Համարը 
N 141-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.03.11/13(953).1 Հոդ.170.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.02.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.02.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.03.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
09.11.2013

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 փետրվարի 2013 թվականի N 141-Ն

 

ՄԻ ՇԱՐՔ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության զբաղմունքների դասակարգիչը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) աշխատողների մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և պաշտոնների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) անհատական սպառումն ըստ նպատակների դասակարգիչը` համաձայն N 5 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2012 թվականի մարտի 24-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. փետրվարի 25

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

փետրվարի 7-ի N 141-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

Մաս 1 Դասակարգիչ

 

Մաս 2 Պարզաբանումներ

 

Մաս 3 Այբբենական առարկայացանկ

 

Մաս 4 Անցումային աղյուսակ 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

փետրվարի 7-ի N 141-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

փետրվարի 7-ի N 141-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԴ - 2009

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՄԱՍ 1. ՆԱԽԱԲԱՆ

 

ՄԱՍ 2. ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԵՆԹԱԽՄԲԵՐ, ՓՈՔՐ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԽՄԲԵՐ

 

ՄԱՍ 3. ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ` ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ, ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ, ՓՈՔՐ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԽՄԲԵՐԻ

 

ՄԱՍ 4. ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍՏՈՐԻՆ ԽՄԲԵՐԻ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

փետրվարի 7-ի N 141-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՀԴ-2011

 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

ՄԱՍ 1. ՆԱԽԱԲԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

ՄԱՍ 2. ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

փետրվարի 7-ի N 141-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՒՄ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան