Համարը 
N 450-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.05.07/23(1036) Հոդ.358
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.04.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 ապրիլի 2014 թվականի N 450-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2014/2015 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում պահուստային տեղերը բաշխում և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերը վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. ապրիլի 30

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` ԲԶ

Ընդամենը

1715

1312

100

403

այդ թվում`

       

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1458

1144

100

314

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

   

20

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

   

3

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

8

4

 

4

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ

20

15

 

5

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

28

12

 

16

ԼՂՀ

30

30

   

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

7

   

7

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

10

10

   

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

3

   

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրացի քաղաքացիներ

23

23

   

Պահուստային տեղ

67

42

 

25

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության ԵՎ գիտության նախարարություն

 

Ծածկագիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

1

2

3

4

5

6

 

Երևանի պետական համալսարան

388

303

30

85

010100

Մաթեմատիկա

10

2

1

8

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

20

9

1

11

010600

Ֆիզիկա

11

3

1

8

010800

Մեխանիկա

5

3

1

2

011000

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

7

6

 

1

011100

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

4

2

1

2

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

8

3

1

5

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

3

1

1

2

011400

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

3

1

 

2

011401

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում (Սինոփսիս)

5

3

1

2

020100

Քիմիա

4

3

1

1

020200

Կենսաբանություն

6

5

1

1

020300

Երկրաբանություն

8

3

1

5

020400

Աշխարհագրություն

6

5

1

1

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

2

 

1

020600

Ջրաօդերևութաբանություն

1

1

   

020900

Էկոլոգիական քիմիա

3

2

 

1

021200

Կենսաֆիզիկա

3

3

   

021300

Կենսաքիմիա

5

5

   

021500

Կենսաինֆորմատիկա

2

2

   

030100

Փիլիսոփայություն

7

7

1

 

030200

Քաղաքագիտություն

8

5

1

3

030300

Հոգեբանություն

8

8

   

030400

Պատմություն

9

7

1

2

030500

Իրավագիտություն

17

17

1

 

030600

Լրագրություն

7

7

1

 

030700

Միջազգային հարաբերություններ

13

13

1

 
 

Ցեղասպանագիտություն

3

2

 

1

030800

Արևելագիտություն

       
 

Արաբագիտություն

7

6

1

1

Իրանագիտություն

6

6

1

 

Թուրքագիտություն

6

2

1

4

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

17

16

1

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

       
 

Ռուսաց լեզու

5

5

   

Անգլերեն լեզու

6

5

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն

       
 

Անգլերեն լեզու և գրականություն

19

19

1

 

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

3

3

   

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

5

5

   

Իսպաներեն լեզու և գրականություն

6

6

   

Իտալերեն լեզու և գրականություն

3

1

 

2

031400

Մշակութաբանություն

6

6

   

031500

Արվեստաբանություն

6

6

   

031900

Աստվածաբանություն

5

5

1

 

032000

Հանրային կառավարում

8

7

1

1

032300

Թարգմանչական գործ

       
 

Անգլերեն լեզու

6

6

   

Ֆրանսերեն լեզու

3

3

   

Ռուսաց լեզու

1

1

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

5

1

 

032500

Սփյուռքագիտություն

2

2

   

032700

Եվրոպագիտություն

5

2

 

3

032900

Կովկասագիտություն

3

2

 

1

040100

Սոցիալական աշխատանք

5

4

1

1

040200

Սոցիոլոգիա

6

6

1

 

040400

Հասարակայնության հետ կապեր

2

2

   

050100

Կրթության կազմակերպում

5

4

 

1

060300

Դեղագիտություն

7

7

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

21

16

1

5

080200

Կառավարում

6

6

1

 

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

8

3

 

5

100100

Սերվիս

6

6

   
 

ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ

9

9

   

010100

Մաթեմատիկա

1

1

   

030300

Հոգեբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

       
 

Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

2

   

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

1

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

2

2

   

100100

Սերվիս

1

1

   
 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (պոլիտեխնիկ)

246

201

19

45

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

7

6

 

1

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

7

6

 

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

       

Էներգետիկայի ճյուղում

4

3

1

1

Մեքենաշինության ճյուղում

4

3

1

1

Տրանսպորտի ճյուղում

4

3

1

1

Կապի ճյուղում

4

3

1

1

Լեռնամետալուրգիայի ճյուղում

4

3

1

1

Քիմիական արդյունաբերության ճյուղում

3

2

 

1

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղում

4

3

 

1

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

3

2

 

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

16

14

1

2

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

9

8

1

1

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

8

7

1

1

140100

Ջերմաէներգետիկա

8

7

1

1

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

8

7

1

1

140300

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ

4

3

 

1

140400

Ատոմային էլեկտրական կայաններ և տեղակայանքներ

5

4

 

1

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

12

10

1

2

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

7

6

1

1

150200

Կիրառական մեխանիկա

4

3

 

1

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

6

5

 

1

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

6

5

1

1

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

6

5

1

1

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

6

5

1

1

200100

Սարքաշինություն

5

4

 

1

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

6

5

 

1

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

3

1

1

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

9

7

1

2

Էլեկտրոնային տեխնիկա (Սինոփսիս)

9

6

 

3

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

11

10

1

1

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

10

9

 

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա (տարկետման իրավունքով 1 տեղը՝ Գորիսի պետական համալսարանին)

17

14

1

3

Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում (Սինոփսիս)

6

5

 

1

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

6

5

 

1

240200

Կենսատեխնոլոգիա

4

3

 

1

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի)

3

2

 

1

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

3

2

 

1

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

4

3

 

1

 

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

12

10

1

2

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)

3

2

1

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

4

 

1

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

1

1

   

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

1

1

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

2

2

   
 

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

6

5

 

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

3

2

 

1

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

3

   
 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

51

33

4

18

031700

Գեղեցիկ արվեստ

1

1

   

032300

Թարգմանչական գործ

(տեխնիկական թարգմանություն, անգլերեն և հայերեն)

1

1

   

070900

Դիզայն (գեղար)

6

4

1

2

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

6

5

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

       

Շինարարության ճյուղում

1

1

   

Քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում

1

1

   

Տրանսպորտի ճյուղում

1

1

   

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

1

   

1

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

1

1

   

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

1

1

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

1

1

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

2

1

 

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

2

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

5

2

 

3

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

2

1

 

1

271100

Շենքերի նախագծում

2

1

 

1

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

2

1

 

1

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

3

1

 

2

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

9

6

1

3

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

1

1

   

280500

Բնապահպանական փորձաքննություն

1

   

1

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական

համալսարան

160

141

6

19

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

8

7

1

1

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում, գործարար կառավարում, սոցիալական կառավարում, նախագծերի կառավարում, կրթության կառավարում)

28

27

 

1

080300

Ֆինանսներ

(այդ թվում` մաքսային վարչարարություն, հարկային վարչարարություն, պետական եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգերի կառավարում, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործունեության կազմակերպում)

32

29

 

3

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

8

8

   

080500

Վիճակագրություն

3

3

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում)

8

8

1

 

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

(այդ թվում` արտաքին առևտրային քաղաքականություն, միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ)

9

8

1

1

080800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

(այդ թվում` մակրոտնտեսական վերլուծություն)

6

3

 

3

080900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

7

6

1

1

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (այդ թվում` տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն)

4

3

 

1

081100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

6

3

 

3

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

(այդ թվում` անշարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի կառավարում)

3

2

 

1

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

(այդ թվում` էլեկտրոնային բիզնես)

6

4

 

2

081400

Ապահովագրական գործ

5

3

 

2

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

17

17

1

 

081600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

(այդ թվում` պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն, ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն)

4

4

   

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) (այդ թվում` մարքեթինգային հետազոտություններ, մարքեթինգային հաղորդակցություն)

6

6

1

 
 

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

13

12

 

1

080200

Կառավարում

2

2

   

080300

Ֆինանսներ

3

3

   

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

3

3

   

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

2

2

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

3

2

 

1

 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

144

115

11

29

010100

Մաթեմատիկա

4

4

1

 

010600

Ֆիզիկա

3

3

1

 

020100

Քիմիա

2

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

2

   

020400

Աշխարհագրություն

6

5

1

1

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

4

3

 

1

030400

Պատմություն

7

3

1

4

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

6

3

1

3

030600

Լրագրություն

       

Հեռուստալրագրություն

2

1

 

1

Ռադիոլրագրություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

7

7

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

       

Անգլերեն լեզու և գրականություն

7

7

   

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

2

   

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

2

   

031400

Մշակութաբանություն

2

1

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

3

   

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

5

4

1

1

050300

Բնագիտություն

1

1

   

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

4

4

1

 

050700

Երաժշտական կրթություն

3

2

 

1

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

6

3

1

3

Գծագրություն

3

2

 

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

5

5

1

 

Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

   

Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

       

Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

7

7

   

Նախադպրոցական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

2

   

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

3

3

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն

       

Տիֆլոմանկավարժություն

2

2

   

Սուրդոմանկավարժություն

2

2

   

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

2

2

   

Լոգոպեդիա

3

3

   

Հատուկ հոգեբանություն

3

3

   

Շտկող մանկավարժություն և հոգեբանություն (ն/դ)

1

1

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

3

3

1

 

070300

Ռեժիսուրա

       

Մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա

3

1

 

2

Հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա

2

1

 

1

070600

Պարարվեստ

3

1

 

2

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

3

2

1

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

       

Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն

3

1

 

2

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

1

   

Օպերատորություն

3

1

 

2

Կառավարում և մենեջմենթ

3

1

 

2

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

2

2

   
 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

74

70

7

4

030200

Քաղաքագիտություն

3

3

   

030700

Միջազգային հարաբերություններ

3

3

   

031100

Լեզվաբանություն

19

18

7

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

19

18

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն

12

11

 

1

032300

Թարգմանչական գործ

10

9

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

5

   

032700

Եվրոպագիտություն

3

3

   
 

Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

38

34

2

4

010100

Մաթեմատիկա

3

3

   

010600

Ֆիզիկա

2

1

 

1

020200

Կենսաբանություն

3

3

   

020400

Աշխարհագրություն

3

2

 

1

030300

Հոգեբանություն

4

4

 1

 

030400

Պատմություն

3

2

 

1

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

3

3

 1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

4

4

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

2

2

   

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

2

1

 

1

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

2

   

080200

Կառավարում

3

3

   
 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

19

15

1

4

020100

Քիմիա

1

1

1

 

020200

Կենսաբանություն

2

2

   

030400

Պատմություն

2

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

2

2

   

032000

Հանրային կառավարում

3

   

3

-

Կրթության կառավարում

2

1

 

1

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

2

2

   

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

3

3

   
 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

34

14

1

20

070100

Երաժշտական արվեստ

   

1

 

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

22

12

 

10

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

7

1

 

6

Դիրիժորություն

2

1

 

1

Կոմպոզիցիա

2

   

2

Երաժշտագիտություն

1

   

1

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

15

12

1

3

070200

Դերասանական արվեստ

6

4

 

2

070300

Ռեժիսուրա

2

2

   

070400

Թատերագիտություն

1

1

   

071200

Գրական ստեղծագործություն

1

1

   

071300

Կինոարվեստ

2

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում)

1

1

1

 

071900

Գեղանկարչություն (բեմանկարչություն)

1

   

1

072500

Կինոգիտություն

1

1

   
 

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

1

   

1

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

1

   

1

 

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

14

11

2

3

070900

Դիզայն (գեղար)

3

2

1

1

071100

Կիրառական արվեստ

2

1

 

1

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

2

1

 

1

071900

Գեղանկարչություն

2

2

1

 

072100

Քանդակագործություն

1

1

   

072200

Գրաֆիկա

1

1

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

1

1

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

2

2

   
 

ԵԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

2

   

071900

Գեղանկարչություն

1

1

   

072200

Գրաֆիկա

1

1

   
 

Գավառի պետական համալսարան

14

10

2

4

030400

Պատմություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

1

1

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)

1

1

   

080300

Ֆինանսներ

2

1

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

2

1

 

1

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

3

2

1

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

1

 

1

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

57

30

3

27

060100

Բուժական գործ

30

17

2

13

-

Բուժական գործ (հանրային առողջություն)

10

5

 

5

060200

Ստոմատոլոգիա

10

4

1

6

060300

Դեղագիտություն

7

4

 

3

 

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

48

34

3

14

030600

Լրագրություն

4

3

 

1

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

29

19

3

10

032200

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)

15

12

 

3

 

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

107

77

7

30

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

3

3

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

2

1

1

310102

Ագրոնոմիա

1

1

   

310104

Բույսերի պաշտպանություն

1

1

   

310105

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա

1

1

   

310110

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

3

3

   

310111

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

3

3

   

310112

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգ)

3

3

   

310201

Անասնաբուծություն

2

1

 

1

310301

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

1

1

   

310302

Անասնաբուժություն

4

2

 

2

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

1

1

   

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

4

1

1

3

310506

Ագրոէկոլոգիա

3

3

   

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

2

   

2

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

3

3

   

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

4

1

1

3

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

2

1

 

 1

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

2

1

 

1

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

3

1

 

2

310710

Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

1

1

   

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

2

2

   

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

2

2

   

310716

Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

3

3

   

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

3

1

 

2

310802

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

2

2

   

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

4

3

1

1

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

2

   

2

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

3

1

 

2

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

5

3

1

2

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

5

5

   

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

5

4

1

1

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն (գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենամթերքի)

3

2

 

1

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

5

5

   

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

(Հայ-ամերիկյան ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն)

8

7

 

1

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

5

3

1

2

 

Գորիսի պետական համալսարան

6

6

   

010100

Մաթեմատիկա

1

1

   

020200

Կենսաբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

030500

Իրավագիտություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)

1

1

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

 

Ծածկագիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

   

20

 

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

   

3

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

 

Ծածկագիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

8

4

 

4

 

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ

20

15

 

5

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա

28

12

 

16

010200

Կիրառական մաթեմատիկա

2

   

2

020200

Կենսաբանություն

       

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

1

   

Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա

1

   

1

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

2

1

 

1

030200

Քաղաքագիտություն

2

1

 

1

030300

Հոգեբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

030500

Իրավագիտություն

2

1

 

1

030700

Միջազգային հարաբերություններ

2

1

 

1

030800

Արևելագիտություն

2

1

 

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

080200

Կառավարում

2

1

 

1

Բիզնեսի կառավարում

2

   

2

080300

Ֆինանսներ

2

1

 

1

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

2

1

 

1

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

2

   

2

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

1

   

1

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

7

   

7

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

       

060400

Բուժական գործ զինված ուժերում

7

   

7

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա

10

10

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 450-Ն որոշման

 

2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրԵՎանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,

մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2014 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝ ԲԶ

 010600

Ֆիզիկա

3

3

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան