիճանի նվազեցման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով:

3. Պետական հաշվառման ենթակա են բոլոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարները:

4. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պետական հաշվառումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության (այսուհետ` ճանապարհային ոստիկանություն) կողմից:

5. Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումները (գումարտակներ, վաշտեր, դասակներ, ջոկեր) իրականացնում են իրենց կողմից սպասարկվող տարածքում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարածքային հաշվառումը` անկախ դրանց հետևանքներից:

6. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարը համարվում է հաշվառված, եթե դրա վերաբերյալ տվյալները գրանցվել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարածքային հաշվառման մատյանում:

7. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարածքային հաշվառման մատյանը վարում է ճանապարհային ոստիկանության շարային ստորաբաժանման այն ծառայողը, ում այդ պարտականությունների կատարումը հանձնարարված է ճանապարհային ոստիկանության պետի հրամանով:

8. Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվել կամ վիրավորվել են մարդիկ, ապա պատահարի վայր ներկայանալուց հետո ճանապարհապարեկային ծառայության շարային ստորաբաժանման ծառայողն անհապաղ զեկուցում է ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն և մանրամասն հաղորդում ներկայացնում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միջոցներ ձեռնարկելուց հետո:

9. Հաղորդումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները`

1) պատահարի օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը և վայրը.

2) պատահարին մասնակից տրանսպորտային միջոցների մակնիշները, հաշվառման համարանիշերը, պատկանելությունը.

3) վարորդների ազգանունները, անունները, հայրանունները, նրանց ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, բնակության և աշխատանքի վայրերը.

4) պատահարի հետևանքով տուժածների ազգանունները, անունները, հայրանունները, նրանց ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, բնակության և աշխատանքի վայրերը.

5) պատահարի վայր մեկնած օպերատիվ-քննչական խմբի կազմը.

6) պատահարը բնութագրող այլ հանգամանքներ` ճանապարհի վիճակը, եղանակային պայմանները և այլն:

10. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարածքային հաշվառում իրականացնող ծառայողն առնվազն յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ (Երևան քաղաքում` յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ) կատարում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով տուժած անձանց տվյալների համեմատություն բժշկական կազմակերպություններում գրանցված տվյալների հետ, արդյունքների մասին կազմում տեղեկանք և զեկուցում ստորաբաժանման ղեկավարին:

11. Եթե համեմատություն կատարելու ընթացքում հայտնաբերվել են դեպքեր, որոնք տեղի են ունեցել տվյալ ստորաբաժանման վարչական տարածքից դուրս, ապա դրա մասին ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում տեղեկացվում է համապատասխան վարչական տարածքի ստորաբաժանմանը:

12. Համեմատություններ կատարելու ընթացքում հայտնաբերված հաշվառումից դուրս մնացած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հաշվառումն իրականացվում է սույն կարգի պահանջներին համապատասխան:

13. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կենտրոնացված պետական հաշվառումն իրականացնում է ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասի համապատասխան ծառայությունը` ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պետական կենտրոնացված հաշվառման մատյանի վարման միջոցով և պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն:

14. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների կահավորանքի, շահագործման, նորոգման և պահպանման աշխատանքների պատճառով տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասի համապատասխան ծառայությունը տեղեկատվություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն:

15. Յուրաքանչյուր ճանապարհատրանսպորտային պատահարի համար լրացվում է հաշվառման քարտ:

16. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հաշվառման քարտը լրացվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարածքային հաշվառման մատյանը վարող ծառայողի կողմից, և ոչ ուշ, քան պատահարի մասին հաղորդում ստանալու (տեղեկանալու) պահից 5 օրվա ընթացքում ուղարկվում ճանապարհային ոստիկանության վարչական մաս, որտեղ դրանք պահպանվում են 3 տարի ժամկետով:

17. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետ կապված նոր հանգամանքներ և տվյալներ ի հայտ գալու դեպքում լրացվում է լրացուցիչ քարտ, որի մեկ օրինակը սույն կարգի 16-րդ կետով սահմանված կարգով ուղարկվում է ճանապարհային ոստիկանության վարչական մաս:

18. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարեկան տվյալների ամփոփման վերջնաժամկետը հաջորդող տարվա հունվարի տասնհինգն է:

19. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին տարեկան ամփոփ տվյալների շտեմարանը պահպանվում է ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասում` 10 տարի ժամկետով:

20. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հաշվառման տվյալները բաց են և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրվում են իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան