Համարը 
թիվ 53-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.12.02/29(665).1 Հոդ.275.21
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.11.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.11.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.12.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 173-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 նոյեմբերի 2019 թ.

թիվ 53-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 173-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ստանդարտացման, համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման մասին» Ձև 1-ստանդարտ (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն «Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և պետական վերահսկողության մասին» Ձև թիվ 1-ստանդարտ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 173-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի

թիվ 53-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20800

 

1. Գործունեության հիմնական ցուցանիշները ստանդարտացման ոլորտում

միավոր

Տողի հա-

մարը

Ցուցանիշների անվանումը

Հաշվետու եռամսյակի համար

Տարեսկզբից` աճող թվերով

 

Ա

1

2

1

Ընդունված և գործողության մեջ դրված ազգային ստանդարտների քանակը, ընդամենը

   
 

այդ թվում`

   

1.1

Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների

   

1.2

միջպետական ստանդարտների

   

1.3

միջազգային և եվրոպական ստանդարտների

   

2

Թողարկված տեղեկատվական նյութերի քանակը

   

2. Գործունեության հիմնական ցուցանիշները համապատասխանության գնահատման ոլորտում

միավոր

Տողի հա-մարը

Ցուցանիշների անվանումը

Հաշվետու եռամսյակի համար

Տարեսկզբից` աճող թվերով

 

Ա

1

2

1

Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների քանակը, ընդամենը

   
 

այդ թվում`

   

1.1

ներմուծվող արտադրանքի

   

1.2

արտահանվող արտադրանքի

   

1.3

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող արտադրանքի

   
 

դրանցից՝

   

1.3.1

սերիական արտադրանքի

   

1.3.2

արտադրանքի խմբաքանակի

   

1.4

անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը

   

2

Գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի քանակը, ընդամենը

   
 

այդ թվում`

   

2.1

ներմուծվող արտադրանքի

   

2.2

արտահանվող արտադրանքի

   

2.3

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող արտադրանքի

   
 

դրանցից՝

   

2.3.1

սերիական արտադրանքի

   

2.3.2

արտադրանքի խմբաքանակի

   

2.4

անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը

   

3

Պետական գրանցման վկայականների քանակը, ընդամենը

   
 

այդ թվում`

   

3.1

ներմուծվող արտադրանքի

   

3.2

արտահանվող արտադրանքի

   

3.3

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող արտադրանքի

   

3.4

անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը

   

4.

Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության գնահատման այլ փաստաթղթերի քանակը, ընդամենը

   
 

այդ թվում`

   

4.1

ներմուծվող արտադրանքի

   

4.2

արտահանվող արտադրանքի

   

4.3

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող արտադրանքի

   
 

դրանցից՝

   

4.3.1

սերիական արտադրանքի

   

4.3.2

արտադրանքի խմբաքանակի

   

4.4

անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերի քանակը, ընդամենը

   

3. Գործունեության հիմնական ցուցանիշները հավատարմագրման ոլորտում

միավոր

Տողի հա-

մարը

Ցուցանիշների անվանումը

Հաշվետու եռամսյակի համար

Տարեսկզբից` աճող թվերով

 

Ա

1

2

1

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների քանակը

   

 2

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների քանակը

   

 3

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հավատարմագրված հսկողություն իրականացնող մարմինների քանակը

   

4. Անհամապատասխանության պատճառով մերժված հայտերը

 

Արտադրանքի անվանումը

Համապատասխանու-թյան գնահատման մարմնի անվանումը

Քանակը (չափման միավորը)

Անհամապա-տասխանության ցուցանիշը

Հայտի համարը, ամսաթիվը

Երկիրը, արտադրող կազմակեր-պությունը

Հայտատուի անունը/անվանումը, հասցեն

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ղեկավար՝

  _______________       ______________________
 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ

լիազորված անձ)՝

 _______________

______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

   

 

« _ _ »_____  ___20___թ.