Համարը 
N 14-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.08.17/19(371) Հոդ.237
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
29.07.2010
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.07.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.08.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.09.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 օգոստոսի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10010306

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

29 հուլիսի 2010 թ.

N 14-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 6-ի 3-րդ մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների իրազեկման թերթիկի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Ս. Քրմոյանին`

1) սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Ա. Ղուկասյանին:

Նախարար՝

Հ. Քուշկյան

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թվականի հուլիսի 29-ի

N 14-Ն հրամանի

ՁԵՎ

 

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ

 

1. Սույն թերթիկով Ձեզ իրազեկվում է, որ հոգեբուժական հաստատությունում հոսպիտալացման ողջ ընթացքում Դուք ունեք հետևյալ իրավունքները`

1) կոչվելու Ձեր անվամբ կամ ազգանվամբ.

2) օգտվելու Ձեր նկատմամբ բարեկիրթ, անձը չնվաստացնող վերաբերմունքից.

3) հանգստի, ներառյալ բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզության և ութժամյա գիշերային քնի իրավունք, որի ընթացքում արգելվում է Ձեզ ներգրավել բժշկական կամ այլ գործողություններում.

4) Ձեր միջոցների հաշվին հաստատել նամակագրական կապ յուրաքանչյուր անձի հետ և օգտվել հոգեբուժական հաստատության փոստարկղից` նկատի ունենալով, որ հոգեբուժական կազմակերպության ադմինիստրացիան պետք է ապահովի Ձեր գրած նամակների փոխանցումը փոստային ծառայությանը և փոստային առաքման անդորրագրի հանձնումը Ձեզ.

5) օգտվելու հեռախոսակապից` ընդ որում, հոգեբուժական հաստատության հասանելի վայրում տեղադրված տաքսոֆոնից հանրապետության տարածքում կատարել մեկ անվճար զանգ, իսկ մեկ զանգից ավելի հեռախոսային խոսակցության վճարումները՝ Ձեր միջոցների հաշվին.

6) հանդիպել այցելուների հետ` չխախտելով տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության տնօրենի հաստատած ներհիվանդանոցային ռեժիմը (անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց դեպքում` հանդիպել այցելուների հետ բուժքույրի ուղեկցությամբ).

7) ունենալու և ձեռք բերելու առաջին անհրաժեշտության իրեր ու պարագաներ, բացառությամբ ծակող, կտրող իրերի, որոնք կարող եք ձեռք բերել անձամբ, եթե հոգեբուժական հաստատության տարածքում տեղակայված է վաճառք իրականացնող կրպակ, կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով, կամ հոգեբուժական հաստատության ավագ բուժքրոջ միջոցով` ստանալով գնումը հավաստող հաշվիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն.

8) օգտվելու անձնական հագուստից.

9) հաղորդակցվելու թերթերի և լրագրերի միջոցով, ընդ որում՝ բաժանորդագրված թերթերը և ամսագրերը Ձեզ են հանձնվում հոգեբուժական հաստատության ադմինիստրացիայի կողմից.

10) ստանալու բավարար սնունդ` պետության կողմից սահմանված հոգեբուժական կազմակերպությունում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժիններին համապատասխան.

11) անմիջականորեն դիմելու բուժհաստատության ղեկավարին կամ բաժանմունքի վարիչին` բուժման, հետազոտման, դուրսգրման, օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքների պաշտպանության հարցերով` նկատի ունենալով, որ հոգեբուժական հաստատության տնօրենը Ձեր գրավոր կամ բանավոր հարցմանը ի պատասխան երկօրյա ժամկետում տրամադրում է տեղեկատվություն բարձրացված հարցերի վերաբերյալ.

12) տալու համաձայնություն և ցանկացած փուլում հրաժարվելու բուժական մեթոդներից և միջոցներից, եթե դրանք կիրառվում են գիտական կամ փորձարարական նպատակներով, ուղեկցվում են լուսա-, տեսա- և կինոնկարահանումներով.

13) պահանջելու Ձեր ընտրած հոգեբույժ-մասնագետի մասնակցությունը «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հոգեբուժական հանձնաժողովի աշխատանքներին` ընդ որում՝ Ձեր գրավոր կամ բանավոր դիմումին ի պատասխան՝ հոգեբուժական հաստատության տնօրենը 2-օրյա ժամկետում ձեռք բերելով տվյալ հոգեբույժի համաձայնությունը, մասնագետին ընդգրկում է հանձնաժողովի կազմում.

14) ստանալու իրավական հարցերով օժանդակություն` գրավոր կամ բանավոր կարգով դիմելով բուժհաստատության տնօրենին` Ձեր գտնվելու և բուժման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ` ընդ որում՝ հրավիրված իրավաբանը չպետք է լինի տվյալ հոգեբուժական հաստատության աշխատակից.

15) հոսպիտալացումից անմիջապես հետո իրազեկվել հոգեբուժական հաստատությունում գտնվելու նպատակի և պատճառների մասին, ինչպես նաև Ձեր իրավունքների և պարտականությունների մասին: