«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1276) 9 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0200/01/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0016/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0105/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0146/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0224/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0195/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0038/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0130/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0192/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0337/06/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0034/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0094/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-04/15 մասին

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-06/15 մասին

 

N 1(1276).1 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Աղասի Տեր-Եսայանի և Նշան Իսպիրյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի և 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1334 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1379-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի «Ուսումնամեթոդական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1853-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1380-Ն որոշումը

 

«Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Նուբարաշենի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու, «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» և «Ապարանի ռազմամարզական վարժարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Նուբարաշենի մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գույք ամրացնելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» պետական հիմնարկի կողմից «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ավագ դպրոցի կրթական ծրագիրն իրականացվելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1381-Ն որոշումը

 

N 2(1277) 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 D վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-268-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր. երկրորդ փուլ (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-269-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման քաղաքականության չորրորդ վարկ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-270-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

N 2(1277).1 16 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշումը

 

N 3(1278) 18 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայություն հիմնադրելու, ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի N 431-Ն և 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1384-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1385-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1387-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

N 4(1279) 20 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության միջև՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման, ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակը հայտնաբերելու և գնահատելու ոլորտում փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 14 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-2-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1391-Ն որոշումը

 

«Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն», «Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» և «Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 10-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 13-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 14-Ն որոշումը

 

N 5(1280) 25 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գնումների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման միջոցների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սպառողական կոոպերացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի միջև համաֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-9-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-10-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-11-Ն հրամանագիրը

 

N 6(1281) 26 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև սահմանային ներկայացուցիչների՝ սահմանային կոմիսարների գործունեության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-13-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 19-ի N 211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 18-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեսկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 30-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 35-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշման

 

 

N 6(1281).1 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի համայնքի «Մ. Արամյանցի տուն (ամառանոց)» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1393-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 17-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 711-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 19-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 20-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 28-Ն որոշումը

 

N 7(1282) 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Երևանում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1335 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1336 որոշումը

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիոն գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1337 որոշումը

 

«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված` Արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1338 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնում» թիվ TFՕA3852 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-240-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 36-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 38-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 39-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 40-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 41-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2017 թվականի N 50-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 300-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 27 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

N 8(1283) 03 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված «Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի» թիվ 4 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-242-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու (փոխանակելու) համար դիմող անձի բնակվելու (գտնվելու) վայրում լուսանկարահանում իրականացնելու և մատնադրոշմները վերցնելու դեպքերն ու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 54-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 55-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1282-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 56-Ն որոշումը

 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում հասարակության և ետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 63-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 64-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 31 հունվարի 2017 թվականի N 71-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մարտի 20-ի N 233-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 փետրվարի 2017 թվականի N 78-Ն որոշումը

 

N 9(1284) 08 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 258-րդ, 260-րդ, 262-րդ, 266-րդ և 267-րդ հոդվածների, «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1339 որոշումը

 

«Անաիդա Աղաջանյանի, Վլադիմիր Աղաջանյանի, Արմեն Աղաջանյանի և Արմինե Աղաջանյանի դիմումի հիման վրա` «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 31 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1340 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Դ. Տոնոյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-246-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 հունվարի 2017 թվականի ՆԿ-15-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1585-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 61-Ն որոշումը

 

«Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 68-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 69-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 70-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 86-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 87-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 88-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 89-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աիդա Դավթյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-1-Ո-1 որոշումը

 

N 10(1285) 15 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1341 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին Դուբայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1342 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1343 որոշումը

 

«Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1344 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների՝ առանց մուտքի արտոնագրերի փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագրում հայտագրերի փոխանակման ձևով փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-247-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազգային դեղամատյանը հրապարակելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 83-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 1-ի N 924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 94-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու, մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու և նշված համակարգը բժշկական օգնություն ու սպասարկում և դեղատնային գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտներում ներդնելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 95-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 97-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 98-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 99-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 100-Ն որոշումը

 

«Կանոնադրական կապիտալում հիսուն տոկոսից պակաս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր (բաժնեմաս) ունեցող առևտրային կազմակերպությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) ամբողջությամբ կամ մասնակի մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 5-ի N 499 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 101-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 805-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 102-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 103-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական ավիացիայի օդանավակայանների գործելու և ՀՀ պետական մարմինների հետ փոխհամագործակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գործարարի օրը նշելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 111-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2017 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 115-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 փետրվարի 2017 թվականի N 109-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 փետրվարի 2017 թվականի N 117-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշման

 

N 11(1286) 16 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 118-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 120-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի N 783-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 121-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման, արդիականացված հանրային հավաստագրերի ենթակառուցվածքի ավտոմատացված համակարգի ներդրման, սպասարկման և փոխանցման նպատակով կոնցեսիայի պայմանագիր կնքելու իրավունք շնորհելու համար մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու և մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 123-Ն որոշումը

 

«Երևանի ավագանու հերթական ընտրություն նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 124-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 փետրվարի 2017 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

Վրիպակ

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքի

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշման

 

N 12(1287) 22 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«1925 թվականի հունիսի 17-ին Ժնևում ստորագրված` Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1345 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 15-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1346 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված` «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1347 որոշումը

 

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի, 66-րդ հոդվածի, 426.2-րդ և 426.3-րդ հոդվածների, 49-րդ գլխի նորմերի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի, 84-րդ հոդվածի, «Պատժից ազատելը» վերտառությամբ 12-րդ գլխի նորմերի, «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (2016 թվականի մայիսի 16-ի ՀՕ-83-Ն)` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1348 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 11 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-258-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 11 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-259-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 6 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-271-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-272-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ինտեգրված արժութային շուկայի կազմակերպման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (կից վերապահումով) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-273-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-274-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին (հատուկ գործառնություններ)» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-275-Ն որոշումը

 

«Փարիզյան համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-276-Ն որոշումը

 

«Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-277-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովի միջև Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի համար միջազգային մշտադիտարկման կառույցներին առնչվող աշխատանքների՝ ներառյալ հետվկայագրման աշխատանքների իրականացման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-278-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև հարկային հարցերում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-279-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի ձևավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-280-Ն որոշումը

 

«Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման մասին» Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-281-Ն որոշումը

 

«Զինվորական և այլ կազմավորումների, դրանց շարժական գույքի, ինչպես նաև ռազմական նշանակության արտադրանքի փոխադրումների ոլորտում Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-282-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0225/02/09 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0515/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0948/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1618/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0570/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/1788/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0201/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0137/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0368/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0299/02/13 մասին

 

N 13(1288) 22 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 702-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 127-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 767 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 128-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 2-ի N 726-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 130-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 131-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 149-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 151-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 153-Ն որոշումը

 

N 13(1288).1 24 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաuտատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 122-Ն որոշումը

 

N 14(1289) 01 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված «Աջակցություն Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումներին. ծառայությունների մատուցման բարելավում՝ ավելի արդյունավետ և պատասխանատու հանրային կառավարման միջոցով» ԵՄ բյուջետային աջակցության ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-266-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1795-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1397-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի N 825-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 133-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 484-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 134-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1095-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

«Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 136-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 138-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 139-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 140-Ն որոշումը

 

«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակը` ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1365-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 141-Ն որոշումը

 

«Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժական դրոշմման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 666-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 142-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 154-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 157-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 158-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 159-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 645-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 160-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 161-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 162-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 163-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 164-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 165-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1420-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 166-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 167-Ն որոշումը

 

N 14(1289).1 01 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2150/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1025/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1154/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1320/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5370/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/2083/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/1590/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/2015/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ2/0078/04/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0174/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ/0045/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0643/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0781/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0169/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/2051/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0380/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ2/0189/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ3/0139/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ 2-885, 3-203(ՎԴ) մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4545/05/08 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0702/05/11 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7029/05/11 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3342/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/9692/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10555/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10561/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/11054/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0462/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1761/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3314/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4109/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5084/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6495/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0475/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0811/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1769/05/15 մասին

 

N 15(1290) 09 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի օգոստոսի 12-ին Բրազիլիայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1349 որոշումը

 

«1990 թվականի հունիսի 26-ին Ստամբուլում ստորագրված՝ Ժամանակավոր ներմուծման մասին կոնվենցիայում (կից հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1350 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1351 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջև շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1352 որոշումը

 

«2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև` Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1353 որոշումը

 

«Աշոտ Քոչարյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 193-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1354 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 177-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 178-Ն որոշումը

 

«Հղիության արհեստական ընդհատման կարգն ու պայմանները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1116-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 180-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կամավորներին ներկայացվող չափանիշները և նրանց ներգրավման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 189-Ն որոշումը

 

«Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տվյալների բազաներում մշակվող անձնական տվյալներն էլեկտրոնային եղանակով փոխանցելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում մի մաքսային մարմնից մյուս մաքսային մարմին իրականացվող տարանցման առանձնահատկությունները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1930-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 194-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1127-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 195-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 196-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 197-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 684-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 198-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 199-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 200-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 201-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 25-ի N 372-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 202-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1646-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 203-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 2388-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 204-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 193 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 205-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու, ինչպես նաև գույք նվիրաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 207-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 211-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2017 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 3 մարտի 2017 թվականի N 212-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 149-Ն որոշման

 

N 15(1290).1 15 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2, Բաբաջանյան-Տիչինա ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 206-Ն որոշումը

 

N 16(1291) 15 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Աստանայում ստորագրված` Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1355 որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 141րդ հոդվածի 5րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1356 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լևոն Սուրենի Յոլյանին ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-022-Ա որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-283-Ն որոշումը

 

«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների միջգրադարանային բաժանորդագրության համակարգի ստեղծման մասին» 1999 թվականի հունվարի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-284-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-285-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիոն գործընկերության վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-286-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 1 մարտի 2017 թվականի ԱԺՈ-287-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 1 մարտի 2017 թվականի ԱԺՈ-288-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 212-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 213-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 214-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 215-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գարնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, սիսեռի, գարնանացան գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման 2017 թվականի ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը թույլատրելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 216-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 217-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 218-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 219-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 220-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 221-Ն որոշումը

 

«Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու դեպքում անձի համար գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 223-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 224-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1267-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 227-Ն որոշումը

 

N 17(1292) 22 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 14 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Կարեն Մկրտչյանի և Նարինե Ավետիսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1357 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքում և հարակից տարածքներում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի նախագծերը ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ներկայացնելու, հավանության արժանացնելու և ծրագրերի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 222-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 226-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների գոյացման և ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 238-Ն որոշումը

 

«Ապաստանի ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացուցիչ նշանակելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

«Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 240-Ն որոշումը

 

«Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 241-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 242-Ն որոշումը

 

«Տարածք վարձակալելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 244-Ն որոշումը

 

«Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 245-Ն որոշումը

 

«Սելեկցիոն նվաճման արտոնագրի և հեղինակային վկայագրի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 247-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 248-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 249-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն և 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 73-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 250-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 251-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 372-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 252-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 702-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 253-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների շրջանակը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 254-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 255-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 256-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 268-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 257-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 258-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2302-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 259-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 260-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 261-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 մարտի 2017 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 16 մարտի 2017 թվականի N 264-Ն որոշումը

 

N 18(1293) 23 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 270-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության որակի հսկողության ազգային ծրագիրը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 274-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 275-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 276-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 277-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 9-ի N 99-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 278-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթաց կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 279-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 24 մարտի 2017 թվականի N 290-Ն որոշումը.

 

N 19(1294) 29 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային և պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործատուների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1358 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-289-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի ՆՀ-155-Ն հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-291-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի ՆԿ-113-Ն կարգադրության մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 մարտի 2017 թվականի ՆԿ-54-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 280-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 281-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 284-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1571-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 285-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 286-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 289-Ն որոշումը

«Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1161-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 290-Ն որոշումը

 

N 20(12954) 05 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասի 2-րդ կետի, 414.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի և 426.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1359 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Վարկային համաձայնագրերում (հատուկ գործառնություններ) և ֆինանսավորման համաձայնագրերում (հատուկ գործառնություններ) փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-303-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-306-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-308-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 292-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 293-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 294-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 295-Ն որոշումը

 

«Տոտալիզատորի, անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնում հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 296-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 298-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 300-Ն որոշումը

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 303-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 304-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 27 մարտի 2017 թվականի N 301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 16 մարտի 2017 թվականի N 264-Ն որոշման

 

N 21(1295) 05 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 306-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 307-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 308-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 309-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 310-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2017 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 312-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 313-Ն որոշումը

 

«Բանվոր և կոլտնտեսական» հուշարձանը տեղափոխելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 314-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 315-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 316-Ն որոշումը

 

N 22(1296) 12 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF0A0418 դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-312-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների արդյունավետության բարելավման շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 8 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-313-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 9 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-314-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 331-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 332-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար հարկ վճարողների չափանիշները, և նշված գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 333-Ն որոշումը

 

«ՀՀ համայնքների (Երևան քաղաքում՝ վարչական շրջանների) վեկտորային ֆորմատով կադաստրային քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության պարբերական թարմացման ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը և այդ պայմանագրի հիման վրա տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 336-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 337-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 338-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 339-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 340-Ն որոշումը

 

«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 342-Ն որոշումը

 

N 23(1297) 12 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 343-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնց 6 հասցե)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 344-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 345-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի, ՀՀ-ի վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու ռազմական դրության պայմաններում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, բնակչության ազդարարման և իրազեկման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 346-Ն որոշումը

 

«Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 347-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով իրավաբանական անձանց սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 348-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 349-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 350-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 351-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 470-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 352-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 353-Ն որոշումը

 

«Օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում հավատարմագրում իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 357-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն որոշումը

 

N 24(1298) 19 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի, ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ հաստատված` ՀՀ-ում անձնագրային համակարգի կանոնադրության 19-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 884-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 5-րդ կետի «թ» ենթակետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1360 որոշումը

 

«Լառա Մովսեսյանի դիմումի հիման վրա` «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «դ» մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1361 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 360-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 361-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 362-Ն որոշումը

 

«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 363-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 364-Ն որոշումը

 

«Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» ու «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2013» ու «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 365-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման, շրջանառության և մարման կարգը, ՀՀ պետական գանձապետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման և մարման կարգը, գանձապետական պահառուի գործունեության կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 381-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 382-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 ապրիլի 2017 թվականի N 367-Ն որոշումը

 

N 25(1299) 20 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 384-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 385-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 387-Ն որոշումը

 

«Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 390-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 379-Ն որոշումը

 

N 26(1300) 26 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված՝ «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիայում (կից հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորություններ` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1362 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր» թիվ TF0A4449 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-333-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 641-Ն և 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N 465-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 388-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 391-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 393-Ն որոշումը

 

«Կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվության հրապարակման և ներկայացման կարգը և հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 403-Ն որոշումը

 

«Վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 404-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Երևան քաղաքի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի և Սյունիքի մարզերի բժշկական ուսումնական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ կրթության և ուսուցման որակի բարելավման նպատակով վերապատրաստման դասընթացներ-սեմինարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 405-Ն որոշումը

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսային Օսեթիայում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 406-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 407-Ն որոշումը

 

Ուղղում

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1027-Ն որոշման