Համարը 
N 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.02.01/3(386) Հոդ.16
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ-ՈՒՄ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-011-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

20 հունվարի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10011021

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

8 դեկտեմբերի 2010 թ.
ք. Երևան

 N 29-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-011-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 7-րդ հոդվածները և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ Եմ՝

 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում պոլիոմիելիտի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-011-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար՝

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

8 դեկտեմբերի 2010 թ.

N 29-Ն հրամանի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

N 3.1.1-011-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Պոլիոմիելիտի համաճարակաբանական հսկողության սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար (այսուհետ` կազմակերպություն)` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից, որոնք իրականացնում են բժշկական օգնություն և սպասարկում:

2. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը ներառում են պոլիոմիելիտի դեպքերի հայտնաբերման, ախտորոշման, դեպքերի վարման, պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումների, կոնտակտավորների բժշկական հսկողության, կանխարգելման այլ հարցեր, որոնք ուղղված են պոլիոմիելիտի համաճարակաբանական հսկողության ապահովմանը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԿԱԹՎԱԾԱՅԻՆ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

 

3. Սուր թորշոմած կաթվածային պոլիոմիելիտի դեպքի ստանդարտ բնորոշումը և դասակարգումը ներկայացված է հավելված 1-ում:

4. Սուր թորշոմած ողնուղեղային կաթվածի դեպքի ժամանակ պոլիոմիելիտի «վայրի» վիրուս անջատելիս, դեպքը դասակարգվում է սուր կաթվածային պոլիոմիելիտ՝ պայմանավորված պոլիոմիելիտի «վայրի» բերովի վիրուսով (1, 2 կամ 3 տիպի) կամ սուր կաթվածային պոլիոմիելիտ` պայմանավորված «վայրի» տեղային վիրուսով (1, 2 կամ 3 տիպի):

5. Սուր թորշոմած ողնուղեղային կաթվածի դեպքը, որն առաջանում է պոլիոմիելիտի պատվաստանյութ ստանալուց հետո ոչ շուտ, քան 4 օրվա և ոչ ուշ, քան 35 օրվա ընթացքում և, որի մոտ անջատվում է պատվաստումային ծագման պոլիոմիելիտի վիրուս և 60 օր հետո կա մնացորդային թոշնած կաթված, դասակարգվում է որպես պատվաստում ստացողի մոտ առաջացած «սուր կաթվածային պատվաստում-համակցված պոլիոմիելիտ»:

6. Սուր թորշոմած ողնուղեղային կաթվածի դեպքը, որն առաջանում է պատվաստվածի հետ շփվելուց ոչ ուշ, քան 60 օր հետո և, որի ժամանակ անջատվում է պատվաստումային ծագման պոլիոմիելիտի վիրուս 60 օր հետո կա մնացորդային թոշնած կաթված, դասակարգվում է որպես պատվաստվածի հետ շփվողի մոտ առաջացած «սուր կաթվածային պատվաստում-համակցված պոլիոմիելիտ»:

7. Սուր թորշոմած ողնուղեղային կաթվածի դեպքը, որի ժամանակ հետազոտությունն իրականացվել է ոչ ամբողջական կամ թերի, սակայն կաթվածահարությունից 60 օր հետո դիտվում են մնացորդային կաթվածային երևույթներ, դասակարգվում է որպես «այլ և չճշտված ախտածագման սուր կաթվածային պոլիոմիելիտ»:

8. Սուր թորշոմած ողնուղեղային կաթվածի դեպքը, որի ժամանակ անջատվում են այլ նեյրոտրոպ վիրուսներ, դասակարգվում է որպես «այլ և չճշտված ախտածագման սուր կաթվածային պոլիոմիելիտ»:

9. Պատվաստումային ծագման պոլիոմիելիտի վիրուսի անջատումն առանց կլինիկական նշանների չունի ախտորոշիչ և համաճարակաբանական նշանակություն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏՈՎ ԵՎ ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԿԱԹՎԱԾՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ

 

10. Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերի հայտնաբերումն իրականացվում է պասիվ և ակտիվ ձևերով:

11. Պոլիոմիելիտով կամ դրա կասկածով հիվանդների, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթված ունեցող հիվանդների պասիվ հայտնաբերումն իրականացնում են կազմակերպությունների բոլոր մասնագիտությունների բուժաշխատողները՝ անկախ գերատեսչական պատկանելությունից և սեփականության ձևից, ցանկացած տեսակի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու դեպքում, այդ թվում` կենսաբանական նյութերի շճաբանական հետազոտության ժամանակ:

12. Պոլիոմիելիտով կամ դրա կասկածով հիվանդների, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթված ունեցող հիվանդների հայտնաբերումն իրականացվում է հետևյալ դեպքերում.

1) բուժկանխարգելիչ կազմակերպություն բժշկական օգնության դիմելու,

2) տանը բժշկական օգնություն ցուցաբերելու,

3) մասնավոր բժշկական գործունեությամբ զբաղվող բժիշկներին դիմելու,

4) պոլիոմիելիտով կամ դրա կասկածով հիվանդների հետ շփված անձանց, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթվածներով հիվանդների հետ շփված անձանց բժշկական հսկողության ժամանակ:

13. Պոլիոմիելիտով կամ դրա կասկածով հիվանդների, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթվածներով հիվանդների հայտնաբերման դեպքում բժիշկն անհապաղ հիվանդներին ուղեգրում է ինֆեկցիոն կամ նյարդաբանական հիվանդանոց (բաժանմունք):

14. Պոլիոմիելիտով հիվանդների կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերի հոսպիտալացման ուղեգրի ձևաթղթում, բացի անկետային տվյալներից նշվում են նաև հիվանդության առաջնային ախտանշանները, կաթվածի առաջացման ժամկետը, կանխարգելիչ պատվաստումների, կոնտակտավորների, հիվանդի պոլիոմիելիտի առումով անբարենպաստ տարածք մեկնելու, ինչպես նաև պոլիոմիելիտի առումով տեղաճարակային (էնդեմիկ) վայրերից կոնտակտավոր անձանց ժամանման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

15. Ստացիոնարում հիվանդության պատմության «Համաճարակաբանական վերհուշ» բաժնում նշվում են հիվանդի կաթվածի առաջացման ժամկետը, կանխարգելիչ պատվաստումների, կոնտակտավորների, հիվանդի պոլիոմիելիտի առումով անբարենպաստ տարածք մեկնելու, ինչպես նաև պոլիոմիելիտի առումով տեղաճարակային (էնդեմիկ) վայրերից կոնտակտավոր անձանց ժամանման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԿԱԹՎԱԾԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

16. Առանց տարիքային սահմանափակման, պոլիոմիելիտի հիվանդացման կամ դրա կասկածի, ինչպես նաև մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ սուր թորշոմած կաթվածի (ցանկացած նոզոլոգիական ձևի) յուրաքանչյուր դեպքի մասին կազմակերպությունների հայտնաբերող բուժանձնակազմի (այդ թվում` լաբորատորիայի անձնակազմի) կողմից անմիջապես հեռախոսով տրվում է շտապ հաղորդում Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն (ըստ տարածքի), այնուհետև` 24 ժամվա ընթացքում ուղարկելով շտապ հաղորդման «Ձև ՇՀ 1» ձևը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 20-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ 3.1.6.009-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի, բացառությամբ` «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցի, «Արմենիկում ԲԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության և Երևանի «Շտապ բժշկական օգնություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության, որոնք հաղորդում են «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:

17. Առանց տարիքային սահմանափակման պոլիոմիելիտի հիվանդացման կամ դրա կասկածի, ինչպես նաև մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ սուր թորշոմած կաթվածի (ցանկացած նոզոլոգիական ձևի) յուրաքանչյուր դեպքի մասին նաև կատարվում է արտահերթ հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կենտրոնական ապարատ:

18. Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարզային կամ տարածքային կենտրոնները կասկածելի դեպքի մասին անմիջապես հաղորդում են «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

19. «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հեռախոսով հաղորդում է Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կենտրոնական ապարատ և Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարզային կամ տարածքային կենտրոն (ըստ բնակության վայրի):

20. Առանց տարիքային սահմանափակման պոլիոմիելիտի հիվանդացման կամ դրա կասկածի, ինչպես նաև մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ սուր թորշոմած կաթվածի (ցանկացած նոզոլոգիական ձևի) յուրաքանչյուր դեպքի մասին Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կենտրոնական ապարատը հաղորդում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն («Ազգային համակարգող մարմնի և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաղորդակցման կետերի միջև կանոնավոր կապի ապահովման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 6-ի N 913-Ն որոշում):

21. Դեպքի ախտորոշումը փոփոխելու (կամ ժխտելու) կամ հաստատելու կամ մահվան մասին կազմակերպության կողմից անմիջապես տրվում է հեռախոսով շտապ հաղորդում Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն (ըստ տարածքի), այնուհետև` 24 ժամվա ընթացքում ուղարկելով նոր շտապ հաղորդման ձևը (Ձև ՇՀ 1)` նշելով սկզբնական ախտորոշումը, փոխված (կամ հաստատված) ախտորոշման կամ մահվան ամսաթիվը և լաբորատոր հետազոտման արդյունքները, բացառությամբ` «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցի, «Արմենիկում ԲԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության, որոնք հաղորդում են «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:

22. Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարզային կամ տարածքային կենտրոնների կողմից ախտորոշումը փոփոխված (կամ ժխտված) կամ հաստատված կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ շտապ հաղորդում ստանալուց հետո անմիջապես կատարվում է հաղորդում «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

23. «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ախտորոշումը փոփոխված կամ ժխտված կամ հաստատված կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ հեռախոսով հաղորդում է Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կենտրոնական ապարատ և Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարզային կամ տարածքային կենտրոններին (ըստ բնակության վայրի):

24. Բոլոր կազմակերպություններում պոլիոմիելիտի կամ դրա կասկածի յուրաքանչյուր դեպք` առանց տարիքային սահմանափակման, ինչպես նաև մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերը (ցանկացած նոզոլոգիական ձևի) ենթակա են գրանցման և հաշվառման «Վարակիչ հիվանդությունների հաշվառման մատյանում»` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 21-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-010-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի:

25. Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերի լիարժեք, հավաստի և ժամանակին հաշվառումը, գրանցումը, հաղորդումը, հաշվետվությունների ամբողջականությունը, նաև լիովին և օպերատիվ հաղորդումն ապահովում է կազմակերպության ղեկավարը:

26. Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվում են կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների «Ձև N Պ-4/հ» վարչական վիճակագրական ձևով` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 19-Ն` «Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման ոլորտում վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ի N 16-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հրամանի:

27. Սուր թորշոմած կաթվածի դեպքը ներկայացվում է Պ4 հաշվետվությամբ որպես հաստատված պոլիոմիելիտ, եթե սուր թորշոմած կաթվածի դեպքի վիրուսաբանական հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել են վայրի պոլիովիրուսներ:

28. Պոլիոմիելիտ-համակցված դեպքը ներկայացվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման ոլորտում վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ի N 16-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 19-Ն հրամանով հաստատված Պ1 հաշվետվությամբ` որպես հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպք և Պ4 հաշվետվությամբ` որպես պոլիոմիելիտի դեպք:

29. Բոլոր մակարդակներում դեպքերի բացակայության պայմաններում ներկայացվում է զրոյական հաշվետվություն: Յուրաքանչյուր հիվանդության տողում «Ընդամենը» սյունակում նշվում է 0:

30. Բոլոր մակարդակներում պահպանվում են հաշվետվության կրկնօրինակները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի «Պահպանության ժամկետի նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 351-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետների:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

31. Պոլիոմիելիտով կամ պոլիոմիելիտի կասկած ունեցող հիվանդները, ինչպես նաև սուր թորշոմած կաթվածահարության երևույթներ ունեցող անձինք՝ անկախ հիվանդության նոզոլոգիական ձևից, հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն կամ սոմատիկ հիվանդանոցի նյարդաբանական կամ վերակենդանացման բաժանմունքում (բոքս մեկուսարան):

32. Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի յուրաքանչյուր դեպք ենթակա է պոլիոմիելիտի նկատմամբ կղանքի լաբորատոր հետազոտության` համապատասխան հավելված 2-ի:

33. Մահացու ելքի դեպքում մահից հետո առաջին ժամերի ընթացքում ողնուղեղից կատարվում է նմուշառում (սեկցիոն նյութ) և հետազոտվում է պոլիոմեիլիտի նկատմամբ:

34. Վիրուսաբանական հետազոտության համար նմուշների տեղափոխումն իրականացվում է «սառցային շղթայի» պայմանների պահպանմամբ:

35. Պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքերի նմուշները լաբորատոր ախտորոշման նպատակով հետազոտվում են Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության վիրուսաբանական լաբորատորիայում և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված պոլիոմիելիտի վերազգային ռեֆերենս լաբորատորիայում:

36. Նմուշների տեղափոխումը պոլիոմիելիտի վերազգային ռեֆերենս լաբորատորիա իրականացվում է երկրորդ նմուշը վերցնելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

37. Պոլիոմեիլիտով կամ սուր թորշոմած կաթվածով հիվանդի կրկնակի զննումն իրականացվում է հիվանդության սկզբից 60 օր հետո:

38. Պոլիոմեիլիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի յուրաքանչյուր դեպքի վերջնական ախտորոշումը ձևակերպվում է սուր կաթվածային պոլիոմիելիտի դեպքի ստանդարտ բնորոշման հիման վրա:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏՈՎ ԿԱՄ ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԿԱԹՎԱԾՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

39. Պոլիոմիելիտով կամ սուր թորշոմած կաթվածով հիվանդների հայտնաբերման նպատակով տեղամասային բժշկի, նյարդաբանի և վարակաբանի կողմից պոլիոմիելիտի կամ սուր թորշոմած կաթվածի դեպքի մինչև 15 տարեկան կոնտակտավորների շրջանում իրականացվում է բժշկական հսկողություն` 35 օր տևողությամբ:

40. Պոլիոմիելիտի հաստատված հիվանդի դեպքում, լաբորատոր հաստատումից հաշված 7 օրվա ընթացքում, մինչև 15 տարեկան երեխաների շրջանում իրականացվում են պոլիոմիելիտի դեմ լրացուցիչ պատվաստումներ կենդանի պոլիոմիելիտային պատվաստանյութով՝ անկախ նախկինում ստացած պատվաստումներից:

41. Պոլիոմիելիտի դեպք արձանագրվելիս օջախում առանց տարիքային սահմանափակման անց է կացվում կոնտակտավորների կղանքի երկնվագ վիրուսաբանական հետազոտություն (կղանքի 2 նմուշ 24-ժամյա ընդմիջումով):

42. Կազմակերպություններում մինչև 15 տարեկան կոնտակտավորների նկատմամբ բժշկական հսկողության, նրանց պատվաստման, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում վիրուսաբանական հետազոտության նմուշառման համար պատասխանատու է կազմակերպության ղեկավարը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՈՎ

 

43. Մինչև 5 տարեկան (4 տարեկան 11 ամիս 29 օրական) երեխաները, ովքեր վերջին 1,5 ամսվա ընթացքում եղել են պոլիոմիելիտի առումով անբարենպաստ վայրերում և ցանկացած պատճառով դիմել են որևէ բուժկանխարգելիչ կազմակերպություն, ենթակա են պոլիոմիելիտի նկատմամբ վիրուսաբանական հետազոտության:

44. Պոլիոմիելիտի առումով անբարենպաստ վայրերում եղած երեխաների կղանքի նմուշների հետազոտություններն իրականացվում են Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության վիրուսաբանական լաբորատորիայում: Նմուշները վիրուսաբանական լաբորատորիա տեղափոխվում են երկրորդ նմուշի վերցման պահից ոչ ուշ, քան 72 ժամ հետո:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

 

45. Պոլիոմիելիտի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների կազմակերպումը և իրականացումը, հաշվառումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկների և բժշկական հակացուցումների վարումը, հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի գրանցումը, հաշվառումը, հաղորդումը և համաճարակաբանական հետազոտությունն իրականացվում է համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ 3.1.6.009-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի:

46. Պոլիոմիելիտի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են Պատվաստումների ազգային օրացույցով նախատեսված ժամկետներում և պատվաստանյութերով:

47. Պատվաստումների հաշվետվությունները կատարվում են վարչական վիճակագրական Պ 1 հաշվետվությամբ` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման ոլորտում վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ի N 16-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 19-Ն հրամանի:

48. Պոլիոմիելիտով հիվանդացած երեխաների կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են պատվաստումների պլանային օրացույցի համաձայն:

49. Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման նպատակով բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից ապահովվում է `

1) 1 տարեկան (11 ամսական 29 օրական) երեխաների առնվազն 95% ընդգրկվածություն պոլիոմիելիտի դեմ երեք դեղաչափ պատվաստումներում,

2) 2 տարեկան (23 ամսական 29 օրական) երեխաների առնվազն 95% ընդգրկվածություն պոլիոմիելիտի դեմ 4 դեղաչափ պատվաստումներում:

50. Պոլիոմիելիտի դեմ լրացուցիչ և համաճարակաբանական ցուցումով պատվաստումներն իրականացվում են Առողջապահության նախարարի հրամանով:

 

Հավելված 1

 

ՍՈՒՐ ԹՈՐՇՈՄԱԾ ԿԱԹՎԱԾԱՅԻՆ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Կլինիկական նկարագիր
Սուր թորշոմած կաթվածի (պարալիչ) ցանկացած մինչև 15 տարեկան դեպք կամ կաթվածի ցանկացած դեպք, երբ կասկածվում է պոլիոմիելիտ:
Հիվանդության թեթև ձևերին բնորոշ են ջերմությունը, գլխացավը, ընդհանուր թուլությունը, սրտխառնոցը, փսխումը, հիվանդության հետագա զարգացման դեպքում նշված ախտանիշներին միանում են սաստիկ մկանացավերը և պարանոցի, մեջքի կարկամածությունը` ուղեկցվելով թոշնած կաթվածահարությամբ:
Լաբորատոր չափանիշներ

 Պոլիովիրուսի անջատում

 Օժանդակ՝ շիճուկում տիտրի քառակի աճ:
Դեպքերի դասակարգում
Պոլիոմիելիտի դեպքերը դասակարգվում են՝ կասկածելի (սուր թորշոմած կաթված` ՍԹԿ), հավանական (պոլիոմիելիտանման հիվանդություն) և հաստատված.

ԿասկածելիՀավանականՀաստատված

ՍԹԿ ցանկացած դեպք, որը զարգանում է 1-3 օրվա ընթացքում (այդ թվում Գույլեյն-Բարրեի ախտանիշը), մինչև 15 տ. երեխայի մոտ, որի առաջացման համար այլ նկատելի պատճառներ չկան (ինչպես օրինակ վնասվածք) կամ կլինիկայով նման է պոլիոմիելիտի
Կասկածելի դեպք Գումարած
Հիվանդության ընթացքում չկա կաթված առաջացնող պատճառ, վիրուսաբանական հետազոտությունը լրիվ կատարված չէ, սակայն առկա է նշվածներից որևէ մեկը.
ա) 60 օրից հետո կա մնացորդային թոշնած կաթված,
բ) հիվանդի նկատմամբ դիտարկումն ընդհատվել է,
բ) հիվանդը մահացել է և փորձագետները որոշել են, որ տվյալ դեպքը պետք է դասակարգել որպես պոլիոմիեիլիտանման հիվանդություն
Սուր թորշոմած կաթվածի դեպք, որի ժամանակ կղանքի նմուշի վիրուսաբանական հետազոտության արդյունքում անջատվել է պոլիովիրուս

 

Հավելված 2

 

Սուր թորշոմած կաթվածի համաճարակաբանական հետազոտության քարտ

Մաս1.  Սուր թորշոմած կաթվածահարության համաճարակաբանական հետազոտության քարտ

Տեղեկատվություն հիվանդի մասին

Համաճարակաբանական համար

 

 

Հետազոտության ամսաթիվ

 

 

 

Օր

ամիս

տարի

Հիվանդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

 

 

Հասցե

Տարածք

Մարզ

Ծննդյան ամսաթիվ

 

 

 

եթե ծննդյան ամսաթիվը հայտնի չէ, նշել տարիքը

 

Սեռը

Ար

Իգ

Օր

Ամիս

տարի

Տարի,ամիս

Մոր ԱԱՀ

Հոր ԱԱՀ

Արձանագրություն

Առաջին անգամ առողջապահական մարմիններ դեպքի մասին հայտնելու ամսաթիվ

 

 

 

Օր

ամիս

տարի

Եթե հիվանդը հոսպիտալացվել է` հոսպիտալացման ամսաթիվը

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Հիվանդանոցի անվանումը

 

Հիվանդության պատմության համարը

 

Կլինիկական ախտորոշում

 

Բժշկի ազգանունը`

Հիվանդության պատմություն և ախտանիշներ

Կաթվածահարության ամսաթիվը

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Եթե հիվանդը մահացել է, մահվան ամսաթիվը

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Ունեցել է նախկինում կաթվածահարություն, ցնցումներ կամ ուրիշ նյարդաբանական խանգարումներ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Ճշտել

կաթվածահարությունը սուր է

 

 

 

օր

ամիս

տարի

կաթվածահարությունը թորշոմած է

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Եթե կաթվածահարությունը ոչ սուր է, ոչ թորշոմած, ապա դադարեցրեք հետազոտությունը: Նշեք ախտորոշումը, եթե այն հայտնի է

 

Եթե կաթվածահարությունը սուր է և թորշոմած, ապա շարունակեք հետազոտությունը:

Ունեցել է ջերմության բարձրացում

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Կաթվածահարությունը հանդիսանում է ասիմետրիկ

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Քանի օր է անցել կաթվածահարության սկզբից մինչ նրա լրիվ զարգացումը

 

 

օր

անհայտ է

Կաթվածահարության տեղակայումը

ձախ ոտք

 

 

 

շնչառական մկաններ

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

այո

ոչ

անհայտ է

աջ ոտք

 

 

 

պարանոցի մկաններ

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

այո

ոչ

 անհայտ է

ձախ ձեռք

 

 

 

դեմքի մկաններ

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

այո

ոչ

անհայտ է

աջ ձեռք

 

 

 

այլ մկաններ մկաններ` նշել

 

այո

ոչ

անհայտ է

Վերին վերջույթների կաթվածահարության տեղակայում

 

 

 

 

 

պրոքսիմալ

դիստալ

երկուսն էլ

ոչ

անհայտ է

Ստորին վերջույթների կաթվածահարության տեղակայում

 

 

 

 

 

պրոքսիմալ

դիստալ

երկուսն էլ

ոչ

անհայտ է

Բացակայում է նյարդերի զգայական ֆունկցիան

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Արդյո՞ք հիվանդը գտնվել է իր տնից 10 կմ-ից ավել հեռավորության վրա կաթվածահարության սկզբից 28 օրվա ընթացքում

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Եթե այո` նշել ժամկետը

 

 

 

մինչև

 

 

 

օր

ամիս

տարի

օր

ամիս

տարի

Որտե՞ղ երկիրը

 

տարածաշրջանը

 

բնակության վայր

 

Մինչև կաթվածահարության սկիզբը վերջին 60 օրվա ընթացքում հիվանդի շրջապատում եղ՞ել են ՍԹԿ-ի ուրիշ դեպքեր

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Պատվաստումային անամնեզ

Ունի հիվանդը պատվաստումային քարտ

 

 

 

այո

ոչ

անհայտ է

Պլանային պատվաստումների ժամանակ ստացած ՕՊՎ դոզաների քանակը (չհաշված զրոյական դոզան)

 

 

դոզա

անհայտ է

Մասսայական պատվաստումների ժամանակ ստացած ՕՊՎ-ի հավելյալ դոզաների քանակը

 

 

դոզա

անհայտ է

Վերջին ՕՊՎ պատվաստման ամսաթիվը

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Կղանքի հետազոտություն

Առաջին նմուշի վերցման ամսաթիվ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Երկրորդ նմուշի վերցման ամսաթիվ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Հետազոտողի ԱԱՀ

Ստորագրություն

Խնդրում ենք ուղարկել այս ձևը ՀՎԿԿ ՓԲԸ, իսկ կրկնօրինակը պահեք Ձեզ մոտ: Շնորհակալություն

Չմոռանաք կատարել գնահատում կաթվածահարության սկզբից 60 օր հետո օգտագործելով տվյալ ձևի մաս 2-ը

Մաս 2. 60 օր հետո

Համաճարակաբանական համար

 

Գնահատման ամսաթիվ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Հիվանդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

 

 

Հասցե

Տարածաշրջան

Մարզ

Կատարվել է արդյոք հիվանդի վիճակի գնահատում 60 օր հետո

 

