Համարը 
Ն-100-3
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.06.09/30(329) Հոդ.725
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
12.05.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.05.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.06.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱԺ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ

Ա. Բաղդասարյան


12 մայիսի 2004 թվականի,
քաղ. Երևան
Ն-100-3

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

 

ՏԱՐԵԿԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2003

 

ԵՐԵՎԱՆ 2004

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

 

ՏԱՐԵԿԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2003

 

Հաստատվել է Ազգային ժողովի

վերահսկիչ պալատի խորհրդի

կողմից 24 մարտի 2004 թ.

 

Վերահսկիչ պալատի նախագահ

Գ. Ոսկանյան

 

Բովանդակություն

 

Բաժին 1. Վերահսկիչ պալատի հաշվետու տարվա գործունեության ընդհանուր նկարագիրը

Բաժին 2. Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրության արդյունքները

1. Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների և վարկերի 2003 թ. ընթացքում օգտագործման մասին տեղեկանք

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվություն

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվություն

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվություն

5. «Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման մասին հաշվետվություն

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Տրանսպորտի» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվություն

7. Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Ոռոգման համակարգի զարգացում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին հաշվետվություն

8. 2002 թ. ընթացքում պետական բյուջեից գիտությանը հատկացված բազային, թեմատիկ և նպատակային ծրագրային ֆինանսավորման ծախսերի վերահսկողության արդյունքների մասին հաշվետվություն

9. ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների մասին հաշվետվություն

10. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների մասին հաշվետվություն

11. ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների մասին տեղեկանք

12. Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թթ. ծրագրի կատարման մասին (01.01.2003-01.01.2004 թթ. ժամանակահատված) տեղեկանք

13. Առողջապահության ոլորտում մասնավորեցման գործընթացի մասին հաշվետվություն

14. Մասնավորեցման ծրագրի ցանկում չընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2001-2003 թթ. իրականացված գործարքների՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվություն

15. 2001-2003 թվականների ընթացքում ընդերքի պաշարների օգտագործման ուղղությամբ կատարված վերահսկողության մասին հաշվետվություն

16. Համայնքներին Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեից հատկացված միջոցների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխանության մասին հաշվետվություն

17. Գեղարքունիքի մարզի համայնքների բյուջեների ձևավորման և կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

18. Գեղարքունիքի մարզում բյուջետային միջոցների օգտագործման նպատակայնության և արդյունավետության, պետական բյուջեի առանձին հոդվածներով նախատեսված ու փաստացի կատարման միջև համապատասխանության մասին հաշվետվություն

19. Սյունիքի մարզի համայնքների բյուջեների ձևավորման, կատարման և մարզպետարանի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետության, օրենքների համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվություն

20. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպություններից ստացված պաշտոնական տրանսֆերտների 2003 թ. ընթացքում օգտագործման մասին տեղեկանք

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է` համապատասխան և ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների, և ընդգրկում է նույն օրենքով սահմանված` Վերահսկիչ պալատի խնդիրների ու Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի գործունեության ծրագրի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները:

Վերահսկիչ պալատի գործունեությունն իրականացվել է համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կանոնակարգ», «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի գործունեության ծրագրի:

Ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացքում Վերահսկիչ պալատն առաջնորդվել է Գերագույն վերահսկիչ ատյանների միջազգային կազմակերպության (ԳՎԱՄԿ/INTOSAI) վերահսկողության սկզբունքներով:

Վերահսկողության արդյունքներն ամփոփվել են Վերահսկիչ պալատի խորհրդի կողմից հաստատված 28 հաշվետվություններում և տեղեկանքներում:

Համաձայն Վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի գործունեության ծրագրի 1, 2 և 3 կետերի` ստորև նշված եզրակացությունները ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով`

«2002 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշվետվության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջետային համակարգի մասին, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և դրանում կատարված փոփոխությունների մասին` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների պահանջներին` 2003 թվականի մայիսի 20-ին,

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2002 թվականի տարեկան հաշվետվության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դրույթներին՝ 2003 թվականի մայիսի 20-ին,

 Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի 2002 թվականի կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշվետվության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դրույթներին` 2003 թվականի օգոստոսի 18-ին:

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ և 16-րդ հոդվածների, ինչպես նաև՝ ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի գործունեության ծրագրի 4-րդ կետի պահանջների` 2003 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով են ներկայացվել հետևյալ կիսամյակային տեղեկանքները`

 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 2003 թվականի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ,

 Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների և վարկերի օգտագործման ընթացքի վերաբերյալ (01.07.2003 թվականի դրությամբ):

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի 2003 թվականի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ կիսամյակային տեղեկանքը չի ներկայացվել՝ ՀՀ կառավարության կողմից օրենքով նախատեսված տեղեկատվության չներկայացման պատճառով:

ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի գործունեության ծրագրի 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 և 7-րդ կետերի պահանջների համաձայն` 2003 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացվել է`

 Նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը,

 Բյուջետային միջոցների հաշվին պետության կարիքների համար գնումների օրինականության մասին տեղեկանքը‚

 Հանրային հեռուստատեսությանը և ռադիոյին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նպատակայնության և արդյունավետության մասին տեղեկանքը,

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների մասին տեղեկանքը,

 01.01.2003 թ. դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ տեղեկանքը:

Ուսումնասիրությունների արդյունքներով Վերահսկիչ պալատը համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

 

Միջազգային կապերը

 

ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատը անդամ է հանդիսանում Գերագույն վերահսկիչ ատյանների միջազգային կազմակերպության (INTOSAI), Գերագույն Վերահսկիչ Ատյանների Եվրոպական կազմակերպության (EUROSAI) և Անկախ Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) Ֆինանսական վերահսկողության բարձրագույն մարմինների (հետայսու` ՖՎԲՄ) կազմակերպության:

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի պատվիրակությունը 2003 թվականի սեպտեմբերին մասնակցել է Կիրգիզիայի Բիշկեկ քաղաքում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների Ֆինանսական Վերահսկողության գերագույն մարմինների (ՖՎԲՄ) IV վեհաժողովին, որտեղ քննարկվել են պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետության աուդիտի, զուգահեռ և համատեղ վերահսկողական միջոցառումների ու տեղեկատվության փոխանակման հարցերը:

2003 թ. հոկտեմբերին Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության Հաշվիչ պալատի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի միջև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր:

2003 թ. ընթացքում ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատը համագործակցել է «Հայաստան. օրենսդրի հզորացում ծրագրի» (ՀՕՀԾ/ALSP) հետ:

2003 թ. ապրիլին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցության շուրջ միջկառավարական բանակցությունների արդյունքների» արձանագրության հիման վրա սկսել է գործել «Գերմանական տեխնիկական համագործակցության ընկերության» (ԳՏՀԸ/GTZ) ծրագրի երկրորդ փուլը:

2003 թ. ընթացքում ՀՕՀԾ-ի (ALSP) և ԳՏՀԸ (GTZ) կողմից աջակցությունն իրականացվել է հետևյալ ուղղություններով`

 «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» օրինագծի և կազմակերպական կառուցվածքի վերանայում,

 Մեթոդոլոգիական խորհրդատվություն Վերահսկիչ պալատին,

 Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի վերապատրաստում,

 Տեխնիկական օժանդակություն:

Վերահսկիչ պալատը 2003 թ. ընթացքում մասնակցել է Համաշխարհային բանկի համագործակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվության գործընթացի գնահատման (ՀՀՖՀԳԳ/CFAA) և «Արտաքին և ներքին վերահսկողության և աուդիտի համակարգի բարեփոխումներ» (ԱՆՎԱՀԲ/) ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

Հաստատվել է
ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի
11.03.2004 թ. նիստում 
և ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Օտարերկրյա պետություններից եվ միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների եվ վարկերի 2003 թ. ընթացքում օգտագործման մասին

 

Ուսումնասիրության նպատակը և օբյեկտը - Վարկային ծրագրերի իրականացման ընթացքը ԾԻԳ-երի կողմից:

Ուսումնասիրությամբ արձանագրվել է - 2003 թ. նախատեսվել է իրականացնել 22 վարկային ծրագիր` մոտ 86.8 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, որից` ՀՀ 2003 թ. բյուջեով (ներառյալ` փոփոխությունները), նախատեսվել է վարկային միջոցներ ներգրավել օտարերկրյա պետություններից և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 77.3 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՀ բյուջեից (համաֆինանսավորում)` 5.2 մլն ԱՄՆ դոլար:

Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված վարկային միջոցների կառուցվածքն ըստ վարկատուների հետևյալն է`

 Միջազգային Զարգացման Ընկերակցություն (ՄԶԸ)` 48.3 մլն ԱՄՆ դոլար (62.5%),

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (ԳԶՎԲ)` 13.8 մլն ԱՄՆ դոլար (17.8%),

 Միջազգային Համագործակցության Ճապոնական բանկ (ՄՀՃԲ)` 9.7 մլն ԱՄՆ դոլար (12.5%),

 Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (ԳԶՄՀ)` 5.6 մլն ԱՄՆ դոլար (7.2%):

Փաստացի ծրագրերն իրականացվել են 68.2%-ով: Առանձնապես ցածր է կատարողականը հետևյալ ծրագրերում`

 «Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնում» ծրագիր` 8.6%,

 «Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնում» ծրագիր` 16.0%,

 «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ծրագիր` 28.8%:

 Մանրամասն կատարողականն ըստ ծրագրերի արտացոլված է աղյուսակ 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

Ծրագրերի 2003 թ. կատարողականը

 

ԱՄՆ դոլար

 

Ծրագրի անվանումը (վարկատու)

 2003 թ. նախատեսված գումարները1

Տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները

Տարվա ընթացքում կատարված փաստացի վճարումները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված գումարների նկատմամբ

Փաստացի վճարումները նախատեսված գումարների նկատմամբ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4=2/1

5=3/1

1

Կրթության որակի և համապատասխանության կանխավճարի ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

1,310,410.00

465,482.98

512,086.92

35.5%

39.1%

Վարկի հաշվին

1,291,100.00

450,176.96

497,396.96

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

19,310.00

15,306.02

14,689.96

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

2

Առողջապահության ֆինանսավորման և առողջության առաջնային պահպանման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

1,342,650.80

1,251,964.61

1,136.494.74

93.2%

84.6%

Վարկի հաշվին

1,256,850.80

1,203,901.32

1,088,417.48

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

76,000.00

43,099.83

43,065.83

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

9,800.00

4,963.46

5,011.43

 

 

3

Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

1,319,600.00

370,815.00

379,521.00

28.1%

28.8%

Վարկի հաշվին

295,000.00

221,921.00

228,821.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

28,000.00

16,856.00

18,761.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

996,600.00

132,038.00

131,939.00

 

 

4

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երկրորդ ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

4,929,700.00

5,766,324.00

5,665,242.00

117.0%

114.9%

Վարկի հաշվին

3,587,700.00

4,464,079.00

4,399,132.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

160,000.00

52,652.00

54,043.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

1,182,000.00

1,249,593.00

1,212,067.00

 

 

5

Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

2,624,032.32

1,603,044.23

2,028,020.20

61.1%

77.3%

Վարկի հաշվին

2,424,252.32

1,449,620.73

1,852,941.17

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

199,780.00

153,423.50

175,079.03

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

6

Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցության ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

1,475,450.00

1,828,437.00

1,816,236.00

123.9%

123.1%

Վարկի հաշվին

1,194,810.00

1,671,725.00

1,585,297.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

157,040.00

39,387.00

130,932.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

123,600.00

117,325.00

100,007.00

 

 

7

Անշարժ գույքի գրանցման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

2,159,890.00

2,228,582.92

1,694,198.00

103.2%

78.4%

Վարկի հաշվին

1,716,299.00

1,801,457.02

1,195,132.91

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

175,944.00

159,478.90

231,418.09

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

267,647.00

267,647.00

267,647.00

 

 

8

Տրանսպորտի ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

11,520,534.00

9,090,873.31

10,157,519.60

78.9%

88.2%

Վարկի հաշվին

10,323,426.00

8,146,710.55

9,059,016.25

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

1,197,108.00

944,162.76

1,098,503.35

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

9

Ջերմամատակարարման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին աջակցության ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

282,606.30

184,957.40

134,485.50

65.4%

47.6%

Վարկի հաշվին

265,362.50

174,261.80

126,806.90

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

17,243.80

10,695.60

7,678.60

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

10

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

1,955,000.00

596,495.03

596,495.03

30.5%

30.5%

Վարկի հաշվին

1,955,000.00

596,495.03

596,495.03

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

11

Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

431,500.00

212,052.67

212,052.67

49.1%

49.1%

Վարկի հաշվին

331,500.00

212,052.67

212,052.67

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

100,000.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

12

Համայնքային զարգացման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

11,015,859.00

9,498,039.00

9,176,790.00

86.2%

83.3%

Վարկի հաշվին

10,377,880.00

9,056,845.00

8,694,417.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

637,979.00

441,194.00

482,373.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

13

Պատվարների անվտանգության ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

4,951,780.00

3,998,312.00

3,499,251.00

80.7%

70.7%

Վարկի հաշվին

4,328,286.00

3,483,194.00

3,016,145.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

623,494.00

515,118.00

483,106.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

14

Ոռոգման համակարգի զարգացման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

6,553,760.00

3,272,531.00

3,230,325.00

49.9%

49.3%

Վարկի հաշվին

5,632,444.00

2,766,529.00

2,729,647.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

921,316.00

506,002.00

500,678.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

15

Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման կանխավճարի ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

909,700.00

563,968.00

601,018.00

62.0%

66.1%

Վարկի հաշվին

787,300.00

522,613.00

560,497.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

122,400.00

41,355.00

40,521.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

16

Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման ծրագիր
(ՄԶԸ+ՄՀՃԲ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

13,425,531.00

540,388.00

2,152,454.00

4.0%

16.0%

Վարկի հաշվին

11,937,079.00

536,530.00

2,148,596.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

1,488,452.00

3,858.00

3,858.00

 

 

17

Գյուղատնտեսական ծառայությունների ծրագիր (ԳԶՄՀ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

5,579,600.00

6,306,784.20

6,370,945.80

113.0%

114.2%

Վարկի հաշվին

5,579,600.00

6,306,784.20

6,370,945.80

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

18

Լինսի հիմնադրամի վարկային ծրագիր
(ԼՀ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

47,000.00

46,819.25

46,819.25

99.6%

99.6%

Վարկի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

47,000.00

46,819.25

46,819.25

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

19

Հրազդանի ջէկ-ի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման ծրագիր (ՄԶԸ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

410,000.00

464,252.00

553,779.00

113.2%

135.1%

Վարկի հաշվին

250,000.00

292,017.00

285,322.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

160,000.00

172,235.00

268,457.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

20

Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնման ծրագիր (ԳԶՎԲ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

5,987,000.34

550,059.61

514,758.88

9.2%

8.6%

Վարկի հաշվին

5,398,599.93

423,555.13

391,808.49

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

588,400.41

126,504.48

122,950.39

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

21

Էներգետիկայի անհապաղ օգնություն. Քանաքեռ հէկ-ի վերականգնման ծրագիր (ԳԶՎԲ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

3,100,025.77

3,526,418.01

3,861,498.15

113.8%

124.6%

Վարկի հաշվին

3,100,025.77

3,526,418.01

3,861,498.15

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

22

Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագիր (ԳԶՎԲ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում`

5,464,571.61

2,792,119.88

4,815,523.18

51.1%

88.1%

Վարկի հաշվին

5,272,100.00

2,781,626.04

4,759,043.92

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.00

0.00

0.00

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

192,471.61

10,493.84

56,479.26

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

86,796,201.1

55,158,720.1

59,155,513.9

63.5%

68.2%

____________

1. 2003 թ.-ին վարկի և ՀՀ բյուջեի հաշվին նախատեսված գումարներում արտացոլված են ՀՀ 2003 թ. բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված գումարները` ներառյալ ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2003 թ. պետ. բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառ.-յան 2003 թ. փետրվարի 6-ի թիվ 184-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ 2003 թ. պետ. բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» 13.11.2003 թ. թիվ 1570-Ն որոշմամբ կատարված փոփոխությունները, իսկ այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված գումարները, ինչպես նաև տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներն ու փաստացի վճարումները վերցված են ԾԻԳ-երի կողմից ՀՀ ՖԷՆ ներկայացված հաշվետվություններից:

 

Նախատեսված միջոցների բաշխումն ըստ կատեգորիաների հետևյալն է`

 Աշխատանքներ 36.6%,

 Ապրանքներ, սարքավորումներ 40.5%,

 Խորհրդատվություն 10.2%,

 Վարկեր, դրամաշնորհներ 1.9%,

 Գործառնական ծախսեր 6.8%,

 Շահագործման ծախսեր 1.9%,

 Տեխնիկական ծառայություններ 1.5%,

 Չբաշխված գումարներ 0.6%:

Գրեթե բոլոր կատեգորիաներով տեղ են գտել թերակատարումներ: Հատկապես ցածր է «Շահագործման ծախսեր» կատեգորիայի կատարողականը` 21.1% (աղյուսակ 2):

 

Աղյուսակ 2

 

Ծրագրերի 2003 թ.-ի կատարողականն ըստ կատեգորիաների

 

ԱՄՆ դոլար

Կատեգորիաները

2003 թ. նախատեսված գումարները1

Տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները

Տարվա ընթացքում կատարված փաստացի վճարումները

Կատարված աշխատանքները  նախատեսված գումարների նկատմամբ

Փաստացի վճարումները նախատեսված գումարների նկատմամբ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4=2/1

5=3/1

1

Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

86,796,201.14

55,158,720.10

59,155,513.92

63.5%

68.2%

Վարկի հաշվին

77,304,615.32

50,088,512.45

53,659,429.73

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

5,231,015.21

3,284,289.34

3,719,075.50

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

4,260,570.61

1,785,918.31

1,777,008.69

 

 

2

Աշխատանքներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

31,801,811.22

24,959,526.01

25,387,045.92

78.5%

79.8%

Վարկի հաշվին

27,186,966.40

21,819,342.74

21,935,321.77

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

3,441,981.21

2,203,780.97

2,516,797.46

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

1,172,863.61

936,402.31

934,926.69

 

 

3

Ապրանքներ, սարքավորումներ2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

35,162,212.96

15,742 915.36

19,564,653.55

44.8%

55.6%

Վարկի հաշվին

33,211,808.96

15,518 861.72

19,339,562.51

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

242,647.00

177,104.64

178,142.04

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

1,707,757.00

46,949.00

46,949.00

 

 

4

Խորհրդատվություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

8,878,862.35

5,145,931.31

4,967,863.09

58.0%

56.0%

Վարկի հաշվին

7,864,767.24

4,636,999.12

4,459,242.26

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

14,642.10

42,625.19

49,649.83

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

999,453.00

466,307.00

458,971.0

 

 

5

Վարկեր, դրամաշնորհներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

1,632,400.00

1,589,471.00

1,677,013.00

97.4%

102.7%

Վարկի հաշվին

1,592,500.00

1,589,471.00

1,677,013.00

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

0.0

0.0

0.0

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

39,900.00

0.0

0.0

 

 

6

Գործառնական ծախսեր3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

5,925,730.75

5,465,830.44

5,519,691.91

92.2%

93.1%

Վարկի հաշվին

4,844,453.65

4.641,755.10

4,647,042.24

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

740,680.10

487,815.34

536,487.67

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

340,597.00

336,260.00

336,162.00

 

 

7

Շահագործման ծախսեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

1,674,057.28

381,236.08

353,758.85

22.8%

21.1%

Վարկի հաշվին

983,878.48

116,708.65

89,231.42

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

690,178.80

264,527.43

264,527.43

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.0

0.0

0.0

 

 

8

Տեխնիկական ծառայություններ4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

1,266,663.00

1,310,971.49

1,043,126.42

103.5%

82.4%

Վարկի հաշվին

1,172,497.00

1,202,535.72

869,655.35

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

94,166.00

108,435.77

173,471.07

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.0

0.0

0.0

 

 

9

Չբաշխված գումարներ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում

454,463.58

562,838.40

642,361.19

123.8%

141.3%

Վարկի հաշվին

447,743.58

562,838.40

642,361.19

 

 

ՀՀ բյուջեի հաշվին

6,720.00

0.0

0.0

 

 

Այլ աղբյուրների հաշվին

0.0

0.0

0.0

 

 

_____________

1 «Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնման ծրագրով» նախատեսված գումարները վարկային համաձայնագրերով ըստ կատեգորիաների բաշխված չեն, այդ պատճառով նախատեսված գումարների բաշխումը կատեգորիաների միջև կատարվել է` հաշվի առնելով հաշվետու տարում կատարված աշխատանքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ:

2 «Ապրանքներ և սարքավորումներ» կատեգորիայում ներառվել է նաև ԳԲԱ ծրագրով «Պարարտանյութերի ձեռքբերում» կատեգորիան: Գյուղացիական տնտ.-ներին աջակցելու նպատակով ՀՀ կառ.-ը 2003 թ. մարտին ընդունել է «Ցրտահարության հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր»: 2003 թ. մայիսի 28-ին ԳԲԱԾ վարկ. համաձայնագրի Լրացումով 1.3 մլն $ նախատեսվել է պարարտանյութերի ձեռքբերման համար, իսկ ՀՀ կառ-ը 05.06.2003 թ. թիվ 639-Ա որոշմամբ հաստատել է ԳԲԱԾ-ի կառ-ման խորհրդի որոշումը` 2003 թ. ծրագրի բյուջեում 1.3 մլն $ ավելացնելու մասին: ԳԲԱ ԾԻԳ-ի կողմից 05.06.2003 թ. ՀՀ ՖԷՆ է ներկայացվել 2003 թ. ԳԲԱԾ բյուջեի փոփոխված տարբերակը` վարկ. միջոցներով կատարվող աշխատանքների 1.3 մլն $ ավելացված տարբերակով, սակայն ՀՀ 2003 թ. պետ. բյուջեի մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություն չի կատարվել: Այնուհետև, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2003 թ. ընթացքում պարարտանյութերի համար 1.3 մլն $-ից օգտագործվել է միայն 622 հազ. $, ԳԲԱ ԾԻԳի կառ-ման խորհրդի կողմից 2003 թ. դեկտեմբերի վերանայվել է 2003 թ. ծրագրի բյուջեն, և 2003 թ. ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը ՀՀ ՖԷՆ է ներկայացվել վերջին փոփոխված տարբերակով (վարկի միջոցներ` 1801904 $, ՀՀ բյուջեի միջոցներ` 157040 $, այլ աղբյուրներ` 123428 $): Սակայն ՀՀ 2003 թ. պետ. բյուջեի մասին օրենքում այդ մասով փոփոխություն չի կատարվել:

3 «Գործառնական ծախսեր» կատեգորիայում ներառվել են «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ԾԻԳ-ի կողմից ՀՀ ՖԷՆ ներկայացված հաշվետվությամբ (Ձև 3) «Ծրագրի կանխավճար» կատեգորիայով կատարված աշխատանքներն ու փաստացի վճարումները:

4 «Տեխնիկական ծառայություններ» կատեգորիան բաղկացած է «Անշարժ գույքի գրանցում» ծրագրի «Տեխնիկական ծառայություններ», «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» ծրագրի «Տեխնիկական ծառայություններ» և «Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցություն» ծրագրի «Ավտոմեքենաների տեխսպաս.» և «Համակարգչային տեխնիկայի սպաս.» կատեգորիաներից:

 

Հաշվետվությունը հաստատվել է ՀՀ ԱԺ

Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 11.08.2003 թ.

նիստում և ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով,

ՀՀ կառավարություն, ՀՀ արդարադատության

նախարարություն, «Դատաիրավական

բարեփոխումների ծրագրի իրականացման

գրասենյակ» պետական հիմնարկ և

Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության միջեվ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

 

Վերահսկողության հիմքը - «ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի 11.12.2002 թ. Ն-321-2 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան ծրագիրը և ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի նախագահի 12.05.2003 թ. N 18 հրամանը:

Ուսումնասիրությունները կատարվել են 01.06.2003 թ. դրությամբ:

Վերահսկողության նպատակը - «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը և նպատակայնությունը:

Վերահսկողության օբյեկտը - ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ (այսուհետ` ԾԻԳ, վկայական N Բ 004903 առ 14.08.2000 թ., տնօրեն` Ծրագրի սկզբից մինչև 2002 թ. հուլիս` Ա. Բադալյան, 2002 թ. սեպտեմբերից մինչ այժմ` Ա. Թունյան)

 

1. «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկի պայմանները

 

Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` Փոխառու) և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության (այսուհետ` ՄԶԸ) միջև 2000 թ. դեկտեմբերի 14-ին ստորագրվել է 8.6 մլն SDR կամ 11.4 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարի «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) իրականացման համաձայնագիր (այսուհետ` Համաձայնագիր):

Համաձայնագիրը Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 2001 թ. մարտի 7-ին: Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2004 թ. դեկտեմբերի 31-ին:

Փոխառուն պարտավոր է 2010 թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2040 թ. հունիսի 1-ը վարկի հիմնագումարը հետ վերադարձնել կիսամյակային մուծումներով (յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ին և հունիսի 1-ին): Ընդ որում` մինչև 2020 թ. հունիսի 1-ը ներառյալ մուծումները պետք է կատարվեն հիմնագումարի 1%-ի չափով, իսկ դրանից հետո` 2%-ի չափով:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 12.2 մլն ԱՄՆ դոլար, այդ թվում`

 վարկի միջոցների հաշվին` 11.4 մլն ԱՄՆ դոլար,

 պետական բյուջեի հաշվին` 0.8 մլն ԱՄՆ դոլար:

 

2. Ծրագրի նպատակները

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի նպատակն է`

 «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի կառավարման խորհրդին (այսուհետ` Կառավարման խորհուրդ) աջակցություն ցուցաբերելու միջոցով ամրապնդել դատական կառավարումը,

 բարելավել դատական կառավարման և գործավարության գործընթացները,

 զարգացնել ինստիտուցիոնալ հիմք՝ դատավորների և դատարանների անձնակազմի շարունակական վերապատրաստման համար,

 ամրապնդել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը,

 զարգացնել իրավական տեղեկատվական համակարգ` հասանելի դատավորներին, իրավական մասնագետներին, գործարար հասարակությանը և քաղաքացիներին,

 հասարակական իրազեկության բարձրացումը օրենքների և իրավական հաստատությունների վերաբերյալ:

 

3. Ծրագրի իրականացման կառավարումը

 

ՀՀ վարչապետի 2000 թ. օգոստոսի 17-ի թիվ 546 որոշմամբ հաստատվել է ՄԶԸ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և իրականացվող «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի կառավարման հասարակական հիմունքներով աշխատող խորհրդի կանոնադրությունը և անհատական կազմը: ԾԻԳ-ի նախկին տնօրեն Ա. Բադալյանի աշխատանքից ազատվելու կապակցությամբ ՀՀ արդարադատության նախարարի 2002 թ. սեպտեմբերի 23-ի թիվ 504-Ա հրամանով ԾԻԳ-ի նոր տնօրեն է նշանակվել Ա. Թունյանը, իսկ խորհրդի անդամ` ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ պրն Մ. Թոփուզյանին փոխարինել է այդ պաշտոնում նշանակված Ա. Օսիկյանը: Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ էր ՀՀ վարչապետի համապատասխան որոշումը` նրանց խորհրդի կազմում ընդգրկելու մասին:

Կառավարման խորհրդի կանոնադրության 11-րդ կետով սահմանվում է, որ այն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն ամիսը մեկ անգամ` Ծրագրի իրականացման ընթացքի և հաստատված աշխատանքային ժամանակացույցի կատարման մասին ԾԻԳ-ի տնօրենի հաշվետվությունը և այլ հարցեր քննարկելու համար: Մինչդեռ 34-ի (երեսունչորս) փոխարեն հրավիրվել է 21 (քսանմեկ) նիստ, որով խախտվել է կանոնադրության վերոհիշյալ կետը:

 

4. Ծրագրի կատեգորիաները

 

Ստորև բերված աղյուսակում արտացոլված են Ծրագրով նախատեսված վարկային միջոցների բաշխումը` ըստ կատեգորիաների:

 

Աղյուսակ 1

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրով նախատեսված միջոցների բաշխումն ըստ կատեգորիաների

 

Կատեգորիա

Տրամադրվող գումարը

Ծախսերը, որ պետք է ֆինանսավորվեն վարկային միջոցների հաշվին

SDR

ԱՄՆ դոլար

1. Ապրանքներ

ա. Ծրագրի C.1 մասով
բ. Ծրագրի այլ մասերով

 

133,000.0
1,918,000.0

 

176,782.05
2,542,941.75

 

100% արտասահմանյան ծախսեր, 100% տեղական ծախսեր (գործարանային գներով) և 90% տեղական ծախսեր տեղական ապրանքներ ձեռք բերելու համար

2. Աշխատանքներ

3,021,000.0

4,005,990.0

90%

3. Խորհրդատվական ծառայություններ և վերապատրաստում

2,789,000.0

3,698,347.0

100%

4. ԾԻԳ-ի ընթացիկ պահպանման ծախսեր

383,000.0

507,876.3

100%

5. Ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի հատուցում

356,000.0

472,073.0

Համաձայնագրի 2.02 «բ» մասով նախատեսված գումար

Ընդամենը

8,600,000.0

11,404,010.1

 

 

Ծրագրի սկզբից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում նախատեսված ծախսերն իրականացվել են 9.7%-ով (Աղյուսակ 2):

Հարկ է նշել, որ թերակատարումների արդյունքում ավելացել է վարկային համաձայնագրով նախատեսված` վարկի չօգտագործված մասի նկատմամբ կիրառվող տարեկան 0.5% տոկոսադրույքով հաշվարկվող գումարը:

 

Աղյուսակ 2

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի միջոցների օգտագործումն ըստ կատեգորիաների 01.06.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Կատեգորիաներ

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված ծախսերի նկատմամբ

Ծրագրի սկզբից կատարված փաստացի վճարումները

Փաստացի վճարումները կատարված աշխատանքների նկատմամբ

Ապրանքներ

3,074,613.80

51,605.28

1.7%

51,888.11

100.5%

Շինարարական աշխատանքներ

4,451,100.00

700,745.40

15.7%

1,356,657.40

193.6%

Խորհրդատվություն և ուսուցում

3,698,347.00

214,674.42

5.8%

213,733.78

99.6%

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

507,876.30

154,555.99

30.4%

155,216.55

100.4%

Ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի հատուցում

472,073.00

57,973.64

12.3%

56,605.89

97.6%

 Ընդամենը

12,204,010.10

1,179,554.73

9.7%

1,834,101.73

155.5%

 

«Շինարարական աշխատանքներ» կատեգորիայի գերածախսը կատարված աշխատանքների նկատմամբ պայմանավորված է տրված կանխավճարներով:

 

5. Ծրագրի բյուջեների կատարողականն ըստ տարիների

 

Ծրագրի իրականացման տարեկան բյուջեների կատարողականը կազմել է` 2001 թ.` 44.9%, 2002 թ.` 28.0%, 2003 թ. հունվար-մայիս` 14.3% (Աղյուսակ 3):

Ծրագրի տարեկան բյուջեները թերակատարվել են հիմնականում աշխատանքների ծավալները ոչ ճիշտ պլանավորելու, կիսամյակի և 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեներում ճշգրտումներ չկատարելու, կապալառուների կողմից պլան-գրաֆիկները չապահովելու, մրցութային փաթեթները և մրցույթների արդյունքների հաստատումը թե' Համաշխարհային բանկի (այսուհետ` ՀԲ) և թե' Կառավարման խորհրդի կողմից ուշացնելու պատճառով: Այսպես.

 

Աղյուսակ 3

 

Ծրագրի բյուջեների կատարողականը

 

հազ. ԱՄՆ դոլար

Կատեգորիաներ

Նախատեսված ծախսերը

Կատարված փաստացի աշխատանքները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված ծախսերի նկատմամբ

Կատարված փաստացի վճարումները

Փաստացի վճարումները կատարված աշխատանքների նկատմամբ

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոց-
ների հաշվին

2001 թ.

Ապրանքներ

290.3

285.0

11.8

10.6

4.1%

3.7%

19.3

17.5

163.9%

165.2%

Շինարարական աշխատանքներ

379.6

341.6

230.6

207.5

60.7%

60.8%

265.1

238.6

114.9%

115.0%

Խորհրդատվու-
թյուն և ուսուցում

117.7

117.7

69.0

69.0

58.7%

58.7%

74.9

74.9

108.4%

108.4%

Պահպանման ծախսեր

63.5

63.5

37.8

37.8

59.5%

59.5%

38.3

38.3

101.3%

101.3%

Ծրագրի նախապատ-
րաստման կանխավճարի հատուցում

56.6

56.6

58.0

57.4

102.4%

101.3%

56.6

56.6

97.6%

98.7%

Ընդամենը

907.7

864.4

407.1

382.3

44.9%

44.2%

454.1

425.8

111.5%

111.4%

2002 թ.

Ապրանքներ

237.0

237.0

39.8

39.2

16.8%

16.5%

32.6

32.0

81.8%

81.6%

Շինարարական աշխատանքներ

1,598.1

1,513.1

392.1

352.9

24.5%

23.3%

479.1

431.2

122.2%

122.2%

Խորհրդատվու-
թյուն և ուսուցում

375.5

375.5

142.4

142.4

37.9%

37.9%

136.3

136.3

95.7%

95.7%

Պահպանման ծախսեր

97.9

97.9

72.0

72.0

73.5%

73.5%

71.5

71.5

99.3%

99.3%

Ընդամենը

2,308.5

2,223.5

646.3

606.4

28.0%

27.3%

719.4

670.9

111.3%

110.6%

2003 թ. հունվար-մայիս

Ապրանքներ

32.7

10.2

0.0

0.0

0.0%

0.0%

0.0

0.0

0.0%

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ

677.9

610.2

78.1

70.3

11.5%

11.5%

612.5

560.1

784.7%

797.3%

Խորհրդատվու-
թյուն և ուսուցում

113.0

113.0

3.2

3.2

2.8%

2.8%

2.6

2.6

80.7%

80.7%

Պահպանման ծախսեր

55.6

55.6

44.8

44.8

80.6%

80.6%

45.5

45.5

101.4%

101.4%

Ընդամենը

879.2

789.0

126.1

118.3

14.3%

15.0%

660.6

608.1

523.9%

514.2%

 

 Արաբկիրի և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքները ԾԻԳ-ի կողմից դեռևս 2002 թ. հոկտեմբերին դադարեցված լինելու և միայն 29.05.2003 թ.-ին աշխատանքների մի մասի վերսկսման վերաբերյալ գրությունը կապալառուին ուղարկելու պայմաններում, Կառավարման խորհրդի 12.03.2003 թ. թիվ 20 որոշմամբ հաստատված 2003 թ. Ծրագրի բյուջեով և աշխատանքների անվանացանկով պլանավորվել է 2003 թ. առաջին եռամսյակում իրացնել 52.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի, իսկ ապրիլ-մայիս ամիսներին` մոտ 42.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ (անիրատեսական պլանավորումն ակնհայտ է):

 Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մասով 2002 թ. փետրվարի 4-ին Կառավարման խորհրդի նախագահի կողմից հաստատված աշխատանքների անվանացանկով պլանավորվել է 2002 թ. իրացնել 200.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքներ, մինչդեռ դատարանի շենքային պահանջները բավարարելու և դատական անկախության սկզբունքները պահպանելու համար նույն շենքում տեղակայված ոստիկանությանը նոր տարածքի հատկացման հարցը չի լուծվել: Քննարկվել է նաև դատարանին նոր տարածք հատկացնելու հարցը, քանի որ առկա տարածքի վերակառուցումը աննպատակահարմար է դիտվել: Կառավարման խորհրդի 12.03.2002 թ. նիստի թիվ 20 որոշմամբ ամրագրված է հին տարածքի վերականգնման աշխատանքների նախագիծը նոր տարածքին տեղակապելու նախագծային աշխատանքների մրցույթի կայացման մասին: 01.06.2003 թ. դրությամբ դեռ պատրաստ չէր նույնիսկ դատարանի նոր շենքի շինարարության մրցութային փաթեթը, այսինքն` 12.03.2002 թ. դրությամբ շինարարության անհնարինությունը պարզ լինելու պայմաններում ո'չ կիսամյակի և ո'չ էլ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեի ճշգրտում չէր կատարվել:

 Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքներ 2002 թ. համար պլանավորվել են 144.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով: Մրցույթը կայացել է 25.03.2002 թ.-ին, հաղթողի հայտը կազմել է 102.3 հազ. ԱՄՆ դոլար, պայմանագիրը կնքվել է 07.05.2002 թ.-ին, որով աշխատանքների ավարտի ժամկետ է սահմանվել 07.11.2002 թ.: Սակայն աշխատանքները 01.06.2003 թ. դրությամբ դեռ չէին ավարտվել` կապալառուի վատ աշխատանքի պատճառով:

 2001 թ. պլանավորված և չիրականացված Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (այսուհետ՝ ԴԱՀԿ) ծառայության համակարգի ավտոմատացման համար 237.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի սարքավորումների ձեռքբերումը պլանավորվել է նաև 2002 թ. անվանացանկով (հաստատվել է Կառավարման խորհրդի նախագահի կողմից 04.02.2002 թ.-ին): ՀԲ-ի պահանջի համաձայն, 31.01.2002 թ.-ին ընտրվել է խորհրդատու՝ ԴԱՀԿ ծառայության համակարգն ուսումնասիրելու նպատակով: 25.04.2002 թ.-ին կնքվել է պայմանագիրը, և խորհրդատուն 25.06.2002 թ.-ին ՀԲ-ին է ներկայացրել հաշվետվություն, սակայն ՀԲ-ի կողմից համաձայնությունը ստացվել է միայն 03.12.2002 թ.-ին: Իսկ Կառավարման խորհուրդը սարքավորումների տեխնիկական հատկորոշիչները հաստատել է 06.12.2002 թ.-ին, այսինքն` թերակատարումը ՀԲ-ի կողմից հաստատումն ուշացնելու հետևանք է:

 Ավան և Նոր Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթի փաթեթը ՀԲ-ի կողմից հաստատվել է 12.04.2001 թ.-ին, իսկ Կառավարման խորհրդի կողմից` 18.06.2001 թ.-ին (կամ 2 ամիս ուշ): Մրցույթը կայացել է 20.07.2001 թ.-ին, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 19.09.2001 թ.-ին (կամ 2 ամիս ուշ), այսինքն` Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատումները ձգձգվել են:

 «Խորհրդատվություն և ուսուցում» կատեգորիայի կատարման ցածր ցուցանիշները հետևանք են շինարարական աշխատանքների թերակատարման, ինչպես նաև ԴԱՀԿ ծառայության համար նախատեսված սարքավորումների գնման չիրականացման:

Մանրամասն թերակատարման պատճառներն ըստ տարիների և աշխատանքների արտացոլված են Աղյուսակ 4-ում:

 

Աղյուսակ 4

 

հազ. ԱՄՆ դոլար

Տարվա բյուջեով նախատեսված

Նշված տարում փաստացի կատարված աշխատանքները

Թերակա-
տարում

Թերակատարման պատճառները

Աշխատանք

Գումար

1

2

3

4=2-3

5

2001 թ.
(նախատեսված աշխատանքները Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել են 06.07.2001 թ.-ին)

1. Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

193.6

164.3

29.3

Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնման մրցույթը կայացել է 29.05.2001 թ.-ին, իսկ 13.06.2001 թ.-ին ՀԲ‑ի կողմից ստացվել է հաղթողի հաստատումը: Հաղթողի կողմից ներկայացված հայտի արժեքը կազմել է 263.5 հազ. ԱՄՆ դոլար, ԾԻԳ-ի կողմից 06.07.2001 թ. աշխատանքների անվանացանկով նախատեսվել է իրացնել 193.6 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ կամ արժեքի 73.5%-ը և դա այն պայմաններում, որ վերակառուցման ենթակա շենքը, այն է նախկին մանկապարտեզի շենքը, դեռ ամբողջովին չէր ազատվել այնտեղ բնակվող անօթևան ընտանիքներից, որոնց վտարումը տևել է մոտ 2 ամիս: Կապալի պայմանագիրը ստորագրվել է 04.07.2001 թ.-ին, համաձայն որի ավարտման ժամկետ է սահմանվել 14.05.2002 թ., այսինքն` պլանավորումն ի սկզբանե իրատեսական չէր:

2. Ավան և Նոր Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

186.0

66.3

119.7

Ավան և Նոր Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնման մրցույթի փաթեթը ՀԲ-ի կողմից հաստատվել է 12.04.2001 թ.-ին, իսկ Կառավարման խորհրդի կողմից` 18.06.2001 թ.-ին (կամ 2 ամիս ուշ): Մրցույթը կայացել է 20.07.2001 թ.-ին, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 19.09.2001 թ.-ին (կամ 2 ամիս ուշ), այսինքն` Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատումները ձգձգվել են:

3. ԴԱՀԿ ծառ. համակարգի ավտոմատացում

237.0

-

237.0

ԴԱՀԿ ծառայության ավտոմատացման սարքավորումների ձեռքբերման վերաբերյալ մշակված տեխնիկական հատկորոշիչները և մրցութային փաթեթը ՀԲ-ի հաստատմանն է ուղարկվել 28.06.2001 թ.-ին, սակայն 14.11.2001 թ.-ին ՀԲ-ն առաջարկել է ուսումնասիրել ԴԱՀԿ ծառայության համակարգը, որից հետո ներկայացնել տեխնիկական հատկորոշիչները և լուծել գնումների հարցը, որի պատճառով 2001 թ. պլանավորված «ապրանքներ» կատեգորիայով տեղ է գտել թերակատարում:

2002 թ.
(նախատեսված աշխատանքները Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել են 04.02.2002 թ.-ին)

1. Շիրակի մարզի (Գյումրու) առաջին ատյանի դատարանի շենքի կառուցում

252.4

-

252.4

Շիրակի մարզի (Գյումրու) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքներ 2002 թ. համար պլանավորվել են 252.4 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով: Մրցույթը կայացել է 07.10.2002 թ.-ին, ՀԲ-ի կողմից մրցույթի արդյունքները հաստատվել են 15.11.2002 թ.-ին, իսկ Կառավարման խորհրդի կողմից` 06.12.2002 թ.-ին: Կապալի պայմանագիրը կնքվել է 17.01.2003 թ.-ին, այսինքն` ո'չ կիսամյակի, և ո'չ էլ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեում ճշտում չի կատարվել:

2. Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի կառուցում

200.0

-

200.0

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի կառուցման մասով 2002 թ. փետրվարի  4-ին Կառավարման խորհրդի նախագահի կողմից հաստատված աշխատանքների անվանացանկով պլանավորվել է 2002 թ. իրացնել 200.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքներ, մինչդեռ դատարանի շենքային պահանջները բավարարելու և դատական անկախության սկզբունքները պահպանելու համար նույն շենքում տեղակայված ոստիկանությանը նոր տարածքի հատկացման հարցը լուծված չէր: Քննարկվել է նաև դատարանին նոր տարածք հատկացնելու հարցը, քանի որ առկա տարածքի վերակառուցումը աննպատակահարմար է դիտվել: Կառավարման խորհրդի 12.03.2002 թ. նիստի թիվ 20 որոշմամբ ամրագրված է հին տարածքի վերականգնման աշխատանքների նախագիծը նոր տարածքին տեղակապելու նախագծային աշխատանքների մրցույթի կայացման մասին: 01.06.2003 թ. դրությամբ դեռ պատրաստ չէր նույնիսկ դատարանի նոր շենքի շինարարության մրցութային փաթեթը, այսինքն` դեռ 12.03.2002 թ. շինարարության անհնարինությունը պարզ լինելու պայմաններում ո'չ կիսամյակի, և ո'չ էլ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեի ճշտում չի կատարվել:

3. Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

160.0

-

160.0

Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնման համար պլանավորվել են 160.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ (ինչը կազմում է պայմանագրային արժեքի մոտ 73%-ը), մինչդեռ մրցույթը կայացել է 14.10.2002 թ.-ին, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 08.11.2002 թ.ին, փաստացի աշխատանքները սկսվել են 09.12.2002 թ.-ին, այսինքն` բյուջեում 9 ամսվա կտրվածքով ճշտում չի կատարվել:

4. Արարատի մարզի (Արտաշատի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

130.0

-

130.0

Արարատի մարզի (Արտաշատի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնման նախնական գնահատման արժեքը կազմել է 115.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, սակայն պլանավորվել է 2002 թ. իրացնել 130.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքներ, կամ գնահատված արժեքից 15.0 հազ. ԱՄՆ դոլարով ավել: Մրցութային փաստաթղթերի փաթեթը Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել է 26.12.2002 թ.-ին, սակայն մրցույթը կայացել է 21.04.2003 թ.-ին, կամ 4 ամիս ուշ: Մրցույթի արդյունքները հաստատվել են ՀԲ-ի կողմից 16.05.2003 թ.-ին, իսկ Կառավարման խորհրդի կողմից` 06.06.2003 թ.-ին: Արդյունքում, պայմանագիրը կնքվել է 10.06.2003 թ.-ին, այսինքն` ո'չ կիսամյակի, և ո'չ էլ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեի ճշտումներ չեն կատարվել:

5. Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

130.0

-

130.0

Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնման մասով 2002 թ. պլանավորվել է իրացնել 130.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքներ, սակայն մրցութային փաստաթղթերը Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել են 26.12.2002 թ.-ին, իսկ մրցույթը կայացել է 14.02.2003 թ.-ին: Կառավարման խորհրդի կողմից մրցույթի արդյունքները վավերացվել են 07.03.2003 թ.-ին, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 13.03.2003 թ.-ին, այսինքն` ո'չ կիսամյակի, և ո'չ էլ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեի ճշտումներ չեն կատարվել:

6. Լոռու մարզի (Ստեփանավանի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

100.0

-

100.0

Լոռու մարզի (Ստեփանավանի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքներ 2002 թ. համար պլանավորվել են 100.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով, սակայն Կառավարման խորհրդի 08.06.2002 թ. նիստի թիվ 11-02 արձանագրության կետ 3-ի համաձայն, Ստեփանավանի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման իրականացումը համարվել է աննպատակահարմար և հետաձգվել անորոշ ժամանակով, իսկ կիսամյակի կամ 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեի ճշտումներ չեն կատարվել:

7. Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

144.0

91.6

52.4

Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքներ 2002 թ. համար պլանավորվել են 144.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով: Մրցույթը կայացել է 25.03.2002 թ.-ին, հաղթողի հայտը կազմել է 102.3 հազ. ԱՄՆ դոլար, պայմանագիրը կնքվել է 07.05.2002 թ.-ին, որով աշխատանքների ավարտի ժամկետ է սահմանվել 07.11.2002 թ.: Սակայն աշխատանքները 01.06.2003 թ. դրությամբ դեռ չեն ավարտվել` կապալառուի վատ աշխատանքի պատճառով:

8. ԴԱՀԿ ծառ. համակարգի ավտոմատացում

237.0

4.0

233.0

2001 թ. պլանավորված և չիրականացված ԴԱՀԿ ծառայության համակարգի ավտոմատացման համար 237.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի սարքավորումների ձեռքբերումը պլանավորվել է նաև 2002 թ. անվանացանկով (հաստատվել է Կառավարման խորհրդի նախագահի կողմից 04.02.2002 թ.-ին): ՀԲ-ի պահանջի համաձայն, 31.01.2002 թ.-ին ընտրվել է խորհրդատու ԴԱՀԿ ծառայության համակարգն ուսումնասիրելու նպատակով: 25.04.2002 թ.-ին կնքվել է պայմանագիրը, և խորհրդատուն 25.06.2002 թ.-ին ՀԲ-ին է ներկայացրել հաշվետվություն, սակայն ՀԲ-ի կողմից համաձայնությունը ստացվել է միայն 03.12.2002 թ.-ին: Իսկ Կառավարման խորհուրդը սարքավորումների տեխնիկական հատկորոշիչները հաստատել է 06.12.2002 թ.-ին, այսինքն` թերակատարումը ՀԲ-ի կողմից հաստատումն ուշացնելու հետևանք է:

9. Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

180.0

14.8

165.2

ԾԻԳ-ի կողմից 23.10.2002 թ. նամակով հրահանգվել է դադարեցնել հողային աշխատանքները:

2003 թ. հինգ ամիս
(նախատեսված աշխատանքները Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել են 12.03.2003 թ.-ին)

1. Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

87.0

4.9

82.1

Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքները ԾԻԳ-ի կողմից դեռևս 2002 թ. հոկտեմբերին դադարեցված լինելու և միայն 29.05.2003 թ. աշխատանքների վերսկսման վերաբերյալ գրությունը ուղարկելու պայմաններում, 2003 թ. առաջին եռամսյակի համար պլանավորվում է 52.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի, իսկ ապրիլ-մայիս ամիսների համար` մոտ 42.1 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքների կատարում, այսինքն` պլանավորումն անիրատեսական է:

2. Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի կառուցում

51.0

-

51.0

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի նույնիսկ նախագծային փաստաթղթերը պատրաստ չլինելու պայմաններում 2003 թ. հինգ ամիսների համար պլանավորվել է իրականացնել մոտ 51.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանքներ (անիրատեսական պլանավորում):

3. Վերաքննիչ դատարանների շենքի վերականգնում

74.0

-

74.0

Վերաքննիչ դատարանների շենքի շինարարության կապալի պայմանագիրը 2003 թ. մարտի 20-ին ստորագրելու պայմաններում 2003 թ. առաջին եռամսյակի համար պլանավորվում է 74.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքների կատարում (անիրատեսական պլանավորում):

4. Արարատի մարզի (Արտաշատի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

45.0

-

45.0

Արարատի մարզի (Արտաշատի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարության կապալի պայմանագիրը 10.06.2003 թ. ստորագրելու պայմաններում, 2003 թ. երկրորդ եռամսյակի համար պլանավորվել է 45.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքների կատարում, ընդ որում` կապալառուին դեռևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից շինարարության իրականացման թույլտվությունը տրված չէ (անիրատեսական պլանավորում):

5. Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

75.0

6.6

68.4

Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարության կապալի պայմանագիրը 13.03.2003 թ. ստորագրելու պայմաններում, 2003 թ. առաջին եռամսյակի աշխատանքների ծավալ է պլանավորվել 45.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով (անիրատեսական պլանավորում):

6. Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերականգնում

115.0

16.3

98.7

Կապալառուի կողմից աշխատանքները վատ կազմակերպելու պատճառով Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարական աշխատանքները 2003 թ. հինգ ամիսների ընթացքում կատարվել են 16.3 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով` նախատեսված 115.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի փոխարեն:

 

6. Ծրագրի բաղադրիչները

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ վարկային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կանոնադրության համաձայն, ԾԻԳ-ը ստանձնել է Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների պատվիրատուի պարտականությունները: Ծրագրի սկզբից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ը ԾԻԳ-ը կատարել է հետևյալ աշխատանքները (ըստ Ծրագրի բաղադրիչների, Աղյուսակ 5):

 

Աղյուսակ 5

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի միջոցների օգտագործումն ըստ բաղադրիչների 01.06.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Բաղադրիչներ

Ծրագրի սկզբից նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված ծախսերի նկատմամբ

Ծրագրի սկզբից կատարված փաստացի վճարումները

Փաստացի վճարումները կատարված աշխատանքների նկատմամբ

1

2

3

4

5

6

Դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում

2,634,323.80

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Դատարանների ենթակառուցվածքի վերականգնում

6,166,387.00

944,550.94

15.3%

1,599,397.55

169.3%

Դատավորների և դատարանների աշխատակազմերի վերապատրաստում

533,000.00

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման բարելավում

587,250.00

4,000.00

0.7%

4,000.00

100.0%

Իրավական տեղեկատվություն

689,000.00

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Հանրային իրազեկության և հանրային կրթության քարոզարշավ

590,600.00

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Ծրագրի կառավարում

531,376.30

173,030.15

32.6%

174,098.29

100.6%

 Ընդամենը բաղադրիչներ

11,731,937.10

1,121,581.09

9.6%

1,777,495.84

158.5%

Կատեգորիա

 

 

 

 

 

Ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի հատուցում

472,073.00

57,973.64

12.3%

56,605.89

97.6%

Ընդամենը ծրագրով (ընդամենը բաղադրիչներ և կատեգորիա)

12,204,010.10

1,179,554.73

9.7%

1,834,101.73

155.5%

 

6.1. «Դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում» բաղադրիչ

 

Վարկային ծրագրի Կառավարման խորհրդի 2003 թ. մարտի 12-ի նիստում քննարկվել է մինչև 100,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարի սահմաններում ՀՀ դատարանների համար 10 հատ բարձր արտադրողականությամբ պատճենահան և անհրաժեշտ քանակի տպող սարքեր ձեռք բերելու հարցը, որը հավանության է արժանացել և ամրագրվել Կառավարման խորհրդի թիվ 20 որոշմամբ:

Ծրագրի սկզբից նախատեսված 2,634,323.8 ԱՄՆ դոլարից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ը գումարներ չեն ծախսվել:

 

6.2. «Դատարանների ենթակառուցվածքի վերականգնում» բաղադրիչ

 

Վարկային ծրագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվել են դատարանների ներկա վիճակի ուսումնասիրմամբ և Ծրագրի գնահատման փաստաթղթի (PAD) ստեղծմամբ: Նման մոտեցման նպատակը ՀՀ-ում գործող դատարանների համապատասխանեցումն է միջազգային չափանիշներին: Համաձայնագրում վերականգնման նպատակով ընդգրկված են 7 (յոթ) կենտրոնական դատարաններ, որոնց համար նախատեսվում են նաև անհրաժեշտ սարքավորումներ և կահույք, ինչպես նաև` 13 (տասներեք) այլ դատարաններ` նվազագույն չափանիշների բարելավմամբ:

Ընդգրկված կենտրոնական դատարաններն են.

1. ՀՀ քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանը,

2. ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանը,

3. ՀՀ տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարանը (այժմ` ՀՀ տնտեսական դատարան),

4. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

5. Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

6. Շիրակի մարզի (Գյումրիի) առաջին ատյանի դատարանը (նոր շինություն),

7. Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանը:

Նվազագույն չափանիշները բավարարող դատարաններն են.

1. ՀՀ վճռաբեկ դատարանը,

2. Երևանի Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարանը,

3. Երևանի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

4. Երևանի Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

5. Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

6. Երևանի Ավան և Նոր-Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարանը,

7. Լոռու մարզի (Ստեփանավանի) առաջին ատյանի դատարանը,

8. Գեղարքունիքի մարզի (Սևանի) առաջին ատյանի դատարանը,

9. Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի) առաջին ատյանի դատարանը,

10. Արարատի մարզի (Արտաշատի) առաջին ատյանի դատարանը,

11. Արարատի մարզի (Մասիսի) առաջին ատյանի դատարանը,

12. Տավուշի մարզի (Իջևանի) առաջին ատյանի դատարանը,

13. Արմավիրի մարզի (Էջմիածնի) առաջին ատյանի դատարանը:

Ծրագրի շրջանակներում ներառված են նաև նախագծանախահաշվային և տեխնիկական վերահսկման աշխատանքների իրականացման ծախսերը: Ըստ Համաձայնագրի` նշված աշխատանքները ենթակա են կատարման տեղական ճարտարապետների և ինժեներների կողմից:

Ծրագրի նախապատրաստման փուլում ՀԲ-ի կողմից կազմվել է Ծրագրի գնահատման փատաթուղթը, որի հիման վրա ստորագրվել է վարկային համաձայնագիրը և այն հանդիսանում է ամբողջ ծրագրի ուղեցուցային փաստաթուղթը: Ծրագրի գնահատման փաստաթղթի (PAD) և ԾԻԳ-ի կողմից անցկացված մրցույթների արդյունքում կնքված պայմանագրային արժեքի համադրումից հետևում է, որ մեծամասամբ PAD-ի նախատեսված գումարները փոփոխվել են և ունեն աճի միտում (Աղյուսակ 6):

 

Աղյուսակ 6

 

Շինարարական աշխատանքների գնահատված եվ պայմանագրային արժեքների վերաբերյալ

 

ԱՄՆ դոլար

Դատարաններ

PAD-ի գնահատված արժեքը

Պայմանագրային արժեքը

Տարբերությունը

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի առաջին ատյանի դատարան

316,250.0

263,505.0

-52,745.0

Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարան

345,000.0

252,793.0

-92,207.0

Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի առաջին ատյանի դատարան

172,500.0

102,305.0

-70,195.0

Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարան

230,000.0

430,280.0

200,280.0

Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի առաջին ատյանի դատարան

327,750.0

220,937.0

-106,813.0

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի առաջին ատյանի դատարան

690,000.0

979,020.0

289,020.0

Վերաքննիչ տնտեսական դատարաններ

658,375.0

1,233,272.0

574,897.0

Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարան

230,000.0

595,487.0

365,487.0

Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի առաջին ատյանի դատարան

115,000.0

309,289.0

194,289.0

 

Դատարանների ենթակառուցվածքների վերականգնում բաղադրիչի «աշխատանքներ» կատեգորիայով կնքված պայմանագրերի ծավալը մոտենում է սահմանաչափին, և այդ բաղադրիչով դեռևս չկնքված վերակառուցման և կառուցման պայմանագրերը կատարելու համար ԾԻԳ-ը Կառավարման խորհրդի քննարկմանն է ներկայացրել Ծրագրի բաղադրիչների և կատեգորիաների միջև վերաբաշխում իրականացնելու հարցը: Կառավարման խորհուրդը 2003 թ. հունիսի 6-ի թիվ 21 որոշմամբ հավանության է արժանացրել ԾԻԳ-ի կողմից բարձրացված խնդիրը և որոշել է խնդրանքով դիմել ՀԲ:

ԾԻԳ-ի և շինարարական (կապալառու) կազմակերպությունների միջև կնքված շինարարության պայմանագրերի «կանխավճար» բաժինը սահմանում է, որ «կապալառուն» կանխավճարը պետք է օգտագործի միայն Պայմանագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների, նյութերի և հավաքագրման ծախսերը հոգալու համար, ինչպես նաև «կապալառուն» պետք է ապացուցի, որ կանխավճարն օգտագործվել է այդ կերպ` Ծրագրի ղեկավարին հանձնելով հաշիվների պատճենները կամ այլ փաստաթղթեր: Սակայն կապալառու կազմակերպությունների կողմից նման ապացույցներ չեն ներկայացվել, հետևաբար ԾԻԳ-ի կողմից հսկողություն չի իրականացվել կանխավճարների նպատակային ծախսման ուղղությամբ: Այսպես, Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի նոր շենքի շինարարության կապալառու «Արբեքս» ՍՊԸ-ին, պայմանագրի համաձայն, 13.09.2002 թ. վճարվել է կանխավճար` 47,768.0 հազ. դրամ, հետագայում` 2002 թ. հոկտեմբերին, ԾԻԳ-ի կողմից շինարարական աշխատանքներն անորոշ ժամանակով դադարեցվել են: Սակայն կապալառուն ԾԻԳ-ին չի ներկայացրել կանխավճարի նպատակային օգտագործումն ապացուցող փաստաթղթեր, ավելին, ներկայացրել է ընդամենը 11,470.0 հազ. դրամի կատարողական ակտ` հողային և տարածքի նախապատրաստական աշխատանքների կատարման մասով:

Ծրագրի շրջանակներում կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին տեղում ծանոթանալու նպատակով մեր կողմից կազմակերպվել են ստուգայցեր Շիրակի մարզի (Գյումրիի), Լոռու մարզի (Վանաձորի), Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի), Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանների և ՀՀ վերաքննիչ դատարանների շինարարական հրապարակներ:

1. Շիրակի մարզի (Գյումրիի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարության (կապալառու` «Երևանշին» ՓԲԸ) 19.06.2003 թ. ստուգայցի արդյունքում արձանագրվել է, որ.

 որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող («Փրոջեքթ ընդ Դիզայն» ՍՊԸ, պայմանագրային արժեք` 9,900.0 հազ. դրամ) կազմակերպության ներկայացուցիչները շինհրապարակում չէին,

 կապալի պայմանագրի իրականացման համար առաջադրված արտադրական աշխատողների տվյալները հավաստող տեղեկանքում, որպես աշխղեկ, ներկայացված էր Ե. Գալստյանը, որը շինհրապարակում չէր, իսկ նրա պարտականությունները կատարում էր Հ. Գալստյանը: Վերջինս պարբերաբար կատարել է աշխղեկի պարտականությունները, որի մասին վկայում են նաև 2003 թ. մայիսի 8-ին և 16-ին շինարարության վարման մատյանում որպես կապալառու նրա կողմից կատարված գրանցումները և ստորագրությունը,

 ԾԻԳ-ի և «Երևանշին» ՓԲԸ-ի միջև շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը կնքվել է 2003 թ. հունվարի 17-ին (JR/W2/006), սակայն շինարարության վարման մատյանի «կատարված աշխատանքների ծավալների գրանցում» բաժնում առաջին գրառումը թվագրված է 2003 թ. հունվարի 10-ով` կամ պայմանագիրը կնքելուց մեկ շաբաթ առաջ:

2. Լոռու մարզի (Վանաձորի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարություն (կապալառու` «Տաթև-Արք» ՍՊԸ) 13.05.2003 թ. և 25.06.2003 թ. այցելություններով արձանագրվել է, որ.

 Շինարարության վարման մատյանները լրացված են թերի:

 Որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող («Հյուսիս» կոոպերատիվ, պայմանագրային արժեք` 2,159.0 հազ. դրամ) կազմակերպության ներկայացուցիչները շինհրապարակում չէին, ավելին, «ծածկված աշխատանքների արձանագրությունների գրանցում» բաժնում որևէ գրանցում կատարված չէր, սակայն շինարարության ընթացքում հիշյալ աշխատանքները կատարվել են, և կազմված էին համապատասխան ակտեր, որոնք հաստատված չէին պատվիրատուի լիազորված անձի կողմից: Լրացված չէին նաև ծածկված աշխատանքների ընդունման ամսաթիվը (ակտեր N 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19): Չեն կատարվում որակի տեխնիկական հսկողության ամենօրյա գրանցումներ: Մատյանում առկա էին ընդամենը երկու գրանցում` թվագրված 09.01.2003 թ. և 03.05.2003 թ.:

 «Ամենօրյա կատարված աշխատանքների ծավալների գրանցում» բաժնում բացակայում էին փորձարկումների և լաբորատոր թեստերի արդյունքները:

 Խախտվել է շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը: Այսպես, աշխատանքային գրաֆիկի համաձայն, «ավտոտնակի կաթսայատան վերափոխման» աշխատանքները պետք է ավարտվեին 2003 թ. հունիսի 10-ին, սակայն դեռևս չէին ավարտվել կաթսայատան համաշինարարական, ջերմամեխանիկական, ջեռուցման և օդափոխության, ջրամատակարարման և կոյուղու, էլեկտրալուսավորման և էլեկտրաուժային սարքավորումների, գազամատակարարման, հեռախոսային և ռադիոցանցերի հետ կապված աշխատանքները:

3. Արագածոտնի մարզի (Աշտարակի) առաջին ատյանի դատարանի վերակառուցման (կապալառու` «Շինարար-Գագիկ» ՍՊԸ) աշխատանքների կատարման ժամկետները շինարարական կազմակերպության կողմից խախտվել են: Վարկային ծրագրի Կառավարման խորհրդի կողմից 2003 թ. մարտի 12-ի նիստում քննարկվել է շինարարական կազմակերպության կողմից աշխատանքների կատարման ժամկետների խախտման հարցը: Շինարարական կազմակերպության ղեկավարին զգուշացվել է հնարավոր տույժերի կիրառման մասին: Ժամանակին չիրականացված աշխատանքները կազմել են աշխատանքների ընդհանուր ծավալների 10%-ը:

Կառավարման խորհուրդը որոշել է (2003 թ. մարտի 12-ի թիվ 20 որոշում) հանձնարարել ԾԻԳ-ին հսկողություն սահմանել չկատարված աշխատանքներն առաջիկայում ավարտին հասցնելու ուղղությամբ և տույժեր չկիրառել` հաշվի առնելով շինարարական կազմակերպության ֆինանսական ծանր վիճակը:

Ս/թ հունիսի 15-ի թիվ 18 գրությամբ շինարարական կազմակերպությունը դիմել է ԾԻԳ՝ շինարարական աշխատանքներն ընդունելու խնդրանքով:

4. Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի նոր շենքի շինարարության կապալառու «Արբեքս» ՍՊԸ-ի կողմից աշխատանքների իրականացման ժամկետները խախտվել են` իրականացված հողային աշխատանքների արդյունքում հարակից՝ Հր. Ներսիսյան 12 հասցեի բնակելի տունը վթարային վիճակի հասցնելու, ինչպես նաև` կառուցվող դատարանի շենքի նախագծում` հարևան «Ավտոմատիկայի սարքերի և տարրերի պետական հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող տարածքից մոտ 62 քմ ընդգրկված լինելու պատճառով: ԾԻԳ-ի կողմից 23.10.2002 թ. նամակով հրահանգվել է՝ դադարեցնել հողային աշխատանքները, մինչև հարցի վերջնական լուծումը, սակայն կապալառուի կողմից դադարեցվել են բոլոր տեսակի աշխատանքները: Կոնստրուկտորական բյուրոյին պատկանող տարածքի հետ կապված, ՀՀ արդարադատության նախարարը 2002 թ. հունվարի 25-ի թիվ Ե-8788 գրությամբ դիմել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարին` վիճարկվող տարածքը արտաբյուջետային միջոցների հաշվին պետության կարիքների համար ձեռքբերելու առաջարկությամբ, քանի որ վարկային միջոցների հաշվին հողահատկացման խնդիրը լուծել հնարավոր չէ: Հարցը վերջնական լուծում չի ստացել, և շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են:

5. Կառավարման խորհրդի 2003 թ. հունվարի 21-ի թիվ 18 որոշմամբ հաստատվել են «Վերաքննիչ դատարանների շենքի վերակառուցում» պայմանագրի միջազգային մրցույթի արդյունքները, և հաղթող է ճանաչվել «Հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն» ԴՓԲԸ կոնսորցիումը: Վերակառուցվող շենքի նախագծողի և որակի տեխնիկական վերահսկիչի կողմից կազմվել է ակտ, որով առաջարկվել է շենքային համալիրի «Բ» մասնաշենքի ծածկը վերանորոգել: Նախագծով ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ նախատեսված չեն: Կառավարման խորհուրդը քննարկել է հարցը և արժանացրել հավանության 2003 թ. հունիսի 6-ի թիվ 21 որոշմամբ` հանձնարարելով ԾԻԳ-ին իրականացնել նշված խնդրի լուծման հետ կապված անհրաժեշտ փոփոխություններ:

Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի շենքի շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող «Շինինդուստրիա» ՍՊԸ-ի կողմից շինարարության սկզբից (13.03.2003 թ.) մինչև ս/թ մայիսի 2-ը որակի տեխնիկական հսկիչի պարտականությունները Վ. Մեյրոյանի փոխարեն իրականացրել է ոմն Ա. Մարտիրոսյանը (խախտվել են ԾԻԳ-ի և «Շինինդուստրիա» ՍՊԸ-ի միջև կնքված No JR/C2/025 (4,200,000.0 դրամ) պայմանագրի 10-րդ կետի «Առաջադրանքի փոխանցումը» դրույթի պահանջները): 2003 թ. մայիսի 6-ին ԾԻԳ-ի կողմից «Շինինդուստրիա» ՍՊԸ-ին հասցեագրված թիվ Ե-243 նամակով պահանջվել է գրավոր բացատրություն փաստի վերաբերյալ: ԾԻԳ-ի 2003 թ. մայիսի 14-ի թիվ 15/2003 արձանագրությամբ «Շինինդուստրիա» ՍՊԸ-ի հետ պայմանագիրը խզվել է, և որակի տեխնիկական հսկողության նոր պայմանագիր է շնորհվել մրցույթի հաջորդ մասնակից «Նորաշեն» կոոպերատիվին (պայմանագիր JR/C2/025.1, 4,728,000.0 դրամ): Ս/թ հունիսի 12-ին «Նորաշեն» կոոպերատիվը գրավոր հրաժարվել է պայմանագրի կատարումից, որի արդյունքում ԾԻԳ-ը որակի տեխնիկական հսկողության նոր պայմանագիր է կնքել մրցույթի երրորդ մասնակցի «Վերշինա» ՍՊԸ-ի հետ (պայմանագիր JR/C2/025.2, 5,496,790.0 դրամ): Նշվածն ամրագրված է ԾԻԳ-ի 2003 թ. հունիսի 17-ի թիվ 19/2003 արձանագրությամբ, արդյունքում տեխհսկողության պայմանագրի արժեքն աճել է 1.3 մլն դրամով:

Կապալառուների ընտրության մրցույթի վերաբերյալ

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի կառավարման խորհրդի 2003 թ. մարտի 12-ի թիվ 20 որոշման 4-րդ կետի պահանջների համաձայն, «Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթին մասնակցելու հրավեր է հրապարակվել բոլոր այն շահագրգիռ և իրավասու շինարարական կազմակերպությունների համար, որոնց կատարած շինարարական աշխատանքների ծավալը 2001-2002թ թ. կազմել է ոչ պակաս, քան 300.0 մլն դրամը` առանց ԱԱՀ: Մրցույթին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել թվով հինգ շինարարական կազմակերպություններ: Մրցութային հայտերը բացվել են 2003 թ. ապրիլի 21-ին, ժամը 15:15-ին: Հանձնաժողովի 11/2003 արձանագրությամբ որոշվել է մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանն անդրադառնալ ս/թ մայիսի 5-ին` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ: Իսկ 05.05.2003 թ. նիստի 12/2003 արձանագրությամբ հաղթող է ճանաչվել «Արտաշատշին» ՍՊԸ-ն (Աղյուսակ 7):

 

Աղյուսակ 7

 

Արարատի մարզի (Արտաշատ) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթի վերաբերյալ

 

 

Մրցույթի մասնակիցներ

Առաջարկած գին (հազ. դրամ)

Մրցույթի արդյունքները

21.04.2003 թ. 11/2003 արձանագրությամբ

05.05.2003 թ. 12/2003 արձանագրությամբ

1

2

3

4

5

1

«Ալնիտա» ՍՊԸ

128,286.0

1. Բանկային երաշխիքը չի համապատասխանում պահանջներին,
 
2. չեն ներկայացվել հիմնավորող փաստաթղթեր` ընթացիկ շրջանառու միջոցների առնվազն 30.0 մլն դրամի առկայության վերաբերյալ,
 
3. 2001 թ., 2002 թ. կատարված աշխատանքների ցանկից նմանատիպ աշխատանքի առկայությունը հիմնավորված է 2 դեպքով, իսկ 3 դեպքով անորոշ է:

 

Որոշում.


Մինչև 05.05.2003 թ. ժամը 15:00 ներկայացնել պարզաբանումներ և փաստաթղթեր վերը նշված թերությունների վերբերյալ:


Մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանը անդրադառնալ 05.05.2003 թ.` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

Մասնակիցը ներկայացրել է նախորդ նիստով պահանջված բոլոր պարզաբանումները և փաստաթղթերը:

 

Որոշում.


Մրցութային հայտը համարել որակավորման չափանիշներին էապես չբավարարող, անընդունելի և մերժման ենթակա:

2

«Հիդրոշինարար-5» ՇՊՁ ՓԲԸ

155,706.2

1. Կենսաթոշակային հիմնադրամից ներկայացված տեղեկանքը պատճենահանված է և կասկածելի, թվագրված է հանգստյան օրվա ամսաթվով,

2. բանկային երաշխիքը տրված է մասնաճյուղի կողմից, այլ ոչ թե հիմնական, մայր բանկի կողմից:

Որոշում.

Մինչև 05.05.2003 թ. ժամը 15:00 ներկայացնել պարզաբանումներ և փաստաթղթեր` վերը նշված թերությունների վերաբերյալ:

Մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանը անդրադառնալ 05.05.2003 թ.` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

Մասնակիցը ներկայացրել է նոր տեղեկանք կենսաթոշակային հիմնադրամից, սակայն չի ներկայացրել նախորդ (պատճենահանված) տեղեկանքի բնօրինակը:

Ներկայացվել է պարզաբանում բանկի մասնաճյուղի կողմից բանկային երաշխիք տրամադրելու իրավասության վերաբերյալ:

Որոշում.

Մրցութային հայտը համարել որակավորման չափանիշներին էապես չբավարարող, անընդունելի և մերժման ենթակա:

3

«Արտաշատշին» ՍՊԸ

181,719.5

Մրցութային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների բավարարման էական խախտումներ չեն կատարվել:

Որոշում.

Մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանը անդրադառնալ 05.05.2003 թ.` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

Որոշում.

1. Մրցույթի մասնակիցներ «Արտաշատշին» ՍՊԸ և «Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ («Հիդրոտեխկառշին» ԴՓԲԸ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ԴՓԲԸ հետ համատեղ) մրցութային հայտերը համարել մրցութային փաստաթղթերին էապես համապատասխանող:

2. Կատարելով թվաբանական սխալի ուղղում, առաջարկել Դատաիրավական բարեփոխումների Կառավարման խորհրդին «Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթի» JR/W2/009 պայմանագիրը շնորհել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին էապես համապատասխանող և ամենացածր` 184,250,900.0 ՀՀ դրամ գնահատված գինը առաջարկած մրցույթի մասնակից «Արտաշատշին» ՍՊԸ-ին:

4

«Լուսածագ» ՍՊԸ

193,590.0

1. Հայտում պահանջվում է կանխավճար 36.15%-ի չափով` նախատեսված 20%-ի փոխարեն,

2. չի ներկայացրել սպասարկող բանկի լիազորագիր` տեղեկություններ ստանալու համար,

3. հարկային և սոցապ. մարմիններից ներկայացված տեղեկանքները ունեն մեկ ամսից ավելի վաղեմություն,

4. Որակավորման տվյալներում չկա նշում ենթակապալառուների վերաբերյալ,

5. չեն ներկայացվել 2001 և 2002 թթ. հաշվապահական հաշվեկշիռները և ֆինանսական արդյունքների մասին
Ձև 2 հաշվետվությունները,

6. ներկայացված աշխատանքների միավորների արժեքների ցանկում չեն լրացվել 100, 316, 318, 319, 322, 323, 324 և 326 տողերը:  

Որոշում.

Մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանը անդրադառնալ 05.05.2003 թ.` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

Որոշում.

Մրցութային հայտը համարել որակավորման չափանիշներին էապես չբավարարող, անընդունելի և մերժման ենթակա:

5

«Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ «Հիդրոտեխկառշին» ԴՓԲԸ-ի հետ համատեղ

203,369.0

Մրցութային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների բավարարման էական խախտումներ չեն կատարվել:

Որոշում.

Մրցույթի արդյունքների վերջնական ամփոփմանը անդրադառնալ 05.05.2003 թ.` հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

Որոշում.

1. Մրցույթի մասնակիցներ «Արտաշատշին» ՍՊԸ և «Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ («Հիդրոտեխկառշին» ԴՓԲԸ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ԴՓԲԸ հետ համատեղ) մրցութային հայտերը համարել մրցութային փաստաթղթերին էապես համապատասխանող:

2. Կատարելով թվաբանական սխալի ուղղում, առաջարկել Դատաիրավական բարեփոխումների Կառավարման խորհրդին «Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթի» JR/W2/009 պայմանագիրը շնորհել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին էապես համապատասխանող և ամենացածր` 184,250,900.0 ՀՀ դրամ գնահատված գինը առաջարկած մրցույթի մասնակից «Արտաշատշին» ՍՊԸ-ին:

 

Սակայն հարկ է նշել, որ «Արտաշատշին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված կապալառուի հայտի փաստաթղթերի փաթեթում տեղ են գտել մի շարք թերություններ և պարզաբանումների կարիք ունեցող անհամապատասխանություններ: Այսպես.

Ø 21.04.2003 թ. «Կապալառուի հայտ» փաստաթղթով հայտի գումարը ներկայացվել է 181,719,500.0 ՀՀ դրամի չափով` և' թվային, և' տառային արտահայտությամբ: Նույն գումարն արձանագրվել է նաև մրցութային հայտերի գնահատման նիստի թիվ 11/2003 արձանագրությամբ, սակայն հաջորդ նիստի թիվ 12/2003 արձանագրությամբ հանձնաժողովը որոշել է. «Կատարելով թվաբանական սխալի ուղղում, առաջարկել Դատաիրավական բարեփոխումների Կառավարման խորհրդին «Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման մրցույթի» JR/W2/009 պայմանագիրը շնորհել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին էապես համապատասխանող և ամենացածր` 184,250,900.0 ՀՀ դրամ գնահատված գինը առաջարկած մրցույթի մասնակից «Արտաշատշին» ՍՊԸ-ին: Մինչդեռ մրցութային փաստաթղթերի փաթեթի պայմանների 27-րդ կետի համաձայն, թվային և տառային արտահայտությունների միջև առկա շեղումների դեպքում առաջնությունը տրվում է տառային արտահայտությանը, որը համապատասխանում է 181,719,500.0 դրամին:

Ø Մրցույթի պահանջներից մեկն այն է, որ մասնակիցը պետք է ներկայացնի հիմնավորող փաստաթղթեր ընթացիկ (շրջանառու) միջոցների առնվազն 30.0 մլն դրամի առկայության վերաբերյալ, սակայն ներկայացվել է միայն ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից հաստատված ցանկը` 32,478,200.0 դրամի շինանյութերի մասին 01.04.2003 թ. դրությամբ` առանց հաշիվ-ապրանքագրերի և սերտիֆիկատների, ընդ որում` 01.01.2003 թ. դրությամբ ընկերության հաշվեկշռով «նյութեր» հոդվածով ամրագրված է 6,949.0 հազ. դրամի նյութեր, ուստի առնվազն 25.0 մլն դրամի շինանյութ պետք է ձեռքբերվեր լիներ 2003 թ. I եռամսյակի ընթացքում` հաշիվ-ապրանքագրերով:

Ø Ըստ մասնակցի կողմից ներկայացված «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթի (կետ 1.4), վերջինս ունի սեփական մեքենա-մեխանիզմներ`

 ինքնաթափ «Կամազ»` 1 հատ,

 ինքնաթափ «Մազ»` 2 հատ,

 էքսկավատոր «Էօ-4321»` 1 հատ,

 եռակցման ագրեգատ` 3 հատ:

Սակայն 01.01.2003 թ. դրությամբ հաշվեկշռով բոլոր տեսակի հիմնական միջոցների գումարը կազմել է ընդամենը 3,267.0 հազ. դրամ, այսինքն` պարզաբանումների կարիքն ակնհայտ է:

Ø Նույն «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթով 2001 թ. համար ցույց է տրվել 93,700.0 հազ. դրամի կատարած աշխատանքներ, իսկ 2002 թ. համար` 523,500.0 հազ. դրամի, մինչդեռ, ըստ հաշվեկշռի ֆինանսական արդյունքների մասին Ձև 2 հաշվետվության, իրացման շրջանառությունը կազմել է 2001 թ. համար` 100,669.0 հազ. դրամ, 2002 թ. համար` 522,516.0 հազ. դրամ, կամ շեղում 2001 թ. համար` 6,969.0 հազ. դրամ, 2002 թ.` 984.0 հազ. դրամ, որը նույնպես պարզաբանման կարիք ունի:

Նշված փաստերի առկայության պայմաններում հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որ «մասնակիցը մրցութային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների բավարարման էական խախտումներ չի կատարել»:

Նույն կարգով, Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների դատարանի շենքի կառուցման համար 2002 թ. հուլիսի 22-ին անցկացված մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված «Արբեքս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում առկա թերություններն ու անհամապատասխանություններն անտեսվել են հանձնաժողովի կողմից: Այսպես.

Ø «Արբեքս» ՍՊԸ-ի կողմից մրցութային փաթեթում ներկայացված «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթով (կետ 1.2) ցույց է տրվել 2000 թ. կատարված շինարարական աշխատանքների տարեկան ծավալը 50,350.0 հազ. դրամ, իսկ 2001 թ.` 242,000.0 հազ. դրամ, մինչդեռ ներկայացված հաշվեկշռին կից Ձև 2 ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունով իրացման շրջանառությունը կազմել է 2000 թ.` 4,587.0 հազ. դրամ, 2001 թ.` զրո:

Ø «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթի 1.4 կետով ցույց է տրվել սեփական մեքենա-մեխանիզմների հետևյալ ցանկը` կոմպրեսոր ՊՌ-10` մեկ հատ, ինքնաթափ «Կամազ 5511»` մեկ հատ, բետոնախառնիչ գերմանական` մեկ հատ, քար կտրող մեքենա ռուսական` մեկ հատ, մինչդեռ հաշվեկշռով ընդհանրապես ոչ մի հիմնական միջոց արտացոլված չէ:

Նույն կարգով, 2002 թ. հոկտեմբեի 7-ին կայացած Շիրակի մարզի (Գյումրի քաղաքի) առաջին ատյանի մարզային դատարանի շենքի կառուցման կապալառուների մրցույթում հաղթող ճանաչված «Երևանշին» ԲԲԸ-ի մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում տեղ են գտել մի շարք թերություններ և պարզաբանումների կարիք ունեցող անհամապատասխանություններ: Այսպես.

Ø Հարկային մարմիններից ներկայացված տեղեկանքը, բյուջեին պարտք չունենալու վերաբերյալ, տրված է 19.03.2002 թ., այսինքն` մրցույթից 7 ամիս շուտ, հետագայում ներկայացվել է նոր տեղեկանք 15.10.2002 թ. կամ մրցույթից մեկ շաբաթ ուշ:

Ø Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամից տեղեկանքը տրված է 15.05.2002 թ.` 01.04.2002 թ. դրությամբ պարտավորությունների վերաբերյալ, կամ մրցույթից 6 ամիս առաջ:

Ø Մրցույթին ներկայացված «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթի 1.2 կետով ցույց է տրվել 2000 թ. կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալ` 3,339,748.4 հազ. դրամի, իսկ 2001 թ.` 1,272,799.1 հազ. դրամի, մինչդեռ ներկայացված հաշվեկշռին կից ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության (Ձև 2) տվյալներով 2000 թ. իրացման շրջանառությունը կազմել է 66,895.0, իսկ 2001 թ.` 188,634.0 հազ. դրամ, կամ տարբերությունը 2000 թ. համար կազմում է 3,272,853.4, 2001 թ. համար` 1,084,165.1 հազ. դրամ: Ընդ որում, մրցութային փաստաթղթերի փաթեթի «Հայտի տվյալներ» բաժնի «4.5ա» կետի պահանջն է (մեջբերում). «վերջին երկու տարվա շինարարական աշխատանքների ծավալը պետք է կազմի տարեկան ոչ պակաս, քան 1,500,000.0 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազ.) ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք դրամ)»:

Ø Նույն «Հայտի տվյալներ» բաժնի «4.5ե» կետի պայմանով (մեջբերում). «շրջանառու միջոցների գումարը պետք է լիներ ոչ պակաս, քան 250,000.0 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք դրամ)»: Սակայն «Երևանշին» ԲԲԸ-ի մրցութային փաթեթում 07.10.2002 թ. թիվ ՊՎ-457 փաստաթղթով ներկայացված 19 կետից բաղկացած «լիկվիդային ակտիվներ» վերնագրված ցանկի հանրագումարը կազմել է 181,960.0 հազ. դրամ, որից 134,850.0 հազ. դրամը հիմնական միջոցներ են: Այսպես, ավտոկռունկ «Լիբհեր ԼՏԼ 1060», բուլդոզեր «Կամացո Դ 350» և էքսկավատոր «Կամացո ՊՍ400»` մեկական հատ, որոնց արժեքը համապատասխանաբար կազմում է՝ 55,400.0, 32,650.0 և 468,000.0 հազ. դրամ:

Ø Մրցույթի պայմանների «4.5դ» կետի համաձայն, (մեջբերում) «աշխատանքների ղեկավարը (պայմանագիրն իրականացնող պատասխանատու անձը) պետք է ունենա առնվազն տաս տարվա համար համարժեք բնույթի և ծավալի աշխատանքների կատարման փորձ և, որպես ղեկավար, պետք է ունենա առնվազն հինգ տարվա փորձ»: «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթի 1.5 կետով ներկայացված տվյալներով տնօրենն ունի 25 տարվա աշխատանքային փորձ և 6 տարվա ղեկավար աշխատանքի փորձ, փոխտնօրենը արտադրության գծով` 27 տարվա ընդհանուր և 1 տարվա ղեկավար աշխատանքի փորձ, ավագ աշխղեկ Վաչագան Աղջոյանը` 26 տարվա ընդհանուր և 18 տարվա ղեկավար աշխատանքի փորձ, աշխղեկ Յուրի Մնացականյանը` ընդհանուր 30 տարվա և ղեկավար աշխատանքի 30 տարվա փորձ, սակայն հետագայում, 2003 թ. ապրիլի 12-ի թիվ 25 գրությամբ «Երևանշին» ԲԲԸ-ի «Գյումրի» մասնաճյուղի տնօրեն Ֆ. Աբրահամյանը (որը «Որակավորման տվյալներ» փաստաթղթի 1.5 կետով չի ներկայացված և պարզ չէ վերջինիս ընդհանուր և ղեկավար աշխատանքի փորձի ժամկետը) ներկայացրել է ԾԻԳ շինարարությունը իրականացնող պատասխանատու աշխատողների ցանկը` գլխավոր ճարտարագետ - Հարություն Իգիթյան, տեղամասի պետ - Արամայիս Հարությունյան, աշխղեկ - Եփրեմ Գալստյան, տասնապետ - Հրաչ Գալստյան (բոլորն էլ ներկայացված չեն եղել «Որակավորման տվյալներ»-ի 1.5 կետով և անհայտ է նրանց աշխատանքային ու ղեկավար աշխատանքի փորձի տվյալները):

Նույն կարգով Լոռու մարզի (Վանաձոր քաղաքի) առաջին ատյանի դատարանի շենքի վերակառուցման 15.10.2002 թ. կայացած մրցույթով հաղթող ճանաչված «Տաթև-Արք» ՍՊԸ-ն մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում տեղ են գտել մի շարք թերություններ և պարզաբանումների կարիք ունեցող անհամապատասխանություններ: Այսպես.

Ø «Որակավորման տվյալներ» փաստասթղթի 1.2 կետով 2000 թ. ընթացքում կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալ է ցույց տրվել 209,734.1, իսկ 2001 թ.` 217,784.8 հազ. դրամի, մինչդեռ հաշվեկշռին կից ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությամբ (Ձև 2) իրացման շրջանառությունը կազմել է 2000 թ.` 173,910.9, 2001 թ.` 209,519.8 հազ. դրամ, կամ շեղում 2000 թ. համեմատությամբ կազմել է 35,823.2 հազ. դրամ, իսկ 2001 թ.` 8,265.0 հազ. դրամ:

Ø Նույն փաստաթղթի 1.4 կետով որպես սեփական սարքավորումներ ցույց է տրվել` ինքնաթափ «Կամազ 5511»` երկու հատ, բետոնախառնիչ «Կամազ ՍԲ-92»` մեկ հատ, «Մազ» ավտոմեքենա` երեք հատ, «ԳԱԶ-53» հատուկ մեքենա` մեկ հատ, բետոնի հանգույց ԲՌՈւ-145` մեկ հատ, բետոնախառնիչ 0.33 խմ ՍԲ-91Բ` մեկ հատ, եռակցման բազմադիրք ուղղիչ ՎԴՄ 1201` մեկ հատ, բալաստային ռեոստատ ՌԲ-302` երեք հատ, կոմբինացված մամլիչ մկրատ ՆՎ-5222` մեկ հատ, մետաղական սղոց ՊՄ-400Մ` մեկ հատ, շաղափման հաստոց 2Ն-135` մեկ հատ, սալիկներ կտրման հաստոց` մեկ հատ, փայտամշակման հաստոց «Ցիրկուլ»` մեկ հատ, ամրանի մկրատ Մ-1126` մեկ հատ, եռակցման ապարատ ՏԴՄ-317` երեք հատ, եռակցման ապարատ «Կեմպի»` մեկ հատ, կոմպրեսոր ՊՌ-10` մեկ հատ, վիբրատոր խորքային` հինգ հատ, պնեմոմուրճ` մեկ հատ, էլեկտրամուրճ` մեկ հատ, ձեռքի հղկող հաստոց` մեկ հատ, սակայն 01.01.2002 թ. դրությամբ հաշվեկշռով բոլոր հիմնական միջոցների մնացորդային արժեքը կազմել է 42,032.2 հազ. դրամ:

 

6.3. «Դատավորների եվ դատարանների աշխատակազմերի վերապատրաստում» բաղադրիչ

 

Սույն բաղադրիչով Ծրագրի սկզբից նախատեսվել է 533,000.0 ԱՄՆ դոլար, սակայն ԾԻԳ-ի կողմից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ը որևէ աշխատանք չի իրականացվել:

 

6.4. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կատարելագործում (այսուհետ` ԴԱՀԿ)» բաղադրիչ

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ավտոմատացման համար անհրաժեշտ ուսումնասիրության և համակարգչային սարքավորումների տեխնիկական հատկորոշիչների մշակման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով տեղացի խորհրդատուների ծառայություններից օգտվելու համար ԾԻԳ-ը 2001 թ. կեսերին դիմել է ՀԲ: Երկարատև քննարկումներից հետո ՀԲ-ի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տեղական խորհրդատուի վարձման համար Ծրագրի միջոցներից գումարներ հատկացնել: Նշված աշխատանքների կատարման համար խորհրդատու Վ. Մարգարյանի կողմից ԴԱՀԿ ծառայության ավտոմատացման համար անհրաժեշտ քայլերի և տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ հաշվետվությունը ՀԲ-ի կողմից հավանության արժանանալուց հետո, 2002 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 16 որոշմամբ հաստատվել է Կառավարման խորհրդի կողմից: Բաղադրիչի իրականացման համար նախատեսվել է 3 փուլ.

1. սարքավորումների ձեռք բերում և գլխամասում ներքին ցանցի ստեղծում,

2. համակարգչային ծրագրի մշակում և ներդրում,

3. ամբողջ համակարգի ավտոմատացում և միասնական ցանցի ստեղծում:

ԴԱՀԿ ծառայության համակարգչային սարքավորումներ ձեռքբերելու և այն ԴԱՀԿ ծառայության գլխամասային շենքում ցանցային եղանակով տեղադրելու նպատակով ԾԻԳ-ի կողմից մշակվել է մրցութային փաթեթ, որը հաստատվել է 2003 թ. մարտի 12-ի թիվ 20 որոշմամբ: ԾԻԳ-ի կողմից նշված մրցույթն անց է կացվել 2003 թ. մայիսի 5-ին:

«ԴԱՀԿ ծառայության համակարգի ավտոմատացման համար սարքավորումների ձեռք բերում» JR/G4/001 պայմանագիրը 2003 թ. հունիսի 6-ի թիվ 21 որոշմամբ շնորհվել է «CIT» ՍՊԸ-ին, 138,502.45 ԱՄՆ դոլար արժեքով:

Ծրագրի սկզբից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ը նախատեսված 587,250.0 ԱՄՆ դոլարից փաստացի ծախսվել է 4,000.0 ԱՄՆ դոլար կամ 0.7%-ը:

 

6.5. «Իրավական տեղեկատվություն» բաղադրիչ

 

2002 թ. վերջին ԾԻԳ-ի կողմից մշակվել և ՀԲ-ի հետ համաձայնեցվել են նախատեսվող աշխատանքների երկու տեսակի տեխնիկական առաջադրանքներ: Առաջինով նախատեսվում է մրցութային եղանակով ձեռք բերել Պաշտոնական տեղեկագրերում և այլ աղբյուրներում հրապարակված օրենսդրական ակտերի տեքստերն էլեկտրոնային տարբերակով, իսկ երկրորդով` այնպիսի համակարգչային ծրագրի մշակում, որը հնարավորություն կընձեռի ապահովել իրավական տեղեկատվական համակարգի սպասարկումը, ակտերի որոնման եղանակների կիրառումը, լազերային սկավառակների և ինտերնետի միջոցով իրավական տեղեկատվության տարածումը:

«Իրավական Տեղեկատվության Վերամշակումը Տեքստի» և «Իրավական Տեղեկատվության Համակարգի համար Ծրագրային ապահովման մշակման» պայմանագրերի համար մշակված տեխնիկական առաջադրանքների և հատկորոշումների հարցը քննարկվել և հաստատվել է Կառավարման խորհրդի 2003 թ. մարտի 12-ի թիվ 20 որոշմամբ:

Ծրագրի սկզբից նախատեսված 689,000.0 ԱՄՆ դոլարից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ը գումարներ չեն ծախսվել:

 

6.6. «Հանրային իրազեկության եվ հանրային կրթության քարոզարշավ» բաղադրիչ

 

2002 թ. վերջին ԾԻԳ-ի կողմից մշակվել է իրավական թեմաներով հեռուստաշարի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքը, ինչպես նաև մրցութային առաջարկներ ներկայացնելու փաթեթը, որը ներկայացվել է ՀԲ: Վերջինիս համաձայնությունը ստանալուց հետո նախատեսվում է մրցույթի անցկացում և համապատասխան պայմանագրի կնքում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ: Կառավարման խորհրդի 2003 թ. մարտի 12-ի թիվ 20 որոշմամբ հաստատվել է «Հանրային իրազեկության և հանրային կրթության քարոզարշավ» բաղադրիչի շրջանակներում իրավական թեմայով հեռուստաշարի ստեղծման համար խորհրդատուի հետ համագործակցման աշխատանքային խումբը:

Ծրագրի սկզբից նախատեսված 590,600.0 ԱՄՆ դոլարից մինչ 2003 թ. հունիսի 1-ը փաստացի գումարներ չեն ծախսվել:

 

6.7. «Ծրագրի կառավարում» բաղադրիչ

 

Վարկային ծրագրով նախատեսված «Ծրագրի կառավարում» բաղադրիչի «պահպանման ծախսեր» ենթածրագրի հիման վրա կազմվել են ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերը, որոնց 2001, 2002թ թ. և 2003 թ. հինգ ամիսների բյուջեների կատարողականն ըստ հոդվածների արտացոլված է հավելված 1-ում:

Ըստ գրասենյակի պահպանման ծախսային հոդվածների` գերածախս է արձանագրվել.

2001 թ.-ին`

 «կապի և հեռահաղորդակցության ծախսեր» հոդվածով` 307.54 ԱՄՆ դոլար գումարով,

 «բանկային ծախսեր» հոդվածով` 1,450.24 ԱՄՆ դոլար գումարով,

2002 թ.-ին`

 «պայմանագրային աշխատողների աշխատավարձ» հոդվածով` 100.85 ԱՄՆ դոլար գումարով,

2003 թ.-ի հինգ ամիսներին`

 «ուսուցում, վերապատրաստում արտասահմանում» հոդվածով` 451.92 ԱՄՆ դոլար գումարով,

 «համակարգչային ծրագիր» հոդվածով` 529.53 ԱՄՆ դոլար գումարով,

 «բանկային ծախսեր» հոդվածով` 1,080.99 ԱՄՆ դոլար գումարով,

 «տեղեկատու գրականության ձեռքբերման ծախսեր» հոդվածով` 59.14 ԱՄՆ դոլարով:

 Կառավարման խորհրդի 2003 թ. հունիսի 6-ի թիվ 21 որոշմամբ հաստատվել է Ծրագրի հատուկ հաշվի սպասարկումը ԱՄՆ-ի «Citibank» կամ «Riggs» բանկ տեղափոխելու և տարանցիկ բանկային հաշիվները այլ տեղական բանկում սպասարկելու առաջարկը:

Ներկայումս ԾԻԳ-ը դիմել է ՀԲ այդ խնդրանքները բավարարելու համար:

ԾԻԳ-ի կողմից խախտվել է ՀՀ պետական բյուջեի 2001 և 2002 թթ. մասին օրենքների 5-րդ հոդվածի «գ» կետի պահանջները, որոնց համաձայն նպատակային վարկային ծրագրերի իրականացման գրասենյակների բոլոր հաշիվները, ՀՀ կողմից կնքված միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում, տեղափոխվում են առևտրային բանկերից կենտրոնական գանձապետարան և սպասարկվում են մեկ հաշվով:

Մանրամասն Ծրագրի կատարողականն ըստ բաղադրամասերի արտացոլված է հավելված 2-ում:

2001 թ. հունվարի 23-ին առևանգվել է ԾԻԳ-ի կողմից գնված նոր ՎԱԶ-21099 մակնիշի ավտոմեքենան (6,124.0 ԱՄՆ դոլար), որն ապահովագրված չէր:

 

7. ԾԻԳ-ի կողմից հաշվապահական հաշվառման վարման վերաբերյալ

 

ՀՀ կառավարության 1999 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 765 որոշմամբ հաստատված «Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների գործունեության կազմակերպման կանոնակարգի» 16-րդ կետի (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թ. հունիսի 20-ի թիվ 413 որոշման խմբագրությամբ) համաձայն, ԾԻԳ պետական հիմնարկները իրենց տնօրինությանը հանձնված պետական սեփականություն հանդիսացող նյութական արժեքները և վարկային միջոցները պետք է հաշվառեն միայն ԾԻԳ պետական հիմնարկների հաշվեկշիռներում: Խախտելով «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ, 21-րդ հոդվածների և ԾԻԳ-ի կանոնադրության 17ա կետի պահանջները, 2001, 2002թ թ. արդյունքներով ԾԻԳ-ը ֆինանսական գործունեության հաշվեկշիռ չի կազմել և չի ներկայացրել հարկային մարմիններին:

2001 թ.-ից մինչև 2003 թ. հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ԾԻԳ-ի կողմից անց է կացվել թվով 10 (տաս) մրցույթ, որոնց փաթեթների վաճառքից գոյացել է 4,317,456.0 դրամ (Աղյուսակ 8):

 

Աղյուսակ 8

 

Մրցութային փաթեթների վաճառքից գոյացած գումարների վերաբերյալ

 

(ՀՀ դրամ)

Պայմանագրի համարը

Մասնակիցների թիվը

Ստացված գումար

Ծախսված գումար

2001 թ.

1

JR/W2/001

23

460,000.0

 

2

JR/W2/002

19

570,000.0

 

Ընդամենը

42

1,030,000.0

1,028,559.9

 

2002 թ.

3

JR/W2/003

8

192,000.0

 

4

JR/W2/004

8

320,000.0

 

5

JR/W2/005

12

480,000.0

 

6

JR/W2/006

6

680,216.0

 

7

JR/W2/007

5

578,650.0

 

Ընդամենը

39

2,250,866.0

1,644,036.6

2003 թ. 5 ամիս

8

JR/W2/008

8

560,000.0

 

9

JR/W2/009

6

240,000.0

 

10

JR/G4/001

8

236,590.0

 

Ընդամենը

22

1,036,590.0

904,146.0

Ընդամենը 2001, 2002 թթ. և 2003 թ. 5 ամիս

103

4,317,456.0

3,576,742.5

 

Քանի որ ԾԻԳ-ը պետական ոչ առևտրային հիմնարկ է, ուստի մրցույթների փաթեթների վաճառքից առաջացած գումարները (եկամուտները) պետք է թողնվեն հիմնարկում` որպես չծախսված գումարներ, և եթե հաջորդ ֆինանսական տարվա նախահաշվով չնախատեսվեն դրանց ծախսման ուղղությունները, ապա այդ գումարները ամբողջությամբ ենթակա են փոխանցման ՀՀ պետական բյուջե, սակայն ԾԻԳ-ի կողմից նշված գումարներից 3,576,742.0 դրամ ծախսվել է գծագրերի բազմացման, ալբոմների կազմման, գրենական պիտույքների ձեռքբերման և ԱԱՀ-ի վճարման ուղղությամբ:

 

8. Հաշվետվություններ

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի Կառավարման խորհրդի կողմից 04.02.2002 թ. հաստատված Ծրագրի 2002 թ. բյուջեի «ապրանքներ» կատեգորիայով նախատեսվել է 237.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, իսկ «պահպանման ծախսեր» կատեգորիայով` 97.9 հազ. ԱՄՆ դոլար: Սակայն ԾԻԳ-ի կողմից 31.12.2002 թ. դրությամբ ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվության մեջ նախատեսված գումարները չեն պահպանվել: Այսպես, «ապրանքներ» կատեգորիայով այն կազմել է 244.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, իսկ «պահպանման ծախսեր» կատեգորիայով` 90.9 հազ. ԱՄՆ դոլար (Աղյուսակ 9):

 

Աղյուսակ 9

 

հազ. ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի բաղադրիչներ

Ըստ 04.02.2002 թ. Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատված` Ծրագրի 2002 թ. բյուջեի

ԾԻԳ-ի կողմից 31.12.2002 թ. դրությամբ ՀՀ կառ. ներկայացված հաշվետվությամբ

Տարբերությունը

1

2

3

4

«Դատական ակտերի հարկադիր
կատարման
 բարելավում» բաղադրիչ

ապրանքներ

237.0

237.0

-

«Ծրագրի կառավարում» բաղադրիչ

 

պահպանման ծախսեր

ապրանքներ

97.9
-

90.9
7.0

-7.0
+7.0

Ընդամենը ապրանքներ

237.0

244.0

+7.0

Ընդամենը պահպանման ծախսեր

97.9

90.9

-7.0

 

Այսինքն, տեղի են ունեցել փոփոխություններ կատեգորիաների միջև. «ապրանքներ» կատեգորիայով ավելացվել է, իսկ «պահպանման ծախսեր» կատեգորիայով նվազեցվել է 7.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, որի համար չկա Կառավարման խորհրդի համապատասխան որոշումը:

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ «Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքում թույլ են տրվել մի շարք իրավական ակտերով նախատեսված պահանջների խախտումներ և վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման փաստեր:

1. Ծրագրի Կառավարման խորհրդի երկու անդամների փոփոխությունները չեն կատարվել ՀՀ վարչապետի 17.08.2000 թ. թիվ 546 որոշման պահանջներին համապատասխան:

2. Խախտվել է Կառավարման խորհրդի կանոնադրության 11 կետը, որի հետևանքով չի գումարվել խորհրդի 13 նիստ:

3. Քանի որ Ծրագրի կատարողականը 01.06.2003 թ. դրությամբ կազմել է 9.7%, հետևաբար թերակատարումների արդյունքում ավելացել է Համաձայնագրով նախատեսված` վարկի չօգտագործված մասի նկատմամբ կիրառվող տարեկան 0.5% տոկոսադրույքով հաշվարկվող գումարը:

4. Աշխատանքները ոչ ճիշտ պլանավորելու, Կառավարման խորհրդի որոշումներով նախատեսված միջոցառումներն անհիմն հետաձգելու, կապալառուների կողմից աշխատանքները վատ կազմակերպելու, մրցութային փաթեթների և մրցույթների արդյունքների հաստատումը թե' ՀԲ-ի և թե' Կառավարման խորհրդի կողմից ուշացնելու պատճառով Ծրագրի իրականացման տարեկան բյուջեները թերակատարվել են բոլոր կատեգորիաներով` 2001 թ.-ին` 55.1, 2002 թ.-ին` 72.0, իսկ 2003 թ. հինգ ամսում` 85.7%-ով: Կապալառուների կողմից շինարարական աշխատանքների թերակատարումների առկայության դեպքում չեն կիրառվել պայմանագրով նախատեսված տույժերը:

5. Ծրագրի ընդամենը յոթ բաղադրիչներից չորսով 01.06.2003 թ. դրությամբ աշխատանքներ չեն կատարվել:

6. ՀԲ-ի կողմից Ծրագրի գնահատման փաստաթղթի (որը հանդիսանում է ամբողջ Ծրագրի ուղեցուցային փաստաթուղթը) և մրցույթների արդյունքում կնքված պայմանագրային արժեքների միջև նկատվում է աճ (կայացած իննը կապալի մրցույթներից հինգում պայմանագրային արժեքները գնահատման արժեքներից աճել են ընդհանուր գումարով 1,623,973.0 ԱՄՆ դոլարի չափով): Համաձայն Ծրագրի, թվով 20 դատարանների շենքերի վերականգնման համար նախատեսվել է 4,451.1 հազ. ԱՄՆ դոլար, սակայն 01.07.2003 թ. դրությամբ կնքված թվով 9 շինարարական աշխատանքների կապալի պայմանագրերի արժեքը կազմել է 4,386.8 հազ. ԱՄՆ դոլար (թվով 11 դատարանների համար), կամ մնացած 9 դատարանների շենքերի վերականգնմանը բաժին է ընկնում 64.3 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ:

7. Անտեսելով կապալի պայմանագրի «կանխավճար» բաժնի պահանջները, կապալառու կազմակերպությունների կողմից չեն ներկայացվել սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրեր, սերտիֆիկատներ կամ այլ փաստաթղթեր, որոնցով կհիմնավորվեր ստացված կանխավճարի նպատակային օգտագործումը:

8. Բազմաթիվ թերություններ կան որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատանքներում`

 անմիջապես շինհրապարակում շինարարական հսկողություն իրականացնող տեխնիկական հսկիչները հաճախ բացակայում են աշխատավայրից,

 շինարարական աշխատանքների վարման մատյանները լրացված են թերի, չկան գրառումներ ծածկված աշխատանքների և փորձարկումների ու լաբորատոր թեստերի մասին,

 շինարարության վարման մատյաններում տեխնիկական հսկիչի փոխարեն գրառումներ է կատարել մեկ այլ անձնավորություն, իսկ կապալառուի կողմից աշխղեկի փոխարեն գրառումներ է կատարել տասնապետը, ավելին, կան նաև պայմանագրի ստորագրման ամսաթվից մեկ շաբաթ վաղեմության ժամկետով գրառումներ:

9. Կապալառուների կողմից աշխատանքների վատ կազմակերպման պատճառով խախտվել են շինարարական աշխատանքների կատարման պլան-գրաֆիկները:

10. Կապալի մրցույթներում հաղթող ճանաչված մասնակիցների մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում տեղ են գտել մի շարք թերություններ և պարզաբանման կարիք ունեցող անհամապատասխանություններ, որոնք անտեսվել են մրցութային հանձնաժողովի կողմից:

11. ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի որոշ հոդվածներով արձանագրվել է գերածախս բոլոր տարիներին:

12. Խախտելով ՀՀ 2001 թ. և 2002 թ. պետական բյուջեի մասին օրենքների 5-րդ հոդվածի «գ» կետի պահանջները, ԾԻԳ-ի հաշիվները չեն տեղափոխվել կենտրոնական գանձապետարան:

13. Խախտվել է «Հաշվապահական հաշվառման» մասին ՀՀ օրենքի 13, 21 հոդվածների և ԾԻԳ-ի կանոնադրության 17ա կետի պահանջները, ԾԻԳ-ի կողմից 2001 և 2002 թթ. ֆինանսական գործունեության հաշվեկշիռ չի կազմվել և չի ներկայացվել հարկային մարմիններ:

14. Մրցութային փաթեթների վաճառքից գոյացած 4,317.5 հազ. դրամ գումարից 3,576.7 հազ. դրամը ծախսվել է՝ առանց նախահաշվում նախատեսելու, մինչդեռ պետք է ուղղվեր պետական բյուջե, քանի որ ԾԻԳ-ը հանդիսանում է պետական ոչ առևտրային հիմնարկ:

15. ԾԻԳ-ի կողմից 31.12.2002 թ. դրությամբ ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվության մեջ տեղի է ունեցել փոփոխություն կատեգորիաների միջև, որի համար չկա Կառավարման խորհրդի համապատասխան որոշումը:

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի տնօրեն Ա. Թունյանը ծանոթացել է վերահսկողության արդյունքներին, որի վերաբերյալ 28.07.2003 թ.-ին կազմված արձանագրությունում վերջինիս կողմից կատարվել է գրառում` առարկությունների քննարկման անհրաժեշտություն չտեսնելու մասին:

 

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի կառավարման խորհրդին.

 

Կառավարման խորհրդի կազմի փոփոխությունների դեպքում անհատական կազմը ներկայացնել ՀՀ վարչապետի հաստատմանը, պահպանել Կառավարման խորհրդի նիստերի անցկացման սահմանված կարգը, ձեռնարկել միջոցառումներ` Ծրագրի կատարման ժամկետի ձախողումը բացառելու, վարկային միջոցներն արդյունավետ օգտագործելու ուղղությամբ:

Հսկողություն սահմանել ՀՀ տարեկան բյուջեների մասին օրենքի պահանջների կատարման, ԾԻԳ-ի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների և հաստատված բյուջեների համապատասխանության, տարեկան բյուջեների հիմնավոր պլանավորման, կիսամյակային և 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեներում ճշտումներ կատարելու, մրցույթների անցկացման և արդյունքների ամփոփման նկատմամբ:

«ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, մեկ ամսյա ժամկետում ՀՀ Ազգային ժողով և վերահսկիչ պալատ ներկայացնել պաշտոնական տեղեկատվություն` բացահայտված խախտումները վերացնելու, պետությանը հասցված վնասը փոխհատուցելու և պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

 

ԾԻԳ-ին.

 

Պատշաճ հսկողություն իրականացնել`

 տրված կանխավճարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործման նկատմամբ, հետևողականություն ցուցաբերել կնքված պայմանագրերի բոլոր կետերով նախատեսված պայմանների կատարման ուղղությամբ,

 շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողների աշխատանքի որակի և բովանդակության վրա, իրականացնել հսկողություն շինարարական աշխատանքների պլան-գրաֆիկների կատարման նկատմամբ, խորապես ուսումնասիրել և վերլուծել ձախողման պատճառները և ձեռնարկել միջոցառումներ վիճակը շտկելու ուղղությամբ:

Մանրամասն ուսումնասիրել մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը, կատարել համադրումներ, լուրջ վերլուծություններ` մրցույթի օբյեկտիվությունը ապահովելու համար:

Բացառել պահպանման ծախսերի ցանկացած հոդվածի գերածախս, քննարկել և վերլուծել դրանց պատճառները: Հաշվապահական հաշվառումը վարել ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներն օգտագործել օրենքով սահմանված կարգով: Միջոցներ ձեռնարկել գույքի նորմալ պահպանման ուղղությամբ:

 

հավելված 1

 

Վարկի միջոցների հաշվին ծրագրի իրականացման գրասենյակի ծախսերի վերաբերյալ

 

ԱՄՆ դոլար

 

Ընթացիկ ծախսերի հոդվածները

2001թ.

2002թ.

2003թ. հունվար-մայիս

Ընթացիկ տարվա բյուջեով նախատեսված ծախսերը

Փաստացի վճարումներն ընթացիկ տարվա սկզբից

Կատարո-
ղական

Ընթացիկ տարվա բյուջեով նախատես-ված ծախսերը

Փաստացի վճարումներն ընթացիկ տարվա սկզբից

Կատարո-
ղական

Ընթացիկ տարվա բյուջեով նախատես-
ված ծախսերը

Փաստացի վճարումներն ընթացիկ տարվա սկզբից

Կատարո-
ղական

1

2

3

4

5=4/3

6

7

8=7/6

9

10

11=10/9

Ծրագիրն իրականացնող գրասենյակի պահպանման ծախսեր, այդ թվում`

63,535.00

38,253.52

60.2%

97,918.00

71,498.48

73.0%

55,517.00

45,464.19

81.9%

1

Աշխատավարձ

34,659.00

30,056.96

86.7%

47,892.00

46,378.37

96.8%

24,435.00

23,945.22

98.0%

2

Պայմանագրային աշխատողների աշխատավարձ

170.00

0.00

0.0%

300.00

400.85

133.6%

100.00

59.74

59.7%

3

Տրանսպորտային միջոցների պահպանման ծախսեր

1,560.00

1,129.09

72.4%

5,076.00

3,751.13

73.9%

2,315.00

1,691.76

73.1%

4

Կապի և հեռահաղորդակ-ցության ծախսեր

2,960.00

3,267.54

110.4%

6,189.00

5,452.52

88.1%

3,115.00

2,319.12

74.5%

5

Կոմունալ ծառայությունների վճար

380.00

297.78

78.4%

647.00

395.89

61.2%

305.00

237.53

77.9%

6

Գրենական պիտույքների ձեռք բերում

1,826.00

550.97

30.2%

2,604.00

1,703.16

65.4%

1,085.00

563.41

51.9%

7

Գույք և սարքավորումներ

100.00

51.63

51.6%

7,600.00

440.06

5.8%

2,437.00

1,681.99

69.0%

8

Սարքավորումների պահպանման ծախսեր

150.00

0.00

0.0%

510.00

0.00

0.0%

250.00

0.00

0.0%

9

Տեղեկատու գրականության ձեռքբերման ծախսեր

360.00

343.11

95.3%

600.00

585.15

97.5%

475.00

534.14

112.5%

10

Ներկայացուցչական ծախսեր

100.00

60.60

60.6%

1,800.00

1,101.17

61.2%

200.00

26.46

13.2%

11

Զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակայնության ծախսեր

390.00

195.48

50.1%

1,200.00

631.10

52.6%

500.00

280.27

56.1%

12

Բանկային ծախսեր

800.00

2,250.24

281.3%

3,600.00

2,505.40

69.6%

1,000.00

2,080.99

208.1%

13

Ֆինանսական տեղեկատվական համակարգի զարգացում

800.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

14

Ուսուցում, վերապատրաստում արտասահմանում

14,000.00

0.00

0.0%

11,500.00

0.00

0.0%

7,000.00

7,451.92

106.5%

15

Աուդիտի ծախսեր

5,000.00

0.00

0.0%

8,000.00

8,000.00

100.0%

8,000.00

0.00

0.0%

16

Չնախատեսված ծախսեր

280.00

50.12

17.9%

400.00

153.68

38.4%

300.00

62.11

20.7%

17

Համակարգչային ծրագիր

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

4,000.00

4,529.53

113.2%

 

հավելված 2

 

«Դատաիրավական բարեփոխումներ» վարկային ծրագրի միջոցների օգտագործումը 01.06.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

 

Կատեգորիաներ

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված ծախսերի նկատմամբ

Ծրագրի սկզբից կատարված փաստացի վճարումները

Փաստացի վճարումները կատարված աշխատանքների նկատմամբ

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

Այդ թվում` վարկի միջոցների հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

1,088,723.80

1,088,723.80

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

1,545,600.00

1,545,600.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

2,634,323.80

2,634,323.80

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

«Ենթակառուցվածքի վերականգնում» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

1,077,502.00

725,450.00

33,131.12

33,131.12

3.1%

4.6%

33,006.37

33,006.37

99.6%

99.6%

2

Շինարարական աշխատանքներ

4,451,100.00

4,005,990.00

700,745.40

630,670.81

15.7%

15.7%

1,356,657.40

1,229,800.82

193.6%

195.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

637,785.00

637,785.00

210,674.42

210,674.42

33.0%

33.0%

209,733.78

209,733.78

99.6%

99.6%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

6,166,387.00

5,369,225.00

944,550.94

874,476.35

15.3%

16.3%

1,599,397.55

1,472,540.97

169.3%

168.4%

«Դատավորների և դատարանների աշխատակազմերի վերապատրաստում» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

176,000.00

176,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

357,000.00

357,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

533,000.00

533,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման բարելավում» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

330,000.00

330,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

257,250.00

257,250.00

4,000.00

4,000.00

1.6%

1.6%

4,000.00

4,000.00

100.0%

100.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

587,250.00

587,250.00

4,000.00

4,000.00

0.7%

0.7%

4,000.00

4,000.00

100.0%

100.0%

«Իրավական տեղեկատվություն» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

374,000.00

374,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

315,000.00

315,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

689,000.00

689,000.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

«Հանրային իրազեկության և հանրային կրթության քարոզարշավ» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

4,888.00

4,400.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

585,712.00

585,712.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

 

Ընդամենը

590,600.00

590,112.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

«Ծրագրի կառավարում» բաղադրիչ

1

Ապրանքներ

23,500.00

21,150.00

18,474.16

16,626.75

78.6%

78.6%

18,881.74

16,442.33

102.2%

98.9%

2

Շինարարական աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

3

Խորհրդատվություն և ուսուցում

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.0%

0.00

0.00

0.0%

0.0%

4

ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսեր

507,876.30

507,876.30

154,555.99

154,555.99

30.4%

30.4%

155,216.55

155,216.55

100.4%

100.4%

 

Ընդամենը

531,376.30

529,026.30

173,030.15

171,182.74

32.6%

32.4%

174,098.29

171,658.88

100.6%

100.3%

 

Կատեգորիա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի նախապատրաստման միջոցների մարում

472,073.00

472,073.00

57,973.64

57,358.84

12.3%

12.2%

56,605.89

56,605.89

97.6%

98.7%

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐՈՎ
(ընդամենը բաղադրիչներ և կատեգորիա)

12,204,010.10

11,404,010.10

1,179,554.73

1,107,017.93

9.7%

9.7%

1,834,101.73

1,704,805.74

155.5%

154.0%

 

Հաշվետվությունը հաստատվել է ՀՀ ԱԺ

Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 22.07.03 թ.

նիստում և ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով,

ՀՀ կառավարություն, ՀՀ էներգետիկայի

նախարարություն և«ԲԷՑ» ՓԲԸ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեվ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

 

Վերահսկողության հիմքը - «ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի 11.12.2002 թ. Ն-321-2 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան ծրագիրը և ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի նախագահի 11.04.2003 թ. N 13 հրամանը:

Ուսումնասիրությունները կատարվել են 01.07.2003 թ. դրությամբ:

Վերահսկողության նպատակը - «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» վարկային ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր) նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը և նպատակայնությունը:

Վերահսկողության օբյեկտը - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (տնօրեն` Ծրագրի սկզբից մինչև 02.2002 թ.` Ռ. Աբրահամյան, 02.2002-ից հետո` Ս. Աբրահամյան)

Ուսումնասիրության և վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել է`

 

1. Ծրագրի նպատակները

 

Ծրագրի նպատակն է՝ էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման հուսալիության և կայունության ապահովումը տարածքային մատակարարման ժամանակ և միացյալ էներգահամակարգում: Ծրագրով նախատեսվել է`

 «Վանաձոր-2» ենթակայանի ամբողջական վերակառուցում` ներառյալ բոլոր սարքավորումների փոխարինումը արդիականով,

 «Կամո» ենթակայանի ամբողջական վերակառուցում` ներառյալ բոլոր սարքավորումների փոխարինումը արդիականով:

 

2. Վարկի պայմանները

 

1998 թ. հուլիսի 27-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 1997 թ. ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագրով էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման համակարգի վերականգնման միջոցառումների նախագծի իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարությանը մինչև 27,500,000.0 DM գումարի վարկ ստանալու հնարավորություն է տրվել: Համաձայնագիրը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 1998 թ. դեկտեմբերի 21-ի Ն-304-1 որոշումով:

1998 թ. դեկտեմբերի 12-ին Գերմանական Վերականգնման Վարկերի բանկի (KfW), Հայաստանի Հանրապետության («Փոխառու»), ի դեմս ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի, և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի («Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպություն») միջև պայմանագիր է ստորագրվել «Էլեկտրաէներգայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» նախագծի ֆինանսավորման նպատակով 27,500,000.0 DM գումարի վարկ տրամադրելու մասին: Ըստ պայմանագրի` վարկային միջոցների վերադարձը պետք է իրականացվի սկսած 2009 թ. հունիսի 30-ից մինչև 2038 թ. դեկտեմբերի 30-ը` կիսամյակային մուծումներով, միջինը` 458,333.0 DM գումարի չափով: Չօգտագործված միջոցների դիմաց Փոխառուն վարկի տրամադրման համաձայնության համար վճարում է տարեկան 0.25% տոկոսավճար: Սույն տոկոսավճարը հաշվարկվում է վարկի պայմանագրի ստորագրումից երեք ամիս հետո սկսվող և վարկի հիմնական գումարի մարման վերջին մուծման օրվա ժամկետի համար: Վարկի օգտագործման համար Փոխառուն վճարում է տարեկան 0.75%: Այս տոկոսավճարը հաշվարկվում է վարկի դեբետագրման օրվանից մինչև KfW բանկի համապատասխան հաշվում վարկի մարման վերջին մուծանքի կրեդիտագրման օրը: Վարկային պայմանագրի պահանջի, ինչպես նաև` Փոխառուի և Ծրագիրն իրականացնողի ֆինանսական և իրավական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով 1998 թ. հունիսի 25-ին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և ԲԷՑ ՓԲԸ միջև ստորագրվել է ենթավարկային պայմանագիր, ըստ որի վարկային պայմանագրով սահմանված բոլոր մուծումները Ծրագիրն իրականացնողի կողմից վճարվում են Փոխառուին` յուրաքանչյուր կիսամյակ: Որպես «Ենթավարկային պայմանագրի» հետադարձ պահանջի ապահովման միջոց` ԲԷՑ ՓԲԸ-ն թողարկել և 2002 թ. հուլիսի 7-ի թիվ 3 (36) PP/2002 Պահման Պայմանագրով ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանն է տրամադրել 60 հատ հասարակ մուրհակներ:

Վարկային պայմանագրի 1.2, 3.1 և 8.2 կետերի համաձայն` 1998 թ. դեկտեմբերի 21-ին KfW բանկի, ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (այսուհետ` ԲԷՑ ՓԲԸ) միջև կնքվել է հատուկ համաձայնագիր, որով կարգավորվում են`

 ծրագրի բաղադրամասերը,

 վարկի միջոցներից ֆինանսավորվող առաքումների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալները,

 ֆինանսավորման մեխանիզմները, մասնավորապես` պահանջվելիք միջոցների նպատակային օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվության կարգը,

 նախագծի իրականացման մանրամասները:

Հատուկ համաձայնագրով սահմանված նախագծի բաղադրամասերը բերված են Աղյուսակ 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

Հատուկ համաձայնագրով սահմանված նախագծի բաղադրամասերը

 

հազ. գերմանական մարկ

Նկարագրություն

Արժեքը

Վարկի միջոցների հաշվին

Սեփական միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

I. 220/110 կՎ-«Վանաձոր-2» տրանսֆորմատորային ենթակայան

 

 

 

Սարքավորումներ-220 կՎ

5100

-

5100

Սարքավորումներ-110 կՎ

3760

-

3760

Կոմպլեկտավորող նյութեր

1250

-

1250

Պաշտպանիչ, չափիչ և կառավարման սարքավորումներ

5910

-

5910

Օժանդակ սարքավորումներ, մալուխ

1180

-

1180

Մոնտաժ

2400

-

2400

Շինարարական աշխատանքներ

100

-

100

Օպերատիվ կայանի նոր շենքի շինարարություն

-

540

540

Ընդամենը

19700

540

20240

II. 220 կՎ-«Կամո» տրանսֆորմատորային ենթակայան

 

 

 

Սարքավորումներ-220 կՎ

1590

-

1590

Կոմպլեկտավորող նյութեր

50

-

50

Պաշտպանիչ, չափիչ և կառավարման սարքավորումներ

840

-

840

Օժանդակ սարքավորումներ, մալուխ

430

-

430

Մոնտաժ

1050

-

1050

Շինարարական աշխատանքներ

40

-

40

Օպերատիվ կայանի նոր շենքի շինարարություն

-

360

360

Ընդամենը

4000

360

4360

Չնախատեսված տեխնիկական ծախսերի և գների հնարավոր բարձրացման համար պահուստ

2600

-

2600

Խորհրդատվական ծառայություններ

1200

-

1200

Ընդհանուր գումարը

27500

900

28400

 

3. Մրցույթներ

 

1998 թ. դեկտեմբերի 21-ին KfW բանկի, ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության և ԲԷՑ ՓԲԸ-ի միջև պայմանագիր է կնքվել, որով ԲԷՑ ՓԲԸ-ն լիազորում է KfW բանկին նախապատրաստել և անցկացնել խորհրդատուի ընտրության մրցույթը: Մեկ տարի անց` 1999 թ. դեկտեմբերի 20-ին, ՀՀ կառավարության պատվիրակությունը KfW բանկի ներկայացուցիչների հետ համատեղ կատարել է 3 հավակնորդների տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատում, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել BEA/Decon խորհրդատվական կոնսորցիումը: Մրցույթի արդյունքները ամրագրվել են կողմերի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրում:

2000 թ. փետրվարի 20-ին ԲԷՑ ՓԲԸ-ի անունից KfW բանկը BEA/Decon կոնսորցիումի հետ կնքել է պայմանագիր՝ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ, 823,000.0 DM արժողությամբ:

Ըստ պայմանագրի՝ խորհրդատուի պարտականությունների մեջ մտնում են`

 «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայաններին վերաբերող ողջ ինֆորմացիայի հավաքումը և ստուգումը,

 նախագծերի և սարքավորումների փորձաքննությունը և ընդունումը,

 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գծագրերի վերականգնումը և առկա գծագրերի պատճենների ստեղծումը,

 Ծրագրի իրականացման միջոցառումների հստակեցումը,

 նախագծի հաշվետվության պատրաստումը և ծախսումների նախնական պլանավորումը,

 մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մշակումը,

 մրցույթների անցկացմանը և պատվերների տեղադրմանն օժանդակումը,

 առաջարկների գնահատումը, անմիջական մասնակցություն մրցույթի մասնակիցների հետ բանակցություններին և պայմանագրերի կնքմանը,

 գլխավոր կապալառուի կողմից շինմոնտաժային աշխատանքների, մատակարարումների և ծառայությունների որակի և ժամկետների վերահսկումը,

 Ծրագրով իրականացվող ծախսումների վերահսկումը, մատակարարված սարքավորումների և աշխատանքների ընդունումը, գլխավոր կապալառուի հաշիվ-ապրանքագրերի ստորագրումը,

 աշխատանքների ընթացքին վերաբերող հաշվետվությունների պատրաստումը,

 Ծրագրի կատարման վերաբերյալ վերջնական հաշվետվության կազմումը:

Հետագայում խորհրդատվական պայմանագրում կատարվել են թվով 1-7 լրացումներ, որոնց արդյունքում պայմանագրի արժեքը կազմել է 1,729,558.0 DM կամ 884,309.0 EURO (Աղյուսակ 2):

 

Աղյուսակ 2

 

Խորհրդատվական ծառայություններ

 

Պայմանագիր

Կնքման ամսաթիվը

Պայմանագրի գումարը

DM

EURO

1

2

3

4

Խորհրդատվական պայմանագիր

29.02.2000 թ.

823000

420793

Լրացում 1

25.10.2000 թ.

28758

14704

Լրացում 2

09.04.2001 թ.

62919

32170

Լրացում 3

15.05.2002 թ.

82417

42139

Լրացում 4

31.10.2002 թ.

62379

31894

Լրացում 51

10.01.2003 թ.

456364

233335

Լրացում 6

19.03.2003 թ.

82510

42187

Լրացում 7

09.04.2003 թ.

131211

67087

Ընդամենը խորհրդատվական ծառայություններ միայն «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայանների վերականգնման ծրագրով

 

1273194

650974

Ընդամենը խորհրդատվական ծառայություններ

 

1729558

884309

_____________

1 «Ալավերդի» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի խորհրդատվական ծառայությունների գումարը 

 

«Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» վարկային ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրության համար, համաձայն ՀՀ կառավարության 08.02.2000 թ. թիվ 44 որոշման, 2000 թ. մայիսի 22-ի թիվ 77 ԲԷՑ ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ընդլայնված մրցութային հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել են ԱԺ պատգամավորներ, ՀՀ էներգետիկայի, ֆինանսների և էկոնոմիկայի, ինչպես նաև` քաղաքաշինության նախարարությունների կողմից լիազորված ներկայացուցիչներ: Համաձայն հաստատված կարգի, մրցույթն անցկացվել է 2 փուլով.

 I նախընտրական փուլով անց է կացվել հավակնորդների որակավորում, ինչի արդյունքում բոլոր հավակնորդները ստացել են II փուլին մասնակցելու իրավունք: Ըստ էության, I փուլում ստուգվել է հավակնորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի լիարժեքությունը:

 II փուլում գնահատումը կատարվել է ստորև բերված ցուցանիշներին և գնահատականներին համապատասխան, ինչի արդյունքում մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ABB Calor Emag Schaltanlagen AG ընկերությունը:

 

Աղյուսակ 3

 

Գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի գնահատումը

 

 

Ցուցանիշների անվանումը

Ցուցանիշների առավելագույն գնահատականը

Հավակնորդների անվանումը

SIEMENS Energietechnik GmbH

ABB Calor Emag Schaltanlagen AG

ALSTOM Energietechnik GmbH

1

Մրցութային առաջարկի նվազագույն արժեք

65

50.51

65.0

64.0

2

Տեղական կազմակերպություններին առաջարկված աշխատանքների առավելագույն ցանկ

15

13.73

13.2

14.02

3

Սարքավորումների համապատասխանությունը տեխնիկական պայմաններին

15

14.11

14.49

13.46

4

Սարքավորումների ներկրման և աշխատանքների ավարտման ժամկետը

5

4.52

5

4.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

100

82.87

97.69

96.18

 

Չնայած այն հանգամանքին, որ գնահատման ցուցանիշները և գնահատականները համաձայնեցվել են բանկի հետ, վերջինս անընդունելի է համարել ընդլայնված մրցութային հանձնաժողովի որոշումը և ներկայացրել է իր առաջարկները: Ընդլայնված մրցութային հանձնաժողովը, քննարկելով բանկի առաջարկները և դիտողությունները, իր որոշումը թողել է անփոփոխ:

Պետք է նշել խորհրդատուի առանձնահատուկ դերը գլխավոր կապալառուի ընտրության հարցում: Խորհրդատուի կողմից գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթից անմիջապես հետո 2000 թ. հունիսին ներկայացրած գնահատման հաշվետվության համաձայն, հաղթող պետք է ճանաչվեր ABB Calor Emag Schaltanlagen AG ընկերությունը: Մինչդեռ 2000 թ. սեպտեմբերին Դյուսելդորֆում նույն առաջարկները գնահատելիս խորհրդատուն նախապատվությունը տվել է ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությանը: Ընդ որում` նախընտրելի մրցութային առաջարկի որոշման գործընթացում վճռորոշ գործոն է հանդիսացել տեղական ենթակապալառուների վերաբերյալ կարծիքները, որոնք երեք հավակնորդների առաջարկներում էլ գրեթե նույնն են:

Քանի որ գլխավոր կապալառուի ընտրությունը պետք էր անպայման համաձայնեցվեր KfW բանկի հետ, ուստի հայկական պատվիրակությունը բանկի պնդմամբ մեկնել է Գերմանիա, որտեղ կատարվել է ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրության նպատակով ներկայացված առաջարկների վերագնահատում: 2000 թ. սեպտեմբերի 7-ին կողմերի միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որով արձանագրվել է ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության առաջարկը որպես նախընտրելի և որոշվել է, որ մրցութային հանձնաժողովի կողմից այն չվավերացվելու դեպքում կանցկացվի նոր մրցույթ` նույն հավակնորդների միջև:

Այսպիսով, հաշվի առնելով գլխավոր կապալառուի ընտրության հարցում մրցութային հանձնաժողովի և KfW բանկի միջև գնահատման մոտեցումների վերաբերյալ տարաձայնությունները, ինչպես նաև` մրցույթի շուրջ ծագած տարաբնույթ մեկնաբանությունները, հանձնաժողովը որոշել է նույն հավակնորդների միջև անցկացնել նոր մրցույթ:

2001 թ. մարտի 16-ին KfW բանկի և ՀՀ կառավարության միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որով սահմանվել է նոր մրցույթի ընթացակարգը, կատարվելիք աշխատանքների ժամանակացույցը, նոր մրցույթի անցկացման համար խորհրդատուին լրացուցիչ 63,000.0 DM չգերազանցող ֆինանսավորումը և խնայված գումարի առկայության դեպքում` վերականգնողական լրացուցիչ առաջարկների մշակման համար 80,000.0 DM չգերազանցող ֆինանսավորումը:

Գլխավոր կապալառուի ընտրության նպատակով 2001 թ. մայիսի 5-ին ստեղծվել է նոր ընդլայնված մրցութային հանձնաժողով, որն իր անդրանիկ նիստում հաստատել է գլխավոր կապալառուի ընտրության նոր կարգը և գնահահատման աղյուսակը:

Հավակնորդների առաջարկները բացվել են 2001 թ. մայիսի 8-ին: Ըստ կարգի` մրցույթն անց է կացվել երկու փուլով.

 I փուլով գնահատվել են տեխնիկական առաջարկները, ինչի արդյունքում հավակնորդները ստացել են հետևյալ ընդհանուր միջին բալերը`

Ø SIEMENS Energietechnik GmbH - 34,2 բալ,

Ø ABB Calor Emag Schaltanlagen AG - 33,5 բալ,

Ø ALSTOM Energietechnik GmbH - 31,5 բալ,

 II փուլում գնահատվել են ֆինանսական առաջարկները, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը` 17,989,249.0 DM գումարով:

Ամենացածր գնի առաջարկը պայմանավորված էր նրանով, որ ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից առաջարկվել էր ռելեական պաշտպանության անհատական համակարգ` կոմբինացվածի փոխարեն, ինչը չի համապատասխանել մրցութային փաթեթի պահանջներին: Խորհրդատուի թերի աշխատանքի հետևանքով այդ հանգամանքը հաշվի չի առնվել տեխնիկական մասի գնահատման ժամանակ: Մրցութային հանձնաժողովը KfW բանկին ուղղված նամակում հայտնել է, որ հենց նշված հանգամանքի շնորհիվ է, որ ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը իր գնային առաջարկով առավելություն է ստացել մյուս հավակնորդների նկատմամբ: Ելնելով ստեղծված իրավիճակից և առաջնորդվելով մրցութային փաթեթով նման դեպքերի համար սահմանված կարգով, հանձնաժողովը ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության առաջարկը ռելեական պաշտպանության մասով համապատասխանեցրել է տեխնիկական հատկորոշիչներին (առանձնահատկություններին)` վերագրելով մյուս հավակնորդների առաջարկների առավելագույն գինը և նոր միայն կատարել ֆինանսական գնահատումը: Արդյունքում 100 հնարավոր բալերից (տեխնիկական և ֆինանսական ընդհանուր գնահատական) ABB Calor Emag Schaltanlagen AG ընկերությունը ստացել է 98.4, SIEMENS Energietechnik GmbH ընկերությունը` 98.3, իսկ ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը` 94.3 բալ: Սակայն, հաշվի առնելով KfW բանկի 05.06.2001 թ. նամակում բերված փաստարկները և պնդումները, գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթում հանձնաժողովը հաղթող է ճանաչել ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությանը` 17,989,249.0 DM ֆինանսական առաջարկով: Միաժամանակ Ծրագրի կառավարման խորհրդի 23.06.2001 թ. թիվ 4/01 որոշմամբ ԲԷՑ ՓԲԸ-ին հանձնարարվել է պայմանագրային բանակցությունների ընթացքում պարտադրել ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությանը վերացնել տեխնիկական պայմաններում թույլ տրված շեղումները և համապատասխանեցնել սարքավորումները տեխնիկական պայմաններին` մրցույթում հաղթող ճանաչելու պահին արձանագրված 17,989,249.0 DM գումարի սահմաններում, իսկ նշված պայմանների չպահպանման դեպքում` պայմանագրային բանակցություններ սկսել հաջորդ տեղը զբաղեցրած ընկերության հետ:

Ավելորդ չէ նշել նաև, որ ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից մրցութային առաջարկում տեղական ենթակապալառուների ցանկում տրանսպորտային ծառայությունների գծով հայաստանյան ընկերություններին նախատեսվել էր 500,000.0 DM ընդհանուր ծավալ (դա թույլ է տվել մրցութային առաջարկների գնահատման ժամանակ տվյալ ցուցանիշի գծով առավելագույն բալ ստանալ): Բայց, հետագայում, ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը տրանսպորտային ծառայությունների տվյալ ծավալները տրամադրել է ոչ հայաստանյան ընկերության:

Մրցույթի արդյունքները Ծրագրի կառավարման խորհուրդը հաստատել է 23.06.2001 թ.: Կապալի պայմանագիրը` 17,989,24 DM գումարով, ԲԷՑ ՓԲԸ-ի և ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության միջև կնքվել է 12.07.2001 թ.: Մրցույթի արդյունքները ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են 2001 թ. սեպտեմբերի 8-ին, կամ կապալի պայմանագրի ստորագրումից մոտ երկու ամիս հետո:

 

4. Ծրագրի կատարողականը

 

Կապալի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտը և վերակառուցված ենթակայանների շահագործման հանձնելու ժամկետն էր 20.12.2002 թ.: Սակայն գլխավոր կապալառուի կողմից թույլ տրված մի շարք կազմակերպչական բնույթի սխալների և թերացումների պատճառով այդ ժամկետը ձախողվել է (Աղյուսակ 4):

 

Աղյուսակ 4

 

Ծրագրի կատարողականը 01.01.2003 թ. դրությամբ

 

հազ. EURO

Ծրագրի բաղադրամասերը

Ամբողջ ծրագրով նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարողականը

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Վարկի միջոց-
ների հաշվին

Սեփական միջոց-
ների հաշվին

Վարկի միջոց-
ների հաշվին

Սեփական միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Վարկի միջոց-
ների հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Շինմոնտաժային աշխատանքներ

1,361.2

1,148.1

213.11

674.7

486.1

188.62

49.6%

42.3%

Սարքավորումներ

8,049.6

8,049.6

 

6,390.7

6,390.7

 

79.4%

79.4%

Խորհրդատվություն

420.8

420.8

 

223.6

223.6

 

53.1%

53.1%

Խորհրդատվական լրացուցիչ աշխատանքներ (I մրցույթի գնահատում և նոր փաթեթի պատրաստում)

46.8

46.8

46.8

46.8

 

100.0%

100.0%

Ընդամենը ըստ պայմանագրերի

9,878.4

9,665.3

213.1

7,335.8

7,147.2

188.6

74.3%

73.9%

Խորհրդատվական լրացուցիչ աշխատանքներ (Ալավերդի ենթակայանի հետազոտում և վերահսկում)

275.5

275.5

 

 

 

 

 

Չբաշխված միջոցներ

4,366.8

4,119.7

247.1

 

 

 

 

 

Ընդամենը ծրագրով

14,520.7

14,060.5

460.2

7,335.8

7,147.2

188.6

50.5%

50.8%

____________

1 Սեփական միջոցների հաշվին նախատեսված աշխատանքների ծավալը, ըստ պայմանագրի, կազմել է 115.42 մլն դրամ, աղյուսակում այդ թիվը ներկայացված է 2002 թ. EURO-ի միջին փոխարժեքով` 1 EURO =541.65 դրամ:

2 Կատարված աշխատանքների ծավալները հաշվարկվել են կատարողականների տրման օրվա փոխարժեքով:

 

ALSTOM Energietechnik GmbH-ի կողմից 19.11.2002 թ. N 1027 նամակում ենթակայանների շահագործման հանձնման ժամկետի հետաձգման վկայակոչված պատճառները (փոխադրման ժամկետների սխալ որոշման հետևանքով սարքավորումների ներկրման ուշացումները, ենթակապալառուների հետ փոխհարաբերությունների հստակեցում) հիմնավորված չի կարելի համարել: Համաձայն աշխատանքների պլան-գրաֆիկի, «Վանաձոր-2» ենթակայանի սարքավորումների առաքումը պետք է սկսվեր 2002 թ. հունվարին և ավարտվեր 2002 թ. ապրիլին, «Կամո» ենթակայանինը` համապատասխանաբար` 2002 թ. փետրվարին և 2002 թ. հունիսին: Հիմնականում այս ժամկետների չպահպանման պատճառով 2002 թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ «Վանաձոր-2» ենթակայանում իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների միայն 35%-ը, իսկ «Կամո» ենթակայանում` միայն 50%-ը (Աղյուսակ 5):

 

Աղյուսակ 5

 

01.01. 2003 թ. դրությամբ աշխատանքների գրաֆիկի խախտումները

 

 

Իրականացված աշխատանքները

Տվյալ աշխատանքի կատարման %-ը

Տվյալ աշխատանքի տեսակարար կշիռը ծրագրի ընդհանուր կատարողականում (%)

«Վանաձոր-2»

220 կՎ

15

4

110 կՎ

55

11

35 կՎ

85

3

Պաշտպանության և կառավարման սարքավորումներ

30

5

Ընդամենը «Վանաձոր-2»

35

23

«Կամո»

220 կՎ

66

8

35 կՎ

80

6

10 կՎ

32

2

Պաշտպանության և կառավարման սարքավորումներ

20

1

Ընդամենը «Կամո»

50

17

 

Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, կառավարման խորհրդի 24.12.2002 թ. որոշմամբ գլխավոր կապալառուի կողմից աշխատանքների ավարտի վերջնաժամկետ է սահմանվել 28.02.2003 թ.: Դրա հետևանքով խորհրդատուին տրված հավելյալ վճարումների դիմաց ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը պարտավորվել է փոխհատուցել էլեկտրական սարքավորումների մատակարարումով: Աշխատանքների նոր ժամանակացույցը ևս գլխավոր կապալառուի կողմից ձախողվել է: Ծրագրի կառավարման խորհուրդը, հաշվի առնելով գլխավոր կապալառուի խնդրանքը (գրություն 1030, 29.01.2003 թ.), աշխատանքների ավարտման ժամկետը երկարաձգել է մինչև 2003 թ. մայիսի 31-ը: Խորհրդատուին վճարված հավելյալ գումարների դիմաց փոխհատուցումը ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը պարտավորվել է իրականացնել նույն սխեմայով: Բայց 01.06.2003 թ. դրությամբ ենթակայանները շահագործման չեն հանձնվել, այսինքն` խախտվել է նաև աշխատանքների ավարտման երրորդ վերջնաժամկետը: Ձախողումն ակնհայտ էր դեռևս 01.04.2003 թ. դրությամբ, քանի որ «Վանաձոր-2» ենթակայանում 220 կՎ մասով մալուխների տեղադրումը, հողանցումը և մի շարք այլ աշխատանքներ կատարվել են ընդամենը 80, իսկ մոտեցումները սարքավորումներին` 40%-ով: 110 կՎ մասով բաժանիչների մոնտաժը կատարվել է 50, հողանցումը` ընդամենը 5%-ով, իսկ «Կամո» ենթակայանում պատրաստի հիմնաբլոկների տեղադրումը իրականացվել է միայն 20%-ով:

01.07.2003 թ. դրությամբ «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայանների վերականգնման աշխատանքների կատարողականը ներկայացված է ստորև աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 6

 

«Վանաձոր-2» եվ «Կամո» ենթակայանների վերականգնման աշխատանքների կատարողականը 01.07.2003 թ. դրությամբ

 

հազ. EURO

Ծրագրի բաղադրամասերը

Ամբողջ ծրագրով նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարողականը

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Վարկի միջոցների հաշվին

Սեփա-
կան միջոց-
ների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

Սեփա-
կան միջոց-
ների հաշվին

Ընդա-
մենը

Վարկի միջոց-
ների հաշվին

Շինար. աշխատանքներ

1,361.2

1,148.1

213.1

1,073.4

875.4

198.0

78.9%

76.2%

Սարքավորումներ

8,049.6

8,049.6

 

7,061.6

7,061.6

 

87.7%

87.7%

Խորհրդատվություն

608.8

608.8

 

608.6

608.6

 

100.0%

100.0%

Ընդամենը

10,019.6

9,806.5

213.1

8,743.6

8,545.6

198.0

87.3%

87.1%

 

Նկատի ունենալով, որ գլխավոր կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի արդյունքում վարկի միջոցներից առաջացել է մոտ 4.1 մլն EURO տնտեսում և հաշվի առնելով դեպի Վրաստան էլեկտրաէներգիայի արտահանման հարցում «Ալավերդի-2» ենթակայանի կարևոր նշանակությունը, կառավարման խորհուրդը որոշում է ընդունել այդ գումարներով վերակառուցել նշված ենթակայանը, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումներ տեղակայել «Կամո» և Վանաձոր-2» ենթակայաններում:

Ըստ այդմ էլ՝ Կառավարման խորհուրդը 11.04.2003 թ. 3-4-2/03 որոշմամբ հանձնարարել է ԲԷՑ ՓԲԸ-ին բանակցություններ վարել ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության հետ «Ալավերդի-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ուղիղ պայմանագրով իրականացնելու ուղղությամբ` հիմք ընդունելով ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության հետ կնքված Կապալի պայմանագրի 5.2 կետը: 2000 թ. սեպտեմբերի 7-ին KfW բանկի և մրցութային հանձնաժողովի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրում ընդգծված է, որ վարկի միջոցների տնտեսման դեպքում լրացուցիչ վերակառուցման աշխատանքներ իրականացնող գլխավոր կապալառուն կընտրվի մրցույթով: Ի դեպ, նշված հուշագիրը ստորագրվել է՝ նախքան «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների գլխավոր կապաառուի ընտրության մրցույթում ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության հաղթող ճանաչվելը: Իսկ 16.03.2001 թ., ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրով նպատակահարմար է համարվել լրացուցիչ վերականգնողական աշխատանքների իրականացումը նույն գլխավոր կապալառուի կողմից: Ի նկատի ունենալով ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից աշխատանքների կատարման բոլոր ժամկետների խախտումները, հայաստանյան ենթակապալառուների համար նախատեսված աշխատանքների ծավալների կրճատումը, մրցութային առաջարկների տեխնիկական գնահատման ժամանակ ստացած համեմատաբար ցածր գնահատականները, ուղիղ պայմանագրով այդ ընկերությանը նոր պատվերի տրամադրումը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար:

Խորհրդատվական պայմանագրի 10.01.2003 թ. թիվ 5 Լրացման («Ալավերդի-2» ենթակայանի վերակառուցման խորհրդատվական ծախսերը) 2.2 «Վճարման պայմաններ» կետի համաձայն, 233,335.0 EURO ընդհանուր գումարից 20% (46,667.0 EURO), որպես կանխավճար, խորհրդատուին պետք է տրվեր պատվիրատուի և գլխավոր կապալառուի միջև պայմանագրի ստորագրումից հետո` վճարումների երաշխիքի ներկայացմամբ: Այդ կանխավճարը, KfW բանկի կողմից առանց ԲԷՑ ՓԲԸ-ի վճարման հանձնարարագրի, խորհրդատուին է փոխանցվել 2003 թ. փետրվարի 25-ին, իսկ «Ալավերդի 2» ենթակայանի մասով կապալի պայմանագիրը կնքվել է 02.06.2003 թ.: Հարցի կապակցությամբ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն 12.05.2003 թ. նամակով դիմել է KfW բանկ՝ համապատասխան լուծումը տալու խնդրանքով, սակայն 01.07.2003 թ. դրությամբ ճշգրտում արված չէր:

Կապալի պայմանագրի 12-րդ կետի համաձայն, գլխավոր կապալառուն, իր կողմից թիվ 1 հավելվածում արձանագրված վերականգնողական աշխատանքների 65 շաբաթյա ժամկետի չպահպանման դեպքում, պարտավոր էր պատվիրատուին վճարել պայմանագրային արժեքի (9,197,757.0 EURO) 0.2%-ի չափով տուգանք` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացուցային շաբաթվա համար, բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրի արժեքի 5%-ը: ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության տուգանքի գումարը (20.12.2002 թ. մինչև 01.07.2003 թ. ժամկետի համար) կազմում է պայմանագրի արժեքի 5%-ը կամ 459,887.8 EURO: Ըստ կապալի պայմանագրի նույն 12-րդ կետի, պայմանագրային տուգանքի մուծումը գլխավոր կապալառուին չի ազատում պայմանագրային բոլոր պարտավորությունների կատարումից:

 

5. Ծրագրի բյուջեի կատարողականն ըստ տարիների

 

Ծրագրի բյուջեն 2000 թ. կատարվել է 4%-ով, 2001 թ.` 3.1%-ով և 2002 թ.` 88.4%-ով:

2000 թ. Ծրագրի բյուջեի թերակատարման պատճառը գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթը չեղյալ հայտարարելն էր:

2001 թ. Ծրագրի բոլոր բաղադրամասերով նախատեսված աշխատանքների ծավալները չեն ապահովվել: «Խորհրդատվություն» բաղադրամասը թերակատարվել է 78.8 հազ. EURO-ով կամ 45.3%-ով: Թերակատարումը արդյունք է նախատեսված ժամանակացույցի համեմատ կապալի պայմանագրի կնքման մեկամսյա ուշացման և գլխավոր կապալառուի կողմից սարքավորումների և նյութերի մատակարարումների գրաֆիկի խախտման:

2002 թ. Ծրագրի բյուջեն թերակատարվել է միայն «շինմոնտաժային աշխատանքներ» բաղադրամասով: Նախատեսված 1,966.3 հազ. EURO-ի դիմաց կատարվել է 674.8 հազ. EURO-ի աշխատանք` կամ 34.7%, այդ թվում` վարկի հաշվին կատարողականը կազմել է 27.8%:

2003 թ. Ծրագրի բյուջեն 6 ամսվա ընթացքում թերակատարվել է 4.4%-ով կամ 55.1 հազ. EURO-ով: Ծրագրի բյուջեի կատարողականներն ըստ տարիների ներկայացված են հավելված 1-ում:

 

6. Շինարարություն սեփական միջոցների հաշվին

 

Համաձայն 21.12.1998 թ. ստորագրված միջպետական համաձայնագրի, Ծրագրի համաֆինանսավորման մասով ԲԷՑ ՓԲԸ սեփական միջոցների հաշվին պետք է իրականացվեին «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայանների օպերատիվ ղեկավարման շենքերի վերակառուցման, վերանորոգման և հին սարքավորումների ապամոնտաժման աշխատանքները: Վերոհիշյալ աշխատանքների պատվերը շահավետ տեղադրելու նպատակով ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից 2001 թ. դեկտեմբերի 21-ին անցկացվել է մրցույթ, որի արդյունքում հինգ հավակնորդներից հաղթող է ճանաչվել «Էներգացանցշին» ԲԲԸ` 102.0 մլն դրամ գումարով: Հետագայում կատարվել են աշխատանքների ծավալների ճշտումներ, որի արդյունքում պայմանագրային գումարն ավելացել է 13.3 մլն դրամ գումարով:

 

7. Հաշվետվություններ

 

«ԲԷՑ» ՓԲԸ կողմից Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվություններում հայտնաբերվել են անճշտություններ ինչպես ամբողջ ծրագրով, այնպես էլ ըստ տարիների` կատարված աշխատանքների ծավալների և փաստացի վճարումների վերաբերյալ:

«Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ» առ 01.01.2001 թ. հաշվետվությունում խորհրդատվություն և վերահսկում բաղադրամասով որպես փաստացի վճարում ցույց է տրվել 214.2 հազ. DM` իրականում վճարված 185.5 հազ. DM փոխարեն: 01.02.2001 թ. հաշվետվությունում նշված բաղադրամասով համապատասխան ուղղում է տրվել:

Նույն հաշվետվությունում 01.01.2003 թ. դրությամբ ամբողջ ծրագրով կատարված աշխատանքները ցույց են տրվել 7,437.9 հազ. EURO` փաստացի կատարված 7,552.3 հազ. EURO-ի դիմաց, այդ թվում` վարկի հաշվին կատարողականը ցույց է տրվել 7,240.8 հազ. EURO` փաստացի կատարված 7,363.5 հազ. EURO-ի փոխարեն:

Նույն հաշվետվությունում KfW բանկի կողմից հաշիվների քաղվածքների ուշացումների պատճառով 2.407.5 հազ. EURO-ով պակաս են արտացոլված փաստացի կատարված վճարումները:

Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև կնքված համաձայնագրերով նախատեսված հարկային, մաքսային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնությունների վերաբերյալ ՀՀ պետեկամուտների, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների և ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 06.06.2001 թ. համատեղ հրահանգով սահմանված կարգի համաձայն, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունից «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ստացել է տեղեկանքների 2 գիրք: 01.06.2003 թ. դրությամբ վարկային միջոցների հաշվին մատակարարված սարքավորումների և մատուցված ծառայությունների արժեքը կազմել է 8,497.0 հազ. EURO: Սակայն ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից տրամադրվել են ընդամենը 3,605.0 հազ. EURO ընդհանուր գումարի 31 տեղեկանքներ (միայն արտերկրից ներմուծված սարքավորումների և նյութերի մաքսազերծման համար): 3 տեղեկանքներ ճանաչվել են անվավեր:

Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ Decon/BEA խորհրդատվական կոնսորցիումի կողմից ԲԷՑ ՓԲԸ-ին ներկայացված հաշվետվությունները, որպես կանոն, նկարագրական են և կրում են մակերեսային բնույթ: Դրանք մասամբ կրկնում են խորհրդատուի պայմանագրում ամրագրված պարտականությունները, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ հաշվետվությունը` մի ստվար մասով նախորդ հաշվետվության տեքստը: Գլխավոր կապալառուի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի, որակի վերաբերյալ վերլուծություններ հաշվետվությունները չեն պարունակում, իսկ պլան-գրաֆիկի խախտումները ներկայացված են առանց իրական պատճառների բացահայտման:

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել են իրավական ակտերի խախտումներ և ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղ գտած թերություններ, վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման փաստեր:

1. Գլխավոր կապալառուի ընտրության առաջին մրցույթի արդյունքների ամփոփումը KfW բանկի և BEA/Decon խորհրդատվական կոնսորցիումի ոչ հստակ դիրքորոշման պատճառով չի կայացել, և մեկ տարով Ծրագրի իրականացումը ձգձգվել է:

2. Գլխավոր կապալառուի ընտրության երկրորդ մրցույթի արդյունքում KfW բանկի և BEA/Decon խորհրդատվական կոնսորցիումի կողմից առաջադրված անորոշ չափորոշիչների կիրառմամբ և բանկի պնդմամբ հաղթող է ճանաչվել անբավարար տեխնիկական և թերի ֆինանսական մրցութային առաջարկ ներկայացրած ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը:

3. ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը տեղական ենթակապալառուների համար մրցութային առաջարկում տրանսպորտային ծառայությունների գծով հայաստանյան ընկերություններին նախատեսել է 500,000.0 DM գումարի աշխատանքների ծավալ և մրցույթի արդյունքների ամփոփման ժամանակ այդ ցուցանիշից ստացել առավելագույն բալ, իսկ իրականում այդ ծավալները տրամադրել է ոչ հայաստանյան ընկերության:

4. Գլխավոր կապալառուի հետ պայմանագիրը կնքվել է՝ նախքան ՀՀ կառավարության կողմից մրցույթի արդյունքների հաստատումը:

5. ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից պարբերաբար ձախողվել են սարքավորումների, նյութերի մատակարարումների և աշխատանքների իրականացման պլան-գրաֆիկները: Խախտվել են ենթակայանների շահագործման հանձնելու 20.12.2002 թ. պայմանագրային պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաև` 28.02.2003 թ. և 31.05.2003 թ. երկարաձգումների ժամկետները, որի հետևանքով ավելացել է վարկի չօգտագործված մասի նկատմամբ կիրառվող տարեկան 0.25 տոկոսադրույքով հաշվարկվող գումարը, իսկ խորհրդատուին հավելյալ վճարվել է 141,000.0 EURO:

6. KfW բանկը, առանց ԲԷՑ ՓԲԸ-ի վճարման հանձնարարագրի, խորհրդատուին վճարել է 46,667.0 EURO:

7. Ծրագրի 2000 թ. բյուջեն, կապալառուի ընտրության մրցույթը չեղյալ հայտարարելու պատճառով, թերակատարվել է 96%-ով կամ 2,652.9 հազ. EURO-ով:

8. Ծրագրի 2001 թ. բյուջեն, գլխավոր կապալառու ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից սարքավորումների և նյութերի մատակարարումների ուշացման պատճառով, թերակատարվել է 96.9%-ով կամ 3,027.8 հազ. EURO-ով:

9. Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 1999 թ. տարեկան հաշվետվությունում «խորհրդատվություն և վերահսկում» բաղադրամասով փաստացի վճարված 185.5 հազ. DM փոխարեն ցույց է տրվել 214.2 հազ. DM, իսկ 2003 թ. տարեկան հաշվետվությունում` ամբողջ ծրագրով կատարված աշխատանքները փաստացի կատարված 7,552.3 հազ. EURO-ի դիմաց ցույց է տրվել 7,437.9 հազ. EURO, վարկի միջոցների հաշվին` 7,363.5 հազ. EURO-ի դիմաց ցույց է տրվել 7,240.8 հազ. EURO:

10. BEA/Decon խորհրդատվական կոնսորցիումի կողմից ԲԷՑ ՓԲԸ-ին ներկայացված եռամսյակային հաշվետվությունները մասամբ չեն համապատասխանում խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ պայմանագրով այդ հաշվետվություններին ներկայացվող պահանջներին: Հաշվետվությունները հիմնականում կրկնում են իրար, պլան-գրաֆիկի խախտումների իրական պատճառների, գլխավոր կապալառուի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի և որակի վերաբերյալ վերլուծություններ չեն պարունակում:

11. Ծրագրի ավարտման ժամկետների չպահպանման համար, համաձայն կապալի պայմանագրի կետ 12-ի, ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությունը պարտավոր է պատվիրատուին վճարել տուգանք 20.12.2002 թ.-ից մինչև 01.07.2003 թ. ժամկետի համար պայմանագրի արժեքի (9,197,757.0 EURO) 5%-ի չափով կամ 459,887.8 EURO:

12. Վերահսկողության արդյունքների հետ ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենը ծանոթացել է 08.07.2003 թ., առարկություններ չեն եղել, որի վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն:

 

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» ծրագրի կառավարման խորհրդին.

 

 Հաշվի առնելով ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերության կողմից «Վանաձոր-2» և «Կամո» ենթակայանների վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում տեղ գտած ժամկետային խախտումները, աշխատանքների ձգձգումները և այլ թերությունները, վերանայել «Ալավերդի-2» ենթակայանի գլխավոր կապալառուի ընտրության հարցը և բանակցություններ վարել KfW բանկի հետ` նշված ենթակայանի վերոհիշյալ աշխատանքների գլխավոր կապալառուի ընտրության պայմանների վերաբերյալ:

 Վերահսկողություն սահմանել մրցութային փաթեթներով առաջարկվող աշխատանքների, մասնավորապես, հայաստանյան ընկերությունների համար նախատեսվող և իրականում տրամադրվող ծավալների պահպանմանը:

 «ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում տեղեկատվություն ներկայացնել ՀՀ ԱԺ և Վերահսկիչ պալատ` ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

 

ԲԷՑ ՓԲԸ-ին.

 

 «Ալավերդի-2» ենթակայանի վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում Ծրագրի խորհրդատուից և գլխավոր կապալառուից պահանջել իրենց պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջական և հստակ կատարումը, իսկ աշխատանքների պլան-գրաֆիկի խախտումների դեպքում՝ կիրառել պայմանագրերով նախատեսված տույժերը:

 Միջոցներ ձեռնարկել Ծրագրի տարեկան բյուջեների և հաշվետվությունների կազմման ու հաստատման գործընթացների կարգավորման, ինչպես նաև` արտարժութային միջոցների ամենօրյա հաշվառում տանելու ուղղությամբ:

 Ծրագրի ավարտման ժամկետների չպահպանման համար ALSTOM Energietechnik GmbH ընկերությանը վճարվելիք գումարը նվազեցնել կապալի պայմանագրի արժեքի (9,197,757.0 EURO) 5%-ի չափով կամ 459,887.7 EURO-ով` համաձայն կապալի պայմանագրի 12-րդ կետի:

 

հավելված 1

 

Ծրագրի բյուջեի կատարողականը

 

հազ. EURO

2000 թ.

Ծրագրի բաղադրամասերը

Հաշվետու տարվա բյուջեով նախատեսված ծախսերը

Հաշվետու տարվա սկզբից կատարված աշխատանքները

Կատարված աշխատանքները նախատեսված ծախսերի նկատմամբ

Հաշվետու տարում կատարված փաստացի վճարումները

Փաստացի վճարումները կատարված աշխատանքների նկատմամբ

Ընդա-
մենը

այդ թվում`

Ընդա-
մենը

այդ թվում`

Ընդա-մենը

այդ թվում`

Վարկի միջոցների հաշվին

Սեփական միջոցների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

Սեփական միջոցների հաշվին

Ընդա-
մենը

Վարկի միջոց-ների հաշվին

Վարկի միջոց-ների հաշվին

Սեփական միջոցների հաշվին

Ընդա-մենը

Վարկի միջոցների հաշվին

Շինմոնտաժային աշխատանքներ

108.4

0.0

108.4

0.0

0.0

0.0

0.0%

 

0.0

0.0

0.0

 

 

Սարքավորումներ

2437.0

2437.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0%

0.0%

0.0

0.0

0.0

 

 

Խորհրդատվություն

217.0

217.0

0.0

109.5

109.5

0.0

50.5%

50.5%

94.8

94.8

0.0

86.6%

86.6%

Ընդամենը

2762.4

2654.0

108.4

109.5

109.5

0.0

4.0%

4.1%

94.8

94.8

0.0

86.6%

86.6%

2001 թ.

Շինմոնտաժային աշխատանքներ

501.7

389.2

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0%

0.0%

0.0

0.0

0.0

 

 

Սարքավորումներ

2447.3

2447.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0%

0.0%

1839.5

1839.5

0.0

 

 

Խորհրդատվություն

176.2

176.2

0.0

97.4

97.4

0.0

55.3%

55.3%

112.1

112.1

0.0

115.1%

115.1%

Ընդամենը

3125.2

3012.7

112.5

97.4

97.4

0.0

3.1%

3.2%

1951.6

1951.6

0.0

2003.7%

2003.7%

2002 թ.

Շինմոնտաժային աշխատանքեր

1966.3

1750.1

216.2

674.8

486.1

188.7

34.3%

27.8%

505.7

340.3

165.4

74.9%

70.0%

Սարքավորումներ

6094.8

6094.8

0.0

6398.6

6398.6

0.0

105.0%

105.0%

4371.4

4371.4

0.0

68.3%

68.3%

Խորհրդատվություն

228.2

228.2

0.0

271.9

271.9

0.0

119.1%

119.1%

271.9

271.9

0.0

100.0%

100.0%

Ընդամենը

8289.3

8073.1

216.2

7345.3

7156.6

188.7

88.6%

88.6%

5149.0

4983.6

165.4

70.1%

69.6%

2003 թ.-ի հունվար-հունիս

Շինմոնտաժային աշխատանքներ

192.0

130.4

61.6

398.5

389.2

9.3

207.6%

298.5%

171.7

112.9

58.8

43.1%

29.0%

Սարքավորումներ

913.0

913.0

0.0

663.1

663.1

0.0

72.6%

72.6%

0.0

0.0

0.0

 

 

Խորհրդատվություն

141.6

141.6

0.0

129.9

129.9

0.0

91.7%

91.7%

86.5

86.5

0.0

66.6%

66.6%

Ընդամենը

1246.6

1185.0

61.6

1191.5

1182.2

9.3

95.6%

99.8%

258.2

199.4

58.8

21.7%

16.9%

 

Հաշվետվությունը հաստատվել է ՀՀ ԱԺ

Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 26.11.03 թ.

նիստում և ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով,

ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարությանն

առընթեր ջրային տնտեսության պետական

կոմիտե, «Նոր Ակունք» ՓԲԸ և KfW բանկի

հայաստանյան ներկայացուցչություն

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեվ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման եվ կոյուղու համակարգերի վերականգնում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

 

Վերահսկողության հիմքը - «ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի 11.12.2002 թ. Ն-321-2 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան ծրագիրը և ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի նախագահի 18.08.2003 թ. N 33 հրամանը:

Ուսումնասիրությամբ ընդգրկվել է ծրագրի սկզբից մինչև 01.10.2003 թ. ընկած ժամանակահատվածը:

Վերահսկողության նպատակը - «Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնում» վարկային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) իրականացման ընթացքը:

Վերահսկողության օբյեկտը - «Նոր Ակունք» ՓԲԸ (2001 թ. օգոստոսի 15-ից` գլխավոր տնօրեն` Յ. Վրտեսկի):

 

1. Ծրագրի նպատակները

 

Ծրագրի նպատակն է` ընտրված տարածքում բնակչությանը հիգիենիկ մաքուր խմելու ջրի անխափան և տնտեսապես արդյունավետ մատակարարումը, ինչպես նաև` բնակչության առողջության համար կեղտաջրերի անվտանգ հեռացումը:

 

2. Վարկի պայմանները

 

ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև կնքված (միջկառավարական ֆինանսական համագործակցության մասին) համաձայնագրի շրջանակներում, 2000 թ. հունիսի 21-ին գերմանական KfW բանկի, Հայաստանի Հանրապետության (ի դեմս ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության, այսուհետ` Փոխառու) և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է 5.0 մլն DM գումարի համաձայնագիր` Ծրագրի առաջին փուլի ֆինանսավորման նպատակով:

Ծրագրի առաջին փուլում վարկային միջոցներով պետք է ֆինանսավորվեն հետևյալ միջոցառումները.

 

1. Ջրամատակարարման ոլորտում.

 

 Ջրամատակարարման համակարգի ապակենտրոնացման նախապատրաստում (հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների վերլուծություն, հորատման աշխատանքների և խորքային հորերի հագեցման համար մրցութային փաստաթղթերի նախագծում և մշակում),

 խորքային հորերի շինարարություն` ներառյալ դրանց հագեցումը և միացումը Արմավիրի կարգավորիչ ջրամբարին,

 սարքավորումների, նյութերի և ջրաչափերի գնում` ջրի մատակարարման ու բաշխման անսարք խողովակների վերանորոգման և ջրամատակարարման ցանցերում (ներառյալ` Բաղրամյան համայնքի) ջրամատակարարման իրավիճակի բարելավման համար:

 

2. Կեղտաջրերի հեռացման ոլորտում.

 

 Կեղտաջրերի հեռացման օբյեկտների մանրակրկիտ գույքագրում, հատկապես Մեծամորի գլխավոր կուտակիչի համակարգում, տարբեր տնտեսական և տեխնիկական լուծումների համադրում, կեղտաջրերի մաքրման համակարգի վերականգնման լավագույն տարբերակի ընտրում,

 կուտակիչների երկրորդական և երրորդական համակարգերի մաքրում, վերականգնում և անհրաժեշտության դեպքում` մի մասի փոխարինում,

 Մեծամորի կոմունիկացիոն-պոմպային համակարգի, էլեկտրական, էլեկտրամեխանիկական և հիդրավլիկ սարքավորումների մաքրում, վերականգնում և անհրաժեշտության դեպքում` փոխարինում,

 մաքրիչ կառույցների շինարարություն:

Այնուհետև, 2001 թ. սեպտեմբերի 12-ին ստորագրվել է 20.0 մլն DM գումարի ևս մեկ համաձայնագիր` Ծրագրի երկրորդ փուլի ֆինանսավորման համար:

Ծրագրի երկրորդ փուլում վարկային միջոցներով պետք է ֆինանսավորվեն հետևյալ միջոցառումները.

 

1. Ջրամատակարարման ոլորտում.

 

 Արմավիր և Մեծամոր քաղաքների, ինչպես նաև` Բաղրամյան համայնքի մի շարք գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի ապակենտրոնացման շարունակում (հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների և փորձնական հորատումների արդյունքների վերլուծություն, այլ խորքային հորերի շինարարություն, արտադրական և խորքային հորերի վերականգնում, ներառյալ՝ դրանց միացումը կարգավորիչ ջրամբարին),

 լրացուցիչ սարքավորումների և նյութերի, ինչպես նաև` տարբեր տրամաչափի ջրաչափերի գնում և դրանց մոնտաժում, հոսակորուստների հայտնաբերում, ջրի մատակարարման ու բաշխման խողովակների վերանորոգման ծրագրի մշակում,

 ջրամբարների վերանորոգման ավարտում, վերանորոգման կարիք ունեցող ջրի մատակարարման ու բաշխման խողովակների մասնակի փոխարինում,

 պոմպակայանների վերականգնում և տեխնիկապես կատարելագործում (ավտոմատացում),

 աղբյուրների և ջրհորների կապտաժներում քլորի չափաքանակների որոշման համար սարքավորումների վերականգնում և նորացում,

 Արմավիր, Մեծամոր քաղաքներում և Բաղրամյան համայնքի մի շարք գյուղերում ջրի մատակարարման և բաշխման խողովակների վերանորոգում և հոսակորուստների հայտնաբերում,

 Ծրագրով նախատեսված տարածքներում (բացի Բաղրամյանի մի շարք գյուղերից) ապակենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնում և տեխնիկապես վերազինում, որոնք մատակարարվում են գործող կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգի կամ սեփական ջրհորների հաշվին,

 «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի վարչական և արհեստանոցային շինությունների վերականգնում կամ կառուցում,

 «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի համար սարքավորումների մատակարարում, այդ թվում` գրասենյակային և արհեստանոցային սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ, պահեստամասեր, շահագործման նյութեր:

 

2. Կեղտաջրերի հեռացման ոլորտում.

 

 Առաջնային կենտրոնական կոլեկտորային համակարգի և հորերի վերականգնում, վերանորոգում և մասնակի փոխարինում, ներառյալ` սխալ միացումների մաքրում և ապամոնտաժում,

 երկրորդային կոլեկտորային համակարգի վերականգնում, մասնակի փոխարինում, ներառյալ` հորերի և միացումների մաքրում և վերանորոգում, ինչպես նաև՝ սխալ միացումների ապամոնտաժում,

 Ծրագրով նախատեսված տարածքի կեղտաջրերի մաքրման համար լրացուցիչ ապակենտրոնացված սեկցիոն տղմազտիչների շինարարություն:

Ըստ համաձայնագրերի, Փոխառուն վարկի տրամադրման համաձայնության համար վճարում է տարեկան 0.25% միջնորդավճար` դեռևս չվճարված վարկային միջոցների դիմաց: Միջնորդավճարը հաշվարկվում է վարկի պայմանագրի ստորագրումից երեք ամիս հետո սկսվող և վճարումների դեբետագրման օրով վերջացող ժամկետի համար: Վարկի օգտագործման համար Փոխառուն վճարում է տարեկան 0.75%: Տոկոսավճարները հաշվարկվում են վճարումների դեբետագրման օրվանից մինչև KfW բանկի համապատասխան հաշվում վերադարձվող միջոցների կրեդիտագրման օրը: Փոխառուն միջնորդավճարները, տոկոսավճարները կատարում է կիսամյակային մուծումներով` յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 30-ին և դեկտեմբերի 30-ին:

Փոխառուի և Ծրագիրն իրականացնողի ֆինանսական և իրավական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով 2002 թ. փետրվարի 28-ին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ու «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվել է ենթավարկային պայմանագիր, ըստ որի Փոխառուն, համաձայն վարկային համաձայնագրերի 1.2 կետերի, 25.0 մլն DM գումարը տրամադրում է Ծրագիրն իրականացնողին, իսկ վերջինս նշված գումարն օգտագործում է միայն Ծրագրի իրականացման նպատակով:

Փոխառուի կողմից վարկային միջոցների վերադարձը պետք է իրականացվի` սկսած 2010 թ. հունիսի 30-ից մինչև 2041 թ. դեկտեմբերի 30-ը:

Հարկ է նշել, որ ո'չ առաջին, և ո'չ էլ երկրորդ վարկային համաձայնագրերով Ծրագրի փուլերն ըստ կատեգորիաների մանրամասնված չեն:

Վարկային համաձայնագրերի 1.2, 3.1 և 8.2 կետերի համաձայն, 21.06.2000 թ. և 12.09.2001 թ.-ին KfW բանկի, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ միջև կնքվել են երկու «Հատուկ համաձայնագրեր», որոնցով կարգավորվում են`

 Ծրագրի մանրամասները, ինչպես նաև` վարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող աշխատանքների, ծառայությունների և առաքումների ծավալները,

 վճարումների իրականացման կարգը, մասնավորապես` միջոցների նպատակային օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվության կարգը,

 նախագծի իրականացման մասերը:

Ծրագրի առաջին փուլի ֆինանսավորումն, ըստ Հատուկ համաձայնագրի, արտացոլված է Աղյուսակ 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

մլն գերմ. մարկ

 

Ծրագրի բաղկացուցիչ մասեր

Ընդամենը ֆինանսավորում

Այդ թվում`

Գերմանական կառավարության վարկի հաշվին

ՀՀ կառավարության միջոցներ

1.

Կոյուղի

 

1.1

Կոյուղու առաջնային և երկրորդային համակարգի վերականգնում/փոխարինում

1.545

0.923

0.622

1.2

Կոմունիկացիոն-պոմպային համակարգի վերականգնում

0.250

0.205

0.045

1.3

Մեծամորի ջրամաքրման կառույց

2.940

2.740

0.200

 

Ընդամենը կոյուղի

4.775

3.868

0.9071

2.

Ջրամատակարարում (անմիջականորեն վերականգնողական միջոցառումներ)

0.900

0.900

0.000

3

Խորհրդատվական ծառայություններ

 

 

 

3.1

Կոյուղու մասով աշխատանքների նախապատրաստում, նախագծում և կառավարում (տեղական խորհրդատու)

0.142

0.000

0.142

3.2

Ջրամատակարարման և կոյուղու մասով ուսուցման և որակավորման բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումներ (օտարերկրյա խորհրդատու)

0.000

0.000

0.000

 

Ընդամենը խորհրդատվ. ծառայություններ

0.142

0.000

0.142

4

Չնախատեսված ծախսերի պահուստ

0.283

0.232

0.051

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6.100

5.000

1.100

________________

1 «Հատուկ համաձայնագրում» ընդամենը կոյուղու 0.907 մլն գերմ. մարկ կազմող գումարը սխալ է հաշվարկված, քանի որ ՀՀ կառավարության միջոցների հանրագումարը կազմում է 0.867 մլն գերմ. մարկ (կամ շեղում` 40.0 հազ. գերմ. մարկ):

 

Ծրագրի երկրորդ փուլի ֆինանսավորումն, ըստ Հատուկ համաձայնագրի, արտացոլված է ստորև աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 2

 

մլն գերմ. մարկ

 

Ծրագրի բաղկացուցիչ մասեր

Ընդամենը ֆինանսավորում,
այդ թվում`

Գերմանական կառավարության վարկի հաշվին

ՀՀ կառավա-
րության միջոցներ

Մասնավոր ներդրումներ

1.

Կեղտաջրերի մաքրում

 

1.1

Հոսակորուստների հայտնաբերման և վերանորոգման ծրագիր

1.262

1.025

0.237

0.000

1.2

Պոմպակայանների վերանորոգում/փոխարինում և քլորացնող սարքեր

0.331

0.320

0.011

0.000

1.3

Բաշխման համակարգի վերանորոգում/փոխարինում, տրանսպորտ

6.070

5.809

0.038

0.223

1.4

Ջրամբարների վերականգնում

1.475

0.675

0.800

0.000

1.5

Գրունտային ջրերի ռեսուրսների հետազոտում/զարգացում

0.341

0.336

0.005

0.000

1.6

Գյուղերում ջրամատակարարման անկախ համակարգերի վերականգնում

3.287

3.073

0.140

0.074

2

Կոյուղի

 

2.1

Կոյուղու առաջնային և երկրորդային համակարգերի վերականգնում/փոխարինում

1.200

1.200

0.000

0.000

2.2

Գյուղերում ապակենտրոնացված կոյուղի

3.120

1.605

0.000

1.515

3

Շահագործման և պահպանման համար գրասենյակների, արհեստանոցների, սարքավորումների վերականգնում/ընդլայնում

0.500

0.440

0.060

0.000

4

Խորհրդատվական ծառայություններ

2.287

2.287

0.000

0.000

5

Չնախատեսված ծախսերի պահուստ

3.828

3.230

0.249

0.349

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

23.701

20.000

1.540

2.161

 

3. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի ստեղծումը

 

ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մեծամոր քաղաքների և մի շարք գյուղերի խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման ծրագրի իրականացման, ինչպես նաև՝ ընկերության ստեղծմանը պետության մասնակցությունն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության 1999 թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 712 որոշմամբ սահմանվել է.

1. Հայաստանի Հանրապետության անունից լիազորել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը հանդես գալ որպես «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի մասնակից նախարարություն` վերապահելով նշված ընկերության պետական բաժնեմասի տնօրինման լիազորությունները:

2. 3.4 մլն դրամի գույք, ինչպես նաև` ջրագծեր, կոյուղու կոլեկտորներ, մաքրման կայաններ, պոմպակայաններ և ենթակայաններ առանձնացնել «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի գույքի կազմից և դրանք անհատույց հանձնել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության տնօրինությանը: Նշված գույքից «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալում, որպես պետական բաժնեմաս, ներդնել 3.4 մլն դրամի գույքը, իսկ ջրագծերը, կոյուղու կոլեկտորները, մաքրման կայանները, պոմպակայանները և այլն անհատույց օգտագործման իրավունքով 50 տարի ժամկետով հանձնել ընկերությանը:

3. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի հիմնադիր համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է ընկերությանը 50 տարի ժամկետով, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող ջրամատակարարման ցանցերը, օրվա կարգավորման ջրամբարները (ՕԿՋ), ջրագծերը, պոմպակայանները և այլն:

4. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սակագները սահմանվում են` վերջինիս կողմից մատուցվող ծառայությունների քանակին և որակին համապատասխան:

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ն ստեղծվել է նրա հիմնադիրների (բաժնետերերի) կողմից 1999 թ.-ի դեկտեմբերի 16-ին կնքված գրավոր հիմնադիր պայմանագրի և դրա հիման վրա մշակված և ընկերության բաժնետերերի 2000 թ. մայիսի 17-ի հիմնադիր ժողովի որոշմամբ հաստատված կանոնադրության համաձայն:

Ընկերության իրավունակությունը ծագել է նրա պետական գրանցման պահից:

ՀՀ կառավարության վերը նշված որոշումից յոթ ամիս անց` 2000 թ. հունիսի 21-ին, ՀՀ պետական ռեգիստրում գրանցվել է «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ն (գրանցման համար` 31.120.00877, վկայական N 02Ա048/36): ՀՀ կառավարության 2001 թ. փետրվարի 9-ի թիվ 92 որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի պետական բաժնետոմսերի (34%) տնօրինման լիազորությունները վերապահվել են վերջինիս: Նույն որոշման 10-րդ կետով ՀՀ ջրտնտպետկոմիտեին հանձնարարվել է 40-օրյա ժամկետում ՀՀ կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն` «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի գործունեության և կառավարման բարելավման հայեցակարգի, 2001-2005 թթ. ֆինանսական ծրագրերի և դրանց իրականացման միջոցառումների վերաբերյալ:

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի 2001 թ. օգոստոսի 15-ին կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (արձանագրություն թիվ 3), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2001 թ. փետրվարի 9-ի թիվ 92 որոշումը, կատարել է ընկերության նախագահի փոփոխություն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Ա. Անդրեսյանին փոխարինել է ՀՀ ջրտնտպետկոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կ. Քոչարյանը), ինչպես նաև` ընկերության գլխավոր տնօրենի փոփոխություն (ժ/պ Թ. Պասկալովսկուն փոխարինել է Յ. Վրտեսկին):

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը նույն օրը որոշել է ընկերության կանոնադրության մեջ կատարել փոփոխություն և գրավոր դիմել KfW բանկ` համաձայնություն ստանալու համար: Մեկ տարի անց` 2002 թ. օգոստոսի 7-ին, ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի թիվ 5 որոշմամբ հաստատվել է «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կանոնադրությունը, որը գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց գրանցման ռեգիստրի Արմավիրի ստորաբաժանումում 2002 թ. օգոստոսի 26-ին:

 

4. Օրենսդրական եվ նորմատիվ կանոնակարգման խախտումների վերաբերյալ

 

4.1. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կանոնադրության 13.2 կետի համաձայն, ՓԲԸ-ի վարչության կանոնակարգը և աշխատակարգը հաստատվում են ընկերության նախագահի կողմից, որոնցով սահմանվում են վարչության նիստերի հրավիրման և անցկացման ժամկետների ու որոշումների ընդունման կարգը, որոնք չեն կատարվել:

Ընկերության կանոնադրության 14.1 կետի համաձայն, ֆինանսատնտեսական վերահսկումն իրականացնում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը: «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի 2001 թ. օգոստոսի 15-ին Արմավիր քաղաքում անցկացված ընդհանուր ժողովում (արձանագրություն թիվ 3) ընտրվել են վերստուգող հանձնաժողովի երեք անդամներ, սակայն ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի կողմից գործունեության սկզբից մինչև 2003 թվականի հոկտեմբերի մեկն ընկած ժամանակահատվածում նիստեր չեն գումարվել, և տարեկան հաշվեկշիռների հաստատման ժամանակ եզրակացություններ չեն ներկայացվել:

4.2. Խախտելով ՀՀ կառավարության 09.07.1998 թ. թիվ 429 (փոփոխություն` 19.02.2000 թ. թիվ 73) որոշման պահանջները, 2000 թ.-ից մինչև 2002 թ. սեպտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն հաշվետվություններ չեն ներկայացվել:

4.3. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի վարչության կողմից 20.06.2002 թ. հաստատված մրցույթների անցկացման կարգով սահմանված դրույթները խախտվել են մի շարք դեպքերում:

1. Մրցույթների անցկացման կարգի 17.1 կետով սահմանվում է, որ մրցույթի մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների մասին հարկային տեսչության և կենսաթոշակային հիմնադրամի կողմից տրված տեղեկանքները: Սակայն`

- 25.07.2002 թ. մրցութային հանձնաժողովը քննարկել է Արմավիր քաղաքի օրվա կարգավորիչ ջրամբարների (ՕԿՋ) տարածքում հորատված հինգ խորքային հորերը ՕԿՋ-ներին միացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ մրցույթին մասնակցած հինգ կազմակերպությունների առաջարկները և որոշել հաղթողին (շին. կապա լի պայմանագիր N ՆԱ 30ա/ 02, 05.08.2002 թ.): Մրցույթում հաղթած «Հատուկէներգոմոնտաժ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի նկատմամբ 2002 թ. I եռամսյակի պարտավորությունների մասին տեղեկանքը մրցութային հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է որպես համապատասխանող: Սակայն 2002 թ. I եռամսյակից մինչև մրցույթի անցկացման օրն ընկած ժամանակահատվածի պարտավորությունների առկայության հարցը մնացել է անորոշ:

- 10.08.2002 թ. մրցութային հանձնաժողովը քննարկել է Արմավիր քաղաքի ՕԿՋ-ների տարածքում էներգոհամակարգի մոնտաժման, N 2 տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացված մրցութային փաթեթները և հաղթող ճանաչել «Լեգենդա» և «Հատուկէներգոմոնտաժ» ՍՊԸ-ներին: Նշված ընկերությունների կողմից ներկայացված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում բացակայում էին հարկային տեսչության և կենսաթոշակային հիմնադրամի կողմից տրված տեղեկանքները:

2. «Մրցույթների արդյունքների ամփոփումը» գլխի 2-րդ կետի համաձայն, մրցութային հանձնաժողովն արդյունքներն ամփոփում է մրցույթի կայացումից 10 օրվա ընթացքում և որոշում մրցույթի հաղթողին, կամ մրցույթը համարում է չկայացած: Սակայն`

- Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ և Բաղրամյան համայնքների խորքային հորերի հորատման աշխատանքների վերաբերյալ մրցույթը հանձնաժողովի կողմից ամփոփվել է 13.12.2002 թ.-ից մինչև 21.02.2003 թ., կամ երկու ամսից ավելի ժամանակահատվածում:

4.4. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի թիվ 347-Ն որոշմամբ հաստատվել է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերաբար բժշկական զննության կարգը: Նշված կարգի համաձայն, ջրմուղների կառույցների աշխատողները, ովքեր անմիջականորեն առնչվում են ջրի մաքրմանը, վարակազերծմանը և ցանցի սպասարկմանը, ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր նախնական և պարբերաբար բժշկական զննության, որը չի իրականացվել:

4.5. Մատակարարման պայմանագրի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ՝

- «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի և «Օջախ-ե» ՍՊԸ-ի միջև կնված N ՆԱ-6/2002 պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 04.04.2002 թ.-ին այն դեպքում, երբ մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաղթողը որոշվել է 05.04.2002 թ.-ին, կամ պայմանագրի կնքումից մեկ օր հետո:

- 22.06.2002 թ. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի և «Շինանյութեր» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է N ՆԱ-17/2002 մատակարարման պայմանագիրն այն դեպքում, երբ մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաղթողը որոշվել է 24.06.2002 թ. կամ պայմանագրի կնքումից երկու օր հետո:

4.6. 21.06.2000 թ. KfW-ի և Հայաստանի Հանրապետության (ի դեմս` ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության) և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի միջև կնքված վարկի տրամադրման և ծրագրի ֆինանսավորման պայմանագրի «Հատուկ համաձայնագրի» II հոդվածի 3-րդ կետի 3.1 ենթակետի համաձայն, մանր նյութերը, որոնք գնվում են ոչ նշանակալի ծավալներով և կարճ ժամկետներում, ձեռք են բերվում ներքին շուկայում` առնվազն երեք առաջարկների համեմատական գնահատման հիման վրա: 12.09.2001 թ. «Հատուկ համաձայնագրի» II հոդվածի 3-րդ կետի 3.1 ենթակետի համաձայն, մատակարարումների և շինարարական աշխատանքների ու ծառայությունների կապալները տրամադրվում են բաց միջազգային մրցույթների հիման վրա, որոնք անց են կացվում Խորհրդատուի հետ համագործակցելով: Սահմանափակ ծավալներով մատակարարումների և շինարարական աշխատանքների ու ծառայությունների կապալները տրամադրվում են կախված ծավալից, կամ ուղղակի` Խորհրդատուի հետ համագործակցությամբ և գների համեմատական հարցման հիման վրա, կամ էլ Հայաստանում` բաց մրցույթների արդյունքում: Ըստ Հատուկ Համաձայնագրի «KfW-ի կողմից մշակված Կապալների տրամադրման դիրեկտիվների» 1-ին կետի 1.1 ենթակետի, բաց մրցույթների անցկացման պահանջը կարող է սահմանափակվել, եթե.

 կապալի իրականացումը հնարավոր է միայն որոշակի ֆիրմաների կողմից (անց են կացվում փակ մրցույթներ),

 կապալի ուղղակի տրամադրումն արդարացված (հիմնավորված) է տեխնիկական կամ տնտեսական պատճառներով:

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի «Ընկերության մրցութային և ընթացիկ շինարարական վերանորոգման, նախագծային աշխատանքների, գնումների պայմանները քննարկող հանձնաժողովի կազմը վերահաստատելու և աշխատակարգ սահմանելու մասին» 10.01.2003 թ. N 6 հրամանի 4.1 կետի համաձայն, առանձին դեպքերում, կախված գնումների, աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալից, հրատապությունից և ընկերության շահերից բխող այլ պայմաններից, հանձնաժողովը կարող է քննարկել և ընդունել մեկ առաջարկ` չկիրառելով այլընտրանքային սկզբունքը:

Թվով 11 պայմանագրեր կնքվել են՝ առանց մրցույթի անցկացման (հավելված 1):

Ուսումնասիրված մատակարարման պայմանագրերից երկուսում, կնքված անհատ ձեռներեցներ Լ Մակոյանի (01.04.2002 թ.) և Մ. Ղազարյանի (03.04.2002 թ.) հետ, անորոշ է պայմանագրի առարկան, քանի որ հստակ չեն պատվիրատուի կողմից պատվիրված ապրանքների տեսակներն ու քանակը: Համաձայն պայմանագրերի, մատակարարները պարտավոր են մեկ օրվա ընթացքում ձեռքբերել և մատակարարել գնորդին հետաքրքրող ապրանքատեսակները: Անորոշ են նաև պայմանագրերի գները, որոնցից յուրաքանչյուրը սահմանվել է մինչև 1.0 մլն դրամ:

22.04.2002 թ. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի և «Ալբենիս» ՍՊԸ-ի միջև կնքված ՆԱ-11/1 պայմանագրով (պայմանագրի գինը` 463.0 հազ. դրամ) մատակարարը պարտավորվում է 10 օրվա ընթացքում գնորդին հանձնել մետաղյա 3 հատ ջրաբաք և մեկ պոմպ: Այս դեպքում դարձյալ հստակ չէ պայմանագրի առարկան, քանի որ նշված չեն մետաղյա ջրաբաքերի չափերը և միավորի գինը, ինչպես նաև` պոմպի տեսակը և գինը:

 

5. Ծրագրի կատարողականը

 

Ծրագրի սկզբից մինչև 01.10.2003 թ. ընկած ժամանակահատվածում ծրագրի կատարողականը կազմել է ընդամենը 8.0% (Աղյուսակ 3):

 

Աղյուսակ 3

 

Ծրագրի կատարողականն ամբողջ ծրագրով եվ ըստ տարիների

 

հազ. դրամ

 

 

Նախատեսված գումարը

Կատարված աշխատանքները

Կատարված աշխատանք-
ները նախատես-
ված գումարների նկատմամբ

Կատարված փաստացի վճարումները

Կատարված փաստացի վճարումները նախատես-
ված գումարների նկատմամբ

Կատարված փաստացի վճարումները կատարված աշխատանք-
ների նկատմամբ

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Ընդա-
մենը

Այդ թվում`

Վարկի հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

Վարկի հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Վարկի հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8=5/1

9

10

11

12=9/1

13=9/5

Ամբողջ ծրագրով (01.10.2003 թ. դրությամբ)

8,878,660

7,444,413

787,879

646,368

713,424

621,658

91,766

8.0%

824,917

735,409

89,508

9.3%

115.6%

2000 թ. Հաշվետու տարով

955,010

847,850

107,160

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

0.0%

-

2001 թ. Հաշվետու տարով

588,500

588,500

0

0

18,448

2,807

15,641

3.1%

1,250

1,250

0

0.2%

6.8%

2002 թ. Հաշվետու տարով

3,099,613

2,821,497

278,116

0

426,873

423,627

3,246

13.8%

570,461

551,574

18,887

18.4%

133.6%

2003 թ. Հաշվետու տարով

3,510,777

3,165,739

345,038

0

268,103

195,224

72,879

7.6%

262,206

191,585

70,621

7.5%

97.8%

այդ թվում`
9 ամսվա համար

2,161,060

1,948,672

212,388

0

268,103

195,224

72,879

12.4%

262,206

191,585

70,621

12.1%

97.8%

 

Թերակատարումներ են արձանագրվել բոլոր տարիներին:

2000 թ. Ծրագիրն ընդհանրապես չի կատարվել հետևյալ պատճառներով`

1. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ն փաստացի ձևավորվել է 2000 թ. հունիսի 21-ին (գրանցվել է կանոնադրությունը),

2. Գոյություն չեն ունեցել տեխնիկական կոնցեպցիա և ներդրումային ծրագիր,

3. Ընտրված չեն եղել տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ խորհրդատուները KfW բանկի կողմից:

2001 թ. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ընդամենը 3.1%-ով` հետևյալ հիմնական պատճառներով.

1. Ընտրված չի եղել տեխնիկական խորհրդատուն KfW բանկի կողմից,

2. Ինստիտուցիոնալ խորհրդատուի («Management&Consulting Services, MACS GmbH», այսուհետ` «MACS») հետ պայմանագիրը կնքվել է 2001 թ. օգոստոս ամսին, և մինչև տարեվերջ վերջինիս կողմից չի մշակվել տեխնիկական կոնցեպցիա և ներդրումային ծրագիր, ինչպես նաև՝ նախատեսված ներդրումների համար չեն կատարվել նախնական աշխատանքներ և չեն կազմվել տեխնիկական ու մրցութային փաստաթղթեր:

2002 թ. ընթացքում Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ընդամենը 13.8%-ով` հետևյալ հիմնական պատճառներով.

1. Տեխնիկական խորհրդատուի պայմանագիրը KfW բանկի կողմից ստորագրվել է 2002 թ. նոյեմբերին,

2. Հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պայմանագիրը KfW բանկի կողմից «MACS» ընկերության հետ կնքվել է 2002 թ. փետրվար ամսին` նախատեսված 2001 թ.-ի փոխարեն: Աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը «MACS»-ի կողմից բանկ ներկայացվել է 2002 թ. մայիս ամսին, իսկ վերջինիս կողմից հավանության է արժանացել 2002 թ.-ի օգոստոսին,

3. Տեխնիկական կոնցեպցիան կազմվել է 2002 թ. օգոստոսին «MACS» խորհրդատվական ընկերության կողմից,

4. Ինստիտուցիոնալ խորհրդատուի («MACS») կողմից և տեխնիկական խորհրդատուի («Fichtner GmbH&Co. KG», այսուհետ` «Fichtner») կողմից չեն կազմվել տեխնիկական և մրցութային փաստաթղթեր` պլանավորված աշխատանքների գծով:

2003 թ. 9 ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ընդամենը 12.4%-ով: Թերակատարման հիմնական պատճառներն են`

1. «MACS»-ի կողմից 2002 թ. կազմված տեխնիկական կոնցեպցիան «Fichtner» տեխնիկական խորհրդատուի կողմից ստուգվել և լրամշակվել է 2003 թ. մայիսին` 2003 թ.-ի հունվարի փոխարեն,

2. «Fichtner»-ի կողմից տեխնիկական պայմանները և մրցութային փաստաթղթերի փաթեթները ժամանակին չպատրաստելու հետևանքով անհնարին է դարձել շինարարական աշխատանքները 2003 թ.-ի 2-րդ եռամսյակում սկսելը` համաձայն պլան-գրաֆիկի,

3. KfW բանկի և «Fichtner» խորհրդատվական ընկերության միջև կնքված պայմանագրով ամրագրված աշխատանքների իրականացման պլան-գրաֆիկները հետագայում փոփոխվել են 14.05.2003 թ.-ի հավելվածով, և միայն 13.09.2003 թ. է ներկայացվել նոր փոփոխությունը, որը դեռևս չի հաստատվել բանկի կողմից,

4. Առաջնահերթ աշխատանքների գծով «Fichtner»-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական փաստաթղթերը չեն համապատասխանել պայմանագրի պահանջներին և KfW բանկի կողմից վերադարձվել են լրամշակման, որոնց լրամշակված տարբերակը «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ին և KfW բանկին ներկայացվել են 2003 թ. օգոստոսի վերջին,

5. Պայմանագրերի կնքումն առաջնահերթ աշխատանքների գծով, որոնք պլանավորված են եղել իրականացնել 2003 թ. ընթացքում, միջազգային մրցույթների պայմանների վերաբերյալ առաջարկն ուշացումով ներկայացնելու և նախորդ կետում նշված պատճառներով նախատեսվում է իրականացնել 2004 թ.-ի ընթացքում,

6. 2003 թ.-ի օգոստոսից KfW բանկը պահանջել է 2003 թ.-ի ընթացքում նախատեսված շինարարական աշխատանքների կապալի տրամադրումն իրականացնել միջազգային մրցույթներով: Քանի որ միջազգային մրցույթների նախապատրաստման, անցկացման և արդյունքների ամփոփման արարողակարգը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, քան տեղական մրցույթներինը, ուստի 2003 թ.-ի նախատեսված շինարարական աշխատանքների փաստացի իրականացումը կտեղափոխվի 2004 թ.:

 

6. Ծրագրի խորհրդատվական ապահովումը

 

2001 թ. օգոստոսի 17-ին KfW բանկի և «MACS» խորհրդատվական ընկերության միջև կնքվել է Մասնագիտական ուսուցման և Հատուկ օգնության ծրագրի ներդրման վերաբերյալ պայմանագիր, որը ֆինանսավորվել է ոչ թե վարկային միջոցների հաշվին, այլ KfW բանկի կողմից: «MACS» խորհրդատվական ընկերության հիմնական գործառույթներն են`

 Ծրագրի ղեկավարում և երկարաժամկետ պլանավորում,

 վարձավճարների հավաքագրման ապահովման գծով օգնության և աջակցության ցուցաբերում,

 հավաքագրումների հայեցակարգի մշակում,

 ջրամատակարարման բարելավման նպատակով տեխնիկական նորոգման միջոցառումների գծով նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում,

 ընկերության աշխատակազմին մասնագիտական օգնության ցուցաբերում և ուսուցում,

 հաշվապահական հաշվառման բարելավման գծով խորհրդատվության տրամադրում,

 շրջակա միջավայրի վերահսկման համակարգի մշակում,

 մարքեթինգ և հասարակության հետ կապեր:

«Արմավիր և Մեծամոր քաղաքների, Բաղրամյան համայնքի արևմտյան և հարավային գյուղերի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման և զարգացման մարզային ծրագրի» շրջանակներում, 2002 թ. նոյեմբերին տեխնիկական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է կնքվել «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի (պատվիրատու), ի դեմս` KfW բանկի, և «Fichtner» խորհրդատվական ընկերության միջև (պայմանագրի արժեքը (ներառյալ 14.05.2003 թ. լրացումը)` 1,335,980.0 եվրո, ֆինանսավորման աղբյուրը` վարկային միջոցներ):

«Fichtner» տեխնիկական խորհրդատվական ընկերության հիմնական գործառույթներն են`

- առկա կատարողական հայեցակարգի վերանայում և ավարտում,

- նախագծային բաղկացուցիչների` ընտրված որոշումների համաձայն նախնական նախագծում,

- նախագծային բաղկացուցիչների` սահմանված կարգով վերջնական նախագծում,

- մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում և աջակցություն մրցութային գործընթացում (կոյուղու մաքրման կայանի համար գործառական մրցույթի անցկացման փաստաթղթերի պատրաստում),

- մրցույթի գնահատում և վերահսկողություն:

2003 թ. փետրվարի 10-16-ը KfW բանկի առաքելության այցի ընթացքում հավանության է արժանացել «Fichtner» տեխնիկական խորհրդատվական ընկերության կողմից ներկայացված Ծրագրի փուլային լուծումների ժամանակացույցը, և կարևորվել է առաջնային և հեռանկարային իրականացվելիք խնդիրների դասակարգումը:

«Fichtner» տեխնիկական խորհրդատվական ընկերության և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի միջև 2003 թ. ապրիլ ամսին ստորագրվել է վերը նշված պայմանագրի Լրացում, որով նախատեսվել է ներդրումների իրականացում երկու փուլով`

1. առաջնահերթ աշխատանքներ,

2. մնացած աշխատանքներ:

2002 թ. նոյեմբերից մինչև 2003 թ. սեպտեմբերի մեկն ընկած ժամանակահատվածում «Fichtner» տեխնիկական խորհրդատվական ընկերության կողմից կատարված աշխատանքները չեն կարող բավարար համարվել:

 

7. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից մատակարարված ջրի հաշվառման եվ վարձավճարների գանձման վերաբերյալ

 

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ում իրականացված վերահսկողության ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դեռևս անբավարար են ջրի վարձավճարների հավաքման տեմպերը: Այսպես, 2002 թ. յոթ ամիսների ընթացքում (հունիս-դեկտեմբեր) մատակարարված խմելու ջրի հաշվարկային եկամուտը կազմել է 21.4 մլն դրամ, որի դիմաց գանձվել է 6.1 մլն դրամ կամ վարձավճարների հավաքման մակարդակը կազմել է 28.5%:

2003 թ. 9 ամիսների ընթացքում (հունվար-սեպտեմբեր) մատակարարված խմելու ջրի հաշվարկային եկամուտը կազմել է 78.8 մլն դրամ, որի դիմաց գանձվել է 30.6 մլն դրամ կամ վարձավճարների հավաքման մակարդակը կազմել է 38.8% (Աղյուսակ 4):

 

Աղյուսակ 4

 

մլն դրամ

 

Մատակարարված խմելու ջրի հաշվարկային եկամուտը

Գանձված գումարը

Վարձավճարների հավաքման մակարդակը (%)

1

2

3

4=3/2

2002 թ. հունիս-դեկտեմբեր

21.4

6.1

28.5

2003 թ. հունվար-սեպտեմբեր

78.8

30.6

38.8

Ընդամենը

100.2

36.7

36.6

 

2002 թ. հունիսից մինչև 2003 թ. հոկտեմբերի մեկն ընկած ժամանակահատվածում մատակարարված ջրի հաշվարկային եկամուտը կազմել է ընդամենը 100.2 մլն դրամ, որի դիմաց գանձվել է ընդամենը 36.7 մլն դրամ, կամ վարձավճարների հավաքման մակարդակը կազմել է 36.6%:

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող տարածքում ջրի օգտագործման հաշվառում կազմակերպելու նպատակով, Ծրագրի շրջանակներում 2002 թ. և 2003 թ. սեպտեմբերի մեկի դրությամբ ձեռք են բերվել 11165 հատ ջրաչափեր` սպառողների մոտ անվճար տեղադրելու նպատակով, որոնցից 2003 թ. սեպտեմբերի մեկի դրությամբ տեղադրվել է 3821 հատը` կամ ձեռքբերված ջրաչափերի 34.2%-ը:

 

8. Ներկայացված հաշվետվությունների վերաբերյալ

 

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվությունների տվյալների և ՀՀ 2000, 2001, 2002 թթ. տարեկան, ինչպես նաև` 2003 թ. առաջին կիսամյակին պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության հաշվետվությունների տվյալների համեմատությամբ առաջացել են անհամապատասխանություններ (Աղյուսակ 5):

 

Աղյուսակ 5

 

հազ. դրամ

Տարեթիվ

Նախատեսված

Կատարողական

ՀՀ կառավարության կողմից պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությամբ

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվությամբ

Փաստ

2000 թ.

955,009.8

0.0

Հաշվետվություն չի ներկայացվել

0.0

2001 թ.

588,500.0

105,176.0

Հաշվետվություն չի ներկայացվել

1,250.0

2002 թ.

3,099,613.4

387,795.4

570,461.0

570,461.0

2003 թ. I կիսամյակ

719,395.5

163,407.4

136,008.0

136,008.0

 

Նշված անհամապատասխանությունները հետևանք են այն բանի, որ 2000 և 2001 թթ. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից չեն ներկայացվել հաշվետվություններ, իսկ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, որպես կատարված վճարում, ցույց է տրվել KfW բանկից ընկերության հաշվին փոխանցված գումարը` որպես Ծրագրի կատարողական:

2002 թ. և 2003 թ. առաջին կիսամյակի տվյալների անհամապատասխանությունը պայմանավորված է այն հանգամանով, որ չնայած ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվություններին, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը շարունակել է որպես կատարողական դիտարկել KfW բանկից ընկերությանը փոխանցված գումարները` փաստացի ներկայացված հաշվետվության փոխարեն:

Վերահսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ կազմվել են թվով 4 նախնական/միջանկյալ արձանագրություններ, որոնք ստորագրվել են վերահսկողությունն իրականացնողների և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի ղեկավարության կողմից:

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել են իրավական ակտերի խախտումներ և Ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղ գտած թերություններ, վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման փաստեր:

1. Վարկային համաձայնագրերով չեն առանձնացվել Ծրագրի կատեգորիաները:

2. Ձգձգվել են Ծրագիրն իրականացնող «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի ստեղծման, պետական գրանցման, բաժնետերերի փոփոխման, կանոնադրության փոփոխման և նոր կանոնադրության պետական գրանցման գործընթացները:

3. Խախտվել են ընկերության կանոնադրությամբ ամրագրված մի շարք պահանջներ`

- չեն ստեղծվել և ընկերության նախագահի կողմից չեն վավերացվել վարչության կանոնակարգը և աշխատակարգը (համաձայն ընկերության կանոնադրության 13.2 կետի),

- խախտելով կանոնադրության 14.1 կետի պահանջները, ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի կողմից նիստեր չեն հրավիրվել և ֆինանսատնտեսական վերահսկում չի իրականացվել:

4. Խախտելով ՀՀ կառավարության 09.07.1998 թ. թիվ 429 (փոփոխություն` 19.02.2000 թ. թիվ 73) որոշման պահանջները, մինչև 2002 թ. սեպտեմբեր ամիսը ընկերության կողմից ՀՀ կառավարությանը հաշվետվություններ չեն ներկայացվել:

5. Բազմիցս խախտվել են մրցույթների անցկացման կարգի պահանջները.

- մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթում բացակայել են հարկային տեսչության և կենսաթոշակային հիմնադրամի կողմից տրված տեղեկանքները` պարտավորությունների վերաբերյալ, կամ առկա տեղեկանքները ներկայացվել են մրցույթի անցկացման օրվանից մի քանի ամիս վաղեմության ամսաթվով,

- նախատեսված 10 օրվա փոխարեն մրցույթի արդյունքների ամփոփումը ձգձգվել է մինչև 2 ամիս,

- մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչելու արձանագրությունները թվագրված են ավելի ուշ, քան պայմանագրի կնքման ամսաթիվը:

6. Խախտվել է ՀՀ կառավարության 27.03.2003 թ. թիվ 347-Ն որոշման պահանջները, համապատասխան աշխատակիցները չեն ենթարկվել պարբերաբար բժշկական զննության:

7. Թվով 11 պայմանագրեր կնքվել են առանց մրցույթի անցկացման:

8. Կան կնքված պայմանագրեր, որոնցում անորոշ է պայմանագրի առարկան, հստակեցված չեն պատվիրված ապրանքների տեսակները, քանակը և գինը:

9. Ծրագիրը 01.10.2003 թ. դրությամբ կատարվել է ընդամենը 8.0%-ով (կատարված վճարումների կտրվածքով` 9.3%-ով), ընդ որում` 2000 թ. Ծրագիրն ընդհանրապես չի իրականացվել, 2001 թ. իրականացվել է 3.1%-ով (վճարումների կտրվածքով` 0.2%-ով), 2002 թ.` 13.8%-ով (վճարումների կտրվածքով` 18.4%-ով) և 2003 թ. 9 ամսում` 12.4%-ով, ուստի Ծրագրի իրականացման ընթացքը թե ընդհանուր, և թե տարիների կտրվածքով չի կարելի բավարար համարել:

10. «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն ներկայացված հաշվետվությունների և ՀՀ 2000, 2001, 2002 թթ. տարեկան, ինչպես նաև` 2003 թ. առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության հաշվետվությունների տվյալները չեն համապատասխանում:

Վերահսկողության արդյունքների հետ «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենը ծանոթացել է 18.11.2003 թ., առարկություններ չեն եղել, որի վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն:

 

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և գործադիր ղեկավարությանը.

 

1. Ձեռնարկել միջոցառումներ Ծրագրի իրականացման ընթացքի բարելավման, վարկային միջոցների ժամանակին և արդյունավետ օգտագործման և Ծրագրի կատարման ձախողումը բացառելու ուղղությամբ:

2. Հսկողություն իրականացնել մրցույթների անցկացման կարգերի, ընկերության կանոնադրության պահանջների, ՀՀ կառավարության որոշումների կատարման ուղղությամբ:

3. Ուշադրություն դարձնել կնքված պայմանագրերի որակին և բովանդակության օրինականությանը:

4. «ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ Ազգային ժողով և վերահսկիչ պալատ ներկայացնել պաշտոնական տեղեկատվություն` ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

 

հավելված 1

 

«Առանց մրցութային գործընթացի կնքված պայմանագրերը»

 

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 07.01.2002 թ. ՆԱ 02/2002,

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` «Հին կաթսայատան», «Պիոներ տան» և «Ռազմական դպրոցի» խորքային հորերի տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքների իրականացում:

Պայմանագրի գինը` 1,000.0 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 10.01.2002 թ. ՆԱ-4/2002

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` Արմավիր քաղաքի չորս խորքային ջրհորերի և փորձնական ջրհորի շահագործման հետ կապված շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն:

Պայմանագրի գինը` 1,179.5 հազ. դրամ (վճարվել է 1,133.5 հազ. դրամ)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 29.03.2002 թ. ՆԱ-5/2002

Կապալառու` ֆիզիկական անձ Ա. Սարդարյան,

Պայմանագրի առարկան` Արմավիր քաղաքի նախկին կաթսայատան տարածքում խորքային պոմպի ապամոնտաժման, վերանորոգման, տեղադրման և էլեկտրավահանակի վերականգնման ու տեղադրման աշխատանքների կատարում:

Պայմանագրի գինը` 200.0 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 01.04.2002 թ.

Կապալառու` անհատ ձեռներեց Լ. Մակոյան,

Պայմանագրի առարկան` մեկ օրվա ընթացքում գնորդին հետաքրքրող ապրանքնատեսակների ձեռք բերում և մատակարարում:

Պայմանագրի գինը` մինչև 1.0 մլն դրամ (վճարվել է 343.2 հազ. դրամ)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 03.04.2002 թ.

Կապալառու` անհատ ձեռներեց Մ. Ղազարյան,

Պայմանագրի առարկան` անորոշ է պայմանագրի առարկան:

Պայմանագրի գինը` մինչև 1.0 մլն դրամ (վճարվել է 366.15 հազ. դրամ)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 18.04.2002 թ. ՆԱ-11/2002

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` «Թիվ 1 տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցում, կառավարման հանգույցի նորոգում» և «Հին կաթսայատան տարածքի խորքային հորի սանիտարական գոտու և օժանդակ շինության կառուցում» շինարարական աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն:

Պայմանագրի գինը` 148.5 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 22.04.2002 թ. ՆԱ-11/1

Կապալառու` «Ալբենիս» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` 10 օրվա ընթացքում մետաղյա 3 հատ ջրաբաքերի և մեկ պոմպի մատակարարում:

Պայմանագրի գինը` 463.0 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 29.04.2002 թ. ՆԱ-15/2002

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` Արմավիր քաղաքի «Թիվ 8 դպրոցի» և «Պիոներ Տան» խորքային հորերի սանիտարական գոտու կառուցման շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն:

Պայմանագրի գինը` 158.05 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 09.07.2002 թ. ՆԱ-21/2002

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` Արմավիր քաղաքի ջրամատակարարման բարելավման համար նախատեսված «Փախստականների արևմտյան թաղամասի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների իրականացում:

Պայմանագրի գինը` 750.0 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 09.07.2002 թ. ՆԱ-22/2002

Կապալառու` «Օգա» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների իրականացում:

Պայմանագրի գինը` 2,508.9 հազ. դրամ (վճարվել է)

- Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և համարը` 01.08.2002 թ. ՆԱ-30/2002

Կապալառու` «Կոմֆորտ Ռ և Վ» ՍՊԸ,

Պայմանագրի առարկան` 150 գծամետր ցինկապատ խողովակի մատակարարում

Պայմանագրի գինը` 242.0 հազ. դրամ (վճարվել է):

 

Հաշվետվությունը հաստատվել է

ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի

խորհրդի 19.12.03 թ. նիստում և

ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով և

ՀՀ կառավարություն

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման մասին

 

Վերահսկողության հիմքը - «ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի 11.12.2002 թ. Ն-321-2 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան ծրագիրը և ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի նախագահի 26.06.2003 թ. թիվ 27 հրամանը:

Վերահսկողության նպատակը - «Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրի օգտագործման արդյունավետությունը և նպատակայնությունը:

Վերահսկողության օբյեկտը - ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկ (այսուհետ` ԱՖԾԿԿ, ՀՀ պետական ռեգիստրի վկայական թիվ 004787, ՀՎՀՀ` 02551882, տնօրեն` ծրագրի իրականացման սկզբից մինչև 2002 թ. ապրիլ` Բ. Ենգիբարյան, 2002 թ. ապրիլից` Ռ. Հարությունյան):

 

1. «Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագիր

 

ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության (այսուհետ` ՄԶԸ) միջև 1997 թ. հունվարի 13-ին կնքված և նույն թվականի ապրիլի 1-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացված համաձայնագրով (այսուհետ` Համաձայնագիր) Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվել է 11.6 մլն SDR: Վարկը տրամադրվել է 35 տարի ժամկետով: Վարկի վերադարձը պետք է իրականացվի` սկսած 15.01.2007 թ.-ից մինչև 15.07.2031 թ.-ը` կիսամյակային մուծումներով, ընդ որում` մինչև 2016 թ. հուլիսի 15-ը` հիմնագումարի 1.25%-ի, իսկ դրանից հետո` 2.5%-ի չափով: Վարկի օգտագործման համար վարկառուն վճարում է ՄԶԸ-ին սպասարկման վարձ` տարեկան 0.75%-ի չափով, իսկ վարկի չառհանված հիմնագումարի դիմաց` պարտավճար` յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 30-ին սահմանվելիք, բայց ոչ ավելի, քան տարեկան 0.5% դրույքաչափով: Սպասարկման վարձը և պարտավճարը վարկառուի կողմից պետք է վճարվեն կիսամյակային մուծումներով` յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 15-ին և հուլիսի 15-ին:

«Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ավարտը Համաձայնագրով նախատեսվել է 2002 թ. հուլիսի 1-ին:

 

1.1. Ծրագրի նպատակները

 

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են.

 ֆինանսավորել ՀՀ տնտեսության այն ոլորտները, որոնք կխթանեն երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը,

 զարգացնել մասնավոր ձեռնարկությունների ներդրումային պոտենցիալը և արտահանման շուկաներում ներկայանալու հնարավորությունները,

 ամրապնդել առևտրային բանկերը, այլ ֆինանսական հաստատություններն ու կապիտալի շուկան:

 

1.2. Ծրագրի կատեգորիաները

 

Ստորև բերված աղյուսակում արտացոլված են Ծրագրի կատեգորիաները և վարկի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսերի տոկոսաչափերը:

 

Աղյուսակ 1

 

 

Կատեգորիաները

Վարկային միջոցներից տրամադրվելիք գումարը (SDR)

Վարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվելիք ծախսումների տոկոսաչափը

1.

Ըստ Ծրագրի B բաժնի («Ենթածրագրերի ֆինանսավորումը մասնակից ֆինանսական հաստատությունների միջոցով»)

ա.

Ապրանքներ

6,230,000.0

100% արտասահմանյան ծախսումները, 100% տեղական ծախսումները (նախկին գործարանային արժեքով) և 80% տեղական ծախսումները` այլ ապրանքներ տեղում ձեռք բերելու համար

բ.

Աշխատանքներ

1,340,000.0

80%

գ.

Խորհրդատվական ծառայություններ և ուսուցում

50,000.0

100%

2.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի («Ձեռնարկություններում, բանկային գործում և կապիտալի շուկաների ոլորտներում կարողությունների ստեղծում»)

ա.

Ապրանքներ

120,000.0

100% արտասահմանյան ծախսումները, 100% տեղական ծախսումները (նախկին գործարանային արժեքով) և 80% տեղական ծախսումներ` այլ ապրանքներ տեղում ձեռք բերելու համար

3.

Խորհրդատվական ծառայություններ և ուսուցում

ա.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի (f) կետի

170,000.0

100%

բ.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի (a), (b), (c), (d) և (e) կետերի

3,640,000.0

100%

4.

Ընթացիկ ծախսեր

50,000.0

100%

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11,600,000.0

 

 

Հետագայում մասնակից կողմերը Համաձայնագրում կատարել են թվով հինգ փոփոխություններ (20.06.1997 թ., 26.01.1999 թ., 11.05.2000 թ., 25.05.2001 թ. և 25.06.2002 թ.), որոնցով կատարվել է կատեգորիաների վերաբաշխում: Այդ փոփոխություններից հետո Համաձայնագրի գումարի բաշխումն ըստ կատեգորիաների բերված է Աղյուսակ 2-ում:

 

Աղյուսակ 2

 

 

Կատեգորիաներ

Վարկային միջոցներից տրամադրվելիք գումարը
(SDR)

1.

Ըստ Ծրագրի B բաժնի

ա.

Ապրանքներ

9,340,000.0

բ.

Աշխատանքներ

500,000.0

գ.

Խորհրդատվական ծառայություններ և ուսուցում

50,000.0

2.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի

ա.

Ապրանքներ

100,800.0

3.

Խորհրդատվական ծառայություններ և ուսուցում

ա.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի (f) կետի

 

բ.

Ըստ Ծրագրի A բաժնի (a), (b), (c), (d) և (e) կետերի

1,549,200.0

4.

Ընթացիկ ծախսեր

60,000.0

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11,600,000.0

 

1.3. Ծրագրի բաղադրիչները

 

Ըստ ԱՖԾԿԿ հաշվետվությունների` Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաղադրիչից (Աղյուսակ 3):

 

Աղյուսակ 3

 

մլն ԱՄՆ դոլար

Բաղադրիչներ

Նախատեսված գումարը

Փաստացի կատարողականը

Ա. Վարկային գիծ

13.579

13.183

Բ. Կառուցվածքային

2.081

2.129

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

0.779

0.778

Ձեռնարկությունների աջակցության հիմնադրամ1

1.000

1.000

Ծրագրի իրականացման գրասենյակ

0.270

0.270

Բանկերի աուդիտ

0.032

0.032

Ձեռքբերումներ

-

0.049

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15.66

15.312

__________________

1 Բաղադրիչն իրականացնում է Զարգացման հայկական գործակալությունը:

 

Վարկային գծի արդյունավետությունն ապահովելու, մասնակից բանկերի կողմից վարկերի գնահատման և կառավարման, ռազմավարության պլանավորման ունակությունների զարգացման, բանկային ոլորտում այլ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու համար Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է Բանկային խորհրդատվական կենտրոն (այսուհետ` ԲԽԿ): Այն կառավարվել է արտասահմանյան խորհրդատուների կողմից:

Ծրագրի սկզբնական փուլում (1997-1998 թթ.) բանկային խորհրդատվությունն իրականացրել է միջազգային մրցույթով ընտրված բրիտանական «Fisher Woodbridge Consulting Group» խորհրդատվական ընկերությունը, որի հետ ՀՀ կենտրոնական բանկը կնքել է 779,053.0 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով երեք պայմանագիր: 1999 թ.-ից մինչև 2001 թ. հունիս ամիսը ԲԽԿ-ի գործունեությունն ապահովել են բրիտանական «Enterplan International» ընկերության խորհրդատուները, որոնք ֆինանսավորվել են բրիտանական Know How հիմնադրամի կողմից այդ նպատակով հատկացված դրամաշնորհի հաշվին: ԲԽԿ-ի աշխատանքներում ընդգրկվել են նաև տեղական աշխատակիցները:

ԲԽԿ-ն հսկողություն է իրականացրել Ծրագրին մասնակից բանկերի վիճակի, սահմանված ընդունելիության չափանիշներին դրանց համապատասխանության նկատմամբ, հաշվետվություններ է ներկայացրել Համաշխարհային բանկին (այսուհետ` ՀԲ), ՀՀ կենտրոնական բանկին և ԱՖԾԿԿ-ին: ԲԽԿ-ն նաև օժանդակել է Ծրագրի մասնակից բանկերին ինստիտուցիոնալ զարգացման ծրագրերի կազմման և վերլուծության, միջին տևողության վարկավորման գործընթացներում, կազմակերպել է բանկերի համապատասխան աշխատակիցների վարկավորման հարցերով վերապատրաստման դասընթացներ և սեմինարներ, իրականացրել է Ծրագրի շրջանակներում տրված վարկերի մոնիտորինգ («Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրով «Կառուցվածքային բարեփոխումների» իրականացման վերաբերյալ մանրամասն արտացոլված է Հավելված 1-ում):

 

1.3.1. «Վարկային գիծ» բաղադրիչ

 

Ծրագրի շրջանակներում վարկային գծով ՀՀ ռեզիդենտ ձեռնարկություններին վարկավորումն իրականացվել է ՀԲ-ի կողմից հավատարմագրված ՀՀ առևտրային բանկերի միջոցով: Ծրագրի մասնակից բանկերը ՀՀ կառավարության կողմից վարկավորվել են 10 տարի ժամկետով, տարեկան Libor+2% տոկոսադրույքով, իսկ բանկերն իրենց հերթին վերավարկավորել են ձեռնարկություններին մինչև 7 տարի ժամկետով, ազատ շուկայական տոկոսադրույքով, որը միջին հաշվով կազմել է 15-21%: Յուրաքանչյուր ենթավարկ պետք է տրամադրվեր ՀՀ այն ձեռնարկություններին, որոնք ստեղծվել են համաձայն գործող օրենսդրությանը, առնվազն 51% մասնավոր բաժնետիրությամբ, ընդգրկված են արտադրության, ագրոբիզնեսի, առևտրային ծառայությունների, առևտրի, շինարարության, հանքարդյունաբերության, էներգետիկ ծառայությունների, տրանսպորտի և հաղորդակցության բնագավառներում:

ՀԲ-ը, ՀՀ առևտրային բանկերի հավատագրման չափանիշների և ընթացակարգի համաձայն, ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացմամբ, Ծրագրի շրջանակներում աշխատելու նպատակով ընտրել ու հավատարմագրել է 12 առևտրային բանկեր: 1997 թ. հավատարմագրվել են «Հայագրոբանկը», «Հայներարտբանկը», «Գլաձոր բանկը», «Լենդբանկը», «Կոնվերսբանկը» և «Շիրակինվեստբանկը»: Եվս հինգ բանկեր հավատարմագրվել են 1998 թ. ընթացքում («Ինեկոբանկ», «Անելիք բանկ», «Տրաստբանկ», «Կրեդիտ-Երևան բանկ» և «Հայէկոնոմբանկ»), մեկ բանկ` 1999 թ.-ին («Արդշինբանկ»): Հավատարմագրված բանկերին ՀՀ կառավարությունը վարկային միջոցները հատկացրել է` դրանց հետ Լրացուցիչ վարկային համաձայնագրեր (այսուհետ` ԼՎՀ) կնքելու ձևով: Ընդհանուր առմամբ, մասնակից բանկերի հետ Ծրագրի շրջանակներում կնքվել է թվով 23 ԼՎՀ` 13,183,276.0 ԱՄՆ դոլար գումարով (Աղյուսակ 4):

 

Աղյուսակ 4

 

«Ձեռնարկությունների զարգացման» վարկային ծրագրի կատարողականն ըստ բանկերի

 

ԱՄՆ դոլար

Մասնակից ֆինանսական հաստատություն

Լրացուցիչ վարկային համաձայնագրի

Լրացուցիչ վարկային համաձայ-
նագրերի ստորագրման ամսաթիվը

Հաստատ-
ված ենթածրագ-
րերի քանակը

Հաստատված ենթածրագ-
րերի գումարը

Տրա-
մադրված գումարը

Գումարը

Տեսակարար կշիռն ընդհա-
նուրի մեջ

1

2

3

4

5

6

7

Հայներարտ բանկ

270,000.00

2.0%

28.10.1997

2

270,000.00

270,000.00

Գլաձոր բանկ

400,000.00
200,000.00
400,000.00
346,330.90

 

28.10.1997
25.02.1999
15.04.1999
08.09.1999

11

1,346,330.90

1,346,330.90

Ընդամենը

1,346,330.90

10.2%

 

 

 

 

Հայագրոբանկ

1,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
800,000.00

 

28.10.1997
18.03.1998
15.05.1999
08.09.1999

25

4,300,000.00

4,300,000.00

Ընդամենը

4,300,000.00

32.6%

 

 

 

 

Շիրակինվեստբանկ

400,000.00
49,000.00

 

28.10.1997
20.10.1998

3

449,000.00

449,000.00

Ընդամենը

449,000.00

3.4%

 

 

 

 

Լենդ բանկ

497,088.00

3.8%

28.10.1997

4

497,088.00

497,088.00

Կոնվերս բանկ

600,000.00
848,287.00

 

28.10.1997
8.09.1999

9

1,448,287.00

1,448,287.00

Ընդամենը

1,448,287.00

11.0%

       

Ինեկո բանկ

400,000.00
626,461.00

 

14.09.1998
08.09.1999

9

1,026,461.00

1,026,461.00

Ընդամենը

1,026,461.00

7.8%

       

Կրեդիտ-Երևան բանկ

1,000,000.00
424,408.00

 

13.10.1998
05.02.1999

10

1,424,408.00

1,424,408.00

Ընդամենը

1,424,408.00

10.8%

       

Հայէկոնոմբանկ

316,743.00

2.4%

10.11.1998

4

316,743.00

316,743.00

Անելիք բանկ

400,000.00
604,958.00

 

23.12.1998
08.09.1999

10

1,004,958.00

1,004,958.00

Ընդամենը

1,004,958.00

7.6%

       

Տրաստ բանկ

600,000.00

4.6%

01.05.1999

4

600,000.00

600,000.00

Արդշինբանկ

500,000.00

3.8%

10.06.1999

2

500,000.00

500,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13,183,275.90

100.0%

 

93 1

13,183,275.90

13,183,275.9

________________

1 Մեկ ենթածրագիր ֆինանսավորվել է երկու բանկերի կողմից:

 

01.09.2003 թ. դրությամբ նշված բանկերից երեքում («Կրեդիտ-Երևան», «Արդշինբանկ», «Գլաձոր») նշանակվել է ժամանակավոր ադմինիստրացիա, 3 բանկ («Տրաստբանկ», «Շիրակինվեստբանկ», «Լենդբանկ») գտնվում են լուծարման գործընթացում:

Չմարված ենթավարկերի մասով «Շիրակինվեստ», «Լենդ» և «Գլաձոր» բանկերի ու ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության միջև կնքվել են պահանջի իրավունքի զիջման (ցեսիայի) վերաբերյալ պայմանագրեր (մանրամասն տեղեկությունները բերված են հավելված 2-ում):

 

Աղյուսակ 5

 

ՀՀ ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարության եվ բանկերի միջեվ կնքված պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագրերով զիջվող գումարների վերաբերյալ 01.09.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Բանկի անվանումը

Զիջվող պահանջի գումարը

Պարտավորության մայր գումարը

Պահանջի իրավունքը զիջելուց հետո մարված մայր գումար և տոկոս

«Շիրակինվեստբանկ» ԲԲԸ

449,000.0

335,301.0

139,924.0

«Լենդբանկ» ԲԲԸ

396,880.0

89,715.0

301,450.0

«Գլաձորբանկ» ՓԲԸ

538,446.7

516,671.1

0.0

 

Ծրագրի շրջանակներում հաստատվել և ֆինանսավորվել են 92 ենթավարկային ծրագրեր: Վարկերի 71.7%-ը հատկացվել է արդյունաբերության, 10.9%-ը` գյուղատնտեսության, 1.1%-ը` շինարարության, և 16.3%-ը` ծառայությունների ոլորտներին: Հաստատված գործարար ծրագրերի 48.9%-ը բաժին է ընկնում Երևանին, 12%-ը` Արմավիրի, 6.5%-ը` Արարատի, 7.6%-ը` Արագածոտնի, 8.7%-ը` Կոտայքի մարզերին, Շիրակի և Լոռու մարզերին` 4.3-ական տոկոս, Վայոց ձորի մարզին` 2.2%, Գեղարքունիքի մարզին` 2.2%, Տավուշի մարզին` 2.2% և Սյունիքի մարզին` 1.1%:

Ծրագրի ավարտին (01.07.2002 թ.) վարկային գծով հաստատված 92 ենթավարկերի դիմաց փաստացի հատկացված 13,183,276.0 ԱՄՆ դոլարից ենթավարկառուների կողմից բանկերին մարվել է 8,226,623.0 ԱՄՆ դոլար` 62.4% (Աղյուսակ 6), ընդ որում` 40 ենթավարկեր (5,427,178.7 ԱՄՆ դոլար) մարվել են ամբողջությամբ (41%):

 

Աղյուսակ 6

 

ԱՄՆ դոլար

Մասնակից բանկը

Լրացուցիչ վարկային համաձայնագիր

Ենթածրագրերի գումարը

Մարված գումարը

Մնացորդ

Հայներարտբանկ

270,000.00

270,000.00

270,000.00

0.00

Հայագրոբանկ

4,300,000.00

4,300,000.00

3,736,591.40

563,408.60

Շիրակինվեստ բանկ

449,000.00

449,000.00

113,700.94

335,299.06

Լենդ բանկ

497,088.00

497,088.00

385,225.89

111,862.11

Կոնվերս բանկ

1,448,287.00

1,448,287.00

437,967.63

1,010,319.37

Գլաձոր բանկ

1,346,330.90

1,346,330.90

400,131.00

946,199.90

Ինեկո բանկ

1,026,461.00

1,026,461.00

799,898.50

226,562.50

Կրեդիտ-Երևան բանկ

1,424,408.00

1,424,408.00

683,606.16

740,801.84

Հայէկոնոմբանկ

316,743.00

316,743.00

311,452.00

5,291.00

Անելիք բանկ

1,004,958.00

1,004,958.00

325,365.00

679,593.00

Տրաստ բանկ

600,000.00

600,000.00

480,184.46

119,815.54

Արդշինբանկ

500,000.00

500,000.00

282,500.00

217,500.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13,183,275.90

13,183,275.90

8,226,622.98

4,956,652.92

 

Ենթավարկերի ցանկը և իրականացման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկությունը մանրամասն ներկայացված են հավելված 3-ում:

 

1.4. Մասնակից բանկերի վերաբերյալ

 

Ծրագրի մասնակից առևտրային բանկերից մի քանիսը պարբերաբար խախտել են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հիմնական տնտեսական նորմատիվները, ունեցել են իրացվելիության և ընդհանուր կապիտալի ավելացման խնդիրներ, բազմիցս ԱՖԾԿԿ ներկայացված ենթավարկերի փաթեթները ձևավորվել են անփույթ, դրանցում ընդգրկվել են ակնհայտ անարժանահավատ փաստաթղթեր: Այդ ամենի մասին բազմիցս նշվել է նաև ԲԽԿ-ի, ՀԲ-ի և անկախ աուդիտորական հաշվետվություններում: Այսպես, «Հայագրոբանկը» 09.2000-04.2001թ թ. ժամանակահատվածում խախտել է մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի հիմնական տնտեսական նորմատիվը և խնդիրներ է ունեցել` կապված իրացվելիության ցածր աստիճանի հետ:

«Կրեդիտ-Երևան» բանկը, սկսած 01.1999 թ.-ից, պարբերաբար խախտել է ընդհանուր կապիտալի համարժեքության, հիմնական կապիտալի համարժեքության, բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների հարաբերակցության և մեկ վարկառուի ռիսկի առավելագույն չափի հիմնական տնտեսական նորմատիվները (վերջին նորմատիվը 1999 թ. օգոստոսին խախտվել է 18 վարկերի գծով): Բանկի կողմից ներկայացված 10 ենթածրագրերից 5-ի գործարար ծրագրերը և փաստաթղթերի փաթեթները («Ագրինեքս» ԲԲԸ, «Արա Մարության» ՍՊԸ, «Գարրի-1» ՍՊԸ, «Քիմռեակտիվ» ԲԲԸ և «Փարվանա» ԲԲԸ) լուրջ թերություններ են ունեցել, և պատահական չէ, որ այդ ենթավարկերը հետագայում ժամկետանցի են վերածվել:

«Գլաձոր» բանկի ընդհանուր կապիտալը 1999 թ. վերջում, ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների, կազմել է 524,000.0 հազ. դրամ: Սակայն Amyot Exco անկախ աուդիտորական ընկերությունն իր եզրակացության մեջ արձանագրել է, որ բանկի ճշգրտված ընդհանուր կապիտալը կազմում է 379,531.0 հազ. դրամ, որը չի համապատասխանում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափին (1999 թ. համար սահմանված էր 800.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, իսկ 2000 թ. հունվարի 1-ից` 1.0 մլն ԱՄՆ դոլար), և 2000 թ.-ի ընթացքում ընդհանուր կապիտալի չհամալրման դեպքում՝ ՀՀ կենտրոնական բանկը կարող էր բանկային գործունեության արտոնագիրը հետ վերցնել:

Այս բանկն առանձնանում է նաև նրանով, որ հատկացված 11 ենթավարկերից 8-ը հետագայում խնդրահարույց են դարձել, և ժամկետանց պարտավորություններ են գոյացել: Նշված ենթավարկերի գործարար ծրագրերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դրանք կազմվել և հաստատվել են` առանց լուրջ տեխնիկատնտեսական վերլուծության, առանձին դեպքերում ճիշտ չի գնահատվել շուկայի իրական վիճակը:

Amyot Exco-ի կողմից նույնպիսի խախտում է արձանագրվել նաև «Լենդբանկում» կատարված աուդիտի ժամանակ: Բացի այդ, «Լենդբանկը», սկսած 01.1999 թ.-ից, պարբերաբար խախտել է նաև «բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերակցությունն ընդհանուր ակտիվներին» (Ն21) և «մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը» (Ն3) հիմնական տնտեսական նորմատիվները:

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների խախտումներ են թույլ տվել նաև «Շիրակինվեստ», «Տրաստ» և «Կոնվերս» բանկերը: Նշված հարցերը Ծրագրի կառավարման խորհրդի քննարկմանը չեն ներկայացվել:

 

1.5. Ենթածրագրեր

 

Առևտրային բանկերի կողմից ԱՖԾԿԿ-ին ներկայացրած ենթածրագրերի ընտրանքային ստուգումը ցույց է տվել, որ ոչ լիարժեք կազմված փաթեթներով հատկացված վարկերը, որպես կանոն, խնդրահարույց են, դրանց գծով ժամկետանց պարտավորություններ են գոյացել, իսկ ներկայացված գործարար ծրագրերը, առանձին դեպքերում, կամ չեն իրականացվել, կամ մինչև վերջ չեն հասցվել, կամ էլ` պարզապես խաբեություն է եղել (մանրամասն արտացոլված է հավելված 4-ում): ԱՖԾԿԿ-ն բանկերի կողմից ներկայացված ենթածրագրերի փաթեթներն ուսումնասիրել է` Համաձայնագրով պոտենցիալ վարկառուներին և ընդունելի բիզնեսին ներկայացվող չափորոշիչներին համապատասխանության առումով: Մասնակից բանկերի կողմից ներկայացված ենթավարկային ծրագրերը, ըստ Համաձայնագրի (յուրաքանչյուր մասնակից բանկի համար առաջին երեք և 150,000.0 ԱՄՆ դոլարից ավելի վարկերի համար նախապես ստանալով ԲԽԿ-ի դրական կարծիքը), հավանության են արժանանում ԱՖԾԿԿ-ի կողմից և ներկայացվում ՀԲ-ի հաստատմանը` ընդունելիության հետևյալ չափանիշները բավարարելու դեպքում.

1. Ենթավարկառու.

 Ենթավարկառուն ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան ստեղծված ձեռնարկություն է` առնվազն 51% մասնավոր բաժնեմասով,

 ենթավարկառուն ունի պարտավորությունների և կապիտալի առավելագույնը 3:1 հարաբերակցություն («պարտավարություն» տերմինը նշանակում է մեկ տարուց ավելի ժամկետ ունեցող պարտավորությունները` ներառյալ ներկա կնքվելիք ենթավարկի պայմանագիրը, «կապիտալ» տերմինը նշանակում է` ակտիվներ` հանած պարտավորություններ),

 ենթավարկառուն պետք է ունենա ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք աուդիտի են ենթարկվել առնվազն վերջին տարվա ընթացքում:

2. Ենթածրագիրը պետք է.

 առնչվի ենթավարկառուի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականով նախատեսված գործունեության տեսակին,

 երաշխավորված լինի մասնակից բանկի կողմից որպես տեխնիկապես իրագործելի և ֆինանսապես կայուն ծրագիր,

 մշակված լինի շրջակա միջավայրի պահպանության ստանդարտների և ՀՀ օրենքների համաձայն` հաստատված լիազորված պետական մարմնի կողմից,

 բավարարի բոլոր այն լրացուցիչ պահանջները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են ներկայացվել Ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից:

ՀԲ-ի կողմից գործարար ծրագրերը հաստատվելուց հետո, ձեռնարկությունները պետք է ինքնուրույն իրականացնեին գործարար ծրագրում նախատեսված գնումները, որից հետո տեղական բանկի միջոցով ԱՖԾԿԿ-ին ներկայացնեին գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերը և ստանային համապատասխան փոխհատուցում (տեղական գնումները փոխհատուցվել են 80%-ի չափով):

 

1.6. Հաշվետվություններ

 

ԱՖԾԿԿ-ի կողմից «Ձեռնարկությունների զարգացում» ծրագրով ներկայացված հաշվետվությունների փաթեթում բացակայում են 1997-1999 թվականների «Հաշվետու տարում ծրագրի իրականացման վերաբերյալ» Ձև 3 հաշվետվությունները:

ԱՖԾԿԿ-ի կողմից 1999, 2000, 2001 թթ. Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններում փաստացի վճարումներն արտացոլված են հավաստի: Սակայն նույն տարիների «ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքներում և ԱՖԾԿԿ-ի կողմից նշված հաշվետվություններում նույն ցուցանիշների միջև առկա են տարբերություններ, որոնք բերված են Աղյուսակ 7-ում:

 

Աղյուսակ 7

 

«Ձեռնարկությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում կատարված փաստացի վճարումները

   

Տարի

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված
ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար միջին տարեկան փոխարժեքը1

Փաստացի վճարումներն ըստ պետական բյուջեի տարեկան հաստատված հաշվետվության

Փաստացի վճարումներն ըստ ԱՖԾԿԿ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների (ԱՄՆ դոլար)

Տարբերու-
թյունը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

1

2

3

4=3/2

5

6=4-5

1999

535.03

3,849,730,900.00

7,195,355.21

6,612,817.95

582,537.26

2000

539.52

1,296,091,100.00

2,402,304.09

2,748,675.22

-346,371.13

2001

555.08

645,089,930.00

1,162,156.68

1,525,037.93

-362,881.25

____________________

1 ՀՀ կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ:

 

2001 թ.-ին «Ձեռնարկությունների աջակցման հիմնադրամի» կողմից փաստացի ծախսվել է 416,549.0 ԱՄՆ դոլար, սակայն ԱՖԾԿԿ-ի «հաշվետու տարում ծրագրի իրականացման վերաբերյալ» հաշվետվության մեջ արտացոլվել է 403,019.0 ԱՄՆ դոլար, այսինքն` 13,530.0 ԱՄՆ դոլարով պակաս, որը ներառվել է առ 01.01.2002 թ. ամփոփ հաշվետվության մեջ (Ձև 2):

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել են իրավական ակտերի խախտումներ և Ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղ գտած թերություններ, վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման փաստեր:

1. Ծրագրին մասնակից 12 բանկերից 6-ը («Կրեդիտ-Երևան», «Գլաձոր», «Լենդ», «Շիրակինվեստբանկ», «Արդշինբանկ», «Միավորված») գտնվում են անվճարունակության կամ լուծարման գործընթացում:

2. Մասնակից մի շարք բանկերի կողմից ԱՖԾԿԿ-ին ներկայացված ենթավարկերի փաթեթներում ներառվել են ակնհայտ անարժանահավատ փաստաթղթեր.

 ներկայացված առանձին գործարար ծրագրեր կազմվել են անբավարար մասնագիտական մակարդակով, չի կատարվել շուկայի համակողմանի վերլուծություն, առանձին դեպքերում դրանք կամ չեն իրականացվել, կամ մինչև վերջ չեն հասցվել, կամ էլ՝ խաբեություն են եղել,

 ենթավարկառու ձեռնարկությունների ֆինանսական հաշվետվությունները բազմիցս պարունակել են դրանց կազմման և առանձին ձևակերպումների հաճախակի կրկնվող սխալներ, հստակ չեն արտացոլել ձեռնարկությունների սեփական կապիտալի ավելացման աղբյուրները,

 ենթավարկերի փաթեթներում առկա են չստորագրված կամ կասկածելի ստորագրություններով, անվավեր կնիքներով կնքված, չհամարակալված և գործող օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանող փաստաթղթեր:

3. Անվավեր կնիքով հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա ԱՖԾԿԿ-ն «Կայծ-76» ՍՊԸ-ին փոխհատուցել է 14,608.0 հազ. դրամ:

4. Համաձայնագրով նախատեսված (Հավելված 3-ի մաս «C» կետ 2, մաս «B» կետ 1, գնումների կատարման ուղեցույցի 3.5 և 3.6 կետեր, ԼՎՀ-ի հավելված 4-ի մաս «Գ» կետ 2) ապրանքների և ծառայությունների գնումների իրականացման կարգը խախտելու պայմաններում վարկային միջոցներից «Ագրինեքս» ԲԲԸ-ին փոխհատուցվել է մոտ 350,000.0 ԱՄՆ դոլար:

5. ԱՖԾԿԿ-ում բացակայում էին 1997-1999թ թ. «Ձեռնարկությունների զարգացում» ծրագրի «Հաշվետու տարում ծրագրի իրականացման վերաբերյալ» Ձև 3 հաշվետվությունները:

6. 1999-2002թ թ. «ՀՀ պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքներում արտացոլված փաստացի վճարումները տարբերվում են ԱՖԾԿԿ-ի կողմից իրականում կատարված վճարներից:

Քանի որ ծրագրի հիմնական նպատակներն են`

 նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը,

 զարգացնել մասնավոր ձեռնարկությունների ներդրումային պոտենցիալը և արտաքին շուկաներում ներկայանալու հնարավորությունը,

 նպաստել իրացման ներքին և արտաքին շուկաների ընդլայնմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը,

 ամրապնդել առևտրային բանկերը, այլ ֆինանսական հաստատություններն ու կապիտալի շուկան,

ինչպես նաև, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ տրամադրված վարկերի զգալի մասը հետ չի վերադարձվել, ծրագրերում մասնակից բանկերի 50%-ը (12 բանկերից 6-ը) գտնվում են լուծարային կամ անվճարունակության գործընթացում, իսկ 01.10.2003 թ. դրությամբ Ծրագրով վարկ ստացած ձեռնարկություններից`

 սնանկ են ճանաչվել 8-ը,

 հարկային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով գույքի բռնագանձման վճիռ է կայացվել 8-ի նկատմամբ,

 վնասով են աշխատում 4-ը,

 առևտրային բանկերի կողմից դատական հայցեր են ներկայացվել 25-ի նկատմամբ,

ուստի Ծրագրի իրականացման արդյունավետության վերջնական գնահատականը հնարավոր կլինի տալ առևտրային բանկերում, «Զարգացման հայկական գործակալությունում» և վարկերն օգտագործած ձեռնարկություններում ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո:

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի տնօրենը վերահսկողության արդյունքներին ծանոթացել է 09.12.2003 թ., որի վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն: Վերջինս առարկություն է ունեցել հաշվետվության «Եզրակացություն» մասի 4-րդ կետի վերաբերյալ:

 

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ծրագրի իրականացման արդյունավետության և նպատակայնության իրական գնահատականը տալու և տարբեր մարմինների (այդ թվում նաև` իրավապահ) կողմից արդեն իսկ կատարված ստուգումների, ուսումնասիրությունների և այլ միջոցառումների արդյունքում ձեռքբերված տեղեկությունները կոորդինացնելու, վերլուծելու և ամփոփելու նպատակով, նպատակահարմար ենք գտնում հարցը ներկայացնել «Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների, վարկերի, դրամաշնորհների և մարդասիրական օգնությունների օգտագործման արդյունավետությունն ուսումնասիրող» Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով:

 

հավելված 1

  

«Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրով «Կառուցվածքային բարեփոխումների» իրականացման վերաբերյալ 30.09.2002 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի
բաղադրամաս

Պայմանագիր

Պայմանագրի գումարը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ

Պատասխանատու գործակալություն

Ծրագրի նկարագրությունը

Փաստացի վճարված գումար

1

2

3

4

5

6

7

Ծրագրի իրականացման բաղադրամաս

Մինաս Հարությունյան

5,000.00

10.06.1997

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Ավտոմատացված կառավարման համակարգի մշակում

5,000.00

Քեյ Փի Էմ Ջի Հայաստան

12,000.00

04.07.1997

 

Շիրակինվեստբանկի աուդիտ

12,000.00

Քեյ Փի Էմ Ջի Հայաստան

10,000.00

28.03.1998

 

Գլաձոր բանկի աուդիտ

10,000.00

Քեյ Փի Էմ Ջի Հայաստան

10,000.00

08.04.1998

 

Լենդ բանկի աուդիտ

10,000.00

ARCO Handelsgesellschaft m. b. H.

14,996.00

27.05.1997

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

ԾԻԳ-ի համար սարքավորումների գնում

14,816.05

«Միկրքրինգ» արտադրական կոոպերատիվ

49,885.00

22.05.2002

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

ԾԻԳ-ի համար սարքավորումների գնում

49,453.00

«Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ

6,300.00

10.06.1998

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Աուդիտ

6,300.00

«Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ

8,000.00

11.06.1999

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Աուդիտ

8,000.00

«Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ

4,998.72

29.06.2000

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Աուդիտ

4,998.72

«Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ

4,000.00

06.06.2001

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Աուդիտ

4,000.00

«Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ

2,000.00

27.06.2002

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Աուդիտ

2,000.00

ԾԻԳ-ի ծախսեր

224,708.79

 

Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Վերապատրաստման, գործուղման ծախսեր և աշխատավարձ

224,708.79

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

351,888.51

 

 

 

351,276.56

Ձեռնարկությունների աջակցման հիմնադրամ

ՁԱՀ

1,000,000.00

 

Առևտրի և արդյունաբերության նախարարություն

 

1,000,000.00

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,000,000.00

 

 

 

1,000,000.00

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

Ֆիշեր Վուդբրիջ խորհրդատվական ընկերություն

66,528.00

15.04.1997

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

66,274.00

Ֆիշեր Վուդբրիջ խորհրդատվական ընկերություն

529,512.00

03.07.1997

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

517,621.00

Ֆիշեր Վուդբրիջ խորհրդատվական ընկերություն

183,013.00

01.06.1998

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

180,531.59

Asquith International Ltd. UK

11,928.00

15.09.1997

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ԲԽԿ-ի համար սարքավորումների գնում

11,928.00

Երկու պայմանագիր տեղական անձնակազմի հետ 1999 թ. հունվարի համար

1,200.00

01.01.1999

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Բանկային խորհրդատվական կենտրոն

1,200.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

792,181.00

 

 

 

777,554.59

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲԱՇԽՎԱԾ

2,144,069.51

 

 

 

2,128,831.15

 

հավելված 2

  

ՀՀ ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարության եվ ՀՀ տարածքում գործող բանկերի հետ կնքված պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագրերով զիջվող գումարների վերաբերյալ («Ձեռնարկությունների զարգացում») 01.09.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Վարկառուի անվանումը

Ենթավարկի գումարը

Զիջվող պահանջի գումարը

Պարտավորու-
թյուն մայր գումարի գծով

Պահանջի իրավունքը զիջվելուց հետո ընդամենը մարված գումար (մայր գումար և տոկոս)

Ծանոթություն

1

2

3

4

5

6

«Շիրակինվեստբանկ» ԲԲԸ

«Գյումրու կաթ-յուղ-պանիր բազա» ԲԲԸ

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,517.00

27.12.1999 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Դատարանի N2-306 վճիռ

«Տավրոս կոշիկի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

149,000.00

149,000.00

56,535.00

92,467.00

27.12.1999 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Դատարանի 14.06.2000 թ. N2-541վճիռ և 19.06.2000 թ. լրացուցիչ վճիռ

«Կոնսուլ» ՍՊԸ

150,000.00

150,000.00

128,766.00

44,940.00

27.12.1999 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Դատարանի 29.06.2000 թ. NՆՈ 2-98 վճիռ բռնագանձում կատարելու վերաբերյալ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

449,000.00

449,000.00

335,301.00

139,924.00

 

«Լենդբանկ» ԲԲԸ

«Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ

159,228.00

182,860.00

-

159,228.00

16.06.2001 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Վարկի մայր գումարը 24.10.2001 թ. ամբողջությամբ մարվել է: Պարտք է տոկոսի և տույժի գումար

Շահումյանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ

118,145.00

57,719.00

-

61,727.00

16.06.2001 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Վարկի մայր գումարը ամբողջությամբ մարվել է:

«Նյու Վեյվ» ՍՊԸ

99,715.00

93,678.00

89,715.00

14,996.00

16.06.2001 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: 15.10.2001 թ. հաշտության մասին համաձայնագրով ամբողջ պարտավորությունն ամրագրված է մեկ թվի մեջ` 95,118.00 ԱՄՆ դոլար, մարումներից պակասում է այդ պարտավորության չափը: ՀՀ տնտեսական դատարանի կողմից կայացվել է վճիռ` 15.10.2001 թ. հաշտության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման պարտավորեցման մասին

«Հայթեքս» ՍՊԸ

120,000.00

62,623.00

-

65,499.00

16.06.2001 թ. պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր: Վարկն ամբողջությամբ մարվել է: Պարտավորություն չունի:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

497,088.00

396,880.00

89,715.00

301,450.00

01.03.2003 թ. կնքվելէ պարտավորությունների փոխադարձ կարգավորման մասին արձանագրություն:

«Գլաձոր բանկ» ԲԲԸ

«Գոֆրոպակ» ՍՊԸ

148,000.00

113,284.00

112,261.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության պայմանագրի մասին: Բանկից ստացվել է վարկային գործը:

«Կայծ-76» ՍՊԸ

119,816.00

80,211.00

80,211.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության պայմանագրի մասին: Դիմում է ներկայացվել Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական (ԱԳԿՊ) կոմիտե` պայմանագրի պետական գրանցման համար: ԱԳԿՊ-ի Էրեբունու ստորաբաժանումը, իր 12.05.2003 թ. թիվ 1404/2577 գրությամբ մերժել է պետական գրանցման դիմումը: Բանկից ստացվել է վարկային գործը: ԴԱՀԿ-ի Երևանի ստորաբաժանումը տեղեկացվել է պարտատիրոջ փոփոխության մասին: ԴԱՀԿ-ի Երևանի ստորաբաժանումը տեղեկացրել է, որ վարկառուն 2002 թ. ճանաչվել է սնանկ, իսկ հարուցած բոլոր կատարողական վարույթները կարճվել են: Այդ մասին գրություն է ուղարկվել ՀՀ ՖԷՆ իրավաբանական վարչություն: Նախարարությունը պարտատիրոջ գրանցման մասին գրություն է ներկայացրել ՀՀ տնտեսական դատարան:

«Ուրարտու» ԲԲԸ

139,957.00

65,971.00

52,094.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության պայմանագրի մասին: Դիմում է ներկայացվել ԱԳԿՊ կոմիտե` պայմանագրի պետական գրանցման համար: Բանկից ստացվել է վարկային գործը: Պատրաստվում է հայցադիմում ՀՀ տնտեսական դատարան ներկայացնելու համար:

«50/50» ՍՊԸ

144,000.00

144,000.00

144,000.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության մասին: ԱԳԿՊ կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներից վերցվել է 2 հատ գրավի վկայական, իսկ 1 դիմումի մասով Մարաշի ստորաբաժանումից 15.05.2003 թ. թիվ 1174ա գրությամբ ստացվել է մերժում: Բանկից ստացվել է վարկային գործը: Պարտաստվում է հայցադիմում` ՀՀ տնտեսական դատարան ներկայացնելու համար:

«Կարմիր լոլիկ» ՍՊԸ

147,986.00

95,332.00

95,332.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության պայմանագրի մասին: 13.05.2003 թ. դիմում է ներկայացվել ԱԳԿՊ կոմիտե` պայմանագրի պետական գրանցման համար: Բանկից ստացվել է վարկային գործը: Պատրաստվում է հայցադիմում ՀՀ տնտեսական դատարան ներկայացնելու համար:

«Մեծամորի հացի գործարան» ԲԲԸ

74,999.00

39,649.00

32,773.00

-

Պարտապանը ծանուցվել է նոր պարտատիրոջ և կնքված գործակալության պայմանագրի մասին: 12.05.2003 թ. դիմում է ներկայացվել ԱԳԿՊ կոմիտե` պայմանագրի պետական գրանցման համար: Բանկից ստացվել է վարկային գործը: Պատրաստվում է հայցադիմում ՀՀ տնտեսական դատարան ներկայացնելու համար:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

774,758.00

538,447.00

516,671.00

0.00

Բանկի հետ կնքվել է փոխադարձ պարտավորությունների կարգավորման համաձայնագիր և գործակալության պայմանագիր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,720,846.00

1,384,327.00

941,687.00

441,374.00

 

 

հավելված 3

  

«Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքն ըստ ենթավարկառուների 01.07.2003 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

Մասնակից բանկը

Լրացուցիչ վարկային համաձայնագիր

Ենթավարկառու

Ենթածրագրի գումարը

Մարված գումարը

Մնացորդ

1

2

3

4

5

6

Հայներարտբանկ

270,000.00

«Երևանի գեղարվեստական ժամացույցների գործարան» ԲԲԸ

150,000.00

150,000.00

0.00

 

«Հայճենապակի» ԲԲԸ

120,000.00

120,000.00

0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

270,000.00

 

270,000.00

270,000.00

0.00

Հայագրոբանկ

1,000,000.00

«Տիգրան մեծ» ՓԲԸ

141,326.00

141,326.00

0.00

1,500,000.00

«Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ

150,000.00

150,000.00

0.00

1,000,000.00

Երևանի գարեջրի գործարան

407,000.00

407,000.00

0.00

800,000.00

 

 

 

0.00

 

«Ոսկե աքաղաղ» ԲԲԸ

51,678.70

51,678.70

0.00

 

«Ապարանշին» ԲԲԸ

19,931.00

5,908.00

14,023.00

 

«Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ

149,000.00

149,000.00

0.00

 

«Տիգրան մեծ» ՓԲԸ

272,355.00

272,355.00

0.00

 

«Վանատուր» ՍՊԸ

66,625.00

66,625.00

0.00

 

«Աշոտ Երկաթ» կոոպ

38,308.00

27,595.40

10,712.60

 

«Իշխան» ՍՊԸ

46,440.00

46,440.00

0.00

 

«Իջևանի գինու գործարան» ԲԲԸ

147,081.30

97,081.30

50,000.00

 

«Արմենիա-Լադա» ՓԲԸ

148,000.00

111,000.00

37,000.00

 

«Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ

368,750.00

258,125.00

110,625.00

 

«ՄԱՊ պահածոների գործարան» ԲԲԸ

311,817.00

311,817.00

0.00

 

«Լիկվոր» ՍՊԸ

35,000.00

35,000.00

0.00

 

«Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ

76,048.00

20,000.00

56,048.00

 

«Աշտարակի պահածոների գործարան»

73,339.00

73,339.00

0.00

 

«Համակցված կերերի գործարան» ԲԲԸ

420,000.00

420,000.00

0.00

 

«Որդի Սպարտակ» ՍՊԸ

23,941.00

23,941.00

0.00

 

«Գետափ» ԲԲԸ

145,000.00

145,000.00

0.00

 

«Վեդու գինու գործարան» ԲԲԸ

275,000.00

275,000.00

0.00

 

«Արտաշատի գինու-կոնյակի գործարան»

500,000.00

500,000.00

0.00

 

«Վանաձորի ոչ ալկոհոլային խմիչքների գործարան»

41,068.00

41,068.00

0.00

 

«Տիգրան» ՍՊԸ

96,800.00

96,800.00

0.00

 

«Գետափի գինու գործարան»

295,492.00

10,492.00

285,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4,300,000.00

 

4,300,000.00

3,736,591.40

563,408.60

Շիրակինվեստ
բանկ

400,000.00

«Տավրոս» ԲԲԸ

149,000.00

92,466.94

56,533.06

49,000.00

 

 

 

0.00

 

«Կոնսուլ» ՍՊԸ

150,000.00

21,234.00

128,766.00

 

«Գյումրի կաթ» ԲԲԸ

150,000.00

 

150,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

449,000.00

 

449,000.00

113,700.94

335,299.06

Լենդ բանկ

497,088.00

«Ագրոսերվիս» ԲԲԸ

118,145.00

94,582.39

23,562.61

 

«Հայտեքս» ՍՊԸ

120,000.00

107,419.51

12,580.49

 

«Նյու Վեյվ» ՍՊԸ

99,715.00

23,995.99

75,719.01

 

 

«Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ

159,228.00

159,228.00

0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

497,088.00

 

497,088.00

385,225.89

111,862.11

Կոնվերս բանկ

600,000.00

«Սակ-Եվրոպա» ՍՊԸ

148,243.00

131,250.00

16,993.00

848,287.00

«Երևանի փորձարարական գործարան» ԲԸԸ

144,000.00

60,717.63

83,282.37

 

«Բաղրամյանի կաթի գործարան» ԲԲԸ

100,000.00

 

100,000.00

 

«Անեստի» ՍՊԸ

149,000.00

119,000.00

30,000.00

 

«Փոքրիկ Նարե» ԲԲԸ

150,000.00

40,000.00

110,000.00

 

«Աշոտաբերդ» ՍՊԸ

137,200.00

70,000.00

67,200.00

 

«Վերածնունդ Հայրապետյան» ՍՊԸ

320,000.00

15,000.00

305,000.00

 

«Ուլիս» ԲԲԸ

259,844.00

 

259,844.00

 

«Լուիզ և Մհեր» ՍՊԸ

40,000.00

2,000.00

38,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,448,287.00

 

1,448,287.00

437,967.63

1,010,319.37

Գլաձոր բանկ

400,000.00

«Մեծամորի հացի գործարան» ԲԲԸ

74,999.00

42,225.00

32,774.00

200,000.00

 

 

 

 

400,000.00

 

 

 

 

346,330.90

 

 

 

 

 

«Նյու Վեյվ» ՍՊԸ

99,590.00

44,340.00

55,250.00

 

«Կայծ 76» ՍՊԸ

119,816.00

62,376.00

57,440.00

 

«Գաջեգործ» ԲԲԸ

134,310.00

13,056.00

121,254.00

 

«Գոֆրոպարկ» ՍՊԸ

148,000.00

 

148,000.00

 

«Էներգաշինարդ» ԲԲԸ

148,000.00

148,000.00

0.00

 

«Կարմիր լոլիկ» ՍՊԸ

147,986.00

 

147,986.00

 

«Ուրարտու» ԲԲԸ

139,957.00

86,464.00

53,493.00

 

«Սոմար» ՍՊԸ

139,787.00

3,670.00

136,117.00

 

50/50 ՍՊԸ

144,000.00

 

144,000.00

 

«Բում» ՍՊԸ

49,885.90

 

49,885.90

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,346,330.90

 

1,346,330.90

400,131.00

946,199.90

Ինեկո բանկ

400,000.00

«Արարսկոնտրակտ» ՓԲԸ

85,724.00

85,724.00

0.00

626,461.00

 

 

 

 

 

«Իմպուլս-Ա» ՓԲԸ

104,476.00

104,476.00

0.00

 

«Բեկաս» ԲԲԸ

41,011.00

41,011.00

0.00

 

«Սամսոն Սամսոնյան» ՍՊԸ

31,500.00

31,500.00

0.00

 

«Սագա» ՍՊԸ

134,310.00

134,310.00

0.00

 

«Իմպուլս-Ա» ՓԲԸ

109,440.00

109,440.00

0.00

 

«Կարզել» ՍՊԸ

165,000.00

165,000.00

0.00

 

«Իմպուլս-Ա» ՓԲԸ

105,000.00

105,000.00

0.00

 

«Այոս» ՍՊԸ

250,000.00

23,437.50

226,562.50

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,026,461.00

 

1,026,461.00

799,898.50

226,562.50

Կրեդիտ-Երևան
բանկ

1,000,000.00

«Ագրինեքս» ԲԲԸ

350,000.00

50,000.00

300,000.00

424,408.00

 

 

 

0.00

 

«Քիմռեակտիվ» ԲԲԸ

384,427.00

332,881.00

51,546.00

 

«Արա Մարության»

319,998.00

 

319,998.00

 

«Գարրի-1» ՍՊԸ

40,000.00

34,092.00

5,908.00

 

«Հարություն» ՓԲԸ

100,000.00

100,000.00

0.00

 

«Բասխ» ՍՊԸ

50,000.00

50,000.00

0.00

 

«Սիգմա-էներգո» ՍՊԸ

40,000.00

40,000.00

0.00

 

«Վահագն» ԲԲԸ

50,000.00

48,103.16

1,896.84

 

«Փարվանա» ԲԲԸ

50,000.00

12,000.00

38,000.00

 

«Գեվմիկ» ՍՊԸ

39,983.00

16,530.00

23,453.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,424,408.00

 

1,424,408.00

683,606.16

740,801.84

Հայէկոնոմբանկ

316,743.00

«Լիգադենտ» ՓԲԸ

99,885.00

99,885.00

0.00

 

«Արտաշես» ՍՊԸ

156,866.00

156,866.00

0.00

 

«Մարմար-Ա» ՍՊԸ

14,992.00

9,701.00

5,291.00

 

Կրիստալ կոնցեռն

45,000.00

45,000.00

0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

316,743.00

 

316,743.00

311,452.00

5,291.00

Անելիք բանկ

400,000.00

«Ագնեսա» կոոպ

45,000.00

45,000.00

0.00

604,958.00

 

 

 

0.00

 

«Գեղամ-Միլենա» ՍՊԸ

79,942.00

79,942.00

0.00

 

«Ղարս» ՍՊԸ

180,000.00

56,250.00

123,750.00

 

Կոսմետոլոգիայի կենտրոն

100,000.00

10,800.00

89,200.00

 

«Երևան կաթ» ԲԲԸ

95,058.00

73,934.00

21,124.00

 

«Երևան կաթ» ԲԲԸ

124,958.00

43,735.00

81,223.00

 

«Գրիգոր Տաթևացի» ՍՊԸ

50,000.00

10,156.00

39,844.00

 

«Գեղամ-Միլենա» ՍՊԸ

100,000.00

5,548.00

94,452.00

 

«Սարանիստ» կոոպ

100,000.00

 

100,000.00

 

«Վենլո» ՍՊԸ

130,000.00

 

130,000.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,004,958.00

 

1,004,958.00

325,365.00

679,593.00

Տրաստ բանկ


600,000.00

 

 

 

 

 

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ

170,000.00

170,000.00

0.00

 

«Շեն կոնցեռն» ԲԲԸ

180,000.00

113,963.64

66,036.36

 

«Ռեմդետալ» ԲԲԸ

169,593.00

115,813.82

53,779.18

 

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ

80,407.00

80,407.00

0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

600,000.00

 

600,000.00

480,184.46

119,815.54

Արդշինբանկ

500,000.00

«Արարատ պահածո»ՍՊԸ

368,750.00

188,750.00

180,000.00

 

«Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան»

131,250.00

93,750.00

37,500.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

500,000.00

 

500,000.00

282,500.00

217,500.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13,183,275.90

 

13,183,275.90

8,226,622.98

4,956,652.92

  

հավելված 4

 

«Ձեռնարկությունների զարգացում» վարկային ծրագրով տրամադրված ենթավարկերի փաթեթների վերաբերյալ

 

«Անեստի» ՍՊԸ

 

«Անեստի» ՍՊԸ-ն, որը հանդիսանում էր նույն անվանմամբ ԼՏԸ-ի իրավահաջորդը, վարկ ստանալու նպատակով ներկայացրել է գործարար ծրագիր, համաձայն որի ձեռնարկությունը 1997 թ.-ից Բաղրամյանի տարածքում զբաղվել է խոզաբուծությամբ և ունեցել տարեկան 300 տոննա հզորություն: Ըստ գործարար ծրագրի, ձեռնարկությունն ունեցել է խոճկորներ աճեցնելու գոմ, երկու խոզանոց` յուրաքանչյուրը 700 գլխի համար, պահեստներ` 1000 մ2 ընդհանուր տարածքով, փոխադրամիջոցներ և այլն: Սակայն ձեռնարկության 01.01.1999 թ. դրությամբ հաշվապահական հաշվեկշռում, որը վավերացվել է հարկային տեսչության կողմից, ընկերության կանոնադրական կապիտալը եղել է ընդամենը երկու հազ. դրամ, և սեփական կամ վարձակալված հիմնական միջոցներ (գործարար ծրագրում նշված խոզանոցներ, սարքավորումներ, օժանդակ կառույցներ և արտադրամասեր) չի ունեցել: Միաժամանակ, 01.06.1999 թ. դրությամբ միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշռով, հաստատված «Փարոս» ՍՊԸ աուդիտորական կազմակերպության կողմից, ընկերության կանոնադրական կապիտալը դարձել է 53,502.0 հազ. դրամ, ցույց են տրվել նաև հիմնական միջոցներ` 53,500.0 հազ. դրամ արժեքով: Ընդ որում, կանոնադրական կապիտալի համալրումը կատարվել է` որպես հիմնական միջոց գնված մայր խոզերով: Հաշվեկշռում կրկին չեն արտացոլվել արտադրական շենքեր ու սարքավորումներ: Այդուհանդերձ, 1999 թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին «Կոնվերս» բանկի միջոցով «Անեստի» ՍՊԸ-ին տրամադրվել է վարկային գիծ` 149.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով` խոզաբուծության զարգացման համար:

Գործարար ծրագրի համաձայն, այսպես կոչված, «ծախսված գումարները» վերականգնելու համար բանկի կողմից ԱՖԾԿԿ-ին են ներկայացվել պայմանագրեր ու գնման ակտեր, որոնց համաձայն ֆիզիկական անձանցից ընկերությունը գնել է մոտ 1500 գլուխ խոզ և խոճկոր, տարբեր տեսակի կեր: Դրանցում ևս կան անարժանահավատ փաստաթղթեր: Օրինակ, 08.06.1999 թ.-ի N 12 հաշիվ-ապրանքագրով Բաղրամյանի կաթի գործարանից ստացվել և 08.06.1999 թ.-ի N 14 մուտքի օրդերով ընկերության պահեստ է մուտքագրվել 300 տոննա կաթի շիճուկ (այսինքն` մոտ 50 ավտոցիստեռն), որն, ի նկատի ունենալով տվյալ ապրանքի առանձնահատկությունները (պահեստավորման գրեթե անհնարինություն, շուտ փչանալու առանձնահատկություն և այլն), ակնհայտ անհեթեթություն է: Նույն գործարանից 15.06.1999 թ. N 21 հաշիվ-ապրանքագրով ստացվել և 15.06.1999 թ. N 19 մուտքի օրդերով մուտքագրվել է 253 տոննա ցորենի թեփ և այլն:

Վարկի հատկացումից անմիջապես հետո` 1999 թ. սեպտեմբերին, ԲԽԿ-ն ԱՖԾԿԿ-ին ներկայացրած հաշվետվությունում արձանագրել է (կետ 2.3), որ «Անեստի» ընկերության գործարար ծրագիրը խաբեություն է, և ծրագրով նախատեսված ու գնումներ ցույց տված խոզերն ու կերը տեղում առկա չեն: Այդ մասին «Կոնվերս» բանկը ԱՖԾԿԿ-ին տեղյակ է պահել միայն մեկ ամիս հետո:

Գործարար ծրագրի 1.2.8 կետով հատկացվելիք վարկի դիմաց պետք է գրավադրվեին ընկերության սեփականությունը հանդիսացող բնակելի տունը և սարքավորումները` 220.0 հազ. ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով, որոնք նույնպես չեն արտացոլվել ընկերության հաշվապահական հաշվեկշռում: 16.07.1999 թ. կնքված թիվ 221 գրավի պայմանագրով գրավադրվել է 1000 հատ խոզ` 170.0 հազ. ԱՄՆ դոլար արժեքով: Հետագայում` 18.04.2000 թ., բանկը գրավականի բռնագանձման պահանջով դատարան է դիմել և 17.11.2000 թ. գրությամբ հայտնել ԱՖԾԿԿ-ին, որ տեղում չեն հայտնաբերվել գրավի առարկա հանդիսացող 1000 հատ խոզերը: Բանկը 27.11.2001 թ. ԱՖԾԿԿ-ին տեղեկացրել է, որ վարկի գումարից մարվել է 119.0 հազ. ԱՄՆ դոլար (առանց կոնկրետացնելու` ինչ միջոցների հաշվին), իսկ մնացորդը` 30.0 հազ. ԱՄՆ դոլար հիմնական գումար և 4.45 հազ. ԱՄՆ դոլար ժամկետանց տոկոս, դուրս է գրվել` բռնագանձման ենթակա գույք և եկամուտներ չունենալու հիմքով, և դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից կատարողական վարույթն ավարտվել է:

Վարկը «Անեստի» ՍՊԸ-ին տրամադրվել է լավագույն պայմաններով. 5 տարի մարման ժամկետով, երկու տարի՝ մարումից ազատ ժամանակաշրջանով և տարեկան 12% տոկոսադրույքով:

 

«Բաղրամյանի կաթի գործարան» ԲԲԸ

 

Ընկերությունը պանրի արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով կովեր ձեռք բերելու համար վարկ ստանալու գործարար ծրագիր է ներկայացրել: Ծրագրի փաթեթում առկա է «Բաղրամյանի N 2 խոզաբուծական համալիր» ԲԲԸ-ից 12.12.1998 թ. վարձակալած գոմերի պայմանագիրը, ինչպես նաև 25 հա վարելահողը 10 տարի ժամկետով Արագածոտնի մարզի Ալագյազի ոչխարաբուծական տոհմային դուստր ձեռնարկությունից վարձակալելու պայմանագիր` կնքված «ՀՍՍՀ Թալինի շրջանի Ալագյազի ոչխարաբուծական տոհմային գործարան» անվավեր կնիքով: Սակայն 01.01.1999 թ. դրությամբ հաշվեկշռով վարձակալած հիմնական միջոցներ չեն արտացոլվել (հաշվեկշիռը հաստատված է «Փարոս» աուդիտորական կազմակերպության կողմից):

Գործարար ծրագրի 1.2.8 կետով գրավի առարկա պետք է հանդիսանային ձեռնարկությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տունը և սարքավորումները` 150.0 հազ. ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով: Դա այն դեպքում, երբ ընկերության հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքը կազմել է ընդամենը 17.9 մլն դրամ կամ 34.5 հազ. ԱՄՆ դոլար: Հետագայում, կնքվել է 29.03.1999 թ. N 165/2 գրավի պայմանագիրը, որով գրավադրվել է Նորքի 9-րդ փողոցի N 103 տունը` 80.0 հազ. ԱՄՆ դոլար արժեքով, և 16.04.1999 թ. N 165/1 գրավի պայմանագիրը, որով գրավադրվել է ընկերությանը պատկանող և 20.0 հազ. ԱՄՆ դոլար գնահատված անշարժ գույք` առանց գրավի առարկան հստակ սահմանելու:

Այդուհանդերձ, «Կոնվերս» բանկի միջոցով 26.04.1999 թ. տրամադրվել է 100.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի վարկ:

ԲԽԿ-ի կողմից 1999 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում 2000 թ. հունվարին ներկայացված հաշվետվությունում (կետ 2.3) նշվել է, որ գործարար ծրագրով նախատեսված և գնում ցույց տված 200 կովերից 100 հատը ստուգման ժամանակ տեղում առկա չի եղել:

Ծրագիրը բանկի կողմից կասեցվել է, և 2000 թ. հունիսի 9-ին հայց է ներակայացվել դատարան` ընկերության 100,000.0 ԱՄՆ դոլար ժամկետանց վարկի և 18,894.0 ԱՄՆ դոլար ժամկետանց տոկոսի բռնագանձման վերաբերյալ:

 

«Կայծ-76» ՍՊԸ

 

Ընկերությունը գործարար ծրագրի փաթեթ է ներկայացրել «Գլաձոր» բանկ` քաղցրավենիքի արտադրությունն ընդլայնելու համար վարկային գիծ բացելու ակնկալիքով:

1998 թ. մարտի 24-ին ՀՀ պետական ռեգիստրի Շենգավիթի բաժնի կողմից վերագրանցվել է «Կայծ-76» ՍՊԸ-ի կանոնադրությունը և ամրագրվել, որ «Կայծ-76» ՍՊԸ-ն վերակազմավորվել է` ներառելով միացման միջոցով վերակազմավորված և գործունեությունը դադարեցրած «Կայծ» և «Ծիածան» ՍՊԸ-ները` դառնալով վերջիններիս իրավահաջորդը:

Ծրագիրն ԱՖԾԿԿ-ի կողմից հավանության է արժանացել 1998 թ. դեկտեմբերի 25-ին, և մարտ-օգոստոս ամիսներին վարկային գծով տրամադրվել է 120.0 հազ. ԱՄՆ դոլար:

Ենթավարկի փաթեթը կազմված է լուրջ խախտումներով ու թերություններով: Այսպես, համաձայն բանկի կողմից ԱՖԾԿԿ-ին ներկայացրած գործարար ծրագրի, «Կայծ-76» ՍՊԸ-ն քաղցրավենիքի եփող ու փաթեթավորող սարքը պետք է գներ գերմանական «Texima ex-imp. GMBH», իսկ խմորեղենի արտադրության հոսքագիծը` իտալական «Minipan S.r.l.» ընկերությունից: Հետագայում ծրագրի մեջ փոփոխություն է կատարվել, և հրուշակեղենի փաթեթավորման 30,000.0 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ սարքավորման փոխարեն, ըստ 15.04.1999 թ. կնքված երկու պայմանագրերի, ձեռք են բերվել նախկին ԽՍՀՄ արտադրության քաղցրավենիք կտրող խկխ-2ԽՄ մակնիշի հոսքագիծ և ստվարաթղթե արկղեր ու պոլիէթիլենային տոպրակներ համապատասխանաբար` 20,400.0 հազ. դրամ և 9,840.0 հազ. դրամ արժողությամբ: Նշված ապրանքները «գնվել են» «Ծիածան» ՍՊԸ-ից, որն, ինչպես արդեն նշվել է, 24.03.1998 թ.-ից որպես իրավաբանական անձ դադարել է գոյություն ունենալ՝ միավորվելով «Կայծ-76» ՍՊԸ-ին: Ծրագրի փոփոխության մասին 29.07.1999 թ. գրությամբ «Կայծ-76» ՍՊԸ-ն տեղեկացրել է բանկին և ստացել «ծախսված» գումարների փոխհատուցում: Քաղցրավենիքի արտադրության հոսքագիծ գնելու համար 26.02.1999 թ. պայմանագիր է կնքվել հայաստանյան «Լուսինե-3» ԼՏԸ-ի հետ:

Բանկը ԱՖԾԿԿ է ներկայացրել նաև «Կայծ-76» ՍՊԸ-ի կողմից գնված ապրանքների 20.02.1999 թ. N 36 հաշիվ-ապրանքագիրը, համաձայն որի ընկերությունը «Այգեստան» կոոպերատիվից ձեռք է բերել շաքարավազ, լիմոնի աղ, կակաոյի յուղ և այլ ապրանքներ` 18,260.0 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով: Նշված հաշիվ-ապրանքագիրը կնքվել է «Հայկական ՍՍՀ Երևանի Լենինյան շրջանի պտուղ-բանջարեղենի միավորում. Այգեստան կոոպերատիվ» կլոր կնիքով, որը ՀՀ կառավարության 07.06.1995 թ. թիվ 321 (լրացումներ` 16.08.1996 թ. N 252 և 18.04.1997 թ. N 88) որոշման համաձայն, 1997 թ. հուլիսի 1-ից առանց հարկ վճարողի հաշվառման համարի համարվում է անվավեր: Փաստորեն, անվավեր կնիքով հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա ԱՖԾԿԿ-ն փոխհատուցել է 14,608.0 հազ. դրամ (18,260.0*80%):

Գործարար ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները կատարելու համար 10.03.1999 թ. «Կայծ-76» ՍՊԸ-ն պայմանագիր է կնքել երեք ֆիզիկական անձանց հետ, որոնք հանդես են եկել որպես «շինարարական բրիգադ»: Նույն ամսաթվով` 10.03.1999 թ., «Կայծ-76» ՍՊԸ-ի և բրիգադավարի միջև ստորագրվել է շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտ` 7,876,500.0 դրամ գումարի չափով: Այդ գումարը նույնպես ԱՖԾԿԿ-ի կողմից փոխհատուցվել է:

30.11.2001 թ. բանկը տեղեկացրել է ԱՖԾԿԿ-ին, որ ընկերության ղեկավարների անհետևողականության և գործի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով ծրագիրը ձախողվել է: Վարկը և հաշվարկված տոկոսները անցել են ժամկետանցի, բանկը դիմել է դատարան, գրավի իրացումից մարվել է 62,376.0 ԱՄՆ դոլար:

 

«Արա Մարության» ՍՊԸ

 

«Կրեդիտ-Երևան» բանկի կողմից ներկայացված «Արա Մարության» ՍՊԸ-ի վարկային փաթեթը գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած է անարժանահավատ փաստաթղթերից: Այսպես, 21.10.1994 թ. «Սևան» սպորտ-առողջարարական տուրիստական համալիրի և «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի («Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ն 25.10.1998 թ. վերանվանվել է «Արա Մարության» ՍՊԸ-ի) պայմանագիր է կնքվել «Սևան» համալիրի 4-րդ հարկի վարձակալության վերաբերյալ: Նշված պայմանագրում որպես «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ն ներկայացնող անձ հանդես է եկել և պայմանագիրը ստորագրել ընկերության հիմնադիր անդամներից մեկը` Ա. Մարությանը, ՍՊԸ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված գործադիր տնօրենի` Ռ. Բադալյանի փոխարեն:

30.04.1996 թ. «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի և ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Տուրավիա» պետական ձեռնարկության (գլխավոր տնօրեն` Ա. Մարության) միջև համատեղ գործունեության վերաբերյալ պայմանագիր է կնքվել: Ըստ այդմ, «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ն պարտավորվել է վերակառուցել և կահավորել «Սևան» մոթելի 2-րդ հարկը և 4-րդ հարկի մի մասը: Սահմանվել է նաև, որ պայմանագիրը գործում է մինչև պայմանագրով նախատեսված գումարները վերադարձնելը: Սակայն պայմանագրում «նախատեսված գումարներ», որպես այդպիսիք, բացակայում են:

Գործում առկա է «Տուրավիա» ՊՁ 01.10.1998 թ. տեղեկանքը` տրված «Կրեդիտ-Երևան» բանկին, այն մասին, որ «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ն վարձակալել է «Սևան» մոթելի 2-րդ ու 4-րդ հարկերը, որ 2-րդ հարկի շահագործման ժամկետը լրանում է 31.3 մլն դրամ մաքուր շահույթ ստանալուց հետո, և 01.10.1998 թ. դրությամբ «Տուրավիա» ՊՁ պարտքը «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ին կազմում է 13,211,000.0 դրամ, իսկ Ա. Մարությանին` 167,754,800.0 դրամ: Տեղեկանքը, որում որպես «Տուրավիա» ՊՁ գլխավոր տնօրեն է նշված Հ. Ռ. Մադաթյանը, ստորագրված չէ և վավերացված է հարկ վճարողի հաշվառման համար չունեցող անվավեր կլոր կնիքով:

«Սևան-2» հանգստյան տան առքուվաճառքի պայմանագիրը (կնքվել է վաճառող` Հայկուրորտխորհրդի և գնորդ` «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի միջև) թվագրված չէ, և կրկին ստորագրել է համապատասխան լիազորություններ չունեցող հիմնադիր անդամ Ա. Մարությանը: Նույն կողմերի միջև 16.11.1998 թ. և 20.01.1999 թ. ստորագրվել են մի շարք անհասկանալի ու հակասական դրույթներ պարունակող երկու փաստաթուղթ, որոնք վերնագրված են` «Պայմանագրի հավելված»:

28.01.1999 թ. առանց համարի պայմանագիր է ստորագրվել «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի և «Կրեդիտ-Երևան» բանկ ԲԲԸ-ի միջև, համաձայն որի բանկը ստանձնել է Հայկուրորտխորհրդի նկատմամբ «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի ունեցած ողջ վճարային պարտավորությունները` համաձայն «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի և Հայկուրորտխորհրդի միջև 20.01.1999թ-ին կնքված պայմանագրում նշված ժամկետային գրաֆիկի: Ի պատասխան մեր կողմից կատարված հարցման, «Կրեդիտ-Երևան» բանկի 02.10.2003 թ. ԱԻ/08-816 գրությամբ տեղեկացվել է, որ բանկում գտնվող վարկային փաթեթում նշված պայմանագիրը բացակայում է:

«Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված և գործում առկա հաշվապահական հաշվետվությունները (առ 01.01.1998 թ. և 01.10.1998 թ.) լիարժեք տեղեկություններ չեն պարունակում ընկերության կանոնադրական կապիտալի մասին, անհամապատասխանություններ կան հիմնադիր փաստաթղթերում: Երկարաժամկետ (10 տարով) վարձակալված անշարժ գույքը հաշվեկշռում արտացոլված չէ: «Աուդիտ Յուգ» ՍՊԸ-ի կողմից այդ հաշվետվությունների աուդիտի վերաբերյալ 04.12.1998թ-ի թիվ 1 եզրակացությամբ նշված հակասություններն արձանագրված չեն:

«Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության փոփոխությունը` ընկերության անվանափոխության վերաբերյալ, ՀՀ պետական ռեգիստրի կողմից վավերացվել է 15.10.1998թ-ին, սակայն «Կրեդիտ-Երևան» բանկի կողմից ԱՖԾԿԿ-ին անվանափոխման վերաբերյալ տեղեկացվել է 21.10.1999 թ.-ի թիվ 01.1/08.1-1153 գրությամբ:

«Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի (հետագայում` «Արա Մարության» ՍՊԸ) գործարար ծրագիրը հավանության է արժանացել ԱՖԾԿԿ-ի կողմից 03.02.1999 թ.-ին:

1999թ-ի մարտի 1-ին «Կրեդիտ-Երևան» բանկի և «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր (թիվ Ա-2-56/99)` 320,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկային գիծ բացելու վերաբերյալ: «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի կողմից պայմանագիրը նորից ստորագրել է Ա. Մարությանը:

Վարկային գործում առկա որոշ փաստաթղթերում (պայմանագրեր, տեղեկանքներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, մուտքի օրդերներ, ստացականներ և այլն) միևնույն անձանց (այդ թվում` «Սևան-բանկ» ՍՊԸ-ի գործադիր տնօրեն Ռ. Բադալյանի) ստորագրությունները բացարձակապես տարբեր են:

Հատկացված վարկի ամբողջ գումարը, ինչպես նաև 190,987.0 ԱՄՆ դոլար հաշվարկված տոկոսներն անցել են ժամկետանցի:

 

«Փարվանա» ԲԲԸ

 

50,000.0 ԱՄՆ դոլար վարկը «Փարվանա» ԲԲԸ-ին է հատկացվել 1999 թ. դեկտեմբերին «Կրեդիտ-Երևան» բանկի միջոցով` Լոռու մարզի Դսեղ գյուղում անասնապահության և պանրի արտադրության համար:

«Փարվանա» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված գործարար ծրագիրն իրատեսական չէ և կազմված է մասնագիտական անբավարար մակարդակով: Այսպես, գործարար ծրագրից պարզ չէ, թե անասնապահության համար ինչպիսի արտադրական բազա ունի ընկերությունը, ինչպես պետք է իրականացվի կերարտադրությունը (ընկերությունը սեփական կամ վարձակալած գյուղատնտեսական հողատեսքեր չունի), հստակ չի ներկայացված արտադրանքի իրացման շուկան: Գործում առկա միակ փաստաթուղթը ՀՀ բնապահպանության նախարարության պետական բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունն է, որտեղ հիշատակում կա «Փարվանա» ԲԲԸ-ի անասնաշենքերի մասին` 250 գլխի համար նախատեսված գոմեր: Սակայն ենթավարկի փաթեթում ներկայացված անասնաքանակի շարժի հաշվարկով ընկերությունն ունենալու էր ավելի քան 500 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն:

Գործարար ծրագրով նախատեսված անասնագլխաքանակի (100 գլուխ) գնումները կատարվել են տեղում` մեկ կովը մինչև 500 ԱՄՆ դոլար արժեքով: Դա առնվազն չի համապատասխանում Հայաստանի ներքին շուկայում 1999 թ. և հետագայում ձևավորված գներին:

Հետագայում, բնականաբար, ծրագիրը ձախողվել է, վարկը (50.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) և հաշվարկված տոկոսներն (34.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) անցել են ժամկետանցի, և բանկը դատարան է դիմել գրավի իրացման վերաբերյալ հայցով:

 

«Ագրինեքս» ԲԲԸ

 

350,000.0 ԱՄՆ դոլար վարկը «Ագրինեքս» ԲԲԸ-ին է տրամադրվել «Կրեդիտ-Երևան» բանկի միջոցով 1998 թ. դեկտեմբեր-2000 թ. փետրվար ամիսներին` Էջմիածնի տարածքում ջերմատնային տնտեսության զարգացման համար:

Բանկի կողմից ներկայացված գործարար ծրագրով «Ագրինեքս» ԲԲԸ-ին ապրանքներ գնելու համար նախատեսվել է 233.0 հազ. ԱՄՆ դոլար: Տվյալ պարագայում գնումները պետք է իրականացվեին Վարկային համաձայնագրի Հավելված 3-ի մաս B-ի կետ 1-ի և ՀԲ-ի միջոցների հաշվին գնումներ կատարելու Ուղեցույցի 3.5 և 3.6 կետերի պահանջներին համապատասխան, այն է` գնորդի կողմից պոտենցիալ մատակարարներին ուղարկվող մրցութային հրավերում պետք է նշվեն գնվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, ինչպես նաև` առաքման ժամկետները և ստացման վայրը: Ենթավարկի փաթեթում նշված հրավերները բացակայում են: Գործում առկա են միայն մատակարարների կողմից ներկայացված հայտերը, որոնցում նույնպես նշված չեն ապրանքների բնութագրերը, առաքման ժամկետներն ու ստացման վայրը, իսկ «Danik Trading» կիպրոսյան ընկերության հայտում նշված չէ անգամ ընկերության հասցեն կամ հեռախոսի համարը: «Ագրինեքս» ԲԲԸ-ի կողմից ՀԲ միջոցների հաշվին գնումներ կատարելու սահմանված կարգը խախտելու պայմաններում, ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած հայաստանյան «Էվերեստ Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի ընտրությունն ընդունելի է համարվել ԱՖԾԿԿ-ի կողմից, և վարկային միջոցներից վճարվել է 254.0 հազ. ԱՄՆ դոլար: Այս ընկերություններից գնվել է նաև հող, տորֆ, սուգլինոկ և այլ ապրանքներ` շուրջ 17,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարով:

Վարկային համաձայնագրի Հավելված 3-ի մաս C-ի կետ 2-ի համաձայն, մեկ պայմանագրի շրջանակներում 100,000.0 ԱՄՆ դոլարից ցածր արժեք ունեցող աշխատանքները (մեջբերում) «կարող են ձեռք բերվել միանվագ վարձատրությամբ, ի պատասխան գրավոր հրավերքի երեք որակյալ տեղացի կապալառուների առաջարկած գների հիման վրա կնքված պայմանագրով»: Հրավերը պետք է ընդգրկեր պահանջվող աշխատանքների մանրամասն նկարագիրը` ներառյալ հիմնական բնութագրերը, ավարտման պահանջվող ժամկետը, ՀԲ-ի համար պայմանագրի ընդունելի ձևը: Պայմանագիրը պետք է ստորագրվեր նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած և ստանձնելիք պարտավորությունները հաջողությամբ կատարելու համար անհրաժեշտ փորձառություն և միջոցներ ունեցող հայտատուի հետ: Գործարար ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման համար ընկերության հրավերները պոտենցիալ կապալառուներին ենթավարկի փաթեթում բացակայում են: Ներկայացված երեք հայտում` «Ֆալկոն» ՍՊԸ, քաղ. Ս. Պողոսյան և քաղ. Ն. Սիմոնյան, նշված չէ, թե դրանք որ հրավերին ի պատասխան են ներկայացվում, չկան պահանջվող տվյալները` պայմանագիրը հաջողությամբ կատարելու համար փորձառության և միջոցների առկայության վերաբերյալ:

Ըստ «Ֆալկոն» ՍՊԸ-ի հետ 05.01.1999 թ. կնքված պայմանագրի, աշխատանքները պետք է սկսվեին 15.01.1999 թ. և ավարտվեին 1999 թ. հուլիսին այն դեպքում, երբ կապալառուի հայտում առաջարկվող ժամկետը երեք ամիս է: Բացի այդ, պահանջվող աշխատանքների մի մասի դեֆեկտային ակտերը կազմվել են ավելի ուշ (15.03.1999 թ. և 31.01.2000 թ.), քան ներկայացվել են հայտերը և կնքվել պայմանագիրը: Փաստորեն, ԱՖԾԿԿ-ն անտեսել է ներկայացված փաստաթղթերի ոչ լիարժեքությունը, Համաձայնագրի պահանջների խախտումները և «Ֆալկոն» ՍՊԸ-ին է փոխհատուցել մոտ 49.0 հազ. ԱՄՆ դոլար:

«Ագրինեքս» ԲԲԸ-ն վարկի գումարից 50,000.0 ԱՄՆ դոլար մարել է, իսկ 300,000.0 ԱՄՆ դոլար վարկի մնացորդը և 50,149.0 ԱՄՆ դոլար հաշվարկված տոկոսներն անցել են ժամկետանցի, և դատարանի կողմից գրավի իրացման վերաբերյալ վճիռ է կայացվել:

Հաշվետվությունը հաստատվել է ՀՀ ԱԺ

Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 11.02.04 թ.

նիստում և ուղարկվել է ՀՀ Ազգային ժողով,

ՀՀ կառավարություն

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության միջեվ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում «Տրանսպորտի» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

 

Վերահսկողության հիմքը - «ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Ազգային ժողովի 11.12.2002 թ. Ն-321-2 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի 2003 թվականի տարեկան ծրագիրը և ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի նախագահի 04.11.2003 թ. թիվ 46 հրամանը:

Վերահսկողության նպատակը - «Տրանսպորտի» վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքը:

Վերահսկողության օբյեկտները

 «Տրանսպորտի վարկային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ (այսուհետ` ԾԻԳ), տնօրեն` Ա. Բախտամյան

 «Հայավտոճան» ՓԲԸ (այսուհետ` ՀԱ), գլխավոր տնօրեն` Կ. Գևորգյան

 «Հայկական երկաթուղի» ՓԲԸ (այսուհետ` ՀԵ), գլխավոր տնօրեն` Ա. Խրիմյան

 

1. Ծրագրի նպատակները եվ վարկի պայմանները

 

«Տրանսպորտի» վարկային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) նպատակն է` Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտի հուսալիության բարելավումը և տրանսպորտային ծախսերի կրճատումը: Ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` Փոխառու) և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության (այսուհետ` ՄԶԸ) միջև 2000 թ. հուլիսի 7-ին ստորագրվել է 29.9 մլն SDR (40.0 մլն ԱՄՆ դոլար) գումարով վարկ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնագիր (այսուհետ` Համաձայնագիր, ԱԺ կողմից վավերացվել է 28.07.2000 թ.):

Ըստ Համաձայնագրի, Փոխառուն պարտավոր է պարբերաբար մուծել պարտավճար` վարկի չառհանված հիմնագումարի դիմաց` ՄԶԸ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 30-ին սահմանվող, բայց ոչ ավելի, քան տարեկան 0.5% տոկոսադրույքով: Վարկի հիմնագումարի առհանումների և մնացորդային գումարների դիմաց Փոխառուն պարտավոր է պարբերաբար վճարել սպասարկման վարձ` տարեկան 0.75%-ի չափով: Պարտավճարը և սպասարկման վարձը պետք է կատարվեն կիսամյակային մուծումներով` յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ին և հունիսի 1-ին:

Փոխառուն վարկի հիմնագումարը պարտավոր է հետ վերադարձնել կիսամյակային մուծումներով` յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ին և հունիսի 1-ին` սկսած 2010 թ. դեկտեմբերի 1-ից և ավարտելով 2035 թ. հունիսի 1-ին: Մինչև 2020 թ. հունիսի 1-ը ներառյալ կատարվելիք մուծումները պետք է կազմեն հիմնագումարի 1.25%-ը, իսկ դրանից հետո` 2.5%-ը:

Ծրագրի ավարտը սահմանվել է 2004 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Համաձայնագրի 6.01 հոդվածի համաձայն, ՀՀ կառավարությունը Ծրագրի հաշվին պետք է ներդներ 600,000.0 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, ինչպես նաև` կնքեր ենթավարկային համաձայնագիր` ՀԵ-ի հետ, որից հետո Համաշխարհային բանկը (այսուհետ` ՀԲ) կսահմաներ Ծրագրի կատարման սկիզբը:

ՀՀ կառավարության կողմից 600,000.0 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ նախատեսվել է «ՀՀ 2000 թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությամբ: Ծրագրի հաշվին 07.11.2000 թ.-ին փոխանցվել է 600,000.0 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 328,200.0 հազ. դրամ: ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը ՀԵ-ի հետ ենթավարկային համաձայնագիր է կնքել 2000 թ.-ի դեկտեմբերի 27-ին:

Համաձայնագրով սահմանվել է նաև, որ 2001 թ. հունվարի 1-ից սկսած, Փոխառուն պետք է ավելացնի բյուջեի հատկացումները ՀԱ-ին` ոչ պակաս տոկոսով, քան Փոխառուի նախորդ ֆինանսական տարվա բյուջեի ընդհանուր եկամուտների աճը:

ՀՀ կառավարության կողմից նշված պարտավորությունների կատարման ձգձգման պատճառով Ծրագիրը հայտարարվել է էֆեկտիվ ՀԲ-ի տնօրենների խորհրդի կողմից 05.03.2001 թ.-ին, կամ նախատեսվածից 5 ամիս ուշ:

 

2. Ծրագրի կատեգորիաները

 

Ստորև բերված աղյուսակում արտացոլված են Համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների բաշխումն ըստ կատեգորիաների, ինչպես նաև` 2001 թ. օգոստոսի 16-ին ՀԲ-ի կողմից հաստատված վերաբաշխումը:

 

Աղյուսակ 1

 

(SDR)

 

Կատեգորիա

Տրամադրվող գումարն ըստ Համաձայնագրի

Տրամադրվող գումարը վերաբաշ-
խումից հետո

Ծախսերի տոկոսը, որը պետք է ֆինանսավորվի վարկային միջոցների հաշվին

1

2

3

4

5

1

Ապրանքներ
(ա) Ծրագրի Ա և Գ Մասերի համար

(բ) Ծրագրի Բ Մասի համար


1,500,000.0

8,000,000.0


1,500,000.0

6,800,000.0

100% արտասահմանյան ծախսեր, 100% տեղական ծախսեր (գործարանային գնով) և 80% տեղական ծախսեր տեղական գնումով ձեռքբերված այլ ապրանքների համար

2

Աշխատանքներ
Ծրագրի Ա Մասի համար

14,370,000.0

14,370,000.0

85%

3

Խորհրդատվական ծառայություններ և
վերապատրաստում

(ա) Ծրագրի Ա և Գ Մասերի համար
(բ) Ծրագրի Բ Մասի համա

1,560,000.0
200,000.0

1,560,000.0
200,000.0

100%

4

Ընթացիկ գործառնական ծախսեր

(ա) ԾԻԳ-ի

130,000.0

130,000.0

100%

(բ) ՀԱ-ի

260,000.0

260,000.0

մինչև 2002 թ.-ի հունվարի 1-ը` Ծրագրից առաջացած ծախսերի 100%-ը, մինչև 2003 թ.-ի հունվարի 1-ը` 80%-ը, մինչև 2004 թ.-ի հունվարի 1-ը` 60%, և 20% (վերաբաշխումից հետո 40%)` դրանից հետո

5

Աշխատանքներ
Ծրագրի Բ Մասի համար

-

1,200,000.0

85%

6

Չբաշխված գումարներ

3,880,000.0

3,880,000.0

 

 

Ընդամենը

29,900,000

29,900,000

 

 

3. Ծրագրի բաղադրիչները

 

Ծրագիրն, ըստ Համաձայնագրի, բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

Մաս Ա. Ճանապարհների վերականգնում (իրականացնող` «Հայավտոճան» ՓԲԸ)

1. Ընտրված ճանապարհահատվածների և կամուրջների վերականգնում:

2. Ճանապարհների և կամուրջների վերականգնման աշխատանքների շինարարական նախագծերի և վերահսկողության իրականացում:

3. Աջակցություն ճանապարհների անվտանգության ծրագրի մշակման աշխատանքներին:

4. ՀԱ-ի կառուցվածքային ամրապնդման համար տեխնիկական աջակցություն, սարքավորումների տրամադրում:

Մաս Բ. Երկաթուղի (իրականացնող`«Հայկական երկաթուղի» ՓԲԸ)

1. Երևանից մինչև Վրաստանի սահման երկաթգծերի և կամուրջների վերանորոգում:

2. Բեռնատար վագոնների վերանորոգում:

3. Մոտավորապես 310 կմ օպտիկամանրաթելային մալուխի տեղադրում, ինչպես նաև` ՀԵ-ի վերանորոգման երկու դեպոների արդիականացում:

Մաս Գ. Ինստիտուցիոնալ աջակցություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը (իրականացնող` «Տրանսպորտի վարկային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ)

Ապահովել տրանսպորտի և կապի նախարարությանը համակարգչային սարքավորումներով, իրականացնել ուսուցում և ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսերի ֆինանսավորում:

 

4. Ծրագրի կատարողականը

 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքն, ըստ «Ծրագրի գնահատման փաստաթղթի», կազմում է 47.0 մլն ԱՄՆ դոլար, որից վարկի հաշվին` 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար, ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին` 6.4 մլն ԱՄՆ դոլար, և դրամաշնորհ` 0.6 մլն ԱՄՆ դոլար:

01.01.2004 թ. դրությամբ Ծրագիրն իրականացվել է 57.9%-ով (վճարումների կտրվածքով` 61.3%-ով): Ծրագրի կատարողականը, մանրամասն ըստ բաղադրիչների, ենթածրագրերի և կատեգորիաների, արտացոլված է հավելված 1-ում:

2001 թ.-ին Ծրագիրն իրականացվել է 85.4%-ով (վճարումների կտրվածքով` 88.4%-ով), 2002 թ.-ին` 73.2%-ով (վճարումների կտրվածքով` 75.2%-ով), 2003 թ.-ին` 78.9%-ով (վճարումների կտրվածքով` 88.2%-ով): Ծրագրի տարեկան կատարողականները, մանրամասն ըստ բաղադրիչների, ենթածրագրերի և կատեգորիաների, արտացոլված են հավելված 2-ում:

Թերակատարման պատճառներն են`

 2001 թ.`

Ծրագրի գործարկումը հետաձգվել է 5 ամսով` ՀՀ կառավարության կողմից էֆեկտիվության պայմանների կատարման ուշացման պատճառով, ինչն անդրադարձել է մրցույթների անցկացման ժամկետներին:

«Ապրանքներ Մաս Բ համար» կատեգորիայով թերակատարման պատճառներն են` ՀԲ-ի կողմից երկաթբետոնե և փայտյա կոճղերի ձեռքբերման մրցույթի արդյունքների հաստատման ձգձգումը, բացի դրանից մեծ դժվարություններ են եղել շարժակազմի պահեստամասերը և դեպոների հաստոցների բնութագրիչները միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու գործում, որն անհրաժեշտ պայման է մրցութային փաստաթղթերը ՀԲ-ի կողմից հաստատելու համար: «Խորհրդատվություն Մաս Բ համար» կատեգորիայով նախատեսվել էր ՀԵ անձնակազմի ուսուցում, որը Ծրագրի գործարկման հետաձգման պատճառով չի իրականացվել:

 2002 թ.`

«Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար» կատեգորիայով թերակատարումն ամբողջովին պայմանավորված է ՀԲ-ի 22.01.2002 թ. գրությամբ ներկայացված սահմանափակումով` տվյալ տարում նախատեսված շինարարական աշխատանքները կրճատել 50%-ով, որի պատճառն էր ՀՀ կառավարության կողմից ստանձնած պարտավորության (2002 թ. ճանապարհների ընթացիկ պահպանման համար առնվազն 2 մլրդ դրամ հատկացման) չկատարումը: Արդյունքում, մոտ 5.0 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի պայմանագրերի համար անցկացված մրցույթը չեղյալ է համարվել:

«Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար» կատեգորիայով թերակատարման պատճառ է հանդիսացել խորհրդատուի կողմից մշակված ճանապարհային անվտանգության բարելավման պարագաների անվանացանկի, տեխնիկական բնութագրերի քննարկման և ՀԲ-ի կողմից հաստատման գործընթացի նախատեսված ժամկետի երկարաձգումը:

«Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար» կատեգորիայով նախատեսվել էր կամուրջների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման համար վարձել արտասահմանյան խորհրդատու: Սակայն ՀԲ-ի հետ համաձայնեցվել է տեղական խորհրդատուի ընտրությունը, որի արդյունքում կատարվել է խնայողություն:

 2003 թ.`

Ծրագրի 2003 թ. «Խորհրդատվություն Մաս Բ համար» կատեգորիայով նախատեսվել էր վճարում խորհրդատուի կողմից ՀԵ-ի բիզնես-ծրագրի նախնական տարբերակի ներկայացումից հետո: Բիզնես-ծրագրի նախնական տարբերակը ներկայացվել է շահագրգիռ կողմերի քննարկման: Վճարումը կատարվելու է 2004 թ.-ին:

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ 2003 թ. 9 ամսվա կտրվածքով Ծրագրի կառավարման խորհրդի որոշմամբ բյուջեի նվազեցում է նախատեսվել և ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, սակայն վերջինիս կողմից նվազեցումը կատարվել է 765.8 հազ. ԱՄՆ դոլարով պակաս (ներկայացվել է նվազեցում մինչև 10,754.7 հազ. ԱՄՆ դոլարի բյուջե, հաստատվել է 11,520.5 հազ. ԱՄՆ դոլարի):

Ծրագրի սկզբից մինչև 01.12.2003 թ. «Ճանապարհների վերականգնում» բաղադրիչով թվով 19 կապալառուների հետ կնքվել են 11 կամուրջների և 206 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնման, ինչպես նաև` 12.9 կմ մետաղյա արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների 41 կապալի պայմանագրեր, որոնց նախնական արժեքը կազմել է 13,026,881.9 հազ. դրամ, իսկ վերջնական արժեքը 01.12.2003 թ. դրությամբ՝ 13,740,107.5 հազ. դրամ:

Նշված պայմանագրերով 01.12.2003 թ. դրությամբ իրականացվել են 9,945,310.4 հազ. դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում` վերականգնվել են 7 կամուրջներ, 140 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ և տեղադրվել 7.9 կմ մետաղյա արգելափակոցներ: 01.12.2003 թ. դրությամբ ավարտված օբյեկտների մասով տնտեսումը կազմել է 28,312.58 հազ. դրամ: Մինչև 2003 թ.-ի վերջը շահագործման են հանձնվել ևս 3 կամուրջներ: Մնացած օբյեկտները՝ 1 կամուրջ, 66 կմ ճանապարհահատվածներ և 5 կմ մետաղյա արգելափակոցներ, շահագործման կհանձնվեն 2004 թ.-ին:

Թվով 41 կապալի պայմանագրերից 17-ում հետագայում կատարվել է պայմանագրային արժեքի աճ, ընդ որում` հիմնական աճը կատարվել է 2000 թ. անցկացված մրցույթների արդյունքում (թվով 9 պայմանագիր) կնքված պայմանագրերով այն պատճառով, որ օբյեկտների հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 1999 թ.-ի ընթացքում, նախագծային աշխատանքները` 2000 թ.-ի առաջին կիսամյակում, իսկ շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2001 թ.-ի մայիս ամսից:

Նախագծային ծավալների փոփոխությունների մի մասը վերաբերում է ճանապարհի ծածկի փոսային նորոգմանը, նստվածքների վերականգնմանը, ասֆալտբետոնե հարթեցնող շերտի տեղադրմանը, կողնակների կառուցմանը, ջրթող խողովակների հուների մաքրմանը ու խողովակների գլխամասերի վերանորոգման ծավալների ավելացմանը, որոնք հետևանք են այն բանի, որ հետազոտական աշխատանքների ավարտից հետո մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը շուրջ 18-20 ամիս ճանապարհահատվածներում չեն կատարվել ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ, դրանց գումարվել է նաև երթևեկության ինտենսիվությունը, ինչպես նաև` տարվա ընթացքում տեղումների ազդեցությունն ու օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունը:

Մինչդեռ, նույն ժամանակահատվածում առաջացել է նաև մի քանի նոր աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն, ինչպես, օրինակ` ճանապարհաշինարարական աշխատանքներին խոչընդոտող նոր կառուցված ջրագծերի, էլեկտրահաղորդման գծերի տեղափոխումը, որոնք իրականացվել են կապալառուների և համապատասխան կառուցվածքները տնօրինող կազմակերպությունների ուժերով:

Մնացած 8 պայմանագրերի արժեքի ավելացման պատճառները հետևյալն են.

Ծրագրի շրջանակներում «Ճանապարհների վերականգնում» բաղադրիչով 2002 թ. վերականգնվող Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահմ. կմ 307+620-կմ 315+000, Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահմ. կմ 315+000-կմ 321+920, կմ 327+540-կմ 328+390, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահմ. կմ 151+300-կմ 158+040, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահմ. կմ 158+040-կմ 166+450, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահմ. կմ 166+450-կմ 173+770 ճանապարհահատվածների հետազոտությունն իրականացվել է 2000 թ., իսկ նախագծերը մշակվել են 2001 թ. և, բացի ձմռան ազդեցության տակ բնականորեն ավելացող փոսային նորոգման ծավալներից, տեղացած հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացել է նաև նոր աշխատանքային ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն` կապված երթևեկության անվտանգության բարելավման հետ:

Չորս պայմանագրերի դեպքում ավելացումները չեն գերազանցում պայմանագրի նախնական գնի 15%-ը, և, համաձայն ՀԲ-ի կանոնակարգի, այդ ավելացումների հաստատման համար ՀԲ-ի հավանությունն անհրաժեշտ չէ: Ինչ վերաբերում է CM-2/2002-2 պայմանագրին (19.8% ավելացում), ապա ԾԻԳ-ը 2002 թ. դեկտեմբերի 2-ին դիմել է ՀԲ, որն իր հավանությունը տվել է 2002 թ. դեկտեմբերի 4-ին:

Պայմանագիր CM-B-12/2002 Ա/Ճ Մ12, «Գորիս-Տեղ-Քաշաթաղ, Տեղ գետի կամրջի (կմ 21+876) և կից ճանապարհների շինարարություն»

Գորիս-Տեղ-Քաշաթաղ, Տեղ գետի կամրջի կմ 21+820-ում գտնվող կամրջային անցման շինարարությունն իրականացվել է «Զանգեզուրտրանսշին» ԲԲԸ-ի կողմից: Պայմանագրի գինն ավելացվել է 30,239,820.0 դրամով:

Շինարարական աշխատանքների ավելացման պատճառ են հանդիսացել գարնանային հորդառատ անձրևների հետևանքով Տեղ գետի աննախադեպ վարարումը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ կամրջին մոտեցնող ճանապարհահատվածների երկայնական թեքությունները` 8 և 9 տոկոս, խիստ նվազեցնում էին երթևեկության անվտանգությունը, կապալառուի կողմից առաջարկվել է կատարել նախագծային լուծման վերանայում` կամրջի բարձրանիշը բարձրացնելու նպատակով:

Նախագծային ինստիտուտի կողմից կատարված վերանայման արդյունքում վերոհիշյալ խնդիրների լուծման նպատակով առաջարկվել է կամրջի կառուցում` նախատեսված վայրից մոտ 56 մ հեռավորությամբ (կմ 21+876)` մոտեցումների 5.5 տոկոս առավելագույն թեքությամբ: Այն զգալիորեն կբարելավի երթևեկության անվտանգությունը, ձմեռային պահպանումը և անխափան շահագործումը: Ծավալների փոփոխության և մի շարք նոր աշխատանքների իրականացման արդյունքում պայմանագրի արժեքի աճը կազմել է 14.98%:

Պայմանագիր CM-RS-1/2001 Մ5, «Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահմանի ավտոճանապարհի կմ 10+300-կմ 12+950 հատված»

Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման ավտոճանապարհի կմ 10+300-կմ 12+950 հատվածի նորոգման համար Ross Silcock Ltd ընկերության կողմից 2000-2001 թթ.-ին մշակված նախագծով, միջոցները խնայելու նպատակով, հիմնական ուշադրությունը դարձվել է միայն անվտանգ երթևեկության ապահովմանը, այն էլ` միայն երթևեկամասի համար: Որպես հիմնական միջոցառումներ, նախատեսվել են ծածկի միակի մշակում և նախագծում թերմոպլաստով: Չեն նախատեսվել երթևեկության անվտանգության ապահովման համար ոչ պակաս կարևոր սիզամարգերի և մայթերի բացակայող բազալտե եզրաքարերի տեղադրումը, եղածների բարձրացումն ու ուղղումը, մայթերի ասֆալտապատումը:

Վերը նշված ճանապարհահատվածն ուսումնասիրվել է նաև խորհրդատվական ծառայություններն իրականացնող «Ֆիննռոուդ» ընկերության կողմից, վերանայվել են իրականացվելիք աշխատանքների նախնական ծավալները, և առաջարկվել է մի տարբերակ, որով որոշակի ծավալներ փոփոխելու դեպքում վերը նշված բոլոր հարցերը լուծվում են: Նշված տարբերակի դեպքում էլ պայմանագրի արժեքը 214,573,978.0 դրամից աճել է 10.2%-ով և կազմել 236,540,332.0 դրամ:

Պայմանագիր CM-B-4/2002 Ա/Ճ Մ4, «Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջան սահման կմ 47+865 ուղեանցի վերանորոգում»

Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման ավտոճանապարհի կմ 47+865 ուղեանցի վերանորոգման աշխատանքներում մասնակիորեն է նախատեսված տրանսպորտային հանգույցի ուղեկապերի ասֆալտապատումը: Ծրագրով ասֆալտապատման աշխատանքները նախատեսվել են մասնակիորեն ուղեանցի վրա` մի հատվածը ուղեանցից դեպի Հրազդան 77մ և ևս մի հատված 137 մ երկարությամբ մինչև ուղեանց: Նախատեսված չեն Սևան-Հրազդան, Հրազդան-Երևան ուղեկապերի ասֆալտապատման աշխատանքներն ամբողջությամբ, իսկ Հրազդան-Սևան, Երևան-Հրազդան ուղեկապերը` մասնակիորեն:

Տրանսպորտային հանգույցը լիարժեք աշխատանքային տեսքի բերելու նպատակով ավելացվել են մասնակի նախատեսված ուղեկապերի ասֆալտապատման աշխատանքները 5,245,307.0 դրամով կամ պայմանագրի արժեքի 12.9%-ով, և պայմանագրի վերջնական արժեքը կազմել է 45,859,432.0 դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը, ՀԲ-ի կանոնակարգի համաձայն, իրականացվել է մասնագիտացված անկախ կազմակերպությունների կողմից, բացառությամբ 2001 թ. մայիս-սեպտեմբեր ամիսների, երբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է «Հայավտոճան» ՓԲԸ կողմից:

2001-2002 թթ. կնքված պայմանագրերով իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը կատարվել է ֆիննական «Ֆիննռոուդ» ընկերության կողմից, 2002-2003 թթ. կնքված պայմանագրերով կամրջաշինական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը՝ հայկական «Արոսա» ՍՊԸ կողմից, իսկ 2003 թ.-ին կնքված պայմանագրերով ճանապարհաշինական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը՝ հայկական «Ճաննախագիծ» ՓԲԸ ինստիտուտի կողմից:

Ճանապարհաշինական աշխատանքների վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների N CS-2/2001 պայմանագիրը «Ֆիննռոուդ» ընկերության հետ կնքվել է 2001 թ. հոկտեմբերի 6-ին` կապալի թվով 16 պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների համար:

«Ֆիննռոուդ» ընկերությունն իր ծառայությունների ընթացքում ներկայացրել է ամենամսյա 15, եռամսյակային 5 և վերջնական 2 հաշվետվություն (Ավարտման և Տեխնիկական):

Կամրջաշինական աշխատանքների վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների N CS-SV-B-1/2002 պայմանագիրը «Արոսա» ՍՊԸ հետ կնքվել է 2002 թ. սեպտեմբերի 5-ին` կապալի թվով 10 պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների համար՝

«Արոսա» ՍՊԸ 08.12.2003 թ. դրությամբ ներկայացրել է ամենամսյա 11 հաշվետվություն:

Ճանապարհաշինական աշխատանքների վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների N CS-SUP-1/2003 պայմանագիրը «Ճաննախագիծ» ՓԲԸ ինստիտուտի հետ կնքվել է 2003 թ. հուլիսի 2-ին` թվով 9 կապալի պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման և խորհրդատվական ծառայությունների համար:

«Ճաննախագիծ» ՓԲԸ ինստիտուտը 08.12.2003 թ. դրությամբ ներկայացրել է ամենամսյա 5 և եռամսյակային 1 հաշվետվություն:

Վերոհիշյալ ընկերությունների կողմից վերահսկվել է շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծին, օգտագործվող շինանյութերի և կատարվող աշխատանքների որակը, սարքին մեքենա-մեխանիզմների օգտագործումը, շինարարական աշխատանքների առաջընթացը` կազմված ժամանակացույցների համեմատ, տեղում տեխնիկական լուծումներ են տրվել ծագած հրատապ խնդիրներին, պատվիրատուին ներկայացվել են հնարավոր նախագծային լուծումների այլ տարբերակներ:

Կապալառուների կողմից շինարարության իրականացման ընթացքում տեղ են գտել թերություններ, որոնք արձանագրվել են տեխնիկական հսկիչների կողմից: Կապալառուներին տրվել են համապատասխան հրահանգներ` տեղ գտած թերությունները վերացնելու համար: Աշխատանքները դադարեցվել են մինչև թերությունները վերացնելը:

Տեղ են գտել նաև կապալառուների կողմից աշխատանքների կազմակերպման թերացումներ, ինչպիսիք են, օրինակ` աշխատանքների կատարման ժամանակացույցների խախտումները, որի հետևանքով թերակատարվել են ամսական պլանները, թեև հետագա ամիսներին պլանները գերակատարելով օբյեկտները ժամանակին են հանձնվել շահագործման: Այսպես, օրինակ` «Ֆիննռոուդ» ընկերության 2002 թ. սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվության համաձայն, հիմնականում հողային աշխատանքների և փոսային նորոգման նախատեսված ծավալների թերակատարման հետևանքով «Ախուրյանի ՃՇՇ» ՓԲԸ 2002 թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ գումարային առումով կատարել է CM-1/2002 բաղադրամաս 2 պայմանագրի աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 11%-ը՝ ժամանակացույցով նախատեսված 45%-ի փոխարեն: Դարձյալ հիմնականում հողային աշխատանքների նախատեսված ծավալների թերակատարման հետևանքով «Խաչհար» ՍՊԸ 2002 թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ գումարային առումով կատարել է CM-1/2002 բաղադրամաս 3 պայմանագրի աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 30%-ը՝ ժամանակացույցով նախատեսված 40%-ի փոխարեն:

 

5. Օրենսդրական եվ նորմատիվ կանոնակարգման խախտումների վերաբերյալ

 

ՀՀ վարչապետի 08.02.2000 թ. թիվ 44 որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տրանսպորտի նախարարության օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին ՀՀ ավտոմայրուղիների վերականգնման և տրանսպորտային ծրագրերի կառավարման խորհրդի» Կանոնադրության 10-րդ կետի համաձայն, խորհրդի նիստերը պետք է գումարվեին առնվազն ամիսը մեկ անգամ, մինչդեռ խորհրդի առաջին նիստը գումարվել է 28.12.2000 թ., իսկ 2001 թ. հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին նիստեր չեն գումարվել:

 

6. Հաշվետվությունների վերաբերյալ

 

2000 թ. Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն չի ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն:

2001 և 2002 թթ. Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացված հաշվետվություններում առկա են անճշտություններ (հավելված 3):

2002 թ. անճշտությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ «Նախատեսված ծախսեր» բաժնով հաշվետվություններում արտացոլվել են Կառավարման խորհրդով հաստատված թվերը` «ՀՀ 2002 թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հաստատված թվերի փոխարեն, իսկ 2002 և 2003 թթ. հաշվետվությունների «այլ աղբյուրներից» սյունակներում արտացոլվել են բյուջեից համաֆինանսավորման հաշվին կատարված վճարումների Ավելացված արժեքի հարկի գումարները` նախատեսված, սակայն չտրամադրված դրամաշնորհի հաշվին կատարվելիք ծախսումների փոխարեն:

Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ 2001 թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության թիվ 1 հավելվածով ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ցույց է տրվել, որ «Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված միջոցներով իրականացվող տրանսպորտի ծրագրին ՀՀ կառավարության մասնակցություն» հոդվածով (120703 խումբ) փաստացի ծախսումներ չեն կատարվել, մինչդեռ նշված հոդվածով իրականում կատարվել են ավելի քան 1.4 մլն ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ և իրականացվել մոտ 1.5 մլն ԱՄՆ դոլարի վճարումներ:

 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել են իրավական ակտերի խախտումներ և Ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղ գտած թերություններ:

1. 2001 թ.-ին Ծրագիրն իրականացվել է 85.4%-ով (վճարումների կտրվածքով` 88.4%-ով), 2002 թ.-ին` 73.2%-ով (վճարումների կտրվածքով` 75.2%-ով), 2003 թ.-ին` 78.9%-ով (վճարումների կտրվածքով` 88.2%-ով):

Թերակատարման հիմնական պատճառներն են`

 Ծրագրի գործարկումը հետաձգվել է 5 ամսով` ՀՀ կառավարության կողմից էֆեկտիվության պայմանների կատարման ուշացման պատճառով, ինչն անդրադարձել է մրցույթների անցկացման ժամկետների վրա,

 ՀԲ-ի կողմից ձգձգվել է երկաթբետոնե և փայտյա կոճղերի ձեռքբերման մրցույթի արդյունքների հաստատումը,

 ՀԲ-ի 22.01.2002 թ. գրությամբ ներկայացվել է սահմանափակում` տվյալ տարում նախատեսված շինարարական ախատանքները կրճատել 50%-ով, որի պատճառն էր ՀՀ կառավարության կողմից ստանձնած պարտավորության (2002 թ. ճանապարհների ընթացիկ պահպանման համար առնվազն 2 մլրդ դրամ հատկացման) չկատարումը: Արդյունքում, մոտ 5.0 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի պայմանագրերի համար անցկացված մրցույթը չեղյալ է համարվել:

 Խորհրդատուի կողմից մշակված ճանապարհային անվտանգության բարելավման պարագաների անվանացանկի, տեխնիկական բնութագրերի քննարկման և ՀԲ-ի կողմից հաստատման գործընթացի նախատեսված ժամկետի երկարաձգումը:

2. Թվով 41 կապալի պայմանագրերից 17-ում հետագայում կատարվել է պայմանագրային արժեքի աճ, ընդ որում` հիմնական աճը տեղի է ունեցել 2000 թ. անցկացված մրցույթների արդյունքում (թվով 9 պայմանագիր) կնքված պայմանագրերով այն պատճառով, որ օբյեկտների հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 1999 թ.-ի ընթացքում, նախագծային աշխատանքները` 2000 թ.-ի առաջին կիսամյակում, իսկ շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2001 թ.-ի մայիս ամսից, ուստի հետազոտական աշխատանքների ավարտից հետո մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբն անցել է շուրջ 18-20 ամիս, որոնց ընթացքում ճանապարհահատվածներում չեն կատարվել ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ, դրան գումարվել է տարվա ընթացքում տեղումների ազդեցությունը և օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունը:

3. Ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը, ՀԲ-ի կանոնակարգի համաձայն, իրականացվել է մասնագիտացված անկախ կազմակերպությունների կողմից, բացառությամբ 2001 թ. մայիս-սեպտեմբեր ամիսների, երբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է «Հայավտոճան» ՓԲԸ ուժերով:

4. Կապալառուների կողմից շինարարության իրականացման ընթացքում տեղ են գտել թերություններ, որոնք արձանագրվել են տեխնիկական հսկիչների կողմից: Վերջիններս արգելել են շարունակել աշխատանքները` մինչև տեղ գտած թերությունները վերացնելը: Աշխատանքները վերսկսել են թերությունները վերացնելուց հետո:

5. Տեղ են գտել նաև կապալառուների կողմից աշխատանքների կազմակերպման թերացումներ, ինչպիսիք են, օրինակ` աշխատանքների կատարման ժամանակացույցների խախտումները, որոնք հանգեցրել են ամսական պլանների թերակատարմանը: Այսպես, օրինակ` «Ֆիննռոուդ» ընկերության 2002 թ. սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվության համաձայն, հիմնականում հողային աշխատանքների և փոսային նորոգման նախատեսված ծավալների թերակատարման հետևանքով «Ախուրյանի ՃՇՇ» ՓԲԸ 2002 թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ գումարային առումով կատարել է CM-1/2002 բաղադրամաս 2 պայմանագրի աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 11%-ը՝ ժամանակացույցով նախատեսված 45%-ի փոխարեն:

6. ՀՀ վարչապետի 08.02.2000 թ. թիվ 44 որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տրանսպորտի նախարարության օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին ՀՀ ավտոմայրուղիների վերականգնման և տրանսպորտային ծրագրերի կառավարման խորհրդի» Կանոնադրության 10-րդ կետի համաձայն, խորհրդի նիստերը պետք է գումարվեին առնվազն ամիսը մեկ անգամ, մինչդեռ խորհրդի առաջին նիստը գումարվել է 28.12.2000 թ., իսկ 2001 թ. հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին նիստեր չեն գումարվել:

7. 2000 թ. Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն չի ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն:

2001-2003 թթ. Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացված հաշվետվություններում առկա են անճշտություններ, որոնք պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ «Նախատեսված ծախսեր» բաժնով հաշվետվություններում արտացոլվել են Կառավարման խորհրդով հաստատված թվերը` «ՀՀ 2002 թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հաստատված թվերի փոխարեն, իսկ 2002 և 2003 թթ. հաշվետվությունների «այլ աղբյուրներից» սյունակներում արտացոլվել են բյուջեից համաֆինանսավորման հաշվին կատարված վճարումների Ավելացված արժեքի հարկի գումարները` նախատեսված, սակայն չտրամադրված, դրամաշնորհի հաշվին կատարվելիք ծախսումների փոխարեն:

8. ՀՀ 2001 թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության թիվ 1 հավելվածով ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ցույց է տրվել, որ «Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված միջոցներով իրականացվող տրանսպորտի ծրագրին ՀՀ կառավարության մասնակցություն» հոդվածով (120703 խումբ) փաստացի ծախսումներ չեն կատարվել, մինչդեռ նշված հոդվածով իրականում կատարվել են ավելի քան 1.4 մլն ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ և իրականացվել է մոտ 1.5 մլն ԱՄՆ դոլարի վճարումներ:

 

Վերահսկողության ընթացքում կազմվել են նախնական/միջանկյալ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ թվով 6 արձանագրություններ:

 

ԾԻԳ-ի տնօրենը վերահսկողության արդյունքներին ծանոթացել է 30.01.2004 թ., առարկություններ չի ունեցել, որի վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն:

 

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպություններին`

 

1. Ուժեղացնել հսկողությունը կապալառուների կողմից իրականացվող աշխատանքների որակի և տեմպերի նկատմամբ, խորապես ուսումնասիրել և վերլուծել պլան-գրաֆիկների ձախողման պատճառները և ձեռնարկել միջոցառումներ` տեմպերի վերականգնման ուղղությամբ:

Ծրագրի կառավարման խորհրդին`

2. Հսկողություն սահմանել ՀՀ բյուջեի մասին օրենքների պահանջների կատարման, տարեկան բյուջեների հիմնավոր պլանավորման, կիսամյակային և 9 ամսվա կտրվածքով բյուջեների ճշգրտման, մրցույթների գործընթացի նկատմամբ:

3. «ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ ԱԺ և Վերահսկիչ պալատ ներկայացնել պաշտոնական տեղեկատվություն` ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

 

հավելված 1

 

Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ըստ բաղադրիչների եվ ենթածրագրերի 01.01.2004 թ. դրությամբ

 

ԱՄՆ դոլար

 

Բաղադրիչներ, ենթածրագրեր և կատեգորիաներ

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը

Ծրագրի սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը)  կատարված աշխատանքները

Կատար-
ված աշխա-
տանքները նախա-
տեսված ծախսերի նկատ-
մամբ

Ծրագրի սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված փաստացի վճարումները

Փաս-
տացի վճարում-
ները նախա-
տեսված ծախսերի նկատ-
մամբ

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

 

 

Ընդամենը

այդ թվում

Վարկի     միջոցների     հաշվին

ՀՀ բյուջեի     հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

Վարկի     միջոցների     հաշվին

ՀՀ բյուջեի     հաշվին

Այլ աղբյուր-ների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7/3

12

13

14

15

16=12/3

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

47,082,353.0

40,000,000.0

6,482,353.0

600,000.0

27,267,449.74

23,509,155.22

3,758,294.52

0.00

57.9%

28,881,308.09

24,956,310.02

3,924,998.07

0.00

61.3%

1

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

26,200,000.0

22,100,000.0

4,100,000.0

0.0

19,363,022.78

15,979,188.09

3,383,834.69

0.00

73.9%

20,365,293.98

16,813,864.82

3,551,429.16

0.00

77.7%

2

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

3,982,353.0

1,600,000.0

2,382,353.0

0.0

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

32.4%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

32.4%

3

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

2,300,000.0

2,300,000.0

0.0

0.0

251,797.84

211,119.21

40,678.63

0.00

10.9%

575,712.55

535,094.66

40,617.89

0.00

25.0%

4

Ապրանքներ Մաս Բ համար

10,700,000.0

10,700,000.0

0.0

0.0

4,412,030.88

4,393,547.80

18,483.08

0.00

41.2%

4,620,492.91

4,602,026.75

18,466.16

0.00

43.2%

5

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

2,700,000.0

2,400,000.0

0.0

300,000.0

1,165,502.21

1,165,502.21

0.00

0.00

43.2%

1,255,437.82

1,255,437.82

0.00

0.00

46.5%

6

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

600,000.0

300,000.0

0.0

300,000.0

164,836.00

164,836.00

0.00

0.00

27.5%

150,037.33

150,037.33

0.00

0.00

25.0%

7

4A  ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

192,522.65

192,522.65

0.00

0.00

96.3%

197,585.97

197,585.97

0.00

0.00

98.8%

8

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

400,000.0

400,000.0

0.0

0.0

425,965.86

336,414.21

89,551.65

0.00

106.5%

425,810.21

336,458.27

89,351.94

0.00

106.5%

Ա

Ճանապարհների վերականգնում

30,900,000.0

26,500,000.0

4,100,000.0

300,000.0

21,023,164.64

17,531,394.03

3,491,770.61

0.00

68.0%

22,349,875.81

18,690,748.32

3,659,127.49

0.00

72.3%

 

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

26,200,000.0

22,100,000.0

4,100,000.0

0.0

19,363,022.78

15,979,188.09

3,383,834.69

0.00

73.9%

20,365,293.98

16,813,864.82

3,551,429.16

0.00

77.7%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

2,200,000.0

2,200,000.0

0.0

0.0

151,712.07

133,327.80

18,384.27

0.00

6.9%

475,752.68

457,406.29

18,346.39

0.00

21.6%

 

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

2,100,000.0

1,800,000.0

0.0

300,000.0

1,082,463.93

1,082,463.93

0.00

0.00

51.5%

1,083,018.94

1,083,018.94

0.00

0.00

51.6%

 

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

400,000.0

400,000.0

0.0

0.0

425,965.86

336,414.21

89,551.65

0.00

106.5%

425,810.21

336,458.27

89,351.94

0.00

106.5%

Ա1

Ճանապարհների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

20,000,000.0

16,900,000.0

3,100,000.0

0.0

16,807,455.31

13,870,224.70

2,937,230.61

0.00

84.0%

17,671,317.55

14,586,865.68

3,084,451.87

0.00

88.4%

Ա2

Կամուրջների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

3,700,000.0

3,100,000.0

600,000.0

0.0

1,474,699.67

1,216,985.12

257,714.55

0.00

39.9%

1,530,774.09

1,263,708.72

267,065.37

0.00

41.4%

Ա3

Ճանապարհների և կամուրջների վերանորոգման նախագծային և վերահսկման աշխատանքներ

1,300,000.0

1,300,000.0

0.0

0.0

713,947.48

713,947.48

0.00

0.00

54.9%

714,487.82

714,487.82

0.00

0.00

55.0%

Ա4

Ճանապարհային անվտանգություն

5,000,000.0

4,600,000.0

400,000.0

0.0

1,461,523.31

1,269,995.54

191,527.77

0.00

29.2%

1,867,018.10

1,664,552.99

202,465.11

0.00

37.3%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

0.0

12,139.06

9,500.82

2,638.24

0.00

0.6%

335,284.64

332,731.45

2,553.19

0.00

16.8%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

2,500,000.0

2,100,000.0

400,000.0

0.0

1,080,867.80

891,978.27

188,889.53

0.00

43.2%

1,163,202.34

963,290.42

199,911.92

0.00

46.5%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

500,000.0

500,000.0

0.0

0.0

368,516.45

368,516.45

0.00

0.00

73.7%

368,531.12

368,531.12

0.00

0.00

73.7%

Ա5

«Հայավտոճան» ՊՓԲԸ կառուցվածքային ամրապնդում

900,000.0

600,000.0

0.0

300,000.0

565,538.87

460,241.19

105,297.68

0.00

62.8%

566,278.25

461,133.11

105,145.14

0.00

62.9%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

139,573.01

123,826.98

15,746.03

0.00

69.8%

140,468.04

124,674.84

15,793.20

0.00

70.2%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

300,000.0

0.0

0.0

300,000.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

400,000.0

400,000.0

0.0

0.0

425,965.86

336,414.21

89,551.65

0.00

106.5%

425,810.21

336,458.27

89,351.94

0.00

106.5%

Բ

Երկաթուղու վերականգնում

15,282,353.0

12,600,000.0

2,382,353.0

300,000.0

5,868,638.40

5,624,408.85

244,229.55

0.00

38.4%

6,061,467.56

5,817,868.48

243,599.08

0.00

39.7%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

10,700,000.0

10,700,000.0

0.0

0.0

4,412,030.88

4,393,547.80

18,483.08

0.00

41.2%

4,620,492.91

4,602,026.75

18,466.16

0.00

43.2%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

600,000.0

300,000.0

0.0

300,000.0

164,836.00

164,836.00

0.00

0.00

27.5%

150,037.33

150,037.33

0.00

0.00

25.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

3,982,353.0

1,600,000.0

2,382,353.0

0.0

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

32.4%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

32.4%

Բ1

Երևան-Վրաստանի սահմանը ընկած երկաթուղային գծի նորոգում

5,500,000.0

4,600,000.0

900,000.0

0.0

3,765,751.00

3,765,751.00

0.00

0.00

68.5%

3,945,256.70

3,945,256.70

0.00

0.00

71.7%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

4,600,000.0

4,600,000.0

0.0

0.0

3,765,751.00

3,765,751.00

0.00

0.00

81.9%

3,945,256.70

3,945,256.70

0.00

0.00

85.8%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

900,000.0

0.0

900,000.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Բ2

Շարժակազմի նորոգում և նորոգման հնարավորությունների բարելավում

7,000,000.0

5,800,000.0

1,200,000.0

0.0

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

8.0%

589,000.00

589,000.00

0.00

0.00

8.4%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

5,800,000.0

5,800,000.0

0.0

0.0

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

9.7%

589,000.00

589,000.00

0.00

0.00

10.2%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

1,200,000.0

0.0

1,200,000.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Բ3

Մանրաթելային մալուխի անցկացման աշխատանքներ

1,882,353.0

1,600,000.0

282,353.0

0.0

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

68.6%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

68.6%

Բ4

ՀԵԴ կառուցվածքային ամրապնդում

900,000.0

600,000.0

0.0

0.0

251,115.88

232,632.80

18,483.08

0.00

27.9%

236,273.54

217,807.38

18,466.16

0.00

26.3%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

300,000.0

300,000.0

0.0

0.0

86,279.88

67,796.80

18,483.08

0.00

28.8%

86,236.21

67,770.05

18,466.16

0.00

28.7%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

600,000.0

300,000.0

0.0

300,000.0

164,836.00

164,836.00

0.00

0.00

27.5%

150,037.33

150,037.33

0.00

0.00

25.0%

Գ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կառուցվածքային ամրապնդում

900,000.0

900,000.0

0.0

0.0

366,362.02

344,067.66

22,294.36

0.00

40.7%

469,964.72

447,693.22

22,271.50

0.00

52.2%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

100,085.77

77,791.41

22,294.36

0.00

100.1%

99,959.87

77,688.37

22,271.50

0.00

100.0%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

600,000.0

600,000.0

0.0

0.0

83,038.28

83,038.28

0.00

0.00

13.8%

172,418.88

172,418.88

0.00

0.00

28.7%

4A  ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

183,237.97

183,237.97

0.00

0.00

91.6%

197,585.97

197,585.97

0.00

0.00

98.8%

 

հավելված 2

 

Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ըստ բաղադրիչների եվ ենթածրագրերի

01.01.2001 թ.-ից մինչեվ 31.12.2001 թ.-ը

 

ԱՄՆ դոլար

NN

Բաղադրիչներ, ենթածրագրեր և կատեգորիաներ

Հաշվետու տարվա բյուջեով նախատեսված ծախսերը

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը)  կատարված աշխատանքները

Կատար-
ված աշխա-
տանքները նախա-
տեսված ծախսերի նկատ-
մամբ

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված փաստացի վճարումները

Փաս-
տացի վճարում-
ները նախա-
տեսված գումար-
ների նկատ-
մամբ

Ընդամենը

այդ թվում

 Ընդամենը

 այդ թվում

 

 

Ընդամենը

այդ թվում

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7/3

12

13

14

15

16=12/3

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9,957,290.94

9,634,552.00

322,738.94

0.00

8,505,631.44

7,062,912.08

1,442,719.36

0.00

85.4%

8,797,991.40

7,304,342.67

1,493,648.73

0.00

88.4%

1

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

6,115,738.94

5,811,000.00

304,738.94

0.00

8,127,825.47

6,707,423.28

1,420,402.19

0.00

139.9%

8,440,447.57

6,969,086.48

1,471,361.09

0.00

138.0%

2

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

590,000.00

572,000.00

18,000.00

0.00

102,351.29

80,034.12

22,317.17

0.00

17.9%

101,258.00

78,970.36

22,287.64

0.00

17.2%

4

Ապրանքներ Մաս Բ համար

2,508,552.00

2,508,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

5

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

490,000.00

490,000.00

0.00

0.00

89,034.08

89,034.08

0.00

0.00

18.2%

62,308.12

62,308.12

0.00

0.00

12.7%

6

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

7

4A  ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

38,355.14

38,355.14

0.00

0.00

54.8%

49,860.39

49,860.39

0.00

0.00

71.2%

8

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

148,065.46

148,065.46

0.00

0.00

103.5%

144,117.32

144,117.32

0.00

0.00

100.8%

Ա

Ճանապարհների վերականգնում

7,248,738.94

6,936,000.00

312,738.94

0.00

8,378,042.91

6,954,620.31

1,423,422.60

0.00

120.8%

8,659,999.96

7,185,625.13

1,474,374.83

0.00

119.5%

 

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

6,115,738.94

5,811,000.00

304,738.94

0.00

8,127,825.47

6,707,423.28

1,420,402.19

0.00

139.9%

8,440,447.57

6,969,086.48

1,471,361.09

0.00

138.0%

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

540,000.00

532,000.00

8,000.00

0.00

18,255.12

15,234.71

3,020.41

0.00

3.4%

18,264.17

15,250.43

3,013.74

0.00

3.4%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

83,896.86

83,896.86

0.00

0.00

18.6%

57,170.90

57,170.90

0.00

0.00

12.7%

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

148,065.46

148,065.46

0.00

0.00

103.5%

144,117.32

144,117.32

0.00

0.00

100.8%

Ա1

Ճանապարհների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

5,406,738.94

5,102,000.00

304,738.94

0.00

8,082,945.83

6,670,386.68

1,412,559.15

0.00

158.4%

8,289,974.71

6,844,909.84

1,445,064.87

0.00

153.3%

Ա2

Կամուրջների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Ա3

Ճանապարհների և կամուրջների վերանորոգման նախագծային և վերահսկման աշխատանքներ

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

83,896.86

83,896.86

0.00

0.00

28.0%

57,170.90

57,170.90

0.00

0.00

19.1%

Ա4

Ճանապարհային անվտանգություն

1,019,000.00

1,019,000.00

0.00

0.00

44,879.64

37,036.60

7,843.04

0.00

4.4%

150,472.86

124,176.64

26,296.22

0.00

14.8%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

369,000.00

369,000.00

0.00

0.00

44,879.64

37,036.60

7,843.04

0.00

12.2%

150,472.86

124,176.64

26,296.22

0.00

40.8%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Ա5

«Հայավտոճան» ՊՓԲԸ կառուցվածքային ամրապնդում

183,000.00

175,000.00

8,000.00

0.00

166,320.58

163,300.17

3,020.41

0.00

95.0%

162,381.49

159,367.75

3,013.74

0.00

88.7%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

40,000.00

32,000.00

8,000.00

0.00

18,255.12

15,234.71

3,020.41

0.00

57.0%

18,264.17

15,250.43

3,013.74

0.00

45.7%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

148,065.46

148,065.46

0.00

0.00

103.5%

144,117.32

144,117.32

0.00

0.00

100.8%

Բ

Երկաթուղու վերականգնում

2,548,552.00

2,548,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

2,508,552.00

2,508,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ1

 Երևան-Վրաստանի սահմանը ընկած երկաթուղային գծի նորոգում

1,552,552.00

1,552,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

1,552,552.00

1,552,552.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ2

Շարժակազմի նորոգում և նորոգման հնարավորությունների բարելավում

890,000.00

890,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

890,000.00

890,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ3

Մանրաթելային մալուխի անցկացման աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ4

ՀԵԴ կառուցվածքային ամրապնդում

106,000.00

106,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

66,000.00

66,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Գ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կառուցվածքային ամրապնդում

160,000.00

150,000.00

10,000.00

0.00

127,588.53

108,291.77

19,296.76

0.00

85.1%

137,991.44

118,717.54

19,273.90

0.00

86.2%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

50,000.00

40,000.00

10,000.00

0.00

84,096.17

64,799.41

19,296.76

0.00

210.2%

82,993.83

63,719.93

19,273.90

0.00

166.0%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

5,137.22

5,137.22

0.00

0.00

12.8%

5,137.22

5,137.22

0.00

0.00

12.8%

4A  ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

38,355.14

38,355.14

0.00

0.00

54.8%

49,860.39

49,860.39

0.00

0.00

71.2%

 

հավելված 2

 

Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ըստ բաղադրիչների եվ ենթածրագրերի

01.01.2002 թ.-ից մինչեվ 31.12.2002 թ.-ը

 

ԱՄՆ դոլար

NN

Բաղադրիչներ, ենթածրագրեր և կատեգորիաներ

Հաշվետու տարվա բյուջեով նախատեսված ծախսերը

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված աշխատանքները

Կատար-ված աշխա-տանք-ները նախա-տեսված ծախսերի նկատ-մամբ

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված փաստացի վճարումները

Փաս-տացի վճա-րում-ները նախա-տեսված ծախ-սերի նկատ-մամբ

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուրների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղբյուր-
ների հաշվին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7/3

12

13

14

15

16=12/3

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13,191,710.0

11,800,000.0

1,391,710.0

0.00

9,661,660.31

8,290,247.91

1,371,412.40

0.00

73.2%

9,925,797.09

8,592,951.10

1,332,845.99

0.00

75.2%

1

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

9,704,910.00

8,668,000.00

1,036,910.00

0.00

6,261,187.67

5,166,999.62

1,094,188.05

0.00

64.5%

5,947,428.24

4,911,444.33

1,035,983.91

0.00

61.3%

2

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

1,222,900.00

938,400.00

284,500.00

0.00

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

105.6%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

105.6%

3

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

210,000.00

184,700.00

25,300.00

0.00

46,414.10

43,775.86

2,638.24

0.00

22.1%

47,080.64

44,527.45

2,553.19

0.00

22.4%

4

Ապրանքներ Մաս Բ համար

1,067,700.00

1,057,700.00

10,000.00

0.00

1,247,947.69

1,229,464.61

18,483.08

0.00

116.9%

1,610,076.79

1,591,610.63

18,466.16

0.00

150.8%

5

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

458,855.53

458,855.53

0.00

0.00

61.2%

675,002.15

675,002.15

0.00

0.00

90.0%

6

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

140,086.00

140,086.00

0.00

0.00

700.4%

133,594.25

133,594.25

0.00

0.00

668.0%

7

4A ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

64,500.00

64,500.00

0.00

0.00

72,139.66

72,139.66

0.00

0.00

111.8%

74,941.61

54,435.50

20,506.11

0.00

116.2%

8

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

151,700.00

116,700.00

35,000.00

0.00

143,258.14

112,901.58

30,356.56

0.00

94.4%

146,736.09

116,532.39

30,203.70

0.00

96.7%

Ա

Ճանապարհների վերականգնում

10,726,610.0

9,631,700.0

1,094,910.0

0.00

6,861,245.90

5,734,063.05

1,127,182.85

0.00

64.0%

6,677,501.14

5,608,760.34

1,068,740.80

0.00

62.3%

 

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

9,704,910.00

8,668,000.00

1,036,910.00

0.00

6,261,187.67

5,166,999.62

1,094,188.05

0.00

64.5%

5,947,428.24

4,911,444.33

1,035,983.91

0.00

61.3%

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

200,000.00

177,000.00

23,000.00

0.00

43,414.10

40,775.86

2,638.24

0.00

21.7%

43,104.20

40,551.01

2,553.19

0.00

21.6%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

670,000.00

670,000.00

0.00

0.00

413,385.99

413,385.99

0.00

0.00

61.7%

540,232.61

540,232.61

0.00

0.00

80.6%

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

151,700.00

116,700.00

35,000.00

0.00

143,258.14

112,901.58

30,356.56

0.00

94.4%

146,736.09

116,532.39

30,203.70

0.00

96.7%

Ա1

Ճանապարհների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

5,723,710.0

5,383,000.0

340,710.0

0.00

4,760,486.24

3,928,556.73

831,929.51

0.00

83.2%

4,657,000.14

3,842,832.81

814,167.33

0.00

81.4%

Ա2

Կամուրջների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

2,981,000.0

2,460,000.0

521,000.0

0.00

767,510.34

633,382.29

134,128.05

0.00

25.7%

728,914.49

601,859.89

127,054.60

0.00

24.5%

Ա3

Ճանապարհների և կամուրջների վերանորոգման նախագծային և վերահսկման աշխատանքներ

520,000.0

520,000.0

0.0

0.00

372,985.99

372,985.99

0.00

0.00

71.7%

428,023.13

428,023.13

0.00

0.00

82.3%

Ա4

Ճանապարհային անվտանգություն

1,250,200.0

1,075,000.0

175,200.0

0.00

785,730.15

654,961.42

130,768.73

0.00

62.8%

685,552.25

588,237.08

97,315.17

0.00

54.8%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

12,139.06

9,500.82

2,638.24

0.00

12.1%

11,829.16

9,275.97

2,553.19

0.00

11.8%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

1,000,200.00

825,000.00

175,200.00

0.00

733,191.09

605,060.60

128,130.49

0.00

73.3%

561,513.61

466,751.63

94,761.98

0.00

56.1%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

40,400.00

40,400.00

0.00

0.00

26.9%

112,209.48

112,209.48

0.00

0.00

74.8%

Ա5

«Հայավտոճան» ՊՓԲԸ կառուցվածքային ամրապնդում

251,700.00

193,700.00

58,000.00

0.00

174,533.18

144,176.62

30,356.56

0.00

69.3%

178,011.13

147,807.43

30,203.70

0.00

70.7%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

100,000.00

77,000.00

23,000.00

0.00

31,275.04

31,275.04

0.00

0.00

31.3%

31,275.04

31,275.04

0.00

0.00

31.3%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

151,700.00

116,700.00

35,000.00

0.00

143,258.14

112,901.58

30,356.56

0.00

94.4%

146,736.09

116,532.39

30,203.70

0.00

96.7%

Բ

Երկաթուղու վերականգնում

2,310,600.00

2,016,100.00

294,500.00

0.00

2,679,805.21

2,435,575.66

244,229.55

0.00

116.0%

3,034,608.36

2,791,009.28

243,599.08

0.00

131.3%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

1,067,700.00

1,057,700.00

10,000.00

0.00

1,247,947.69

1,229,464.61

18,483.08

0.00

116.9%

1,610,076.79

1,591,610.63

18,466.16

0.00

150.8%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

140,086.00

140,086.00

0.00

0.00

700.4%

133,594.25

133,594.25

0.00

0.00

668.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

1,222,900.00

938,400.00

284,500.00

0.00

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

105.6%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

105.6%

Բ1

 Երևան-Վրաստանի սահմանը ընկած երկաթուղային գծի նորոգում

901,100.00

865,700.00

35,400.00

0.00

1,161,667.81

1,161,667.81

0.00

0.00

128.9%

1,523,840.58

1,523,840.58

0.00

0.00

169.1%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

865,700.00

865,700.00

0.00

0.00

1,161,667.81

1,161,667.81

0.00

0.00

134.2%

1,523,840.58

1,523,840.58

0.00

0.00

176.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

35,400.00

0.00

35,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Բ2

Շարժակազմի նորոգում և նորոգման հնարավորությունների բարելավում

150,400.00

100,000.00

50,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

50,400.00

0.00

50,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Բ3

Մանրաթելային մալուխի անցկացման աշխատանքներ

1,137,100.00

938,400.00

198,700.00

0.00

1,291,771.52

1,066,025.05

225,746.47

0.00

113.6%

1,290,937.32

1,065,804.40

225,132.92

0.00

113.5%

Բ4

ՀԵԴ կառուցվածքային ամրապնդում

122,000.00

112,000.00

10,000.00

0.00

226,365.88

207,882.80

18,483.08

0.00

185.5%

219,830.46

201,364.30

18,466.16

0.00

180.2%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

102,000.00

92,000.00

10,000.00

0.00

86,279.88

67,796.80

18,483.08

0.00

84.6%

86,236.21

67,770.05

18,466.16

0.00

84.5%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

140,086.00

140,086.00

0.00

0.00

700.4%

133,594.25

133,594.25

0.00

0.00

668.0%

Գ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կառուցվածքային ամրապնդում

154,500.00

152,200.00

2,300.00

0.00

120,609.20

120,609.20

0.00

0.00

78.1%

213,687.59

193,181.48

20,506.11

0.00

138.3%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

10,000.00

7,700.00

2,300.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

30.0%

3,976.44

3,976.44

0.00

0.00

39.8%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

45,469.54

45,469.54

0.00

0.00

56.8%

134,769.54

134,769.54

0.00

0.00

168.5%

4A ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

64,500.00

64,500.00

0.00

0.00

72,139.66

72,139.66

0.00

0.00

111.8%

74,941.61

54,435.50

20,506.11

0.00

116.2%

 

հավելված 2

 

Ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ ըստ բաղադրիչների եվ ենթածրագրերի

01.01.2003 թ.-ից մինչեվ 31.12.2003 թ.-ը

 

ԱՄՆ դոլար

NN

Բաղադրիչներ, ենթածրագրեր և կատեգորիաներ

Հաշվետու տարվա բյուջեով նախատեսված ծախսերը

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված աշխատանքները

Կատար-
ված աշխա-
տանք-
ները նախա-
տեսված ծախսերի նկատ-
մամբ

Հաշվետու տարվա սկզբից (ներառյալ հաշվետու ամիսը) կատարված փաստացի վճարումները

Փաս-
տացի վճա-
րումները նախա-
տեսված ծախ-
սերի նկատ-
մամբ

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղ-
բյուր-
ների հաշ-
վին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղ-
բյուր-
ների հաշ-
վին

Վարկի միջոցների հաշվին

ՀՀ բյուջեի հաշվին

Այլ աղ-
բյուր-
ների հաշ-
վին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7/3

12

13

14

15

16=12/3

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11,520,534.0

10,323,426.0

1,197,108.0

0.0

9,090,873.31

8,146,710.55

944,162.76

0.00

78.9%

10,157,519.6

9,059,016.25

1,098,503.35

0.00

88.2%

1

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

6,395,178.0

5,277,593.0

1,117,585.00

0.00

4,974,009.64

4,104,765.19

869,244.45

0.00

77.8%

5,977,418.17

4,933,334.01

1,044,084.16

0.00

93.5%

2

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

386,615.0

370,892.0

15,723.00

0.00

103,032.45

87,309.23

15,723.22

0.00

26.6%

427,373.91

411,596.85

15,777.06

0.00

110.5%

4

Ապրանքներ Մաս Բ համար

3,989,829.0

3,989,829.0

0.00

0.00

3,164,083.19

3,164,083.19

0.00

0.00

79.3%

3,010,416.12

3,010,416.12

0.00

0.00

75.5%

5

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

489,467.0

489,467.0

0.00

0.00

617,612.60

617,612.60

0.00

0.00

126.2%

518,127.55

518,127.55

0.00

0.00

105.9%

6

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

41,142.0

41,142.0

0.00

0.00

24,750.00

24,750.00

0.00

0.00

60.2%

16,443.08

16,443.08

0.00

0.00

40.0%

7

4A ԾԻԳ-ի գործառնական ծախսեր

73,485.0

73,485.0

0.00

0.00

72,743.17

72,743.17

0.00

0.00

99.0%

72,783.97

93,290.08

-20,506.11

0.00

99.0%

8

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

144,818.0

81,018.0

63,800.00

0.00

134,642.26

75,447.17

59,195.09

0.00

93.0%

134,956.80

75,808.56

59,148.24

0.00

93.2%

Ա

Ճանապարհների վերականգնում

7,330,188.0

6,136,078.0

1,194,110.0

0.00

5,783,875.83

4,842,710.67

941,165.16

0.00

78.9%

7,012,374.71

5,896,362.85

1,116,011.86

0.00

95.7%

 

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

6,395,178.0

5,277,593.0

1,117,585.00

0.00

4,974,009.64

4,104,765.19

869,244.45

0.00

77.8%

5,977,418.17

4,933,334.01

1,044,084.16

0.00

93.5%

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

373,625.0

360,900.0

12,725.00

0.00

90,042.85

77,317.23

12,725.62

0.00

24.1%

414,384.31

401,604.85

12,779.46

0.00

110.9%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

416,567.0

416,567.0

0.00

0.00

585,181.08

585,181.08

0.00

0.00

140.5%

485,615.43

485,615.43

0.00

0.00

116.6%

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

144,818.0

81,018.0

63,800.00

0.00

134,642.26

75,447.17

59,195.09

0.00

93.0%

134,956.80

75,808.56

59,148.24

0.00

93.2%

Ա1

Ճանապարհների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

4,891,836.0

4,036,952.0

854,884.00

0.00

3,964,023.24

3,271,281.29

692,741.95

0.00

81.0%

4,724,342.70

3,899,123.03

825,219.67

0.00

96.6%

Ա2

Կամուրջների վերականգնում և ընթացիկ նորոգում

875,786.0

722,736.0

153,050.00

0.00

707,189.33

583,602.83

123,586.50

0.00

80.7%

801,859.60

661,848.83

140,010.77

0.00

91.6%

Ա3

Ճանապարհների և կամուրջների վերանորոգման նախագծային և վերահսկման աշխատանքներ

160,252.0

160,252.0

0.00

0.00

257,064.63

257,064.63

0.00

0.00

160.4%

229,293.79

229,293.79

0.00

0.00

143.1%

Ա4

Ճանապարհային անվտանգություն

1,200,390.0

1,090,739.0

109,651.00

0.00

630,913.52

577,997.52

52,916.00

0.00

52.6%

1,030,992.99

952,139.27

78,853.72

0.00

85.9%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

316,519.0

316,519.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

323,455.48

323,455.48

0.00

0.00

102.2%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Ա համար

627,556.0

517,905.0

109,651.00

0.00

302,797.07

249,881.07

52,916.00

0.00

48.3%

451,215.87

372,362.15

78,853.72

0.00

71.9%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

256,315.0

256,315.0

0.00

0.00

328,116.45

328,116.45

0.00

0.00

128.0%

256,321.64

256,321.64

0.00

0.00

100.0%

Ա5

«Հայավտոճան» ՊՓԲԸ կառուցվածքային ամրապնդում

201,924.0

125,399.0

76,525.00

0.00

224,685.11

152,764.40

71,920.71

0.00

111.3%

225,885.63

153,957.93

71,927.70

0.00

111.9%

 

Ապրանքներ Մաս Ա և Գ համար

57,106.0

44,381.0

12,725.00

0.00

90,042.85

77,317.23

12,725.62

0.00

157.7%

90,928.83

78,149.37

12,779.46

0.00

159.2%

Խորհրդատվություն Մաս Ա և Գ համար

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4B «Հայավտոճան» գործառնական ծախսեր

144,818.0

81,018.0

63,800.00

0.00

134,642.26

75,447.17

59,195.09

0.00

93.0%

134,956.80

75,808.56

59,148.24

0.00

93.2%

Բ

Երկաթուղու վերականգնում

4,030,971.0

4,030,971.0

0.00

0.00

3,188,833.19

3,188,833.19

0.00

0.00

79.1%

3,026,859.20

3,026,859.20

0.00

0.00

75.1%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

3,989,829.0

3,989,829.0

0.00

0.00

3,164,083.19

3,164,083.19

0.00

0.00

79.3%

3,010,416.12

3,010,416.12

0.00

0.00

75.5%

Խորհրդատվություն Մաս Բ համար

41,142.0

41,142.0

0.00

0.00

24,750.00

24,750.00

0.00

0.00

60.2%

16,443.08

16,443.08

0.00

0.00

40.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ1

 Երևան-Վրաստանի սահմանը ընկած երկաթուղային գծի նորոգում

2,710,000.0

2,710,000.0

0.00

0.00

2,604,083.19

2,604,083.19

0.00

0.00

96.1%

2,421,416.12

2,421,416.12

0.00

0.00

89.4%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

2,710,000.0

2,710,000.0

0.00

0.00

2,604,083.19

2,604,083.19

0.00

0.00

96.1%

2,421,416.12

2,421,416.12

0.00

0.00

89.4%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ2

Շարժակազմի նորոգում և նորոգման հնարավորությունների բարելավում

1,279,829.0

1,279,829.0

0.00

0.00

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

43.8%

589,000.00

589,000.00

0.00

0.00

46.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար

1,279,829.0

1,279,829.0

0.00

0.00

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

43.8%

589,000.00

589,000.00

0.00

0.00

46.0%

Շինարարական աշխատանքներ Մաս Բ համար

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ3

Մանրաթելային մալուխի անցկացման աշխատանքներ

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Բ4

ՀԵԴ կառուցվածքային ամրապնդում

41,142.0

41,142.0

0.00

0.00

24,750.00

24,750.00

0.00

0.00

60.2%

16,443.08

16,443.08

0.00

0.00

40.0%

 

Ապրանքներ Մաս Բ համար