Համարը 
N 1040-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.10.03/49(573) Հոդ.994
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.08.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.09.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.10.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 օգոստոսի 2007 թվականի N 1040-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող անձանց համար Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և հայոց լեզվի իմացության ստուգման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. սեպտեմբերի 18
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1040-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող անձանց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության իմացությունն ստուգվում է թեստավորման միջոցով:

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության իմացության ստուգման թեստը (այսուհետ` թեստ)` համաձայն ձևի, կազմված է 30 հարցից: Թեստի յուրաքանչյուր հարց ունի երեք ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտը:

3. Թեստը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար դիմած անձին է տրամադրվում այդ դիմումն ընդունելու լիազորություն ունեցող մարմնի կողմից:

4. Թեստը լրացվում է տեղում, որի համար տրամադրվում է մեկ ժամ ժամանակ:

5. Թեստը լրացվում է հարցի ճիշտ պատասխանի դիմաց նշում կատարելու միջոցով: Եթե նշանը դրվում է հարցի մեկից ավելի պատասխանների դիմաց, ապա քաղաքացիություն ստանալու համար դիմած անձը կարող է բանավոր նշել, իր կարծիքով, ճիշտ պատասխանը, և եթե այդ պատասխանը ճիշտ է, ապա այդ հարցը համարվում է ճիշտ պատասխանած:

6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը ծանոթ է համարվում այն անձը, ով ճիշտ է պատասխանել թեստի կեսից ավելի հարցերին:

7. Թեստի հարցերի կեսից ավելիին ճիշտ չպատասխանելու դեպքում տվյալ անձը կարող է հաջորդ օրը կամ, տվյալ անձի ցանկությամբ, ցանկացած այլ աշխատանքային օր կրկին անգամ լրացնել թեստը: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար դիմած անձը կարող է այնքան անգամ լրացնել թեստը` մինչև ճիշտ պատասխանի թեստի կեսից ավելի հարցերին:

8. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար դիմած անձը համարվում է հայերենով բացատրվել կարողացող, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար անձամբ լրացնում է իր դիմումը և ճիշտ է պատասխանում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության իմացության ստուգման թեստի կեսից ավելի հարցերին:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

Ձև

 

Թ Ե Ս Տ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

Հարց 1. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է`

 

1) կուսակցություններին.

2) ժողովրդին.

3) անհատ ձեռնարկատերերին.

 

Հարց 2. Ինչպիսի՞ պետություն է Հայաստանի Հանրապետությունը`

 

1) ժողովրդավարական.

2) ավտորիտար.

3) տոտալիտար.

 

Հարց 3. Հայաստանի Հանրապետությունում ո՞րն է համարվում օրենսդիր մարմին`

 

1) դատարանները.

2) ՀՀ Ազգային ժողովը.

3) կուսակցությունները.

 

Հարց 4. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն`

 

1) արևմտահայերենն է.

2) գրական հայերենն է.

3) ռուսերենն է.

 

Հարց 5. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է`

 

1) կարմիր, կապույտ, սպիտակ գույներով.

2) կարմիր, կանաչ, սպիտակ գույներով.

3) կարմիր, կապույտ, նարնջագույն գույներով.

 

Հարց 6. Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը`

 

1) Գյումրին է.

2) Երևանն է.

3) Էրեբունին է.

 

Հարց 7. Ո՞վ է նշանակում նախարարին`

 

1) կուսակցությունները.

2) ՀՀ Նախագահը.

3) ՀՀ արդարադատության նախարարը.

 

Հարց 8. Բոլորը հավասար են`

 

1) միմյանց առջև.

2) օրենքի առջև.

3) ՀՀ Ազգային ժողովի առջև.

 

Հարց 9. Մարդը պարտավոր չէ ցուցմունք տալ`

 

1) հանցանք կատարած անձի դեմ.

2) իր ընկերների դեմ.

3) իր ամուսնու և մերձավոր ազգականների դեմ.

 

Հարց 10. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ`

 

1) երեսունհինգ տարին լրացած, վերջին տասը տարում ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, վերջին տասը տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվող և ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք.

2) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

3) ՀՀ վարչապետը և ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորները.

 

Հարց 11. Նշվածներից ո՞վ կարող է ընտրվել պատգամավոր`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) քսանհինգ տարին լրացած, վերջին հինգ տարում ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, վերջին հինգ տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվող և ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք.

3) ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող յուրաքանչյուր ոք.

 

Հարց 12. Քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում պատգամավորը`

 

1) 5 տարի ժամկետով.

2) ցմահ.

3) 8 տարի ժամկետով.

 

Հարց 13. Նշվածներից որո՞նք են համարվում ՀՀ վարչատարածքային միավորներ`

 

1) շրջանները և գավառները.

2) շրջանները.

3) մարզերը և համայնքները.

 

Հարց 14. Ո՞վ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին քաղաքականությունը`

 

1) ՀՀ կառավարությունը.

2) ժողովուրդը.

3) դատարանը.

 

Հարց 15. Ո՞վ է ընդունում պատերազմ հայտարարելու և խաղաղություն հաստատելու մասին որոշումը`

 

1) ՀՀ Ազգային ժողովը.

2) ՀՀ վարչապետը.

3) ՀՀ Ազգային ժողովը` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի առաջարկությամբ.

 

Հարց 16. Նշվածներից ո՞վ ունի անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 17. Նշվածներից ո՞վ ունի նամակագրության գաղտնիության իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 18. Ո՞վ ունի կրթություն ստանալու իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր ոք.

2) միայն ՀՀ քաղաքացիները.

3) միայն լավ սովորողները.

 

Հարց 19. Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունք ունեն`

 

1) յուրաքանչյուր ոք.

2) սփյուռքահայերը.

3) օտարերկրյա քաղաքացիները.

 

Հարց 20. Նշվածներից ո՞վ ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 21. Ընտրելու և հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք ունեն`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) օտարերկրացիները.

3) տասնութ տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները.

 

Հարց 22. Նշվածներից ո՞վ իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքը`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 23. Նշվածներից ո՞վ ունի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 24. Նշվածներից ո՞վ ունի խոսքի ազատության իրավունք`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2) յուրաքանչյուր ոք.

3) ոչ ոք.

 

Հարց 25. Մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է`

 

1) ազգային անվտանգության մարմինների կողմից.

2) օրենքով.

3) կուսակցությունների կողմից.

 

Հարց 26. Նշվածներից ո՞վ է պարտավոր օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել ՀՀ պաշտպանությանը`

 

1) յուրաքանչյուր քաղաքացի.

2. օտարերկրացիները.

3) պաշտոնատար անձինք.

 

Հարց 27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կազմված է`

 

1) ՀՀ վարչապետից և նախարարներից.

2) նախարարներից.

3) ՀՀ վարչապետից և մարզպետներից.

 

Հարց 28. Ի՞նչ կարգով են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերում ազգությամբ հայերը`

 

1) պարզեցված.

2) բարդ.

3) առանց որևէ կարգի.

 

Հարց 29. Ո՞վ է հրավիրում և վարում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերը`

 

1) ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը.

2) ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահը.

3) ՀՀ վարչապետը.

 

Հարց 30. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ընդունվում է կամ դրանում փոփոխություններ են կատարվում`

 

1) ՀՀ կառավարության կողմից.

2) ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից.

3) հանրաքվեի միջոցով:

 

 

ԴԻՄՈՂ

_______________ ________________________
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)