«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1276) 9 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0200/01/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0016/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0105/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0146/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0224/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0195/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0038/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0130/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0192/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0337/06/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0034/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0094/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-04/15 մասին

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-06/15 մասին

 

N 1(1276).1 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Աղասի Տեր-Եսայանի և Նշան Իսպիրյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի և 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1334 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1379-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի «Ուսումնամեթոդական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1853-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1380-Ն որոշումը

 

«Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Նուբարաշենի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու, «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» և «Ապարանի ռազմամարզական վարժարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Նուբարաշենի մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գույք ամրացնելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» պետական հիմնարկի կողմից «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ավագ դպրոցի կրթական ծրագիրն իրականացվելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1381-Ն որոշումը

 

N 2(1277) 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 D վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-268-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր. երկրորդ փուլ (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-269-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման քաղաքականության չորրորդ վարկ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-270-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

N 2(1277).1 16 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշումը

 

N 3(1278) 18 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայություն հիմնադրելու, ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի N 431-Ն և 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1384-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1385-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1387-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

N 4(1279) 20 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության միջև՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման, ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակը հայտնաբերելու և գնահատելու ոլորտում փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 14 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-2-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1391-Ն որոշումը

 

«Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն», «Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» և «Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 10-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 13-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 14-Ն որոշումը

 

N 5(1280) 25 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գնումների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման միջոցների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սպառողական կոոպերացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի միջև համաֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-9-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-10-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-11-Ն հրամանագիրը

 

N 6(1281) 26 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև սահմանային ներկայացուցիչների՝ սահմանային կոմիսարների գործունեության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-13-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 19-ի N 211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 18-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեսկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 30-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 35-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշման

 

 

N 6(1281).1 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի համայնքի «Մ. Արամյանցի տուն (ամառանոց)» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1393-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 17-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 711-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 19-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 20-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 28-Ն որոշումը

 

N 7(1282) 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Երևանում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1335 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1336 որոշումը

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիոն գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1337 որոշումը

 

«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված` Արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1338 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնում» թիվ TFՕA3852 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-240-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 36-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 38-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 39-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 40-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 41-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2017 թվականի N 50-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 300-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 27 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

N 8(1283) 03 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված «Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի» թիվ 4 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-242-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու (փոխանակելու) համար դիմող անձի բնակվելու (գտնվելու) վայրում լուսանկարահանում իրականացնելու և մատնադրոշմները վերցնելու դեպքերն ու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 54-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 55-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1282-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 56-Ն որոշումը

 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում հասարակության և ետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 63-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 64-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 31 հունվարի 2017 թվականի N 71-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մարտի 20-ի N 233-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 փետրվարի 2017 թվականի N 78-Ն որոշումը

 

N 9(1284) 08 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 258-րդ, 260-րդ, 262-րդ, 266-րդ և 267-րդ հոդվածների, «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1339 որոշումը

 

«Անաիդա Աղաջանյանի, Վլադիմիր Աղաջանյանի, Արմեն Աղաջանյանի և Արմինե Աղաջանյանի դիմումի հիման վրա` «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 31 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1340 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Դ. Տոնոյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-246-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 հունվարի 2017 թվականի ՆԿ-15-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1585-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 61-Ն որոշումը

 

«Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 68-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 69-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 70-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 86-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 87-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 88-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 89-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աիդա Դավթյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-1-Ո-1 որոշումը

 

N 10(1285) 15 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1341 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին Դուբայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1342 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1343 որոշումը

 

«Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1344 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների՝ առանց մուտքի արտոնագրերի փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագրում հայտագրերի փոխանակման ձևով փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-247-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազգային դեղամատյանը հրապարակելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 83-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 1-ի N 924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 94-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու, մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու և նշված համակարգը բժշկական օգնություն ու սպասարկում և դեղատնային գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտներում ներդնելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 95-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 97-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 98-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 99-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 100-Ն որոշումը

 

«Կանոնադրական կապիտալում հիսուն տոկոսից պակաս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր (բաժնեմաս) ունեցող առևտրային կազմակերպությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) ամբողջությամբ կամ մասնակի մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 5-ի N 499 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 101-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 805-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 102-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 103-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական ավիացիայի օդանավակայանների գործելու և ՀՀ պետական մարմինների հետ փոխհամագործակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գործարարի օրը նշելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 111-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2017 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 115-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 փետրվարի 2017 թվականի N 109-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 փետրվարի 2017 թվականի N 117-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշման

 

N 11(1286) 16 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 118-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 120-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի N 783-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 121-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման, արդիականացված հանրային հավաստագրերի ենթակառուցվածքի ավտոմատացված համակարգի ներդրման, սպասարկման և փոխանցման նպատակով կոնցեսիայի պայմանագիր կնքելու իրավունք շնորհելու համար մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու և մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 123-Ն որոշումը

 

«Երևանի ավագանու հերթական ընտրություն նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 124-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 փետրվարի 2017 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

Վրիպակ

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքի

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշման