Համարը 
թիվ 10-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.51
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1 (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 04-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 10-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1 (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 04-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Հաշվառված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին» Ձև 1 (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի ««Բնակչության հաշմանդամության մասին» Ձև թիվ 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 04-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 10-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20928

1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը, մարդ

 

Տողի հա-մարը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին

ընդամենը

նրանցից` կանայք

սյունակ 1-ից` քաղաքաբնակներ

ընդամենը

նրանցից` կանայք

սյունակ 5-ից` քաղաքաբնակներ

ընդամենը

նրանցից` կանայք

ընդամենը

նրանցից` կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը, ընդամենը (3+5+7+9)

               

2

 նրանցից` անժամկետ

               

3

 մինչև 18 տարեկան

               

4

  նրանցից` մինչև 18 տարին լրանալը

               

5

 18-ից մինչև 40 տարեկան

               

6

  նրանցից` անժամկետ

               

7

 40-ից մինչև կենսաթոշակային տարիքի

               

8

  նրանցից` անժամկետ

               

9

 կենսաթոշակային տարիքի և բարձր

               

2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործերի շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանում, մարդ 

 

Տողի հա-մարը

 

Առաջին անգամ հաշմանդա-

մություն ունեցող անձ

ճանաչվածներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործերի շարժը բժշկասոցիալական փորձա-քննության հանձնաժողովներում

Հաշմանդամության կարգավիճակը

դադարեցված է

ընդամենը

նրան-ցից` կանայք

սյունակ 1-ից` քաաքա-բնակներ

հանրապե-տությունում

հանրապետու-թյունից դուրս

ճանաչվել են աշխատունակ

մահացել են

ընդա-մենը

նրան-ցից` կանայք

ստաց-վել են

ուղարկ-վել են

ստաց-վել են

ուղարկ-վել են

ընդամենը

նրան-ցից` կա-նայք

սյունակ 9-ից` քաղաքա-բնակներ

ընդամենը

նրանցից` կանայք

սյունակ 13-ից` քաղաքա-

բնակներ

ընդա-մենը

նրան-

ցից` կանայք

ընդամենը

նրան-ցից` կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Հաշման-

դամություն

ունեցող

անձանց

թվա-

քանակը, ընդամենը

(3+5+7)

                               

2

 նրանցից` անժամկետ

                               

3

 մինչև

18 տարեկան

                               

4

  նրանցից`

մինչև 18

տարին

լրանալը

                               

5

 18-ից մինչև կենսաթո-

շակային

տարիքի

                               

6

  նրանցից` անժամկետ

                               

7

 կենսաթո-շակային տարիքի և բարձր

                               

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ըստ հաշմանդամության պատճառների, մարդ

 

Տողի հա-մարը

 

Հաշմանդամության խմբերը

I

II

III

հաշմանդամություն ունեցող երեխա

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ընդհանուր հիվանդություններից

               

2

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

3

Մանկուց

               

4

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

5

Զինծառայության հետ կապված (7+9+11+13+15+17)

               

6

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

7

 Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելիս

               

8

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

9

 զինծառայության ընթացքում

               

10

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

11

 զինվորական պարտականությունները կատարելիս

               

12

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

13

 հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ

               

14

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

15

 պահեստազորի վարժական հավաքներին մասնակցելու ժամանակ

               

16

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

17

 Հայրենական մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ժամանակ

               

18

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

19

Աշխատանքային խեղման

               

20

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

21

Մասնագիտական հիվանդություններից

               

22

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

23

Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի վերացման հետ կապված

               

24

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

25

Բնական, տեխնածին և այլ աղետների, ինչպես նաև դրանց վերացման աշխատանքների ժամանակ ստացած հիվանդություն, խեղում, վնասվածք

               

26

 նրանցից` քաղաքաբնակ

               

27

Ընդամենը (1+3+5+19+21+23+25)

               

28

 նրանցից` քաղաքաբնակ (2+4+6+20+22+24+26)

               

 

4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ըստ հիվանդությունների, մարդ

 

Տողի հա-մա-րը

 

Հիվան-դություն-ների ծածկա-գիրն ըստ միջազ-

գային

10-րդ դասա-կարգ-ման

Ընդամենը

նրանցից` քաղաքաբնակ

ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

հաշմանդա-

մություն

ունեցող

երեխա

I

II

III

հաշմանդա-

մություն ունե-

ցող երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Արյան շրջանա-

ռության համա-

կարգի հիվանդություններ

I00-I99

                               

2

Նորագոյա-

ցություններ

C00-D48

                               

3

Նյարդային 

համակարգի հիվանդություններ

G00-G99

                               

4

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

F00-F99

                               

5

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատ-ճառների ներգոր-ծության որոշ այլ հետևանքներ

S00-T98

                               

6

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ

J00-J99

                               

7

Տուբերկուլյոզ

A15-A19

                               

8

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ

K00-K93

                               

9

Մկանակմախքային (ոսկրամկանային) համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ

M00-M99

                               

10

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանա-կության խանգարումներ

E00-E90

                               

11

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ

H00-H59

                               

12

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ

H60-H95

                               

13

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

N00-N99

                               

14

Բնածին զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ

Q00-Q99

                               

15

Այլ հիվանդություններ

X

                               

16

Ընդամենը

X

                               

5. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ըստ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի, մարդ

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը

այդ թվում` ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

հաշմանդամություն ունեցող երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ք. Երևան

                   

Արագածոտն

                   

Արարատ

                   

Արմավիր

                   

Գեղարքունիք

                   

Լոռի

                   

Կոտայք

                   

Շիրակ

                   

Սյունիք

                   

Վայոց ձոր

                   

Տավուշ

                   

Ընդամենը ՀՀ

                   

6. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց երաշխավորված վերականգնողական միջոցառումների քանակն ըստ վերականգնողական միջոցառումների տեսակների, միավոր

 

Տողի հա-մարը

 

Վերականգ-նողական միջոցա-ռումների քանակը

դրանցից` կանանց

Սյունակ 1-ից

Սյունակ 1-ից` մինչև 18 տարեկաններ

քաղաքա-բնակների

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` աղջիկներին

սյունակ 5-ից

քաղաքա-բնակների

դրանցից` աղջիկներին

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Բժշկական վերականգնում

               
 

այդ թվում`

               

1.1

 վերականգնողական բուժում

               

1.2

վերակառուցողական վիրաբուժություն

               

1.3

առողջարանային բուժում

               

1.4

պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն

               
 

այդ թվում`

               

1.4.1

պրոթեզ

               

1.4.2

օրթեզ

               

1.4.3

օրթո-պրոթեզ

               

1.4.4

ռեկլինատոր

               

1.4.5

կոշիկ

               

14.6

օբտուրատոր

               

1.4.7

սեղմիրան

               

1.4.8

աղեկապ (բանդաժ)

               

1.4.9

ապարատ

               

1.4.10

այլ

               

1.5

վերականգնողական տեխնիկական միջոցներ

               
 

այդ թվում`

               

1.5.1

ձեռնափայտ

               

1.5.2

հենակ

               

1.5.3

քայլակ

               

1.5.4

սայլակ

               

1.5.5

սուպինատոր

               

1.5.6

լսողական սարք

               

1.5.7

կրծքագեղձի պրոթեզ

               

1.5.8

աչքի պրոթեզ

               

1.5.9

ձայնաստեղծ սարք

               

1.5.10

այլ

               

2

Մասնագիտական վերականգնում

               
 

այդ թվում`

               

2.1

մասնագիտական կողմնորոշում և խորհրդատվություն, վերամասնագիտացում

               

2.2

մասնագիտական ուսուցում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում

               

2.3

մասնագիտական ուսուցում միջին մասնագիտական հաստատությունում

               

2.4

եզրակացություն աշխատանքի պայմանների և բնույթի վերաբերյալ (աշխատանքային երաշխավորագիր)

               

2.5

այլ միջոցներ

               

Տողի համարը

 

Վերականգ-նողական միջոցա-ռումների քանակը

դրանցից` կանանց

Սյունակ 1-ից

Սյունակ 1-ից` մինչև 18 տարեկաններ

քաղաքա-բնակների

դրանցից` կանանց

ընդա-մենը

դրանցից` աղջիկներին

սյունակ 5-ից

քաղաքա-բնակների

դրանցից` աղջիկներին

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Սոցիալական վերականգնում

               
 

այդ թվում`

               

3.1

սոցիալ-կենցաղային հարմարեցում

               

3.2

սոցիալ-միջավայրային հարմարեցում

               
 

այդ թվում`

               

3.2.1

խնամք

               

3.2.2

տնային սպասարկում

               

3.2.3

սպասարկում տուն-ինտերնատում

               

3.2.4

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում

               

3.2.5

սոցիալ-իրավական խորհրդատվություն

               

3.2.6

Բրայլի համակարգով ուսուցում

               

3.2.7

սուրդոթարգմանությամբ ուսուցում

               

4

Ընդամենը (1+2+3)

               

Ղեկավար

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.