Համարը 
N 282
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.04.28/12(144) Հոդ.302
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.04.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.04.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
12.04.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 «ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
12 ապրիլի 2001 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 ապրիլի 2001 թվականի N 282
քաղ. Երևան

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պետական գույքի հաշվառման համակարգի ներդրումն ապահովելու և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. (1-ին կետն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

2. Սույն որոշմամբ հաշվառման ենթակա չէ այն պետական գույքը, որի մասին տեղեկությունները պետական գաղտնիք են:

3. (3-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

4. (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.04.05 N 562-Ն):

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարությանը`

ա) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ սույն որոշմամբ սահմանված հաշվառման օբյեկտների հաշվառման կարգի վերաբերյալ.

բ) սույն որոշման 3-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերում նշված ժամկետներում ներկայացված տեղեկանքներն ստանալուց հետո`

սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված կարգին համապատասխան ամփոփել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել հաշվառման օբյեկտների մասին տեղեկանք.

երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել հաշվառման օբյեկտների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ առաջարկություններ:

6. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի «Պետական գույքի կառավարման կատարելագործման առաջնահերթ միջոցառումների մասին» N 670 որոշումը:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի ապրիլի 12-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

 

Ձև N 1

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 2

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 3

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 3 ա

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 3 բ

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 4

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)

 

Ձև N 5

 

(Ձևն ուժը կորցրել է 18.12.08 N 1543-Ն)