 

այո

ոչ

Եթե ոչ, ապա ինչու՞

 

 Այլ

պատճառներ, նշել

Հիվանդը մահացել է

 

այո

Դուրս է մնացել հսկողությունից

 

այո

 

Գնահատման ամսաթիվ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Գնահատման արդյունքը (օր` հիվանդի մոտ կա մնացորդային կաթվածահարություն)  

 

 

 

մնացորդային թուլություն

կաթվածահարություն չկա

անհայտ է

Հետազոտողի ԱԱՀ

 

Ստորագրություն

 

Հասցե

 

Հեռախոս

 

Խնդրում ենք ուղարկել այս ձևը ՀՎԿԿ ՓԲԸ, իսկ կրկնօրինակը պահեք Ձեզ մոտ: Շնորհակալություն 

Մաս 3. Դեպքի եզրափակիչ դասակարգում (փորձագետների հանձնաժողովի եզրակացություն)

Համաճարակաբանական համար

         

Վերջնական ախտորոշման ամսաթիվ

 

 

 

օր

ամիս

տարի

Հիվանդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Տարածաշրջան

Մարզ

Դեպքի վերջնական դասակարգումը
(նշել միայն մեկը)

Հաստատված պոլիոմիելիտ

 

Պոլիոմիելիտ ախտորոշումը բացառվում է

 

Պոլիոմիելիտի հետ համատեղվող

 

Ախտորոշման չափանիշները

Հայտնաբերվել են վայրի պոլիովիրուսներ

 

Ադեկվատ նմուշներում պոլիովիրուս չկա

 

Կղանքի նմուշներ չեն վերցվել

 

Ռեզիդուալային կաթվածահարություն 60 օր հետո       

 

Չկա ռեզիդուալային կաթվածահարություն 60 օր հետո              

 

Հիվանդը մահացել է պոլիոմիելիտանման հիվանդությունից

 

Հետագա հսկողություն              

 

Եթե պոլիոմիելիտ ախտորոշումը ժխտված է, ապա նշեք վերջնական ախտորոշումը

 

Նկատառումներ

 

Փորձագետների հանձնաժողովի ղեկավարի ստորագրությունը

 

Խնդրում ենք ուղարկել այս ձևը ՀՎԿԿ ՓԲԸ, իսկ կրկնօրինակը պահեք Ձեզ մոտ: Շնորհակալություն

Հավելված 3

 

ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

 

Նմուշառման նպատակով անհրաժեշտ է ՍԹԿ-ով հիվանդից և մինչև 15 տարեկան առնվազն 5 կոնտակտավորից վերցնել կղանքի երկու հաջորդական նմուշ` կաթվածի (պարալիչի) սկզբից 2 շաբաթվա ընթացքում, ընդ որում` առաջին նմուշը վերցվում է անմիջապես, իսկ երկրորդը` 24 ժամ հետո (յուրաքանչուրը 8-10գ): Վերցված նմուշները պահվում են սառցարանում (- 150 C աստիճան) և տեղափոխվում են «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն` պահպանելով սառցային շղթան (սառնարան-պայուսակ): Նմուշի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել ուղեգիրը` ստորև ներկայացվող ձևով: Միաժամանակ վերցվում են նմուշներ նաև հիվանդի առնվազն հինգ կոնտակտավորից:

 

Ուղեգրման ձև

 

Ուղեգրող կազմակերպության անվանում -------------------------------------------------------------------------------

 

Հասցե, հեռախոս, ֆաքս -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր

 

Անուն, ազգանուն --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Հասցե -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ծննդյան ամսաթիվ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Կաթվածահարության սկիզբ ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Առաջին նմուշի վերցման ամսաթիվ --------------------------------------------------------------------------------------

 

Երկրորդ նմուշի վերցման ամսաթիվ --------------------------------------------------------------------------------------

 

Նմուշի ուղարկման ամսաթիվ ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ՕՊՎ-ի վերջին պատվաստման ամսաթիվ ------------------------------------------------------------------------------

 

Նախնական կլինիկական ախտորոշում ---------------------------------------------------------------------------------

 

Հետազոտությունն անցկացնողի անուն, ազգանուն ------------------------------------------------------------------