ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք
(1998 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-247)

  

1. «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-44-Ն (05.02.2009 թ.) օրենքը Օրենսգրքի երրորդ բաժնի երկրորդ ենթաբաժնի «Վարույթը քաղաքացիական դատարանում» բառերը փոխարինել է «Գործը դատաքննության նախապատրաստելու կարգը» բառերով:

 

(Հատված համապատասխան օրենքից`

  «Հոդված 6. Օրենսգրքի երրորդ բաժնի երկրորդ ենթաբաժնի «Վարույթը քաղաքացիական դատարանում» բառերը փոխարինել «Գործը դատաքննության նախապատրաստելու կարգը» բառերով:»)

 

ü Փոխարինվող համապատասխան բառերը օրենսգրքի երկրորդ բաժնի երկրորդ ենթաբաժնում են: