Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.01.18/2(415).1 Հատուկ բաժին
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարարություն
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԴԻՐԸ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Կասեցման վերացման ամսաթիվը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Կասեցումը վերացրած լիցենզիա

                 
1

«Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

01506808

ք. Երևան, Նալբանդյան 28

14871-01-3.1Ի 06.07.2011 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 14917 - - - - 12/19/2011
2   01506808   14871-01-3.1Ի 03.06.2011 02     - - - -

12/19/2011

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

Ց Ա Ն Կ

Հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Գործողությունը ուժը կորցրած ճանաչած լիցենզիաներ  

             
1

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

01531115

375009, ք.Երևան, Իսահակյան 24

9881-01-1.2Ի 22.12.2005

Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն

անժամկետ 9914 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 19.12.11 -
2

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

01531115

375009, ք.Երևան, Իսահակյան 24

9881-01-1.2Ի 22.12.2005 04 անժամկետ   - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 19.12.11 -
3

«Վիկ և Էրիկ» ՍՊԸ

04111926

0623, Արարատի մարզ, գ. Փոքր Վեդի, Մարգար Հովհաննիսյանի փողոց, տուն 46

11457-04-2.1Ի 18.12.2007

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ 11495       դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
4

«Վազգեն և որդիներ» ՍՊԸ

03811386

Արարատի, մարզ,
գ. Նոր Կյուրին, 2փ., տ.15

13612-04-2.1Ի 03.12.2009

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 13657 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
5

«Արմենիան քափըր փրոգրամ» ՓԲԸ

06605968

0010, ք. Երևան, Խանջյան փ. 19

13654-01-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 13699 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
6

«Արմենիան քափըր փրոգրամ» ՓԲԸ

06605968

0010, ք. Երևան, Խանջյան փ. 19

13655-01-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ 13700 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
7

«Արմենիան քափըր փրոգրամ» ՓԲԸ

06605968

0010, ք. Երևան, Խանջյան փ. 19

13656-01-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ 13701 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
8

«Արմենիան քափըր փրոգրամ» ՓԲԸ

06605968

0010, ք. Երևան, Խանջյան փ. 19

13657-01-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ 13702 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
9

«Տիար-Շին» ՍՊԸ

00259557

0019, ք. Երևան, Այգեձոր փող., տուն 52/1

13911-01-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 13957 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
10

«Տիար-Շին» ՍՊԸ

00259557

0019, ք. Երևան, Այգեձոր փող., տուն 52/1

13912-01-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ 13958 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
11

«Էյ դի էյ թեք» ՍՊԸ

00870486

0052, ք. Երևան, Ծ. Աղբյուրի 55/5

14491-01-2.1Ի 03.09.2010

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ 14536 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 16.12.11 -
12

«Պարույր շին» ՍՊԸ

00447161

0098, ք. Երևան, Մուշականի 1 փող., 21 տուն

14532-01-2.1Ի 03.09.2010

Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 14577 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 15.12.11 -

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

Ց Ա Ն Կ

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման  վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ներդիրի փոխարինում

                     
1

«Ռեդինետ» ՓԲԸ

01227459

375038, ք.Երևան, Հալաբյան 30/20

11320-01-1.2Ի

23.10.2007

Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն  անժամկետ

11360

-

-

-

-

-

2

«Ռեդինետ» ՓԲԸ

01227459

375038, ք.Երևան, Հալաբյան 30/20

11320-01-1.2Ի

23.09.2011

02  անժամկետ  

-

-

-

-

-

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ներդիրների տրամադրում

                     
1

«Տավրոս» ՍՊԸ

00026801

375019,
ք. Երևան, Պռոշյան 49

13182-01-1.2Ի 29.06.09 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 13221 - - - - -
2

«Տավրոս» ՍՊԸ

00026801

375019,
ք. Երևան, Պռոշյան 49

13182-01-1.2Ի 20.12.11 03 անժամկետ   - - - - -
3

«Տավրոս» ՍՊԸ

00026801

375019,
ք. Երևան, Պռոշյան 49

13182-01-1.2Ի 20.12.11 04 անժամկետ   - - - - -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/Հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ներդիրների տրամադրում

                   
1

«Բենոստի գրուպ» ՍՊԸ

01572186

0001,
ք. Երևան, Աբովյան փող., 8 շենք, 4 տարածք

14631-01-2.1Ի

08.10.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14676 - - - - -
2

«Բենոստի գրուպ» ՍՊԸ

01572186

0001,
ք. Երևան, Աբովյան փող., 8 շենք, 4 տարածք

14631-01-2.1Ի

23.12.11 03 անժամկետ   - - - - -
3

«Բեյզիզ Կոնստ» ՍՊԸ

05017754

ք.Երևան,
գ.Հաղթանակ, 1 փող. 44/2

15180-01-2.1Ի 24.10.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15287 - - - - -
4

«Բեյզիզ Կոնստ» ՍՊԸ

05017754

ք.Երևան,
գ. Հաղթանակ,
1 փող. 44/2

15180-01-2.1Ի 23.12.11 02 անժամկետ   - - - - -
5

«Բեյզիզ Կոնստ» ՍՊԸ

05017754

ք.Երևան,
գ. Հաղթանակ,
1 փող. 44/2

15180-01-2.1Ի 23.12.11 03 անժամկետ   - - - - -
6

«Բեյզիզ Կոնստ» ՍՊԸ

05017754

ք.Երևան,
գ. Հաղթանակ,
1 փող. 44/2

15180-01-2.1Ի 23.12.11 04 անժամկետ   - - - - -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  Նոր տրամադրած լիցենզիաներ                    
1

«ԳԱՍԱՀԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

03536511

Կոտայքի մարզ,
ք. Աբովյան

15277-06-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15385 - - - - -
2           03     - - - - -
3

«Տեպլո էներջի Սոյուշն» ՍՊԸ

00455899

ք. Երևան,
Տ. Մեծի 31 շ., բն. 109

15278-01-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15386 - - - - -
4           04     - - - - -
5

«Ջերմուկ Տուրբոշին» ՍՊԸ

09104032

Վայոց ձորի մարզ,
ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 16 / 1

15279-03-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15387 - - - - -
6           01     - - - - -
7           03     - - - - -
8           04     - - - - -
9

«Մխչյան ֆիշ» ՍՊԸ

04223018

Արարատի մարզ,
գ. Մարմարաշեն

15280-04-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15388 - - - - -
10           01     - - - - -
11

«Մաքուր օդ» ՍՊԸ

00085211

375019, ք.Երևան, Աղբյուր Սերոբի փող., շ.5, բն.18 գործ. հասցե`
ք. Երևան, Արտաշատի խճ. 5/1

15281-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15389 - - - - -
12           04     - - - - -
13

«Ագարբշին» ՍՊԸ

04717637

Արմավիրի մարզ,
գ. Թաիրով
գործ. հասցե`
ք. Երևան, Դավիթաշեն, 1-ին թաղ., 46 շ., բն. 32

15282-05-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15390 - - - - -
14           01     - - - - -
15

«Վ. Գ. և որդիներ» ՍՊԸ

09104024

378110,
Վայոց ձորի մարզ,
ք. Վայք,
Ալավերդյան 53

15283-03-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15391 - - - - -
16           03     - - - - -
17

«Աստիրո Հոլդինգ» ՍՊԸ

02244469

ք. Երևան, Արշակունյանց 67 գործ. հասցե`
ք. Երևան, Կոմիտասի 46, բն. 37

15284-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15392 - - - - -
18           01     - - - - -
19

«Գ. Պապոյան» ՍՊԸ

04110175

378222, Արարատի մարզ,
ք. Արարատ, Ղուկասյան 5

15285-04-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15393 - - - - -
20           01     - - - - -
21           02     - - - - -
22

«Երևանյան կրկես» ՍՊԸ

02700283

ք.Երևան,
Տերյան փող. թիվ 69

15286-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15394 - - - - -
23           01     - - - - -
24

«Սին գրուպ» ՍՊԸ

01400101

ք. Երևան,
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., 2 Բ շ., բն. 14

15287-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15395 - - - - -
25           01     - - - - -
26           04     - - - - -
27

«Իմպերիում շին» ՍՊԸ

02603520

ք. Երևան,
Ամիրյան փող. 4 / 7

15288-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15396 - - - - -
28           01     - - - - -
29

«Էրիկսոն ԱԲ» ընկերության Հայաստանյան մասնաճյուղ

00259738

ք. Երևան,
Մ. Բաղրամյան պող. 40

15289-01-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15397 - - - - -
30           01     - - - - -
31           04     - - - - -
32           05     - - - - -
33

«Էրիկսոն ԱԲ» ընկերության Հայաստանյան մասնաճյուղ

00259738

ք. Երևան,
Մ. Բաղրամյան պող. 40

15290-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15398 - - - - -
34           01     - - - - -
35           04     - - - - -
36           05     - - - - -
37

«Էյ դի էյ թեք» ՍՊԸ

00870486

0052, ք. Երևան,
Ծ. Աղբյուրի 55/5

15291-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15399 - - - - -
38           01     - - - - -
39           04     - - - - -
40

«Ստրոյ Գլորիա» ՍՊԸ

00870539

ք. Երևան,
Գալշոյան 18 շ., բն. 30

15292-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15400 - - - - -
41           01     - - - - -
42

«Մինա-Մայա» ՍՊԸ

00848077

3611, Վայոց ձորի մարզ,
գ. Շատին, ՀԷԿ

15293-03-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15401 - - - - -
43           03     - - - - -
44

«Ֆիրմա Գ. Ա. Խ.» ՍՊԸ

00812658

ք. Երևան, Ավան-Առինջ, 1 մ/շ, 2/10 շ., բն. 71

15294-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15402 - - - - -
45           03     - - - - -
46           04     - - - - -
47

«Շեն պրոեկտ» ՍՊԸ

00875412

ք. Երևան,
Նոր Նորք, Մառի
նրբ. 3/2

15295-01-3.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 15403 - - - - -
48           01     - - - - -
49

«Բելարտ» ՍՊԸ

00257338

ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան փող., 36 շ., բն. 68 տարածք
գործ. հասցե`
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների
փող., 21 տուն

15296-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15404 - - - - -
50           04     - - - - -
51

«Ստրոյ մաստեր Միխայիլ» ՍՊԸ

00103776

ք. Երևան, Մարգարյան 2 նրբ., 12 Ա շ., բն. 34

15297-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15405 - - - - -
52           01     - - - - -
53

«Լագսնառ» ՍՊԸ

00069284

ք. Երևան,
Մ. Բաղրամյան 44, բն.6

15298-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15406 - - - - -
54           03     - - - - -
55

«Հրալուսեր» ՍՊԸ

05013367

378410, Արագածոտնի մարզ,
ք. Աշտարակ, Ոսկանյան 30

15299-07-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15407 - - - - -
56           01     - - - - -
57

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

01522459

 ք.Երևան,
Զ. Անդրանիկի 1

15300-01-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15408 - - - - -
58           04     - - - - -
59

«Արտոլի ինվ» ՍՊԸ

03017154

Կոտայքի մարզ,
ք. Ծաղկաձոր,
Ե. Չարենցի փող., տուն 28

15301-06-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15409 - - - - -
60           01     - - - - -
61

«ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

05504455

377515,
Շիրակի մարզ,
ք. Գյումրի,
Վ. Սարգսյան 5

15302-08-1.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննում անժամկետ 15410 - - - - -
62

«Այյունեթվորքս» ՍՊԸ

02588485

ք. Երևան,
Պուշկինի 41 / 2Ա

15303-01-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15411 - - - - -
63           05     - - - - -
64

«Դամերի» ՍՊԸ

00874873

ք. Երևան, Ավան-Առինջ,
1-ին միկրոշրջ., 2/2շ., բն. 8

15304-01-1.2Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15412 - - - - -
65           01     - - - - -
66

«ՎՏՎ Էներջի» ՍՊԸ

01848385

ք. Երևան,
Ջամբուլի փող.,
տուն 30

15305-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15413 - - - - -
67           01     - - - - -
68           03     - - - - -
69           04     - - - - -
70

«Վլադստեփ-շին» ՍՊԸ

0442297

Արմավիրի մարզ,
ք. Արմավիր, Բաղրամյան 11 /9

15306-05-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15414 - - - - -
71           01     - - - - -
72

«Էս Թի սերվիս» ՍՊԸ

01566381

0009, ք. Երևան, Բայրոնի փ., 4շ.,
բն. 4

15307-01-2.1Ի 26.12.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15415 - - - - -
73           01     - - - - -
74           02     - - - - -
75           03     - - - - -
76           04     - - - - -
77           05     - - - - -
 

Կասեցված լիցենզիաներ

                     
1

«ՇՄՇ-23» ԲԲԸ

09101042

3801, Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք, 
Վ. Համբարձումյան 6/4

6406-03-2.1Ի 01.11.01 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 6428 - - - - -
2   09101042   6406-03-2.1Ի 01.11.01 01 անժամկետ   - - - - -
3   09101042   6406-03-2.1Ի 31.05.11 02 անժամկետ   - - - - -
4   09101042   6406-03-2.1Ի 01.11.01 03 անժամկետ   - - - - -
5   09101042   6406-03-2.1Ի 01.11.01 04 անժամկետ   - - - - -
6   09101042   6406-03-2.1Ի 01.11.01 05 անժամկետ   - - - - -
7

«ՋԻՆՋ» ՍՊԸ

02511015

375010, ք.Երևան, Վարդանանց
փակուղի, շ.8

6435-01-1.1Ի 08.11.01 Ինժեներական հետազննում անժամկետ 6457 - - - - -
8

«Արևշատ-Ա» ՍՊԸ

04208642

378045, Արարատի մարզ, գ.Արևշատ

6502-04-2.1Ի 17.12.01 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 6525 - - - - -
9   04208642   6502-04-2.1Ի 17.12.01 01 անժամկետ   - - - - -
10   04208642   6502-04-2.1Ի 17.12.01 03 անժամկետ   - - - - -
11

«Մետրոնախագիծ» ՓԲԸ

02223225

375086, ք.Երևան, Արարատյան 87

6528-01-1.2Ի 28.12.01 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 6551 - - - - -
12   02223225   6528-01-1.2Ի 28.12.01 01 անժամկետ   - - - - -
13   02223225   6528-01-1.2Ի 28.12.01 02 անժամկետ   - - - - -
14

«Մելիորատոր» ՍՊԸ

00036288

Արարատի մարզ,
գ. Հայանիստ

6569-04-1.2Ի 28.12.2001 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 6592 - - - - -
15   00036288   6569-04-1.2Ի 28.12.01 03 անժամկետ   - - - - -
16

«Զանգեզուր-տրանսշին» ԲԲԸ (նախկին «Հայտրանսշին» ՓԲԸ «Զանգեզուր-տրանսշին» ԴՁ)

09201175

377830, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գալստյան 22

7311-02-2.1Ի 04.11.02 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 7339 - - - - -
17   09201175   7311-02-2.1Ի 04.11.02 01 անժամկետ   - - - - -
18   09201175   7311-02-2.1Ի 04.11.02 02 անժամկետ   - - - - -
19   09201175   7311-02-2.1Ի 04.11.02 03 անժամկետ   - - - - -
20   09201175   7311-02-2.1Ի 04.11.02 04 անժամկետ   - - - - -
21

«Լոռիի ճանապարհների շահագործման և շինարարական» ՓԲԸ

07300325

Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր,
Շիրակի խճ. 6

7358-09-2.1Ի 18.11.02 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 7386 - - - - -
22   07300325   7358-09-2.1Ի 18.11.02 01 անժամկետ   - - - - -
23   07300325   7358-09-2.1Ի 18.11.02 02 անժամկետ   - - - - -
24

«Ջերմագազէլ» ՍՊԸ

02549239

375010, ք.Երևան, Մաշտոցի պող.,
շ.15, բն.112

7408-01-2.1Ի 23.12.2002 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 7436 - - - - -
25   02549239   7408-01-2.1Ի 14.09.11 03 անժամկետ   - - - - -
26   02549239   7408-01-2.1Ի 23.12.02 04 անժամկետ   - - - - -
27

«Ջերմագազէլ» ՍՊԸ

02549239

375010, ք.Երևան, Մաշտոցի պող.,
շ.15, բն.112

7409-01-1.2Ի 23.12.02 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 7437 - - - - -
28   02549239   7409-01-1.2Ի 23.12.02 04 անժամկետ   - - - - -
29

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ

04704351

378342, Արմավիրի մարզ, գ.Արշալույս

7422-05-2.1Ի 23.12.02 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 7450 - - - - -
30   04704351   7422-05-2.1Ի 23.12.02 01 անժամկետ   - - - - -
31   04704351   7422-05-2.1Ի 23.12.02 03 անժամկետ   - - - - -
32   04704351   7422-05-2.1Ի 23.12.02 04 անժամկետ   - - - - -
33

«Ժիլյո» ԱԿ

02205353

375007, ք.Երևան, Բագրատունյաց 69

8090-01-2.1Ի 24.12.03 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 8118 - - - - -
34   02205353   8090-01-2.1Ի 24.12.03 01 անժամկետ   - - - - -
35   02205353   8090-01-2.1Ի 24.12.03 03 անժամկետ   - - - - -
36

«Պ.Գևորգյան և գործընկերներ» ՍՊԸ

08610227

378610,
Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան,
Սայաթ-Նովայի փ., շ.25, բն.20

8098-11-2.1Ի 24.12.03 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 8126 - - - - -
37   08610227   8098-11-2.1Ի 24.12.03 01 անժամկետ   - - - - -
38   08610227   8098-11-2.1Ի 12.05.11 02 անժամկետ   - - - - -
39   08610227   8098-11-2.1Ի 12.05.11 03 անժամկետ   - - - - -
40   08610227   8098-11-2.1Ի 12.05.11 04 անժամկետ   - - - - -
41

 «Տիար» ՍՊԸ

01519892

375001, ք.Երևան, Թամանյան
փ., շ.2,
բն. 63

8101-01-1.2Ի 24.12.03 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 8129 - - - - -
42   01519892   8101-01-1.2Ի 24.12.03 01 անժամկետ   - - - - -
43   01519892   8101-01-1.2Ի 24.12.03 03 անժամկետ   - - - - -
44   01519892   8101-01-1.2Ի 24.12.03 04 անժամկետ   - - - - -
45

«Արտերիա» ՍՊԸ

04717541

378310,
Արմավիրի մարզ, 
ք. Վաղարշապատ, Միչուրինի 1 փակ., տուն 4

9752-05-1.2Ի 04.11.05 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 9784 - - - - -
46   04717541   9752-05-1.2Ի 04.11.05 03 անժամկետ   - - - - -
47

«Երկրաբան-Ուտիք» ՍՊԸ

02579056

375010, ք. Երևան,
Փ. Բուզանդի 1/3

9755-01-1.1Ի 04.11.05 Ինժեներական հետազննում անժամկետ 9787 - - - - -
48

«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ

07600087

377260,
Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Արցախյան 6

9757-10-2.1Ի 04.11.05 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 9789 - - - - -
49   07600087   9757-10-2.1Ի 04.11.05 01 անժամկետ   - - - - -
50   07600087   9757-10-2.1Ի 04.11.05 02 անժամկետ   - - - - -
51   07600087   9757-10-2.1Ի 04.11.05 03 անժամկետ   - - - - -
52

«Աշոկ» շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ

03300963

376414,
Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ,
արտադրական հանգույց

9794-06-1.1Ի 04.11.05 Ինժեներական հետազննում անժամկետ 9826 - - - - -
53

«Աշոկ» շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ

03300963

376414,
Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ,
արտադրական հանգույց

9795-06-2.1Ի 04.11.2005 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 9827 - - - - -
54   03300963   9795-06-2.1Ի 04.11.05 03 անժամկետ   - - - - -
55

«Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ

02529284

375001, ք.Երևան, Նալբանդյան 50/80

9819-01-1.2Ի 24.11.05 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 9851 - - - - -
56   02529284   9819-01-1.2Ի 24.11.05 03 անժամկետ   - - - - -
57   02529284   9819-01-1.2Ի 23.06.11 04 անժամկետ   - - - - -
58

«Ռատման» ՍՊԸ

02701861

375010,
ք. Երևան Բուզանդի 1/3

10601-01-1.2Ի 15.11.06 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 10638 - - - - -
59   02701861   10601-01-1.2Ի 15.11.06 01 անժամկետ   - - - - -
60   02701861   10601-01-1.2Ի 10.06.11 03 անժամկետ   - - - - -
61   02701861   10601-01-1.2Ի 10.06.11 04 անժամկետ   - - - - -
62

«Չարենցավանի կոմունալնիկ» ՇԿ

02806851

378562,
Կոտայքի մարզ,
ք. Չարենցավան, Շինարարների 2

10645-06-2.1Ի 20.12.06 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 10681 - - - - -
63   02806851   10645-06-2.1Ի 20.12.06 01 անժամկետ   - - - - -
64   02806851   10645-06-2.1Ի 20.12.06 03 անժամկետ   - - - - -
65   02806851   10645-06-2.1Ի 20.12.06 04 անժամկետ   - - - - -
66

«Սիլվանա և Մխիթար» ՍՊԸ

05012734

377738,
Արագածոտնի մարզ,
գ. Զարինջա

10659-07-2.1Ի 20.12.06 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 10695 - - - - -
67   05012734   10659-07-2.1Ի 20.12.06 01 անժամկետ   - - - - -
68   05012734   10659-07-2.1Ի 20.12.06 02 անժամկետ   - - - - -
69   05012734   10659-07-2.1Ի 20.12.06 03 անժամկետ   - - - - -
70   05012734   10659-07-2.1Ի 20.12.06 04 անժամկետ   - - - - -
71

«Ավե-Մար» ՍՊԸ

02554691

375001, ք. Երևան, Սայաթ-Նովայի 4, բն. 82

11379-01-2.1Ի 20.11.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11416 - - - - -
72   02554691   11379-01-2.1Ի 20.11.07 01 անժամկետ   - - - - -
73   02554691   11379-01-2.1Ի 20.11.07 04 անժամկետ   - - - - -
74

«Արխի-Տուր» ՍՊԸ

05010092

Արագատոնի մարզ,
ք. Աշտարակ, Շահազիզի 35

11391-07-1.2Ի 20.11.2007 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11429 - - - - -
75   05010092   11391-07-1.2Ի 20.11.07 01 անժամկետ   - - - - -
76   05010092   11391-07-1.2Ի 20.11.07 02 անժամկետ   - - - - -
77   05010092   11391-07-1.2Ի 20.11.07 03 անժամկետ   - - - - -
78   05010092   11391-07-1.2Ի 20.11.07 04 անժամկետ   - - - - -
79   05010092   11391-07-1.2Ի 20.11.07 05 անժամկետ   - - - - -
80

«Մ.Մ.Մ.» ՍՊԸ

02214638

0007, ք. Երևան, Արշակունյաց 254

11400-01-2.1Ի 20.11.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11438 - - - - -
81   02214638   11400-01-2.1Ի 20.11.07 01 անժամկետ   - - - - -
82

«Կետ-արքիթեքթ» ՓԲԸ

00253052

0019, ք. Երևան,
Մ. Բաղրամյան 31ա, բն. 36

11424-01-1.2Ի 20.11.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11462 - - - - -
83   00253052   11424-01-1.2Ի 20.11.07 01 անժամկետ   - - - - -
84   00253052   11424-01-1.2Ի 20.11.07 04 անժամկետ   - - - - -
85

«Էներգոսետպրոյեկտ» ՓԲԸ

00931303

0047, ք. Երևան,
Ա. Արմենակյան 129

11430-01-1.3Ի 20.11.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11468 - - - - -
86   00931303   11430-01-1.3Ի 20.11.07 04 անժամկետ   - - - - -
87

«Գոռտիգ» ՍՊԸ

01802276

375085, ք. Երևան, Շիրակի 94ա

11444-01-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11482 - - - - -
88   01802276   11444-01-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
89   01802276   11444-01-2.1Ի 18.12.07 02 անժամկետ   - - - - -
90   01802276   11444-01-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
91   01802276   11444-01-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
92   01802276   11444-01-2.1Ի 06.06.11 05 անժամկետ   - - - - -
93

«Վարդան» ՍՊԸ

06405572

1901, Լոռու մարզ,
ք. Ստեփանավան,
փող. Դեսինի 69/19

11452-09-2.1Ի 18.12.2007 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11490 - - - - -
94   06405572   11452-09-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
95   06405572   11452-09-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
96

«Թիվ-1 շինվարչություն» ԲԲԸ

08404037

378630,
Գեղարքունիքի մարզ,
ք. Գավառ,
Անդրանիկի 5

11458-11-2.1Ի 18.12.2007 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11496 - - - - -
97   08404037   11458-11-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
98   08404037   11458-11-2.1Ի 18.12.07 02 անժամկետ   - - - - -
99   08404037   11458-11-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
100   08404037   11458-11-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
101

«Ստեկո» ՍՊԸ

01201819

0053, ք. Երևան, Արցախի փող.,
թիվ 46/3

11465-01-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11503 - - - - -
102   01201819   11465-01-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
103   01201819   11465-01-2.1Ի 18.12.07 02 անժամկետ   - - - - -
104   01201819   11465-01-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
105   01201819   11465-01-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
106

«Ալ-մասքա» ՍՊԸ

08207774

378715,
Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Ծակքար

11471-11-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11509 - - - - -
107   08207774   11471-11-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
108   08207774   11471-11-2.1Ի 18.03.11 02 անժամկետ   - - - - -
109   08207774   11471-11-2.1Ի 18.03.11 03 անժամկետ   - - - - -
110   08207774   11471-11-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
111   08207774   11471-11-2.1Ի 18.03.11 05 անժամկետ   - - - - -
112

«ԱՇՆ Փրոջեքթ» ՍՊԸ

00931423

0025, ք. Երևան, Չարենցի փ. 1

11484-01-1.2Ի 18.12.2007 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11522 - - - - -
113   00931423   11484-01-1.2Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
114   00931423   11484-01-1.2Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
115

«ԱՇՆ Վիկս» ՍՊԸ

01527676

0001, ք. Երևան, Աբովյան 36

11485-01-1.2Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11523 - - - - -
116   01527676   11485-01-1.2Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
117   01527676   11485-01-1.2Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
118

«Բիգ էներգո» ՍՊԸ

01008766

0035, ք. Երևան,
Կ. Ուլնեցու 3 փակուղի 6,
բն. 7

11497-01-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11535 - - - - -
119   01008766   11497-01-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
120

«Բիգ էներգո» ՍՊԸ

01008766

0035, ք. Երևան,
Կ. Ուլնեցու 3 փակուղի 6,
բն. 7

11503-01-1.2Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11541 - - - - -
121   01008766   11503-01-1.2Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
122

«Սմալա» ՍՊԸ

00848343

375035, ք. Երևան, Ռուբինյանց 16/1 շ., բն. 20

11505-01-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11543 - - - - -
123   00848343   11505-01-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
124   00848343   11505-01-2.1Ի 18.12.07 02 անժամկետ   - - - - -
125   00848343   11505-01-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
126   00848343   11505-01-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
127   00848343   11505-01-2.1Ի 18.12.07 05 անժամկետ   - - - - -
128

«Կոտայք նախագծային և շինմոնտաժային բյուրո» ՍՊԸ

03308672

378414, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Չարենցի 54

11515-06-1.2Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11553 - - - - -
129   03308672   11515-06-1.2Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
130   03308672   11515-06-1.2Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
131   03308672   11515-06-1.2Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
132   03308672   11515-06-1.2Ի 02.08.11 05 անժամկետ   - - - - -
133

«Դադեշ-շին» ՍՊԸ

03530265

2227, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ, 20 փող., տուն 3

11531-06-2.1Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 11569 - - - - -
134   03530265   11531-06-2.1Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
135   03530265   11531-06-2.1Ի 18.12.07 02 անժամկետ   - - - - -
136   03530265   11531-06-2.1Ի 18.12.07 03 անժամկետ   - - - - -
137   03530265   11531-06-2.1Ի 18.12.07 04 անժամկետ   - - - - -
138

«Հարգ» ՍՊԸ

02542032

0002, ք. Երևան, Դեմիրճյան 29, բն. 4Ա

11532-01-1.2Ի 18.12.07 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 11570 - - - - -
139   02542032   11532-01-1.2Ի 18.12.07 01 անժամկետ   - - - - -
140

«Գագիկ Հովհան-նիսյան» ճարտա-րապետական արվեստանոց» ՍՊԸ

02579469

0010, ք.Երևան, Փ.Բուզանդի փող., թիվ 1/3

12546-01-1.2Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 12584 - - - - -
141   02579469   12546-01-1.2Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
142   02579469   12546-01-1.2Ի 02.09.11 03 անժամկետ   - - - - -
143   02579469   12546-01-1.2Ի 02.09.11 04 անժամկետ   - - - - -
144

«ՋԷՆԳ» ՍՊԸ

01226781

375088,
ք.Երևան, Շիրազի 48 շ., բն. 31

12547-01-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12585 - - - - -
145   01226781   12547-01-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
146   01226781   12547-01-2.1Ի 21.11.08 04 անժամկետ   - - - - -
147

«Էդուարդ-շին» ՍՊԸ

03514862

378510, Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան,
2 մ/շ, 28 շ.,
բն. 11

12554-06-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12592 - - - - -
148   03514862   12554-06-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
149   03514862   12554-06-2.1Ի 21.11.08 02 անժամկետ   - - - - -
150   03514862   12554-06-2.1Ի 21.11.08 03 անժամկետ   - - - - -
151   03514862   12554-06-2.1Ի 21.11.08 04 անժամկետ   - - - - -
152   03514862   12554-06-2.1Ի 21.11.08 05 անժամկետ   - - - - -
153

«Տիրանուն» ՓԲԸ

01225128

3601, Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Մուրացանի 7 տուն

12555-03-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12593 - - - - -
154   01225128   12555-03-2.1Ի 21.11.2008 01 անժամկետ   - - - - -
155   01225128   12555-03-2.1Ի 21.11.2008 02 անժամկետ   - - - - -
156   01225128   12555-03-2.1Ի 21.11.2008 03 անժամկետ   - - - - -
157   01225128   12555-03-2.1Ի 21.11.2008 04 անժամկետ   - - - - -
158   01225128   12555-03-2.1Ի 21.11.2008 05 անժամկետ   - - - - -
159

«Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ.» ՍՊԸ

09210417

377830, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Օրբելյանների փ.,
7 շ., բն. 14
գործ. հասցե`
ք. Երևան,
Հ. Հակոբյան 9/1 շ.,
բն. 2

12556-02-2.1Ի 21.11.2008 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12594 - - - - -
160   09210417   12556-02-2.1Ի 21.11.2008 01 անժամկետ   - - - - -
161   09210417   12556-02-2.1Ի 21.11.2008 02 անժամկետ   - - - - -
162   09210417   12556-02-2.1Ի 21.11.2008 03 անժամկետ   - - - - -
163   09210417   12556-02-2.1Ի 21.11.2008 04 անժամկետ   - - - - -
164

«Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ

07612327

377250,
Տավուշի մարզ,
ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փող.,
թիվ 76

12558-10-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12596 - - - - -
165   07612327   12558-10-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
166

«Արքիթեքտուրալ դիզայն Ա և Ա» ՍՊԸ

00450037

0002, ք.Երևան, Դիմիտրովի փ. 89 շ., բն. 16

12565-01-1.2Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 12603 - - - - -
167   00450037   12565-01-1.2Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
168

«Գրին ֆենսի» ՍՊԸ

01010293

0037, ք.Երևան, Հասրաթյան 7

12567-01-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12605 - - - - -
169   01010293   12567-01-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
170

«Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ

04220276

0702, Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ,
Մարքսի փ. 14 շ.,
բն. 6

12602-04-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12640 - - - - -
171   04220276   12602-04-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
172   04220276   12602-04-2.1Ի 21.11.08 03 անժամկետ   - - - - -
173   04220276   12602-04-2.1Ի 21.11.08 04 անժամկետ   - - - - -
174

«Մետրոշինվերա-նորոգում» ԲԲԸ

02200317

375086, ք.Երևան, Արարատյան 87/2

12612-01-2.1Ի 21.11.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12650 - - - - -
175   02200317   12612-01-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
176   02200317   12612-01-2.1Ի 21.11.08 02 անժամկետ   - - - - -
177

«Դարի շունչ» ՀՁ ՍՊԸ

00862153

375062, ք.Երևան, Թոթովենցի 6/2 շ.,
բն. 15

12618-01-2.1Ի 21.11.2008 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12656 - - - - -
178   00862153   12618-01-2.1Ի 21.11.08 01 անժամկետ   - - - - -
179   00862153   12618-01-2.1Ի 21.11.08 02 անժամկետ   - - - - -
180   00862153   12618-01-2.1Ի 21.11.08 03 անժամկետ   - - - - -
181   00862153   12618-01-2.1Ի 21.11.08 04 անժամկետ   - - - - -
182   00862153   12618-01-2.1Ի 21.11.08 05 անժամկետ   - - - - -
183

«Մավա պրո» ՍՊԸ

00449742

0018, ք.Երևան,
Նար-Դոսի 34

12630-01-1.2Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 12668 - - - - -
184   00449742   12630-01-1.2Ի 18.12.08 04 անժամկետ   - - - - -
185

«Մավա պրո» ՍՊԸ

00449742

0018, ք.Երևան,
Նար-Դոսի 34

12631-01-2.1Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12669 - - - - -
186   00449742   12631-01-2.1Ի 18.12.08 04 անժամկետ   - - - - -
187

«Ավալոն» ՍՊԸ

02565715

375010, ք.Երևան, Պուշկինի փող. 15ա

12632-01-2.1Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12670 - - - - -
188   02565715   12632-01-2.1Ի 18.12.08 01 անժամկետ   - - - - -
189

«Ա.Ներսիսյան և ընկերներ» ՍՊԸ

01228315

375108, ք.Երևան,
16 թաղ., 25 շ., 120 բն.

12648-01-2.1Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12686 - - - - -
190   01228315   12648-01-2.1Ի 18.12.08 01 անժամկետ   - - - - -
191   01228315   12648-01-2.1Ի 18.12.08 04 անժամկետ   - - - - -
192

«Փայփ լայն» ՍՊԸ

00098934

0012, ք.Երևան, Սունդուկյան 23 շ., բն. 52

12658-01-2.1Ի 18.12.2008 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12696 - - - - -
193   00098934   12658-01-2.1Ի 18.12.08 01 անժամկետ   - - - - -
194   00098934   12658-01-2.1Ի 18.12.08 03 անժամկետ   - - - - -
195

«Աշկար» ՍՊԸ

02807433

378550, Կոտայքի մարզ, գ.Ֆանտան

12659-06-2.1Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12697 - - - - -
196   02807433   12659-06-2.1Ի 18.12.08 01 անժամկետ   - - - - -
197   02807433   12659-06-2.1Ի 10.06.11 03 անժամկետ   - - - - -
198   02807433   12659-06-2.1Ի 10.06.11 04 անժամկետ   - - - - -
199

«Հովաշ» ՍՊԸ

09210409

377830,
Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս,
Անկախության փ.,
տ. 104

12695-02-2.1Ի 18.12.08 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 12733 - - - - -
200   09210409   12695-02-2.1Ի 18.12.08 01 անժամկետ   - - - - -
201   09210409   12695-02-2.1Ի 18.12.08 03 անժամկետ   - - - - -
202   09210409   12695-02-2.1Ի 18.12.08 04 անժամկետ   - - - - -
203

«Աբվան» ՍՊԸ

01235885

0031, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ., 48/3շ., բն.49

13544-01-1.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննում անժամկետ 13583 - - - - -
204

«Արխիտոն» ՍՊԸ

01544108

ք. Երևան,
Նալբանդյան 25ա շ., բն. 30

13550-01-1.2Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 13589 - - - - -
205   01544108   13550-01-1.2Ի 06.11.2009 01 անժամկետ   - - - - -
206   01544108   13550-01-1.2Ի 12.07.11 03 անժամկետ   - - - - -
207   01544108   13550-01-1.2Ի 06.11.2009 04 անժամկետ   - - - - -
208

«Մ.Ա.Ղ.-շինանյութ» ՍՊԸ

03525386

378516,
Կոտայքի մարզ,
գ. Արամուս

13551-06-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13590 - - - - -
209   03525386   13551-06-2.1Ի 06.11.2009 01 անժամկետ   - - - - -
210   03525386   13551-06-2.1Ի 18.03.11 02 անժամկետ   - - - - -
211   03525386   13551-06-2.1Ի 06.11.2009 03 անժամկետ   - - - - -
212   03525386   13551-06-2.1Ի 06.11.2009 04 անժամկետ   - - - - -
213   03525386   13551-06-2.1Ի 18.03.11 05 անժամկետ   - - - - -
214

«Հովարմար» ՍՊԸ

04218997

0706, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Բուդաղյան 1 ա

13558-04-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13598 - - - - -
215   04218997   13558-04-2.1Ի 06.11.09 03 անժամկետ   - - - - -
216   04218997   13558-04-2.1Ի 06.11.09 04 անժամկետ   - - - - -
217

«Գովա» ՍՊԸ

01009071

0014, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.
35/2-3շ., բն. 22

13560-01-3.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13600 - - - - -
218   01009071   13560-01-3.1Ի 06.11.09 01 անժամկետ   - - - - -
219   01009071   13560-01-3.1Ի 06.11.09 03 անժամկետ   - - - - -
220   01009071   13560-01-3.1Ի 19.05.11 04 անժամկետ   - - - - -
221

ԱՁ Վրեժ Հրանտի Սարգսյան

25304793

0022, ք. Երևան,
Ավան-Առինջ
1/1-46

13567-01-3.1Ֆ 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13607 - - - - -
222   25304793   13567-01-3.1Ֆ 06.11.09 01 անժամկետ   - - - - -
223

Երևանի քաղա-քապետարանի «Լուսանշան» ՊՈԱԿ

01840007

375065, ք. Երևան, Սեբաստիայի 7

13569-01-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13609 - - - - -
224   01840007   13569-01-2.1Ի 06.11.09 01 անժամկետ   - - - - -
225   01840007   13569-01-2.1Ի 06.11.09 04 անժամկետ   - - - - -
226

«Մոսե-Արամ» ՍՊԸ

08211067

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Մամիկոնյանց թիվ 2

13570-11-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13610 - - - - -
227   08211067   13570-11-2.1Ի 12.05.11 01 անժամկետ   - - - - -
228   08211067   13570-11-2.1Ի 12.05.11 02 անժամկետ   - - - - -
229   08211067   13570-11-2.1Ի 06.11.09 03 անժամկետ   - - - - -
230   08211067   13570-11-2.1Ի 12.05.11 04 անժամկետ   - - - - -
231   08211067   13570-11-2.1Ի 12.05.11 05 անժամկետ   - - - - -
232

«ՀովԶավ» ՍՊԸ

08909995

Վայոց ձորի մարզ,
ք. Ջերմուկ,
Շահումյան 11

13571-03-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13611 - - - - -
233   08909995   13571-03-2.1Ի 06.11.09 01 անժամկետ   - - - - -
234   08909995   13571-03-2.1Ի 19.10.11 04 անժամկետ   - - - - -
235

«Բախշիկ-Անդրանիկ եղբայրներ» ՍՊԸ

0352931

2201, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 4 մ/շ, 71շ., բն. 8ա

13575-06-1.2Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 13615 - - - - -
236   0352931   13575-06-1.2Ի 06.11.09 04 անժամկետ   - - - - -
237

«Գառ-Է» ՍՊԸ

02241843

0086, ք. Երևան, Շիրակի փող., 7/2, բն. 28

13588-08-3.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13628 - - - - -
238   02241843   13588-08-3.1Ի 06.11.2009 01 անժամկետ   - - - - -
239

«Հարությունյան շին» ՍՊԸ

01012067

0035, ք. Երևան, Գերցենի փող., 9 տուն

13591-01-2.1Ի 06.11.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13637 - - - - -
240   01012067   13591-01-2.1Ի 23.06.11 01 անժամկետ   - - - - -
241   01012067   13591-01-2.1Ի 06.11.09 03 անժամկետ   - - - - -
242   01012067   13591-01-2.1Ի 06.11.09 04 անժամկետ   - - - - -
243

ԱՁ Գագիկ Լենիկի Ղուկասյան

54606705

Արագածոտնի մարզ,
գ. Ոսկեվազ

13596-07-3.1Ֆ 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13641 - - - - -
244   54606705   13596-07-3.1Ֆ 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
245

«Մարիամիկ» ՍՊԸ

09806237

378010, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Աբովյան-7

13597-02-2.1Ի 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13642 - - - - -
246   09806237   13597-02-2.1Ի 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
247   09806237   13597-02-2.1Ի 03.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
248

«Համշին» ՍՊԸ

00650199

375040, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան 34/12

13604-01-2.1Ի 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13649 - - - - -
249   00650199   13604-01-2.1Ի 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
250   00650199   13604-01-2.1Ի 03.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
251

«Թերմոշինթել» ՍՊԸ

03017274

378550, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, միկրոշրջան, շ. 229, բն.14

13610-06-3.1Ի 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13655 - - - - -
252   03017274   13610-06-3.1Ի 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
253

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ

00078569

375014, ք. Երևան, Ադոնցի 10 բ

13624-01-2.1Ի 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13669 - - - - -
254   00078569   13624-01-2.1Ի 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
255   00078569   13624-01-2.1Ի 03.12.09 02 անժամկետ   - - - - -
256   00078569   13624-01-2.1Ի 03.12.09 03 անժամկետ   - - - - -
257   00078569   13624-01-2.1Ի 03.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
258

«Վերշինա» ՍՊԸ

00849519

375001, ք. Երևան, Բելյակովսկու փող., տուն 9

13625-01-3.1Ի 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13670 - - - - -
259   00849519   13625-01-3.1Ի 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
260   00849519   13625-01-3.1Ի 03.12.09 03 անժամկետ   - - - - -
261   00849519   13625-01-3.1Ի 03.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
262

«Վարգոս» ԲԲԸ

02207452

375061, ք. Երևան, Բագրատունյաց 6 փակ., թիվ 77

13641-01-2.1 03.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13686 - - - - -
263   02207452   13641-01-2.1 03.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
264   02207452   13641-01-2.1 03.12.09 03 անժամկետ   - - - - -
265   02207452   13641-01-2.1 03.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
266

«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

08409435

378630, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 2

13651-11-4.1Ի 29.12.2009 Շենքեր և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն անժամկետ 13696 - - - - -
267

«Տարոն-Տավրոս» ՍՊԸ

03003081

378550, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, կենտրոն 69/10

13659-06-2.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13704 - - - - -
268   03003081   13659-06-2.1Ի 29.12.2009 01 անժամկետ   - - - - -
269

«Ղարաբաղցյան-շին» ՍՊԸ

01002751

375014, ք. Երևան, Ազատության նրբ., 5շ., բն. 11

13661-01-2.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13706 - - - - -
270   01002751   13661-01-2.1Ի 29.12.2009 01 անժամկետ   - - - - -
271   01002751   13661-01-2.1Ի 29.12.2009 02 անժամկետ   - - - - -
272   01002751   13661-01-2.1Ի 29.12.2009 03 անժամկետ   - - - - -
273   01002751   13661-01-2.1Ի 29.12.2009 04 անժամկետ   - - - - -
274   01002751   13661-01-2.1Ի 29.12.2009 05 անժամկետ   - - - - -
275

«Հիդրո» ՍՊԸ

09804085

3502, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադեի 5

13665-02-2.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13710 - - - - -
276   09804085   13665-02-2.1Ի 29.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
277   09804085   13665-02-2.1Ի 29.12.09 02 անժամկետ   - - - - -
278   09804085   13665-02-2.1Ի 29.12.09 03 անժամկետ   - - - - -
279   09804085   13665-02-2.1Ի 29.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
280

«ԿՇԲ» ՍՊԸ

00869083

0063, ք. Երևան,
Դավիթ Մալայան 41տ.

13683-01-3.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13728 - - - - -
281   00869083   13683-01-3.1Ի 29.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
282   00869083   13683-01-3.1Ի 29.12.09 03 անժամկետ   - - - - -
283   00869083   13683-01-3.1Ի 29.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
284

«Գագիկ-Մովսես» ՍՊԸ

08416216

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,
Հացառատ թաղ.

13686-11-2.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 13731 - - - - -
285   08416216   13686-11-2.1Ի 29.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
286   08416216   13686-11-2.1Ի 29.12.09 02 անժամկետ   - - - - -
287   08416216   13686-11-2.1Ի 29.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
288

«Արխի էվրիկա» ՍՊԸ

01527942

375009, ք. Երևան, Մաշտոցի 49շ., բն. 14

13687-01-1.2Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 13732 - - - - -
289   01527942   13687-01-1.2Ի 29.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
290

«Շինպրոգրես» ՓԲԸ

00099713

0014, ք. Երևան, Կոմիտասի 56շ.,
բն. 67

13689-01-3.1Ի 29.12.2009 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 13734 - - - - -
291   00099713   13689-01-3.1Ի 29.12.09 01 անժամկետ   - - - - -
292   00099713   13689-01-3.1Ի 29.12.09 04 անժամկետ   - - - - -
293   00099713   13689-01-3.1Ի 29.12.09 05 անժամկետ   - - - - -
294

«Ռոլար» ՍՊԸ

08615324

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Գայի 21

14674-11-2,1Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14719 - - - - -
295   08615324   14674-11-2,1Ի 24.11.10 01 անժամկետ   - - - - -
296

«Գագարծ շին» ՍՊԸ

01572436

0025, ք. Երևան,
Ալ. Մանուկյան փող., 7շ., բն. 75

14677-01-2,1Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14723 - - - - -
297   01572436   14677-01-2,1Ի 24.11.10 01 անժամկետ   - - - - -
298   01572436   14677-01-2,1Ի 24.11.10 02 անժամկետ   - - - - -
299   01572436   14677-01-2,1Ի 24.11.10 03 անժամկետ   - - - - -
300   01572436   14677-01-2,1Ի 24.11.10 04 անժամկետ   - - - - -
301   01572436   14677-01-2,1Ի 24.11.10 05 անժամկետ   - - - - -
302

«Շինէքսպերտ» ՍՊԸ

06944187

2001, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր,
Տ. Մեծի 41-19

14699-09-1.3Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14745 - - - - -
303   06944187   14699-09-1.3Ի 24.11.2010 01 անժամկետ   - - - - -
304

«Եվրո նախագիծ» ՍՊԸ

08211488

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն

14701-11-1.2Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14747 - - - - -
305   08211488   14701-11-1.2Ի 24.11.10 01 անժամկետ   - - - - -
306   08211488   14701-11-1.2Ի 24.11.10 03 անժամկետ   - - - - -
307

«Անիշիննախագիծ» ՍՊԸ

05203853

378450, Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Բելառուսական թաղ, Գայի – 12

14704-07-3.1Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 14750 - - - - -
308   05203853   14704-07-3.1Ի 24.11.10 01 անժամկետ   - - - - -
309

«Հաբշին նախագիծ» ՍՊԸ

01844994

ք. Երևան, Սվաճյան 32 շենք, բն. 19

14705-01-3.1Ի 24.11.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 14751 - - - - -
310   01844994   14705-01-3.1Ի 24.11.10 01 անժամկետ   - - - - -
311

«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ

09413276

377810, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Երկաթու-ղայինների 15/14
գործ. հասցե`
ք. Երևան, Շահումյան 20/36

14745-02-1.2Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14791 - - - - -
312   09413276   14745-02-1.2Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
313

«Յունիվերսալ ինժեներինգ» ՍՊԸ

00871265

ք. Երևան, Մոլդովական փ., 40շ., բն. 17

14751-01-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14797 - - - - -
314   00871265   14751-01-2.1Ի 29.12.10 04 անժամկետ   - - - - -
315

«Կոնցեպտ Դիզայն» ՍՊԸ

00104142

ք. Երևան, Արաբկիր,
21 փող., 1շ., բն. 64

14759-01-1.2Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14805 - - - - -
316   00104142   14759-01-1.2Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
317   00104142   14759-01-1.2Ի 21.07.11 03 անժամկետ   - - - - -
318   00104142   14759-01-1.2Ի 21.07.11 04 անժամկետ   - - - - -
319

«Մ.Ո.Գ. - Շին» ՍՊԸ

05017075

Արագածոտնի մարզ,
գ. Փարպի

14760-07-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14806 - - - - -
320   05017075   14760-07-2.1Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
321   05017075   14760-07-2.1Ի 29.12.10 04 անժամկետ   - - - - -
322             անժամկետ   - - - - -
323             անժամկետ   - - - - -
324

«Միքգալ Շին» ՍՊԸ

00872036

0044, ք. Երևան,
Ավան, Չարենցի թաղ., 17/1, բն. 11

14763-01-3.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 14809 - - - - -
325   00872036   14763-01-3.1Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
326

«Միքգալ Շին» ՍՊԸ

00872036

0044, ք. Երևան,
Ավան, Չարենցի թաղ., 17/1, բն. 11

14764-01-1.2Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14810 - - - - -
327   00872036   14764-01-1.2Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
328

«Ունիկո Գրուպ» ՍՊԸ

06940066

2001, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր, Ուսանողական 10

14765-09-1.3Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 14811 - - - - -
329   06940066   14765-09-1.3Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
330

«Ունիկո Գրուպ» ՍՊԸ

06940066

2001, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր, Ուսանողական 10

14766-09-1.1Ի 29.12.2010 Կապիտալ շինարարության բնագավառում ինժեներական հետազննում անժամկետ 14812 - - - - -
331

«Մողրու ԲԿՏ» ԲԲԸ

09700734

Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 41

14783-02-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14829 - - - - -
332   09700734   14783-02-2.1Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
333

«Լիվարդ Շին» ՍՊԸ

08910599

Վայոց ձորի մարզ,
ք. Եղեգնաձոր, Կոմիտասի 9

14786-03-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14832 - - - - -
334   08910599   14786-03-2.1Ի 29.12.10 04 անժամկետ   - - - - -
335

«Ալ Համռա Ռիել Իսթեյդ» ՍՊԸ

01560249

ք. Երևան,
Մաշտոցի 43,
բն. 4

14787-01-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14833 - - - - -
336   01560249   14787-01-2.1Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
337

«Երֆրեզ» ԲԲԸ

00009589

375014,ք. Երևան, Կոմիտասի 60շ.

