Համարը 
N 1936-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.01.14/3.1  Հոդ.26.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
21.12.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
21 դեկտեմբերի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ հոդվածների պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին`

1) լիցենզավորման գործընթացի ընթացքում հիմք ընդունել սույն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները.

2) հաստատել լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից պարտադիր կիրառման բժշկական ձևաթղթերի ձևերը:

(2-րդ կետը խմբ. 25.10.07 N 1237-Ն) 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2002 թ. դեկտեմբերի 14
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ԽԱՌԸ)

 

1.1. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԺՇԿԻ) ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափեր

4. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

5. Հասակաչափ (մեծերի)

6. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

7. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

8. Թանզիֆե դիմակներ

9. Բժշկի աշխատանքային սեղան

10. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

11. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

12. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

13. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

14. Պատգարակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող 

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.2. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ստետոսկոպ

2. Ժապավեն (չափող)

3. Ջերմաչափ

4. Շպատելներ

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան քարտերի համար

9. Կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

5. Ժապավեն չափող

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

8. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

9. Բժշկական զննման թախտ

10. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Այն վայրերում, որտեղ բացակայում են հոգեբուժական և նարկոլոգիական դիսպանսերները, հոգեբույժի և նարկոլոգի պարտականությունները իրականացվում է այդ մասնագիտություններով վերապատրաստված և համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ-նյարդաբանի կողմից, 1.3-կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների առկայության դեպքում:

 

1.3.1. ՌԵՖԼԵԿՍՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մեկանգամյա օգտագործման ակուպունկտուրայի ասեղների հավաքածու

2. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

3. Անհետաձգելի օգնության դեղամիջոցների պահարան

4. Ստերիլ գործիքների սեղանիկ

5. Բիքս

6. Վիրակապական նյութեր

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

9. Պահարան

10. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.2. ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

2. Անհետաձգելի օգնության դեղամիջոցների պահարան

3. Մերսման նյութեր և քսայուղեր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

6. Պահարան

7. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.3. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

4. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

5. Բացվող փափուկ բազմոց

6. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

7. Շիրմա

8. Ձայնագրիչ (մագնիտոֆոն)

9. Ստերեոֆոնիկ ականջակալներ - 10 հատ

10. Մետրոնոմ

11. Դիապրոյեկտոր

12. Էկրան

13. Տեսամագնիտոֆոն

14. Սկավառակային տեսաձայնարկիչ

15. Հեռուստացույց

16. Հոգեբանական – հետազոտական մեթոդական ձեռնարկներ

17. Փափուկ բազկաթոռներ` 10 հատ

18. Սեղանիկ` բժշկական գործիքների համար

19. Սեղանի լուսամփոփ

20. Գրապահարան

21. Հանդերձապահարան

22. Արկղիկ` փաստաթղթերի համար

23. Նևրոլոգիական մուրճիկ

Հոգեթերապևտի կաբինետը պետք է ունենա ոտնաձայները խլացնող փափուկ հատակ, կաշվեպատ (ձայնամեկուսիչ) դուռ, պատերը լինեն մեղմ կանաչ կամ կապույտ գույնի

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ-հոգեթերապևտ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Հոգեբան` համապատասխան կրթության դիպլոմ, բժշկական կրթությունը պարտադիր չէ

(1.3.3 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.3.4. ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հոմեոպատիկ դեղամիջոցների հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.3 և 1.3.4 կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում:

 

1.4. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ` քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի համար

2. Ականջի զննման գործիքներ (հայելիներ, զոնդեր, ձագարիկներ, տարբեր ունելիներ)

3. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

4. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

5. Քթի զննման գործիքներ (հայելիներ, ձագարիկներ, զոնդեր, տարբեր պինցետներ)

6. Օլիվաներ` քթի համար

7. Ժանեի ներարկիչ

8. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

9. Լեզվաբռնիչ

10. Ռեֆլեկտոր` ճակատային

11. Օտոսկոտ

12. Արտածծիչ

13. Ֆոնենդոսկոպ

14. Կամերտոններ

15. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

16. Տոնոմետր

17. Բիքսեր

18. Սեղմիչներ

19. Բժշկի աշխատանքային սեղան

20. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

21. Վերևից լուսավորվող աթոռ` հիվանդի զննության համար

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Մանիպուլյացիոն սեղան

24. Էլեկտրական լուսամփոփ

25. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

26. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.5. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Օֆտալմոմետր

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ)

5. Սիվցեվի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ

6. Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու

7. Ֆրոստի պերիմետր

8. Դիոպտրիմետր

9. Բինոկուլյար խոշորացույց

10. Գունային թեստ

11. Գոնիսկոպ

12. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

13. Ռուտի ապարատ

14. Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ

15. Ներակնային ճնշման չափման սարք

16. Ներարկիչներ

17. Կանյուլաներ

18. Կոպաբացիչ

19. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

20. Բժշկի աշխատանքային սեղան

21. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

24. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

8. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

9. Պատգարակ

10. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.7. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Գլյուկոմետր

4. Մեզի մեջ շաքարը և ացետոնը որոշելու շերտիկներ

5. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

6. Հասակաչափ`մեծերի և մանկական

7. Բժշկական կշեռք` մեծերի և մանկական

8. Շիրմա

9. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

10. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

11. Բժշկական զննման թախտ

12. Սառնարան

13. Հանդերձապահարան

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.7 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.8. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափ

4. Մետաղյա և փայտյա շպատելներ

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական քննության բազմոց

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Շիրմա

13. Պատգարակ

14. Չհրկիզվող պահարան` թմրաբեր և հոգեմետ դեղամիջոցների դուրսգրման համար անհրաժեշտ դեղատոմսերի, հաշվառման մատյանների ու վերադարձված սրվակների պահպանության համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.9. ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Ջերմաչափեր

4. Թթվածնի բարձ

5. Բիքսեր

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական թախտ

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Շիրմա

 

Եթե տարածաշրջանում բացակայում է հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր, այդ դեպքում ֆթիզիատրիկ գործունեությունը իրականացվում է 1.9. կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների առկայության դեպքում, վերոհիշյալ կաբինետում:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.10. ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

2. Լուսավորող լամպեր

3. Զոնդեր, ունելիներ, տափաձողեր

4. Հեշտոցային հայելիներ

5. Կաթետերներ (կոշտ և փափուկ)

6. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Խոշորացույց

9. Ծածկապակիներ

10. Ֆոլգմանի գդալներ

11. Մկրատներ

12. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

13. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

14. Բժշկական զննման թախտ

15. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

16. Շիրմա

17. Բժշկական պահարան

 18. Հանդերձապահարան

Առանձին մասնագիտական կաբինետների դեպքում 1.10-րդ կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են միայն մաշկաբանական գործունեության համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.10 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.11. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափեր

4. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բիքսեր

8. Բժշկի աշխատանքային սեղան

9. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

10. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

11. Բժշկական թախտ

12. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

13. Շիրմա

14. Պատգարակ

15. Սառնարան` պատվաստանյութերի պահպանման համար

16. Բաքեր` ախտահանող նյութերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.12. ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

 1. Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման համար

 2. Սառնարան-պայուսակ

 3. Սառցային էլեմենտներ

 4. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ

 5. Անվտանգ խոտանման արկղեր

 6. Թեփուրներ

 7. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

 8. Սեղաններ և աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

 9. Պահարան` բժշկական փաստաթղթերի պահպանման համար

 10. Բժշկական պահարան

 11. Բժշկական զննման թախտ

 12. Ապակյա մանիպուլյացիոն սեղան

 13. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունականխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունոկանխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.12 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.13. ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ջերմաչափ

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Կշեռք

5. Հասակաչափ

6. Կոնքաչափ

7. Միանվագ օգտագործման տակաշորեր

8. Ավտոկլավ, ախտահանիչ սարքեր

9. Հայելիներ, բարձիչներ տարբեր չափերի

10. Ֆոլկմանի գդալ

11. Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման համար

12. Ունելիներ

13. Մետաղական կատետրներ՝ կանացի

14. Կորցանգ ուղիղ

15. Կորցանգ ոլորված

16. Վիրահատական մկրատ

17. Թմբուկ՝ գործիքների ախտահանման համար

18. Թմբուկ՝ թանզիֆների, նյութերի ախտահանման համար

19. Սպիրտայրոց

20. Ձեռնոցներ

21. Ներարկիչներ

22. Բժշկական լարան

23. Թեփուրներ

24. Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր

25. Առարկայական ապակիներ

26. Փորձանոթներ

27. Շտատիվ՝ փորձանոթների համար

28. Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ

29. Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին)

30. Գինեկոլոգիական սեղան

31. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

32. Բժշկական թախտ

33. Գրասեղան (բժշկի և բուժքրոջ)

34. Աթոռներ

35. Բժշկական պահարան (դեղորայքի, բժշկական պարագաների համար)

36. Սեղանիկ՝ գործիքների համար

37. Շիրմա

38. Լվացարան՝ հոսող ջրով

39. Տակդիր՝ տաշտակի համար


ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

- 1.13. կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են, եթե պոլիկլինիկայում բացակայում է կանանց կոնսուլտացիան:

- Բժշկի համապատասխան որակավորման և կոլպոսկոպի առկայության դեպքում կարող է թույլատրվել արգանդի վզիկի ախտահարումների բուժում: 

(1.13-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

1.14. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Փոքր վիրաբուժական վիրահատությունների գործիքների հավաքածու (թեփուներ, մկրատներ, լանցետներ, ունելիներ, վիրաբուժական ասեղնաբռնիչ, կարելու նյութ)

2. Վիրակապական գործիքների հավաքածու

3. Կորնցանգ

4. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

5. Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված գործիքներ

6. Բեկակալների հավաքածու

7. Ռետինե ձգալարան

8. Տրանսպորտային բեկակալներ

9. Տրախեոստոմիայի հավաքածու

10. Պլևրալ պունկցիայի և դրենավորման հավաքածու

11. Միզապարկի կաթետերներ

12. Ատրավմատիկ կարանյութեր

13. Շարժական ռենտգեն ապարատ

14. Բակտերիցիդ լամպ

15. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

16. Վիրակապական սեղան

17. Վիրաբուժական սեղան

18. Ունիվերսալ վիրահատական սեղան

19. Բիքսեր` տարբեր չափերի

20. Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան

21. Վիրաբուժական գործիքների սեղան

22. Վիրակապական գործիքների սեղան

23. Բժշկական ապակյա պահարան

24. Գործիքների պահարան

25. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

26. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

27. Պատգարակ

28. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.14 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.15. ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրի ապարատ

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Տոնոմետր

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական բազմոց

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

8. Պահարան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար 

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.15-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.16. ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային հետազոտման ապարատ /սոնոգրաֆ, էխոկարդիոգրաֆ/

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Տոնոմետր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Բժշկական բազմոց

7. Պահարան

8. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

9. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.16-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.17. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1.17.1. /ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ/

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգենաբանական ապարատ

2. Պաշտպանիչ վահանակ

3. Պաշտպանիչ թիկնոց

4. Ժապավենների երևակման բաք

5. Էկրան` ռենտգեն նկարները նայելու համար

6. Գրպանի դոզիմետրեր’ աշխատակիցների համար

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկակական բազմոց

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.17.1-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն) 

 

1.17.2. /ՖԼՅՈՒՈՐՈԳՐԱՖԻԿ/

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատ

2. Պաշտպանիչ վահանակ

3. Պաշտպանիչ թիկնոց

4. Ժապավենների երևակման բաք

5. Գրպանի դոզիմետրեր՝ աշխատակիցների համար

6. Էկրան` ֆլյուորոժապավենները նայելու համար

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.17.2-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.18. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Չորացուցիչ պահարան

4. Մանրադիտակ

5. Սառնարան

6. Կոագուլոմետր

7. Բիոքիմիական անալիզատոր

8. Փորձանոթներ

9. Անոթներ

10. Չափիչներ, գլաններ

11. Ավտոմատ պիպետների հավաքածու

12. Շտատիվներ

13. Լաբորատոր ժամացույց

14. Ներկեր

15. Գորյաևի կամերա

16. Բինօկուլյար մանրադիտակ

17. Էրիթրոցիտների նստեցման արագության որոշման սարք

18. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

19. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

20. Գրադարակներ

21. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

22. Քարշիչ պահարան

23. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.18 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.19. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիոքիմիական անալիզատոր

2. Ցենտրիֆուգա

3. Թերմոստատ

4. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր

5. Լուծույթների թթվայնության որոշման սարք

6. Ավտոկլավ-ախտահանիչ

7. Մանրադիտակ

8. Շաքարի էքսպրես-հետազոտման սարք

9. Դեիոնիզացնող սարք

10. Ինկուբատոր-շեյկեր

11. Չորացնող էլեկտրական պահարան

12. Չորացնող ախտահանիչ պահարան

13. Սառնարան

14. Թորման սարք

15. Կանգնակներ

16. Ախտորոշիչ հավաքածուներ

17. Փորձանոթներ

18. Անոթներ

19. Չափիչներ, գլաններ

20. Ավտոմատ պիպետների հավաքածու

21. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Գրադարակներ

24. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

25. Քարշիչ պահարան

26. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.19 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.20. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի ապարատ

2. Գալվանիզացիայի վահանակ

3. Ինհալյատոր

4. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

5. Դարսոնվալ

6. Պարաֆինի թերմոստատ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Բժշկական թախտեր

10. Բժշկական պահարաններ

11. Շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.21. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պահարաններ` գործիքների համար

2. Գործիքների սեղան

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ

4. Սառնարան

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Ժգուտ

8. Արյան փոխներարկման սիստեմաներ

9. Արյան փոխներարկման կանգնակ

10. Բիքսեր

11. Ջերմաչափեր

12. Թանզիֆե դիմակներ

13. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան.

14. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

15. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

16. Ներերակային ներարկման սեղան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող - վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.22. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

 

1. Պահարաններ

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան` վիճակագրի համար

4. Աթոռ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - վիճակագիր, վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

1.23. ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

 

1. Պահարաններ` ամբուլատոր քարտերի պահպանման համար

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան` մատենավարի համար

4. Աթոռներ

5. Հեռախոս

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող

 

1.24. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

Սարքավորումներ եվ բժշկական գործիքներ

 

1. Ջրի թորման սարք

2. Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի

3. Ավտոկլավ

4. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող - վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.25. ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Գաստրոսկոպ

3. Կոլոնոսկոպ

4. Սոնոգրաֆ

5. Զոնդեր՝ տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

6. Ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Մետաղական և փայտյա շպատել

8. Միանվագ օգտագործման ներարկիչներ

9. Ապակյա տարաներ՝ ջերմաչափերի և շպատելների համար

10. Բժշկական ջերմաչափ

11. Սեղմալար (ժգուտ)

12. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում՝ սիֆոնային

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Տումբաներ

20. Սեղաններ՝ բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայութան դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.25-րդ կետը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն)

 1.26. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուրետրալ մեկանգամյա օգտագործման փափուկ ռետինե կամ սիլիկոնային կաթետրների հավաքածու ( 12-22 Fr տրամագծով)

2. Ունիվերսալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ

3. Նեգատոսկոպ

4. Ապակյա սեղանիկներ

5. Դեղորայքի պահարաններ

6. Բժշկական պահարաններ

7. Բժշկական զննման թախտ

8. Շիրմա

9. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

10. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

11. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.26-րդ կետը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն, խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

1.27. ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աերոզոլային ինհալատոր

2. Պնևմոտախոմետր

3. Քթի հայելի

4. Կորնցանգ ուղիղ

5. Բժշկական մկրատ

6. Անատոմիական պինցետ

7. Սկարիֆիկատոր

8. Սկալպել

9. Ստետոֆոնենդոսկոպ

10. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

11. Տուբերկուլինային սրսկիչներ

12. Ճակատային ռեֆլեկտոր

13. Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

14. Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

15. Տոնոմետր

16. Վայրկյանաչափ

17. Աչքի պիպետ

18. Բժշկական ջերմաչափ

19. Ապակյա սեղանիկ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտ

22 Սեղան՝ բժշկի

23. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայութան դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.27-րդ կետը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.28. ԴՊՐՈՑ-ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ/ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու

2. Սեղան

2. Աթոռներ

3. Հասակաչափ

4. Կշեռք

5. Բժշկական թախտ

6. Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ)

7. Տոնոմետր

8. Բժշկական ջերմաչափ

9. Ապակե պահարան` առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Միջին բուժաշխատող

(1.28-րդ կետը լրաց. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

1.29. ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ     

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական ջերմաչափեր

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոuկոպ

4. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

5. Հաuակաչափ (մեծերի)

6. Բժշկական թախտ

7. Սեղան` բուժքրոջ համար

8. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

9. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

10. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

11. Շիրմա

12. Լեզվաբռնիչ

13. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

14. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

15. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

16. Պահարան` հագուստի համար

17. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող

 

1.29-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 1.22-րդ և 1.23-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.29-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն:

(1.29 կետը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն)

 

1.30. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

2. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

3. Տոնոմետր

4. Ֆոնենդոսկոպ

5. Բժշկական թախտ

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

8. Պահարան` հագուստի համար

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական ջերմաչափեր

11. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

12. Հասակաչափ (մեծերի)

13. Թանզիֆե դիմակներ

14. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

15. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

16. Շիրմա

17. Լեզվաբռնիչ

18. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

19.  Գլյուկոմետր

20. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատաuխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաuտման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտuեր բուժաշխատող

 

1.30-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 1.22-րդ և 1.23-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.30-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն:

(1.30 կետը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն)

 

1.31. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՄԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

2. Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան

3. Տոնոմետր

4. Ֆոնենդոսկոպ

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Բժշկական թախտ

7. Պահարան` հագուստի համար

8. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

9.  Գլյուկոմետր

10. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

11. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

12. Արյան մեջ ալկոհոլի պարունակության չափիչ

13. Բժշկական ջերմաչափեր

14. Տեսողության ստուգման աղյուսակ

15. Լեզվաբռնիչ

16. Շիրմա

17. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

18. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Միջին բուժաշխատող

 

1.31-րդ կետով նախատեսված գործունեության համար 1.21-րդ, 1.22-րդ և 1.23-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.31-րդ կետում նշված գործունեության համար պարտադիր չեն։

(1.31 կետը լրաց. 12.03.09 N 240-Ն)

 

1.32. ԴԱՏԱՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ` առնվազն երկուսը

2. Տոնոմետր` առնվազն երկուսը

3. Ֆոնենդոսկոպ` առնվազն երկուսը

4. Համակարգիչ` առնվազն երկուսը

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Հանձնաժողովի նախագահ. բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Հանձնաժողովի անդամ. բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում` առնվազն երեք բժիշկ

3. Հանձնաժողովի անդամ. բժիշկ-զեկուցող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

4. Բժշկական մատենագիր

(1.32 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

1.33. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգիչ` առնվազն 2 հատ

2. Արյան բիոքիմիական անալիզատոր

3. Արյան ընդհանուր անալիզատոր

4. Մեզի ընդհանուր անալիզատոր

5. Էլեկտրասրտագրման սարք

6. Լաբորատոր անհրաժեշտ ապակեղեն, ծախսվող նյութեր և այլն

7. Անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու

8. Ապակե պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղերի ու պարագաների համար

9. Միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Միանգամյա օգտագործման շպատելներ

11. Բժշկական ջերմաչափեր

12. Բժշկական թախտ

13. Սեղաններ` բժշկի, կլինիկական դեղաբանի, բուժքրոջ համար

14. Աթոռներ` աշխատողների և այցելուների համար

15. Պահարան` արտահագուստի համար

16. Բժշկական կշեռք

17. Բժշկական հասակաչափ

18. Բակտերիցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Կլինիկական դեղաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Ընտանեկան բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Միջին բուժաշխատող

4. Կրտսեր բուժաշխատող

1.33-րդ ենթակետով նախատեսված գործունեության համար 1.21, 1.22 և 1.23-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում, իսկ 1.24-րդ ենթակետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.33-րդ ենթակետի գործունեության համար պարտադիր են, եթե այն չի իրականացվում պոլիկլինիկաներում կամ արտահիվանդանոցային այլ բժշկական հաստատություններում: 1.33-րդ ենթակետով նախատեսված գործունեությունն արտահիվանդանոցային այլ հաստատությունների բազայի վրա իրականացնելիս տեխնիկական հագեցվածության 2-ից 6-րդ կետերով նախատեսված սարքավորումների առկայությունը պարտադիր չէ, իսկ 1.21, 1.22, 1.23 և 1.24-րդ ենթակետերով սահմանված պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության բազայի վրա:

(1.33 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

1.34. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ (ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ) ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ

2. Սեղմիչների հավաքածու

3. Ռետինե սեղմիչ

4. Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ

5. Մկրատներ

6. Սղոցներ

7. Բերանլայնիչ

8. Տրախեոստոմիայի հավաքածու

9. Ներարկիչներ

10. Լեզվաբռնիչ

11. Բժշկական ածելի

12. Վիրահատական սեղան

13. Գիպս տեղադրելու սեղան

14. Բժշկական թախտեր

15. Բժշկական պահարաններ

16. Դեղորայքի պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Պատգարակներ

19. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

20. Աթոռներ

(1.34 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.34-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ինչպես մեծահասակների և մանկական պոլիկլինիկաներում, այնպես էլ առանձին` ռենտգեն ծառայություն ունենալու կամ ռենտգեն ծառայություն մատուցող բժշկական կազմակերպության հետ համապատասխան պայմանագիր ունենալու դեպքում:

(1.34 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1.35. ՏԵԽՆԻԿ-ՕՊՏԻԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիօպտրիմետր

2. Ապակու շրջահատման հաստոց

3. Ապակի շաղափող սեղանի հաստոց

4. Շրջանակների տաքացման սարք

5. Երկաթե քանոններ

6. Տափակաշուրթ և կլորաշուրթ աքցաններ

7. Ճնշասեղմակներ

8. Մկրատներ

9. Ժամագործի պտուտակահանների հավաքածու

10. Պաշտպանիչ ակնոց

11. Գործիքների պահարան

12. Աշխատանքային սեղան` դարակներով

13. Լուսամփոփ` աշխատանքային սեղանի համար

14. Աթոռներ

15. Պահարան` արտահագուստի համար

 

(1.35 կետը փոփ. 10.06.10 N 714-Ն)

 

1.36. ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԱԿՆՈՑՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆթալմոսկոպ

2. Աղյուսակ` տեսողության սրության ստուգման համար (հեռու և մոտիկ տարածությունների համար)

3. Հարմարանքներ` ռեֆրակցիայի որոշման համար (սկիասկոպ, աուտոկեռատոմետր և այլն)

4. Դիոպտոմետր

5. Գունային տեսադաշտ

6. Ներակնային ճնշման չափման սարք

7. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու կամ ֆորօպտեր

8. Բժշկի աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

(1.36 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

1.37. ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լուսային խոշորացույց

2. Շարժական լուսավորող լամպեր

3. Ունելիների հավաքածու

4. Տափաձողեր

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Առարկայական ապակիներ

7. Ծածկապակիներ

8. Ֆոլգմանի գդալներ

9. Մկրատներ

10. Բժշկի աշխատանքային սեղան

11. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

12. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

13. Բժշկական քննության բազմոց

14. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

15. Շիրմա

16. Կոսմետոլոգիական գդալիկների հավաքածու

17. Էլեկտրոէպիլյատոր

18. Մաշկի ծակոտիների գոլորշով լվացման սարք (վապորիզատոր)

19. Էլեկտրոկոագուլյատոր

20. Բժշկական ջերմաչափ

21. Կոսմետոլոգիական ֆունկցիոնալ բազկաթոռ

22. Նշտարներ` տարբեր չափերի

23. Ապակյա սեղանիկներ

24. Դեղորայքի պահարան

25. Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար

26. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.37 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

1.38. ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափ

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Բժշկական զննման թախտ

6. Հասակաչափ

7. Բժշկական կշեռք

8. Շիրմա

9. Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

10. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

11. Աթոռներ` բժշկի և բուժքրոջ համար

12. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.38 կետը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1.39. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

 1. Տոնոմետր

 2. Ֆոնենդոսկոպ

 3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 4. Հասակաչափ

 5. Բժշկական կշեռք

 6. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

 7. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ, հիվանդների համար

 8. Բժշկական զննման թախտ

 9. Շիրմա

 10. Համակարգիչ՝ ինտերնետային կապի առկայությամբ

 11. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.39 կետը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն)

 

1. 40. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

5. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ, հիվանդների համար

7. Բժշկական զննման թախտ

8. Շիրմա

9. Բժշկական պահարաններ

10. Համակարգիչ ինտերնետային կապի առկայությամբ

11. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(1.40 կետը լրաց. 10.02.11 N 99-Ն)

2. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ)

 

1-ին կետի բոլոր ենթակետերով (բացի 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.12 կետերից) նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկաների (մեծահասակների) համար:

 

3. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ)

 

3.1. ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ստետոսկոպ

2. Ժապավեն (չափող)

3. Ջերմաչափ

4. Շպատելներ

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան` քարտերի համար

9. Կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ (ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ) ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սեղան` բժշկի և բուժքույրերի համար

2. Աթոռ` բժշկի և բուժքույրերի համար

3. Բժշկական պահարան

4. Պահարան

5. Բարուրասեղան

6. Բժշկական զննման թախտ

7. Ապակյա մանիպուլյացիոն սեղան

8. Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման համար

9. Սառնարան-պայուսակ

10. Սառցային էլեմենտներ

11. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ

12. Անվտանգ խոտանման արկղներ

13. Թեփուրներ

14. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

15. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունականխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(3.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3. ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ

 

3.3.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ՝ վիրաբուժական

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Վիրաբուժական-վիրակապական սեղան

4. Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան

5. Բժշկական ապակյա պահարան

6. Բիքսեր` տարբեր չափերի

7. Թեփուրներ

8. Մկրատներ

9. Վիրադանակներ` միանվագ օգտագործման համար

10. Մկրատներ` գիպսի կտրման համար

11. Մոսկիտներ

12. Ունելիներ` անատոմիական և վիրաբուժական

13. Ասեղնաբռնիչներ

14. Կարելու նյութ

15. Կորնցանգ

16. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

17. Լեզվաբռնիչ

18. Ռետինե լարաններ

19. Տրանսպորտային բեկակալների հավաքածու

20. Միանվագ օգտագործման շպատելներ

21. Ոտնակավոր դույլեր

22. Ջերմաչափեր

23. Գոգնոցներ

24. Սեղան` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Բժշկական զննման թախտ

27. Պահարան

28. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(3.3.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

5. Ֆրոստի պերիմետր

6. Գոնիոսկոպ

7. Գունատեստ

8. Ռոտի ապարատ

9. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

10. Բիքսեր

11. Դիոպտրիմետր

12. Մկրատներ` ակնաբուժական

13. Ունելիներ` ակնաբուժական

14. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

15. Կանյուլյաներ

16. Ներարկիչներ

17. Կոպաբացիչ

18. Թեփուրներ

19. Սեղան

20. Աթոռ

21. Բժշկական թախտ

22. Բժշկական գործիքների սեղանիկ

23. Բժշկական պտտվող աթոռ

24. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.3. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիքսեր

2. Պտուտակավոր զոնդեր (ականջի, քթի)

3. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

4. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

5. Ժաննեի ներարկիչ

6. Կամերտոններ

7. Օլիվաներ` քթի համար

8. Ռեֆլեկտոր ճակատային

9. Արտածծիչ

10. Կոխատոն

11. Լվացման զոնդ

12. Հայելիներ` կոկորդի, քթի, ականջի

13. Ականջային ձագարներ` տարբեր չափերի

14. Սեղմիչներ

15. Կոկորդային ներարկիչ

16. Ունելի

17. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

18. Ներարկիչներ` տարբեր չափերի

19. Ասեղներ` տարբեր չափերի

20. Թեփուրներ

21. Մետաղյա շպատելներ

22. Սեղան

23. Աթոռ

24. Պահարան

25. Մանիպուլյացիոն սեղան

26. Բժշկական պահարան

27. Բժշկական թախտ

28. Էլեկտրական լուսամփոփ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.4. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Ժապավեն չափող

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Պահարան

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.5. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Գլյուկոմետր

4. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

5. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

6. Բժշկական զննման թախտ

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

8. Բժշկական կշեռք` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար

9. Հասակաչափ` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար

10. Սառնարան

11. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում, այդ թվում՝ նեղ մասնագիտացում, մանկական էնդոկրինոլոգիա մասնագիտացում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(3.3.5 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

3.3.6. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ստետոսկոպ

3. Սպիրմետր

4. Մանկական ինհալյատոր

5. Թթվածնի բարձ

6. Մեկանգամյա սկարիֆիկատոր

7. Մետաղյա շպատելներ

8. Ջերմաչափ

9. Բժշկական թաղտ

10. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

11. Աթոռներ

12. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.7. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հետազոտման սեղան` իր լուսավորող լամպով

2. Խոշորացույց

3. Դեմոգրաֆ գործիք

4. Առարկայական ապակիներ

5. Առարկայական ապակիներ

6. Տոնոմետր

7. Փայտե և մետաղյա շպատելներ

8. Պինցետներ

9. Լանցետներ

10. Թասիկներ

11. Սեղան

12. Աթոռ

13. Բժշկական թախտ` մոմլաթե տակաշորով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.8. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Սեղան

4. Աթոռ

5. Բժշկական թաղթ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.9. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Էլեկտրասրտագիր

4. Էխոսրտագիր

5. Դոպլեր ապարատ

6. Սեղան

7. Աթոռ

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ- համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.10. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական սեղան

2. Վիրաբուժական լամպ

3. Փոքր վնասվածքաբանական հավաքածու

4. Կրամերի շինաներ

5. Շարժական ռենտգեն ապարատ

6. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

7. Ախտահանող սարք

8. Մկրատ

9. Պինցետ

10. Ասեղնաբռնիչ

11. Սեղմիչ

12. Գիպս կտրելու սարք

13. Սեղան

14. Աթոռ

15. Բժշկական թախտ

16. Բժշկական գործիքային սեղանիկ

17. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ենթակետերից:

Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.17, 1.18, 1.19 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

 Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

 

4. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Էլեկտրասրտագիր (միականալ)

4. Օտոսկոպ

5. Օֆթալմոսկոպ

6. Գլյուկոմետր

7. Շիրմա

8. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

9. Բակտերիցիդ լամպ

10. Գինեկոլոգիական հետազոտման բազկաթոռ

11. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

12. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

13. Կանգնակ ներերակային ներարկումների համար

14. Ականջի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

15. Քթի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

16. Ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (Ժանեի ներարկիչ)

17. Նյարդաբանի մրճիկ

18. Անատոմիական ունելի

19. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

20. Լեզվաբռնիչ

21. Ջերմաչափեր

22. Միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի ընդունման համար

23. Վիրաբուժական փոքր հավաքածու

24. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու

25. Կաթետերներ` մեզի բացթողման համար (փափուկ և կոշտ)

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

28. Բժշկական զննման թախտ

29. Պահարան` գործիքների համար

30. Սեղան նորածնի բարուրման համար

31. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

32. Սառնարան վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

33. Պատգարակ

34. Համակարգիչ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

35. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակը ղեկավարում է ընտանեկան բժիշկը, իսկ ընտանեկան բժշկի խմբային գործունեության դեպքում` ղեկավար-բժիշկը (կարող է լինել այլ մասնագետ), որն ընտրվում է ընտանեկան բժշկի խմբի անդամների կողմից:

Մեկ ընտանեկան բժիշկն աշխատում է մեկ ընտանեկան բուժքրոջ հետ, և նրանք պետք է ունենան ընտանեկան բժշկի մասնագիտացում ու որակավորում:

1-ին կետի 1.21, 1.22, 1.23, 1.24-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր են ընտանեկան բժշկի գրասենյակների գործունեության համար:

1-ին կետի 1.17, 1.18, 1.19-րդ ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների փոխարեն ընտանեկան բժշկի գրասենյակները կարող են ունենալ համապատասխան պայմանագիր` լիցենզավորված այլ բուժհիմնարկի հետ:

(4-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

5. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 1.1.)

 

ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 3.1.)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հասակի և քաշի չափման գործիքներ (մեծահասակի և մանկական)

2. Ստետոֆոնենդոսկոպ

3. Օֆթալմոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

4. Օտոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

5. Նյարդաբանական մուրճիկ (ընտանեկան բժշկի համար)

6. Տոնոմետր

7. Ջերմաչափեր

8. Տրանսպորտային շինաների հավաքածու

9. Անհետաձգելի բուժօգնության հավաքածու

10. Բժշկի աշխատանքային սեղան

11. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

12. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

13. Բժշկական թախտ

14. Պահարան` գործիքների համար

15. Սեղան` նորածնի բարուրման համար

16. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

17. Սառնարան` վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

18. Շիրմա

19. Պատգարակ

 

5.1. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

5.2. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1. Լվացարան՝ հոսող ջրով

2. Կշեռք

3. Հասակաչափ

4. Կոնքաչափ

5. Տոնոմետր

6. Ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Ջերմաչափ

8. Սանտիմետրային ժապավեն

9. Ստետոսկոպ/մանկաբարձական/

10. Միանվագ օգտագործման տակաշորեր

11. Ներարկիչներ

12. Գրասեղան

13. Աթոռներ

14. Պահարան (դեղորայքի և բժշկական)

15. Շիրմա

16. Բժշկական լարան

17. Գինեկոլոգիական սեղան (բազկաթոռ)

18. Հայելիներ, բարձիչներ

19. Առարկայական ապակիներ

20. Ֆոլկմանի գդալ

21. Վիրահատական մկրատ

22. Կորցանգ ուղիղ

23. Կորցանգ ոլորված

24. Ստերիլիզատորներ

25. Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների և ինվենտարի դեզինֆեկցիայի համար

26. Շտատիվ՝ փորձանոթների համար

 

- Գյուղական ամբուլատորիան կարող է չունենալ գինեկոլոգիական սեղան /բազկաթոռ/:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ և առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավարում:
-   Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 1.21., 1.22, 1.23, 1.24-րդ ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

-

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունականխարգելման կաբինետները՝ համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունականխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:
  (5.2-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

6. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

6.1. ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՄԱՍ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Կիրառվում է 5 կետի տեխնիկական և որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

 

6.2. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

6.3. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 5.2.)

 

6.4. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

6.4.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սոնոգրաֆ

5. Գլյուկոմետր

6. Թթվածնային բալոն

7. Թթվածնային բարձիկ

8. Անատոմիական շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ծնոտաբացիչ

11. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

12. Մետաղական շպատել

13. Ստետոսկոպ

14. Բաժակներ` դեղեր ընդունելու համար

15. Սեղմալար

16. Բժշկական բանկաներ

17. Գլաններ

18. Փայտյա շպատել

19. Բժշկական մահճակալներ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

6.4.2. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

1. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

2. Ռեֆլեկտոր լամպ

3. Թախտեր

4. Գրասեղաններ

5. Աթոռներ

6. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

7. Զգեստապահարաններ

8. Դարակապահարան

9. Մահճակալներ

10. Սառնարաններ

11. Հայելի

12. Կշեռք՝ հղիների համար

13. Տոնոմետր

14. Մանկաբարձական ստեսոսկոպ

15. Կոնքաչափ

16. Ջերմաչափ

17. Թեփուր

18. Շպատել

19. Ներարկիչներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

-   Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները, իսկ ստացիոնար բուժօգնության համար նաև 50.3 և 82 կետերով նախատեսված պահանջները և պայմանները:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:
-   Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

(6.4.2-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

7. ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր` արթերիալ ճնշման չափման համար

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Լեզվաբռնիչ

5. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

6. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

7. Ջերմաչափեր

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Հիվանդի հետազոտման թախտ

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Սառնարան կամ սառնարան-պայուսակ վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, բուժակ, մանկաբարձուհի)

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Այն չի հանդիսանում ինքնուրույն իրավաբանական անձ` կարող է լինել գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի, գյուղական առողջության կենտրոնի կամ պոլիկլինիկայի կազմում:

 

8. ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գինեկոլոգիական սեղան

2. Ջերմաչափ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)

5. Կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Տոնոմետր

8. Կոնքաչափ

9. Սանտիմետրային ժապավեն

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մեկանգամյա օգտագործման տակաշորեր

12. Ավտոկլավ, ստերիլիզատորներ

13. Հայելիներ, բարձիչներ տարբեր չափերի

14. Ֆոլկմանի գդալ

15. Կորցանգ` ուղիղ

16. Կորցանգ` ոլորված

17. Վիրահատական մկրատ

19. Ունելի

20. Հակաբեղմնավորիչ միջոց

21. Շարժական էլեկտրալամպ` ռեֆլեկտոր

22. Առարկայական ապակիներ

23. Սեղանիկ գործիքների համար

24. Էմալապատ ամանեղեն գործիքների ստերիլիզացիայի համար

25. Թմբուկ` գործիքների ստերիլիզացիայի համար

26. Թմբուկ` թանզիֆների, նյութերի ստերիլիզացիայի համար

27. Սպիրտայրոց

28. Փորձանոթներ

29. Ձեռնոցներ

30. Ներարկիչներ

31. Բժշկական լարան

32. Շտատիվ փորձանոթների համար

33. Թեփուրներ

34. Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ

35. Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին)

36. Թախտ

37. Գրասեղան

38. Աթոռներ

39. Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բուժ պարագաների համար)

40. Շիրմա

41. Լվացարան` հոսող ջրով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (մանկաբարձուհի)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

8-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել նաև առանձին մասնագիտական կաբինետներում, պոլիկլինիկայում և ծննդատանը:

 

9. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ (ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ)

 

1. Վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր

2. Բիքսեր

3. Գործիքների մատուցարան

4. Բժշկական լարան

5. Աքցան` հյուսվածքային

6. Ասեղնաբռնիչ

7. Ասեղներ

8. Վիրակապական թելեր

9. Սկալպելի բռնակ

10. Զոնդ

11. Մկրատներ` վիրաբուժական

12. Ունելիներ

13. Մկրատ

14. Սկալպել

15. Ստերիլ բինտ

16. Հիգրոսկոպիկ բամբակ

 

9 կետով սահմանված տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառվեն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 կետերով նախատեսված գործունեության ընթացքում:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 կետերով ամրագրված կրտսեր բուժաշխատողների թվաքանակը կարող է սահմանվել անհատական մոտեցմամբ:

 

N 1 հավելվածի պարզաբանում

 

Պոլիկլինիկա (1-3 կետեր)

 

3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 և 1.3.4 ենթակետերից:

 Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 և 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.18, 1.19 և 1.20 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 1.22, 1.23, 1.24 և 1.25 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակ (4 կետ)

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակը ղեկավարում է ընտանեկան բժիշկը, իսկ ընտանեկան բժշկի խմբային գործունեության դեպքում` ղեկավար-բժիշկը (կարող է լինել այլ մասնագետ), որը ընտրվում է ընտանեկան բժշկի խմբի անդամների կողմից:

 Մեկ ընտանեկան բժիշկն աշխատում է մեկ ընտանեկան բուժքրոջ հետ և նրանք պետք է ունենան ընտանեկան բժշկի մասնագիտացում ու որակավորում:

1-ին կետի 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր են ընտանեկան բժշկի գրասենյակների գործունեության համար:

1-ին կետի 1.18, 1.19, 1.20 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների փոխարեն ընտանեկան բժշկի գրասենյակները կարող են ունենալ համապատասխան պայմանագիր` լիցենզավորված այլ բուժհիմնարկի հետ:

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա (5 կետ)

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 1.22, 1.23, 1.24 և 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

Գյուղական առողջության կենտրոն (6 կետ)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որը ունի համապատասխան որակավորում:

1.28-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար 1.21-րդ, 1.22-րդ և 1.23-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում, իսկ 1.24-րդ կետով սահմանված պայմաններն ու պահանջները 1.28-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար պարտադիր չեն.

1.36-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակի համար 1.21-րդ, 1.24-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր չեն, իսկ 1.22-րդ և 1.23-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում.

1.35-րդ կետով նախատեսված գործունեության տեսակների համար 1.21-րդ, 1.22-րդ, 1.23-րդ, 1.24-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմանները և պահանջները պարտադիր չեն:

(Պարզաբանումը լրաց. 10.06.10 N 714-Ն, 29.07.10 N 935-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սպիրոմետր

5. Սպիրոգրաֆ

6. Պուլմոնոտախոմետր

7. Գաստրոսկոպ

8. Կոլոնոսկոպ

9. Սոնոգրաֆ

10. Գլյուկոմետր

11. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

12. Թթվածնային բալոն

13. Թթվածնային բարձիկ

14. Անատոմիական պինցետ

15. Ստետոֆոնենդոսկոպ

16. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

18. Ծնոտաբացիչ

19. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

20. Չափիչ ժապավեններ

21. Բժշկական ջերմաչափ

22. Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ

23. Դիմակներ

24. Սեղմալար (ժգուտ)

25. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

2. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.1. ԻՆՖԱՐԿՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային սրտագրիչներ

2. Էլեկտրասրտագրիչներ

3. Վելոէրգոմետր

4. Արտածծիչներ

5. Էլեկտրական արտածծիչներ

6. Մոնիթորներ

7. Դեֆիբրիլյատոր

8. Սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր

9. Կենտրոնացված թթվածնային և հետներծծման ելքեր

10. Ստերիլիզատոր

11. Բոբրովի ապարատներ

12. Էլեկտրական լամպեր

13. Դոզիմետրեր (պոմպա)

14. Շնչառական ապարատներ

15. Ֆոնենդոսկոպներ

16. Տոնոմետրեր

17. Շտատիվներ

18. Արհեստական շնչառության պարկ

19. Հիվանդի սայլակներ

20. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

21. Ապակյա սեղանիկներ

22. Դեղորայքի պահարաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Բժշկական թախտեր

25. Հանդերձապահարաններ

26. Ճաշասեղաններ

27. Տումբաներ

28. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

29. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(2.1 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

2.2. ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրակարդիոգրաֆներ

2. Դեֆիբրիլյատորներ

3. Խոռոչներից հեղուկի արտածծման սարքավորումներ

4. Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու

5. Խոռոչների ֆունկցիոն ասեղներ և գործիքներ

6. Շնչառական սարքեր

7. Դեղորայքային դոզատորներ

8. Կվարցի ճառագայթիչներ

9. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

10. Ախտահանիչներ

11. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Բժշկական պահարաններ

14. Դեղորայքի սեղաններ

15. Լաբորատոր ամանեղենի պահարաններ

16. Մահճակալներ` ֆունկցիոնալ

17. Բազմոցներ

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Ճաշասեղաններ

20. Բազկաթոռներ

21. Փայտյա և մետաղյա պահարաններ

22. Դեղորայքի պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(2.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.3. ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դեֆիբրիլյատոր

2. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

3. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

4. Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում

5. Ախտահանիչներ

6. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

7. Արհեստական շնչառական սարք

8. Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ

9. 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ

10. Միկրոանալիզատոր

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(2.3 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.4. ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրական արտածծիչ

5. Բերանլայնիչ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Վիրաբուժական լամպեր

8. Բիքս

9. Բաբրովի ապարատներ

10. Շտատիվներ

11. Վելոէրգոմետր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.5. ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Արձագանքասրտագրության սարքավորում

3. Օֆտալմոսկոպ

4. Վիրաբուժական լամպեր

5. Շնչառական սարքավորում

6. Բիքսեր

7. Շտատիվներ

8. Բոբրովի սարքավորում

9. Զարկերակային ճնշման չափիչներ

10. Ֆոնենդոսկոպներ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(2.5 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրաարտածծիչներ

5. Բոբրովի սարքավորումներ

6. Շտատիվներ

7. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

բ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

8. Թթվածնի ապարատ և բարձեր

9. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

10. Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք

11. Ախտահանման սարքեր

12. Կվարցի լամպեր

13. Պատգարակներ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական զննման թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Հարմահճակալային սեղանիկներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

2. 6-րդ կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում:

(2.6 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

2.6.1. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

3. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

4. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր

7. Ընդհանուր անզգայացման սարք

8. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ

9. Էլեկտրասրտագրման սարքեր

10. Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ

11. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

12. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

13. Արյան տաքացման սարք

14. Արյան խումբ որոշող սարք

15. Բժշկական պահարաններ

16. Վիրահատական արտածծիչներ

17. Հիվանդի տաքացման սարքեր

18. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

19. Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ

20. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

21. Աթոռներ

22. Բժշկական թախտեր

23. Վիրահատական արտածծիչ

24. Բակտերիցիդ լամպ

25. Հիվանդի սայլակներ
 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(2.6.1 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

3. ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

1. Վելոէրգոմետր

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Կվարցային ապարատ

4. Ստետոֆոնենդոսկոպ

5. Արյան ճնշման չափման ապարատ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական զննման թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Հարմահճակալային սեղանիկներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

16. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(3-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

 4. ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

4. Շտատիվ

5. Բժշկական ջերմաչափ

6. Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող մոնիթորներ

7. Բժշկական կշեռք

8. Հասակաչափ

9. Երիկամային բիոպսիայի սարք` ասեղների հավաքածուով

10. Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական զննման թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Հարմահճակալային սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(4-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

5. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական երիկամի սարքավորումներ

2. Ջրի մաքրման սարքավորումներ

3. Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի օգտագործման նպատակով

4. Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ

5. Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար

6. Տարողություն ջրի պահեստավորման համար

7. Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար

8. Ախտահանման սարք

9. Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ, դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն)

10. Վիրակապական սեղան

11. Չհրկիզվող պահարան

12. Սառնարաններ

13. Հիվանդի սայլակներ

14. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

15. Ապակյա սեղանիկներ

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Տումբաներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

6. ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Գաստրոսկոպ

4. Կոլոնոսկոպ

5. Սոնոգրաֆ

6. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

7. Ստետոֆոնենդոսկոպ

8. Մետաղյա և փայտյա շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

11. Բժշկական ջերմաչափ

12. Սեղմալար (ժգուտ)

13. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

7. ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Սպիրոմետր

4. Սպիրոգրաֆ

5. Պուլմոնոտախոմետր

6. Բրոնխոսկոպ

7. Թթվածնային բալոն

8. Թթվածնային բարձիկ

9. Անատոմիական պինցետ

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

13. Ծնոտաբացիչ

14. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

15. Բժշկական ջերմաչափ

16. Դիմակներ

17. Սեղմալար (ժգուտ)

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

8. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար

2. Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար

3. Գլուկոմետրի շերտիկներ

4. Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար

5. Բժշկական կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Հիվանդի սայլակներ

8. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

9. Ապակյա սեղանիկներ

10. Դեղորայքի պահարաններ

11. Բժշկական պահարաններ

12. Բժշկական թախտեր

13. Հանդերձապահարաններ

14. Ճաշասեղաններ

15. Տումբաներ

16. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

9. ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ

2. Աերոզոլային ինհալատոր

3. Պնևմոտախոմետր

4. Քթի հայելի

5. Կորնցանգ ուղիղ

6. Բժշկական մկրատ

7. Անատոմիական պինցետ

8. Սկարիֆիկատոր

9. Սկալպել

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Տուբերկուլինային սրսկիչներ

13. Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող այլ պարագաներ

14. Ճակատային ռեֆլեկտոր

15. Պիկֆլոումետր

16. Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

17. Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

18. Տոնոմետր

19. Վայրկյանաչափ

20. Թթվածնի բարձիկ

21. Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար

22. Աչքի պիպետ

23. Բժշկական ջերմաչափ

24. Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար

25. Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

10. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքեր

2. Ճառագայթիչներ

3. Էլեկտրաքուն

4. Էլեկտրաստիմուլյատորներ

5. Գալվանիզացիայի ապարատ

6. Ինհալյատորներ

7. Դիոդինամիկա

8. Գերբարձր հաճախականության ապարատներ

9. Լազերային ճառագայթման ապարատներ

10. Նեյրոիմպուլսի ապարատներ

11. Լազերային ապարատներ

12. Չիժևսկու լուսամփոփներ

13. Պարաֆինի թերմոստատ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

11. ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Խոշորացույց

2. Լուսավորող լապտեր շարժական

3. Բժշկական կշեռք

4. Տոնոմետր

5. Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք

6. Բիքս

7. Էլեկտրակոագուլյատոր

8. Սեղմիչ

9. Հեշտոցային հայելի

10. Զոնդերի հավաքածու

11. Կաթետերների հավաքածու

12. Կորնցանգ

13. Աքցան եղունգների համար

14. Ֆոլգմանի գդալներ

15. Մկրատներ

16. Ունելիների հավաքածու

17. Նշտարներ տարբեր չափերի

18. Ֆոնենդոսկոպ

19. Տափաձողեր

20. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

21. Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար

22. Խոռոչների՝ լվացման ներարկիչներ

23. Ապակյա չափագրված բաժակներ

24. Պիպետ աչքի համար

25. Բժշկական ջերմաչափ

26. Թթվածնի բարձիկ

27. Դեզինֆեկցման բաժակներ

28. Ծածկապակի

29. Առարկայական ապակի

30. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

31. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

32. Ապակյա սեղանիկներ

33. Դեղորայքի պահարաններ

34. Բժշկական պահարաններ

35. Բժշկական զննման թախտեր

36. Հանդերձապահարաններ

37. Ճաշասեղաններ

38. Հարմահճակալային սեղանիկներ

39. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

40. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(11-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Վիրաբուժական բաժին

2. Ճառագայթային բուժման բաժին

3. Քիմիոթերապիայի բաժին

 

12.1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

2. Էլեկտրական դանակ

3. Թերմոկոագուլյատոր

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Ավտոմատ ներարկիչներ

6. Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք

7. Կարդիոմոնիտոր

8. Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ

9. Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր

10. Ռենտգեն սարք

11. Սարքեր ներվիրահատական քիմիթերապիա անցկացնելու համար

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

12.2. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային բուժման պլանավորման համար

2. Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար

3. Կոնտուրոգրաֆ

4. Բուժման պլանավորման համար համակարգչային 2,5/3-չափանի համակարգ

5. Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ

6. Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ

7. Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

8. Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

9. Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով)

10. Ռադիակտիվ հսկիչ սարք

11. Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր

12. Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք

13. Անհատական դոզիմետրեր

14. Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան սարքավորումներով

15. Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի հիմունքներով)

16. Հիվանդի սայլակներ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական զննման թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Հարմահճակալային սեղանիկներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(12.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

12.3. ՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

3. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

4. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

5. Հիվանդի սայլակներ

6. Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ` համապատասխան պահարաններով

7. Դեղորայքի պահարաններ

8. Բժշկական պահարաններ          

9. Բժշկական թախտեր

10. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

11. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

12. Քիմիոպրեպարատների օգտագործված (դատարկ) սրվակների պահպանման և հետագայում ոչնչացման տարողություններ

13. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

14. Աթոռներ

15. Վիրահատական արտածծիչ

16. Բակտերիցիդ լամպ

17. Հանդերձապահարաններ

18. Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակներ

19. Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարաններ)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

12.3-րդ կետով նախատեսված քիմիաթերապիայի բաժանմունքն ուռուցքաբանական (հիվանդանոցային) բժշկական օգնության և սպասարկման գործունեության տեսակի իրականացման լիցենզիայի առկայության դեպքում կարող է գործել բազմապրոֆիլ հիվանդանոցային բժշկական հաստատություններում, որտեղ առկա են լաբորատոր ու գործիքային հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ ծառայություններ և վերակենդանացման բաժանմունք:

(Բաժինը խմբ., փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 29.07.10 N 935-Ն)

 

ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

13. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ

2. Սկիասկոպ իր քանոններով

3. Ճեղքային լամպ

4. Գոնիոսկոպ

5. Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ

6. Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ

7. Ակնոցներ որոշելու ոսպնյակների հավաքածու

8. Ռեֆրակտոմետր

9. Ֆյորստերի պերիմետր

10. Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի

11. Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար

12. Անատոմիկ պինցետներ

13. Վիրաբուժական պինցետներ

14. Պինցետներ կարերի համար

15. Սրածայր մկրատներ

16. Բիքսեր

17. Հիվանդի սայլակներ

18. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

19. Ապակյա սեղանիկներ

20. Դեղորայքի պահարաններ

21. Բժշկական պահարաններ

22. Բժշկական թախտեր

23. Հանդերձապահարաններ

24. Ճաշասեղաններ

25. Տումբաներ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

14. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կշեռք` բժշկական

2. Արտածծիչներ` վիրաբուժական

3. Ինհալյատոր` գոլորշային

4. Լամպեր կվարցային

5. Ռեկտոռոմանոսկոպ

6. Մկրատ

7. Մազ կտրելու մեքենա

8. Շպադելներ և լատոկներ

9. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

10. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

11. Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար

12. Էսմարխի գավաթ

13. Սառցապարկ և ջերմապարկ

14. Մեզի կաթետեր

15. Աղիների լվացման կատետր

16. Ժաննեի ներարկիչ

17. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր

18. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

19. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

20. Սառնարան

21. Լվացարան` ախտահանման լուծույթով

22. Ջերմաչափ

23. Հիվանդի սայլակներ

24. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

25. Ապակյա սեղանիկներ

26. Դեղորայքի պահարաններ

27. Բժշկական պահարաններ

28. Բժշկական թախտեր

29. Հանդերձապահարաններ

30. Ճաշասեղան

31. Տումբաներ

32. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

33. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

14. կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են ՀՀ մարզային հիվանդանոցների և Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում:

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

14.1. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության ապարատ

2. Նարկոզի ապարատ

3. Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով

4. Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ

5. Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն

6. Կշեռք` բժշկական

7. Արտածծիչներ վիրաբուժական

8. Ինհալյատոր գոլորշային

9. Լամպեր կվարցային

10. Մկրատ

11. Մազ կտրելու մեքենա

12. Շպատելներ և լատոկներ

13. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

14. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

15. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար

16. Էսմարխի գավաթ

17. Սառցապարկ և ջերմապարկ

18. Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ

19. Ժաննեի ներարկիչ

20. Վիրահատական սեղան

21. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

22. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

23. Սառնարան

24. Լվացարան ախտահանման լուծույթով

25. Ջերմաչափ

26. Պունկցիայի ասեղներ

27. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

28. Հիվանդի սայլակներ

29. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

30. Ապակյա սեղանիկներ

31. Դեղորայքի պահարաններ

32. Բժշկական պահարաններ

33. Բժշկական թախտեր

34. Հանդերձապահարաններ

35. Ճաշասեղան

36. Տումբաներ

37. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

38. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԳԻՈՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

15. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էնցեֆալոգրաֆ

2. Դոպլերոգրաֆիկ սարք

3. Դուպլեքս տեսածրման սարք

4. Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ

5. Էխոկարդիոգրաֆ

6. Էլեկտրամիոգրաֆ

7. Բժշկական մուրճիկ

8. Էլեկտրասրտագրիչ

9. Տոնոմետր

10. Արյան փոխներարկման շտատիվներ

11. Բժշկական կշեռք

12. Քայլակներ

13. Շնչուղիների ետծծիչ

14. Պատգարակներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Հարմահճակալային սեղանիկներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(15-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

15.1. ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կարդիոմոնիտոր

2. Թոքերի արհեստական շնչառության սարք

3. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

4. Օկսիմետր

5. Դեֆիբրիլյատոր

6. Պոմպային բժշկական ծծիչներ

7. Սարք-արհեստական երիկամ

8. Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա)

9. Մեխանիկական սեպորատոր

10. Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

11. Արյան լազերային ճառագայթման սարք

12. Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր

13. Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր

14. Թթվածնային համակարգի հավաքածու

15. Թթվածնի հարստացման սարք

16. Շարժական ռենտգեն սարք

17. Էլեկտրասրտագրիչ

18. Լարինգոսկոպ (հավաքածու)

19. Սառնարանային համակարգ

20. Չոր ախտահանման համակարգեր

21. Շարժական լուսավորող համակարգեր

22. Էխոէնցեֆալոսկոպ

23. Օֆտալմոսկոպ

24. Էլեկտրամիոգրաֆ

25. Էխոկարդիոգրաֆ

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք

28. Կապնոմետր

29. Բրոնխոսկոպ

30. Կարդիոմոնիտոր

31. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

32. ՈՒղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք

33. Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն, դիստիլյատոր-սեպարատոր)

34. Հիվանդի սայլակներ

35. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

36. Ապակյա սեղանիկներ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Բժշկական թախտեր

40. Հանդերձապահարաններ

41. Ճաշասեղաններ

42. Տումբաներ

43. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

44. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Անգիոնևրոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5 մահճակալի հաշվով:

Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեությունը չի իրականացվում առանձին: Պարտադիր պայման է` վերակենդանացման բաժանմունքի, դետոկսիկացիոն կաբինետի, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և էքսպրես լաբորատորիաների առկայությունը:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

15.2. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էնցեֆալոգրաֆ

2. Դոպլերոգրաֆիկ սարք

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Բժշկական մուրճիկ

5. Հիվանդների քայլակներ

6. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

7. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

8. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

9. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Արհեստական շնչառության սարք

11. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր

12. Ընդհանուր անզգայացման սարք

13. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ

14. Էլեկտրասրտագրման սարքեր

15. Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ

16. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

17. Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)

18. Արյան տաքացման սարք

19. Արյան խումբ որոշող սարք

20. Բժշկական պահարաններ

21. Վիրահատական արտածծիչներ

22. Հիվանդի տաքացման սարքեր

23. Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

24. Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ

25. Սեղաններ` բժիշկների և քույրերի համար

26. Աթոռներ

27. Բժշկական թախտեր

28. Վիրահատական արտածծիչ

29. Բակտերիցիդ լամպ

30. Հիվանդի սայլակներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(15.2 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

16. ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ինհալյատորներ

2. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

3. Նեգատոսկոպ

4. Ստետոսկոպ

5. Թթվածնային սարք

6. Արյան փոխներարկման շտատիվ

7. Արտածծիչ

8. Բժշկական կշեռք

9. Թթվածնի բարձ

10. Բժշկական հենակներ

11. Բիքսեր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

17. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արյան ճնշումը չափող գործիք

2. Բժշկական կշեռքներ

3. Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից)

4. Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար

5. Բերանլայնիչ

6. Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Նևրոլոգիական մուրճիկ

8. Լեզվաբռնիչ

9. Ռեզինե ջեռակ

10. Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք

11. Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով

12. Մետաղյա պահարան

13. Արյան փոխներարկման շտատիվ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական զննման թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Հարմահճակալային սեղանիկներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(17-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

18. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր անզգայացման սարք

2. Էլեկտրական դանակ

3. Վիրահատական գործիքների հավաքածու (մեծ և փոքր)

4. Վիրահատական սեղան

5. Վիրահատական լուսամփոփեր

6. Վիրակապարանի սեղան

7. Վիրակապարանի կողքային լամպ

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Արտածծիչ` էլեկտրական

10. Ինհալյատոր

11. Ավտոկլավ

12. Ստերիլիզատոր

13. Չորացնող պահարան

14. Արհեստական շնչառության սարք

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

18 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցների համար:

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

19. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր` համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Տոնոմետրեր

6. Ֆոնենդոսկոպներ

7. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

8. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

9. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

10. Արտածծման էլեկտրական սարք

11. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

12. Թթվածնի խոնավացուցիչ

13. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

14. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

15. Տրանսպորտային սայլակներ

16. Ինհալյատոր

17. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

18. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

19. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

22. Հանդերձապահարաններ

23. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

24. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

25. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետրներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետրներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն

26. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

27. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված թանզիֆներ, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն

28. Շտատիվներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

 

19.1. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման,

դ) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

6. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

7. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

8. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

9. Արտածծման էլեկտրական սարք

10. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

11. Թթվածնի խոնավացուցիչ

12. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

13. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

14. Տրանսպորտային սայլակներ

15. Ինհալյատոր

16. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

17. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

21. Հանդերձապահարաններ

22. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

23. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

24. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետրներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետրներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն

25. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

26. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

27. Շտատիվներ

28. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

29. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

30. Շարժական ռենտգեն սարք

31. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

32. Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք

33. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

Վերակենդանացման բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

 

19.2. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

2. Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ) շնչուղիներում երկփուլ դրական ճնշման

ե) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

3. Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ`

ա) պուլսօքսիմետրեր

բ) պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ) էլեկտրակարդիոմոնիթորներ` երկու արտածումներով

դ) կապնոգրաֆներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։

4. Ջերմաչափեր

5. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

6. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

7. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

8. Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

9. Արտածծման էլեկտրական սարք

10. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով

11. Թթվածնի խոնավացուցիչ

12. Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ

13. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

14. Տրանսպորտային սայլակներ

15. Ինհալյատոր

16. Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար

17. Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)

18. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

19. Աշխատանքային սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար

21. Հանդերձապահարաններ` բուժանձնակազմի համար

22. Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

23. Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար

24. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետրներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետրներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն

25. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

26. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

27. Շտատիվներ

28. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

29. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

30. Շարժական ռենտգեն սարք

31. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

32. Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք

33. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

34. Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

35. Վակուումի կենտրոնացված համակարգ

36. Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր

37. Էլեկտրասրտագրության սարք

38. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ

39. Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր`

ա) ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ) սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ) շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ) արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

40. Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր

41. Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային համակարգերով

42. Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք

43. Հեմոդիալիզի ապարատ

44. Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով

 

 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Ինժեներ-տեխնիկ

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

Սահմանել, որ վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: Համապատասխան սարքավորումների բացակայության կամ անսարքության դեպքում բուժհաստատությունը պարտավոր է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա բրիգադների միջոցով ապահովել հիվանդների անվտանգ տեղափոխումն այլ լիցենզավորված բուժհաստատություններ` անհրաժեշտ հետազոտությունների անցկացման կամ բուժման համար:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 10.06.10 N 714-Ն)

 

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

20. ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մանրադիտակ

2. Դրել

3. Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ)

4. Շուղերի անցկացման սարք

5. Էլեկտրական կոագուլյատոր

6. Մաշկի հղկման սարք

7. Ախտահանիչ

8. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ հետևյալ վիրահատությունների համար.

ա) քթի վիրահատություններ

բ) դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատություններ

գ) միկրովիրաբուժական վիրահատություններ

դ) քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատություններ

ե) անոթային վիրահատություններ

9. ընդհանուր պլաստիկ վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

10. Վիրահատարանի լամպ

11. Լամպ կողմնային լուսավորման համար

12. Գլխի լամպ` ճկուն լուսատարով

13. Արտերիալ ճնշման չափման սարք

14. Ջերմաչափեր

15. Անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելու գործիքների հավաքածու, այդ թվում`

ա) դեֆիբրիլատոր

բ) տրախեոստոմավորման հավաքածու

16. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան` աթոռներով

17. Ընդհանուր անզգայացման սարք

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացում և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-17 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

21. ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

2. Անոթային պրոթեզների հավաքածու

3. Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու

4. Էլեկտրակոագուլյատոր

5. Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր)

6. Անգիոգրաֆիայի և ներանոթային միջամտությունների կատարումն ապահովող ռենտգեն ապարատ` սիարմոսկոպ

7. Ընդհանուր անզգայացման սարքավորումներ

8. Արյան չափման ապարատ

9. Վիրահատական սեղաններ

10. Հիվանդի սայլակներ

11. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

12. Ապակյա սեղանիկներ

13. Դեղորայքի պահարաններ

14. Բժշկական պահարաններ

15. Բժշկական զննման թախտեր

16. Հանդերձապահարաններ

17. Ճաշասեղաններ

18. Հարմահճակալային սեղանիկներ

19. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1-7-րդ ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

(21-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

22. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

2. Ոչ վիրաբուժական մանիպուլյացիոն գործիքների հավաքածու (սոնոմետրեր, շտատիվներ, ներերակային և միջմկանային ներարկումների պարագաներ, սրվակներ)

3. Վիրակապարանի գործիքների հավաքածու

4. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

5. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

6. Բոռմեքենա

7. Վիրաբուժական ծծիչներ

8. Կոագուլյատորներ

9. Ախտահանման սարքեր

10. Ստերիլ գործիքների սեղաններ

11. Վիրակապարանի և վիրահատարանի սեղաններ

12. Վիրակապարանի և վիրահատարանի լամպեր

13. Ատամնաբուժական բազկաթոռ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-13 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

23. ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատարանի միկրոսկոպ

2. Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Գերձայնային ներգանգային և արտագանգային դոպլերոգրաֆ

4. ՈՒղեղային անգեոգրաֆ (սերիոգրաֆ)

5. ՈՒղեղային ռետրակտրներ

6. Վիրակապարանի ռենտգեն - ապարատ (շարժական)

7. Արհեստական շնչառության սարք

8. Վիրահատական սեղան

9. Վիրահատարանի լամպ

10. Վիրակապարանի սեղան

11. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 1-11 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

24. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրահատական սեղան

3. Վիրահատարանի լամպ

4. Արհեստական շնչառության սարք

5. Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք

6. Վակում արտածծիչ

7. Էլեկտրակոագուլյատոր

8. Բակտերիոցիդ լամպ

9. Շարժիչ ռենտգեն սարք

10. Նեգատոսկոպ

11. Կարդիոմոնիտոր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-11 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

25. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուրետրոցիստոսկոպ

2. Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու)

3. Ուրետրոռենոսկոպ

4. Ունիվերսալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ

5. Ուրետրալ փափուկ ռետինե կամ սիլիկոնային մեկանգամյա օգտագործման կաթետերների հավաքածու (բոլորն էլ 10-26 Fr տրամագծով, փուչիկները` 5-80մլ)

6. Վիրահատական գործիքների հավաքածու

7. Ընդհանուր անզգայացման սարք

8. Արհեստական շնչառության սարք

9. Էլեկտրական դանակ

10. Պոլիէկտոմիկ հավաքածու

11. Նեգատոսկոպ

12. Վիրահատական լամպ

13. Վիրաբուժական սեղան

14. Ավտոկլավ

15. Ջրային ստերիլիզատոր

16. Հիվանդի սայլակներ

17. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական զննման թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Հարմահճակալային սեղանիկներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Վիդիոէնդոսկոպիկ պահարան` համալրված լույսի աղբյուրով, մոնիթորով, ոտքով կառավարվող էլեկտրական դանակով, ներզննական կամերայով, ինսուֆլյատորով, արտածծիչով:

28. Ռենոսկոպ

29. Միզածորանային ստենտների և կաթետերների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1-15-րդ ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում

(25-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

26. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ճակատային ռեֆլեկտոր լամպ

2. Վակուում արտածծիչ

3. Թերմոկոագուլյատոր

4. Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների հավաքածու

5. Խոռոչների լվացման գործիքների հավաքածու

6. Քիթ-կոկորդ-ականջի միջամտությունների հավաքածու

7. Ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ

8. Օտոմիկրոսկոպ

9. Միկրոսկոպի տակ միջամտություններ կատարելու հավաքածու

10. Միկրոսկոպ

11. Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների և օպտիկայի հավաքածու

12. Միջին ականջի վիրահատության գործիքների և օպտիկայի հավաքածու

13. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

14. Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

15. Ճակատային, փնջային, հալոգեն լամպեր

16. Բազմադիրքային վիրահատական սեղան

17. Լուսային ռեֆլեկտոր

18. Իմպենդանսային աուդիոմետր

19. Սեղաններ` միկրոսկոպով աշխատելու համար

20. Սեղանիկներ` վիրահատական գործիքների համար

21. Հիվանդի սայլակներ

22. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

23. Ապակյա սեղանիկներ

24. Դեղորայքի պահարաններ

25. Բժշկական պահարաններ

26. Բժշկական զննման թախտեր

27. Հանդերձապահարաններ

28. Ճաշասեղաններ

29. Հարմահճակալային սեղանիկներ

30. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

31. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1-19-րդ ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում

(26-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

27. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշման հաշվիչ

2. Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ

3. Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ, դիմակներ, ձեռնոցներ)

4. էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Վելոէրգոմետր

6. Սոնոգրաֆ

7. Էխոկարդիոգրաֆ

8. Սպիրոգրաֆ

9. Ռենտգեն ապարատ

10. Դոպլերոգրաֆ

11. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

12. Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և այլն)

13. Թթվածնային վրան

14. Ընդհանուր հեմաթերապիա

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

28. ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական դերմատոմ` դանակի հետադարձ շարժումով

2. Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք` պերֆորատոր

3. Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող)

4. Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար

5. Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար

6. Բազմաֆունկցիոնալ մահճակալներ

7. Թոքերի արհեստական շնչառության սարք

8. Հսկողության մոնիթորային համակարգ

9. Հեմասորբցիայի սարք

10. Պլազմոֆորեզի սարք

11. Պերֆուզորներ

12. Ինֆուզամատներ

13. Բակտերիցիդ լամպեր

14. Էլեկտրաարտածծիչ

15. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ

16. Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ

17. Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)

18. Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական

երակների տևական ներարկման համար

19. Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)

20. Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ

21. Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր

22. Էլեկտրասրտագրիչ

23. Կենտրոնական երակային ճնշման չափման սարք

24. Բարձրացուցիչ

25. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

26. Պուլս-օքսիմետր

27. Շարժական ռենտգեն ապարատ

28. Տոնոմետրեր

29. Հիվանդի սայլակներ

30. Ապակյա սեղանիկներ

31. Դեղորայքի պահարաններ

32. Բժշկական պահարաններ

33. Բժշկական զննման թախտեր

34. Հանդերձապահարաններ

35. Ճաշասեղաններ

36. Հարմահճակալային սեղանիկներ

37. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

38. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(28-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

29. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական կոագուլատոր

2. Ռեկտոսկոպների հավաքածու

3. Ախտահանիչ սարք

4. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ (մեծ և փոքր)

5. Վիրահատարանի լամպ

6. Լամպ` կողմնային լուսավորման համար

7. Գլխի լամպ` ճկուն լուսատարով

8. Արտերիալ ճնշման չափելու սարք

9. Ջերմաչափեր

10. Դեֆիբրիլատոր

11. Տրախեոստոմավորման հավաքածու

12. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան` աթոռներով

13. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

14. Վիրակապարանի սեղան

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

30. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կմախքային ձգման ապարատ

2. Մեխանոթերապիայի ապարատ

3. Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու

4. Ոսկրաբռնիչ

5. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

6. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

7. Բակտերիոցիդ լամպ

8. Շինաների հավաքածու

9. Ասեղների հավաքածու

10. Դանակների հավաքածու

11. Մկրատների հավաքածու

12. Հենակներ

13. Կեռիկների հավաքածու

14. Ներարկիչներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվում:

(30-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

30.1. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Տոնոմետրեր

25. Ֆոնենդոսկոպներ

26. Ապակյա սեղանիկներ

27. Բժշկական գործիքների սեղան

28. Վիրահատական սեղանիկներ

29. Սեյֆեր

30. Հենակներ

31. Հիվանդասայլակներ

32. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

33. Բալկանյան ձողեր

34. Հարմահճակալային սեղանիկներ

35. Դեղերի պահարաններ

36. Բժշկական պահարաններ

37. Բժշկական զննման թախտեր

38. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

39. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(30.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

30.2. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ

25. Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու

26. Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր

27. Տոնոմետրեր

28. Ֆոնենդոսկոպներ

29. Ապակյա սեղանիկներ

30. Բժշկական գործիքների սեղան

31. Վիրահատական սեղանիկներ

32. Սեյֆեր

33. Հենակներ

34. Հիվանդասայլակներ

35. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

36. Բալկանյան ձողեր

37. Հարմահճակալային սեղանիկներ

38. Դեղերի պահարաններ

39. Բժշկական պահարաններ

40. Բժշկական զննման թախտեր

41. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

42. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(30.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

30.3. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Բակտերիցիդ լամպ

4. Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու

5. Մեխանոթերապիայի սարք

6. Ոսկրաբռնիչների հավաքածու

7. Անդամահատման դանակների հավաքածու

8. Մկրատների հավաքածու

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան

11. Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր

12. Օստեոսինթեզի հավաքածու

13. Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր

14. Շարժական ռետինե ապարատ

15. Նեգատոսկոպ

16. Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի

17. Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի

18. Մաուի աղեղներ` մանկական

19. Կմախքային ձգման հավաքածու

20. Գիպսային կապեր (բինտեր)

21. Վիրակապական բինտեր

22. Վիրակապական սեղան

23. Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ

24. Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ

25. Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու

26. Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր

27. Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ

28. Ուժային սարքեր` օսթեոտոմներ, շաղափիչ և շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ խտացած օդով

29. Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ

30. Սարքավորումներ` ողնաշարի վիրահատությունների համար

31. Գործիքների հավաքածու` էնդոպրոթեզավորման համար

32. Տոնոմետրեր

33. Ֆոնենդոսկոպներ

34. Ապակյա սեղանիկներ

35. Բժշկական գործիքների սեղան

36. Վիրահատական սեղանիկներ

37. Սեյֆեր

38. Հենակներ

39. Հիվանդասայլակներ

40. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

41. Բալկանյան ձողեր

42. Հարմահճակալային սեղանիկներ

43. Դեղերի պահարաններ

44. Բժշկական պահարաններ

45. Բժշկական զննման թախտեր

46. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

47. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(30.3 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

31. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ

2. Սեղմիչների հավաքածու

3. Ռետինե սեղմիչ

4. Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ

5. Մկրատներ

6. Սղոցներ

7. Բերանլայնիչ

8. Տրախեոստոմիայի հավաքածու

9. Ներարկիչներ

10. Լեզվաբռնիչ

11. Բժշկական ածելի

12. Վիրահատական սեղան

13. Գիպս տեղադրելու սեղան

14. Բժշկական թախտ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Դեղորայքի պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Պատգարակներ

19. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

20. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

31 կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ինչպես բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում, այնպես էլ առանձին` ռենտգեն և ախտահանիչ ծառայությունների հետ պայմանագրեր ունենալու դեպքում:

 

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

32. ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով

2. Ինսուֆլյատոր

3. Մոնիտոր

4. Կոագուլյատոր

5. Արտածծիչ

6. Տրոակարներ` տարբեր չափերի

7. Գլիպպատոր

8. Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու

9. Ընդհանուր անզգայացման սարք

10. Վիրահատական սեղան

11. Վիրահատարանի լուսամփոփներ

12. Արհեստական շնչառության սարք

13. Հիվանդի սայլակներ

14. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

15. Ապակյա սեղանիկներ

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Տումբաներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1-12 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

 

ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

ա) Վիրահատարան

 

1. Արհեստական շնչառության սարք

2. Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ

3. Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք

4. Արհեստական ռիթմի վարող սարք

5. Արհեստական շրջանառության սարք

6. Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն)

7. Դեֆիբրիլյատոր և սինքրոնացնող կարդիովերսիա

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Վիրահատական գործիքների հավաքածու (բաց և փակ վիրահատությունների համար)

10. Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ)

11. Վիրահատական փոքր և մեծ սեղաններ

12. Վիրահատական լուսամփոփներ

13. Օդի և թթվածնի ապարատներ

14. Արտածծիչ ապարատ

15. Ինհալյատոր

 

բ) Հետվիրահատական բաժանմունք

 

1. Տելեմետր (հիվանդների էլեկտրասրտագիրը հսկելու համար)

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Անզգայացման և ինտուբացիայի համար անհրաժեշտ գործիքներ, պարագաներ

4. Թթվածնի սարք (անհատական կամ կենտրոնացված)

5. Ռեսպիրատոր պարագաներ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Տումբաներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

33. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու

3. Շտատիվ

4. Շինաներ

5. Հոգնայի սարք

6. Կենտրոնացված թթվածնի սարք

7. Լվացարաններ` խլորամինի լուծույթի համար

8. Ջերմաչափեր

9. Բժշկական պահարաններ

10. Սառնարան

11. Բժշկական թախտեր

12. Պառկելու սայլակ և նստելու սայլակներ (թևատակերով և ոտքերի տեղով)

13. Գրասեղան, աթոռներ

14. Սպասասրահի նստարաններ (աթոռներ)

15. Ջրատաքացուցիչ

16. Թասեր, դույլեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

33 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

34. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

34.1. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նոտոէլեկտրակալորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Չորացուցիչ պահարան

5. Կշեռք` անալիտիկ

6. Սառնարան

7. Ջրային բաղնիք

8. Ռեֆրակտոմետր

9. Փորձանոթներ` տարբեր չափերի

10. Կոլբաներ

11. Չափիչ գլաններ

12. Պիպետներ

13. Ջերմաչափեր

14. Թորման սարք

15. Շտատիվներ

16. Լաբ. ժամացույց և վայրկյանաչափ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր սեղաններ

20. Քարշիչ պահարան

21. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարան

23. Դեղորայքի պահարան

24. Լաբորատոր սեղաններ

25. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Սառնարան

4. Ջրային բաղնիք

5. Փորձանոթներ

6. Կոլբաներ

7. Պիպետներ

8. Շտատիվներ

9. Լաբորատոր ժամացույց

10. Բաժակներ` քիմիական

11. Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ

12. Գրասեղան, աթոռներ

13. Լաբորատոր պահարաններ

14. Բժշկական պահարան

15. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.3. ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Չորացուցիչ պահարան

4. Կշեռքներ

5. Սառնարան

6. Ավտոկլավ

7. Սալօջախ

8. Փորձանոթներ

9. Կոլբաներ

10. Ուլտրամանուշակագույն լամպեր

11. Պիպետներ

12. Էքսիկատորներ

13. Միկրոսկոպ

14. Միջափայտեր

15. Պետրիի թասիկներ

16. Առարկայական և ծածկապակիներ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր պահարաններ

20. Բժշկական պահարան

21. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.4. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Հեմատոկրիտի ցենտրիֆուգա

5. Չորացուցիչ պահարան

6. Միկրոսկոպ

7. Սառնարան

8. Ջրային բաղնիք

9. Ռեֆրակտոմետր

10. Փորձանոթներ

11. Կոլբաներ

12. Չափիչ գլաններ

13. Պիպետներ

14. Լաբորատոր հաշվիչ

15. Պանչկովի ապարատ

16. Շտատիվներ

17. Լաբորատոր ժամացույց և վայրկյանաչափ

18. Առարկայական և ծածկապակիներ

19. Գորյայևի կամերա

20. Տորսիոն կշեռք

21. Ուռոմետր

22. Գրասեղան, աթոռներ

23. Լվացման սեղան և լվացարաններ

24. Լաբորատոր և բժշկական պահարաններ

25. Քաշիչ պահարան

26. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.5. ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.1 և 34.4 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

34.2, 34.3, 34.5 և 34.6 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

35. ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար

2. Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու

3. Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու

4. Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ

5. Դոզիմետրեր` գամաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում

6. Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ

7. Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար

8. Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով

9. Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր

10. Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար

11. Ֆոտոլաբորատորիա

12. Դենսիտոմետր

13. Սենսիտոմետր

14. Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային)

15. Թվային բարոմետր

16. Սեղաններ

17. Աթոռներ

18. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

36. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գամմա-խցիկ` կոմպյուտերային ապահովմամբ

2. Էմիսսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ` կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով

3. Դոզկալիբրատոր

4. Դոզիմետր` աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար

5. Դոզիմետր` աղտոտված մակերեսների որոշման համար

6. Գամմա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

7. Բետտա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

8. Ռադիոգրաֆ` ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար

9. Վելոէրգոմետր

10. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

11. Տարողություններ` ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար

12. Տարողություններ` հատուկ հագուստի պահպանման համար

13. Ցենտրիֆուգ

14. Կապարե արկղ` տեղափոխման համար

15. Կապարե գոգնոց

16. Պաշտպանիչ ձեռնոցներ

17. Խալաթներ` մեկանգամյա օգտագործման համար

18. Բժշկական խալաթներ

19. Հատուկ հագուստներ

20. Բախիլներ

21. Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ

22. Ներարկիչներ (2-20մլ)

23. Վիրաբուժական ձեռնոցներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(36-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

37. ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շնչական ապարատ

2. Դեֆիրիբրիլյատոր

3. Կարդիոմոնոմետր

4. Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր

5. Արտածծիչ

6. Ասպիրատոր

7. Լարինգոսկոպ

8. Բոբրովի ապարատ

9. Թթվածնի բարձ

10. Թթվածնի բալոն

11. Տոնոմետր

12. Ֆոնենդոսկոպ

13. Սայլակներ հիվանդների համար

14. Ստերիլ տուփեր

15. Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ

16. Սառնարաններ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Տումբաներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բաժանմունքում պետք է աշխատի նաև բժիշկ-հոգեբույժ:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

38. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք

2. Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք

3. Էլեկտրաքնի սարք

4. Լեզվաբռնիչ

5. Տոնոմետր

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Գլյուկոմետր

8. Ջերմաչափ

9. Թթվածնի բարձ

10. Շտատիվ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Տումբաներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

(Բաժինը փոփ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

39. ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Չորսխցիկավոր էլեկտրական ցենտրիֆուգ

2. էլեկտրական թափահարիչ

3. Գազահեղուկային քրոմատոգրաֆ

4. Մարդու կենսահեղուկներում թմրամիջոցների իմունոքիմիական որոշման սարք

5. Թմրամիջոցների շտապ անալիզի թեստեր

6. Քրոմատոմասսպեկտրոմետր

7. Չորացնող պահարան

8. Սառնարան

9. Ջրի թորման սարք

10. Բժշկական պահարան

11. Դեղորայքի պահարան

12. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

13. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

40. ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արտաշնչվող օդում սպիրտի գոլորշիների հայտնաբերման սարք` ինդիկատոր խողովակիկներով

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Թթվածնի բարձ

5. Լեզվաբռնիչ

6. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

7. Բժշկական թախտ

8. Սեղան` բժշկի և բուժքրոջ համար

9. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

41. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սոնոգրաֆ` հաղորդիչների լրիվ հավաքածուով

2. Ռենտգենոգրաֆիայի ապարատ` ռենտգենոսկոպով

3. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

4. Գաստրոսկոպ

5. Կոլոնոսկոպ

6. Էնցեֆալոգրաֆ

7. Արտաքին շնչառական ֆունկցիան որոշող սարք

8. Էխոկարդիոգրաֆ

9. Ապարատ` պերիֆերիկ արյան հոսքի որոշման համար (դոպլեր)

10. Ապարատ` մագիստրալ արյան հոսքի որոշման համար (դուպլեքս)

11. Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ

12. Անգիոգրաֆ

13. Ապարատ` առաջացրած պոտենցիալների ստուգման համար (գլխուղեղի, ողնուղեղի, տեսողական, լսողական)

14. Իմունո-ֆերմինտային անալիզատոր` հորմոնների որոշմամբ

15. Ապարատ` էլեկտրալիտների որոշման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

41 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

42. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սոնոգրաֆ` հաղորդիչների լրիվ հավաքածուով

2. Ռենտենոգրաֆիայի ապարատ` ռենտգենոսկոպով

3. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

4. Գաստրոսկոպ

5. Կոլոնոսկոպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

42 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

43. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր

2. Էսպանդերներ

3. Վազքուղի

4. Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ

5. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և գլանակներ

6. Բժշկական բոլեր

7. Պարաններ

8. Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ

9. Ավազով լցված պարկեր

10. Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ

11. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

12. Մատեր

13. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար

14. Հենափայտեր և քայլակներ

15. Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1. Վերականգնողական բուժումն իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի բաժանմունքում պետք է աշխատեն 1 վերականգնողական բժիշկ` 15 մահճակալի համար, 1 թերապիստ (ֆիզիկական և աշխատանքային)` 5 մահճակալի համար, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ:

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

44. ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական միկրոֆորեզ

2. Քրոմոտոգրաֆ

3. Էլեկտրաֆորեզի սարք

4. Ֆոտոֆորեզի սարք` խցիկով և սնուցման աղբյուրով

5. Մանրադիտակներ

6. Սառնարան

7. Դիակների սայլակներ

8. Թերմոստատներ

9. Ցենտրիֆուգ

10. Վիրահատական գործիքների փոքր հավաքածու

11. Օդածծիչ

12. Օդամաքրիչ պահարաններ

13. Թորման սարք

14. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

15. Ֆոտոապարատ

16. Վիրակապական պարագաներ

17. Լաբորատոր գույք

18. Սպեկտրոֆոտոմետր

19. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

20. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ

21. Տեխնիկական և բժշկական կշեռքներ

22. Հասակաչափ

23. Ապակյա սեղանիկներ

24. Բժշկական պահարաններ

25. Դիահերձման սեղաններ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ

28. Մարդատար ավտոմեքենաներ

29. Դեպքի վայրի ճամպրուկներ (համապատասխան գործիքներով և սարքերով):

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` դատաբժշկական մագիստրատուրա` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության լաբորատոր մասնագիտացման և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Տեխնիկական աշխատողներ

44-րդ կետով նախատեսված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են փորձաքննություն անցկացնող բաժանմունքների հյուսվածքաբանական, քիմիական, ֆիզիկատեխնիկական, գենետիկական, իրեղեն ապացույցների փորձաքննության ուսումնասիրություն իրականացնող բաժանմունքներում:

(44-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

45. ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մերսման ապարատ

2. Ստորջրյա մերսման ապարատ

3. Աղիների լվացման ապարատ

4. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

5. Ստորջրյա տեմպի ապարատ

6. Ջրավազան

7. Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ

8. Բժշկական թախտեր

9. Բժշկական պահարաններ

10. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

11. Աթոռներ` բժշկի և բուժքրոջ համար

12. Պաշտպանիչ շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

2. Բուժքույրերի համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

 

ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

46. ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային ինհալյացիոն կայան

2. Թթվածնայն կոկտեյլի ապարատ

3. Բակտերիալ աէրոզոլային փորձ վերցնելու սարք

4. Թերմոստատ

5. Էլեկտրասրտագրության ապարատ

6. Շնչառության ստիմուլյացիայի սարք

7. Լեֆլեքսոթերապիայի սարք

8. Միկրոթերապիայի սարք

9. Լուսարձակիչ

10. Էլեկտրազոլային գեներատոր

11. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք

12. Ուլտրաճառագայթային ապարատ

13. Առողջության հավաքածու

14. ՈՒլտրաձայնային ինհալյատոր

15. Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթիչ

16. «Ալոկ» սարք

17. Հիվանդի սայլակներ

18. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

19. Ապակյա սեղանիկներ

20. Դեղորայքի պահարաններ

21. Բժշկական պահարաններ

22. Բժշկական թախտեր

23. Հանդերձապահարաններ

24. Ճաշասեղաններ

25. Տումբաներ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Անձավաբուժական բաժանմունք կարող է ծավալվել բնական աղի հանքերի տարածքում:

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

47. ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ

 

47.1. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

2. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Վիրակապական հավաքածու

5. Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր

6. Տրանսպորտային սայլակ

7. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

8. Պատգարակ

9. Շարժական էլեկտրածծիչ

10. Թթվածնային բալոն

11. Մոնիթոր

12. Ինֆուզիոն պոմպ

13. Հիդրոնիկ տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(47.1 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

47.2. ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

2. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

3. Արհեստական շնչառության ապարատ

4. Բժշկական պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

5. Շտատիվ

6. Տոնոմետր

7. Ֆոնենդոսկոպ

8. Բժշկական մուրճիկ

10. Գլյուկոմետր

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10 լ – 2 հատ

14. Ներշնչափողային ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի համար հավաքածու

15. Շինաներ

16. Ֆիքսատորներ

17. Լարաններ` տարբեր չափերի

18. Ստերիլ վիրակապական նյութեր

19. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

20. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

21. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

22. Արհեստական շնչառական հավաքածու

23. Էլեկտրական արտածծիչ պորտատիվ

24. Ջերմաչափ

25. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

26. Հոսանքավերափոխիչ

27. Ինհալացիոն անզգայացման սարք

28. Պուլսօքսիմետր

29. Մանկաբարձական հավաքածու

30. Տրանսպորտային կարդիոմոնիթոր

31. Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ

32. Գազերի մատակարարման կենտրոնացված փականային համակարգ

33. Օդամուղ խողովակ

34. Հակաշոկային տարբեր չափերի պնևմատիկ հավաքածու

35. Միզապարկի կաթետերիզացիայի հավաքածու

36. Վենեսեկցիայի հավաքածու

37. Երակային կաթետերիզացիայի հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(47.2 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

47.3. ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Փափուկ սայլակներ

4. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ

5. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ

6. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

7. Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային)

8. Պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

9. Թթվածնային ինհալյատոր

10. Շտատիվ

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոններ

14. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

15. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական մարտկոց

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(47.3 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԾԱՅԻՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Ինֆուզիոն հավաքածու

5. Պայուսակ` ծննդօգնության

6. Սայլակներ` տարբեր

7. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

8. Շարժական էլեկտրասրտագրիչ

9. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր

10. Պատգարակ

11. Թթվածնային ինհալյատոր

12. Շտատիվ

13. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

14. Տոնոմետր

15. Ֆոնենդոսկոպ

16. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

17. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

18. Հոսանքավերափոխիչ

19. Շարժական ակոմուլյատոր

20. Գլյուկոմետր

21. Պուլսօքսիմետր

22. Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ - 2 հատ

23. Օդամուղ խողովակ

24. Վակուումային իմմոբիլիզացիոն ներքնակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

(47.4 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.5. ՖԵԼԴՇԵՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

4. Վիրակապական պայուսակ

5. Պայուսակ` ծննդօգնության

6. Փափուկ սայլակներ

7. Ծալովի սայլակներ

8. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

9. Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր

10. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

11. Շտատիվ

12. Թթվածնային ինհալյատոր

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական ակոմուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.5-րդ կետում սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապ օգնության կայաններում և ենթակայաններում` հիվանդներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան բժիշկ չունենալու դեպքում:

(47.5 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն)

 

47.6. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Ինֆուզիոն հավաքածու

5. Սայլակներ` տարբեր

6. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

7. Շարժական էլեկտրասրտագրիչ

8. Դեֆիբրիլյատոր

9. Պատգարակ

10. Թթվածնային ինհալյատոր

11. Շտատիվ

12. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

16. Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ

17. Հոսանքավերափոխիչ

18. Շարժական ակումուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(47.6 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

48. ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

1. Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժին

2. Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժին

3. Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժին

4. Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի անհրաժեշտ քանակի պաշարման բաժին

 

48.1. ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հեմոմետր

2. Ագլյուտինացիոն քարտեր կամ պլաստմասսե պլանշետներ

3. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ

4. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

5. Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ

6. Ջերմաչափ

7. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

8. Բժշկական սեղաններ

9. Լաբորատոր սեղաններ

10. Լաբորատոր աթոռներ

11. Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.2. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմհանիչ (պլազմաէքստրակտոր)

2. Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ

3. Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամ մեխանիկական փակիչ

4. Դոնորական կշեռք-խառնիչ

5. Փորձանոթներ

6. Փորձանոթների շտատիվներ

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտները պահելու համար

8. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաների արագ սառեցնելու համար

9. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

10. Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ, ներարկիչներ

11. Էքսիկատորներ

12. Դոնորական բազկաթոռ

13. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

14. Լաբորատոր կշեռք

15. Առաջին օգնության դեղորայք պահարան

16. Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.3. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Փորձանմուշների վերցման, ընդունման և գրանցման սենյակ

 

1. Փորձանմուշների վերցման լաբորատոր սեղան

2. Փորձանմուշների ընդունման լաբորատոր սեղան

3. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

4. Մանրէասպան լամպ

5. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

6. Լվացարան

7. Պահարան

 

Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

2. Կաթոցիչներ (պիպետկաներ)

3. Ագլյուտինացիոն քարտեր, սպիտակ հախճապակյա ափսեներ

4. Պետրիի թասեր

5. Թերմոստատ

6. Ինակտիվատոր

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշները պահելու համար

8. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվները պահելու համար

9. Էքսիկատորներ

10. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ

11. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

12. Լաբորատոր սեղաններ

13. Լաբորատոր աթոռներ

14. Լվացարան

15. Պահարան

 

Կլինիկական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ավտոմատ կաթոցիչներ

2. Կաթոցիչների ծայրադիրներ

3. Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր և ռեֆրակտոմետր

4. Առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ

5. Գորյաևի հաշվիչ խցիկ

6. Մանրադիտակ

7. Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ

8. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշներ պահելու համար

9. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվներ պահելու համար

10. Էքսիկատորներ

11. Փորձանոթներ, փորձանոթնեերի շտատիվներ

12. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

13. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

14. Լաբորատոր սեղաններ

15. Լաբորատոր աթոռներ

16. Լվացարան

 

Իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Լվացող սարքավորում

3. Թերմոստատ

4. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

5. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

6. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

7. Էքսիկատորներ

8. Հոսող ջրի առկայություն

9. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

 

Ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Թափահարիչ

2. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

3. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Էքսիկատորներ

6. Պահարան` լաբորատոր ամանեղենի համար

7. Հոսող ջրի առկայություն

 

Լվացման սենյակ

 

1. Ջրաթորիչ

2. Չորացնող պահարան

3. Ախտազերծող տարաներ

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Պահարան

6. Լվացարաններ, լվացքի թասեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կլինիկական հետազոտությունները պարտադիր են այն արյան ծառայությունների համար, որոնք ունեն կադրային և պլազմային դոնորներ:

Ինքնուրույն գործող կամ բուժհաստատությունների բաժանմունք հանդիսացող արյան ծառայություններին թույլատրվում է վերոհիշյալ հետազոտությունները (լրիվ կամ մասնակի) պայմանագրային հիմունքներով կատարելու համապատասխան մասնագիտացում և կահավորանք ունեցող մեկ այլ հիմնարկության լաբորատորիայում:

 

48.4. ՏՐԱՆՍՖՈՒԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներ պահելու համար

2. Սառնարան (+20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

3. Բժշկական սեղաններ

4. Բժշկական պահարաններ

5. Աթոռներ

 

ԱՐՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

49. ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

49.1. ԻՄՈՒՆՈԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ

2. Թերմոստատ

3. Ռեակտիվների պահպանման սառնարան

4. Պլազմաների պահպանման սառնարան

5. Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ

6. Պիպետների հավաքածու

7. Ծայրակալներ` միկրոպիպետների համար

8. Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր, ամպլիֆիկատոր)

9. Շտատիվ` միկրոփորձանոթների համար

10. Թափահարիչ` «Վորտեքս» տիպի

11. Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ` հաստատուն հոսանքի աղբյուրով

12. Ֆոտոապարատ` ուլտրամանուշակագույն

13. Քարտեր` տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հակաէրիթրոցիտար հակամարմինների որոշման համար

14. Անտիգենների որոշման համար մոնոնոկլեար ռեագենտներ

15. Պլաստմասսե պլաստներ կամ սպիտակ պլաստմասսե ափսեներ

16. Իմունոգլոբուլինների համակարգ

17. Սրվակների շիճուկների համար ռետինե և մետաղական խցաններով (տարբեր չափերի)

18. Ապարատ սրվակները փակելու համար

19. Միախողովակ, վեցխողովականի միկրոշպրիցներ

20. Լաբորատոր սեղաններ

21. Լաբորատոր աթոռներ

22. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Թափահարիչ

3. Պիպետներ-դոզատորներ

4. Ծայրադիրներ

5. Ստերիլիզատոր

6. Թերմոստատ

7. Շիճուկների ինակտիվատոր

 

Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար պետք է լինեն առանձին սենյակներ:

Պետք է լինեն բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև ռեակտիվների պահպանման համար:

Հոսող ջրի և առանձին կոյուղու առկայությունը պարտադիր է:

 

49.3. ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմայի էքստրակտոր

2. Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր

3. Կշեռք

4. Սառնարաններ (+4օC, +6օC)

5. Արյան բաղադրամասերի համար կրկնակի պլաստիկ տարաներ (500/300)

6. Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ

7. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.4. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ` ԲԱԿՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արյան հիմնային և թթվային միջավայրը որոշող սարք

2. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

3. Էլեկտրաֆորեզի սարքավորում

4. Ռեֆրակտոմետր

5. Ցենտրիֆուգ

6. Թերմոստատ

7. Ջրային բաղնիք

8. Անալիտիպ կշեռք

9. Տորսիոն կշեռք

10. Ավտոկլավ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սուբլիմացիոն չորացնող սարքավորում

2. Սառնարան (-20օC, -45օC)

3. Սառեցնող սարքավորում

4. Արյան հիմնայնությունը և թթվայնությունը որոշող սարք

5. Ռեֆրակտոմետր

6. Ստերիլ ֆիլտրող սարքավորում

7. Ցենտրիֆուգ

8. Ավտոկլավ

9. Կշեռք

10. Չորացնող պահարան

11. Ջրի թորման սարք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.6. ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (-20օC)

2. Տնային սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Արյունաբանական կենտրոնում գործում են նաև թերապևտիկ ուղղվածություն ունեցող բուժական բաժանմունքներ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

 50. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(50-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն) 

 

 50.1. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մահճակալներ (առնվազն 6 հատ)

 2. Վերակենդանացման սեղան

 3. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք (առնվազն 2 հատ)

 4. Կյուվեզներ (առնվազն 4 հատ)

 5. Ճառագայթային տաքացնող սարքեր

 6. Ամբուի պարկեր` յուրաքանչյուր մահճակալի համար

 7. Դիմակներ` ամեն Ամբուի պարկի համար

 8. Արտածծիչ սարք

 9. Ֆոտոթերապիայի լամպ

10. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգ

11. Թթվածնային վրաններ, բինազալ դիմակներ և թթվածնային դիմակներ

12. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ` յուրաքանչյուր մահճակալի համար

13. Ինֆուզիոն պոմպեր` յուրաքանչյուր մահճակալին

14. Լարինգոսկոպ (առնվազն երկուսը)

15. Կարդիոմոնիթորներ

16. Պուլսօքսիմետրերեր (առնվազն երեքը)

17. Քթային CPAP

18. Ինհալացիոն սարքեր

19. Բակտերիցիդ լամպեր

20. Նորածնային կշեռք

21. Ախտահանող սարք

22. Բիքսեր

23. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

24. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

25. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

26. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

27. Պորտատիվ գերձայնային հետազոտման սարք

28. Պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

29. Պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. Թիթեռնիկե ասեղներ (տարբեր չափերի)

31. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

32. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

33. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

34. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

35. Օդատար խողովակներ

36. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

37. Շտատիվ

38. Պինցետներ` անատոմիական

39. Մկրատներ

40. Վիրաբուժական կորնցագ

41. Թեփուրներ (մեծ ու փոքր)

42. Բժշկական սրվակներ

43. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

44. Ջերմաչափեր

45. Պատի ջերմաչափ` ամեն հիվանդասենյակում

46. Նորածնային մահճակալներ

47. Բարուրասեղան

48. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

49. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

50. Բժշկական սեղան` բժշկական գործիքների համար

51. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի համար

52. Հարմահճակալային սեղանիկներ

53. Տարողություններ` օգտագործված սպիտակեղենի հավաքման համար

54. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

55. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն) յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 շուրջօրյա քույրական պոստ յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով և մեկ ցերեկային բուժքույր` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

(50.1 կետը խմբ. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

50.2. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կյուվեզներ

2. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

3. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

4. Արտածծիչ սարք

5. Ֆոտոթերապիայի լամպ

6. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր

10. Սարք` ինհալյացիայի համար

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Բժշկական կշեռք

13. Ախտահանող սարք

14. Բիքսեր

15. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

16. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

17. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

18. Պերիֆերիկ երակային, պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

20. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

21. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

22. Օդատար խողովակներ

23. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

24. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

25. Պինցետներ` անատոմիական

26. Մկրատներ

27. Վիրաբուժական կորնցանգ

28. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

29. Բժշկական սրվակներ

30. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

31. Ջերմաչափեր

32. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

33. Նորածնային մահճակալներ

34. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

35. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

36. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Տումբաներ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 12 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է`1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն) յուրաքանչյուր 9 մահճակալի հաշվով:

 

50.3. ԾՆԱՐԱՆՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան` ճառագայթային տաքացնող լամպով

2. Ամբուի պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Արտածծիչ կաթետերներ` N 8 և N 10

5. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

6. Շնչառական խառնուրդի խոնավացուցիչ

7. Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների հավաքածուով

8. Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու

9. Նորածնային կշեռք

10. Ախտահանող սարք

11. Բժշկական սրվակներ

12. Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար` մինչև 25 աստիճան)

13. Պատի սենյակային ջերմաչափ

14. Պորտալարի անջատման և կապման համար նախատեսված հավաքածու

15. Տաքացուցիչ` ծնարանը տաքացնելու համար

16. Վերմակ` նորածնի և մոր համար

17. Ստերիլ տակաշորեր

18. Ստերիլ ձեռնոցներ

19. Ստետոսկոպ

20. Ժամացույց` վայրկենաչափով

21. Ջեռակ` անհրաժեշտության դեպքում նորածնին տաքացնելու համար

 

Նորածնի խնամքը ծնարանում ապահովում է հերթապահ նեոնատոլոգը:

(50.3 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

50.4. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կուվեզ

2. Ամբուի պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

5. Թթվածնի վրաններ, բինազալ կաթետերներ, թթվածնային դիմակներ

6. Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների հավաքածուով

7. Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ` յուրաքանչյուր մահճակալին

9. Ինֆուզիոն պոմպ` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Բակտերիոցիդ լամպ

11. Նորածնային կշեռք

12. Ախտահանող սարք

13. Բիքսեր

14. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

15. Պորտային և արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

16. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

17. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)` ուղղորդիչներով

18. Օդատար խողովակ

19. Պինցետներ` անատոմիական

20. Մկրատներ

21. Վիրաբուժական կորնցանգ

22. Բժշկական սրվակներ

23. Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար` մինչև 25 աստիճան)

24. Պատի սենյակային ջերմաչափ

25. Պուլսօքսիմետրեր

26. Ջեռուցող էլեկտրական ներքնակներ

27. Ստետոսկոպ

28. Ժամացույց` վայրկենաչափով

29. Ներարկիչներ` տարբեր ծավալի

30. Կպչող սպեղանի

31. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

32. Բժշկական սեղան` դեղորայքի համար

 

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատները պարտադիր են նեոնատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ունեցող այն բժշկական հիմնարկների համար, որոնք չունեն նորածնային վերակենդանացման բաժանմունք և նախատեսված են հիվանդ կամ փոքր քաշով նորածինների վիճակի կայունացման ու ժամանակավոր բուժման համար:

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատում չի նախատեսվում հատուկ հաստիքային կազմ, քանի որ նորածնի խնամքն ու բուժումն իրականացնում է նեոնատոլոգիական հերթապահ բուժանձնակազմը:

Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատներում պետք է լինեն առնվազն երկու մահճակալներ, որոնցից մեկը` կուվեզ:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

51. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(51-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

51.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մանիպուլյացիոն սեղան

2. Բժշկական կշեռք

3. Ախտահանող սարք

4. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

5. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

6. Պինցետներ` անատոմիական

7. Մկրատներ

8. Վիրաբուժական կորնցանգ

9. Բժշկական սրվակներ

10. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

11. Ջերմաչափեր

12. Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

13. Տոնոմետր

14. Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ

15. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

16. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

17. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

18. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

19. Մահճասեղաններ

20. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Բարուրասեղաններ

(51.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

51.2. ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԱԼԱՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

2. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով

5. Թթվածնի վրաններ

6. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

7. Ինֆուզիոն պոմպեր

8. Սարք՝ ինհալյացիայի համար

9. Պուլսօքիմետր

10. Բակտերիցիդ լամպեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

14. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

19. Բիքսեր

20. Մանկական մահճակալներ

21. Պահարան՝ դեղերի համար

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով:

2. Միջին բուժաշխատողներ` միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով: Ըստ իրավիճակի` ինտենսիվ պալատի ծանրաբեռնվածության դեպքում նախատեսել լրացուցիչ 0,5 բուժքույրական պաշտոն:

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Սահմանել, որ ինտենսիվ բուժման պալատը` իր տեխնիկական հագեցվածությամբ և մասնագիտական որակավորմամբ, հավասարեցվում է առաջին մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքին:

Սահմանել, որ ինտենսիվ բուժման պալատի առկայությունը պարտադիր է այն մանկական հիվանդանոցային բուժհաստատությունների համար, որտեղ բացակայում է առանձին վերակենդանացման բաժանմունքը:

(51.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(52-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52.1. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

4. Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար` դիմակներով

5. Արտածծիչ սարք

6. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր

10. Լարինգոսկոպ

11. Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար

12. Տոնոմետր

13. Սարք ինհալյացիայի համար

14. Կվարցե լամպեր

15. Բժշկական կշեռք

16. Ախտահանող սարք

17. Բիքսեր

18. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

19. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

20. Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար

21. Պուլսօքսիմետր

22. Նարկոզի ապարատ

23. Դեֆիբրիլյատոր

24. Էլեկտրասրտագիր

25. Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

26. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

27. Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

28. Մեզընդունիչներ

29. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

31. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

32. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

33. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

34. Օդատար խողովակներ

35. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

36. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

37. Պինցետներ՝ անատոմիական

38. Մկրատներ

39. Կորնցանգ` վիրաբուժական

40. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

40. Բժշկական սրվակներ

41. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

42. Ջերմաչափեր

43. Պատի ջերմաչափ

44. Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ

45. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

46. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

47. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

48. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

49. Մահճասեղաններ

50. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

51. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

52. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

53. Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

54. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

55. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

56. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

57. Տրախեոստոմիկ հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

2. Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Սահմանել, որ յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար նախատեսվում է առնվազն 1 բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր, 1 ինֆուզոմատ, 1 լինեոմատ, 1 արտածծիչ սարք:

Սահմանել, որ վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:

(52.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

52.2. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

4. «Ամբուի» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար` դիմակներով

5. Արտածծիչ սարք

6. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր

10. Լարինգոսկոպ

11. Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար

12. Տոնոմետր

13. Սարք ինհալյացիայի համար

14. Կվարցե լամպեր

15. Բժշկական կշեռք

16. Ախտահանող սարք

17. Բիքսեր

18. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

19. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

20. Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար

21. Պուլսօքսիմետր

22. Նարկոզի ապարատ

23. Բրոնխոսկոպ

24. Դեֆիբրիլյատոր

25. Էլեկտրասրտագիր

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Սոնոգրաֆ

28. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

29. Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

31. Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

32. Մեզընդունիչներ

33. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

34. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

35. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

36. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

37. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

38. Օդատար խողովակներ

39. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

40. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

41. Պինցետներ՝ անատոմիական

42. Մկրատներ

43. Կորնցանգ` վիրաբուժական

44. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

45. Բժշկական սրվակներ

46. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

47. Ջերմաչափեր

48. Պատի ջերմաչափ

49. Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ

50. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

51. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

52. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

53. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

54. Մահճասեղաններ

55. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

56. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

57. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

58. Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար

59. Հակապառկելախոցային ներքնակներ

60. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

61. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

62. Տրախեոստոմիկ հավաքածու

63. Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության

բ. սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

դ. արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

64. Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով

2. Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

4. Ինժեներ-տեխնիկ

 

Սահմանել, որ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար նախատեսվում է 1 բազմաֆունկցիոնալ մոնիթոր, 1 ինֆուզոմատ, 1 լինեոմատ, 1 արտածծիչ սարք:

Սահմանել, որ մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից պետք է գործի անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն` համապատասխան հագեցվածությամբ ռեանիմոբիլների առկայությամբ:

Սահմանել, որ մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: Համապատասխան սարքավորումների բացակայության կամ անսարքության դեպքում բուժհաստատությունը պարտավոր է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա բրիգադների միջոցով ապահովել հիվանդների անվտանգ տեղափոխումն այլ լիցենզավորված բուժհաստատություններ` անհրաժեշտ հետազոտությունների անցկացման կամ բուժման համար:

Այն դեպքերում, երբ մանկական վերակենդանացման ծառայությունը ծավալվում է մեծահասակների բաժանմունքում, ապա այդ դեպքում պարտադիր է երեխաների համար ինչպես համապատասխան սարքավորումների առկայությունը, այնպես էլ համապատասխան մասնագիտական ներուժի առկայությունը` բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում մանկական վերակենդանացման գծով վերապատրաստման առկայությամբ, մնացած բժշկական անձնակազմը` մանկական վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ:

(52.2 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

53. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղաններ

2. Ընդհանուր անզգայացման սարք` համակցված արհեստական շնչառության բլոկի հետ

3. Արտածծիչ սարք կամ կենտրոնացված վակուում համակարգ

4. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

5. Օդամղիչ կենտրոնացված համակարգ կամ օդի կոմպրեսոր

6. Դեֆիբրիլյատոր

7. Կարդիոմոնիթոր

8. Պուլսօքսիմետր

9. Կապնոգրաֆ (ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի որոշման համար)

10. Ինֆուզիոն պոմպեր

11. Տարբեր չափերի լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակներ

12. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

13. Էլեկտրական դանակ (թերմոկոագուլյատոր)

14. Հետվիրահատական ինտենսիվ բուժման և հսկման սենյակներ` անհրաժեշտ կահավորումով (ֆունկցիոնալ մահճակալներ, մոնիթորներ, թթվածնի մատակարարման կենտրոնական համակարգ)

15. Հիվանդասենյակներ` մանկական մահճակալներով և այլ կահավորանքով

16. Վիրակապարան՝ իր կահավորանքով

17. Բժշկական զննման թախտեր

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական սեղանիկներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(53-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

54.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Նեյրոսոնոգրաֆ

5. Տոնոմետր

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Նյարդաբանի մրճիկ

8. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

9. Բժշկական կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Էլեկտրական արտածծիչ

12. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

13. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմոտ սարք

14. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

15. Հենափայտեր

16. Անվասայլակներ

17. Ֆունկցիոնալ մահակալներ

18. Դեղորայքի պահարան

19. Բժշկական պահարան

20. Բժշկական զննման թախտ

21. Մերսման սեղան

22. Մահճակողեր

23. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ են ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, լոգոպեդ, թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր: 

(54.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

54.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Օֆթալմոսկոպ

6. Ռենտգեն ապարատ

7. Կլինիկական լաբորատորիա

8. Կենսաքիմիական լաբորատորիա

9. Տոնոմետր

10. Մուրճիկ

11. Ֆոնենդոսկոպ

12. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

13. Բժշկական կշեռք

14. Հասակաչափ

15. Դարսոնվալ

16. Ցածր հաճախականություն

17. ՈՒլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում

18. Նեյրոստիմուլյատոր

19. Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ

20. Գերբարձր հաճախականություն

21. Էլեկտրական քուն

22. Ուլտրաձայն

23. Ինհալյատոր

24. Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս

25. էլեկտրական արտածծիչ

26. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

27. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք

28. Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս

29. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

30. Հենափայտեր

31. Անվասայլակներ

32. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

33. Մահճասեղաններ

34. Աթոռներ

35. Զգեստապահարաններ

36. Սեղաններ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Հիվանդի զննման բազմոցներ

40. Մերսման սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Նևրոլոգիական հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ են նաև մեթոդական կաբինետի նյարդաբան, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկաբույժ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, ռեֆլեքսոթերապևտ, բժիշկ ֆիզիոթերապևտ, բժիշկ-ռենտգենաբան, բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական), մանկական հոգեբույժ, մանկական հոգեբան, լոգոպեդ, հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա), թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆիզիոթերապիայի բուժքույր, ռենտգեն լաբորանտ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր, բուժքույր լաբորանտ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

55. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մատեր

2. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ

3. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ

4. Թերապևտիկ բուժման սեղաններ

5. Զուգափայտ

6. Աստիճան

7. Տարբեր քաշի ծանրոցներ

8. Ստացիոնար հեծանիվ

9. Բալանսի տախտակներ

10. Հայելիներ

11. Տաք և սառը փաթեթներ

12. Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր

13. Հիդրոթերապիայի վաննաներ

14. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր)

15. Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ

16. Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ

17. Նյութեր սպլինտավորման համար

18. Անվասայլակներ

19. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

20. Հենափայտեր

21. Քայլակներ

22. Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր

23. Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ

24. Հիվանդի զննման սեղաններ

25. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վերականգնողական բուժումը իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի կենտրոնը ունի համապատասխան անձնակազմ` վերականգնողական բժիշկ - մեկ բժշկին 15 մահճակալի համար, վերականգնողական թերապիստ - 1 թերապիստին 5-6 հիվանդի, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

56. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

3. Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

4. Գլյուլոմետրեր

5. Աուտոլանցետներ

6. Գլյուլոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք

7. Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

8. Աշխատանքային սեղաններ և աթոռներ

9. Կահույք` խաղասենյակի համար

10. Բժշկական թաղտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

57. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պնևմոտախոմետր

2. Սպիրոգրաֆ

3. Տոնոմետր

4. Պիկֆլուոմետր

5. Ինհալյատոր

6. Արտածծիչ սարք

7. Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով

8. Բժշկական կշեռք

9. Ախտահանող սարք

10. Բիքսեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. Թիթեռնիկ ասեղներ` տարբեր չափերի

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

14. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

15. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ

16. Պինցետներ

17. Մկրատներ

18. Բժշկական սրվակներ

19. Տարբեր չափերի ներարկիչներ

20. Ջերմաչափեր

21. Ջեռակներ

22. Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար

23. Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

24. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

25. Բժշկական պահարան` դեղերի համար

26. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

27. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

28. Բարուրասեղան

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Դարակապահարաններ

32. Սեղաններ

33. Աթոռներ

34. Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար

35. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

58. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային սարք

2. Կվարցի շարժական ապարատ

3. Դ'Արսենվալի ապարատ

4. Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար

5. Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ

6. Միկրոսկոպ

7. Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ

8. Առանց ասեղի ինյեկտոր

9. Դեմոգրաֆիկ գործիք

10. Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ

11. Կոնոմետր

12. Վայրկյանաչափ

13. Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի)

14. Բիքսեր

15. Մկրատներ

16. Պինցետներ

17. Լանցետներ

18. Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ

20. Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար

21. Լուսավորող լամպեր

22. Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար)

23. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

24. Սեղաններ, աթոռներ

25. Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար

26. Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար

27. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

28. Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Սառնարան`դեղերի պահպանման համար

32. Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

59. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տե'ս ընդհանուր մանկաբուժական բաժանմունք (51.1.)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

60. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

2. Արտածծիչ սարք

3. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

4. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

5. Ինֆուզիոն պոմպեր

6. Սարք` ինհալյացիայի համար

7. Բրոնխոսկոպ

8. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

9. Պիկֆլոումետրեր

10. Պուլսօքիմետր

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի

13. «Թիթեռնիկ» ասեղներ` տարբեր չափերի

14. Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Պինցետներ` անատոմիական

19. Մկրատներ

20. Վիրաբուժական կորնցանգ

21. Բժշկական սրվակներ

22. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

23. Ջերմաչափեր

24. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

25. Տոնոմետր

26. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

27. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

28. Բիքսեր

29. Բժշկական կշեռք

30. Մանիպուլյացիոն սեղան

31. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

32. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

33. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

34. Մանկական` մահճակալներ

35. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

36. Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Մահճասեղաններ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

61. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գորգեր, աուդիակենտրոն

2. Շվեդական աստիճաններ

3. Կախովի աստիճաններ և պարան

4. Փափուկ աստիճան

5. Հայելիներ

6. Ջերմաչափ

7. Կշեռք

8. Հասակաչափ

9. Ներքնակներ

10. Երկար նստարաններ

11. Գնդակներ (մեդիցինբոլ)

12. Օղակներ, պարաններ

13. Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ

14. Օղագոտիներ

15. Էսփանդեր

16. Կորեկտորներ (պատի և հատակի)

17. Օդափոխիչ

18. Մերսման սեղան

19. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ

20. Մերսող բարձիկներ

21. Դեղապահարան

22. Մաքուր սպիտակեղենի պահարան

23. Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

62. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական

2. Կոլոնոսկոպ մանկական

3. Սիգմոիդոսկոպ մանկական

4. Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր

5. Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք

6. Դուոդենալ զոնդեր

7. Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ

8. Գաստրոգրաֆ

9. Էլեկտրական արտածծիչ

10. Թերմոստատ

11. Միկրոսկոպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

63. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիոմիկրոսկոպ

2. Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ

3. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածո

4. Օրլովայի աղյուսակ

5. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

6. Լայնոլդի աղյուսակ

7. Պոլյակի օպտոտիպներ

8. Մակլակովի էլաստոտոնոմետր

9. Ֆրոստի պերիմետր

10. Գոնիոսկոպ

11. Գոնիոլինզա

12. Գունաթեստ

13. Սինոպտոֆոր

14. Ռոտի ապարատ

15. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

16. Օֆթալմոմետր

17. Ռեֆրակտոմետր

18. Ախտահանիչ սարքեր

19. Բիքսեր` տարբեր չափերի

20. Չորացնող պահարան

21. Ավտոկլավ

22. Մոնոբինոսկոպ

23. Մեծ օֆտալմոսկոպ

24. Հեյրոսկոպ

25. Բիվիզոտրիներ

26. Ակոմոկոնվերգենցտրեներ

27. Մուսկուլտրեներ

28. Գունաթեստ` մոտիկի համար

29. Պրիզմային կոմպենսատոր

30. Հելիննոնյան լազեր

31. Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր

32. Օֆտալմոէխոսկոպ

33. Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու

34. Ակնաբուժական կոմբայն

35. Նիստագմոգրաֆ

36. Ակնաբուժական գերձայնային գործիք

37. Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար

38. Գերբարձրհաճախականության սարք` ակնաբուժական

39. Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական

40. Նարկոզի սարք

41. Լարինգոսկոպ

42. Լեզվաբռնիչ

43. Տրախեոտոմիայի հավաքածու

44. Դեֆիբրիլյատոր

45. Պուլսօքսիմետր

46. Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց

47. Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր

48. Նեգատոսկոպ

49. Բժշկական թթվածնի բալոն

50. Բալտինի պրոթեզներ

51. Ռաբկինի աղյուսակներ

52. Էկզօֆտալմոմետր

53. Ակնոցներ` տելեսկոպիկ

54. Դիոպտրիմետր

55. Օֆտալմոդինամոմետր

56. Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու

57. Ֆրեների պրիզմա

58. Սարք «Մալիշ»

59. Մագնիս մշտական ակնաբուժական

60. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

61. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ

62. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ

63. Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար

64. էլեկտրակոագուլյատոր

65. Կարդիոստիմուլյատոր

66. Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական

67. Մկրատներ` ակնաբուժական

68. Պինցետներ` ակնաբուժական

69. Կանյուլյաներ

70. Ներարկիչներ

71. Կոպաբացիչներ

72. Թեփուրներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 ակնաբույժի պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով, 0,5 մանկական անեսթեզիոլոգի պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի համար:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով, վիրահատարանի բուժքույր (1 պաշտոն` 20 մահճակալի համար):

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՕԹՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

64. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՕԹՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղան

3. Նարկոզի ապարատ

4. Թթվածնի բալոն

5. Լազերային ապարատ

6. Տիմպանոմետր

7. իմպենդանսոմետր

8. Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով

9. Ֆիբրոսկոպ

10. Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով

11. Էլեկտրական արտածծիչ` տարբեր հզորության

12. Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ

13. Օթոսկոպ

14. Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող)

15. Բակտերիցիդ լամպ

16. Նեգատոսկոպ

17. Ֆոնենդոսկոպ

18. Տոնոմետր

19. Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար

20. Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու

21. Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու

22. Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու

23. Քթի հայելի` տարբեր չափերի

24. Ականջի հայելի` տարբեր չափերի

25. Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի

26. Կոկորդի ներարկիչ

27. Ականջի պինցետ

28. Վիրաբուժական պինցետ

29. Անատոմիական պինցետ

30. Զոնդեր` տարբեր չափերի

31. Բռնիչներ, տարբեր չափերի

32. Մոսկիտներ

33. Երկաթյա շպատելներ

34. Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի

35. Էլեվատոր

36. Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի

37. Կիլյանի բռնիչներ

38. Պատուհանավոր աքցաններ

39. Բոխոնի տոնզիլոտոմ

40. Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի,

41. Ասեղնաբռնիչներ

42. Ցանգ` տարբեր չափերի

43. Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի

44. Ոսկրակրծիչ

45. Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյաներ

46. Կուլիկովսկու ասեղներ

47. Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ

48. Ժանեյի ներարկիչներ

49. Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի

50. Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու

51. Բուժեր` տարբեր չափերի

52. Բիքսեր

53. Թեփուրներ

54. Ջերմաչափեր

55. Էմալապատ թասեր

56. Մահճակալներ

57. Սեղաններ

58. Աթոռներ

59. Պահարաններ

60. Բժշկական սեղաններ` դեղերի համար

61. Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար

62. Բժշկական պահարաններ

63. Բժշկական թախտեր

64. Շարժական պտտվող աթոռներ

65. Ձեռնասայլակներ

66. Սառնարաններ

67. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի համար

68. Տարողություն` օգտագործված սպիտակեղենի համար

69. Կողմնային լամպեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն `յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

65. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աուդիոմետր

2. Կլինիկական աուդիոմետր

3. Օբյեկտիվ աուդիոմետր

4. Վիրաբուժական միկրոսկոպ

5. Ձայնամեկուսիչ խուց

6. Տոնալ աուդիոմետր

7. Խաղային աուդիոմետր

8. Համակարգիչ տպիչով

9. Օթոակուստի էմիսիա

 

Բաժանմունքը պետք է սերտ համագործակցի կամ գտնվի օթոլարինգոլոգիական բաժանմունքի կազմում:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է բժիշկ-սուրդոլոգի, սուրդոմանկավարժի, պսիխոնևրոլոգի, բուժքույր-աուդիոմետրիստի առկայություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

66. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օրթոպեդիկ սեղան

2. Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ

3. Աստվեր լամպեր` կողմնային լուսավորման

4. Օթեոսինթեզի հավաքածու

5. Էլեկտրադանակ

6. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

7. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով)

8. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու

9. Կիրշների շուղեր

10. Շարժական ռենտգեն ապարատ

11. Նեգատոսկոպ

12. Էլեկտրադրելներ (2 վիրահատարանի և 2 բաժանմունքի համար)

13. Բելեռի շինաներ (տարբեր չափերի)

14. Բալկանյան ձողեր

15. Մաույի աղեղներ

16. Կմախքային ձգման աղեղներ (սկոբաներ)

17. Ծանրոցներ ձգման համար (1 կգ)

18. Ցապկաներ

19. Ասեղնաբռնիչներ

20. Կոխերի սեղմակներ

21. Կորնցանգներ

22. Պինցետներ` անատոմիական և վիրաբուժական

23. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր և Ֆարաբեֆի

24. Ասեղներ

25. Գլխիկավոր և ակոսավոր զոնդեր

26. Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ

27. Մկրատներ

28. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

29. Վիրահատական սեղանիկներ

30. Գրասեղան

31. Մահճակողեր

32. Աթոռներ

33. Բժշկական թախտեր

34. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

35. Հասարակ մահճակալներ

36. Բժշկական պահարաններ

37. Չհրկիզվող պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

67. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Նարկոզի ապարատ

3. Էլեկտրադանակ

4. Պուլսօքսիմետր

5. Թքի արտածծիչներ

6. Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ

7. Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր

8. Պորտատիվ բոռմեքենա

9. Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

10. Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

11. Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու

12. Սկալպելներ

13. Ռասպատորներ

14. Մկրատներ

15. Կարելու համար նախատեսված նյութ

16. Վիրահատական լուսամփոփ

17. Բակտերիցիդ լամպ

18. Չորացնող պահարան

19. Ախտահանող սարք

20. Բիքսեր

21. Թեփուրներ

22. Մոսկիտներ

23. Պինցետներ

24. Կյուրետաժային գդալներ

25. Մետաղյա շպատելներ

26. Ասեղնաբռնիչ

27. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

28. Մահճակալներ

29. Գրասեղան

30. Մահճակողեր

31. Աթոռներ

32. Բժշկական թախտեր

33. Բժշկական պահարաններ

34. Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար

35. Սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

68. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղան

3. Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան

4. բժշկական պահարաններ

5. Մանկական ցիստոսկոպ

6. Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով

7. Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ

8. Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք

9. էլեկտրակոագուլյատոր

10. Պուլսօքսիմետր

11. Կարդիոմոնիտոր

12. Կապնոգրաֆ

13. Դեֆիբրիլյատոր

14. Լարինգոսկոպների հավաքածու

15. Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր չափերի

16. էլեկտրական արտածծիչ

17. Անստվեր լուսարկիչ

18. Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական)

19. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար

20. Բիքսեր

21. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

22. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

23. Անոթային վիրահատությունների հավաքածու

24. Շատինսկու սեղմակներ

25. Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ

26. Անոթային բուլդոգներ

27. Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ)

28. Անոթային ասեղնաբռնիչներ

29. Լիգակլիպներ` փոքր և միջին

30. Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի

31. Ֆազոլուպներ

32. Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու

33. Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ

34. Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության

35. Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր)

36. Ասեղնաբռնիչ` երկար

37. Մկրատներ` երկար

38. Ցապկաներ

39. Պինցետներ` տարբեր ձևերի

40. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի

41. Զոնդեր

42. Թոքահյուսվածքի սեղմակ

43. Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր)

44. Տրոակար` տարբեր չափսերի

45. Արտածծիչի ծայրատներ

46. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

47. Ռասպատոր

48. Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի

49. Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի

50. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

51. Բժշկական կշեռք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքը կարող է լիարժեք գործել հետևյալ հարակից ծառայությունների առկայության դեպքում`

 

ա) կլինիկական, բիոքիմիական, մանրէաբանական լաբորատորիաներ,

բ) ռենտգեն-դիագնոստիկ ծառայություն,

գ) ուլտրաձայնային հետազոտությունների կաբինետ,

դ) ուրոդինամիկ հետազոտությունների կաբինետ,

ե) ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

69. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական պահարաններ

2. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների

3. Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների

4. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

5. Բիքսեր

6. Անոթադիր

7. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

8. Բժշկական կշեռք

9. Արյան ճնշման չափիչներ

10. Ֆոնենդոսկոպ

11. Ներարկիչներ` ասեղներով

12. Նյարդաբանական մուրճ

13. Աչքի հատակի զննման սարք

14. Մեզի չափիչ տարաներ

15. Ֆոլեյ կաթետերներ

16. Ինֆուզիոն համակարգ

17. Ինֆուզիոն գծեր

18. Անստվեր լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Արդի նեֆրոլոգիական բաժանմունքի լիարժեքությունը պայմանավորված է հետևյալ հարակից ծառայությունների պարտադիր առկայությամբ`

- լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական

- ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն

- երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովմամբ` այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից

- Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը սերտ համագործակցություն պետք է ունենա ուրոլոգիական մասնագիտացված բաժանմունքի հետ, որը ունի հնարավորություններ էնդոսկոպիկ հետազոտություններ, միջամտություններ և պունկցիոն կամ էնդոսկոպիկ բիոպսիաներ իրականացնելու համար:

Ցանկալի է ստացիոնար կառուցվածքում ունենալ հեմոդիալիզի և ինտենսիվ բուժման բաժանմունքներ:

 

ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

70. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ

2. Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի մոտ

3. Կյուվեզներ

4. Ջեռուցվող սեղաններ

5. Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր

6. Ֆոտոթերապիայի սարք

7. Մոնիտորներ

8. Արհեստական շնչառության ապարատ

9. Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

10. Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

11. Ինֆուզոմատներ

12. Ավտոմատիկ ներարկիչներ

13. Տաքացուցիչ ներքնակներ

14. Բիքսեր

15. Վիրակապական սեղաններ

16. Անստվեր լամպեր

17. Կվարցի լամպեր

18. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

19. Շարժական սեղաններ

20. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 5 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

71. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրակապական սեղաններ

2. Անստվեր լամպեր

3. Կվարցի լամպեր

4. Նեյրավիրաբուժական սեղան

5. Էխոէնցեֆալոգրաֆ

6. Էլեկտրակոագուլյատոր

7. Լամպ` օպտիկական խոշորացույցով

8. Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ

9. Վիրահատական միկրոսկոպ

10. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

11. Նեյրովիրաբուժական հավաքածու

12. Ռասպատորներ

13. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության

14. Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար

15. Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար

16. Կոլովորատ` ֆրեզներով

17. Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար

18. Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ

19. Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար

20. Շպատելներ` ուղեղային տարբեր

21. Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ

22. Վերքալայնիչներ ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր

23. Մկրատներ` տարբեր

24. Դեշամպի ասեղներ

25. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր

26. Լամինէկտոմներ

27. Կյուրետներ` տարբեր

28. Հեմոստատիկ աքցաններ

29. Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար

30. Յանսենի վերքալայնիչներ

31. Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար

32. Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների)

33. Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար

34. Սեղմակներ

35. Սայլակներ հիվանդների համար

36. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

37. Շարժական սեղաններ

38. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 5 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

72. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղաններ

3. Անստվեր լամպեր

4. Կվարցի լամպեր

5. Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի

6. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական

7. Սպիրոգրաֆ

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Թորակոսկոպ (ցանկալի)

10. Էլեկտրական արտածծիչ

11. Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ

12. Թոքարմատ կարող սարք

13. Բրոնխ կարող սարք

14. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

15. Տրոակար` տարբեր չափերի

16. Տրախեոտոմիկ հավաքածու

17. Արտածծիչի ծայրատներ

18. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

19. Ռասպատորներ

20. Դրենաժներ

21. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

22. Շարժական սեղաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Սայլակներ` հիվանդների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

74. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

74.1. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նարկոզի ապարատ

2. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատ (մեծահասակի)

3. Վիրահատական սեղաններ

4. Վիրահատական լամպեր

5. Շարժական լամպեր

6. Գինեկոլոգիական սեղաններ

7. Ռախմանովի մահճակալներ

8. Ռենտգեն ապարատ

9. Էխոսկոպ

10. Կշեռք

11. Հասակաչափ

12. Ջերմաչափ

13. Կարդիոտախոգրաֆ

14. Դոպլերոգրաֆ

15. Ավտոկլավներ

16. Ստերիլիզատորներ

17. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

18. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

19. Վակուում էքսկոխլեատոր

20. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ

21. Վակուում էքստրակտոր

22. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

23. Լաբորատոր անհրաժեշտ ինվենտար՝ արյուն, մեզ և այլ կենսանյութ վերցնելու համար

24. Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան

25. Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ

26. Նորածինների փաթաթման սեղաններ

27. Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ

28. Ստերիլիզատորներ

29. Էմալապատ ամաններ՝ ստերիլիզացիայի փուլերի համար

30. Թեփուրներ

31. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

32. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

33. Բժշկական լարաններ

34. Մետաղական ուրոլոգիական կատետրներ՝ կանացի

35. Կորցանգներ տարբեր ձևերի

36. Վիրահատական մկրատներ

37. Թախտեր

38. Գրասեղաններ

39. Աթոռներ

40. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

41. Տումբաներ

42. Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ

43. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

(74.1-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

74.2. ՀՂԻՆԵՐԻ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ


Տես 74.1.

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

(74.2-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

75. ԾՆՆԴԱՏԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ-ռեֆլեկտոր

2. Բակտերիոցիդ լամպ

3. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

4. Կոնքաչափ

5. Տոնոմետր

6. Ստետոֆոնենդոսկոպ

7. Մանկաբարձական ստետոսկոպ

8. Բիքսեր

9. Ձեռնոցներ

10. Էմալապատ թասիկներ, թեփուրներ

11. Կատետրներ

12. Շպատել

13. Էսմարխի բաժակ՝ ծայրադիրներով

14. Ներարկիչներ

15. Պլաստմասսայե կամ էմալապատ սափոր

16. Կորնցանգ

17. Կոխերի սեղմիչներ

18. Պինցետներ

19. Գինեկոլոգիական հայելիներ

20. Սպիրտայրոց

21. Շտատիվ

22. Մկրատներ

23. Ախտահանիչ սարք

24. Ապակե սրվակներ

25. Մուգ գույնի ապակե սրվակներ

26. Անհրաժեշտ գործիքներ` հեմոգլոբինի և արյան խումբը որոշելու համար

27. Առանձին հավաքածու` անհետաձգելի ծնունդ ընդունելու համար

28. Ռետինե ժգուտ

29. Օղակաձև տակադիրներ

30. Էմալապատ դույլեր

31. Սեղան

32. Աթոռ

33. Գրասեղաններ

34. Պահարան

35. Կշեռք

36. Հասակաչափ

37. Բժշկական թախտ

38. Ժապավեն (չափող)

39. Սառնարան

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

(75-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

76. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ

 

76.1. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

2. Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ

3. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

4. Կոագուլոմետր

5. Շարժողական ռենտգեն ապարատ

6. Մեծահասակների մահճակալներ

7. Նարկոզի ապարատ

8. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատներ (մեծահասակի և նորածնի)

9. Վիրահատական սեղաններ

10. Վիրահատական և շարժական լամպեր

11. Գինեկոլոգիական սեղաններ

12. Կշեռք

13. Հասակաչափ

14. Ջերմաչափ

15. Դոպլերոգրաֆ

16. Ավտոկլավներ

17. Ստերիլիզատորներ

18. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

19. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

20. Վակուում էքսկոխլեատոր

21. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ

22. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

23. Լապարոսկոպ

24. Հիստերոսկոպ

25. Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար

26. Ստերիլիզատորներ

27. Թեփուրներ

28. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

29. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

30. Բժշկական լարան

31. Մետաղական կատետրներ կանացի

32. Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/

33. Վիրահատական մկրատներ

34. Թախտեր

35. Աթոռներ

36. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

37. Տումբաներ

38. Մահճակալներ, այդ թվում ֆունկցիոնալ

39. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

(76.1-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)
 

76.2. ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ /ԷՆԴՈԿՐԻՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

2. Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ

3. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

4. Կոագուլոմետր

5. Մեծահասակների մահճակալներ

6. Նարկոզի ապարատ

7. Շարժական լամպեր

8. Գինեկոլոգիական սեղաններ

9. Ռենտգեն ապարատ

10. Կշեռք

11. Հասակաչափ

12. Ջերմաչափ

13. Դոպլերոգրաֆ

14. Ավտոկլավներ

15. Ստերիլիզատորներ

16. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

17. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

18. Վակուում էքսկոխլեատոր

19. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ

20. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

21. Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար

22. Ստերիլիզատորներ

23. Թեփուրներ

24. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով

25. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

26. Բժշկական լարաններ

27. Մետաղական կատետրներ՝ կանացի

28. Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/

29. Վիրահատական մկրատներ

30. Թախտեր

31. Գրասեղաններ

32. Աթոռներ

33. Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար

34. Տումբաներ

35. Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ

36. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

(76.2-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

76.3. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տես 76.2. - լրացուցիչ

1. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ՝ փոքր չափերի (մանկական հասակի համար)

2. Վագինոսկոպ մանկական

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

 (76.3-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

 

77. ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ) ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տես 76.2. - լրացուցիչ

1. Մեկանգամյա օգտագործման փորձանոթներ, պիպետկաներ, ձողիկներ,

2. Պունկցիոն ասեղներ՝ ձվաբջիջ վերցնելու համար

3. Ածխաթթու գազի ինկուբատոր

4. Լամինար սեղաններ

5. Բինօկուլյար միկրոսկոպ

6. Միկրոսկոպներ՝ սպերմայի և ձվաբջջի դիտարկման համար

7. Ցենտրիֆուգաներ

8. Սպերմայի կրիոկոնսերվացիայի համար ձողիկներ

9. Ավտոմատ սարքավորում՝ սպերմայի սառեցման ձողիկներ պատրաստելու համար

10. Կրիկոնսերվացիայի սպերմայի և ձվաբջջի պահպանման համար հեղուկ ազոտի դյուարներ

11. Սերմի մշակման, կրիոկոնսերվացիայի հատուկ միջավայրեր

12. Սերմի և ձվաբջջի պահպանման հատուկ միջավայրեր

13. Ձվաբջջի պունկցիայի համար նախատեսված գործիքների և բժկական պարագաների հավաքածու

14. Սաղմի ներդրման բժշկական պարագաների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:
- Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

(77-րդ կետը խմբ. 13.10.05 N 1732-Ն)

 

10, 34.1, 34.4, 42, 45, 55 և 61 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (աղեստամոքսային, նյարդաբանական, թոքային, տուբերկուլյոզային և այլն) ուղղվածություն ունեցող մանկական առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր:

 

ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

78. ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լվացարան

2. Չորացման պահարան (էլեկտրական)

3. A խմբի դեղերի պահպանման պահարան

4. Ավտոկլավ

5. Թորած և կրկնակի թորած ջրի ստացման սարք

6. Ռեֆրակտոմետր

7. Հեղուկ դեղորայքի լցաբաժանման սարք

8. Հեղուկների չափիչ ամանեղեն

9. Լաբորատոր ամանեղեն

10. Հավանգ

11. Կշեռք և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռելու համար

12. Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք

13. Շտանգլասների հավաքածու

14. Էլեկտրական սալիկ

15. Սառնարաններ

16. Երկաթե պահարան, խոնավաչափ, ջերմաչափ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Դեղագործ

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ներհիվանդանոցային դեղատունը բացվում է 100 և ավելի մահճակալ ունեցող հիվանդանոցներում:

Ներհիվանդանոցային դեղատունն իրականացնում է դեղերի պատրաստում, պատրաստի դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ստացում ու բաշխում բժշկական կազմակերպության տարբեր բաժիններին:

Ներհիվանդանոցային դեղատունը իր կազմում պետք է ունենա`

- թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի պահպանման սենյակ

- պատրաստված և պատրաստի դեղերի բաց թողնման սենյակ

- մաքուր շշերի պահպանման սենյակ

- պահեստ պատրաստի դեղերի համար

- տարայի (շշերի) պահպանման սենյակ:

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

79. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ավտոկլավ

2. Չորացնող պահարան

3. Ջրի թորման ապարատ

4. Բակտերիոցիդ

5. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

6. Բժշկական սեղաններ

7. Բժշկական պահարաններ

8. Սեղաններ

9. Աթոռներ

10. Կաթսաներ

11. Էլեկտրական տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

80. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Ջերմաչափ

4. Բարձիկ

5. Շտատիվ

6. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

7. Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու

8. Թթվածնի բարձ

9. Բակտերիոցիդ լամպ

10. Բժշկական թախտ

11. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

12. Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար

13. Մոմլաթ` թախտի համար

14. Սեղան` բուժքրոջ համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կաբինետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

Նեղ մասնագիտական բաժանմունքներում միջամտությունների կաբինետներում, բացի վերը նշված սարքավորումներից, պետք է լինեն նաև համապատասխան մասնագիտական սարքավորումներ` դիագնոստիկ և բուժական միջամտություններ կատարելու համար:

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

81. ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկական պահարան

5. Դեղորայքի պահարան

6. Բժշկական թախտ

7. Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս)

8. Սեղան

 

Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

82. ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Ախտահանման սարք

10. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

11. Բիքսեր

12. Լապարոսկոպիայի, թորակոսկոպիայի, տրախեոսկոպիայի, բրոնխոսկոպիայի սարքեր

13. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ

14. Շարժական ռենտգեն ապարատ

15. Նեգատասկոպ

16. Կարդիոմոնիթոր

17. Ռեկտոսկոպների հավաքածու

18. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ

19. Դեֆիբրիլյատոր

20. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ

21. Շարժական կողմնային լամպ

22. Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և կարի ատրավմատիկ նյութեր

23. Անոթակարի հավաքածու

24. Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր

25. Սեգալի լայնիչ

26. Բլեգմորի զոնդ

27. Մագիստրալ անոթների կաթետերիզացիայի սարքավորումներ

28. Ստերնոտոմ

 

Վիրահատարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում: 

(82-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն) 

 

ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

83. ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրակապարանի սեղան

2. Վիրակապական գործիքների հավաքածու

3. Վիրակապարանի լամպ

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Բժշկական պահարան

6. Դեղորայքի պահարան

7. Ապակյա սեղանիկներ

8. Սեղաններ և աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վիրահատարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում:

Վնասվածքաբանական բաժանմունքներում ցանկալի է ունենալ մաքուր և թարախային վիրահատարաններ:

 

ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

84. ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիահերձարանի սեղան` համապատասխան չափերի

2. Դիահերձման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

3. Դիակի մշակման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Օդափոխիչ

6. Սառնարան

7. Դիակից վերցված նյութերի ֆիքսատորներ

8. Դիահերձարանի սեղանին կից` սառը և տաք ջրի ծորակներ

9. Սրահ` ինֆեկցիոն դիահերձումների համար

10. Փոքր սեղան` օրգանակոմպլեքսի ուսումնասիրման համար

11. Առանձին կոյուղի

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Դիահերձարանին կից պետք է լինի արխիվի սենյակ` դիակից վերցված նյութերը պահելու համար և հյուսվածքաբանական լաբորատորիա:

Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաներից մահացածների դիակների բոլոր նյութերը նախօրոք պետք է վնասազերծվեն, հետո միայն լցվեն ընդհանուր կոյուղին:

(84-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

85. ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

85.1. ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԿԱԹԵՏԵՐԻԶԱՑԻՈՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անգիոգրաֆիկ ապարատ

2. Սիրտ-թոքային վերակենդանացմանն անհրաժեշտ պարագաների պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

3. Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ     

4. Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ (ինֆուզամատ)` առնվազն երեք հատ

5. Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար

6. Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր` առնվազն երկու հատ

7. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք

(85.1 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

 85.2. ՀԵՏԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍԵՆՅԱԿ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ` առնվազն չորս հատ

2. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` առնվազն չորս հատ

3. Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ` առնվազն չորս հատ

4. Էլեկտրասրտագրման սարք

5. Ուլտրաձայնային հետազոտության ապարատ

6. Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)

7. Արհեստական շնչառության ապարատ` առնվազն չորս հատ

8. Ինֆուզամատ

9. Դեղերի պահարան

(85.2 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

 85.3. ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

2. Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին

3. Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր

4. Բաժանմունքի քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողության հնարավորությամբ

5. Չափումների և միջամտությունների (մանիպուլյացիոն) սենյակ

6. Ինֆոզամատ` ամեն սենյակին երեքական հաշվարկով

7. Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին 

8. Աթոռներ

9. Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին

10. Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կաթետերիզացիոն լաբորատորիա

 

1. Բժիշկ ինտերվենցիոն սրտաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ առնվազն երեք բուժքույր

3. Կրտսեր բուժաշխատող` առնվազն երեք

4. Տեխնիկ` առնվազն երեք

 

Հետինտերվենցիոն սենյակ

 

1. Բուժքույրեր` երեք հերթափոխով, առնվազն վեց աշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

2. Կրտսեր բուժաշխատող` երեք հերթափոխով, առնվազն երեք աշխատող

(85.3 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր` իրենց համապատասխան բռնիչներով

2. Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան և այլն)     

3. Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-համապատասխան հավաքածու

4. Հատուկ կատետրներ` ներանոթային միջամտությունների համար

5. Վիրահատարանի միկրոսկոպ` Cells, Karl Sհtorz և այլն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Նյարդավիրաբույժ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական` անոթանյարդավիրաբուժական վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(86-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86.1. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգեն ապարատ` անգիոգրաֆ

2. Մեծ կոմպյուտերային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆ` կոմպյուտերային շերտավոր նկարահանում կատարելու, գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու համար

3. Կոնտրաստային նյութերի տեսականի` գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում (վերապատրաստված ուղեղի անոթների կոնտրաստային անոթագիրը կատարելու և եզրակացությունը գրելու համար)

2. Ռենտգեն տեխնիկ` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(86.1 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86.2. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅԱՐԴԱՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական` նեյրոռեանիմացիոն վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` նեյրոռեանիմացիոն վերապատրաստմամբ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնի նյարդավերակենդանացման հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի պալատներում աշխատելու համար

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(86.2 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

86.3. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատարան

2. Վիրակապարան

3. Սենյակ` հիվանդի զննման համար

4. Բաժանմունքի հիվանդասենյակներ

5. Հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի սենյակներ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնում

6. Կաբինետ` ռենտգեն - անգիոգրաֆի համար

7. Կաբինետ` մեծ համակարգչային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆի համար

8. Կաբինետ` բժիշկ-ռադիոլոգի համար

9. Կաբինետ` ռենտգեն-տեխնիկի համար

 

Հաշվի առնելով անոթանյարդավիրաբուժական ծառայության նեղ մասնագիտական առանձնահատկությունները և դրան հարակից ռադիոլոգիական և նեյրոռեանիմացիոն ծառայությունների պարտադիր առկայությունը` անոթանյարդավիրաբուժական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կարող են իրականացվել նյութատեխնիկական և կադրային համապատասխան բազա ունեցող բժշկական կենտրոններում:

(86.3 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

87. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկի սեղան

2. Բուժքրոջ սեղան

3. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և այցելուների համար

4. Պահարան` փաստաթղթերի համար

5. Պահարան` արտահագուստի համար

6. Համակարգիչ

7. Հեռախոս

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(87-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)
 

88. ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ-ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգչային տոմոգրաֆ` սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածքով

2. Երևակման սենյակ

3. Իզոտոպների պահեստարան

4. Անձնակազմի սենյակ

5. Սանմշակման սենյակ

6. Միջամտությունների սենյակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում` առնվազն երկու

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Տեխնիկ-ինժեներ` բժշկական սարքավորումների սպասարկման համար

(88-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

89. ՄԱԳՆԻՍԱՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ` սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածքով

2. Երևակման սենյակ

3. Իզոտոպների պահեստարան

4. Անձնակազմի սենյակ

5. Սանմշակման սենյակ

6. Միջամտությունների սենյակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում` առնվազն երկու

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

4. Ինժեներ-տեխնիկ` բժշկական սարքավորումների սպասարկման համար

(89-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

90. ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԿ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մամոգրաֆ` սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածքով

2. Երևակման սենյակ

3. Անձնակազմի սենյակ

4. Իզոտոպների պահեստարան

5. Սանմշակման սենյակ

6. Միջամտությունների սենյակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում` առնվազն երկու

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ` առնվազն երկու

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(90-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

91. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լուսային մանրադիտակ` բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար

2. Միկրոտոմ` կտրվածքների պատրաստման համար

3. Ռոտացիոն միկրոտոմ

4. Կրիոտոմ կտրվածքների պատրաստման համար

5. Կրիոստատ

6. Միկրոցենտրիֆուգա ( 15-20գ)

7. Շեյկեր

8. Ինկուբատոր տերմաստատ ( 37´+/-1´C)

9. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

10. Ջրի թորման սարք

11. Դեիոնիզացիոն սարք

12. Սառնարան

13. Օդաքաշիչ պահարան

14. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն, ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոց և այլն)

15. Թերմոստատ-60

16. Հյուսվածքների մշակման ավտոմատ սարքավորում

17. Հյուսվածքների պարաֆինային ընկղման սարքավորում

18. Միկրոպրեպարատների ներկման ավտոմատ սարքավորում

19. Բինօկուլյար լուսային մանրադիտակ

20. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Հանդերձապահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

 2. Միջին բուժաշխատող

 3. Կրտսեր բուժաշխատող

(91-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, 10.02.11 N 99-Ն)

 

92. ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ավտոկլավ

2. Ստերիլիզատոր (2500C)

3. Ինկուբատոր թերմոստատ (370 +/-10)

4. Ինկուբատոր թերմոստատ (700 C)

5. Մանրադիտակ (բինօկուլյար)

6. Մանրէազերծող լամպ

7. Ջրի թորման սարք

8. Սառնարան

9. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող`

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(92-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

93. ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Խրոմատոմասս սպեկտրոմետր

2. Գազահեղուկային խրոմատոգրաֆ

3. Բարձր էֆեկտիվության հեղուկ խրոմատոգրաֆ

4. Կլինիկակենսաքիմիական լաբորատորիային անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծախսվող նյութեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կլինիկական քիմիայի բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

3. Միջին բուժաշխատող

4. Կրտսեր բուժաշխատող

(93-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

94. ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բինօկուլյար մանրադիտակ` լրացուցիչ էլեկտրական լուսավորությամբ

2. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր

3. Մակաբուծական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ, տրիխինելոսկոպ և այլն)

4. Մանրէազերծող լամպ

5. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

6. Դեիոնիզացնող սարք

7. Սառնարան

8. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Մակաբուծական լաբորատորիան պետք է ունենա մանրադիտարկման բոքս, իմունոլոգիական ախտորոշման բոքս, ջուր և կոյուղի` յուրաքանչյուր բոքսում, բոքսերի կահույքի տիպը լաբորատոր ծածկույթով, հատակի ծածկույթը կերամիկական սալիկներով, բնական լուսավորություն, օդափոխություն:

(94-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

95. ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տրինօկուլյար ֆլյուորեսցենտային մանրադիտակ

2. Ցիտոֆլորիմետր (հոսքային)

3. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր

4. Ավտոմատ պիպետկաներ (կոմպլեկտ)

5. Ջրի թորման սարք

6. Դեիոնիզացնող սարք

7. Սառնարան

8. Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն, ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոց և այլն)

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(95-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

96. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
(96-րդ կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

 96.1. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ. սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման,

դ. արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով

2. Էլեկտրասրտագրման սարք

3. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ`

ա. պուլսօքսիմետրեր,

բ. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին),

գ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

4. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

5. Ջերմաչափեր

6. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

7. Գլյուկոմետր

8. Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար

9. Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն

անհրաժեշտ միջոցներ

ա. քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու,

բ. կոկորդային դիմակների հավաքածու,

գ. ներշնչափողային փողերի հավաքածու,

դ. համակցված փողեր,

ե. շնչական դիմակների հավաքածու,

զ. լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ

է. թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար,

ը. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով,

թ. արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ,

ժ. արտածծման սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով

10. Պարանոցի անշարժացման օձիքներ

11. Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ

12. Հոսանքի աղբյուր

13. Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` նարկոտիկ ցավազրկողներ, ատրոպին, կենտրոնական միոռելաքսանտներ, միոռելաքսանտներ, անոթալայնիչներ, ինսուլին, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, հորմոնալ պրեպերատներ, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ, երակային ձգալարան, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ այլն

14. Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ

ա. ն/ե ներմուծման համակարգեր,

բ. ն/ե կաթետերներ,

գ. կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ),

դ. կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ)

ե. գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ

15. Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

16. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

17. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

18. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

19. Մեխանիկական արտածծիչ

20. Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով

21. Փողրակների հավաքածու` շարժական արհեստական շնչառության սարքը թթվածնի բալոնին միացման համար

22. Թթվածնի խոնավացուցիչներ

 

Արտագնա բրիգադի տրանսպորտային միջոցը (ավտոմեքենա, ուղղաթիռ, ինքնաթիռ) պետք է ապահովված լինի էլեկտրացանցով, հիվանդի ֆիքսման հարմարանք ունեցող տրանսպորտային սայլակով, կապի միջոցներով, իսկ ավտոմեքենան` նաև լուսա- և ձայնաազդանշանային համակարգերով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

(96.1 կետը խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

96.2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր`

ա. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության,

բ. սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության,

գ. շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման

2. Էլեկտրասրտագրման սարք

3. Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ`

ա. պուլսօքսիմետրեր

բ. պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին)

գ. էլեկտրակարդիոմոնիթորներ

Մոնիթորները պետք է ապահովված լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով

4. Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ

5. Ջերմաչափ

6. Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ

7. Գլյուկոմետր

8. Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար

9. Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն

անհրաժեշտ միջոցներ՝

ա. քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու,

բ. կոկորդային դիմակների հավաքածու,

գ. ներշնչափողային փողերի հավաքածու,

դ. համակցված փողեր,

ե. շնչական դիմակների հավաքածու,

զ. լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ,

է. թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար,

ը. Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով,

թ. արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ,

ժ. արտածծման էլեկտրական սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով

10. Պարանոցի անշարժացման օձիքներ

11. Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ

12. Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր` զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական արակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ և այլն

13. Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ

ա. ն/ե ներմուծման համակարգեր,

բ. ն/ե կաթետերներ,

գ. կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ),

դ. կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ)

ե. գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ

14. Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր

15. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր

16. Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)

17. Թթվածնի խոնավացուցիչներ

18. Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ և այլն

19. Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ

20. Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

3. Կրտսեր բուժաշխատող

Մանկական շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությանն անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների համար անհրաժեշտ են նշված բոլոր սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները, ինչպես նաև`

ա. արհեստական շնչառության սարք, որը կիրառելի է կրծքի հասակից սկսած

բ. մանկական հասակի համար անհրաժեշտ ջերմիջեցնող դեղամիջոցներ:

(96.2 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն, խմբ. 10.02.11 N 99-Ն)

 

96.3. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական թթվածնի ստացիոնար բալոն

2. Թթվածնի ծավալաչափ

3. Թթվածնի խոնավացուցիչ

4. Նորածնային ամբուի պարկ` դիմակներով

5. Տրանսպորտային արհեստական շնչառության սարք

6. Տրանսպորտային կյուվեզ

7. Տրանսպորտային մոնիթոր

8. Լարինգոսկոպ

9. Արտածծիչ սարք

10. Գլյուկոմետր

11. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

12. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

13. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

14. Վիրակապական հավաքածու

15. Ինֆուզիոն պոմպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ

(96.3 կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

97. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Համակարգիչ

2. Պահարան` արտահագուստի համար

3. Աշխատանքային սեղան

4. Աթոռներ` աշխատողների և այցելուների համար 

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

(97-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

98. ԴԱՏԱՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ` առնվազն երկուսը

2. Տոնոմետր` առնվազն երկուսը

3. Ֆոնենդոսկոպ` առնվազն երկուսը

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովների մասնագիտական գործունեության պարտադիր պայմաններից է այդ հանձնաժողովների քանակական կազմը` վեց բժիշկ-հոգեբույժ, որոնցից մեկը` հանձնաժողովի նախագահ, մեկը` բաժնի վարիչ-բժիշկ զեկուցող, չորսը` հանձնաժողովի անդամ:

(98-րդ կետը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

99. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

(99-րդ կետը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն) 

 

99.1. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ (ԿԵՆՏՐՈՆԻ) ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք

2. Հակացավային ուլտրաձայնային սարք

3. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

4. Էռ իքս (R-x) թափանցիկ ֆունկցիոնալ մահճակալ

5. Մոնիտորներ (ԵՍՋ (ECG), ՆԻԲՊ (NIBP), Սաթ O2 (Sat O2)

6. Էլեկտրական ներարկիչներ

7. Էլեկտրական ինֆուզիոն ներմղիչներ

8. Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթման սարք

9. Թթվածնի խթանիչներ

10. Թթվածնի ապահովման շարժական սարք

11. Թթվածնի կենտրոնացված մատակարարման համակարգ

12. Տոնոմետրեր

13. Ֆոնենդոսկոպեր

14. Ջերմաչափեր

15. Հարմահճակալային սեղանիկներ` համապատասխան մահճակալների թվին

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Հանդերձապահարաններ

19. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

20. Աթոռներ

21. Ֆունկցիոնալ բազմոցներ

22. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական վերապատրաստման և մասնագիտացված կենտրոններում պալիատիվ օգնության վերաբերյալ քառամսյա պրակտիկայի առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

- 99.1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված սարքավորումները սահմանված են յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով 1 սարք, իսկ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 10-րդ ենթակետերում սահմանված սարքավորումները` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով 2-ական սարք:

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն 10 մահճակալի հաշվով

- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնները սահմանվում են շուրջօրյա հերթապահության համար` 6 պաշտոն` 10 մահճակալի հաշվով

- Այլ պաշտոններ (ուռուցքաբան, նևրոպաթոլոգ, էնդոկրինոլոգ, դիետոլոգ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ռեհաբիլիթոլոգ, մերսող): Նշված աշխատողները կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով:

(99.1 կետը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն) 

 

99.2. ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՄՈԲԻԼ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

2. Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Վիրակապային հավաքածու

5. Ծալովի տրանսպորտային սայլակ

6. Շարժական էլեկտրածծիչ

7. Թթվածնային շարժական սարք

8. Մոնիտոր (ԵՍՋ (ECG), ՆԻԲՊ (NIBP), Սաթ O2 (Sat O2)

9. Էլեկտրական ներարկիչներ

10. Էլեկտրական ինֆուզիոն ներմղիչներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ` հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական վերապատրաստման և մասնագիտացված կենտրոններում պալիատիվ օգնության վերաբերյալ քառամսյա պրակտիկայի առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

- Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 3 պաշտոն սպասարկվող տարածքի 100 000 բնակչի հաշվով

- Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնները սահմանվում են` 12 պաշտոն սպասարկվող տարածքի 100 000 բնակչի հաշվով

- Այլ պաշտոններ (ուռուցքաբան, նևրոպաթոլոգ, էնդոկրինոլոգ, դիետոլոգ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ռեհաբիլիթոլոգ, մերսող)` 6 պաշտոն սպասարկվող տարածքի 100 000 բնակչի հաշվով:

(99.2 կետը լրաց. 24.02.11 N 175-Ն) 

 

N 2 հավելվածի պարզաբանում

 

Հիվանդանոցներ

 

Հիվանդանոցներում իրականացվում է բժշկական օգնություն մասնագիտական բաժանմունքներում և բաժիններում` շուրջօրյա կամ ցերեկային ստացիոնար պայմաններում:

Հիվանդանոցի կազմում անպայման պետք է լինի մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ, լաբորատոր-դիագնոստիկ, ֆունկցիոնալ, ախտահանման բաժիններ, ընդունարան, ներհիվանդանոցային դեղատուն և օժանդակ ծառայություններ:

Հիվանդանոցային բաժանմունքում պետք է լինի 30-ից ավել մահճակալ (բացառությամբ 14.1, 19, 37 կետերով սահմանված բաժանմունքների, ինչպես նաև մարզային հիվանդանոցների բաժանմունքների, որտեղ 30 մահճակալից պակաս կարող են լինել):

 Եթե մահճակալների թիվը 30-ից ցածր է, ապա այդ դեպքում այն ծավալվում է ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքի կազմում:

Հիվանդանոցում բոլոր բաժանմունքներում պետք է կազմակերպել շուրջօրյա հերթապահություն համապատասխան մասնագետների կողմից:

Վիրաբուժական բաժանմունքները պետք է ունենան վիրահատարան, մաքուր և թարախային վիրակապարաններ, միջամտությունների սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր: Հիվանդանոցային վիրաբուժական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունները պետք է իրականացնեն նաև անեսթեզիոլոգիական և վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ:

Թերապևտիկ բաժանմունքները պետք է ունենան մանիպուլիացիոն սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4, 50, 74.1, 76 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են մարզային հիվանդանոցներում:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4 կետերով և նեղ մասնագիտական բաժանմունքների համար սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

Եթե հիվանդանոցում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներ ու պայմաններ: Այդ դեպքում այն կոչվում է կլինիկական հիվանդանոց:

Եթե հիվանդանոցին կից գործում է պոլիկլինիկա, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական միավորում:

Եթե բժշկական հաստատությունը ունի նեղ մասնագիտական ուղղվածություն և այնտեղ գտնվում են տվյալ մասնագիտության գծով ավելի բարձրորակ գիտական, դիագնոստիկ և բուժական բաժանմունքներ, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական կենտրոն:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (հիվանդության պատմությունների միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի վիճակագրական հաշվետվություն:

Հիվանդանոցների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Յուրաքանչյուր մասնագիտական բաժանմունքի ղեկավարումը իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում:

Հիվանդանոցների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Հիվանդանոցների ընդհանուր միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է գլխավոր բուժքրոջ կողմից, իսկ առանձին մասնագիտական բաժանմունքներում` բաժանմունքի ավագ բուժքրոջ կողմից:

10, 34.1, 34.4, 42, 43, 45 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (սիրտ-անոթային, աղեստամոքսային, նյարդաբանական) ուղղվածություն ունեցող առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր, իսկ մանկական առողջարաններում նաև 55, 61 կետերը:

Ծննդատուն (մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բաժանմունք հիվանդանոցի կազմում) - առողջապահական հաստատություն է, որտեղ իրականացվում է մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բուժօգնություն` շուրջօրյա ստացիոնար պայմաններում:

Ծննդատան կազմում պետք է լինի մանկաբարձական բաժանմունք (ներառյալ հղիների ախտաբանություն), գինեկոլոգիական բաժանմունք, ընդունարաններ, լաբորատոր-դիագնոստիկ և ֆունկցիոնալ ախտորոշման ծառայություն:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները պարտադիր են մարզային և քաղաքային ծննդատների համար:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2, 76.4, 77, 50.1 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները, ինչպես նաև պերինատալ ախտորոշման և պտղի ներարգանդային վիճակի գնահատման և շտկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների առկայությունը պարտադիր են երրորդ մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատությունների համար (գիտահետազոտական կենտրոններ, համալսարանական կլինիկաներ):

●  Բժշկական հիմնական սարքավորումների շահագործման առավելագույն ժամկետը, որը չի կարող պակաս լինել արտադրող կազմակերպության կողմից տրված երաշխիքային ժամկետից, սահմանում է առողջապահության ոլորտի պետական լիազոր մարմինը:

(Պարզաբանումը լրաց. 23.07.09 N 856-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան