ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
(1998 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՕ-248)

 

«ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-270-Ն (2007 թվականի նոյեմբերի 28) օրենքը լրացրել է 12.1 բաժին:

 

ü Լրացման արդյունքում խախտվել է հոդվածների համարակալումը, 438-րդ հոդվածին հաջորդում է 426.1 հոդվածը: