Համարը 
N 409-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.04.29/25(1114) Հոդ. 331
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 ապրիլի 2015 թվականի N 409-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015/2016 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում պահուստային տեղերը բաշխում և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերը վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. ապրիլի 22
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի (ԱՏ)

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված (ԲԶ)

Ընդամենը,
այդ թվում`

1715

1317

199

398

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1461

1159

195

302

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

 

 

20

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

 

 

3

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

8

4

 

4

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

15

 

5

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն

28

12

4

16

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

29

 

 

29

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

10

10

 

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

3

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

30

30

 

 

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրացի քաղաքացիներ

23

23

 

 

Պահուստային տեղ

42

32

 

10

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

 

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

 

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

 

1

2

3

4

5

6

 

Ընդամենը

1461

1159

195

302

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

397

312

110

85

010100

Մաթեմատիկա

6

5

4

1

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

11

9

6

2

010600

Ֆիզիկա

10

7

5

3

011000

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

7

5

2

2

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

6

5

4

1

011401

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում

7

5

4

2

020200

Կենսաբանություն

9

7

1

2

020300

Երկրաբանություն

10

8

4

2

020400

Աշխարհագրություն

4

3

2

1

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

5

3

2

2

030100

Փիլիսոփայություն

7

5

3

2

030200

Քաղաքագիտություն

13

8

4

5

030300

Հոգեբանություն, որից՝ 2 տեղը (ԱՏ)` ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը

11

10

2

1

030400

Պատմություն

17

12

5

5

030500

Իրավագիտություն

19

19

6

 

030600

Լրագրություն

12

9

3

3

030700

Միջազգային հարաբերություններ

17

17

6

 
 

Ցեղասպանագիտություն

6

5

 

1

030800

Արևելագիտություն

       
 

Արաբագիտություն

8

6

3

2

Իրանագիտություն

10

8

3

2

Թուրքագիտություն

10

8

3

2

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

15

13

2

2

031300

Օտար լեզու և գրականություն

       
 

Անգլերեն լեզու և գրականություն

14

12

1

2

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

7

5

1

2

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

6

4

1

2

Իսպաներեն լեզու և գրականություն

9

7

1

2

031400

Մշակութաբանություն

9

7

2

2

031500

Արվեստաբանություն

10

8

3

2

031900

Աստվածաբանություն

6

4

2

2

032000

Հանրային կառավարում

15

12

5

3

032300

Թարգմանչական գործ

       
 

Անգլերեն լեզու

9

7

1

2

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

8

6

2

2

032500

Սփյուռքագիտություն

6

4

 

2

032700

Եվրոպագիտություն

7

4

 

3

040400

Հասարակայնության հետ կապեր

7

5

2

2

050100

Կրթության կազմակերպում

8

5

 

3

060300

Դեղագիտություն

9

7

2

2

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

18

16

5

2

080200

Կառավարում

9

7

3

2

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

9

6

3

3

100100

Սերվիս

11

9

2

2

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ

245

199

19

46

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

7

5

 

2

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

8

7

 

1

070900

Դիզայն (գեղար.)

4

3

 

1

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

2

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

       

Էներգետիկայի ճյուղում

4

3

1

1

Մեքենաշինության ճյուղում

4

3

1

1

Տրանսպորտի ճյուղում

4

3

1

1

Կապի ճյուղում

4

3

1

1

Լեռնամետալուրգիայի ճյուղում

4

3

1

1

Քիմիական արդյունաբերության ճյուղում

3

2

 

1

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղում

4

3

 

1

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

3

2

 

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

16

14

1

2

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

9

7

1

2

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

8

6

1

2

140100

Ջերմաէներգետիկա

9

8

1

1

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

9

7

1

2

140300

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ

4

3

 

1

140400

Ատոմային էլեկտրական կայաններ և տեղակայանքներ

5

4

 

1

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

12

10

1

2

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

8

6

1

2

150200

Կիրառական մեխանիկա

4

3

 

1

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

4

3

 

1

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

6

5

1

1

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

6

4

1

2

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

6

5

1

1

200100

Սարքաշինություն

1

1

   

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

7

6

 

1

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

1

1

   

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

11

9

1

2

Էլեկտրոնային տեխնիկա (Սինոփսիս)

8

6

 

2

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

12

10

1

2

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

7

6

1

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

21

18

1

3

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
(«Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում» մասնագիտացում (Սինոփսիս)

6

5

 

1

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

6

6

   

240200

Կենսատեխնոլոգիա

1

1

   

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի)

2

2

   

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

1

1

   

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

4

3

 

1

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղ

12

10

1

2

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)

5

4

1

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

4

 

1

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

2

2

   

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղ

6

5

 

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

3

2

 

1

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

3

   

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ

51

44

14

7

031700

Գեղեցիկ արվեստ

1

1

   

070900

Դիզայն (գեղար.)

6

5

1

1

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

3

2

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

       

Շինարարության ճյուղում

4

2

1

2

Քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում

2

2

1

 

Տրանսպորտի ճյուղում

1

1

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

2

2

1

 

100100

Սերվիս

1

1

   

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

2

2

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

1

1

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

2

1

 

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

5

5

2

 

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

2

2

1

 

271100

Շենքերի նախագծում

2

2

1

 

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

3

3

1

 

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

3

3

1

 

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

10

7

1

3

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

1

1

   

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

160

147

6

13

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում, գործարար կառավարում, սոցիալական կառավարում, նախագծերի կառավարում, կրթության կառավարում)

28

28

2

 

080300

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային վարչարարություն, հարկային վարչարարություն, պետական եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգերի կառավարում, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործունեության կազմակերպում, հարկաբյուջետային իրավունք (դուալ)

48

46

2

2

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

10

8

 

2

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (այդ թվում` արտաքին առևտրային քաղաքականություն, միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ)

17

15

 

2

081200

Հողագույքային հարաբերություններ (այդ թվում` անշարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի կառավարում)

7

7

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր (այդ թվում` էլեկտրոնային բիզնես)

11

9

 

2

081400

Ապահովագրական գործ

8

5

 

3

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի, այդ թվում` աուդիտ)

21

20

 

1

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) (այդ թվում` մարքեթինգային հետազոտություններ, մարքեթինգային հաղորդակցություններ)

10

9

2

1

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

13

12

 

1

080300

Ֆինանսներ

13

12

 

1

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

144

115

18

29

010100

Մաթեմատիկա

4

3

1

1

010600

Ֆիզիկա

3

2

1

1

020100

Քիմիա

2

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

2

   

020400

Աշխարհագրություն

4

3

1

1

030400

Պատմություն

8

5

2

3

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

6

5

1

1

030600

Լրագրություն

       

Հեռուստալրագրություն

2

1

 

1

Ռադիոլրագրություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

7

7

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

       

Անգլերեն լեզու և գրականություն

7

7

   

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

2

   

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

2

   

031400

Մշակութաբանություն

2

1

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

3

   

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

5

4

2

1

050300

Բնագիտություն

1

1

1

 

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

4

3

2

1

050700

Երաժշտական կրթություն

3

2

 

1

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

6

3

1

3

Գծագրություն

3

2

 

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

5

5

1

 

Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն

4

4

2

 

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

       

Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

6

6

   

Նախադպրոցական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

7

6

 

1

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

3

3

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն

       

Տիֆլոմանկավարժություն

2

2

   

Սուրդոմանկավարժություն

1

1

   

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

2

2

   

Լոգոպեդիա

3

3

   

Հատուկ հոգեբանություն

3

3

   

Նախադպրոցական հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

4

4

2

 

070300

Ռեժիսուրա

       

Մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա

3

1

 

2

Հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա

2

1

 

1

070600

Պարարվեստ

3

1

 

2

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

3

2

1

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

       

Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն

3

1

 

2

Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

1

   

Օպերատորություն

3

1

 

2

Կառավարում և մենեջմենթ

3

1

 

2

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

2

2

   

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

74

70

7

4

030200

Քաղաքագիտություն

3

3

   

030700

Միջազգային հարաբերություններ

3

3

   

031100

Լեզվաբանություն

19

18

7

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

9

9

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

12

11

 

1

032300

Թարգմանչական գործ

10

9

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

5

   

100100

Սերվիս

10

9

 

1

032700

Եվրոպագիտություն

3

3

   

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական
մանկավարժական ինստիտուտ

38

34

 

4

010100

Մաթեմատիկա

2

2

   

010600

Ֆիզիկա

2

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

2

   

020400

Աշխարհագրություն

2

2

   

030300

Հոգեբանություն

2

2

   

030400

Պատմություն

3

3

   

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

3

2

 

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

4

4

   

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

3

   

3

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

3

3

   

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

2

   

071900

Գեղանկարչություն

2

2

   

080200

Կառավարում

3

3

   

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

19

15

 

4

032000

Հանրային կառավարում

11

9

 

2

080200

Կառավարում (Կրթության կառավարում)

8

6

 

2

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

34

14

1

20

070100

Երաժշտական արվեստ

   

1

 

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

22

12

 

10

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

7

1

 

6

Դիրիժորություն

2

1

 

1

Կոմպոզիցիա

2

   

2

Երաժշտագիտություն

1

   

1

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

3

   

3

070100

Երաժշտական արվեստ

       
 

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

1

   

1

 

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

2

   

2

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

15

12

1

3

070200

Դերասանական արվեստ

6

4

 

2

070300

Ռեժիսուրա

3

3

   

070400

Թատերագիտություն

1

1

   

071300

Կինոարվեստ

3

3

1

 

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

1

   

1

071900

Գեղանկարչություն (բեմանկարչություն)

1

1

   

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ

1

   

1

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

1

   

1

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

14

11

2

3

070900

Դիզայն (գեղար.)

4

2

1

2

071100

Կիրառական արվեստ

1

1

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

2

1

 

1

071900

Գեղանկարչություն

2

2

1

 

072100

Քանդակագործություն

1

1

   

072200

Գրաֆիկա

1

1

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

1

1

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

2

2

   

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մասնաճյուղ

2

2

   

071900

Գեղանկարչություն

1

1

   

072200

Գրաֆիկա

1

1

   

Գավառի պետական համալսարան

14

10

2

4

030400

Պատմություն

3

3

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

1

1

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)

2

2

   

080300

Ֆինանսներ

2

1

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

1

   

1

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

2

1

1

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

1

   

1

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

57

30

4

27

060100

Բուժական գործ

30

17

2

13

060100

Բուժական գործ (հանրային առողջություն)

10

5

 

5

060200

Ստոմատոլոգիա

10

4

1

6

060300

Դեղագիտություն

7

4

1

3

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

48

34

3

14

030600

Լրագրություն

4

3

 

1

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

29

19

3

10

032200

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)

15

12

 

3

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

107

77

7

30

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

3

3

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

   

2

310102

Ագրոնոմիա

3

2

 

1

310110

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

4

3

 

1

310111

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

5

5

   

310112

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգ)

6

5

 

1

310301

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

1

1

   

310302

Անասնաբուժություն

4

3

 

1

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

2

2

   

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

1

1

1

 

310506

Ագրոէկոլոգիա

3

3

   

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

2

2

   

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

3

2

 

1

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

3

1

1

2

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

2

   

2

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

2

2

   

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

3

2

 

1

310715

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

3

3

   

310716

Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

3

 

1

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

2

   

2

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

6

3

1

3

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

6

3

 

3

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

7

4

1

3

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

6

4

 

2

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

6

5

1

1

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն (գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենամթերքի)

5

4

1

1

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

(Հայ-ամերիկյան ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն)

5

4

 

1

3

2

 

1

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

5

5

1

 

Գորիսի պետական համալսարան

7

6

 

1

010100

Մաթեմատիկա

1

1

   

020200

Կենսաբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

030500

Իրավագիտություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)

1

1

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

1

   

1

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

 

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

 

 

20

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

3

 

 

3

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) 2015 թ.

 

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

1

 

1

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

1

1

   

030700

Միջազգային հարաբերություններ

1

1

   

030500

Իրավագիտություն

2

1

 

1

080200

Կառավարում

2

   

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

4

 

4

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20

15

 

5

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն

010200

Կիրառական մաթեմատիկա

1

   

1

020200

Կենսաբանություն

       

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

1

   

021000

Դեղագործական քիմիա

1

1

   

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

   

1

030200

Քաղաքագիտություն

2

1

1

1

030300

Հոգեբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

1

 

030500

Իրավագիտություն

2

1

 

1

030700

Միջազգային հարաբերություններ

1

   

1

030800

Արևելագիտություն

1

   

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

1

1

   

080200

Կառավարում

2

   

2

 

Բիզնեսի կառավարում

1

   

1

080300

Ֆինանսներ

3

1

 

2

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

3

2

1

1

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

2

   

2

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

3

1

1

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

28

12

4

16

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ծածկա-գիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

29

   

29

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

060400

Բուժական գործ զինված ուժերում

25

   

25

060200

Ստոմատոլոգիա

4

   

4

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա

10

10

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 409-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա
(ԵրԵՎանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 2015 թ.

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` բանակից զորացրված

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա
(
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

010600

Ֆիզիկա

3

3

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան