Համարը 
N 965-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.11.03/25(143) Հոդ.401
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
30.09.2003
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.09.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.11.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 07.08.2002 Թ. ԹԻՎ 514 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 հոկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10003329

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

30 սեպտեմբերի 2003 թ.
Երևան
N 965-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 07.08.2002 Թ. ԹԻՎ 514 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանը (ռեեստրը) հաստատելու մասին» թիվ 514 հրամանում կատարել հետևյալ լրացումը.

հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանի (ռեեստրի)» «Անասնաբուժական դեղեր» բաժնից առաջ, վերջին տողից հետո կատարել հետևյալ լրացումը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. ՀՀ առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Ս. Քրմոյանին՝

սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման:

 

Նախարար՝

Ն. Դավիդյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ առողջապահության նախարարության
2003 թ. սեպտեմբերի 30-ի թիվ 965-Ն հրամանի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ (ռեեստրի)
(01.05.2003 թ. - 31.07.2003 թ.)

 

Առևտրային
անվանումը

միջազգային չպատենտավորված (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները

դեղաձևը

դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթա-վորումը)

արտադրող ֆիրման

երկիրը1

դեղերի ATC2 ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանե-լությունը

գրանցման հավաս-տագրի  համարը

գրանցման ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E վիտամին 100 -
Սլովակոֆարմա
Vitamin E 100
Slovakofarma

թոկոֆերոլի ացետատ tocopherol acetas

դեղապա-տիճներ

100մգ, (30)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

A11H A03

4241

22.07.2003 22.07.2008

E վիտամին 200 -
Սլովակոֆարմա 
Vitamin E 200
Slovakofarma

թոկոֆերոլի ացետատ tocopherol acetas

դեղապա-տիճներ

200մգ, (10,20,30)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

A11H A03

4242

22.07.2003 22.07.2008

E վիտամին 400 -
Սլովակոֆարմա 
Vitamin E 400
Slovakofarma

թոկոֆերոլի ացետատ tocopherol acetas

դեղապա-տիճներ

400մգ, (30)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

A11H A03

4243

22.07.2003 22.07.2008

Ագապուրին
Agapurin

պենտօքսիֆիլին pentoxifyllin

դեղահատեր թաղանթա-պատ (դրաժե)

100մգ (60)

Սլովակոֆարմա ա.ս.,Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C04A D03

4251

19.06.2003 19.06.2008

Ագապուրին ռետարդ
Agapurin retard

պենտօքսիֆիլին pentoxifyllin

դեղահատեր ռետարդ

400մգ 
(20,50,100)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C04A D03

4252

19.06.2003 19.06.2008

Ալկերան
Alkeran

մելֆալան 
melphalan

դեղահատեր թաղանթա-պատ

2մգ,
(25)

Հեուման Ֆարմա ԳմբՀ
(Գլաքսո-Ուելքոմ ԳմբՀ և Քո.-ի համար)  
  Heumann Pharma GmbH for GlaxoWellcome GmbH & Co.

Գերմանիա

L01A A03

4390

22.07.2003 22.07.2008

Ալմագել 
Almagel

ալյումինիումի և մագնեզիումի հիդրօքսիդներ aluminium and magnesium hydroxides

դեղակախույթ

4%+1.38%(436մգ+ 150մգ)/10մլ,
10մլ փաթեթներ (10,20),
170մլ, 200մլ շշիկ

Բալկանֆարմա -
Տրոյան ԱԴ Balkanpharma -
Troyan AD

Բուլղարիա

A02A C04B

4436

28.07.2003 28.07.2008

Ալմագել Ա
Almagel A

բենզոկային, ալյումինիումի և մագնեզիումի հիդրօքսիդներ benzocaine, aluminium and magnesium hydroxides

դեղակախույթ

2%+4%+1.38%
(218մգ+436մգ+ 150մգ)/10մլ,
10մլ փաթեթներ (10,20) 
170մլ, 200մլ շշիկ

Բալկանֆարմա -
Տրոյան ԱԴ  
Balkanpharma -
Troyan AD

Բուլղարիա

D04A B04
  C05A D03
R02A D01
A02A

4435

28.07.2003 28.07.2008

Ամիտրիպտիլին-
Սլովակոֆարմա
Amitriptylin
Slovakofarma

ամիտրիպտիլին  amitriptylin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

25մգ, 0.0283գ ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ (20,50,100)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

N06A A09

4250

19.06.2003 19.06.2008

Ամպիկլօքսին 250 
Ampicloxin 250

ամպիցիլին, կլօքսացիլին
  ampicillin, cloxacillin

դեղակախույթ

(125մգ+125մգ)/
5մլ, 60մլ,100մլ դեղակախույթի դեղափոշի

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի  
National Company for
Pharmaceutical Industry

Սիրիա

J01C A51

3986

05.05.2003 05.05.2008

Ամպիցիլին-իննոտեք
Ampicillin-Innotech

ամպիցիլին 
ampicillin

դեղապա-տիճներ

500մգ 
(1000(10x100))

Իննոտեք Ինտերնասիոնալ Լաբորատորիա Laboratoires Innotech International

Ֆրանսիա

J01C A01 
S01A A19

4304

27.06.2003 27.06.2008

Ամպիցիլին-նատրիում 
Ampicillin-natrium

ամպիցիլին 
ampicillin

դեղափոշի ներարկման

0.5գ, սրվակ (1)

Բորիսովյան ԲՊԳ «Borisovski Pharmaceutical Work»

Բելառուս

J01C A01 
S01A A19

4336

18.07.2003 18.07.2008

Ապրեսա 10 
Apresa 10

ամլոդիպինի բեզիլատ amlodipine besylate

դեղահատեր

10մգ
  (20,30,60,100)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C08C A01

4234

19.06.2003 19.06.2008

Ապրեսա 5
Apresa 5

ամլոդիպինի բեզիլատ 
amlodipine besylate

դեղահատեր

5մգ (20,30,60,100)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C08C A01

4233

19.06.2003 19.06.2008

Ատերեքսա 20 
Aterexa 20

սիմվաստատին  simvastatin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

20մգ (30,60)

Սլովակոֆարմա ա.ս.,Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

B04A B01

4235

19.06.2003 19.06.2008

Ատերեքսա 40  
Aterexa 40

սիմվաստատին  simvastatin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

40մգ (30,60)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

B04A B01

4236

19.06.2003 19.06.2008

Ատենոլոլ  
Atenolol

ատենոլոլ atenolol

դեղահատեր թաղանթա-պատ

50մգ (30)

Սոֆարմա
ԱԴ  
Sopharma AD

Բուլղարիա

C07A B03

4308

20.05.2003 20.05.2008

Ատենոլոլ 
Atenolol

ատենոլոլ atenolol

դեղահատեր թաղանթա-պատ

25մգ (30)

Սոֆարմա ԱԴ
  Sopharma AD

Բուլղարիա

C07A B03

4309

05.06.2003 05.06.2008

Բալասանային
հեղուկաքսուք
ըստ Վիշնևսկու 
Liniment balzamicum
Vischnevsky

ձյութ, քսերոֆորմ, աէրոսիլ, գերչակի կամ ձկան յուղ tar, xeroform, areosil, oleum Ricini or iecoris

քսուք

(30մգ+30մգ+50մգ+ 890մգ)/1գ,
30,35,40գ պարկուճ

Նիժֆարմ ԲԸ
Nizhpharm JSC

Ռուսաստան

-

4175

25.07.2003 25.07.2008

Բեկլոժետ Beclojet

բեկլոմեթազոն  beclomethasone

դեղակախույթ շնչառման

250մկգ/դեղաչափ (200 դեղաչափ շնչառման սարքում)

Շիեզի Ս.Ա.  
Chiesi S.A.

Ֆրանսիա

R01A D01 R03B A01

4320

28.07.2003 28.07.2008

Բենզիլպենիցիլին -նատրիում 5000000 ՄՄ Benzylpenicillin sodium 5000000 IU

բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ benzylpenicillin sodium

դեղափոշի ներարկման

5000000ՄՄ,
  սրվակ (1, 50)

Անտիբիոտիկ Ս.Ա. Antibiotice S.A.

Ռումինիա

J01C E01

4355

16.07.2003 16.07.2008

Բենզիլպենիցիլին -նատրիում 
1000000 ՄՄ Benzylpenicillin sodium 1000000 IU

բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ  benzylpenicillin sodium

դեղափոշի ներարկման

1000000ՄՄ,  
սրվակ (1, 50)

Անտիբիոտիկ Ս.Ա.  Antibiotice S.A.

Ռումինիա

J01C E01

4356

16.07.2003 16.07.2008

Բետադին
Betadine

պովիդոն յոդին
povidone iodine

քսուք

100մգ/գ, 20գ պարկուճ

Էգիս Ֆարմա-սյութիքալ Լտդ. Egis Pharmaceuticals Ltd.

Հունգարիա

D08A G02  D09A A09  D11A C06G01A X11 R02A A15

4288

21.07.2003 21.07.2008

Բետադին 
Betadine

պովիդոն յոդին povidone iodine

մոմիկներ հեշտոցային

200մգ, (7,14)

Էգիս Ֆարմա-սյութիքալ Լտդ. Egis Pharma-ceuticals Ltd.

Հունգարիա

G01A X11

4287

21.07.2003 21.07.2008

Բետասերկ 
Betaserc

բետահիստին 
betahistine

դեղահատեր

24մգ
   (20,50,100)

Սոլվել ֆարմա-սյութիքալս Բ.Վ. Solvay Pharma-ceuticals B.V.

Նիդեռլանդներ

N07C A01

4300

23.05.2003 23.05.2008

Բրինաֆ 250
Brinaf 250

տերբինաֆինի հիդրոքլորիդ 
terbinafine hydrochloride

դեղահատեր

250մգ (14,28)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց  Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

D01A E15 D01B A02

4245

19.06.2003 19.06.2008

Բրոնխոսան 
Bronchosan

բրոմհեքսին 
bromhexin

լուծույթ (կաթիլներ)

0.2գ/25մլ, 
25մլ շշիկ

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

R05C B02

4240

29.07.2003 29.07.2008

Գալազոլին 
Galazolin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

լուծույթ (քթի կաթիլներ)

0.05%, 
10մլ սրվակ

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

R01A A07 R01A B06

4231

26.05.2003 26.05.2008

Գալազոլին Galazolin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

լուծույթ (քթի կաթիլներ)

0.1%, 
10մլ սրվակ

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

R01A A07R01A B06

4232

26.05.2003 26.05.2008

Գալազոլին Galazolin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

դոնդող քթի

0.05%, 5գ,10գ պարկուճ,
10գ շշիկ

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

R01A A07  R01A B06

4281

26.05.2003 26.05.2008

Գալազոլին Galazolin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

դոնդող քթի

0.1%, 5գ,10գ պարկուճ, 
10գ շշիկ

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

R01A A07 R01A B06

4282

26.05.2003 26.05.2008

Գլիկլազիդ դեղահատեր 80մգ Gliclazide Tablets 80mg

գլիկլազիդ gliclazide

դեղահատեր

80մգ,
(28,30,56,60)

Սի Փի Ֆարմասյութիքալս 
CP Pharmaceuticals

Միացյալ Թագավո-րություն

A01B B09

4417

15.07.2003 15.07.2008

Դերմովատ Dermovate

կլոբետազոլ clobetasole

նրբաքսուք

0.05%, 25գ պարկուճ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Ֆարմասյութիքալս GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Լեհաստան

D07A D01

4331

15.07.2003 15.07.2008

Դերմովատ Dermovate

կլոբետազոլ clobetasole

քսուք

0.05%, 25գ պարկուճ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Ֆարմասյութիքալս GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Լեհաստան

D07A D01

4330

15.07.2003 15.07.2008

Դեքսամեթազոն
Dexamethason

դեքսամեթազոն dexamethasone

դեղակախույթ (ակնակա-թիլներ)

0.1%,
10մլ սրվակ

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան  Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

S01B A01 S01C B01 S02B A06 S03B A01

4283

26.05.2003 26.05.2008

Դիգօքսին Digoxin

դիգօքսին digoxin

դեղահատեր

0.25մգ (30)

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

C01A A05

4285

26.05.2003 26.05.2008

Դիկլորան Dicloran

նատրիումական դիկլոֆենակ
diclofenac sodium

դեղահատեր թաղանթա-պատ, աղե-լույծ, երկա-րատև ազդեցության

50մգ, (20,100)

Յունիք Ֆարմասյութիքալ լաբորատորիա  Unique Pharmaceutical Laboratories

Հնդկաստան

M01A B05 M02A A15

4363

28.07.2003 28.07.2008

Դիովան Diovan

վալսարտան
  valsartan

դեղահատեր թաղանթա-պատ

160մգ (14,28)

Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ  Novartis Pharma AG

Շվեյցարիա

-

4315

26.06.2003 26.06.2008

Դոբուտամին «ԷԲԵՎԵ» 250մգ Dobutamin «EBEWE» 250mg

դոբուտամին 
dobutamin

խտանյութ կաթիլանե-րարկման լուծույթի

250մգ/20մլ, 20մլ սրվակ (1)

ԷԲԵՎԵ Ֆարմա Գես.մ.բ.Հ.Նֆգ. ԿԳ EBEWE Pharma Ges.m.b. H. Nfg.KG

Ավստրիա

C01C A07

4305

04.07.2003 04.07.2008

Դոնորմիլ Donormyl

դօքսիլամին սուկցինատ
doxylamine
succinate

դեղահատեր դյուրալույծ

15մգ, (10,20)

ՈՒՊՍԱ լաբորատորիա (Բրիստոլ-Մայերս Սքվիբի մասնաճյուղ)
 UPSA Laboratoires (division of Bristol-Myers Squibb)

Ֆրանսիա

R06A A09

4474

22.07.2003 22.07.2008

Դոնորմիլ Donormyl

դօքսիլամին սուկցինատ  doxylamine
succinate

դեղահատեր թաղանթա-պատ

15մգ, (15,30)

ՈՒՊՍԱ լաբորա-տորիա (Բրիստոլ-Մայերս Սքվիբի մասնաճյուղ) 
UPSA Laboratoires (division of Bristol-Myers Squibb)

Ֆրանսիա

R06A A09

4475

26.07.2003 26.07.2008

Դոպամին Սոլվեյ 50  Dopamin Solvay 50

դոպամինի հիդրոքլորիդ  dopamine hydrochloride

խտանյութ կաթիլանե-րարկման լուծույթի

50մգ/5մլ,  5մլ ամպուլներ (5,30)

Սոլվեյ Ֆարմասյութի-քալս ԳմբՀ 
Solvay Pharmaceuticals GmbH

Գերմանիա

C01C A04

4371

04.07.2003 04.07.2008

Դուսպատալին Duspatalin

մեբեվերինի հիդրոքլորիդ mebeverine hydrochloride

դեղապա-տիճներ

200մգ (20,30)

Սոլվել ֆարմասյութի-քալս  Solvay Pharmaceuticals

Նիդերլանդ-ներ

A03A A04

4275

08.05.2003 08.05.2008

Դօքսորուբիցին ԿՄՊ Doxorubicin KMP

դօքսորուբիցին  
doxorubicin

դեղափոշի ներարկման լիոֆիլիզաց-ված

0.01գ, սրվակ (1,40)

«Կիևմեդպրեպարատ» ԲԲԸ «Kievmedpreparat» OJSC

ՈՒկրաինա

L01D B01

4293

03.07.2003 03.07.2008

Դօքսիպրոկտ պլյուս քսուք Doxiproct Plus ointment

կալցիումի դոբեզիլատի մոնոհիդրատ, լիդոկային, դեքսամեթազոն  calcium dobesilate monohydrate, lidocaine, dexamethasone

քսուք

(4գ+2գ+0.025գ)/
100գ, 20գ պարկուճ

ՕՄ Պորտուգես OM Portugues

Պորտու-գալիա

C05A C01B 
C05B

4430

29.07.2003 29.07.2008

Զեֆիքս Zeffix

լամիվուդին  lamivudine

լուծույթ խմելու

5մգ/մլ, 240մլ շշիկ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Ինկ. GlaxoSmithKline Inc.

Կանադա

J05A B10

4263

03.06.2003 03.06.2008

Էգիլոկ ռետարդ 
Egilok Retard

մետոպրոլոլ metoprolol

դեղահատեր թաղանթա-պատ

50մգ, (30)

Էգիս Ֆարմասյութիքալ Լտդ. Egis Pharmaceuticals Ltd.

Հունգարիա

C07A B02

4392

21.07.2003 21.07.2008

Էգիլոկ ռետարդ 
Egilok Retard

մետոպրոլոլ metoprolol

դեղահատեր թաղանթա-պատ

100մգ, (30)

Էգիս Ֆարմասյութիքալ Լտդ. Egis Pharmaceuticals Ltd.

Հունգարիա

C07A B02

4393

21.07.2003 21.07.2008

Էլիդել Elidel

փիմեկրոլիմուս
  pimecrolimus

նրբաքսուք

1%, 15գ,30գ,100գ պարկուճ

Նովարտիս Ֆարմա ԳմբՀ
Novartis Pharma GmbH

Գերմանիա

-

4050

23.07.2003 23.07.2008

Էնապ Enap

էնալապրիլ
enalapril

դեղահատեր

2.5մգ, (20)

ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո
 KRKA d.d. Novo mesto

Սլովենիա

C09A A02

4439

16.07.2003 16.07.2008

Էրիկրեատ 500մգ  Erycreat 500mg

էրիթրոմիցին 
erythromycine

դեղահատեր թաղանթա-պատ

500մգ (100x10)

ԿՐԵԱՏ լաբորատորիա Laboratoires CREAT

Ֆրանսիա

J01F A01

4259

12.06.2003 12.06.2008

Էֆերալգան Efferalgan

պարացետամոլ
paracetamol

օշարակ

30մգ/մլ, 90մլ շշիկ

ՈՒՊՍԱ լաբորատորիա (Բրիստոլ-Մայերս Սքվիբի մասնա-ճյուղ) UPSA Laboratoires (division of Bristol-Myers Squibb)

Ֆրանսիա

N02B E01

4353

06.06.2003 06.06.2008

Իզո-մակ ռետարդ 60մգ Iso-Mack Retard 60 mg

իզոսորբիդի դինիտրատ isosorbide dinitrate

դեղապա-տիճներ

60մգ  (20)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C01D A08

4239

11.07.2003 11.07.2008

Իզո-մակ ռետարդ 40մգ Iso-Mack Retard 40 mg

իզոսորբիդի դինիտրատ isosorbide dinitrate

դեղապա-տիճներ

40մգ (30)

