Համարը 
թիվ 04-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.06.01/18(587) Հոդ.188
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2017
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.06.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2019

Ծանուցում
19.10.18 թիվ 26-Ն որոշման փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 01.01.2019 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ 1-ԷՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 27-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 մայիսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60317188

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

6 մայիսի 2017 թ.

թիվ 04-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ 1-ԷՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 27-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով, 14-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի բ) ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել` «Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումն ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև 1-ԷՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ««Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռն ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև թիվ 23-Ն (եռամսյակային, տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 27-Ն որոշումը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի
2017թ. մայիսի 6-ի
թիվ 04-Ն որոշման

 

ՁԵՎ 1-ԷՀ
(տարեկան)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ


20    թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`
մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը

Ներկայացնում է ___________________________________________________________________
(անվանումը)
Գտնվելու վայրը _________________________________________________________ |__|__|__|__|

(գործունեության վայրը)

(փոստային դասիչը)


Մարզը _____________________________________________________________________|__|__|

   (լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)


Համայնքը/Վարչական շրջանը ______________________________________________ |__|__|__|__|

  (լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)


Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________________________________|__|__|__|__|

  (լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)


 Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
   
 Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

 |__|__|__|__|__|__|__|__|

   
 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

 |__|__|__|__|__|__|__|__|

 Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________
   
 Էլեկտրոնային փոստ _____________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Քանակը, հազ. կՎտ ժամ

Սեփական կայանների կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան

01

 

Ծախսվել է էլեկտրակայանների սեփական արտադրական կարիքների համար և կորուստներ ուժային տրանսֆորմատորներում

02

 

Էլեկտրաէներգիայի առաքում կայաններից
(
տող 01 - 02)

03

 

Էլեկտրաէներգիայի կորուստներ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում (ԲԷՑ)

04

 

Էլեկտրաէներգիայի ներմուծում, ընդամենը

այդ թվում (նշել երկիրը)

05

 
     
     
     
     

Էլեկտրաէներգիայի արտահանում, ընդամենը 

այդ թվում (նշել երկիրը)

06

 
     
     
     
     

Էլեկտրաէներգիայի մուտքը ՀՀ ներքին շուկա (տող 03 – 04 + 05- 06)

07

 

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Քանակը, հազ. կՎտ ժամ

Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում (ՀԷՑ) էլեկտրական էներգիայի փաստացի կորուստները

08

 

Բաժանորդներին էլեկտրաէներգիայի օգտակար առաքում, ընդամենը (տող 07 - 08)

այդ թվում՝

09

 

արդյունաբերություն

10

 

շինարարություն

11

 

տրանսպորտ

այդ թվում ՝

12

 

երկաթուղի

13

 

քաղաքային էլ. տրանսպորտ

14

 

մետրոպոլիտեն

15

 

օդային տրանսպորտ (օդանավակայան)

16

 

այլ( տրանսպորտ)

17

 

գյուղատնտեսություն

18

 

կոմունալ ծառայություններ

19

 

բնակչություն

20

 

կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ

21

 

բյուջետային կազմակերպություններ

22

 

առևտուր և ծառայություններ

23

 

այլ սպառողներ

24

 

Լրացման կարգ

 

Հաշվետվությունը ներկայացնում են` ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն

01 տողում ցույց է տրվում հանրապետությունում թողարկված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակը

02 տողում` էլեկտրաէներգիայի այն քանակը, որը ծախսվել է էլեկտրակայանների կողմից սեփական արտադրական կարիքների համար և կորուստներ ուժային տրանսֆորմատորներում

09 տողում` էլեկտրաէներգիայի օգտակար առաքումը ներքին շուկա

10-23 տողերում` սպառված էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ըստ տնտեսության ճյուղերի և ոլորտների

18 տողում` գյուղատնտեսության (ներառյալ ոռոգում), անտառային տնտեսության և ձկնորսության ոլորտում սպառված էլեկտրաէներգիան

19 տողում` ջրամատակարարման և ջրահեռացման վրա սպառված էլեկտրաէներգիան

20 տողում` քաղաքային և գյուղական բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան

22 տողում` պետական կառավարման և պաշտպանության համակարգում սպառված էլեկտրաէներգիան

23 տողում` մեծածախ և մանրածախ առևտրի, կացության և հանրային սննդի, տեղեկատվության և կապի կազմակերպությունների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան

24 տողում` վերը չթվարկված ոլորտներում սպառված էլեկտրաէներգիան

 

Ղեկավար

_________________________ 
(Ազգանուն, անուն)

 _______________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_________________________
(Ազգանուն, անուն)

_______________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

     
 

 «___» _________________  20   թ.
(լրացման ամսաթիվը)