Համարը 
N 1405-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.04.16/11(251) Հոդ.177
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.12.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.12.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.04.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԵԿՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» ՍԿ N 3.13.1, 7.006.08 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
22 մարտի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10007150

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

5 դեկտեմբերի 2006 թ.
ք. Երևան

N 1405-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԵԿՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» ՍԿ N 3.13.1, 7.006.08 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն մարդու համար ախտածնության 1-4-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15 նոյեմբերի 2005թ. N 2121-Ն որոշման 2-րդ կետի դ) ենթակետի, ինչպես նաև մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատողների մեկնելու կարգին ներկայացվող պահանջները սահմանելու նպատակով`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել

ա) «Մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատողների մեկնելու կարգին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.08 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները:

2. ՀՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Ա. Վանյանին`

սահմանել հսկողություն «Մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատողների մեկնելու կարգին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1, 7.006.08 սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների իրականացման նկատմամբ:

Նախարար՝

Ն. Դավիդյան

ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԵԿՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ՍԿ N 3.13.1,7.006.08

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

1.1. I խմբի ախտածին կենսաբանական ազդակների և խոլերայի հարուցչի հետ անմիջապես աշխատող կամ «վարակիչ» գոտի այցելող, ինչպես նաև ժանտախտի էնզոոտիկ տարածքում աշխատող անձինք արձակուրդից, գործուղումից, աշխատանքից ազատվելուց (հետագայում` մեկնում) առաջ պետք է անցնեն օբսերվացիա:

1.2. II խմբի ախտածին միկրոօրգանիզմների (բացի խոլերայի հարուցչից) հետ աշխատողները օբսերվացիա չեն անցնում:

1.3. Օբսերվացիայի ժամկետը հավասար է տվյալ վարակիչ հիվանդության առավելագույն գաղտնի շրջանի տևողությանը.

- ժանտախտի հարուցչի հետ կամ ժանտախտով էնզոոտիկ տարածքում աշխատանքի դեպքում` 6 օր` ամենօրյա ջերմաչափումով,

- խոլերայի հարուցչի հետ աշխատանքի դեպքում` 5 օր,

- ժանտախտի և խոլերայի հարուցիչների հետ միաժամանակյա աշխատանքի դեպքում`

6 օր,

- I խմբի հպավարակիչ վիրուսների դեպքում` 21 օր:

1.4. Օբսերվացիայի ժամանակ այցելությունը «վարակիչ» գոտի արգելվում է:

1.5. Աշխատակցի նկատմամբ սահմանվում է բժշկական հսկողություն` ամենօրյա ջերմաչափումով, կամ սուր ստամոքս-աղիքային հիվանդության ախտանշաններ հայտնաբերելու նպատակով, որը կատարում է մեկուսարանի բժիշկը (բուժկետի):

1.6. Եթե աշխատակիցը օբսերվացիայի ընթացքում շփման մեջ է եղել ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող և բարձր ջերմություն կամ սուր ստամոքս-աղիքային հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձանց հետ, նրա գործուղումը, արձակուրդը, աշխատանքից ազատումը չի թույլատրվում մինչև հատուկ վտանգավոր վարակի կասկածի բացառումը:

1.7. Եթե օբսերվացիայում գտնվող աշխատակցի մոտ դիտվում է որևէ հիվանդություն, ապա մեկնումը հետաձգվում է մինչև առողջացումը:

1.8. Կազմակերպության «մաքուր» գոտու սահմաններում աշխատողների մեկնումը, որոնք չեն շփվել բարձր ջերմություն կամ չհաստատված ծագումնաբանությամբ ստամոքս-աղիքային սուր հիվանդության ախտանշաններ ունեցող լաբորատոր աշխատակիցների հետ, թույլատրվում է առանց օբսերվացիա անցնելու:

1.9. Օբսերվացիայի ժամկետը սահմանվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով` տեղեկացնելով օբսերվացիայի ենթակա անձին:

1.10. Մեկնման թույլտվությունը ձևակերպվում է տվյալ անձին հանձնվող վկայականով (հավելված 1): Ախտածնության I-II խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատող կազմակերպություններ (Հակաժանտախտային կազմակերպություններ) գործուղված աշխատակիցները հանձնում են իրենց վկայականները տվյալ կազմակերպության ղեկավարին` մեկնելիս ստանալով նույնատիպ վկայական: Մնացած բոլոր դեպքերում վկայականը պահպանվում է աշխատակցի մոտ և վերադառնալիս վերադարձվում կազմակերպությանը:

1.11. Ժանտախտի, խոլերայի հարուցիչների, ախտածնության I խմբի վիրուսների հետ աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների գործուղումն առանց օբսերվացիա անցնելու հնարավոր է ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչության կողմից տրվող թույլտվությամբ` 2 անձից ոչ պակաս կազմով: Սահմանված ժամկետում օբսերվացիա անցնելը պարտադիր է ինչպես ճանապարհին, այնպես էլ նշանակման վայր հասնելիս: Խմբի անդամներից որևէ մեկի մոտ բարձր ջերմության կամ սուր ստամոքս-աղիքային հիվանդության ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում տվյալ անձն անհապաղ մեկուսացվում է մոտակա հակաժանտախտային կամ բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում և շտապ հաղորդում է ուղարկվում աշխատանքի վայր:

1.12. Ախտածնության I-II խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատակիցների մեկնումները տվյալ կամ այլ նման կազմակերպությունների կողմից սպասարկվող գոտու սահմաններում կատարվում են առանց նախնական օբսերվացիայի, եթե այդ կազմակերպություններ ունեցող բնակավայրերի միջև եղած հեռավորությունը հնարավոր է անցնել 24 ժամում:

  Հավելված 1


Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

___________________________________________________

(Ա Ա Հ (պաշտոնը)


___  __________________ 200  թ.

հաստատված «Ախտածնության I-II խմբերի հետ աշխատանքի անվտանգության կազմակերպման կարգի» համաձայն թույլատրվում է մեկնել
___________________________________________________

(բնակավայր)


___  ________________ 200  թ.

(ամսաթիվ)

 

ԿՆԻՔ


Կազմակերպության ղեկավար`


______________________________
(ստորագրություն)