ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՕ-273-Ն (22.12.2010 թ.) օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունը «ձայների պարզ մեծամասնությամբ» բառերից հետո լրացրել է «, եթե Ընկերության կանոնադրությամբ ձայների առավել մեծ քանակ սահմանված չէ» բառերով:

 

ü 47-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում տվյալ բառակապակցությունը բացակայում է, առկա է 3-րդ պարբերությունում: Փոփոխությունը կատարվել է: