Համարը 
թիվ 03-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.05.16/11(554) Հոդ.116
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.04.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.04.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 28-Ն ԵՎ 29-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 մայիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316140

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 ապրիլի 2016 թ.

թիվ 03-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 28-Ն ԵՎ 29-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով և 14-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 03-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 29-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 3-րդ կետի և հավելված 2-ի 34-րդ կետի «Ինքնարժեքի մեջ մտնող այլ ծախսեր, որոնք չեն հաշվառված վերը նշված ծախսերում (օրինակ` երաշխիքային նորոգման, սպասարկման, աշխատողների կազմակերպված հավաքագրման և այլ ծախսերը)» բառերը փոխարինել «Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսեր, որոնք չեն հաշվառված վերը նշված ծախսերում (օրինակ` երաշխիքային նորոգման, սպասարկման, աշխատողների կազմակերպված հավաքագրման և նմանատիպ ծախսերը)» բառերով:

2) Հավելված 1-ի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Սուբսիդիաներ և հարկեր` կապված ընթացիկ գործունեության հետ

Սուբսիդիաներ բյուջեից (տող40.1+տող40.2+տող40.3+տող40.4), այդ թվում`

40

   

սուբսիդիաներ, կապված աշխատանքային և բնական պաշարների օգտագործման հետ, հումք և այլն

40.1

   

գների տարբերության փոխհատուցում

40.2

   

պետական դոտացիա

40.3

   

այլ սուբսիդիաներ (բացի կապիտալ ներդրումների սուբսիդիաներից)

40.4

   

Հարկեր (բյուջե վճարման ենթակա հաշվարկված հարկերի գումարը)
(տող41.1+տող41.2+տող41.3+տող41.4+տող41.5+տող41.6+տող41.7+տող 41.8) այդ թվում՝

41

   

ավելացված արժեքի հարկ

41.1

   

ակցիզային հարկ

41.2

   

մաքսատուրք

41.3

   

հաստատագրված վճար

41.4

   

շրջանառության հարկ

41.5

   

այլ հարկեր (եկամտային հարկ, շահութահարկ և այլ հարկեր)

41.6

   

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 04-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 28-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 3-րդ կետի և հավելված 2-ի 33-րդ կետի «Ինքնարժեքի մեջ մտնող այլ ծախսեր, որոնք չեն հաշվառված վերը նշված ծախսերում (օրինակ` երաշխիքային նորոգման, սպասարկման, աշխատողների կազմակերպված հավաքագրման և այլ ծախսերը)» բառերը փոխարինել «Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսեր, որոնք չեն հաշվառված վերը նշված ծախսերում (օրինակ` երաշխիքային նորոգման, սպասարկման, աշխատողների կազմակերպված հավաքագրման և նմանատիպ ծախսերը)» բառերով:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան