Համարը 
թիվ 438-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.08.15/19(498) Հոդ.230
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.07.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 85-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

7 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11814306

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 հուլիսի 2014 թ.
ք. Երևան

թիվ 438-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 85-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9.3-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ մասերը՝

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝

1) ՀՀ տարածքում արտադրվող պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) ՀՀ տարածք ներմուծվող (բացառությամբ ԵՏՄ անդամ երկրներից ներմուծումների) պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) ԵՏՄ անդամ երկրներից ՀՀ տարածք ներմուծվող պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի։

(1-ին կետը լրաց. 31.07.15 N 529-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2013 թվականի մարտի 6-ի «Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա որոշ ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռքբերման հայտի, նախկինում ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվության ձևերը սահմանելու մասին» N 85-Ն հրամանը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ից:

 

  Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2014 թվականի հուլիսի 17-ի

N 438-Ն հրամանի

 

ՀԱՅՏ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

2. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

3. Գտնվելու վայրը (անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը)

 

4. Հաշվառման վայրի հարկային տեսչության անվանումը

 

5. Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ 

 6. Ապրանքախմբի համառոտ անվանումը

7. Ապրանքա-տեսակի անվանումը

 

8. Ենթատեսակը (նկարագիրը)  

 9. Տարողությունը (ծավալը. քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր)

10. Արտադրվող ապրանքների դրոշմավորման համար անհրաժեշտ դրոշմապիտակների քանակ  

           
           
           
           
  Ընդամենը  

Հարկ վճարողի/ղեկավարի __________________________________________________

  (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
«___» _____________ 20  թ.

 

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2014 թվականի հուլիսի 17-ի

N 438-Ն հրամանի

ՀԱՅՏ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ (բացառությամբ ԵՏՄ անդամ երկրներից ներմուծումների)
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

_______________________

(լրացվում է մաքսային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

2. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

3. Գտնվելու վայրը (անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը)

 

2. Հաշվառված մաքսատան անվանումը, թղթապանակի համարը

 

5. Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ 

 6. Ապրանքախմբի համառոտ անվանումը

7. Ապրանքա-տեսակի անվանումը

 

8. Ենթատեսակը (նկարագիրը)  

 9. Տարողությունը (ծավալը. քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր)

10. Ներմուծվող ապրանքների դրոշմավորման համար անհրաժեշտ դրոշմապիտակների քանակ  

           
           
           
           
  Ընդամենը  

Հարկ վճարողի/ղեկավարի __________________________________________________

  (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
«___» _____________ 20  թ.

 

(հավելվածը լրաց. 31.07.15 N 529-Ն)

 

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2014 թվականի հուլիսի 17-ի
N 438-Ն հրամանի

 

ՀԱՅՏ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔ ԵՏՄ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ 

Փաստաթղթի հերթական համարը
_______________________
(լրացվում է մաքսային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

2. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

3. Գտնվելու վայրը (անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը)

 

4. Հաշվառման վայրի հարկային տեսչության անվանումը

 

5. Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ 

6. Ապրանքախմբի համառոտ անվանումը

7. Ապրանքատեսակի
անվանումը

8.Ենթատեսակը
(նկարագիրը)
  

 9. Տարողությունը (ծավալը. քաշը կամ տվյալ ապրանքատեսակին բնորոշ չափման այլ միավոր)

10. Ներմուծվող ապրանքների դրոշմավորման համար անհրաժեշտ դրոշմապիտակների քանակ  

           
           
           
           
  Ընդամենը  

 

Հարկ վճարողի/ղեկավարի __________________________________________________

  (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

«___» _____________ 20___

 

(հավելվածը լրաց. 31.07.15 N 529-Ն)