Համարը 
N 514
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.09.03/21.1  Հոդ.149
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
07.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.09.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.08.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԸ (ՌԵԵՍՏՐԸ) ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
15 օգոստոսի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10002144

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

7 օգոստոսի 2002 թ.
ք. Երևան

N 514

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԸ (ՌԵԵՍՏՐԸ) ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի, ՀՀ վարչապետի 2000 թվականի հունվարի 19-ի N 362 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 8-րդ կետի, և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր) կատարված փոփոխությունները ու լրացումները.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանը (ռեեստրը) նոր խմբագրությամբ, 2002 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ (կցվում է):

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել ՀՀ առողջապահության նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանը (ռեեստրը) հաստատելու մասին» N 768, 2001 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ դեղերի պետական գրանցամատյանի լրացումը հաստատելու մասին» N 160 և 2000 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ դեղերի պետական գրանցամատյանի լրացումը հաստատելու մասին» N 396 հրամանները:

 

Նախարար`

Ա. Մկրտչյան

 


* - Ծանոթություն -

ռեեստրը չի բերվում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ (ռեեստր)
(1.06.2002 թ.-31.12.2002 թ.)

Առևտրային
անվանումը

միջազգային
չպատենտավորված
(ջեներիկ) կամ ակտիվ
բաղադրատարրերի
անվանումները

դեղաձևը

դեղաչափը և
թողարկման
ձևը
(փաթեթա-
վորումը)

արտադրող
ֆիրման

երկիրը1

դեղերի ATC2
ծածկագիրը
և/կամ
տեսակային
պատկանելու-
թյունը

գրանց-
ման
հավաս-
տագրի
համարը

գրանցման
ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B Վիտամինի
համալիր
Vitamin B complex

թիամին,
ռիբոֆլավին,
պիրիդօքսին,
նիկոտինամիդ
thiamine,
riboflavin,
pyridoxine,
nicotinamide

դեղահատեր
թաղանթապատ

(5մգ+1մգ+4մգ+
50մգ) (20,
(40x20))

Սոֆարմա ԱԴ
Sopharma AD

Բուլղարիա

A11D(H) A0..

3987

04.12.2002
04.12.2007

Ագիստամ
Agistam

լորատադին
loratadine

դեղահատեր

10մգ,
(6,12)

Ստիրոլ ՍՊԸ
Stirol Ltd.

ՈՒկրաինա

R06A X13

3604.

12.06.2002
12.06.2007

Ալոպուրինոլ
Allopurinol

ալոպուրինոլ
allopurinol

դեղահատեր

300մգ
(30)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

M04A A01

3994

16.12.2002
16.12.2007

Ալվիտիլ
Alvityl

վիտամիններ
vitamins

դեղահատեր
թաղանթապատ

(50)

Սոլվեյ Ֆարմա
Solvay Pharma

Ֆրանսիա

A11

3805.

14.08.2002
14.08.2007

Ալվիտիլ
Alvityl

վիտամիններ
vitamins

օշարակ

150մլ շշիկ
(ճնշման տակ)

Սոլվեյ Ֆարմա
Solvay Pharma

Ֆրանսիա

A11

3806.

14.08.2002
14.08.2007

Ակնե-ուոշ
Acne-Wash

սալիցիլաթթու
salicylic acid

օճառահեղուկ

2%,
100մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D01A E12

4145

27.12.2002
27.12.2007

Ամինազին
Aminazin

քլորպրոմազին
chlorpromazine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.025գ
(10,20,30)

Զդորովյե
Zdorovje

ՈՒկրաինա

N05A A01

3380

30.07.2002
30.07.2007

Ամպիցիլինի
տրիհիդրատ
Ampicillin trihydrate

ամպիցիլին
ampicillin

դեղահատեր

0.25գ
(20)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

J01C A01

3846.

05.08.2002
05.08.2007

Ամպիցիլինի
նատրիումական աղ
Ampicillin natrium

ամպիցիլին
ampicillin

դեղափոշի
ներարկման
լուծույթի

0.5գ,
սրվակ (1)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

J01C A01

3767.

01.07.2002
01.07.2007

Անալգին
Analgin

մետամիզոլ
նատրիում
metamizole
sodium

լուծույթ
ներարկման

50% (2մլ),
2մլ
ամպուլներ
(10)

ՓԲԸ «ՆՕՔԻՇՕ»
CJSC "NOKISHO"

Հայաստան

N02B B02

2211.

12.08.2002
12.08.2007

Անապրիլին
Anaprilin

պրոպրանոլոլ
propranolol

դեղահատեր

0.04գ
(10,30,50,100)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations Plant"

Բելառուս

C07A A05

4013

06.12.2002
06.12.2007

Անտի-ակնե
Anti-Acne

սալիցիլաթթու,
ծծումբ, ցինկի
օքսիդ
salicylic acid,
sulfur, zinc oxide

դեղակախույթ

2%+5%+15%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D

4144

27.12.2002
27.12.2007

Անտի-անգին
Anti-angin

տետրակային,
քլորհեքսիդին,
ասկորբինաթթու
tetracaine,
chlorhexidine,
ascorbic acid

դեղահատեր

0.2մգ+2մգ+
50մգ
(20)

Նատուր
Փրոդուկտ
Natur Produkt

Ֆրանսիա

D08A C52
(A11, C05)

3693

29.11.2002
29.11.2007

Անտիգրիպին
Antigrippin

պարացետամոլ,
քլորֆենամին,
ասկորբինաթթու
paracetamol,
chlorphenamine,
ascorbic acid

դեղահատեր
դյուրալույծ

250մգ+3մգ+
50մգ
(2,4,6,10,12,
20,24,36,40,
60,80, 120)

Նատուր
Փրոդուկտ
Natur Produkt

Ֆրանսիա

N02B E71

3695

29.11.2002
29.11.2007

Անտիգրիպին
Antigrippin

պարացետամոլ,
քլորֆենամին,
ասկորբինաթթու
paracetamol,
chlorphenamine,
ascorbic acid

դեղահատեր
դյուրալույծ

500մգ+10մգ+
200մգ
(2,4,6,10,12,
20,24,36,40,
60,80,120)

Նատուր
Փրոդուկտ
Natur Produkt

Ֆրանսիա

N02B E71

3694

29.11.2002
29.11.2007

Ասթալին-2
Asthalin-2

սալբուտամոլ
salbutamol

դեղահատեր

2մգ
(10x7x20)

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

R03A C02,
R03C C02

3917

02.12.2002
02.12.2007

Ասթալին-4
Asthalin-4

սալբուտամոլ
salbutamol

դեղահատեր

4մգ
(10x7x20)

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

R03A C02,
R03C C02

3918

02.12.2002
02.12.2007

Ասթալին ՍԱ-4
Asthalin SA-4

սալբուտամոլ
salbutamol

դեղահատեր
երկարատև
ազդեցության

4մգ
(10x5x10)

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

R03A C02,
R03C C02

3915

04.10.2002
04.10.2007

Ասթալին ՍԱ-8
Asthalin SA-8

սալբուտամոլ
salbutamol

դեղահատեր
երկարատև
ազդեցության

8մգ
(10x5x10)

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

R03A C02,
R03C C02

3916

04.10.2002
04.10.2007

Աստմոպենտ
Astmopent

օրցիպրենալին
orciprenaline

ցողացիր
շնչառման

0,75մգ 400
դեղաչափ/
20մլ
շնչառման
սարքում

Գլաքսո ՈՒելքոմ
Պոզնան
Glaxo Wellcome
Poznan

Լեհաստան

R03A B03,
R03C B03

2509

19.07.1999
19.07.2004

Աուգմենտին
ներերակային 1.2գ
Augmentin intravenous
1.2g

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicyllin,
clavulanate
potassium

դեղափոշի ն/ե
ներարկման
կամ
կաթիլաներարկ-
ման լուծույթի

(1գ+200մգ),
սրվակ (5)

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3925

11.11.2002
11.11.2007

Աուգմենտին
ներերակային 600մգ
Augmentin intravenous
600mg

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicyllin,
clavulanate
potassium

դեղափոշի ն/ե
ներարկման
կամ
կաթիլաներարկ-
ման լուծույթի

(500մգ+
100մգ),
սրվակ (10)

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3926

11.11.2002
11.11.2007

Աուգմենտին
312մգ/5մլ
դեղակախույթ
Augmentin 312mg/5ml
suspension

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicyllin,
clavulanate
potassium

դեղափոշի
խմելու
դեղակախույթի

(250մգ+
62.5մգ)/5մլ,
100մլ դեղակա-
խույթի
դեղափոշի
շշիկում

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3927

11.11.2002
11.11.2007

Աուգմենտին 625մգ
դեղահատեր
Augmentin 625mg
tablets

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicyllin,
clavulanate
potassium

դեղահատեր
թաղանթապատ

(500մգ+
125մգ)
(14,20)

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3930

11.11.2002
11.11.2007

Աուգմենտին 1գ
դեղահատեր
Augmentin 1g tablets

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxycillin,
clavulanate
potassium

դեղահատեր
թաղանթապատ

(875մգ+
125մգ)
(10,14,20)

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3931

18.11.2002
18.11.2007

Աուգմենտին 375մգ
դեղահատեր
Augmentin 375mg
tablets

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxycillin,
clavulanate
potassium

դեղահատեր
թաղանթապատ

(250մգ+
125մգ)
(14,20)

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3929

18.11.2002
18.11.2007

Աուգմենտին
156մգ/5մլ
դեղակախույթ
Augmentin 156mg/5ml
suspension

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxycillin,
clavulanate
potassium

դեղափոշի
խմելու
դեղակախույթի

(125մգ+
31.25մգ)/5մլ,
60մլ,100մլ
դեղակա-
խույթի
դեղափոշի
շշիկում

ՍմիթԿլայն Բիչեմ
Ֆարմասյութի-
քալս SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals

Միացյալ
Թագավորություն

J01C R02

3928

18.11.2002
18.11.2007

Ասկորբինաթթու 0.1գ
գլյուկոզով
Ascorbic Acid 0.1g
with glucose

ասկորբինաթթու,
գլյուկոզ
ascorbic
acid, glucose

դեղահատեր

0.1գ+0.877գ
(10,30,40)

Ասֆարմա ԲԲԸ
Aspharma Open
JSC

Ռուսաստան

A11G A01

3546.

26.08.2002
26.08.2007

Ավաքսիմ
Avaxim

A լյարդաբորբի
ոչ ակտիվ
պատվաստանյութ
inactive
Hepatitis
A vaccine

դեղակախույթ
ներարկման

0.5մլ
(1դեղաչափ),
լցված
ներարկիչ (1)

Ավենտիս
Պաստեր Ս.Ա.
Aventis Pasteur
S.A.

Ֆրանսիա

-

3830.

16.08.2002
16.08.2007

Ատենոլոլ
Atenolol

ատենոլոլ
atenolol

դեղահատեր

50մգ
(30)

«Էնդոկրինինայ
պրեպարատայ»
"Endokrininiai
preparatai"

Լիտվա

C07A B03

3863.

02.08.2002
02.08.2007

Ատենոլոլ
դեղահատեր ԲՊ 25մգ
Atenolol Tablets BP
25mg

ատենոլոլ
atenolol

դեղահատեր

25մգ
(28)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

C07A B03

3817.

08.07.2002
08.07.2007

Ատենոլոլ
դեղահատեր ԲՊ 50մգ
Atenolol Tablets BP
50mg

ատենոլոլ
atenolol

դեղահատեր
թաղանթապատ

50մգ
(28)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

C07A B03

3818.

08.07.2002
08.07.2007

Ատենոլոլ
դեղահատեր ԲՊ
100մգ
Atenolol Tablets BP
100mg

ատենոլոլ
atenolol

դեղահատեր
թաղանթապատ

100մգ
(28)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

C07A B03

3819.

08.07.2002
08.07.2007

Ատենոլոլ
Atenolol

ատենոլոլ
atenolol

դեղահատեր

50մգ
(20,1000 և
(1600x10))

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

C07A B03

3828.

07.08.2002
07.08.2007

Ացիվիր
Acivir

ացիկլովիր
aciclovir

նրբաքսուք

5%,
5գ պարկուճ

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

D06B B03,
J05A B01,
S01A D03

3992

24.12.2002
24.12.2007

Բալասանային
հեղուկաքսուք ըստ
Վիշնեվսկու
Liniment balzamicum
Vischnevsky

ձյութ, քսերոֆորմ,
աէրոսիլ,
գերչակի կամ
ձկան յուղ t
ar, xeroform,
aerosol, oleum
Ricini or iecoris

հեղուկաքսուք

(30մգ+30մգ+
50մգ+
890մգ)/1գ,
30գ և 35գ
պարկուճ;
40գ տարա

Էսկուլապ ՍՊԸ
Esculap Ltd

Հայաստան

-

3956

04.12.2002
04.12.2007

Բակտոդերմ
Bactoderm

բենզալկոնիումի
քլորիդ,
քլորհեքսիդինի
դիգլյուկոնատ
benzalkonium
chloride,
chlorhexidine
digluconate

լուծույթ

(0.5գ+0.2գ)/
100մլ, 125մլ,
300մլ շշերում

Իննոտեք
Ինտերնասիոնալ
Լաբորատորիա
Laboratoires
Innotech
International

Ֆրանսիա

D08A J01,
D09A A11,
R02A A16

3758.

07.08.2002
07.08.2007

Բայմեկ
Baymec

իվերմեկտին
ivermectin

լուծույթ
ներարկման

1%,
100մլ, 200մլ
սրվակ

Բայեր ԲԸ
Bayer AS

Ռուսաստան

P02C F01

3804.

02.07.2002
02.07.2007

Բայտրիլ
Baytril

էնրոֆլօքսացին
enrofloxacin

լուծույթ խմելու

10%,
100մլ,1000մլ
շշիկ

Բայեր ԲԸ
Bayer AS

Ռուսաստան

J01M A

3802.

02.07.2002
02.07.2007

Բայտրիլ
Baytril

էնրոֆլօքսացին
enrofloxacin

լուծույթ
ներարկման

10%,
100մլ սրվակ

Բայեր ԲԸ
Bayer AS

Ռուսաստան

J01M A

3803.

02.07.2002
02.07.2007

Բենզիլբենզոատ
Benzyl benzoate

բենզիլբենզոատ
benzyl benzoate

կիթ (էմուլսիա)

20%,
50գ, 100գ
տարա

Լուգանսկի
քիմիադեղա-
գործական
գործարան (ԲԴԳ)
ԲԲԸ Open JSC
"Lugansk
chemical-
pharmaceutical
plant"

Ուկրաինա

P03A X01

3853

17.09.2002
17.09.2007

Բենզիլբենզոատի կիթ
Benzyl-Benzoate
emulsion

բենզիլբենզոատ
benzylbenzoate

կիթ (էմուլսիա)

20%,
50գ,100գ շշիկ

Զդորովյե
Zdorovje

ՈՒկրաինա

P03A X01

3378.

30.07.2002
30.07.2007

Բենզիլպենիցիլին-
նատրիում
Benzylpenicillin-
natrium

բենզիլպենիցիլին
benzylpenicillin

դեղափոշի
ներարկման

1000000ՄՄ,
սրվակ (1)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

J01C E01,
S01A A14

3848.

05.08.2002
05.08.2007

Բենզոիլ պերօքսիդ
Benzoyl Peroxide

բենզոիլ պերօքսիդ
benzoyl peroxide

դոնդող

5%,
25գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D10A E01

4000

16.12.2002
16.12.2007

Բետամեթազոն
Betamethasone

բետամեթազոնի
վալերատ
betamethasone
valerate

քսուք

0.1%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A07A A04,
D07A C01,
D07X C01,
H02A
B01R01A D06,
S01B A06,
S01C B04

4132

27.12.2002
27.12.2007

Բետամեթազոն
Betamethasone

բետամեթազոնի
վալերատ
betamethasone
valerate

նրբաքսուք

0.1%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A07A A04,
D07A C01,
D07X C01,
H02A
B01R01A D06,
S01B A06,
S01C B04

4133

27.12.2002
27.12.2007

Բետամեթազոն
Betamethasone

բետամեթազոնի
վալերատ
betamethasone
valerate

լոթիոն

0.1%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A07A A04,
D07A C01,
D07X C01,
H02A
B01R01A D06,
S01B A06,
S01C B04

4134

27.12.2002
27.12.2007

Բետայոդին
Betaiodine

պովիդոն յոդին
povidone iodine

լուծույթ

10%,
60մլ, 250մլ,
3,8լ շշերում

ՓԱՐՍԱՐՄԵՆ
ՖԱՐՄ Հ/Ձ ՓԲԸ
PARSARMEN
PHARM JV CJ-S
Co.

Հայաստան

R02A A15,
G01A X11,
D08A G02,
D09A A09,
D11A C06

3785.

26.07.2002
26.07.2007

Բետայոդին
Betaiodine

պովիդոն յոդին
povidone iodine

օճառ հեղուկ

7.5%,
100մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R02A A15,
G01A X11,
D08A G02,
D09A A09,
D11A C06

4140

27.12.2002
27.12.2007

Բետայոդին
Betaiodine

պովիդոն յոդին
povidone iodine

լուծույթ

1%,
120մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R02A A15,
G01A X11,
D08A G02,
D09A A09,
D11A C06

4139

27.12.2002
27.12.2007

Բետասերկ
Betaserc

բետահիստինի
դիհիդրոքլորիդ
betahistine
dihydrochloride

դեղահատեր

8մգ
(30,100,120)

Սոլվեյ
Ֆարմասյու-
թիքալս Բ.Վ.
Solvay
Pharmaceuticals
B.V.

Նիդերլանդներ

N07C A01

3583.

14.06.2002
14.06.2007

Բետասերկ
Betaserc

բետահիստինի
դիհիդրոքլորիդ
betahistine
dihydrochloride

դեղահատեր

16մգ
(20,60,120)

Սոլվեյ
Ֆարմասյու-
թիքալս Բ.Վ.
Solvay
Pharmaceuticals
B.V.

Նիդերլանդներ

N07C A01

3584.

14.06.2002
14.06.2007

Բետացիդ
Betacid

բետամեթազոնի
դիպրոպիոնատ,
սալիցիլաթթու
betamethasone
dipropionate,
salicylic acid

լոթիոն

0.05%+2%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07B C01

4126

27.12.2002
27.12.2007

Բետացիդ
Betacid

բետամեթազոնի
դիպրոպիոնատ,
սալիցիլաթթու
betamethasone
dipropionate,
salicylic acid

քսուք

0.05%+2%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07B C01

4125

27.12.2002
27.12.2007

Բետնովեյթ
Betnovate

բետամեթազոն
betamethasone

նրբաքսուք

0.1%,
15գ պարկուճ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

A07A A04,
D07A C01,
D07X C01,
H02A
B01R01A D06,
S01B A06,
S01C B04

3932

11.11.2002
11.11.2007

Բերլիպրիլ 10
Berlipril 10

էնալապրիլի
մալեատ
enalapril
maleate

դեղահատեր

10մգ
(30,50,100)

Բեռլին Քեմի ԱԳ
(Մենարինի
Գրուպ)
Berlin-Chemie
AG (Menarini Group)

Գերմանիա

C09A A02

3732.

11.06.2002
11.06.2007

Բերլիպրիլ 20
Berlipril 20

էնալապրիլի
մալեատ
enalapril
maleate

դեղահատեր

20մգ
(30,50,100)

Բեռլին Քեմի ԱԳ
(Մենարինի
Գրուպ)
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)

Գերմանիա

C09A A02

3733.

11.06.2002
11.06.2007

Բրոմհեքսին
Bromhexine

բրոմհեքսին
bromhexine

դեղահատեր

0.008գ
(10,20,30,40,
50)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations
Plant"

Բելառուս

R05C B02

4014

06.12.2002
06.12.2007

Բրոմհեքսին
Bromhexine

բրոմհեքսին
bromhexine

դեղահատեր

0.008գ
(48)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R05C B02

3995

16.12.2002
16.12.2007

Բրոմհեքսին 8-
կաթիլներ
Bromhexin 8-Drops

բրոմհեքսին
bromhexine

լուծույթ
(կաթիլներ)

0.8գ/100մլ,
20մլ,
50մլ,100մլ
շշիկ

Կրեվել
Մոյզելբախ ԳմբՀ
Krewel
Meuselbach
GmbH

Գերմանիա

R05C B02

3912

27.09.2002
27.09.2007

Բրոմհեքսին
Bromhexine

բրոմհեքսին
bromhexine

օշարակ

4մգ/5մլ,
120մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R05C B02

4141

27.12.2002
27.12.2007

Գանգլերոն
Gangleron

գանգլերոն
gangleron

լուծույթ
ներարկման

1.5%,
2մլ
ամպուլներ
(10,100)

ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ
Օրգանական
Քիմիայի
Ինստիտուտ
(ՆՕՔԻ) Institute
of Fine Organic
Chemistry NAS
RA /IFOC/

Հայաստան

A03A

3735.

21.06.2002
21.06.2007

Գաստրացիդ
Gastracid

ալյումինիումի
և մագնեզիումի
հիդրօքսիդներ
aluminium and
magnesium
hydroxides

դեղահատեր

400մգ+400մգ
(20)

Նատուր
Փրոդուկտ
Natur Produkt

Ֆրանսիա

A02A

3696

29.11.2002
29.11.2007

Գելուսիլ լակ
Gelusil Lac

ալյումին
մագնեզիումի
սիլիկատ
հիդրատ aluminium
magnesium
silicate hydrate

դեղահատեր

500մգ
(40)

Հեմոֆարմ Դ.Դ.
Hemofarm D.D.

Հարավսլավիա

A02A

3890.

20.08.2002
20.08.2007

Գինկգո (գոտու կոլա)
Ginkgo (gotu Kola)

 

հաբեր

585մգ
(60)

Նատուր Սանշայն
Փրոդուկտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ3

3874.

26.07.2002
26.07.2007

Գինո-պեվարիլ 150
քոմբիպակ
Gyno-Pevaril 150
combipack

էկոնազոլի
նիտրատ
econazole
nitrate

մոմիկներ+
հեշտոցային,
նրբաքսուք

150մգ,
10մգ/գ,
մոմիկներ (3) և
նրբաքսուք
15գ պարկուճ

Յանսեն
Ֆարմասյութիկա
Ն.Վ. Սիլագ ԱԳ
կազմակեր-
պության համար
(Շվեյցարիա)
Janssen
Pharmaceutica
N.V. (Belgium) for
Cilag AG
(Switzerland)

Բելգիա

D01A C03,
G01A F05

3718

03.12.2002
03.12.2007

Գլիբենկլամիդ
Glibenclamide

գլիբենկլամիդ
glibenclamide

դեղահատեր

5մգ
(48)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A10B B01

4122

27.12.2002
27.12.2007

Գլյուտամինաթթու
Glutaminic acid

գլյուտամինաթթու
glutaminic acid

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.25մգ
(10,40)

Այ-Սի-Էն Օկտյաբր
ԲԲԸ Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

-

3941

06.11.2002
06.11.2007

Գլուտամեվիտ
Glutamevit

վիտամիններ
vitamins

դեղահատեր

(10,30,60)

Այ-Սի-Էն
Մարբիոֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Marbiopharm

Ռուսաստան

A11

3728.

04.07.2002
04.07.2007

Գրանդիտրոպին
Granditropin

սոմատրոպին
somatropin

լուծույթ
ներարկման

5մգ(15ՄՄ)/
1.5մլ (1,5,10)

Գրանդիս Բիոտեխ
ԳմբՀ Grandis
Biotech GmbH

Գերմանիա

H01A C01

3897

24.09.2002
24.09.2007

Դենտինոքս դոնդող Ն
Dentinox Gel N

երիցուկի հանուկ,
լիդոկային,
պոլիդոկանոլ
600 t
incture chamomille,
lidocaine,
polidocanol 600

դոնդող

(150մգ+3.4մգ+
3.2մգ)/1գ,
10գ պարկուճ

Դենտինոքս
Dentinox

Գերմանիա

-

4033

30.12.2002
30.12.2007

Դոբուտամին Սոլվեյ
250
կաթիլաներարկման
Dobutamin Solvay 250
infus

դոբուտամին
dobutamine

լուծույթ ն/ե
կաթիլաներարկ-
ման

250մգ/50մլ,
50մլ
ամպուլներ (5)

Սոլվեյ
Ֆարմասյու-
թիքալս ԳմբՀ
Solvay
Pharmaceuticals
GmbH

Գերմանիա

C01C A07

3795.

14.08.2002
14.08.2007

Դոնա
Dona

գլյուկոզամինի
սուլֆատ
glucosamine
sulfate

դեղափոշի
խմելու լուծույթի

1500մգ,
փաթեթներ
(20)

Ռոտաֆարմ Լտդ
Rottapharm Ltd

Իռլանդիա

M01A X05

3799.

14.06.2002
14.06.2007

Դիկլոֆենակ-
նատրիումի դոնդող
Diclofenac-natrii gel

դիկլոֆենակ
diclofenac

դոնդող

1%,
30գ, 50գ
պարկուճ

Զդորովյե
Zdorovje

ՈՒկրաինա

M01A B05,
M02A A15

3377.

30.07.2002
30.07.2007

Դիրոտոն
Diroton

լիզինոպրիլ
lisinopril

դեղահատեր

5մգ
(14,28)

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ
Gedeon
Richter Ltd.

Հունգարիա

C09A A03

3920

05.11.2002
05.11.2007

Դիրոտոն
Diroton

լիզինոպրիլ
lisinopril

դեղահատեր

10մգ
(14,28)

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ
Gedeon
Richter Ltd.

Հունգարիա

C09A A03

3921

05.11.2002
05.11.2007

Դիրոտոն
Diroton

լիզինոպրիլ
lisinopril

դեղահատեր

20մգ
(14,28)

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ Gedeon
Richter Ltd.

Հունգարիա

C09A A03

3922

05.11.2002
05.11.2007

Դիօքսիդին
Dioxydin

դիօքսիդին
dioxydin

լուծույթ
ներարկման

0.5%(10մլ),
10մլ
ամպուլներ
(10)

Կալցեկս ԲԸ
Kalceks AS

Լատվիա

-

3609.

26.08.2002
26.08.2007

Դիօքսիդին
Dioxydin

դիօքսիդին
dioxydin

լուծույթ
ներարկման

1%(10մլ),
10մլ
ամպուլներ
(10)

Կալցեկս ԲԸ
Kalceks AS

Լատվիա

-

3610.

26.08.2002
26.08.2007

Դիֆենին
Diphenin

ֆենիտոին
phenytoin

դեղահատեր

0.117գ
(10)

Լուգանսկի քի-
միադեղագործա-
կան գործարան
(ԲԴԳ) ԲԲԸ Open
JSC "Lugansk
chemical-
pharmaceutical
plant"

Ուկրաինա

N03A B02

3855

17.09.2002
17.09.2007

Դրապոլեն
Drapolene

ցետրիմիդ,
բենզալկոնիումի
քլորիդի
50% լուծույթ
cetrimide,
benzalkonium
chloride
50% solution

նրբաքսուք

0.2%+0.01%,
55գ պարկուճ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

D08A J04,
D11A C01

3870.

19.08.2002
19.08.2007

Դրոտավերինի
հիդրոքլորիդ
Drotaverine
hydrochloride

դրոտավերին
drotaverine

դեղահատեր

0.04գ
(10,20,30,40,
50)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations Plant"

Բելառուս

A03A D02

4016

06.12.2002
06.12.2007

Զինատ Zinnat

ցեֆուրօքսիմ
cefuroxime

դեղահատեր
թաղանթապատ

125մգ
(10)

ԳլաքսոՈւելքոմ
Օփերեյշընս
GlaxoWellcome
Operations

Միացյալ
Թագավորություն

J01D A06

3872

19.08.2002
19.08.2007

Զինատ Zinnat

ցեֆուրօքսիմ
cefuroxime

դեղահատեր
թաղանթապատ

250մգ
(10)

ԳլաքսոՈւելքոմ
Օփերեյշընս
GlaxoWellcome
Operations

Միացյալ
Թագավորություն

J01D A06

3873

19.08.2002
19.08.2007

Զինատ դեղակախույթ
Zinnat suspension

ցեֆուրօքսիմ
cefuroxime

գրանուլներ
խմելու
դեղակախույթի

125մգ/5մլ,
50մլ,100մլ
դեղակախույթի
գրանուլներ

Գլաքսո
Օփերեյշընս
Glaxo
Operations

Միացյալ
Թագավորություն

J01D A06

3923

10.09.2002
10.09.2007

Զիներիտ
Zynerit

էրիթրոմիցին, ցինկի
ացետատ
erythromycin,
zinc acetate

լոթիոն

(40մգ/մլ+
12մգ/մլ)
դեղափոշի և
լուծույթ
լոթիոն
պատրաստելու
պլաստիկ
տարա՝ 1-ական

Յամանուչի
Եուրոպ Բ.Վ.
Yamanouchi
Europe B.V.

Նիդերլանդներ

D10A F52

3800

23.07.2002
23.07.2002

Զովիրաքս
Zovirax

ացիկլովիր
aciclovir

դեղահատեր

200մգ
(25)

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

D06B B03,
J05A B01,
S01A D03

3868

19.08.2002
19.08.2007

Էմզոկ
Emzok

մետոպրոլոլ
metoprolol

դեղահատեր
թաղանթապատ
կարգավորվող
ձերբա-
զատմամբ

200մգ
(30,100)

Գալենա ա.ս.
Galena a.s.

Չեխիա

C07A B02

3363

02.10.2002
02.10.2007

Էմզոկ
Emzok

մետոպրոլոլ
metoprolol

դեղահատեր
թաղանթապատ
կարգավորվող
ձերբա-
զատմամբ

100մգ
(30,100)

Գալենա ա.ս.
Galena a.s.

Չեխիա

C07A B02

3362

02.10.2002
02.10.2007

Էմզոկ
Emzok

մետոպրոլոլ
metoprolol

դեղահատեր
թաղանթապատ
կարգավորվող
ձերբա-
զատմամբ

50մգ
(30,100)

Գալենա ա.ս.
Galena a.s.

Չեխիա

C07A B02

3361

02.10.2002
02.10.2007

Էնալապրիլ
Enalapril

էնալապրիլ
enalapril

դեղահատեր

5մգ
(20,1000 և
(1600x10))

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

C09A A02

3829

07.08.2002
07.08.2007

Էնապել
Enapel

էնալապրիլ
մալեատ
enalapril
maleate

դեղահատեր

5մգ
(20)

Հայնուն
լաբորատորիա
Լտդ
Haghnoon
Laboratories
Ltd.

Պակիստան

C09A A02

3792

19.08.2002
19.08.2007

Էնապել
Enapel

էնալապրիլ
մալեատ
enalapril
maleate

դեղահատեր

10մգ
(20)

Հայնուն
լաբորատորիա
Լտդ
Haghnoon
Laboratories Ltd.

Պակիստան

C09A A02

3791

19.08.2002
19.08.2007

Էրիթրոմիցին
Erythromycin

էրիթրոմիցին
erythromycin

դեղահատեր

0.25գ
(10)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

D10A F02,
J01F A01,
S01A A17

3851

05.08.2002
05.08.2007

Էրիթրոմիցին
Erythromycin

էրիթրոմիցին
erythromycin

դեղահատեր

400մգ
(10)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D10A F02,
J01F A01,
S01A A17

3783

16.12.2002
16.12.2007

Էրիթրոմիցին
Erythromycin

էրիթրոմիցին
erythromycin

լուծույթ

2%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D10A F02,
J01F A01,
S01A A17

4003

16.12.2002
16.12.2007

Էրինիտ
Erynit

պենտաէրիթրիտիլի
տետրանիտրատ
pentaerythrityl
tetranitrate

դեղահատեր

0.01գ
(50)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

C01D A05

3852

05.08.2002
05.08.2007

Էրոլին
Erolin

լորատադին
loratadine

օշարակ

1մգ/մլ,
120մլ շշիկ

Էգիս
դեղագործական
գործարան
Egis
Pharmaceutical
Works

Հունգարիա

R06A X13

3834

27.09.2002
27.09.2007

Էրոլին
Erolin

լորատադին
loratadine

դեղահատեր

10մգ
(10,30)

Էգիս
դեղագործական
գործարան
Egis
Pharmaceutical
Works

Հունգարիա

R06A X13

3833

27.09.2002
27.09.2007

Էուֆիլին
Euphyllin

ամինոֆիլին
aminophylline

լուծույթ
ներարկման

2.4%(5մլ)
5մլ
ամպուլներ
(10)

Այ-Սի-Էն Օկտյաբր
ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

R03D A05

3769

04.07.2002
04.07.2007

Էֆերալգան C
վիտամինով
Efferalgan
with vitamin C

պարացետամոլ,
ասկորբինաթթու
paracetamol,
ascorbic acid

դեղահատեր
դյուրալույծ

0.330գ+0.2գ
(10)

ՈՒՊՍԱ
լաբորատորիա
UPSA
Laboratoires

Ֆրանսիա

N02B, A11G

3959

18.12.2002
18.12.2007

Էֆերալգան
Efferalgan

պարացետամոլ
paracetamol

դեղահատեր
դյուրալույծ

500մգ
(10,16,100)

ՈՒՊՍԱ
լաբորատորիա
UPSA
Laboratoires

Ֆրանսիա

N02B E01

3960

18.12.2002
18.12.2007

Թեոֆիլին KI
Theophylline KI

թեոֆիլին
կալիումի յոդիդ
theophylline,
potassium iodide

բուժահեղուկ

(80մգ+
130մգ)/15մլ;
120մգ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R03D

4006

16.12.2002
16.12.2007

Թեոֆիլին
Theophylline

թեոֆիլին
theophylline

բուժահեղուկ

80մգ/15մլ,
120մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

R03D A04

4143

27.12.2002
27.12.2007

Թերպինկոդ
Terpincod

կոդեին,
թերպինհիդրատ,
նատրիումի
հիդրոկարբոնատ
codeine,
therpinhydrat,
natrium
hydrocarbonate

դեղահատեր

(0.008գ+0.25գ+
0.25գ)
(10,20)

Այ-Սի-Էն
Տոմսկքիմֆարմ
ICN
Tomskchimpharm
JSC

Ռուսաստան

N02A A59

4043

11.12.2002
11.12.2007

Թիամինի քլորիդ
(B1 վիտամին)
Thiamine chloride
(Vitamin B1)

թիամինի քլորիդ
thiamine chloride

լուծույթ
ներարկման

5%(1մլ),
1մլ
ամպուլներ
(10)

«Երևանի քիմիա-
դեղագործական
ֆիրմա» ԲԲԸ
Yerevan Chemical
Pharmaceutical
firm Open J/S
Company

Հայաստան

A11D A01

3962

26.09.2002
26.09.2007

Իբիդրօքսիլ 125մգ
օշարակ
Ibidroxil 125mg syrup

ցեֆադրօքսիլ
cefadroxil

դեղափոշի
օշարակի

125մգ/5մլ,
60մլ օշարակի
դեղափոշի

ԳլաքսոՈւելքոմ
Եգիպտոս Ս.Ա.Ե.
Glaxo Wellcome
Egypt S.A.E.

Եգիպտոս

J01D A09

3953

11.11.2002
11.11.2007

Իբիդրօքսիլ 250մգ
օշարակ
Ibidroxil 250mg syrup

ցեֆադրօքսիլ
cefadroxil

դեղափոշի
օշարակի

250մգ/5մլ,
60մլ օշարակի
դեղափոշի

ԳլաքսոՈւելքոմ
Եգիպտոս Ս.Ա.Ե.
Glaxo Wellcome
Egypt S.A.E.

Եգիպտոս

J01D A09

3952

11.11.2002
11.11.2007

Իմուդոն
Imudon

մանրէների
լիզատների
խառնուրդ
mixture of
bacterial lysates

դեղահատեր
բերանի
խոռոչում
ներծծվելու
համար

50մգ
(40)

Սոլվեյ Ֆարմա
Solvay Pharma

Ֆրանսիա

-

3946

24.12.2002
24.12.2007

Ինոլտրա
Inholtra

-

պատիճներ

1.4գ
(90)

Իրվին
Նատուրալս Ինկ.
Irwin Naturals Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3793

31.07.2002
31.07.2007

Ինֆեզոլ 100
Infesol 100

ամինաթթուներ
amino acids

լուծույթ
կաթիլաներարկ-
ման

250մլ, 500մլ
սրվակ (1,10)

Բեռլին Քեմի ԱԳ
(Մենարինի
Գրուպ)
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)

Գերմանիա

-

3896

23.10.2002
23.10.2007

Ինֆլուվակ
Influvac

գրիպի
ակտիվազերծ
պատվաստանյութ
inactivated
influenza vaccine

դեղակախույթ
ներարկման

15մկգ/0.5մլ,
0.5մլ լցված
ներարկիչ կամ
ամպուլ N 1 և
N 10

Սոլվեյ
Ֆարմասյու-
թիքալս Բ.Վ.
Solvay
Pharmaceuticals
B.V.

Նիդերլանդներ

-

3859

24.12.2002
24.12.2007

Լազիքս
Lazix

ֆուրոսեմիդ
furosemide

լուծույթ
ներարկման

10մգ/մլ,
2 մլ
ամպուլներ
(10)

Հյոխստ Մարիոն
Ռուսել Լտդ
Hoechst Marion
Roussel Ltd

Հնդկաստան

C03C A01

4022

18.11.2002
18.11.2007

Լանօքսին
Lanoxin

դիգօքսին
digoxin

լուծույթ
ներարկման

0.025%
(0.5մգ/2մլ),
2մլ
ամպուլներ (5)

ԳլաքսոՈւելքոմ
Ս.պ.Ա.
GlaxoWellcome
S.p.A.

Իտալիա

C01A A05

3933

01.10.2002
01.10.2007

Լացիպիլ
Lacipil

լացիդիպին
lacidipine

դեղահատեր
թաղանթապատ

4մգ
(14,28)

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

C08C A09

3867

19.08.2002
19.08.2007

Լացիպիլ
Lacipil

լացիդիպին
lacidipine

դեղահատեր
թաղանթապատ

2մգ
(14,28)

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

C08C A09

3866

19.08.2002
19.08.2007

Լիդոկային
Lidocain

լիդոկային
lidocaine

ցողացիր

10%,
38գ տարա

Էգիս
Դեղագործական
գործարան
Egis
Pharmaceutical
Works

Հունգարիա

C01B B01,
C05A D01,
D04A B01,
N01B B02,
R02A D02,
S01H A07

3835

23.10.2002
23.10.2007

Լիդոկային
Lidocaine

լիդոկային
lidocaine

լուծույթ

5%,
15մլ շշիկ
ցողաշիթ
սարքով

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

C01B B01,
C05A D01,
D04A B01,
N01B B02,
R02A D02,
S01H A07

4004

16.12.2002
16.12.2007

Լիթիումի կարբոնատ
Lithium carbonate

լիթիումի
կարբոնատ
lithium
carbonate

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.3գ
(50)

Այ-Սի-Էն Օկտյաբր
ԲԲԸ Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

N05A

4040

11.12.2002
11.12.2007

Լոպերամիդ
Loperamid

լոպերամիդ
loperamide

դեղապա-
տիճներ

2մգ,
(6,12,24,30)

Ստիրոլ ՍՊԸ
Stirol Ltd.

ՈՒկրաինա

A07D A03

3607

12.06.2002
12.06.2007

Լոպերամիդ
Loperamide

լոպերամիդի
հիդրոքլորիդ
loperamide
hydrochloride

դեղապա-
տիճներ

2մգ
(10)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A07A A03

4131

27.12.2002
27.12.2007

Լևորին
Levorin

լևորին
levorin

դեղահատեր

10մգ
(500000ՄՄ)
(25)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

D01A,
G01A

3765

01.07.2002
01.07.2007

Լևոֆլօքս 250
Levoflox 250

լևոֆլօքսացին
levofloxacin

դեղահատեր
թաղանթապատ

250մգ
(10)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01M

3979

02.10.2002
02.10.2007

Լևոֆլօքս 500
Levoflox 500

լևոֆլօքսացին
levofloxacin

դեղահատեր
թաղանթապատ

500մգ
(10)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01M

3980

02.10.2002
02.10.2007

Կալցիում-
մագնեզիում քելատ
Calcium Magnesium
Chelate

-

հաբեր

1.4գ
(200)

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3877

26.07.2002
26.07.2007

Կալցիումի
գլիցերոֆոսֆատ
Calcii
clycerophosphate

կալցիումի
գլիցերոֆոսֆատ
calcii
clycerophosphate

դեղահատեր

0.5գ
(10)

Այ-Սի-Էն Օկտյաբր
ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

A12A A08

3942

17.10.2002
17.10.2007

Կամիրեն
Kamiren

դօքսազոզին
doxazosin

դեղահատեր

2մգ
(20,30)

ԿՌԿԱ դ.դ. Նովո
մեստո KRKA
d.d.Novo mesto

Սլովենիա

C02C A04

3812

11.07.2002
11.07.2007

Կանեֆրոն Ն
Canephron N

ոսկեհազարուկի
խոտ, քաշմի
արմատներ,
հազրեվարդի
տերևներ centaurii
herba,
levistici radix,
rosmarini folia

լուծույթ

29գ հանուկ,
(100մլ
հանուկում
0.6գ+0.6գ+0.6գ)
/100մլ,
100մլ շշիկ

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4078

22.11.2002
22.11.2007

Կանեֆրոն Ն
դրաժեներ
Canephron N dragees

ոսկեհազարուկի
խոտ, քաշմի
արմատներ,
հազրեվարդի
տերևներ centaurii
herba,
levistici radix,
rosmarini folia

դեղահատեր
թաղանթապատ

(18մգ+18մգ+
18մգ)
(60,120)

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4077

22.11.2002
22.11.2007

Կապտոպրիլ
Captopril

կապտոպրիլ
captopril

դեղահատեր

0.25գ
(10,20,40)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations
Plant"

Բելառուս

C09A A01

4012

06.12.2002
06.12.2007

Կատվախոտ
Valeriana

կատվախոտի
հանուկ
valeriane extract

դեղահատեր
թաղանթապատ

30մգ
(20,100)

Մեդիկա ԱԴ
Medica AD

Բուլղարիա

-

3794

19.07.2002
19.07.2007

Կատվախոտի հանուկ
Valeriane extract

կատվախոտի
հանուկ
valeriane extract

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.02գ
(10,20,30,50)

Այ-Սի-Էն
Տոմսկքիմֆարմ
ICN
Tomskchimpharm

Ռուսաստան

-

3756

04.07.2002
04.07.2007

Կետոկոնազոլ
Ketoconazole

կետոկոնազոլ
ketoconazole

դեղահատեր

200մգ
(10)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D01A C08,
G01A F11,
J02A B02

4123

27.12.2002
27.12.2007

Կլամօքս 312
Clamoxe 312

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicillin,
potassium
clavulanate

դեղափոշի
դեղակախույթի

(250մգ+
62,5մգ)/5մլ,
60մլ,100մլ
դեղակա-
խույթի
դեղափոշի

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01C R02

3975

02.10.2002
02.10.2007

Կլամօքս 457
Clamoxe 457

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicillin,
potassium
clavulanate

դեղափոշի
դեղակախույթի

(400մգ+
57մգ)/5մլ,
60մլ,100մլ
դեղակա-
խույթի
դեղափոշի

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01C R02

3976

02.10.2002
02.10.2007

Կլամօքս 625
Clamoxe 625

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicillin,
potassium
clavulanate

դեղահատեր
թաղանթապատ

500մգ+125մգ
(10,20)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01C R02

3973

02.10.2002
02.10.2007

Կլամօքս 1000
Clamoxe 1000

ամօքսիցիլին,
կալիումական
քլավուլանատ
amoxicillin,
potassium
clavulanate

դեղահատեր
թաղանթապատ

875մգ+125մգ
(6,10,20)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01C R02

3974

02.10.2002
02.10.2007

Կլիոն
Klion

մետրոնիդազոլ
metronidazole

դեղահատեր

250մգ
(20)

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ
Gedeon
Richter Ltd.