14790-01-2.1Ի 29.12.2010 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 14836 - - - - -
338   00009589   14790-01-2.1Ի 29.12.10 01 անժամկետ   - - - - -
339   00009589   14790-01-2.1Ի 29.12.10 02 անժամկետ   - - - - -
340   00009589   14790-01-2.1Ի 29.12.10 04 անժամկետ   - - - - -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ներդիրների տրամադրում

                     
1

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

01522459

 ք. Երևան,
Զ. Անդրանիկի 1

15177-01-3.1Ի 23.09.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն անժամկետ 15280 - - - - -
2   01531115   15177-01-3.1Ի 28.12.11 04 անժամկետ   - - - - -
3

«Արծովին» ՍՊԸ

06934021

Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր, Նարեկացու 67 Ա

15268-09-2.1Ի 24.11.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15376 - - - - -
4   06934021   15268-09-2.1Ի 28.12.11 04 անժամկետ   - - - - -
5

«Այյունեթվորքս» ՍՊԸ

02588485

ք. Երևան,
Տերյան 19-4

15213-01-2.1Ի 24.10.11 Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում անժամկետ 15320 - - - - -
6   02588485   15213-01-2.1Ի 28.12.11 05 անժամկետ   - - - - -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման   վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Գործողությունը ուժը կորցրած ճանաչած լիցենզիաներ  

             
1

«Ստորերկրյա ջրեր» ՍՊԸ

01516052

375047, ք.Երևան, Ամառանոցային 125

7396-01-1.2Ի 23.12.02 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 7424 - - - - -
2

«Ստորերկրյա ջրեր» ՍՊԸ

01516052

375047, ք.Երևան, Ամառանոցային 125

7396-01-1.2Ի 23.12.02 03 անժամկետ   - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 20.12.11 -
3

«Ստորերկրյա ջրեր» ՍՊԸ

01516052

375047, ք.Երևան, Ամառանոցային 125

7397-01-1.1Ի 23.12.02   անժամկետ 7425       դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 20.12.11 -
4

«Էկոպրոեկտ» ՍՊԸ

06929779

377200, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր,
Գր. Լուսավորչի
Ց-6-6/5

15168-09-1.2Ի 23.09.11 Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն անժամկետ 15269 - - - - -
5

«Էկոպրոեկտ» ՍՊԸ

06929779

377200, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր,
Գր. Լուսավորչի
Ց-6-6/5

15168-09-1.2Ի 23.09.11 03 անժամկետ   - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 21.12.11 -
6

«Կինետիկ» ՓԲԸ

00440652

0082, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 7/1

14199-01-2.1Ի 04.05.2010 Շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական անժամկետ 14244 - - - դադարեցված է իր դիմումի համաձայն 27.12.11 -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ՑԱՆԿ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-227-Ն օրենքի պահանջներին չհամապատասխանեցված լիցենզավորված անձանց լիցենզիաների կասեցման

1

«Մանուելա» ՍՊԸ

04102212

378210, Արարատի մարզ, գ.Գոռավան

8731-04-2.1Ի 29.07.04

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
2   04102212

378210, Արարատի շրջ. գ. Գոռավան

11626-04-2.1Ի 18.01.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
3   04102212

378210, Արարատի մարզ, գ. Գոռավան

12803-04-2.1Ի 20.02.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
4   04102212

Արարատի մարզ,
գ. Գոռավան

12998-04-2.1Ի 03.04.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
5

«Կորպորատիվ-ջրշին» ՍՊԸ

4722764

1142, Արմավիրի մարզ,
գ. Նորակերտ

8897-05-2.1 Ի 15.11.04

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
6   04722764 04705964

1142, Արմավիրի մարզ,
գ. Նորակերտ
378311,
Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

10872-05-2.1Ի 27.03.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
7   4722764

1142, Արմավիրի մարզ,
գ. Նորակերտ
378311,
Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

12771-05-2.1Ի 20.01.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
8

«Վենջ» ՍՊԸ

441767

375018, ք.Երևան, Մովսես Խորենացու
30 շ., բն. 36

12548-01-2.1Ի 21.11.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
9   441767

375018, ք.Երևան, Մովսես Խորենացու
30 շ., բն. 36

12549-01-1.2Ի 21.11.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
10

«Եղեգնաձորի գմբեթշին» ՍՊԸ

08909808

Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր,
Կամոյի փ., տ. 34

12846-03-2.1Ի 20.02.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
11

«Շինարար» ՍՊԸ

08904631

378140, Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Նոր Ավան թաղամաս

12872-03-2.1Ի 20.02.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
12   08904631

378140, Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Նոր Ավան թաղամաս

12925-03-2.1Ի 13.03.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
13

«Հադ-տել» ՍՊԸ

08908968

Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Գլաձորյան փ., տ. 7

12875-03-2.1Ի 20.02.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
14

«Հզոր բռունցք» ՍՊԸ

04107781

378220, Արարատի մարզ, գ. Այգավան

12944-04-2.1Ի 13.03.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
15

«Էմիլստրոյ» ՍՊԸ

03313157

2401, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Սպանդարյան 41

13190-06-2.1Ի 29.06.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
16

«Վանկ Ավան» ՍՊԸ

02574095

0051, ք. Երևան, Մամիկոնյանց թիվ 44

13213-01-2.1Ի 28.07.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
17

«Արվահ» ՍՊԸ

04420911

0901, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Երևանյան փ. 15/2

13556-04-1.2Ի 06.11.2009

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
18

«Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ

02588804

0002, ք. Երևան, Չկալովի փող., տուն 43 գործ. հասցե` ք. Երևան Բագրատունյաց 38

13579-01-2.1Ի 06.11.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
19

«Չռնո» ՍՊԸ

03805083

378335, Արարատի մարզ, գ. Արբատ

13607-04-2.1Ի 03.12.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
20

«Արարատշինիրեր» ԲԲԸ

04106634

378222, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Երկաթգծի կայարան 4

13877-04-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
21

«Բիզի- քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

02585788

0002, ք. Երևան, Սարյան 35, բն. 13

13976-01-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
22

Հայաստանի Հանրապետության գյուղ և գյուղա-տնտեսության աջակցության հիմնադրամ

02571011

ք. Երևան, Կառավարության
թիվ 3շ.

14063-01-3.1Ի 01.04.2010

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
23

«Կարատոն» ՍՊԸ

04113096

0622, Արարատի մարզ, գ. Վանաշեն,
Մ. Մաշտոցի 37

14087-04-3.1Ի 01.04.2010

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
24

«Գեյթ ուորլդ» ՍՊԸ

00861118

375079, ք. Երևան, Թևոսյան փող., թիվ 2

14140-01-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
25

«Արտի գրուպ» ՍՊԸ Հայաստանյան մ/ճ

870126

0089, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 8շ., բն. 42

14223-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
26   870126

0089, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 8շ., բն. 42

14224-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
27   870126

0089, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 8շ., բն. 42

14225-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
28

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ

448268

ք. Երևան-0005, Տիգրան Մեծի 50

14291-01-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
29   448268

ք. Երևան-0005, Տիգրան Մեծի 50

14292-01-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
30

«Խագո-շին» ՍՊԸ

04716866

378310, Արմավիրի մարզ, ք.Վաղարշապատ, Կնունյանց 6ա

7881-05-2.1Ի 29.08.03

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
31

«Գապբնակշին» ՍՊԸ

01548932

375001, ք. Երևան, Եկմալյան փ. 6

8383-01-2.1Ի 21.04.04

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
32

«Սևաբերդ» ՍՊԸ

01222103

375029, ք.Երևան, Սիլիկյան թաղ., 5-րդ փող., թ. 58

8678-01-2.1Ի 08.07.04

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
33

«Արթուն» ԲԲԸ

7154

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի 4 փողոց, տուն 4

9284-01-1.2Ի 07.04.05

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
34   7154

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի 4 փողոց, տուն 4

9286-01-2.1Ի 07.04.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
35   7154

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի 4 փողոց, տուն 4

9287-01-2.1Ի 07.04.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
36   7154

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի 4 փողոց, տուն 4

9290-01-2.1Ի 07.04.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
37   7154

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի 4 փողոց, տուն 4

9291-01-2.1Ի 07.04.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
38   7154

375053, ք.Երևան, Արին-Բերդի փող., 4-րդ նրբ., տուն 4

11956-01-2.1Ի 07.04.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
39

«Լուրթ գազ» ՍՊԸ

09103871

378810, Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք, Ջերմուկի խճ. 51, բն. 16

9690-03-1.2Ի 28.09.05

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
40   09103871

378810, Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք, Ջերմուկի խճ. 51,
բն. 16

9691-03-2.1Ի 28.09.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
41

«Գոար-շին» ՍՊԸ

01554849

375025, ք. Երևան, Այգեստան 9 փող., 67շ, 52 բն.

9809-01-2.1Ի 04.11.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
42

«Նորէլկապ» ՍՊԸ

00053586

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 29/8

9854-01-1.2Ի 22.12.05

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
43

«Արմեն-Արսեն» ՍՊԸ

01839438

375068, ք. Երևան, Շրջանային 49

10573-01-2.1Ի 20.10.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
44

«Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ

04215053

Արարատի մարզ,
ք. Մասիս, արդյունաբերական հանգույց, գործարանային փող. թ. 10

10699-04-2.1Ի 24.01.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
45

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ

00081804

375051, ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2

10709-01-2.1Ի 24.01.07

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
46

«Նազլուս շին» ՍՊԸ

4418721

377760, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Հանրապետության 1շ., բն. 30

10814-05-2.1Ի 05.03.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
47   4418721

377760, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Հանրապետության 1շ., բն. 30

10815-05-2.1Ի 05.03.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
48

«Ավակս» ՍՊԸ

08610613

378614, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Ծովագյուղ

10827-11-2.1Ի 27.03.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
49

«Մեղրիշին» ԲԲԸ

09700409

377910, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 36

10897-02-1.2Ի 27.03.07

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
50

«Վերըթի սթայլ» ՍՊԸ

02239525

375006, ք. Երևան,
Գ. Նժդեհի 18շ., բն. 36

10901-01-2.1Ի 27.03.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
51   02239525

375006, ք. Երևան,
Գ. Նժդեհի 18շ., բն. 36

13747-01-2.1Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
52   02239525

375006, ք. Երևան,
Գ. Նժդեհի 18շ., բն. 36

13748-01-2.1Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
53

«Սինթեզ-սերվիզ» ՍՊԸ

02806414

378562
Կոտայքի մարզ,
ք. Չարենցավան 6
թաղ. 24 բն. 44

10976-06-2.1Ի 17.05.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
54

«Լավանդա սիթի» ՍՊԸ

08615298

378610, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Գրիբոյեդովի 5, բն.38

10982-01-2.1Ի 17.05.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
55

«Աշտարակշին» ԲԲԸ

05002465

378410, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Երևանյան 2

11066-07-2.1Ի 04.07.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
56

«Կաթսաէներգո-մոնտաժ» ԲԲԸ

 

375012, ք. Երևան,
Ա. Խաչատրյան 1 նրբ. 2/4

11080-01-2.1Ի 04.07.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
57

«Արմեն-Սոնա» ՍՊԸ

03017447

2301, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղ., շ. 63, բն. 54

11081-06-2.1Ի 04.07.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
58

«Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ

01228598

375088, ք. Երևան Սպանդարյան Արդյունաբերական հանգույց 8

11263-01-1.2Ի 23.10.07

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
59

«Լուսարբիլդ» ՍՊԸ

1836104

375032, ք.Երևան, Մեծարենցի 49

11332-01-2.1Ի 23.10.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
60   1836104

375032, ք. Երևան, Մեծարենցի 49

13497-01-1.2Ի 06.10.2009

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
61

«Էլմի Ջ.Ի.» ՍՊԸ

4220449

0701, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Արտադրական հանգույց 8

11468-04-2.1Ի 18.12.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
62

«Սասունասար» ՍՊԸ

1516603

375025, ք. Երևան, Այգեստան 10 փ., 53 տ.

11481-01-2.1Ի 18.12.07

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
63   1516603

375025, ք. Երևան, Այգեստան 10փ., 53 տ.

13454-01-2.1Ի 08.09.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
64

«Յոթ թոռնիկ» ՍՊԸ

02808633

2501, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 6 թ., 12 շ., 24 բն.

11607-06-2.1Ի 18.01.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
65

«Վ.Պետրոսյան» ՍՊԸ

06940676

2001, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր,
Տավրոսի 22 փ., տուն 6

11891-09-2.1Ի 17.03.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
66

«Վանատուր» ՍՊԸ

06902731

377200, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22ա

12029-09-2.1Ի 29.04.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
67

«Խաչարտշին» ՍՊԸ

00434919

375020, ք.Երևան, Էրեբունի փող. 34շ., բն. 51

12086-01-2.1Ի 16.05.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
68

«Կաստոր ընդ Պոլլուկս» ՍՊԸ

02243479

ք.Երևան,
Շարուրի 24/2 շ., բն. 79

12094-01-2.1Ի 16.05.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
69

«Մեծն Տիգրան» Թումանյան» ԲԲԸ

6602514

377120, Լոռու մարզ, գ.Նեղոց

12107-09-2.1Ի 16.05.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
70   6602514

377120, Լոռու մարզ, գ.Նեղոց

12381-09-2.1Ի 02.09.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
71   6602514

377120, Լոռու մարզ, գ.Նեղոց

12503-09-2.1Ի 21.10.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
72

«Սենշին նախագիծ» ՍՊԸ

4419801

Արմավիրի մարզ, գ.Բագարան

12224-05-1.2Ի 17.06.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
73   4419801

Արմավիրի մարզ, գ.Բագարան

12225-05-1.2Ի 17.06.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
74   4419801

Արմավիրի մարզ, գ.Բագարան

12414-05-1.3Ի 02.09.08

Փորձաքննություն, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
75   4419801

Արմավիրի մարզ,
գ. Բագարան

13797-05-1.2Ի 08.02.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
76   4419801

Արմավիրի մարզ,
գ. Բագարան

13798-01-1.2Ի 08.02.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
77   4419801

Արմավիրի մարզ,
գ. Բագարան

13799-01-1.2Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
78

«Լան» ՍՊԸ

02587466

375010, ք. Երևան, Զաքիյան 10 շ., բն. 25

12291-01-2.1Ի 04.07.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
79

«Ռաֆլուս» ՍՊԸ

04112532

0607 Արարատի մարզ, գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան 7

12384-04-2.1Ի 02.09.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
80

«Ապրենք և կառուցենք» ՍՊԸ

05535637

377500, Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Շիրակացի փ. 51/2

12607-08-2.1Ի 21.11.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
81

«Ստեփ-էներգիա» ՍՊԸ

09421129

3301, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Գ.Նժդեհի փող., 18 շ., բն. 13

12610-02-1.2Ի 21.11.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
82

«Հայկ Մշեցի» ՍՊԸ

04418713

377760, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Մաշտոցի 3բ շենք, բն. 20

12640-05-2.1Ի 18.12.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
83

«Մանանա գրեյն» ՍՊԸ

04102865

378224, Արարատի մարզ, գ.Արմաշ

12705-04-2.1Ի 20.01.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
84

«Սերբա» ՍՊԸ

08612334

Գեղարքունիքի մարզ, ք.Սևան, Նաիրյան 180/2

13047-11-2.1-Ի 27.04.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
85

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ

01515739

0025, ք. Երևան, Չարենցի փ. 46

13726-01-2.1Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
86

«Գյուղտնտշին-մոնտաժ» թիվ 6 ՓԲԸ

09804825

378010,
Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Արցախի 1/8

14368-02-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
87

«Պարույր շին» ՍՊԸ

00447161

0098, ք. Երևան, Մուշական 1 փող.,
21 տուն

14532-01-2.1Ի

03.09.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
88

«Սիբստրոյ»ՓԲԸ

02245828

0006, ք. Երևան, Մանանդյան փ. 9

14590-01-2.1Ի

08.10.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
89

«Հ.Ա.շին» ՍՊԸ

01247265

0031, ք. Երևան, Լենինգրադյան փող., 50/2 շենք., բն. 31

14715-01-2.1Ի

24.11.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
90

«Վ. Բեգիջանյան և ընկերներ» Ա. Կ.

04211819

378240, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Արազի 7/16

14723-01-2.1Ի

24.11.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
91

«Ա.Ն. Ճանշին» ՍՊԸ

01013903

0037, ք. Երևան,
Հր. Ներսիսյան 10 Ա

14774-01-2.1Ի 29.12.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
92

«Հայջրշին»-ի 22-րդ ՇՄՇ ԲԲԸ

05800218

377530,
Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Կապսի Բանավան

14797-08-2.1Ի 29.12.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
93

«Գոար-շին» ՍՊԸ

01554849

375025, ք. Երևան, Այգեստան 9 փող., 67շ, 52 բն.

9809-01-2.1Ի 04.11.05

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
94

«Նորէլկապ» ՍՊԸ

00053586

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 29/8

9854-01-1.2Ի 22.12.05

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
95

«Գրանգո-շին» ՍՊԸ

8615074

378610, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան (տան հասցեն
ք. Երևան, Նորքի 2-րդ զանգված Մոլդովական փողոց 41/14)

10547-11-2.1Ի 20.10.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
96   8615074

378610, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան (տան հասցեն
ք. Երևան, Նորքի 2-րդ զանգված Մոլդովական փողոց 41/14)

10587-11-2.1Ի 15.11.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
97   8615074

378610, Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Գեղամավան (տան հասցեն
ք. Երևան, Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական փողոց 41/14)

10588-11-2.1Ի 15.11.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
98

«Ջերմաքս Ա.Ռ.Ա.» ՍՊԸ

00437547

0020, ք.Երևան,
Նոր Արեշ, 37 փ., 94 տ.

11792-01-2.1Ի 29.02.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
99

«Վ.Պետրոսյան» ՍՊԸ

06940676

2001, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տավրոսի 22 փ., տուն 6

11891-09-2.1Ի 17.03.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
100

«Միրնորգանագ» ՍՊԸ

04721127

1101, Արմավիրի մարզ, ք.Վաղարշապատ, Մարգարայի խճուղի

11973-05-2.1Ի 07.04.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
101

«Շորան» ՍՊԸ

02807718

2501, Կոտայքի մարզ,
ք. Չարենցավան,
2 միկրոշրջան, 2 թաղ., 2 շ., բն. 4

12009-06-2.1Ի 29.04.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
102

«Դելտա-Արմենիա» ՍՊԸ

00030249

ք.Երևան, Կիևյան 30շ., բն. 12

12073-01-2.1Ի 16.05.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
103

«Օլդշիր» ՍՊԸ

05532045

377500, Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Հակոբյան 107

12105-08-2.1Ի 16.05.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
104

«Ամֆորա» ՍՊԸ

01522054

375070, ք. Երևան, Վարդանանց փող., շենք 28/1, բն. 4

12269-01-1.2Ի 04.07.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
105

«Բաղդոյան-շին» ՍՊԸ

08416757

Գեղարքունիքի մարզ, ք.Գավառ, Կաբելագործների 53/14

12375-11-2.1Ի 02.09.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
106

«Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ

06916682

377200, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Թումանյան 8

12444-09-2.1Ի 24.09.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
107

«Գագիկ Ղազարյան» ՍՊԸ

03012262

378516, Կոտայքի մարզ, գ.Արամուս

12453-06-2.1Ի 24.09.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
108

«Նարեկ-Դավիթ» ՍՊԸ

02231704

375053, ք.Երևան,
Արին-Բերդի թիվ 2

12514-01-2.1Ի 21.10.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
109

 «Ստոկա» ՍՊԸ

05011414

378457, Արագածոտնի մարզ, գ.Հարթավան

12773-07-2.1Ի 20.01.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
110

«Եվրոստան Ույուտ» ՍՊԸ

1537756

375009, ք.Երևան, Մոսկովյան 31

12951-01-2.1Ի 13.03.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
111   1537756

375009, ք.Երևան, Մոսկովյան 31

12952-01-1.2Ի 13.03.09

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
112

«Վարդան Ղալումյան» ՍՊԸ

07613759

ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Երիտասարդական փ. 7/43

13202-10-2.1Ի 29.06,09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
113

«Վահ լի» ՍՊԸ

09421643

3309, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Խանջյան փ. 3ա, բն.7

13247-02-2.1Ի 28.07,09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
114

«Զանգեզուրի Տանիք շին» ՍՊԸ

09421686

 3307, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բաղաբերդ 3ա շ., բն.26

13261-02-2.1Ի 28.07,09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
115

«Լեմդա գրուպ» ՍՊԸ

00447619

0041, ք. Երևան, Նոր Արեշ 33 փ., 12 տուն

13323-01-3.1Ի 18.08.2009

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
116

«Արագածոտն» ՊՓԲԸ

05002276

378410, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աբովյան 5

13327-07-2.1Ի 18.08.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
117

«Նորոգստեփշին» ՍՊԸ

04420773

0901, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Շահումյան փող., 16շ. բն. 25

13344-05-2.1Ի 18.08.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
118

Զենիկ Մկրտչյան Խաչիկի ԱՁ

42022865

2413, Կոտայքի մարզ, գ. Պռոշյան

13501-06-3.1Ֆ 06.10.2009

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
119

«Սենոհրալ» ՍՊԸ

03523793

378510, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Երևանյան փող. 45

13520-06-2.1Ի 06.10.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
120

«Ինէքս դիզայն» ՍՊԸ

45871

0061, ք. Երևան, Բագրատունյաց փ. 55/10

13532-01-2.1Ի 06.11.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
121   45871

0061, ք. Երևան, Բագրատունյաց փ. 55/10

13533-01-2.1Ի 06.11.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
122

«Արտաշ շինմոնտաժ» ՍՊԸ

03311487

2401, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 6/39

13562-06-2.1Ի 06.11.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
123

«Գ.Ա.Հ.Ա.Վ.Ա.» ՍՊԸ

00868442

0059, ք. Երևան, Նոր Նորքի 9 զանգ., 5-72

13594-01-2.1Ի 06.11.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
124

«Ֆիտտիխ Հալդի» ՍՊԸ

1227802

0054, ք. Երևան, Դավթաշեն, 2 թաղ. 46շ., 33 բն.

13696-01-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
125

«Գեղարվեստա-գործ» ԱԿ

03514191

378510, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Երևանյան փող.

13707-06-2.1Ի 29.12.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
126

«Դավթաշենի էներգոկենտրոն»
ՀՁ ՓԲԸ

1400333

0054, ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., վարչական շենք

13820-01-2.1Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
127   1400333

0054, ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., վարչական շենք

13821-01-.2.1Ի 08.02.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
128   1400333

0054, ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., վարչական շենք

13822-02-2.1Ի 08.02.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
129

«Քեփիթալ ինվեստ քոնսթրաքշն» ՓԲԸ

01569768

0070, ք. Երևան, Չարենցի 1

13846-01-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
130

«Սանս-Սեդրակյան» ՍՊԸ

08617671

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վարսեր, փ.1, տ.35

13854-11-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
131

ԴՍՈՒ «ՕԿՍ» ՍՊԸ

04722378

1101, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ, պետ. տնկարան

13961-05-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
132

«Հեկտոր» ՍՊԸ

03808435

Արարատի մարզ,
գ. Զորակ

13990-04-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
133

«Դադշին» ՍՊԸ

00094563

0051, ք. Երևան,
Ադոնցի 25շ., բն.19

14025-01-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
134

«Մարինա Հայրապետյան» ՍՊԸ

02247392

0039, ք. Երևան, Չեխովի փ., 23շ., 1 բն.

14064-01-2.1ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
135

«Թարալ Թրեյդ» ՍՊԸ

00452272

ք. Երևան-0005,
Աթոյան անց., 12շ.,
5բն.

14106-01-1.2Ի 01.04.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
136

«Արմթունելստրոյ» ՍՊԸ

3534679

2201, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 4մ/շ, 36շ., բն.54

14145-06-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
137   3534679

2201, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 4մ/շ, 36շ., բն.54

14146-06-2.1Ի 01.04.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
138

«Քարազարթ» ՍՊԸ

09811433

3502, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադեի 5

14166-02-3.1Ի 04.05.2010

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
139

«Ջոլի ֆեմիլի» ՍՊԸ

01832575

ք. Երևան,
Օհանովի 54, բն. 34

14175-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
140

«Կինետիկ» ՓԲԸ

00440652

0082, ք. Երևան, Ծիծեռնակբերդի 7/1

14199-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
141

«Զառշին» ՍՊԸ

01245896

0099, ք. Երևան, Շինարարների փ. 72, բն. 37

14253-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
142       14254-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
143

«Մակշինտրեստ» ՍՊԸ

01532006

375025, ք.Երևան, Չարենցի փող., շ.68, բն.41

14303-01-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
144

«Էդռուզ» ՍՊԸ

03015907

378550, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Սպանդարյան 5, բն. 27

14318-06-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
145

«Նանա ընդ Հայկ»

02702683

ք. Երևան-10, Վարդանանց փող. 15

14365-01-2.1Ի 08.06.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
146

«Էլեգանտ-մոդեռն» ՍՊԸ

01246494

0048, ք, Երևան, 16 թաղ., 43 շենք, 87 բն.

14419-01-2.1Ի

17.07.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
147

«Կառուցող» ՍՊԸ

03305237

378436, Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ

14530-06-2.1Ի

03.09.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
148

«Սակի ընդ սանս» ՓԲԸ

02573566

0002, ք. Երևան, Մոսկովյան 31 շ., բն. 60

14548-01-2.1Ի

03.09.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
149

«Ռոսիչ Ինվեստ» ՍՊԸ

02594127

ք. Երևան-10,
Վ. Սարգսյան փող. 3/1

14584-01-2.1Ի

03.09.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
150

«Ռոսիչ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

02594135

ք. Երևան-10,
Վ. Սարգսյան փող. 3/1

14585-01-2.1Ի

03.09.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
151

«Սաֆեգ Գրուպ» ՍՊԸ

05536587

Շիրակի մարզ,
ք. Գյումրի, Շիրակացու փող. 5/5

14592-08-2,1Ի

08.10.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
152

«Ռուստիկա-լենդ» ՍՊԸ

01555705

ք. Երևան,
Սայաթ-Նովայի,
35 շ., բն. 14

14661-01-2.1Ի

08.10.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
153

«Վալէլշին» ՍՊԸ

6107497

377610, Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Աբովյան 20, բն. 7

14663-01.2.1Ի

08.10.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
154   6107497

377610, Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Աբովյան 20, բն. 7

14664-01.2.1Ի

08.10.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
155

«Արագակերտ» ՍՊԸ

06406197

377320, Լոռու մարզ,
ք. Ստեփանավան, Անդրանիկի փող.,
թիվ 57

14672-09-2,1Ի

24.11.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
156

«Իկկա կվադրո» ՍՊԸ

00870675

0056, ք. Երևան, Նանսենի 12շ., բն. 31

14716-01-1.2Ի

24.11.2010

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
157   00870675

0056, ք. Երևան, Նանսենի 12շ., բն. 31

14717-01-2.1Ի

24.11.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ կապի

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
158

«Վանդոլերիտ» ՍՊԸ

06933543

2001, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր, Տ. Մեծի 67-17

14737-09-2.1Ի 29.12.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
159

«ՊՍՎ» ՍՊԸ

01567075

0009, ք. Երևան, Սայաթ-Նովայի 19

14742-01-3.1Ի 29.12.2010

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի`բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
160

«Արխի մոդուլ» ՍՊԸ

00086092

375051, ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 1Ա շ., բն. 15

14746-01-1.2Ի 29.12.2010

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
161

«Նառ Առտ» ՍՊԸ

05203552

Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած

14758-07-1.2Ի 29.12.2010

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
162

«Ռիկոլ-Էդգա» ՍՊԸ

08617698

Գեղարքունիքի մարզ, ք, Սևան, Նալբանդյան 32շ., բն. 19

14776-11-2.1Ի 29.12.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
163

«Բարի ազատամարտիկ» ՍՊԸ

00015572

ք. Երևան, Հր. Քոչարի և Ռիգայի փող. հատման կետ գործ. հասցե`
ք. Երևան, Հ. Քոչարի 139

14996-01-2.1Ի 29.12.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
164

«Ռակե» ՍՊԸ

02700379

375010, ք. Երևան, Հանրապետության փող. 45

10553-01-1.1Ի 20.10.06

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
165

«Հանքավան հանքային ջրերի գործարան» ԲԲԸ

03005843

378556, Կոտայքի մարզ, գ. Հանքավան

10567-06-1.2Ի 20.10.06

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
166       10568-06-2.1Ի 20.10.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
167       13956-06-1.2Ի 05.03.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
168       13957-06-1.2Ի 05.03.2010

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
169       13958-06-2.1Ի 05.03 .2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
170       13959-06-2.1ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
171

«Էներգոմագնիտ» ՍՊԸ

00861632

375056, ք. Երան, Նանսենի 1 նրբ. 3

10577-01-2.1Ի 20.10.06

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
172

«Երնորոգնախա-գիծ» ՊՓԲԸ

15308

375051, ք.Երևան,
Ն. Զարյան 22

11742-01-1.2Ի 15.02.08

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
173   15308

375051, ք. Երևան,
Ն. Զարյան 22

13432-01-1.2Ի 08.09.2009

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
174   15308

375051, ք. Երևան,
Ն. Զարյան 22

13433-01-1.2Ի 08.09.2009

Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
175

«Կետրին-Դիզայն» ՍՊԸ

01545564

ք.Երևան, Աբովյան 46

12672-01-2.1Ի 18.12.08

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
176

«Հայր և որդի Վարտապետյան-ներ» ՍՊԸ

06107824

Շիրակի մարզ,
ք.Արթիկ, Տերյան 2-րդ նրբանցք, տուն 3

12723-08-2.1Ի 20.01.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
177

«Դավկար» ՍՊԸ

04717962

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

13443-05-2.1Ի 08.09.2009

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
178

«Մեգա բլուր» ՍՊԸ

03534223

2201,Կոտայքի մարզ,
ք. Աբովյան, Հատիսի 1/32

13862-06-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
179

«Ջրհան» ՓԲԸ

04700987

Արմավիրի մարզ,
գ. Գեղակերտ 1125

13886-05-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
180

«Էրան» ՍՊԸ

00084699

0014, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27շ., բն.24

14186-01-2.1Ի 04.05.2010

Շինարարության իրակա-նացում ըստ քաղաքաշի-նության հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
181

«Տարոնշին» ՍՊԸ

7300565

Լոռու մարզ,
գ. Շահումյան

14379-09-2.1Ի 17.07.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
182   7300565

Լոռու մարզ,
գ. Շահումյան

14380-09-2.1Ի 17.07.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -
183

«Բիլդինգ Ուորլդ» ՓԲԸ

01569776

ք. Երևան,
Չարենցի 1

14666-01-2.1Ի

24.11.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ - - - - 29.12.11 -

 

Լիցենզավորված անձերի գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/հ

Ֆիզիկական անձ (անուն, ազգանուն), իրավաբանական անձ (անվանումը)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիա տալու ամսաթիվը

Գործողության տեսակը

Գործողության ժամկետը

Գրանցման համարը

Գործունեության իրականացման վայրը

Բնակության վայրը

Գործողության ժամկետների երկարաձգումները

Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Գործողությունը ուժը կորցրած ճանաչած լիցենզիաներ 

               
1

«Եղեգնաձորի գմբեթշին» ՍՊԸ

08909808

Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր,
Կամոյի փ., տ. 34

12846-03-2.1Ի 20.02.09

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 12885 - - - դադարեցված է դատական կարգով 22.12.11 -
2

«Արարատշինիրեր» ԲԲԸ

04106634

378222, Արարատի մարզ,
ք. Արարատ, Երկաթգծի կայարան 4

13877-04-2.1Ի 05.03.2010

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

անժամկետ 13923 - - - դադարեցված է դատական կարգով 22.12.11 -