Համարը 
թիվ 17-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.15/24(593) Հոդ.277
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2019

Ծանուցում
19.10.18 թիվ 18-Ն որոշման փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 01.01.19 թ.:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ Ա (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 30-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

2 օգոստոսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60317318

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

14 հուլիսի 2017 թ.

թիվ 17-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ Ա (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 30-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով, 14-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» Ձև Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» Ձև Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի ««Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» Ձև Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 31-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 30-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի 2017 թվականի
հուլիսի 14-ի թիվ 17-Ն որոշման

 

ՁԵՎ Ա

(ամսական)

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20  թ. ____________________ ամսվա համար

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման:

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը

Ներկայացնում է __________________________________________________________
(անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը)

 

Գտնվելու վայրը _______________________________________________ |__|__|__|__|

(գործունեության իրականացման վայրը)

 


Մարզը ____________________________________________________________|__|__|

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)


Համայնքը/Վարչական շրջանը ________________________________________|__|__|__|

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)


Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _______________________

_____________________________________________________________|__|__|__|__|

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|
 
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Հեռախոսահամար(ներ) _________________________________________________
 
Էլեկտրոնային փոստ _____________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Տողի հա-մարը

Ապրանքի անվանումը

Ապրան-քի կոդը

Չափի միավոր

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ

11

12

13

14

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Աշորա

001

կգ.

                             

2

Ցորեն

002

կգ.

                             

3

Եգիպտացորեն

003

կգ.

                             

4

Վարսակ

004

կգ.

                             

5

Գարի

005

կգ.

                             

6

Այլ հացահատիկներ

006

կգ.

                             

7

Տարբեր թեփեր

011

կգ.

                             

8

Աշորայի ալյուր

021

կգ.

                             

9

Ցորենի ալյուր

022

կգ.

                             

10

Կարտոֆիլի ալյուր

023

կգ.

                             

11

Այլ տեսակի ալյուր /եգիպտացորեն, վարսակ, գարի, հնդկացորեն/

024

կգ.

                             

12

Կորեկաձավար

031

կգ.

                             

13

Հնդկացորեն

032

կգ.

                             

14

Բրինձ

033

կգ.

                             

15

Այլ ձավարեղեն /վարսակ, գարի սպիտակաձավար/

034

կգ.

                             

16

Լոբազգիներ /ոլոռ, լոբի, ոսպ/

041

կգ.

                             

17

Արևածաղկի սերմ

101

կգ.

                             

18

Սովորական խոտ

111

կգ.

                             

19

Ուշահաս կարտոֆիլ

121

կգ.

                             

20

Վաղահաս-կարտոֆիլ

122

կգ.

                             

21

Ուշահաս կաղամբ

140

կգ.

                             

22

Վաղահաս կաղամբ

141

կգ.

                             

23

Թթու դրած կաղամբ

142

կգ.

                             

24

Գլուխ սոխ

143

կգ.

                             

25

Սեղանի ճակնդեղ

144

կգ.

                             

26

Գազար

145

կգ.

                             

27

Թարմ վարունգ

146

կգ.

                             

28

Աղ դրած վարունգ

147

կգ.

                             

29

Թարմ պոմիդոր

148

կգ.

         

 

                 

30

Աղ դրած պոմիդոր

149

կգ.

                             

31

Սխտոր

151

կգ.

                             

32

Կանաչ սոխ

152

կգ.

                             

33

Ամսական բողկ

153

կգ.

                             

34

Դդում, բադրիջան

154

կգ.

                             

35

Մաղադանոս

155

կգ.

                             

36

Սալաթ

156

կգ.

                             

37

Սամիթ

157

կգ.

                             

38

Թրթնջուկ

158

կգ.

                             

39

Բողկ

159

կգ.

                             

40

Տարբեր բանջարեղեն

160

կգ.

                             

41

Խնձոր

161

կգ.

                             

42

Տանձ

162

կգ.

                             

43

Բալ ու կեռաս

163

կգ.

                             

44

Ծիրան ու դեղձ

164

կգ.

                             

45

Այլ թարմ մրգեր

165

կգ.

                             

46

Սալոր, դեղնասալոր, մանր ,սալոր

166

կգ.

                             

47

Խաղող

167

կգ.

                             

48

Մոշ և մոռ

168

կգ.

                             

49

Ելակ

169

կգ.

                             

50

Սև հաղարջ

170

կգ.

                             

51

Ցիտրուսեղեն

171

կգ.

                             

52

Նուռ

172

կգ.

                             

53

Այլ թարմ հատապտուղներ

173

կգ.

                             

54

Չորացած մրգեր և հատապտուղներ

174

կգ.

                             

55

Ընկույզի միջուկ

175

կգ.

                             

56

Ընկույզ կեղևով

176

կգ.

                             

57

Ձմերուկ և սեխ

181

կգ.

                             

58

Բուսական յուղ

191

լիտր

                             

59

Տավարի միս

301

կգ.

                             

60

Հորթի միս

302

կգ.

                             

61

Ոչխարի միս

303

կգ.

             

 

             

62

Խոզի միս

304

կգ.

                             

63

Տարբեր տեսակի միս

306

կգ.

                             

64

Խոզի աղ դրած ճարպ

311

կգ.

                             

65

Այլ ճարպեր

312

կգ.

                             

66

Հավ

321

հատ

                             

67

Սագ

322

հատ

                             

68

Բադ

323

հատ

                             

69

Այլ տեսակի թռչուններ

324

հատ

                             

70

Թարմ կաթ

401

լիտր

                             

71

Կենդանական յուղ

404

կգ.

                             

72

Կաթնաշոռ

405

կգ.

                             

73

Թթվասեր

406

կգ.

                             

74

Պանիր

407

կգ.

                             

75

Մածուն

408

կգ.

                             

76

Այլ կաթնամթերք

409

կգ.

                             

77

Ձու

411

տասն

                             

78

Մեղր

421

կգ.

                             

79

Ձիեր / 3 տարեկանից մեծ /

501

գլուխ

                             

80

Ձիեր /մինչև 3 տարեկան/

502

գլուխ

                             

81

Խոշոր եղջերավոր անասուններ /մինչև 1 տարեկան/

503

գլուխ

                             

82

Խոշոր եղջերավոր անասուններ /1 տարեկանից ավել/

504

գլուխ

                             

83

Ոչխարներ և գառներ

507

գլուխ

                             

84

 Այծեր և ուլեր

508

գլուխ

                             

85

Խոզեր (9 ամսից մեծ)

509

գլուխ

                             

86

 Խոճկոր 1-9 ամսական

510

գլուխ

                             

87

 Ձկներ

601

կգ.

                             

88

Տարբեր տեսակի սնկեր

701

կգ.

                             

89

Չոր սկներ

702

կգ.

                             

90

Մեխակ

800

հատ

                             

91

Վարդ

801

հատ

                             

92

Կակաչ

802

հատ

           

 

               

93

Այլ ծաղիկներ

803

հատ

                             

94

Ծաղիկի սածիլ

810

հատ

                             

95

Այլ ապրանքներ

X

հազ. դրամ

                             

Տողի համարը

Ամսվա օրերը

15

16

17

18

19

20

ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

                                       

2

                                       

3

                                       

4

                                       

5

                                       

6

                                       

7

                                       

8

                                       

9

                                       

10

                                       

11

                                       

12

                                       

13

                                       

14

                                       

15

                                       

16

                                       

17

                                       

18

                                       

19

                                       

20

                                       

21

                                       

22

                                       

23

                                       

24

                                       

25

                                       

26

                                       

27

                                       

28

                                       

29

                     

 

               

30

                                       

31

                                       

32

                                       

33

                                       

34

                                       

35

                                       

36

                                       

37

                                       

38

                                       

39

                                       

40

                                       

41

                                       

42

                                       

43

                                       

44

                                       

45

                                       

46

                                       

47

                                       

48

                                       

49

                                       

50

                                       

51

                                       

52

                                       

53

                                       

54

                                       

55

                                       

56

                                       

57

                                       

58

                                       

59

                                       

60

                                       

61

                       

 

             

62

                                       

63

                                       

64

                                       

65

                                       

67

                                       

68

                                       

69

                                       

70

                                       

71

                                       

72

                                       

73

                                       

74

                                       

75

                                       

76

                                       

77

                                       

78

                                       

79

                                       

80

                                       

81

                                       

82

                                       

83

                                       

84

                                       

85

                                       

86

                                       

87

                                       

88

                                       

89

                                       

90

                                       

91

                                       

92

                                       

93

                                       

94

                                       

95

                      

 

               

 

Ղեկավար

______________________

(Ազգանուն, անուն)

___________________

(Ստորագրություն)

 

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

______________________

(Ազգանուն, անուն)

___________________

(Ստորագրություն)

 

« _ _ » ______ ____20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի 2017 թվականի
հուլիսի 14-ի թիվ 17-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ

ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ Ա (ԱՄՍԱԿԱՆ)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» ձև Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկա կազմակերպող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի և մարզային գործակալություններ (տարածքային բաժին)` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվությունը ներառում է շուկաներում վաճառվող 94 անուն գյուղատնտեսական արտադրանք: Վաճառվող գյուղատնտեսական արտադրանքի չափի միավորը հաշվետվության մեջ նշվում է կիլոգրամներով, բացառությամբ բուսական յուղի, կաթի` լիտրով, հավը, սագը, բադը, այլ տեսակի թռչունները` հատով, ձուն` տասնյակով, խոշոր և մանր եղջերավոր անասունները` գլխաքանակով, ծաղիկները և ծաղկի սածիլները` հատով:

6. Հաշվարկը կատարվում է ամեն օր և ամփոփվում յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ: Առաջին տասնօրյակի ամփոփված արդյունքները լրացվում են սյունակ 11-ում, երկրորդ տասնօրյակինը` սյունակ 22-ում, երրորդ տասնօրյակինը (31 օր ունեցող ամսվա համար 11 օր, իսկ փետրվար ամսվանը` 8 կամ 9 օր)` սյունակ 34-ում:

7. Սյունակ 35-ը իրենից ներկայացնում է սյունակ 11-ի, սյունակ 22-ի և սյունակ 34-ի համապատասխան տողերի հանրագումար: Տող 95-ում լրացվում է հաշվետվության ցանկում չընդգրկված, բայց հաշվետու ժամանակաշրջանում շուկայում վաճառված գյուղատնտեսական արտադրանքների վաճառքի ծավալները (չափի միավորը` հազ. դրամ):