Հունգարիա

A01A B17,
D06B X01,
J01X D01,
P01A B01

3919

03.12.2002
03.12.2007

Կլոբետազոլ
Clobetasol

կլոբետազոլի
պրոպիոնատ
clobetasol
propionate

քսուք

0.05%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07A D01

4001

16.12.2002
16.12.2007

Կլոբետազոլ
Clobetasol

կլոբետազոլի
պրոպիոնատ
clobetasol
propionate

նրբաքսուք

0.05%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07A D01

4137

27.12.2002
27.12.2007

Կլոտրիմազոլ
Clotrimazol

կլոտրիմազոլ
clotrimazole

դեղահատեր
հեշտոցային

100մգ
(6)

Սիկոմեդ Ս.Ա.
Sicomed S.A.

Ռումինիա

A01A B18,
D01A C01,
G01A F02

3951

29.11.2002
29.11.2007

Կլոտրիմազոլ
Clotrimazole

կլոտրիմազոլ
clotrimazole

լուծույթ

1%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A01A B18,
D01A C01,
G01A F02

4002

16.12.2002
16.12.2007

Կլոտրիմազոլ
Clotrimazole

կլոտրիմազոլ
clotrimazole

նրբաքսուք

1%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A01A B18,
D01A C01,
G01A F02

4147

27.12.2002
27.12.2007

Կլոտրիմազոլ
Clotrimazole

կլոտրիմազոլ
clotrimazole

նրբաքսուք
հեշտոցային

2%, 50գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A01A B18,
D01A C01,
G01A F02

4148

27.12.2002
27.12.2007

Կոդելակ
Codelac

կոդեին,
թերմոպսիս,
նատրիումի
հիդրոկարբոնատ,
մատուտակ
codeine,
thermopsis,
natrium
hydrocarbonate,
glycerysae

դեղահատեր

(0.008գ+0.02գ
+0.2գ+0.02գ)
(10,20)

Այ-Սի-Էն
Տոմսկքիմֆարմ
ICN
Tomskchimpharm
JSC

Ռուսաստան

N02A A59

4042

11.12.2002
11.12.2007

Կոլխիցին
Colchicine

կոլխիցին
colchicine

դեղահատեր

500մկգ
(10, 14, 20,
28, 30, 40, 50,
56, 60, 70, 80,
84,
90,100,112)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

M04A C01

3814

08.07.2002
08.07.2007

Կո-տրիմօքսազոլ
Co-trimoxazole

սուլֆամեթօքսազոլ,
տրիմեթոպրիմ
sulfamethoxazole,
trimethoprim

դեղահատեր

400մգ+80մգ
(20)

Հեմոֆարմ Դ.Դ.
Hemofarm D.D.

Հարավսլավիա

J01E E01

3889

20.08.2002
20.08.2007

Կո-տրիմօքսազոլ
Co-trimoxazole

սուլֆամեթօքսազոլ,
տրիմեթոպրիմ
sulfamethoxazole,
trimethoprim

դեղահատեր

480մգ
(400մգ+ 80մգ)
(20)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

J01E E01

3786

16.12.2002
16.12.2007

Կո-տրիմօքսազոլ
Co-trimoxazole

սուլֆամեթօքսազոլ,
տրիմեթոպրիմ
sulfamethoxazole,
trimethoprim

դեղակախույթ

(200մգ+40մգ)/
5մլ, 120մլ
շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

J01E E01

4142

27.12.2002
27.12.2007

Կորվալոլ
Corvalol

a-բրոմիզովալերի-
անաթթվի
էթիլ էսթեր,
ֆենոբարբիտալ
a-bromisovaleriane
ethyl ester,
phenobarbital

լուծույթ

(0.02գ+
0.018գ)/մլ, 25մլ,
30մլ
շշիկ

Էսկուլապ ՍՊԸ
Esculap Ltd.

Հայաստան

N

3787

11.09.2002
11.09.2007

ԿՕՔսԻ - 400
KOXI-400

էթամբուտոլ
ethambutol

դեղահատեր

400մգ
(100/10x10/)

Փլեթիքո
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
Plethico
Pharmaceuticals
Ltd

Հնդկաստան

J04A K02

4053

28.12.2002
28.12.2007

Հալվեի հեղուկ
հանուկ
Aloes fluid extract

հալվեի հանուկ
extract aloes

լուծույթ
ներարկման

1մլ
ամպուլներ
(10)

Այ-Սի-Էն
Պոլիֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Polipharm

Ռուսաստան

-

3679

04.07.2002
04.07.2007

Հալվեի հեղուկ
հանուկ
Aloes extract

հալվեի հեղուկ
հանուկ
aloes extract

լուծույթ
ներարկման

1մլ
ամպուլներ
(10)

«Երևանի քիմիա-
դեղագործական
ֆիրմա» ԲԲԸ
Yerevan Chemical
Pharmaceutical
firm Open J/S
Company

Հայաստան

-

3964

26.09.2002
26.09.2007

Հեմոմիցին
Hemomycin

ազիտրոմիցին
azitromycine

դեղապա-
տիճներ

250մգ
(6)

Հեմոֆարմ Դ.Դ.
Hemofarm D.D.

Հարավսլավիա

J01F A10

3887

20.08.2002
20.08.2007

Հեմոմիցին
Hemomycin

ազիտրոմիցին
azitromycine

օշարակ

200մգ/5մլ,
20մլ օշարակի
դեղափոշի
շշիկով

Հեմոֆարմ Դ.Դ.
Hemofarm D.D.

Հարավսլավիա

J01F A10

3888

20.08.2002
20.08.2007

Հենդեվիտ
Hendevit

վիտամիններ
vitamins

դրաժեներ

(50)

Այ-Սի-Էն
Մարբիոֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Marbiopharm

Ռուսաստան

A11

3731

04.07.2002
04.07.2007

Հեպարսիլ
Heparsil

սիլիմարին
silymarin

դեղապա-
տիճներ

0.07գ
(6,12,30,50,
120)

Ստիրոլ ՍՊԸ
Stirol Ltd.

ՈՒկրաինա

A05B A03

3606

12.06.2002
12.06.2007

Հեքսավիտ
Hexavit

վիտամիններ
vitamins

դրաժեներ

(50)

Այ-Սի-Էն
Մարբիոֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Marbiopharm

Ռուսաստան

A11

3727

04.07.2002
04.07.2007

Հեքսիլոկ
Hexiloc

քլորհեքսիդին
chlorhexidine

լուծույթ

0.05%,
100մլ,
250մլ
շշիկ

Արսեմի ՍՊԸ
Arsemi Ltd.

Հայաստան

D08A C02,
D09A A12,
R02A A05

3796

09.07.2002
09.07.2007

Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone

հիդրոկորտիզոնի
ացետատ
hydrocortisone
acetate

նրբաքսուք

1%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07A,
H02A,
S01C,
S02B

4136

27.12.2002
27.12.2007

Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone

հիդրոկորտիզոնի
ացետատ
hydrocortisone
acetate

քսուք

1%,
15գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D07A,
H02A,
S01C,
S02B

4135

27.12.2002
27.12.2007

Հիդրոպերիտ
Hydroperite

ջրածնի պերօքսիդ
hydrogenii
peroxidum

դեղահատեր

1.5գ
(6,12)

Լուգանսկի քի-
միադեղագործա-
կան գործարան
(ԲԴԳ) ԲԲԸ
Open
JSC "Lugansk
chemical-
pharmaceutical
plant"

Ուկրաինա

A01A B02,
D08A X01,
S02A A06

3854

17.09.2002
17.09.2007

Հիոսցին
բուտիլբրոմիդ
Hyoscine
bytylbromide

հիոսցինի
բուտիլբրոմիդ
hyoscine
bytylbromide

լուծույթ
մ/մ, ն/ե, ե/մ
ներարկման

20մգ/մլ,
1մլ
ամպուլներ
(10)

ՓԱՐՍԱՐՄԵՆ
ՖԱՐՄ Հ/Ձ ՓԲԸ
PARSARMEN
PHARM JV CJ-S
Co.

Հայաստան

A04A D01,
N05C M05,
S01F A02

3784

26.07.2002
26.07.2007

Հիպաք-76
Hypaque-76

մեգլումինի
դիատրիզոատ,
նատրիումի
դիատրիզոատ
diatrizoate
meglumine,
diatrizoate sodium

լուծույթ

66%+10%,
50մլ,100մլ,
150մլ շշիկ

ԱԲԲՕՏՏ
լաբորատորիա
Նիկոմեդ
Ամերշամ-ի
համար
ABBOTT
Laboratories for
Nycomed
Amersham

ԱՄՆ

P01C

3914

24.09.2002
24.09.2007

Հիպոզար 25
Hyposar 25

լոզարտան
losartan

դեղահատեր
թաղանթապատ

25մգ
(30,50)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

C09C A01

3977

02.10.2002
02.10.2007

Հիպոզար 50
Hyposar 50

լոզարտան
losartan

դեղահատեր
թաղանթապատ

50մգ
(30,50)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

C09C A01

3978

02.10.2002
02.10.2007

Մագնեվիստ
Magnevist

գադոպենտետաթթվի
դիմեգլումինային աղ
dimeglumine salt of
gadopentetic acid

լուծույթ
ներարկման
կամ
կաթիլաներարկ-
ման

469մգ/մլ,
5մլ,10մլ,15մլ,
20մլ, 30մլ,
100մլ սրվակ

Շերինգ ԱԳ
Schering AG

Գերմանիա

in vivo
ախտորոշիչ
միջոց

4157

24.12.2002
24.12.2007

Մանկական
ցանափոշի
Baby powder

ցինկի օքսիդ,
տալկ, օսլա
zinc oxide,
talc, starch

ցանափոշի

10գ+80գ+10գ,
40գ, 50գ
տարա

Լուգանսկի քի-
միադեղագործա-
կան գործարան
(ԲԴԳ) ԲԲԸ
Open
JSC "Lugansk
chemical-
pharmaceutical
plant"

Ուկրաինա

-

3856

17.09.2002
17.09.2007

Մեբենդազոլ
Mebendazole

մեբենդազոլ
mebendazole

դեղահատեր

100մգ
(10)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

P02C A01

3996

16.12.2002
16.12.2007

Մեբենդազոլ
Mebendazole

մեբենդազոլ
mebendazole

դեղահատեր

500մգ
(1)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

P02C A01

4130

27.12.2002
27.12.2007

Մեզիմ ֆորտե 10000
Mezym forte 10000

պանկրեատին
pancreatin

դեղահատեր
թաղանթապատ

(10,20,50,100)

Բեռլին Քեմի ԱԳ
(Մենարինի
Գրուպ)
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)

Գերմանիա

A09A

3757

11.06.2002
11.06.2007

Մեթիոնին
Methionin

մեթիոնին
methionine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.25գ
(50)

Այ-Սի-Էն Օկտյաբր
ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

V03A B26

3770

04.07.2002
04.07.2007

Մեպիվաստեզին
Mepivastesin

մեպիվակային
mepivacaine

լուծույթ
ներարկման

3%,
1.7մլ
փամփուշտ-
ներ (50)

3Մ ԷՍՊԵ ԱԳ
3M ESPE AG

Գերմանիա

N01B B03

3843

03.09.2002
03.09.2007

Մետոկլոպրամիդ
Metoclopramide

մետոկլոպրամիդ
metoclopramide

դեղահատեր

10մգ
(24)

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A03F A01

3998

16.12.2002
16.12.2007

Մետոկլոպրամիդ
Metoclopramide

մետոկլոպրամիդ
metoclopramide

օշարակ

5մգ/5մլ,
120մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ Հ/Ձ
ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

A03F A01

3999

16.12.2002
16.12.2007

Մետրոնիդազոլ
Metronidazole

մետրոնիդազոլ
metronidazole

դեղահատեր

0.25գ
(10)

Ասֆարմա ԲԲԸ
Aspharma Open
JSC

Ռուսաստան

A01A B17,
D06B X01,
G01A F01,
J01X D01,
P01A B01

3548

26.08.2002
26.08.2007

Մետրոնիդազոլ
Metronidazole

մետրոնիդազոլ
metronidazole

դեղահատեր

0.25գ
(10,20)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations
Plant"

Բելառուս

A01A B17,
D06B X01,
G01A F01,
J01X D01,
P01A B01

4015

06.12.2002
06.12.2007

Միակալցիկ
Miacalcic

սաղմոնի սինթետիկ
կալցիտոնին
synthetic salmon
calcitonin

ցողաշիթ քթի

200ՄՄ/դեղա-
չափ,
14 դեղաչափ
շշիկում

Նովարտիս
Ֆարմա ՍԱ
Novartis Pharma
SA

Ֆրանսիա

H05B A01

3882

12.09.2002
12.09.2007

Միկոբան
Micoban

միկոնազոլ
miconazole

նրբաքսուք

2%,
20գ պարկուճ

Ամրիա Ֆարմ.Ինդ.
Amriya Pharm.Ind.

Եգիպտոս

A01A B09,
D01A C02,
G01A F04,
J02A B01

1490

06.12.2002
06.12.2007

Միկոբան
Micoban

միկոնազոլ
miconazole

դեղահատեր
հեշտոցային

100մգ
(6)

Ամրիա Ֆարմ.Ինդ.
Amriya Pharm.Ind.

Եգիպտոս

A01A B09,
D01A C02,
G01A F04,
J02A B01

1491

06.12.2002
06.12.2007

Յոդի 5% սպիրտային
լուծույթ
Solutio Iodi spirituosa
5%

յոդ
iodine

լուծույթ
սպիրտային

5%,
10մլ,15մլ,
25մլ, 30մլ,
250մլ շշիկ և
10լ, 20լ
տարա

Արսեմի ՍՊԸ
Arsemi Ltd.

Հայաստան

D08A G03

3797

09.07.2002
09.07.2007

Նապրօքսեն
Naproxen

նապրօքսեն
naproxen

դեղահատեր

250մգ
(28)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

G02C C02,
M01A E02,
M02A A12

4007

02.12.2002
02.12.2007

Նատրիումի
բիկարբոնատ
Sodium bicarbonate

նատրիումի
բիկարբոնատ
sodium
bicarbonate

լուծույթ
կաթիլաներարկ-
ման

5%,
20մլ,100մլ,
200մլ, 400մլ
սրվակներ

Լիկվոր
Դեղագործական
ձեռնարկություն
Liqvor
Pharmaceuticals

Հայաստան

B05C B04,
B05X A02

3742

13.12.2002
13.12.2007

Նատրիումի
բիկարբոնատ
Sodium bicarbonate

նատրիումի
բիկարբոնատ
sodium
bicarbonate

լուծույթ
կաթիլաներարկ-
ման

8.4%,
20մլ,100մլ,
200մլ, 400մլ
սրվակներ

Լիկվոր
Դեղագործական
ձեռնարկություն
Liqvor
Pharmaceuticals

Հայաստան

B05C B04,
B05X A02

3743

13.12.2002
13.12.2007

Նատրիումական
դիկլոֆենակ
Diclofenac sodium

նատրիումական
դիկլոֆենակ
diclofenac sodium

լուծույթ
ներարկման

2.5%,
3մլ
ամպուլներ
(10)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations
Plant"

Բելառուս

M01A B05,
M02A A15,
S01B C03

4017

06.12.2002
06.12.2007

Նատրիումի
թիոսուլֆատ
Natrium thiosulfas

նատրիումի
թիոսուլֆատ
natrium thiosulfas

լուծույթ
ներարկման

30%(10մլ),
10մլ
ամպուլներ
(10)

Կալցեկս ԲԸ
Kalceks AS

Լատվիա

V03A B06

3608

26.08.2002
26.08.2007

Նատրիումի քլորիդ
Natrium chloride

նատրիումի քլորիդ
sodium chloride

լուծույթ
ներարկման

0.9%,
5մլ
ամպուլներ
(10)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

B05C B01,
B05X A03,
S01X A03

3849

05.08.2002
05.08.2007

Նեո բորոչիլինա
Neo Borocillina

նատրիումի
բենզոատ,
2,4-դիքլորոբենզիլ
սպիրտ
sodium benzoate,
2,4 dichlorbenzyl
alcohol

դեղահատեր

20մգ+1.2մգ
(20)

Ալֆա Վասերման
Ս.պ.Ա. Alfa
Wassermann
S.p.A.

Իտալիա

R02A A03

3734

11.06.2002
11.06.2007

Նիստատին
Nystatin

նիստատին
nystatin

դեղահատեր
թաղանթապատ

500000ՄՄ
(10,20,30)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

A07A A02,
D01A A01,
G01A A01

3764

01.07.2002
01.07.2007

Նիտրոգլիցերին ԱՄ
Nitroglycerin AM

նիտրոգլիցերին
nitroglycerin

դեղահատեր
ենթալեզվային

0.0005գ
(40)

Տեխնոլոգ ՓԲԸ
Technolog Closed
JSC

Ուկրաինա

C

3993

06.11.2002
06.11.2007

Նիտրոսորբիդ
Nitrosorbid

իզոսորբիդ
isosorbide

դեղահատեր

0.01գ
(50)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

C01D

3850

05.08.2002
05.08.2007

Նովալգին
Novalgin

պրոպիֆենազոն,
պարացետամոլ,
կոֆեին
propyphenazone,
paracetamol,
caffeine

դեղահատեր

0.2գ+0.2գ+
0.05գ
(6,12,30,50,
100, 120)

Ստիրոլ ՍՊԸ
Stirol Ltd.

ՈՒկրաինա

N02B B74

3603

12.06.2002
12.06.2007

Նովինետ
Novynette

դեզոգեստրել,
էթինիլէստրադիոլ
desogestrel, ethinyl
estradiol

դեղահատեր
թաղանթապատ

(0.15մգ+
0.02մգ)
(21,(3x21))

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ
Gedeon
Richter Ltd.

Հունգարիա

G03A A09,
G03A B05

3844

03.12.2002
03.12.2007

Նովո-պասիտ
Novo-passit

նովո-
պասիտ
բուսական
հանուկ,
գուայֆենեզին
novo-passit
herbal extract,
guaifenesin

դեղահատեր
թաղանթապատ

157.5մգ+
200մգ
(10, 30)

Գալենա ա.ս.
Galena a.s.

Չեխիա

-

3738

02.10.2002
02.10.2007

Նոտա
Notta

-

լուծույթ
(կաթիլներ)

20մլ,
50մլ,100մլ
շշիկ

Ռիչարդ Բիտներ
ԳմբՀ Richard
Bittner GmbH

Ավստրիա

հոմեոպա-
թային

3864

03.09.2002
03.09.2007

Նորֆլoքսացին
Norfloxacin

նորֆլօքսացին
norfloxacin

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.4գ
(10)

Զդորովյե
Zdorovje

ՈՒկրաինա

J01M A06

1901

30.07.2002
30.07.2007

Նորֆլօքս
Norflox

նորֆլօքսացին
norfloxacin

կաթիլներ
աչքի/ականջի

0.3%,
5մլ շշիկ

Սիպլա Լտդ
Cipla Ltd

Հնդկաստան

J01M A06,
S01A X12

3991

24.12.2002
24.12.2007

Պարացետամոլ
Paracetamol

պարացետամոլ
paracetamol

դեղահատեր

500մգ
(10,500,1000)

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

N02B E01

3824

07.08.2002
07.08.2007

Պարացետամոլ
Paracetamol

պարացետամոլ
paracetamol

օշարակ

120մգ/5մլ,
100մլ շշիկ

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

N02B E01

3825

07.08.2002
07.08.2007

Պարացետամոլ
Paracetamol

պարացետամոլ
paracetamol

մոմիկներ

80մգ
(10)

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

N02B E01

3826

07.08.2002
07.08.2007

Պարացետամոլ
Paracetamol

պարացետամոլ
paracetamol

մոմիկներ

150մգ
(10)

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

N02B E01

3827

07.08.2002
07.08.2007

Պեգասիս
Pegasys

պեգինտերֆերոն
ալֆա 2-ա
peginterferon
alfa-2a

լուծույթ
ներարկման

180մկգ/մլ,
սրվակ (1,4)

Հոֆման-Լա Ռոշ
Hoffmann-La
Roche

Շվեյցարիա

-

3857

17.08.2002
17.08.2007

Պենտալգին-Ն
Pentalgin-N

մեթամիզոլ,
նապրօքսեն,
կոֆեին,
ֆենոբարբիտալ,
կոդեինի ֆոսֆատ
methamisole,
naproxen,
caffeine,
phenobarbital,
codeine phosphate

դեղահատեր

(0.3գ+0.1գ +
0.05գ+0.01գ+
0.008գ)
(10,20)

Այ-Սի-Էն
Տոմսկքիմֆարմ
ICN
Tomskchimpharm
JSC

Ռուսաստան

N02B B72

4041

11.12.2002
11.12.2007

Պենտօքսիֆիլին
Pentoxyphyllin

պենտօքսիֆիլին
pentoxyphyllin

լուծույթ
ներարկման

2%,
5մլ
ամպուլներ
(10)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations
Plant"

Բելառուս

C04A D03

4018

06.12.2002
06.12.2007

Պիրիդօքսինի
հիդրոքլորիդ (B6
վիտամին)
Pyridoxine
hydrochloride
(Vitamin B6)

պիրիդօքսինի
հիդրոքլորիդ
pyridoxine
hydrochloride

լուծույթ
ներարկման

5%
(1մլ),
1մլ
ամպուլներ
(10)

«Երևանի քիմիա-
դեղագործական
ֆիրմա» ԲԲԸ
Yerevan Chemical
Pharmaceutical
firm Open J/S
Company

Հայաստան

A11H A02

3963

26.09.2002
26.09.2007

Պիրօքսիկամ
Piroxicam

պիրօքսիկամ
piroxicam

դոնդող

1%,
25գ պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

M01A C01,
M02A A07,
S01B C06

4138

27.12.2002
27.12.2007

Պրեդնիզոլոն
Prednisolone

պրեդնիզոլոն
prednisolone

դեղահատեր

5մգ
(28)

Սի Փի
Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP
Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

A07A A01,
C05A A04,
H02A B06,
R01A D02,
S01B A04,
S01C B02

4008

02.12.2002
02.12.2007

Ռեգուլաքս
Regulax

A, B սենոզիդներ
(աճալի
տերևներ և
պտուղներ)
sennosides
A, B/senna
leaves, fruit/

խորանար-
դիկներ
բուսական

(0.71գ+0.3գ)
(6)

Կրեվել
Մոյզելբախ ԳմբՀ
Krewel
Meuselbach
GmbH

Գերմանիա

A06A

3911

27.09.2002
27.09.2007

Ռեգուլոն
Regulon

դեզոգեստրել,
էթինիլէստրադիոլ
desogestrel,
ethinyl estradiol

դեղահատեր
թաղանթապատ

(0.15մգ+
0.03մգ)
(21,(3x21))

Գեդեոն Ռիխտեր
ՓԲԸ
Gedeon Richter
Ltd.

Հունգարիա

G03A A09,
G03A B05

3845

03.12.2002
03.12.2007

Ռելպաքս
Relpax

էլետրիպտան
eletriptan

դեղահատեր
թաղանթապատ

20մգ
(2, 3,4,
6,10,18,
30,100)

Հեյնրիխ
Մաք.Նաչֆ.
ԳմբՀ և Քո.
Heinrich Marck
Nachf. GmbH &
Co.

Գերմանիա

-

3936

29.10.2002
29.10.2007

Ռելպաքս
Relpax

էլետրիպտան
eletriptan

դեղահատեր
թաղանթապատ

40մգ
(2, 3, 4, 6, 10,
18, 30, 100)

Հեյնրիխ
Մաք.Նաչֆ.ԳմբՀ
և Քո.
Heinrich Marck
Nachf. GmbH
& Co.

Գերմանիա

-

3937

29.10.2002
29.10.2007

Ռելպաքս
Relpax

էլետրիպտան
eletriptan

դեղահատեր
թաղանթապատ

80մգ
(2, 3, 4, 6, 10,
18, 30, 100)

Հեյնրիխ
Մաք.Նաչֆ.
ԳմբՀ և Քո.
Heinrich Marck
Nachf. GmbH &
Co.

Գերմանիա

-

3938

29.10.2002
29.10.2007

Ռեվիտ
Revit

վիտամիններ
vitamins

դրաժեներ

(100)

Այ-Սի-Էն
Մարբիոֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Marbiopharm

Ռուսաստան

A11

3730

04.07.2002
04.07.2007

Ռիբավիրին Մեդունա
Ribavirin Meduna

ռիբավիրին
ribavirin

դեղապա-
տիճներ

200մգ
(100)

Մեդունա ԳմբՀ
Meduna GmbH

Գերմանիա

J05A B04

3821

10.12.2002
10.12.2007

Ռիբօքսին
Riboxin

ինոզին
inosine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.2գ
(50)

Այ-Սի-Էն
Օկտյաբր ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

D06B B05,
G01A X02

3754

24.07.2002
24.07.2007

Ռիբօքսին
Riboxin

ինոզին
inosine

լուծույթ
ներարկման

2%(5մլ),
5մլ
ամպուլներ
(10)

Այ-Սի-Էն
Օկտյաբր ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

D06B B05,
G01A X02,
S01X A10

3755

04.07.2002
04.07.2007

Ռիմանտադին
Rimantadin

ռիմանտադին
rimantadine

դեղահատեր

0.05գ
(10,20)

Այ-Սի-Էն
Տոմսկքիմֆարմ
ՍՊԸ
ICN
Tomskchimpharm
JSC

Ռուսաստան

J05A C02

3940

17.10.2002
17.10.2007

Ռինգերի լուծույթ
Ringer's solution

նատրիումի,
կալիումի,
կալցիումի
քլորիդներ
sodium,
potassium
and calcium
chlorides

լուծույթ
կաթիլաներարկ-
ման

200մլ, 400մլ
սրվակներ,
250մլ,
500մլ,1000մլ
պլաստիկ
փաթեթներ

Լիկվոր
Դեղագործական
ձեռնարկություն
Liqvor
Pharmaceuticals

Հայաստան

A12

3741

13.12.2002
13.12.2007

Ռիսպոլեպտ
Rispolept

ռիսպերիդոն
risperidone

լուծույթ
խմելու

1մգ/մլ,
30մլ,100մլ
շշիկ

Յանսեն
Ֆարմասյութիքա
Ն.Վ.
Janssen
Pharmaceutica
N.V.

Բելգիա

N05A X08

3717

18.10.2002
18.10.2007

Ռոզիֆին
Rozifine

ցեֆտրիաքսոն
ceftriaxone

դեղափոշի ն/ե,
մ/մ ներարկման

1գ,
սրվակ (1)

Նեյշընըլ
Քոմպանի ֆոր
Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01D A13

3968

02.10.2002
02.10.2007

Ռոցեֆին
Rocephin

ցեֆտրիաքսոն
ceftriaxone

դեղափոշի ն/ե
ներարկման

250մգ,
սրվակ (1)

Հոֆման-Լա Ռոշ
Hoffmann-La
Roche

Շվեյցարիա

J01D A13

3886

15.08.2002
15.08.2007

Ռուլիդ
Rulid

ռոքսիթրոմիցին
roxithromycin

դեղահատեր
թաղանթապատ

150մգ
(10)

Ռուսել Դիամանտ/
Հյոխստ Մարիոն
Ռուսել
Roussel
Diamant/Hoechst
Marion Roussel

Ֆրանսիա

J01F A06

4059

17.12.2002
17.12.2007

Սալբեյ
Salbei

եղեսպակի
չոր հանուկ
և եթերայուղ
sage (salvia
officinalis)
dry extract
and oil

դեղահատեր

12.5մգ+2.4մգ
(20)

Նատուր
Փրոդուկտ
Natur Produkt

Ֆրանսիա

-

3697

29.11.2002
29.11.2007

Սալբուտամոլ
Salbutamol

սալբուտամոլ
salbutamol

դեղահատեր

2մգ
(24)

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

R03A C02,
R03C C02

3997

16.12.2002
16.12.2007

Սալիցիլաթթվի 1%
լուծույթ
Salicylic acid 1%
solution

սալիցիլաթթու
salicylic acid

լուծույթ
սպիրտային

1%,
50մլ,100մ,
250մլ շշիկ

Արսեմի ՍՊԸ
Arsemi Ltd.

Հայաստան

D01A E12,
S01B C08

3831

10.07.2002
10.07.2007

Սալիցիլաթթվի 2%
լուծույթ
Salicylic acid 2%
solution

սալիցիլաթթու
salicylic acid

լուծույթ
սպիրտային

2%,
50մլ,100մլ,
250մլ շշիկ

Արսեմի ՍՊԸ
Arsemi Ltd.

Հայաստան

D01A E12,
S01B C08

3832

10.07.2002
10.07.2007

Սիլվադեվ
Silvadev

արծաթի
սուլֆադիազին
silver sulfadiazine

նրբաքսուք

1%,
50գ,100գ
պարկուճ

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

D06B A01

4150

27.12.2002
27.12.2007

Սինտոմիցինի 5%
հեղուկաքսուք
Syntomycin 5%
liniment

քլորամֆենիկոլ
chloramphenicol

հեղուկաքսուք

5%,
25գ պարկուճ,
25գ, 30գ, 60գ,
450գ, 800գ,
1000գ տարա

Էսկուլապ ՍՊԸ
Esculap Ltd

Հայաստան

D06A X02,
D10A F03,
G01A A05,
J01B A01,
S01A A01,
S02A A01

3954

12.11.2002
12.11.2007

Սինտոմիցինի 10%
հեղուկաքսուք
Syntomycin 10%
liniment

քլորամֆենիկոլ
chloramphenicol

հեղուկաքսուք

10%,
25գ պարկուճ,
25գ, 30գ, 60գ,
450գ, 800գ,
1000գ տարա

Էսկուլապ ՍՊԸ
Esculap Ltd

Հայաստան

D06A X02,
D10A F03,
G01A A05,
J01B A01,
S01A A01,
S02A A01

3955

12.11.2002
12.11.2007

Սինուպրետ
դրաժեներ
Sinupret dragees

բոգի արմատներ,
գնարբուկի
ծաղիկներ,
ավելուկի խոտ,
կտտկենու ծաղիկներ,
աղավնիճի խոտ
gentianae radix,
primule flos,
rumicis herba,
sambuci flos,
verbenae herba

դեղահատեր
թաղանթապատ

(6մգ+18մգ+
18մգ+
18մգ+18մգ)
(50,100)

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4075

22.11.2002
22.11.2007

Սինուպրետ
Sinupret

բոգի արմատներ,
գնարբուկի
ծաղիկներ,
ավելուկի խոտ,
կտտկենու
ծաղիկներ,
աղավնիճի խոտ
gentianae radix,
primule flos,
rumicis herba,
sambuci flos,
verbenae herba

լուծույթ

29գ հանուկ,
(100մլ
հանուկում
0.2գ+0.6գ+
0.6գ+
0.6գ+0.6գ)/
100մլ, 100մլ
շշիկ

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4076

22.11.2002
22.11.2007

Սոֆրադեքս
Sofradex

ֆրամիցետինի
սուլֆատ,
գրամիցիդին,
դեքսամեթազոն
framycetin
sulphate,
gramicidin,
dexamethasone

կաթիլներ
աչքի/ականջի

(5մգ+0.05մգ+
0.5մգ)/մլ,
5մլ շշիկ

Հյոխստ Մարիոն
Ռուսել Լտդ
Hoechst Marion
Roussel Ltd

Հնդկաստան

D07C B04,
S01C A01,
S02C A06,
R01A D53

4023

18.11.2002
18.11.2007

Ստարլիքս
Starlix

նատեգլինիդ
nateglinide

դեղահատեր
թաղանթապատ

60մգ
(1, 7, 12, 24,
30, 60, 84,120,
360)

Նովարտիս
Ֆարմա ԱԳ
Novartis
Pharma AG

Շվեյցարիա

-

3620

20.06.2002
20.06.2007

Ստարլիքս
Starlix

նատեգլինիդ
nateglinide

դեղահատեր
թաղանթապատ

120մգ
(1, 7, 12, 24,
30, 60, 84,120,
360)

Նովարտիս
Ֆարմա ԱԳ
Novartis
Pharma AG

Շվեյցարիա

-

3621

20.06.2002
20.06.2007

Ստարլիքս
Starlix

նատեգլինիդ
nateglinide

դեղահատեր
թաղանթապատ

60մգ
(12,24,84)

Նովարտիս
Ֆարմա Ս.պ.Ա.
Novartis
Pharma S.p.A.

Իտալիա

-

3900

31.10.2002
31.10.2007

Ստարլիքս
Starlix

նատեգլինիդ
nateglinide

դեղահատեր
թաղանթապատ

120մգ
(12,24,84)

Նովարտիս
Ֆարմա Ս.պ.Ա.
Novartis
Pharma S.p.A.

Իտալիա

-

3901

31.10.2002
31.10.2007

Ստոպտուսին
Stoptussin

բուտամիրատ,
գուայֆենեզին
butamirate,
guaifenesin

դեղահատեր

4մգ+100մգ
(20)

Գալենա ա.ս.
Galena a.s.

Չեխիա

R05D B13,
R05C A03

3739

02.10.2002
02.10.2007

Սուդաֆեդ
էքսպեկտորանտ
Sudafed expectorant

փսևդոէֆեդրին,
գուայֆենեզին
pseudoephedrine,
guaifenesin

օշարակ

(30մգ+100մգ)/
5մլ,
100մլ շշիկ

ԳլաքսոՈւելքոմ
ԳՄԲՀ և ՔՕ
GlaxoWellcome
GMBH & CO

Գերմանիա

R01B A52

3871

19.08.2002
19.08.2007

Վալոկորդին
Valocordin

ֆենոբարբիտալ,
էթիլբրոմիզովա-
լերիանաթթու
phenobarbital,
ethylbromisovaleriat

լուծույթ

(2գ+2գ)/100մլ,
20մլ, 50մլ
շշիկ

Կրեվել
Մոյզելբախ
ԳմբՀ
Krewel
Meuselbach
GmbH

Գերմանիա

N

3913

27.09.2002
27.09.2007

Վալտրեքս
Valtrex

վալացիկլովիր
valaciclovir

դեղահատեր
թաղանթապատ

500մգ
(4,10,42)

ԳլաքսոՈւելքոմ Ս.Ա.
(փաթեթավորումը՝
Գլաքսո ՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-թիքալս
Ս.Ա.,Լեհաստան)
GlaxoWellcome
S.A.(Spain) (paked by
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.,Poland)

Իսպանիա

J05A B11

3924

10.09.2002
10.09.2007

Վարֆա 5
Warfa 5

վարֆարին
warfarin

դեղահատեր

5մգ
(100)

Նեյշընըլ Քոմպանի
ֆոր Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

B01A A03

3970

02.10.2002
02.10.2007

Վարֆարին Նիկոմեդ
Warfarin Nycomed

վարֆարին
warfarin

դեղահատեր

2.5մգ
(50,100,250)

Նիկոմեդ
Դանմարկ Ա/Ս
Nycomed
Danmark A/S

Դանիա

B01A A03

3810

02.07.2002
02.07.2007

Վարֆարին
Warfarin

վարֆարին
warfarin

դեղահատեր

3մգ
(30,100)

Օրիոն կորպորեյշըն
Orion Corporation

Ֆինլանդիա

B01A A03

3823

30.07.2002
30.07.2007

Վեգա 50
Vega 50

սիլդենաֆիլ
sildenafil

դեղահատեր
թաղանթապատ

50մգ
(4)

Ասիա
Ֆարմասյութիքալ
Լաբս
Asia
Pharmaceutical
Labs

Սիրիա

G04B E03

3685

02.08.2002
02.08.2007

Վենզա
Vensa

 

լուծույթ
(կաթիլներ)

20մլ,
50մլ,100մլ
շշիկ

Ռիչարդ
Բիտներ ԳմբՀ
Richard Bittner
GmbH

Ավստրիա

հոմեոպա-
թային

3865

13.09.2002
13.09.2007

Վենտոլին CFC զուրկ
Ventolin CFC free

սալբուտամոլ
salbutamol

ցողացիր

100մկգ/դեղա-
չափ,
200դեղաչափ
ցողացիր
սարքում

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-
թիքալս Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.

Լեհաստան

R03A C02,
R03C C02

3885

01.10.2002
01.10.2007

Վոլտարեն
Voltaren

նատրիումական
դիկլոֆենակ
diclofenac sodium

դեղահատեր
թաղանթապատ,
աղելույծ

25մգ
(10, 20,30)

Նովարտիս
Ֆարմա Ս.պ.Ա.
Novartis
Pharma S.p.A.

Իտալիա

M01A B05,
M02A A15,
S01B C03

3893

12.09.2002
12.09.2007

Վոլտարեն
Voltaren

նատրիումական
դիկլոֆենակ
diclofenac sodium

դեղահատեր
թաղանթապատ,
աղելույծ

50մգ
(10,20,30)

Նովարտիս
Ֆարմա Ս.պ.Ա.
Novartis
Pharma S.p.A.

Իտալիա

M01A B05,
M02A A15,
S01B C03

3892

25.09.2002
25.09.2007

Վոլտարեն
Voltaren

նատրիումական
դիկլոֆենակ
diclofenac sodium

մոմիկներ

100մգ
(5)

Նովարտիս
Ֆարմա ՍԱ
Novartis
Pharma SA

Ֆրանսիա

M01A B05,
M02A A15,
S01B C03

3891

12.09.2002
12.09.2007

Տամադոլ
Tamadol

տրամադոլ
tramadol

դեղապա-
տիճներ

50մգ
(10)

Հայնուն
լաբորատորիա
Լտդ
Haghnoon
Laboratories
Ltd.

Պակիստան

N02A X02

3790

19.08.2002
19.08.2007

Տամադոլ
Tamadol

տրամադոլ
tramadol

դեղապա-
տիճներ

100մգ/2մլ,
2մլ ամպուլներ (5)

Հայնուն
լաբորատորիա Լտդ
Haghnoon
Laboratories Ltd.

Պակիստան

N02A X02

3789

19.08.2002
19.08.2007

Տամօքսիֆեն
դեղահատեր ԲՊ 10մգ
Tamoxifen Tablets BP
10mg

տամօքսիֆեն
tamoxifen

դեղահատեր
թաղանթապատ

10մգ
(30)

Սի Փի Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

L02B A01

3815

08.07.2002
08.07.2007

Տամօքսիֆեն
դեղահատեր ԲՊ 20մգ
Tamoxifen Tablets BP
20mg

տամօքսիֆեն
tamoxifen

դեղահատեր
թաղանթապատ

20մգ
(30)

Սի Փի Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
CP Pharmaceuticals
Ltd.

Միացյալ
Թագավորություն

L02B A01

3816

08.07.2002
08.07.2007

Տաքսոտեր
Taxotere

դոցետաքսել
docetaxel

խտանյութ
կաթիլաներարկ-
ման լուծույթի

80մգ,
2մլ լուծչով
սրվակ/սրվակ
(1)

Ռոն Պուլենկ
Ռորեր
Rhone-Poulenc
Rorer

Միացյալ
Թագավորություն

L01C D02

3246

15.10.2002
15.10.2007

Տաքսոտեր
Taxotere

դոցետաքսել
docetaxel

խտանյութ
կաթիլաներարկ-
ման լուծույթի

20մգ,
5մլ լուծչով
սրվակ/սրվակ
(1)

Ռոն Պուլենկ
Ռորեր
Rhone-Poulenc
Rorer

Միացյալ
Թագավորություն

L01C D02

3245

15.10.2002
15.10.2007

Տետրացիկլինի
հիդրոքլորիդ
Tetracyclin
hydrochlorid

տետրացիկլինի
հիդրոքլորիդ
tetracycline
hydrochloride

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.1գ
(20)

Բիոսինթեզ
ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

A01A B13,
D06A A04,
J01A A07

3766

01.07.2002
01.07.2007

Տինիդազոլ
Tinidazol

տինիդազոլ
tinidazole

դեղահատեր
թաղանթապատ

500մգ
(4)

Սիկոմեդ Ս.Ա.
Sicomed S.A.

Ռումինիա

J01X D02,
P01A B02

3950

29.11.2002
29.11.2007

Տոնզիլգոն Ն
դրաժեներ
Tonsilgon N dragee

տուղտի արմատներ,
երիցուկի ծաղիկներ,
ձիաձետի խոտ,
ընկուզենու տերևներ,
հազարատերևուկի
 խոտ,
կաղնու կեղև,
խատուտիկի խոտ
althaeae radix,
chamomillae flos,
equiseti herba,
juglandis folia,
millefolii herba,
quercus cortex,
taraxaci herba

դեղահատեր
թաղանթապատ

8մգ+6մգ+
10մգ+12մգ+
4մգ+4մգ+4մգ
(50,100)

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4088

29.11.2002
29.11.2007

Տոնզիլգոն Ն
կաթիլներ
Tonsilgon N drops

տուղտի արմատներ,
երիցուկի ծաղիկներ,
ձիաձետի խոտ,
ընկուզենու տերևներ,
հազարատերևուկի
խոտ,
կաղնու կեղև,
խատուտիկի խոտ
althaeae radix,
chamomillae flos,
equiseti herba,
juglandis folia,
millefolii herba,
quercus cortex,
taraxaci herba

լուծույթ

29գ հանուկ
(100մլ
հանուկում
0.4գ+0.3գ+
0.5գ+0.4գ+
0.4գ+0.2գ+
0.4գ)/100մլ,
100մլ շշիկ

Բիոնորիկա ԱԳ
Bionorica AG

Գերմանիա

-

4087

29.11.2002
29.11.2007

Տոպամաքս
Topamax

տոպիրամատ
topiramate

դեղահատեր
թաղանթապատ

25մգ
(28,60)

Սիլագ ԱԳ
Cilag AG

Շվեյցարիա

N03A X11

3710

03.12.2002
03.12.2007

Տոպամաքս
Topamax

տոպիրամատ
topiramate

դեղահատեր
թաղանթապատ

100մգ,
(28,60)

Սիլագ ԱԳ
Cilag AG

Շվեյցարիա

N03A X11

3711

03.12.2002
03.12.2007

Տոտալ նյութրիշըն
թուդեյ
Total Nutrition Today
(TNT)

-

փոշի

532գ
փոշի
տարայում

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3879

26.07.2002
26.07.2007

Տրակրիում
Tracrium

ատրակուրիումի
բեզիլատ
atracurium
besylate

լուծույթ
ներարկման

25մգ/2.5մլ,
2.5մլ
ամպուլներ (5)

ԳլաքսոՈւելքոմ
Ս.պ.Ա.
GlaxoWellcome
S.p.A.

Իտալիա

M03A C04

3836

19.08.2002
19.08.2007

Տրետինոին
Tretinoin

տրետինոին
tretinoine

լուծույթ

0.05%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

D10A D01,
L01X X14

4005

16.12.2002
16.12.2007

Տրետինոին
Tretinoin

տրետինոին
tretinoin

լուծույթ

0.025%,
30մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

D10A D01,
L01X X14

4149

27.12.2002
27.12.2007

Տրիամցինոլոն
Triamcinolone

տրիամցինոլոն
triamcinolone

դեղահատեր

4մգ,
(48)

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

A01A C01,
D07A B09,
D07X B02,
H02A B08,
S01B A05

4128

27.12.2002
27.12.2007

Ցեֆզալին
Cefzalin

ցեֆազոլին
cefazolin

դեղափոշի ն/ե,
մ/մ ներարկման

1գ,
սրվակ (1)

Նեյշընըլ Քոմպանի
ֆոր Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01D A04

3967

02.10.2002
02.10.2007

Ցեֆազոլին
Cefazolin

ցեֆազոլին
cefazolin

դեղափոշի
ներարկման


(1,50,270)

Բորիսովյան ԲՊԳ
"Borisov Medical
Preparations Plant"

Բելառուս

J01D A04

4019

06.12.2002
06.12.2007

Ցեֆազոլին-
նատրիում
Cefazolin-
natrium

ցեֆազոլին
cefazolin

դեղափոշի
ներարկման

1.0գ,
սրվակ (1)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

J01D A04

3847

05.08.2002
05.08.2007

Ցիանոկոբալամին
(B12 վիտամին)
Cyanocobalamin
(Vitamin B12)

ցիանոկոբալամին
cyanocobalamin

լուծույթ
ներարկման

200մկգ/մլ,
1մլ
ամպուլներ
(10)

«Երևանի քիմիա-
դեղագործական
ֆիրմա» ԲԲԸ
Yerevan Chemical
Pharmaceutical firm
Open J/S Company

Հայաստան

B03B A01

3965

26.09.2002
26.09.2007

Ցիանոկոբալամին
(B12 վիտամին)
Cyanocobalamin
(Vitamin B12)

ցիանոկոբալամին
cyanocobalamin

լուծույթ
ներարկման

500մկգ/մլ,
1մլ
ամպուլներ
(10)

«Երևանի քիմիա-
դեղագործական
ֆիրմա» ԲԲԸ
Yerevan Chemical
Pharmaceutical firm
Open J/S Company

Հայաստան

B03B A01

3966

26.09.2002
26.09.2007

Ցիկլոդոլ
Cyclodol

տրիհեքսիֆենիդիլ
trihexyphenidyl

դեղահատեր

0.002գ
(10,20,50)

Այ-Սի-Էն
Օկտյաբր ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

N04A A01

4009

11.12.2002
11.12.2007

Ցիկլոֆերոն
Cycloferon

ակրիդոնքա-
ցախաթթու,
N-մեթիլ գլյուկամին
acridonacetic acid,

N-methyl glucamin

լուծույթ
ներարկման

12.5%,
2մլ
ամպուլներ (5)

Պոլիսան ՍՊԸ
Polysan Ltd.

Ռուսաստան

-

3801

07.08.2002
07.08.2007

Ցիպլօքս
Ciplox

ցիպրոֆլօքսացին
ciprofloxacin

կաթիլներ
աչքի/ականջի

0.3%,
5մլ շշիկ

Սիպլա Լտդ.
Cipla Ltd.

Հնդկաստան

J01M A02,
S01A X13

3894

04.10.2002
04.10.2007

Ցիպրոֆլօկսացին
Ciprofloksacin

ցիպրոֆլօկսացին
ciprofloxacine

դեղահատեր
թաղանթապատ

500մգ
(10,1000,
(1000x10))

ՅԱԿԱ-80
JAKA-80

Մակեդոնիա

J01M A02,
S01A X13

3958

17.10.2002
17.10.2007

Ցիպրոֆլօկսացին
Ciprofloksacin

ցիպրոֆլօկսացին
ciprofloxacine

դեղահատեր
թաղանթապատ

250մգ
(10,1000,
(1000x10))

ՅԱԿԱ-80
JAKA-81

Մակեդոնիա

J01M A02,
S01A X13

3957

17.10.2002
17.10.2007

Ուբիստեզին
Ubistesin

ատրիկային,
էպինեֆրին
atricaine,
epinephrine

լուծույթ
ներարկման

(40մգ+ 0,006
մգ) /մլ, 1.7մլ
փամփուշտ-
ներ (50)

3Մ ԷՍՊԵ ԱԳ
3M ESPE AG

Գերմանիա

R03A K01,
S01E A51

3840

03.09.2002
03.09.2007

Ուբիստեզին ֆորտե
Ubistesin forte

արտիկային,
էպինեֆրին
atricaine,
epinephrine

լուծույթ
ներարկման

(40մգ+0.012մգ)/մլ,
1.7մլ փամփուշտ-
ներ (50)

3Մ ԷՍՊԵ ԱԳ
3M ESPE AG

Գերմանիա

R03A K01,
S01E A51

3841

03.09.2002
03.09.2007

ՈՒնա դե գատո
Una de Gato

-

պատիճներ

495մգ
(100)

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3875

26.07.2002
26.07.2007

Ուպսարին ՈՒՊՍԱ
C վիտամինով
Upsarin UPSA
with vitamin C

ացետիլսա-
լիցիլաթթու,
ասկորբինաթթու
acetylsalicylic acid,
ascorbic acid

դեղահատեր
դյուրալույծ

0.330գ+0.2գ
(10)

ՈՒՊՍԱ
լաբորատորիա
UPSA
Laboratoires

Ֆրանսիա

N02B A51

3961

18.12.2002
18.12.2007

Փարիետ
Pariet

ռաբեպրազոլ
rabeprazole

դեղահատեր
աղելույծ

10մգ
(14)

Յանսեն
Ֆարմասյութիկա
(Բելգիա) կազմակեր-
պության համար
ԵԻՍԱԻ Քո.Լտդ.
EISAI Co.Ltd. for
Janssen
Pharmaceutica
(Belgium)

Ճապոնիա

-

3715

03.12.2002
03.12.2007

Փարիետ
Pariet

ռաբեպրազոլ
rabeprazole

դեղահատեր
աղելույծ

20մգ
(14)

Յանսեն
Ֆարմասյութիկա
(Բելգիա) կազմակեր-
պության համար
ԵԻՍԱԻ Քո.Լտդ.
EISAI Co.Ltd. for
Janssen
Pharmaceutica
(Belgium)

Ճապոնիա

-

3716

03.12.2002
03.12.2007

Փերֆեկտ այզ
Perfect Eyes

-

պատիճներ

455մգ
(60)

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3876

26.07.2002
26.07.2007

Փլեստալ
Plestal

պանկրեատին,
հեմիցելյուլազ,
լեղու բաղադրամասեր
pancreatin,
hemicellulase,
bile component

դեղահատեր
թաղանթապատ,
աղելույծ

192մգ+50մգ+
25մգ,
(100/10x10/)

Փլեթիքո Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
Plethico
Pharmaceuticals Ltd

Հնդկաստան

-

4156

28.12.2002
28.12.2007

Փլեցիդրեքս
Plecidrex

ռեզերպին,
դիհիդրալազին,
հիդրոքլորոթիազիդ
reserpine,
dihydrallazine,
hydrochlorothiazide

դեղահատեր

0.1մգ+10մգ+
10մգ,
(100/10x10/)

Փլեթիքո Ֆարմասյու-
թիքալս Լտդ
Plethico
Pharmaceuticals Ltd

Հնդկաստան

C02I A01

4052

28.12.2002
28.12.2007

Քալգել
Calgel

լիդոկային,
ցետիլպիրիդինի
քլորիդ
lidocaine,
cetylpyridinium
chloride

դոնդող

0.33%+0.1%,
10գ պարկուճ

ԳլաքսոՍմիթԿլայն
Ֆարմասյու-թիքալս
Ս.Ա.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.

Լեհաստան

N01B B52

3869

19.08.2002
19.08.2007

Քարմինատիվում
բեբինոս
Carminativum
bebynos

ռազինայի,
համեմի,
երիցուկի հանուկներ
feennel,
coriander and
chamomille extracts

լուծույթ
(կաթիլներ)

(320մգ+200մգ+
200մգ)/1գ,
30մլ շշիկ
կաթոցիկով

Դենտինոքս
Dentinox

Գերմանիա

-

4032

30.12.2002
30.12.2007

Քափուրի սպիրտային
լուծույթ
Solutio Camphorae
spirituosa

քափուր
camphora

լուծույթ

10%,
50մլ,100մլ
շշիկ

Արսեմի ՍՊԸ
Arsemi Ltd.

Հայաստան

C01E B02

3798

09.07.2002
09.07.2007

Քլորոֆիլ լիքվիդ
Chlorophyll Liquid

-

հեղուկ

473մլ հեղուկ
շշում

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3881

26.07.2002
26.07.2007

Քոալ թար
Coal Tar

անմշակ
քարածխային ձյութ
crude coal tar

օճառահեղուկ

2մգ/100մլ,
100մլ,
200մլ շշիկ

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

-

4127

27.12.2002
27.12.2007

Քո Q 10 պլյուս
(քոֆերմենտ Q 10
պլյուս)
Co.Q 10 Plus

-

պատիճներ

540մգ
(60)

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3878

26.07.2002
26.07.2007

Քսալատան
Xalatan

լատանոպրոստ

latanoprost

ակնակաթիլներ

0.005%
(50մկգ/մլ),
2.5մլ շշիկ

Ֆարմացիա Ն.Վ./Ս.Ա.
Pharmacia N.V/S.A.

Բելգիա

S01E X03

3753

20.06.2002
20.06.2007

Քսեֆոկամ
Xefocam

լորնօքսիկամ
lornoxicam

դեղափոշի
ներարկման

8մգ,
սրվակ
(5,10),
սրվակ
լուծչով (1)

Նիկոմեդ
Ավստրիա ԳմբՀ
Nycomed Austria
GmbH

Ավստրիա

M01A C05

3899

17.09.2002
17.09.2007

Քսեֆոկամ
Xefocam

լորնօքսիկամ
lornoxicam

դեղահատեր
թաղանթապատ

8մգ
(10,12, 20,
24, 30, 36,
50, 60, 100,
120, 250)

Նիկոմեդ
Ավստրիա ԳմբՀ
Nycomed Austria
GmbH

Ավստրիա

M01A C05

3898

17.09.2002
17.09.2007

Քսիլեստեզին - Ա
Xylestesin - A

լիդոկային,
էպինեֆրին
lidocaine,
epinephrine

լուծույթ
ներարկման

(20մգ+0.015
մգ)/մլ, 1.7մլ
փամփուշտ-
ներ (50)

3Մ ԷՍՊԵ ԱԳ
3M ESPE AG

Գերմանիա

N01B B52

3842

03.09.2002
03.09.2007

Օլետետրին
Oletetrin

օլեանդոմիցին,
տետրացիկլին
oleandomycin,
tetracyclin

դեղահատեր
թաղանթապատ

125000(42000+
83000)ՄՄ
(10,16,25)

Բիոսինթեզ ԲԲԸ
Open JSC
Biosynthes

Ռուսաստան

J01F A05,
J01A A07

3763

01.07.2002
01.07.2007

Օլֆեն-75 ՍՌ
Olfen-75 SR

դիկլոֆենակ
diclofenac

դեպոտաբս

75մգ
(10,30)

Մեֆա Լտդ
Mepha Ltd

Շվեյցարիա

M01A B05,
M02A A15,
S01B C03

4051

13.12.2002
13.12.2007

ՕՄԵԳԱ 3 ԵՊԱ
OMEGA 3 EPA

 

պատիճներ

1000մգ
(60)

Նատուր Սանշայն
Փրոդակտս Ինկ.
Nature`s Sunshine
Products Inc.

ԱՄՆ

ԿԱՍՀ

3880

26.07.2002
26.07.2007

Օմնիպաք
Omnipaque

յոհեքսոլ
iohexol

լուծույթ

240մգ յոդ/մլ,
10մլ,15մլ, 20մլ,
40մլ, 50մլ, 100մլ,
200մլ շշիկ

Ամերշամ Հելթ
Նիկոմեդ կազմակեր-
պության համար
Amersham Helth for
Nycomed Ireland

Իռլանդիա

ախտորոշիչ
միջոց

3837

10.09.2002
10.09.2007

Օմնիպաք
Omnipaque

յոհեքսոլ
iohexol

լուծույթ

300մգ յոդ/մլ,
10մլ,15մլ, 20մլ,
40մլ, 50մլ, 100մլ,
200մլ շշիկ

Ամերշամ Հելթ
Նիկոմեդ կազմակեր-
պության համար
Amersham Helth for
Nycomed Ireland

Իռլանդիա

ախտորոշիչ
միջոց

3838

10.09.2002
10.09.2007

Օմնիպաք
Omnipaque

յոհեքսոլ
iohexol

լուծույթ

350մգ յոդ/մլ,
10մլ,15մլ, 20մլ,
40մլ, 50մլ, 100մլ,
200մլ շշիկ

Ամերշամ Հելթ
Նիկոմեդ կազմակեր-
պության համար
Amersham Helth for
Nycomed Ireland

Իռլանդիա

ախտորոշիչ
միջոց

3839

10.09.2002
10.09.2007

Օսպենին 400
Ospenine 400

V պենիցիլինի
կալիումական աղ
penicillin
V potassium

դեղափոշի
դեղակախույթի

400000ՄՄ/5մլ,
60մլ,100մլ
դեղակա-
խույթի
դեղափոշի

Նեյշընըլ Քոմպանի
ֆոր Ֆարմասյութիքալ
Ինդաստրի
National Company
for Pharmaceutical
Industry

Սիրիա

J01C E02

3972

02.10.2002
02.10.2007

Օտիպաքս
Otipax

ֆենազոն, լիդոկային
phenazone, lidocaine

լուծույթ
(ականջա-
կաթիլներ)

(4գ+1գ)/100գ,
16մլ շշիկ

Բիոկոդեքս
լաբորատորիա
Biocodex
Laboratories

Ֆրանսիա

N01B B52

3813

22.07.2002
22.07.2007

Օրունգալ
Orungal

իտրակոնազոլ
itraconazole

լուծույթ
խմելու

10մգ/մլ,
150մլ շշիկ

Յանսեն
Ֆարմասյութիկա
Ն.Վ.
Janssen
Pharmaceutica N.V.

Բելգիա

J02A C02

3719

03.12.2002
03.12.2007

Օքսիբրալ
Oxybral

վինկամին
vincamine

լուծույթ
ներարկման

15մգ/2մլ,
2մլ
ամպուլներ (5)

Գլաքսո ՈՒելքոմ
Եգիպտոս Ս.Ա.Ե.
Glaxo Wellcome
Egypt S.A.E.

Եգիպտոս

C04A X07

3809

17.06.2002
17.06.2007

Օֆլօքսացին-
Այ-Սի-Էն
Ofloxacin-ICN

օֆլօքսացին
ofloxacine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.2գ
(10)

Այ-Սի-Էն
Լեկսրեդստվա
ICN Leksredstva

Ռուսաստան

J01M A01

3788

07.08.2002
07.08.2007

Ֆարմատեքս
Pharmatex

բենզալկոնիումի
քլորիդ
benzalkonium
chloride

դեղապա-
տիճներ
հեշտոցային

18.9մգ
(2,6,12)

Իննոտերա Չուզի
Իննոտեք
Ինտերնասիոնալ
Լաբորատորիայի
համար (Ֆրանսիա)
Innothera Chouzy for
Laboratoires
Innotech
International
(France)

Ֆրանսիա

D08A J01,
D09A A11

3759

07.08.2002
07.08.2007

Ֆեմարա
Femara

լետրոզոլ
letrozole

դեղահատեր

2.5մգ
(30)

Նովարտիս
Ֆարմա ԱԳ
Novartis
Pharma AG

Շվեյցարիա

L02B G04

3934

23.10.2002
23.10.2007

Ֆեմոստոն կոնտի
Femoston conti

էստրադիոլ,
դիդրոգեստերոն
estradiol,
dydrogesterone

դեղահատեր
թաղանթապատ

(1մգ+5մգ)
(28, 84)

Սոլվեյ Ֆարմասյու-
թիքալս Բ.Վ.
Solvay
Pharmaceuticals B.V.

Նիդերլանդներ

G03C A53

3945

02.12.2002
02.12.2007

Ֆենոբարբիտալ
Phenobarbital

ֆենոբարբիտալ
phenobarbital

դեղահատեր

0.1գ
(6)

Այ-Սի-Էն
Օկտյաբր ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

N03A A02

4011

11.12.2002
11.12.2007

Ֆենոբարբիտալ
Phenobarbital

ֆենոբարբիտալ
phenobarbital

դեղահատեր

0.05գ
(6)

Այ-Սի-Էն
Օկտյաբր ԲԲԸ
Open JSC
ICN Oktiabr

Ռուսաստան

N03A A02

4010

11.12.2002
11.12.2007

Ֆերում ԼԵԿ
Ferrum LEK

երկաթի (III)
հիդրօքսիդի
և պոլիմալտոզի
համալիր
iron (III) hydroxide
complex
with polimaltose

օշարակ

50մգ/5մլ,
100մլ շշիկ

ԼԵԿ դ.դ.
LEK d.d.

Սլովենիա

B03A

4020

06.11.2002
06.11.2007

Ֆերում ԼԵԿ
Ferrum LEK

երկաթի (III)
հիդրօքսիդի
և պոլիմալտոզի
համալիր
iron (III)
hydroxide
complex
with polimaltose

դեղահատեր
ծամելու

100մգ
(30)

ԼԵԿ դ.դ.
LEK d.d.

Սլովենիա

B03A

4021

06.11.2002
06.11.2007

Ֆիզիոտենզ
Physiotens

մոքսոնիդին
moxonidine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.2մգ
(14,28,98)

Սոլվեյ Ֆարմասյու-
թիքալս ԳմբՀ
Solvay
Pharmaceuticals
GmbH

Գերմանիա

C02A C05

3860

24.12.2002
24.12.2007

Ֆուրազոլիդոն
Furazolidone

ֆուրազոլիդոն
furazolidone

դեղահատեր

0.05մգ
(10)

Այ-Սի-Էն
Մարբիոֆարմ ԲԲԸ
Open JSC ICN
Marbiopharm

Ռուսաստան

G01A X06

4066

11.12.2002
11.12.2007

Ֆուրացիլինի քսուք
Furacillin ointment

նիտրոֆուրալ
nitrofural

քսուք

0.2%,
25գ, 40գ
պարկուճ,
տարա

Էսկուլապ ՍՊԸ
Esculap Ltd.

Հայաստան

D08A F01,
D09A A03

3822

04.07.2002
04.07.2007

  
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ
 

Առևտրային
անվանումը

միջազգային
չպատենտավորված
(ջեներիկ) կամ ակտիվ
բաղադրատարրերի
անվանումները

դեղաձևը

դեղաչափը և
թողարկման
ձևը
(փաթեթա-
վորումը)

արտադրող
ֆիրման

երկիրը1

դեղերի ATC2
ծածկագիրը
և/կամ
տեսակային
պատկանելու-
թյունը

գրանց-
ման
հավաս-
տագրի
համարը

գրանցման
ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A+D3 վիտամին
Vitamin A+D3

ռետինոլ+
խոլեկալցիֆերոլ
retinol +
cholecalciferol

լուծույթ

20000ՄՄ+
10000ՄՄ/մլ,
10մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA PHARMA
TERPOL GROUP,
JOINT STOCK
COMPANY

Լեհաստան

A11C

2295

19.12.2002
26.01.2005

E վիտամին
Vitamin E

տոկոֆերոլ
tocopherolum

լուծույթ
յուղային

0.3գ/1մլ,
10մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA
PHARMA TERPOL
GROUP, JOINT
STOCK COMPANY

Լեհաստան

A11C

2296

19.12.2002
26.01.2005

Անալգին
Analgin

մետամիզոլ
metamizole

դեղահատեր

0.5գ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

N02B B02

0875/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Անապրիլին
Anaprilin

պրոպրանոլոլ
propranolol

դեղահատեր

0.01գ
(50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C07A A05

0876/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Ադրենալինի
հիդրոտարտրատ
Adrenalin
hydrotartrate

էպինեֆրին
epinephrine

լուծույթ
ներարկման

0.18%,
1մլ
ամպուլներ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A01A D01,
B02B C09,
C01C A24,
R03A A01,
S01E A01

0873/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Ամպիցիլին
տրիհիդրատ
Ampicillin trihydrate

ամպիցիլին
տրիհիդրատ
ampicillin
trihydrate

դեղահատեր

0.25գ
(10, 20,
24, 30)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

J01C A01

0888/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Անապրիլին
Anaprilin

պրոպրանոլոլ
propranolol

դեղահատեր

0.04գ
(50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C07A A05

0877/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Բիսեպտոլ
Biseptol

կո-տրիմօքսազոլ
co-trimoxazole

դեղակախույթ

240մգ/5մլ,
80մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA PHARMA
TERPOL GROUP,
JOINT STOCK
COMPANY

Լեհաստան

J01E E01

2292

19.12.2002
26.01.2005

Բրոմհեքսին
Bromhexin

բրոմհեքսին
bromhexin

դեղահատեր

0.008գ
(20)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

R05C B02

1845

28.11.2002
25.12.2003

Գլիբենկլամիդ
Glibenclamide

Գլիբենկլամիդ
Glibenclamide

դեղահատեր

0.005գ
(50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A10B B01

0878/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Դիգօքսին
Digoxin

դիգօքսին
digoxin

դեղահատեր

0.00025գ
(10,25,50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C01A A05

0889/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Էուֆիլին
Euphyllin

ամինոֆիլին
(թեոֆիլին,
էթիլենդիամին)
aminophylline
(theophylline,
ethyllenediamine)

լուծույթ
ներարկման

2.4%,
5մլ
ամպուլներ
(5,10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

R03D A05

0906/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Լևամիզոլ
հիդրոքլորիդ
Levamisol
hydrochloride

լևամիզոլ
levamisole

դեղահատեր

0.15գ
(1)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

P02C E01

0917/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Կալցիումի
գլյուկոնատ
Calcium gluconat

կալցիումի
գլյուկոնատ
calcium gluconate

դեղահատեր

0.5գ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A12A A03,
D11A X03

0901/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Կլոտրիմազոլ
Clotrimazol

կլոտրիմազոլ
clotrimazole

լուծույթ

1%,
15մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA PHARMA
TERPOL GROUP,
JOINT STOCK
COMPANY

Լեհաստան

A01A B18,
D01A C01,
G01A F02

2293

19.12.2002
26.01.2005

Կլոֆելին
Clophelin

կլոնիդին
clonidine

դեղահատեր

0.00015գ
(30,50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C02A C01,
N02C X02,
S01E A04

1846

28.11.2002
26.04.2005

Մետրոնիդազոլ
Metronidazol

մետրոնիդազոլ
metronidazole

դեղահատեր

0.25գ
(10,20)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A01A B17,
D06B X01,
G01A F01,
J01X D01,
P01A B01

0908/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Մերկազոլիլ
Mercazolyl

թիամազոլ
thiamazole

դեղահատեր

0.005գ
(50,100)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

H03B B02

0879/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Յոհիմբին
հիդրոքլորիդ
Yohimbin
hydrochloride

յոհիմբինի
հիդրոքլորիդ
yohimbine
hydrochloride

դեղահատեր

0.005գ
(20,50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

G04B E04

0907/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Նովոկային
Novocain

պրոկային
procaine

լուծույթ
ներարկման

0.5%,
2մլ ամպուլներ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C05A D05,
N01B A02,
S01H A05

0881/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Նովոկային
Novocain

պրոկային
procaine

լուծույթ
ներարկման

2%,
2մլ ամպուլներ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C05A D05,
N01B A02,
S01H A05

0880/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Պիրանտել
Pyrantel

պիրանտել
pyrantel

դեղակախույթ

0.25գ/5մլ,
15մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA PHARMA
TERPOL GROUP,
JOINT STOCK
COMPANY

Լեհաստան

P02C C01

2294

19.12.2002
26.01.2005

Ռանիտիդին
Ranitidin

ռանիտիդին
ranitidine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.15գ
(10,20)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A02B A02

0909/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Ռանիտիդին
Ranitidin

ռաուվոլֆիայի
ալկալոիդներ
rauwolfia
alkaloides

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.002գ
(20,50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C02A A04

0885/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Սենադեքսին
Senadexin

սենոզիդներ
sennosides

դեղահատեր

(10,25)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

A06A

0891/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Սուլֆադիմեթօքսին
Sulfadimethoxine

սուլֆադիմեթօքսին
sulfadimethoxine

դեղահատեր

0.5գ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

J01E D01

0892/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Տրիֆթազին
Triphthazine

տրիֆլուոպերազին
trifluoperazine

դեղահատեր
թաղանթապատ

0.005գ
(10,50,100)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

N05A B06

0886/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Ֆենիլին
Phenylin

ֆենինդիոն
phenindione

դեղահատեր

0.03գ
(20,50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

B01A A02

0910/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Ֆենիհիդին
Phenihydin

նիֆեդիպին
nifedipine

դեղահատեր

0.01գ
(50)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

C08C A05

0905/05.97

28.11.2002
06.05.2007

Ֆոլիկուլին
Folliculin

էստրիոլ
estriol

լուծույթ
ներարկման

0.1%,
1մլ
ամպուլներ
(10)

Զդորովյե
Zdorovye

Ուկրաինա

G03C A04

0887/04.97

28.11.2002
03.04.2007

Ֆուրազոլիդոն
Furazolidone

ֆուրազոլիդոն
furazolidone

դեղակախույթ

0.33գ/100գ,
160մլ շշիկ

Մեդանա Ֆարմա
Տերպոլ Գրուպ
համատեղ
բաժնետիրական
ընկերություն
MEDANA PHARMA
TERPOL GROUP,
JOINT STOCK
COMPANY

Լեհաստան

G01A X06

2297

19.12.2002
26.01.2005

 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ
(1.06.2002 թ.-31.12.2002 թ.)

Առևտրային
անվանումը

միջազգային
չպատենտավորված
(ջեներիկ) կամ ակտիվ
բաղադրատարրերի
անվանումները

դեղաձևը

դեղաչափը և
թողարկման ձևը
(փաթեթա-
վորումը)

արտադրող
ֆիրման

երկիրը1

դեղերի ATC2
ծածկագիրը
և/կամ
տեսակային
պատկանելու-
թյունը

գրանց-
ման հավաս-
տագրի
համարը

գրանցման
ժամկետը

Ալբենդազոլ
Albendazole

ալբենդազոլ
albendazole

դեղակախույթ

2.5%,
100մլ շշիկ,
1000մլ,
2500մլ տարա

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED J.V.
CJ-S Co.

Հայաստան

անասնա-
բուժական

4152

27.12.2002
27.12.2007

Ալբենդազոլ
Albendazole

ալբենդազոլ
albendazole

դեղահատեր

300մգ
(100)

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

անասնա-
բուժական

4151

27.12.2002
27.12.2007

Օքսիտետրացիկլին
Oxytetracycline

օքսիտետրացիկլին
oxytetracycline

դեղահատեր

250մգ,
(50)

ԱՐՓԻՄԵԴ
Հ/Ձ ՓԲԸ
ARPIMED
J.V. CJ-S Co.

Հայաստան

անասնա-
բուժական

4153

27.12.2002
27.12.2007

1 - արտադրող երկրում տրված հավաստագրերի համաձայն
2 - անատոմիական, բուժական, քիմիական ծածկագիր
3- կենսաբանական ակտիվ սննդային