Սլովակոֆարմա ա.ս.,Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C01D A08

4238

11.07.2003 11.07.2008

Իզո-մակ ռետարդ 20մգ Iso-Mack Retard 20 mg

իզոսորբիդի դինիտրատ isosorbide dinitrate

դեղապա-տիճներ

20մգ (N30)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C01D A08

4237

11.07.2003 11.07.2008

Իզոֆլուրան Isoflurane

իզոֆլուրան isoflurane

հեղուկ շնչառման

100%, 100մլ շշիկ

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

N01A B06

3971

05.05.2003 05.05.2008

Իխթիոլով մոմիկներ Suppositoria with Ichthyol

իխթիոլ ichthyol

մոմիկներ

0.2գ  (10)

Նիժֆարմ ԲԸ Nizhpharm JSC

Ռուսաստան

-

4172

30.05.2003 30.05.2008

Իմիգրան Imigran

սումատրիպտան 
  sumatriptan

դեղահատեր

100մգ (2,6)

ԳլաքսոՍմիթԿլայն ՍԱ GlaxoSmithKline SA

Լեհաստան

N02C X04

4479

28.07.2003 28.07.2008

Իմիգրան  Imigran

սումատրիպտան 
sumatriptan

դեղահատեր

50մգ (2,6)

ԳլաքսոՍմիթԿլայն ՍԱ GlaxoSmithKline SA

Լեհաստան

N02C X04

4478

28.07.2003 28.07.2008

Ինհիբացե Inhibace

սիլազապրիլ
  cilazapril

դեղահատեր թաղանթա-պատ

2.5մգ (28)

Հոֆման-Լա Ռոշ Լտդ. Hoffmann-La Roche Ltd.

Շվեյցարիա

C09A A08

4183

05.05.2003 05.05.2008

Ինտրոն Ա Intron - A

ինտերֆերոն ալֆա-2բ  interferon alfa - 2b

լուծույթ ներարկման

25 միլիոն ՄՄ/2.5մլ, սրվակ (1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

L03A A04

4326

26.06.2003 26.06.2008

Ինտրոն Ա Intron - A

ինտերֆերոն ալֆա-2բ  interferon alfa - 2b

լուծույթ ներարկման

18 միլիոն ՄՄ/3մլ, սրվակ (1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ   Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

L03A A04

4325

26.06.2003 26.06.2008

Լանօքսին Lanoxin

դիգօքսին digoxin

դեղահատեր

0.25մգ (100)

ԳլաքսոՈւելքոմ ԳմբՀ և Քո. GlaxoWellcome GmbH & Co.

Գերմանիա

C01A A05

4329

01.07.2003 01.07.2008

Լեկրոլին Lecrolyn

նատրիումի քրոմոգլիկատ cromoglicate sodium

ակնակա-թիլներ

2% (20մգ/մլ), 10մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01G X01

4269

15.07.2003 15.07.2008

Լեյկերան Leukeran

քլորամբուցիլ chlorambucil

դեղահատեր

2մգ (25,50)

ԳլաքսոՈւելքոմ ԳմբՀ (Գլաքսո-Ուելքոմ Օպե-րեյշընս, Միացյալ Թագավորություն կազմակերպության համար) GlaxoWellcome GmbH  (for GlaxoWellcome Operations, UK)

Գերմանիա

L01A A02

4480

28.07.2003 28.07.2008

Լինկոմիցին 500մգ Կրեատ
Lincomycin 500mg Creat

լինկոմիցին lincomycin

դեղապա-տիճներ

500մգ (100x10)

ԿՐԵԱՏ լաբորատորիա Laboratoires CREAT

Ֆրանսիա

J01F F02

4262

12.06.2003 12.06.2008

Լինկոմիցին ԿՄՊ Lincomycin KMP

լինկոմիցին lincomycine

դեղապա-տիճներ

0.25գ (10,30)

»Կիևմեդպրեպա-րատ» ԲԲԸ  «Kievmedpreparat» OJSC

ՈՒկրաինա

J01F F02

4291

03.07.2003 03.07.2008

Լիպոստատ  Lipostat

պրավաստատին pravastatin

դեղահատեր

20մգ,   (10,14,20,28)

Բրիստոլ-Մայերս Սքվիբ Bristol-Myers Squibb

Ֆրանսիա

B04A B03

4477

22.07.2003 22.07.2008

Կարդիոմագնիլ Cardiomagnyl

ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

150մգ+30,39մգ (10,30,100)

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս  Nycomed Danmark A/S

Դանիա

N02B A71 A02A

4376

27.06.2003 27.06.2008

Կարդիոմագնիլ Cardiomagnyl

ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

75մգ+15,2մգ (10,30,100)

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս Nycomed Danmark A/S

Դանիա

N02B A71 A02A

4375

27.06.2003 27.06.2008

Կետոտիֆեն Ketotifen

կետոտիֆեն ketotifen

դեղահատեր

1մգ (30)

Վարշավայի «Պոլֆա» դեղգործարան Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa»

Լեհաստան

R06A X17

4284

26.05.2003 26.05.2008

Կետոտիֆեն Ketotifen

կետոտիֆեն ketotifen

դեղահատեր

1մգ (30)

Սոֆարմա ԱԴ Sopharma AD

Բուլղարիա

R06A X17

4311

05.06.2003 05.06.2008

Կո-դիովան Co-Diovan

վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ valsartan, hydrochlorothiazide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

80մգ/12,5մգ (14)

Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ          Novartis Pharma AG

Շվեյցարիա

-

4338

26.06.2003 26.06.2008

Կո-դիովան Co-Diovan

վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ valsartan, hydrochlorothiazide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

160մգ/25մգ (14)

Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ Novartis Pharma AG

Շվեյցարիա

-

4340

26.06.2003 26.06.2008

Կո-դիովան Co-Diovan

վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ valsartan, hydrochlorothiazide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

160մգ/12.5մգ (14)

Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ          Novartis Pharma AG

Շվեյցարիա

-

4339

26.06.2003 26.06.2008

Կովերեքս Coverex

պերինդոպրիլ perindopril

դեղահատեր

4մգ, (30)

Էգիս Ֆարմասյութիքալ Լտդ. Egis Pharmaceuticals Ltd.

Հունգարիա

C09A A04

4394

21.07.2003 21.07.2008

Կորդիամին Cordiamin

նիկեթամիդ nikethamide

լուծույթ ներարկման

25%(2մլ), 2մլ ամպուլներ (10)

Զդորովյե   Zdorovye

ՈՒկրաինա

R07A B02

4176

20.06.2003 20.06.2008

Կրեապեն 500մգ Creapen 500mg

ամպիցիլին ampicillin

դեղապա-տիճներ

500մգ (100x10)

ԿՐԵԱՏ լաբորատորիա Laboratoires CREAT

Ֆրանսիա

J01C A01

4261

12.06.2003 12.06.2008

Կրեացիլ 500մգ Creacil 500mg

ամօքսիցիլին amoxicillin

դեղապա-տիճներ

500մգ (100x10)

ԿՐԵԱՏ լաբորատորիա Laboratoires CREAT

Ֆրանսիա

J01C A04

4260

12.06.2003 12.06.2008

Հալոթան Halothane

հալոթան halothane

 հեղուկ շնչառման

100%, 250մլ շշիկ

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

N01B B01

3984

05.05.2003 05.05.2008

Հալոպերիդոլ Haloperidol

հալոպերիդոլ haloperidol

դեղահատեր

5մգ (48)

ԱՐՓԻՄԵԴ ՀՁ ՓԲԸ ARPIMED J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

N05A D01

4129

11.07.2003 11.07.2008

Հումուլին ՆՊՀ Humulin NPH

մարդու ռեկոմբինանտ իզոֆան ինսուլին human isophane recombinant insulin

դեղակախույթ

100ՄՄ/մլ (10մլ), 10մլ սրվակ (1)

Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.  Lilly France S.A.

Ֆրանսիա

A10A

4469

30.07.2003 30.07.2008

Հումուլին ռեգուլար
Humulin Regular

մարդու ռեկոմբինանտ ինսուլին  human recombinant insulin

դեղակախույթ

100ՄՄ/մլ (10մլ), 10մլ սրվակ N1)

Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.  Lilly France S.A.

Ֆրանսիա

A10A

4470

30.07.2003 30.07.2008

Հումուլին Մ3 Humulin M3

մարդու ռեկոմբինանտ ինսուլին 30/70  human recombinant insulin 30/70

դեղակախույթ

100ՄՄ/մլ (10մլ), 10մլ սրվակ (1)

Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.  Lilly France S.A.

Ֆրանսիա

A10A

4471

30.07.2003 30.07.2008

Մաքսիպիմ Maxipime

ցեֆեպիմ cefepime

դեղափոշի ներարկման լուծույթի

1գ, սրվակ (1)

Բրիստոլ-Մայերս Սքվիբ Ս.պ.Ա. Bristol-Myers Squibb S.p.A.

Իտալիա

J01D A24

4476

22.07.2003 22.07.2008

Մեբեքս Mebex

մեբենդազոլ mebendazole

դեղակախույթ

100մգ/5մլ, 30մլ շշիկ

Սիպլա Լտդ.  Cipla Ltd.

Հնդկաստան

P02C A01

4258

14.07.2003 14.07.2008

Մեզիմ ֆորտե Mezym forte

պանկրեատին  pancreatin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

(3500ՄՄ լիպազա, 4200ՄՄ ամիլազա, 250ՄՄ պրոթեազա), (20,40,80,100)

Բեռլին-Քեմի ԱԳ (Մենարինի Գրուպ)  Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Գերմանիա

H03B

4382

21.07.2003 21.07.2008

Մեթիլուրացիլ 10% քսուք Methyluracil ointment 10%

մեթիլուրացիլ  methyluracil

քսուք

10%, 15գ, 30գ պարկուճ և 15գ, 30գ,100գ տարա

»Կիևմեդպրեպարատ» ԲԲԸ  «Kievmedpreparat» OJSC

ՈՒկրաինա

H03B

4294

03.07.2003 03.07.2008

Մեթիլուրացիլ  Methyluracil

մեթիլուրացիլ  methyluracil

մոմիկներ

0.5գ, (10)

Նիժֆարմ ԲԸ Nizhpharm JSC

Ռուսաստան

H03B

4322

25.07.2003 25.07.2008

Մետրոնիդազոլ Նիկոմեդ Metronidazole Nycomed

մետրոնիդազոլ  metronidazole

լուծույթ կաթիլանե-րարկման

5մգ/մլ, 20մլ,100մլ ապակե կամ պլաստիկ շշիկ

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս Nycomed Danmark A/S

Դանիա

J01X D01

4374

27.06.2003 27.06.2008

Մետրոնիդազոլ Նիկոմեդ Metronidazole Nycomed

մետրոնիդազոլ  metronidazole

դեղահատեր

500մգ (20,100)

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս     Nycomed Danmark A/S

Դանիա

J01X D01 P01A B01

4373

27.06.2003 27.06.2008

Մետրոնիդազոլ ն.ե.Բրաուն Metronidazol i.v. Braun

մետրոնիդազոլ metronidazole

լուծույթ կաթիլանե-րարկման

500մգ/100մլ, 100մլ սրվակ (1)

Բ.Բրաուն Մելզունգեն ԱԳ B.Braun Melsungen AG

Գերմանիա

J01X D01

4316

14.07.2003 14.07.2008

Միոլգին    Myolgin

պարացետամոլ, քլորզոքսազոն paracetamol, chlorzoxazone

դեղապա-տիճներ

300մգ+250մգ (10,20)

ԳլաքսոՈւելքոմ Եգիպտոս Ս.Ա.Ե.  GlaxoWellcome Egypt S.A.E.

Եգիպտոս

N02B

4481

28.07.2003 28.07.2008

Նիտրոմինտ Nitromint

նիտրոգլիցերին nitroglycerin

ցողացիր

0.4մգ/դեղաչափ 8գ(1%)լուծույթ 10գ շշիկում

Էգիս Ֆարմասյու-թիքալս Լտդ. Egis Pharma-ceuticals Ltd.

Հունգարիա

C01D A02

4289

18.06.2003 18.06.2008

Նիտրո-մակ ռետարդ Nitro-Mack Retard

նիտրոգլիցերին nitroglycerin

դեղապա-տիճներ

2.5մգ (30)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C01D A02

4253

19.06.2003 19.06.2008

Չիչխանի յուղով մոմիկներ Hippopheae oleum suppositories

չիչխանի յուղ  hippopheae oleum

մոմիկներ

0.5գ (10)

Նիժֆարմ ԲԸ    Nizhpharm SC

Ռուսաստան

-

4276

14.07.2003 14.07.2008

Պանտոկրին Pantocrin

մարալի պանտաների սպիրտային (50%) հանուկ alcohol (50%) extract of maral's antlers

հանուկ

10%, 50մլ շշիկ

Այ Սի Էն Տոմսկ-քիմֆարմ
«ICN Tomskchimpharm JSC»

Ռուսաստան

-

4334

02.07.2003 02.07.2008

Պարացետամոլ Paracetamol

պարացետամոլ paracetamol

դեղահատեր

500մգ (20,400)

Սոֆարմա ԱԴ Sopharma AD

Բուլղարիա

N02B E01

4306

05.06.2003 05.06.2008

Պարացետամոլ Paracetamol

պարացետամոլ paracetamol

օշարակ

120մգ/5մլ, 125մլ շշիկ

Սոֆարմա ԱԴ Sopharma AD

Բուլղարիա

N02B E01

4307

05.06.2003 05.06.2008

Պեգասիս Pegasys

պեգինտերֆերոն ալֆա 2-ա peginterferon alfa-2a

լուծույթ ներարկման

180մկգ/0.5մլ,  լցված ներարկիչներ (1, 4)

Հոֆման-Լա Ռոշ Լտդ. Hoffmann-La Roche Ltd

Շվեյցարիա

-

4163

07.07.2003 07.07.2008

Պեգինտրոն Pegintron

պեգինտերֆերոն ալֆա-2բ peginterferon alfa - 2b

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, լիոֆիլիզաց-ված, լուծիչով

50մկգ/0.5մլ       սրվակ/ամպուլ (1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

-

4345

26.06.2003 26.06.2008

Պեգինտրոն Pegintron

պեգինտերֆերոն ալֆա-2բ peginterferon alfa - 2b

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, լիոֆիլիզաց-ված, լուծիչով

80մկգ/0.5մլ  սրվակ/ամպուլ (1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

-

4346

26.06.2003 26.06.2008

Պեգինտրոն Pegintron

պեգինտերֆերոն ալֆա-2բ peginterferon alfa - 2b

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, լիոֆիլիզաց-ված, լուծիչով

100մկգ/0.5մլ սրվակ/ամպուլ (1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

-

4347

26.06.2003 26.06.2008

Պեգինտրոն Pegintron

պեգինտերֆերոն ալֆա-2բ peginterferon alfa - 2b

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, լիոֆիլիզաց-ված, լուծչով

120մկգ/0,5մլ (լիոֆիլիզացված դեղափոշու սրվակ և լուծիչի ամպուլ N1)

Շերինգ Փլաու (Բրիննի) Քոմփանի Քաունթի Քոկ Schering - Plough (Brinny) Company Country Cork

Իռլանդիա

-

4348

26.06.2003 26.06.2008

Պերիտոլ Peritol

ցիպրոհեպտադին cyproheptadine

օշարակ

40մգ/100մլ, 100մլ շշիկ

Էգիս Ֆարմասյու-թիքալ Լտդ. Egis Pharma-ceuticals Ltd.

Հունգարիա

R06B X02

4286

21.07.2003 21.07.2008

Պրեվակոր 10 Prevacore 10

պրավաստատին pravastatine

դեղահատեր

10մգ (30)

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

B04B B03

3981

05.05.2003 05.05.2008

Պրեվակոր 20 Prevacore 20

պրավաստատին pravastatine

դեղահատեր

20մգ (20)

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

B04B B03

3982

05.05.2003 05.05.2008

Պրեվակոր 40 Prevacore 40

պրավաստատին pravastatine

դեղահատեր

40մգ (10)

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

B04B B03

3983

05.05.2003 05.05.2008

Սեպտրին մանկական դեղակախույթ Septrin Paediatric Suspension

սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimetoprim

դեղակախույթ

240մգ/5մլ, 100մլ շշիկ

ԳլաքսոՈւելքոմ ԳմբՀ և Քո. GlaxoWellcome GmbH & Co.

Գերմանիա

J01E E01

4328

01.07.2003 01.07.2008

Սիալիս Cialis

թադալաֆիլ tadalafil

դեղահատեր թաղանթա-պատ

20մգ (1,2,4,8)

Էլի Լիլի և Քո. Eli Lilly & Co.

Միացյալ Թագավո-րություն

-

4487

30.07.2003 30.07.2008

Սիմպատիլ Sympathyl

արևագունդի չոր ջրային հանուկ, ալոճի չոր ջրասպիրտային հանուկ, մագնեզիումի օքսիդ Escholtzia (dry aqueous extract), Hawthorn blossom (dry aqueous-alcoholic extract), magnesium oxide

դեղահատեր թաղանթա-պատ

20մգ+75մգ+  124,35մգ 40,60)

Լաբորատորիա Իննոտեք Ինտերնասիոնալ Laboratoires Innotech International

Ֆրանսիա

-

3939

07.05.2003 07.05.2008

Սպազմովերալգին նեո    Spasmoveralgin Neo

պրոպիֆենազոն, ֆենոբարբիտալ, պապավերինի հիդրոքլորիդ, կոդեինի դիհիդրոգենֆոսֆատ, էֆեդրին, ատրոպին propifenazon, phenobarbital, papaverini hydrochloride, codeine dihydrogenphosphoricum, ephedrine, atropine

դեղահատեր

(0.15գ+0.02գ+ 0.03գ+ 0.01534գ+0.005գ+ 0.0005գ) (10)

Սլովակոֆարմա ա.ս.,Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

N02A N03A

4254

19.06.2003 19.06.2008

Սպազմոլ Spasmol

դրոտավերին drotaverine

դեղահատեր

0.04գ (20,30,40,50,60, 100)

«Այ Սի Էն Լեկսրեդստվա» ԲԲԸ  Open JSC «ICN Leksredstva»

Ռուսաստան

A03A D02

4391

02.07.2003 02.07.2008

Ստրեպտոմիցին Streptomycin

ստրեպտոմիցինի սուլֆատ streptomycin sulphate

դեղափոշի ներարկման

1գ, սրվակ (1, 50)

Անտիբիոտիկ Ս.Ա. Antibiotice S.A.

Ռումինիա

J01G A01

4354

16.07.2003 16.07.2008

Սուլինդեքս Sulindex

սուլինդակ sulindac

դեղահատեր

200մգ (20)

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

M01A B02

3985

05.05.2003 05.05.2008

Վազոբրալ Vasobral

դիհիդրոէրգոկրիպտին, կոֆեին dihydroergocryptine, caffeine

լուծույթ խմելու

(50մգ+500մգ)/
50մլ, 50մլ շշիկ

Շիեզի Ս.Ա. Chiesi S.A.

Ֆրանսիա

N04B N06B

4321

28.07.2003 28.07.2008

Վազոկարդին Vasocardin

մետոպրոլոլ metoprolol

դեղահատեր

100մգ               (50)

Սլովակոֆարմա ա.ս., Հլոհովեց Slovakofarma a.s., Hlohovec

Սլովակիա

C07A B02

4249

19.06.2003 19.06.2008

Վալդիսպերտ Valdispert

կատվախոտի հանուկ valerian extract

դեղահատեր թաղանթա-պատ (շաքարով)

125մգ (50,100)

Սոլվեյ Ֆարմասյու-թիքալս ԳմբՀ Solvay Pharmaceuticals GmbH

Գերմանիա

-

4302

30.07.2003 30.07.2008

Վոլտարեն ռապիդ 25մգ    Voltaren Rapid 25mg

կալիումական դիկլոֆենակ diclofenac potassium

դեղահատեր թաղանթա-պատ

25մգ (30)

Նովարտիս Ֆարմա Ս.պ.Ա. Novartis Pharma S.p.A.

Իտալիա

M01A B05  M02A A15

4343

20.06.2003 20.06.2008

Վոլտարեն ռապիդ 50մգ    Voltaren Rapid 50mg

կալիումական դիկլոֆենակ diclofenac potassium

դեղահատեր թաղանթա-պատ

50մգ (20)

Նովարտիս Ֆարմա Ս.պ.Ա. Novartis Pharma S.p.A.

Իտալիա

M01A B05  M02A A15

4344

20.06.2003 20.06.2008

Վոլտարեն  Voltaren

նատրիումական դիկլոֆենակ diclofenac sodium

լուծույթ ներարկման

75մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)

Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ  Novartis Pharma AG

Շվեյցարիա

M01A B05 M02A A15

4337

20.06.2003 20.06.2008

Վոլտարեն Դ Voltaren D

դիկլոֆենակ diclofenac

դեղահատեր տարալուծվող

50մգ (20)

Նովարտիս Ֆարմա ԳմբՀ Novartis Pharma GmbH

Գերմանիա

M01A B05  M02A A15

4341

26.06.2003 26.06.2008

Վոլտարեն ՍՌ Voltaren SR

նատրիումական դիկլոֆենակ  diclofenac sodium

դեղահատեր թաղանթա-պատ

75մգ (20)

Նովարտիս Ֆարմա Ս.պ.Ա. Novartis Pharma S.p.A.

Իտալիա

M01A B05  M02A A15

4342

26.06.2003 26.06.2008

Տեվետեն Teveten

էպրոսարտան  eprosartan

դեղահատեր թաղանթա-պատ

600մգ (14,28,56)

Սոլվեյ Ֆարմա-սյութիքալս Բ.Վ. Solvay Pharmaceuticals B.V.

Նիդեռլանդ-ներ

-

4301

10.06.2003 10.06.2008

Ցեֆաքսիմ Cefaxim

ցեֆոտաքսիմ  cefotaxime

դեղափոշի ն/ե և մ/մ ներարկում-ների

1գ, սրվակ (1)

Նեյշընըլ Քոմպանի ֆոր Ֆարմասյութիքալ Ինդաստրի National Company for Pharmaceutical Industry

Սիրիա

J01D A10

3969

05.05.2003 05.05.2008

Ցեֆեկոն Ն Cefecon N

նապրօքսեն, կոֆեին, սալիցիլամիդ naproxen, caffeine, salicylamide

մոմիկներ

0.075գ+0.05գ+0.6գ (10)

Նիժֆարմ ԲԸ  Nizhpharm JSC

Ռուսաստան

G02C

4360

23.06.2003 23.06.2008

Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա Ceftriaxone-Asteria

ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone

դեղափոշի ներարկման

0.5գ, սրվակ (1,10)

Կորեա Փրիմ Ֆարմ Քո.Լտդ. Korea Prime Pharm.Co.Ltd.

Կորեա

J01D A13

4295

09.06.2003 09.06.2008

Ցեֆտրիաքսոն-Աստերիա Ceftriaxone-Asteria

ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone

դեղափոշի ներարկման

1գ, սրվակ (1,10)

Կորեա Փրիմ Ֆարմ Քո.Լտդ. Korea Prime Pharm.Co.Ltd.

Կորեա

J01D A13

4296

09.06.2003 09.06.2008

Քլորամֆենիկոլի նատրիում սուկցինատ Chloramphenicol sodium succinate

քլորամֆենիկոլի նատրիում սուկցինատ chloramphenicol sodium succinate

դեղափոշի ներարկման

1գ, սրվակ (1, 50)

Անտիբիոտիկ Ս.Ա. Antibiotice S.A.

Ռումինիա

J01B A01

4357

16.07.2003 16.07.2008

Քսիմելին  Xymelin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

ցողաշիթ քթի

1մգ/մլ, 10մլ,15մլ շշիկ

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս  Nycomed Danmark A/S

Դանիա

R01A A07 R01A B06 S01G A03

4380

27.06.2003 27.06.2008

Քսիմելին Xymelin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

ցողաշիթ քթի

0.5մգ/մլ, 10մլ,15մլ շշիկ

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս Nycomed Danmark A/S

Դանիա

R01A A07 R01A B06 S01G A03

4379

27.06.2003 27.06.2008

Քսիմելին Xymelin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

կաթիլներ քթի

1մգ/մլ, 10մլ շշիկ

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս Nycomed Danmark A/S

Դանիա

R01A A07 R01A B06 S01G A03

4378

27.06.2003 27.06.2008

Քսիմելին Xymelin

քսիլոմետազոլին xylometazoline

կաթիլներ քթի

0.5մգ/մլ, 10մլ շշիկ

Նիկոմեդ Դանմարկ Ա/Ս Nycomed Danmark A/S

Դանիա

R01A A07   R01A B06 S01G A03

4377

27.06.2003 27.06.2008

Օլիկարդ 60 ռետարդ Olicard 60 retard

իզոսորբիդի-5-մոնոնիտրատ   isosorbide-5-mononitrate

դեղապա-տիճներ ռետարդ

60մգ (20,25)

Սոլվեյ Ֆարմասյու-թիքալս ԳմբՀ Solvay Pharmaceuticals GmbH

Գերմանիա

C01D  A14

3948

11.06.2003 11.06.2008

Օկուտիմ Ocutim

թիմոլոլ timolol

ակնակա-թիլներ

0.25%, 5մլ շշիկ

Սիպլա Լտդ Cipla Ltd.

Հնդկաստան

S01E D01

4181

23.06.2003 23.06.2008

Օկուտիմ Ocutim

թիմոլոլ timolol

ակնակա-թիլներ

0.5%, 5մլ շշիկ

Սիպլա Լտդ Cipla Ltd.

Հնդկաստան

S01E D01

4182

23.06.2003 23.06.2008

Օմեպրազոլ ԿՄՊ Omeprazol-KMP

օմեպրազոլ omeprazole

դեղապա-տիճներ

0.02գ (10)

»Կիևմեդպրեպարատ» ԲԲԸ «Kievmedpreparat» OJSC

ՈՒկրաինա

A02B C01

4292

03.07.2003 03.07.2008

Օքսիբրալ ՍՌ Oxybral SR

վինկամին vincamine

դեղապա-տիճներ

30մգ (10,20,60)

ԳլաքսոՈւելքոմ Եգիպտոս Ս.Ա.Ե. GlaxoWellcome Egypt S.A.E.

Եգիպտոս

C04A X07

4482

28.07.2003 28.07.2008

Օֆտան դեքսամեթազոն  Oftan Dexamethasone

դեքսամեթազոն  dexamethasone

ակնակա-թիլներ

0.1%(1մգ/մլ), 5մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01B A01 S01C B01 S02B A06

4271

15.07.2003 15.07.2008

Օֆտան թիմոլոլ Oftan Timolol

թիմոլոլ մալեատ timolol maleate

ակնակա-թիլներ

0.5% (5մգ/մլ), 5մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01E

4266

15.07.2003 15.07.2008

Օֆտան թիմոլոլ Oftan Timolol

թիմոլոլ մալեատ timolol maleate

ակնակա-թիլներ

0.25% (2.5մգ/մլ), 5մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01E

4265

15.07.2003 15.07.2008

Օֆտան իդու Oftan Idu

իդօքսուրիդին idoxuridine

ակնակա-թիլներ

0.1% (1մգ/մլ), 10մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01A D01

4264

15.07.2003 15.07.2008

Օֆտան կատաքրոմ Oftan Catachrom

ցիտոքրոմ Ց, ադենոզին, նիկոտինամիդ cytochrome C, adenosine, nicotinamide

ակնակա-թիլներ

(0.675մգ+2մգ+  20մգ)/մլ,  10մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S

4270

15.07.2003 15.07.2008

Օֆտան պիլոկարպին  Oftan Pilocarpin

պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ  pilocarpine hydrochloride

ակնակա-թիլներ

1% (10մգ/մլ), 10մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01E B01

4272

15.07.2003 15.07.2008

Ֆարինգոսեպտ կիտրոնի համով Faringosept with lemon taste

ամբազոն ambazone

լոզաններ

10մգ, (20)

Թերապիա Ս.Ա. Terapia S.A.

Ռումինիա

R02A A01

4324

16.07.2003 16.07.2008

Ֆարինգոսեպտ Faringosept

ամբազոն ambazone

լոզաններ

10մգ, (20)

Թերապիա Ս.Ա. Terapia S.A.

Ռումինիա

R02A A01

4323

16.07.2003 16.07.2008

Ֆիլկո-ցիպրո 500 Pilco-Cipro 500

ցիպրոֆլօքսացին ciprofloxacin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

500մգ (120)

Մեդոֆարմ, Հնդկաստան (փաթեթավորումը՝ Ֆիլկո Ֆարմա, Գերմանիա) Medopharm India (packed by Philko Pharma, Germany)

Գերմանիա

J01M A02

4299

25.06.2003 25.06.2008

Ֆիլկո-ցիպրո 250
Pilco-Cipro 250

ցիպրոֆլօքսացին ciprofloxacin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

250մգ (120)

Մեդոֆարմ, Հնդկաստան (փաթեթավորումը՝ Ֆիլկո Ֆարմա, Գերմանիա) Medopharm India (packed by Philko Pharma, Germany)

Գերմանիա

J01M A02

4298

25.06.2003 25.06.2008

Ֆրոմիլիդ Fromilid

կլարիթրոմիցին clarithromycin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

500մգ, (14)

ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո  KRKA d.d. Novo mesto

Սլովենիա

J01F A09

4441

16.07.2003 16.07.2008

Ֆրոմիլիդ Fromilid

կլարիթրոմիցին clarithromycin

դեղահատեր թաղանթա-պատ

250մգ, (14)

ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո մեստո  KRKA d.d. Novo mesto

Սլովենիա

J01F A09

4440

16.07.2003 16.07.2008

Ֆոսֆոբիոն Fosfobion

ադենոզինի տրիֆոսֆատ adenosine triphosphate

լուծույթ ներարկման

1%,1մլ ամպուլներ (5)

Սիկոմեդ Ս.Ա. Sicomed S.A.

Ռումինիա

C01E B10

4230

27.06.2003 27.06.2008

Ֆոտիլ ֆորտե Fotil forte

պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ, թիմոլոլի մալեատ pilocarpine hydrochloride, timolol maleate

ակնակա-թիլներ

(40մգ+6.84մգ)/մլ, 5մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01E B51

4268

15.07.2003 15.07.2008

Ֆոտիլ Fotil

պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ, թիմոլոլի մալեատ pilocarpine hydrochloride, timolol maleate

ակնակա-թիլներ

(20մգ+6.84մգ)/մլ, 5մլ սրվակ

Սանտեն ԲԸ «Santen Oy»

Ֆինլանդիա

S01E B51

4267

15.07.2003 15.07.2008

 

Ն Ո Ր  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ի  Գ Ր Ա Ն Ց ՈՒ Մ

 

Գլիվեկ/Glivek/իմատինիբի մեզիլատ/imatinib mesylate-կոշտ դեղապատիճներ/hard capsules/50մգ, 100մգ-Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ/Novartis Pharma AG/Շվեյցարիա-4290/02.05.2003-02.05.2008 - տարբեր փուլերի քրոնիկ միելոիդային լեյկեմիայով երեխաների բուժում և նոր ախտորոշված քրոնիկ միելոիդային լեյկեմիայի բուժում/treatment of children with different stages of chronic myeloid leukemia and newly diagnosed chronic myeloid leukemia:

 

1 -  արտադրող երկրում տրված հավաստագրերի համաձայն,

2 - անատոմիական, բուժական, քիմիական ծածկագիր