Համարը 
թիվ 02-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.43
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85 (ԱՄՍԱԿԱՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 171-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 02-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85 (ԱՄՍԱԿԱՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 171-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների մասին» Ձև 85 (ամսական, տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն «Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդությունների մասին» Ձև թիվ 85-ամսական պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 171-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 02-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20930

 

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների դեպքերի քանակը*

 

միավոր

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Որովայնային տիֆ

1

A 01.0

             

Պարատիֆ Ա

2

A 01.1

             

Պարատիֆ Բ

3

A 01.2

             

Պարատիֆ Ց

4

A 01.3

             

Չճշտված պարատիֆեր

5

A 01.4

             

Այլ սալմոնելոզային վարակներ

6

A 02

             

Շիգելյոզ

7

A 03

             

այդ թվում`

                 

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա դիզենտերիայով

7.1

A 03.0

             

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա ֆլեքսներով

7.2

A 03.1

             

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա բոիդիով

7.3

A 03.2

             

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա զոնեով

7.4

A 03.3

             

այլ շիգելյոզ

7.5

A 03.8

             

չճշտված շիգելյոզ

7.6

A 03.9

             

Այլ մանրէային աղիքային վարակներ

8

A 04

             

որից`

                 

էնտերոպաթոգեն վարակ` հարուցված էշերիխիա կոլիով

8.1

A 04.0

             

էնտերոտոքսիգեն վարակ` հարուցված էշերիխիա կոլիով

8.2

A 04.1

             

էնտերոինվազիվ վարակ` հարուցված էշերիխիա կոլիով

8.3

A 04.2

             

էնտերոհեմոռագիկ վարակ` հարուցված էշերիխիա կոլիով

8.4

A 04.3

             

այլ աղիքային վարակներ` հարուցված էշերիխիա կոլիով

8.5

A 04.4

             

էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով

8.6

A 04.5

             

էնտերիտ` հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով

8.7

A 04.6

             

էնտերոկոլիտ` հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլեով

8.8

A 04.7

             

այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ

8.9

A 04.8

             

Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ

9

A 08

             

որից`

                 

ռոտավիրուսային էնտերիտ

9.1

A 08.0

             

Նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա

9.2

A 08.1

             

ադենովիրուսային էնտերիտ

9.3

A 08.2

             

վիրուսային այլ էնտերիտներ

9.4

A 08.3

             

Ամեոբիազ

10

A 06

             

 որից՝ չճշտված

10.1

A06.9

             

Բալանտիդիազ

11

A 07.0

             

Լյամբլիոզ (ժիարդիազ)

12

A 07.1

             

Կրիպտոսպորիդիոզ

13

A 07.2

             

Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ հիվանդություններ

14

A07.8

             

Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**

15

A04.9, A07.9, A08.4, A09

             

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ

Շնչառական oրգանների տուբերկուլոզ

16

A 15 – A 16

             

այդ թվում`

                 

հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն

16.1

A 15

             

չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն

16.2

A 16

             

Տուբերկուլյոզային մենինգիտ

17

A 17.0 (G01)

             

Արտաթոքային տուբերկուլոզ**

18

A17, A18, A19

             

ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ

Տուլարեմիա

19

A 21

             

Սիբիրյան խոց

20

A 22

             

Բրուցելոզ` առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**

21

A23, A23.0,
A23.1, A23.2, A23.3, A23.9

             

Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ

22

               

Լեպտոսպիրոզ

23

A 27

             

ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լիստերիոզ

24

A 32

             

Նորածնի տետանուս (փայտացում)

25

A 33

             

Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)

26

A 34

             

Տետանուսի այլ ձևեր

27

A 35

             

Դիֆթերիա

28

A 36

             

Կապույտ հազ

29

A 37

             

որից՝

                 

հարուցված բորդետելա պերտուսիսով

29.1

A 37.0

             

հարուցված բորդետելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)

29.2

A 37.1

             

Քութեշ

30

A 38

             

Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը

31

A 39

             

Այլ մանրէային մենինգիտներ

32

G 00

             

Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա

33

A 40

             

Այլ սեպտիցեմիաներ

34

A 41

             

Գազային գանգրենա (փտախտ)

35

A 48.0

             

Լեգիոներների հիվանդություն

36

A 48.1

             

Նորածնի մանրէային uեպuիu

37

P 36

             

Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ

38

               

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

Սուր պոլիոմիելիտ

39

A 80

             

Սուր թորշոմած կաթված

40

               

Կատաղություն

41

A 82

             

Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր

42

               

Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ

43

A 86

             

Վիրուսային մենինգիտ

44

A 87

             

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ

45

B 00

             

Ջրծաղիկ

46

B 01

             

Կարմրուկ

47

B 05

             

Կարմրախտ

48

B 06

             

Բնածին կարմրախտային համախտանիշ

49

P 35.0

             

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ

Վիրուսային հեպատիտներ

50

B 15- B 19

             

որից՝

                 

սուր հեպատիտ Ա

50.1

B 15

             

սուր հեպատիտ Բ

50.2

B 16

             

սուր հեպատիտ Ց

50.3

B 17.1

             

սուր հեպատիտ Ե

50.4

B 17.2

             

չճշտված վիրուuային հեպատիտ

50.5

B 19

             

Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**

51

B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8

             

Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ

52

B18

             

որից՝

                 

առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**

52.1

B18.0, B18.1

             

առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց

52.2

B18.2

             

Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ

53

               

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎ վարակ

54

B 20- B 24

             

ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ

55

               

ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ

56

               

ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ

57

               

 ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ

58

               

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն

59

B 25

             

Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)

60

B 26

             

Վարակային մոնոնուկլեոզ

61

B 27

             

Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայմամբ

62

B 34

             

ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պնևմոցիստոզ

63

B 59

             

Տոքսոպլազմոզ

64

B 58

             

Մալարիա***

65

B50 – B54

             

որից`

                 

մալարիա` հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով

65.1

B50

             

մալարիա` հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով

65.2

B 51

             

մալարիա` հարուցված պլազմոդիում մալարիայով

65.3

B52

             

մակաբուծաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ

65.4

B53

             

Լեյշմանիոզ

66

B 55

             

որից` ընդերային

66.1

B 55.0

             

Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**

67

B56, B57, B60, B64,

             

Հ Ե Լ Մ Ի Ն Թ Ո Զ Ն Ե Ր

Շիստոսոմոզ

68

B 65

             

Այլ տրեմատոդոզներ

69

B 66

             

Էխինոկոկոզ

70

B 67

             

Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով

71

B 68.0

             

Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով

72

B 68.1

             

Ցիստիցերկոզ

73

B 69

             

Դիֆիլոբոտրիոզ

74

B 70.0

             

Հիմենոլեպիդոզ

75

B 71.0

             

Տրիխինելոզ

76

B 75

             

Անկիլոստոմիդոզ

77

B 76

             

Ասկարիդոզ

78

B 77

             

Տրիխոցեֆալոզ

79

B 79

             

Ստրոնգիլոիդոզ

80

B 78

             

էնտերոբիոզ

81

B 80

             

Աղիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված

82

B 82.0

             

Այլ հելմինթոզներ**

83

B72, B73, B74, B83

             

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013(ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ

Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ

84

B 85

             

որից`

                 

ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով

84.1

B 85.0

             

ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով

84.2

B 85.1

             

ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով

84.3

B 85.3

             

Քոս

85

B 86

             

ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ

Գրիպ` հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով

86

J 09

             

Գրիպ` հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով

87

J 10

             

 որից՝ գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով

87.1

J10.0

             

Գրիպ` վիրուսը նույնականացրած չէ

88

J 11

             

Վիրուսային թոքաբորբ` այլ դասերում չդասակարգված**

89

J12, J12.0,
J12.1, J12.2,
J12.8, J12.9

             

Թոքաբորբ` հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկոկով

90

J13

             

Թոքաբորբ` հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)

91

J14

             

Մանրէային թոքաբորբ` այլ դասերում չդասակարգված**

92

J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9

             

Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**

93

J16, J16.0 J16.8

             

Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**

94

J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9

             

ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ

Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակրություն

95

Z 22.0

             

Ստամոքսաղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակրություն

96

Z 22.1

             

Դիֆթերիայի հարուցչի վարակակրություն

97

Z 22.2

             

Մալարիայի մակաբուծակիրներ

98

Z 22.8

             

Անախտանիշ վարակիչ կարգավիճակ` հարուցված մարդու իմունաանբավարարության վիրուսով (ՄԻԱՎ)

99

Z 21

             

Վիրուսային հեպատիտի հարուցչի վարակակրություն

100

               

Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք

101

               

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Մանրէային սննդային թունավորումներ

102

A 05

             

այդ թվում՝

                 

ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում

102.1

A 05.0

             

բոտուլիզմ

102.2

A 05.1

             

սննդային թունավորում` հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով

102.3

A 05.2

             

սննդային թունավորումներ` հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով

102.4

A 05.3

             

սննդային թունավորումներ` հարուցված բացիլիուս ցերեուսով

102.5

A 05.4

             

մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ

102.6

A 05.8

             

սննդային թունավորում` չճշտված

102.7

A 05.9

             

Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ

103

T 51- T 65

             

այդ թվում՝

                 

ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն

103.1

T 51-T51.8

             

սպիրտ (ալկոհոլ)` չճշտված

103.2

T51.9

             

օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ
ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**

103.3

T52, T53, T54, T56, T59

             

օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ

103.4

T 55

             

թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ

103.5

T 60

             

ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ

103.6

T 61

             

ծովային սննդամթերքում պարունակվող այլ վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ

103.7

T 62

             

այդ թվում`

                 

սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր

103.7.1

T 62.0

             

հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր

103.7.2

T 62.1

             

այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր

103.7.3

T 62.2

             

այլ ճշտված վնասակար նյութեր

103.7.4

T62.8

             

վնասակար նյութ` չճշտված

103.7.5

T 62.9

             

նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ

103.8

               

թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ

103.9

T 63

             

սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքuինի և այլ միկոտոքuինների թունավոր ազդեցություն

103.10

T 64

             

այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ

103.11

T 65

             

Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից

104

T36-T50

             

որից՝ թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկներից (հալյուցինոգեններ)

104.1

T40

             

 

Տողի հա-մարը

Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)

Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը

այդ թվում`

կա-նանց մոտ

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)

նրանցից՝

գյուղական բնակիչների մոտ

0-2 տարե-կան

3-6 տարե-կան

ընդամենը

մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամ-սական 29 օրական)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ ( Ճառագայթային հիվանդություն)

105

T 66

             

Ջերմային այրվածքներ

106

T 20-T 31

             

Lեյկեմիա

107

C91-C95

             

Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

108

K52.0

             

Ճառագայթային պնևմոնիտ

109

J 70.0

             

Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ

110

L55 - L59

             

 

* Սյունակները լրացվում է վերջնական ախտորոշումների հիման վրա:

** Սյունակում հիվանդությունների մի քանի կոդերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ընդգծել համապատասխան կոդը, համակցված վարակների դեպքում հաշվառումը կատարվում է ըստ առանձին նոզոլոգիաների:

*** Ներառում են մալարիայի ախտադարձերը:

 

Ղեկավար

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)


« _______ »____________20_____թ.