Համարը 
N 618-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.07.09/36(1049) Հոդ.553
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
19.06.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.06.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.07.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

19 հունիսի 2014 թվականի N 618-Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացին վերջնական սպառողի մասնակցության ապահովման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. հունիսի 27

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունիսի 19-ի N 618-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացին վերջնական սպառողի մասնակցությունն իրականացվում է սույն կարգով: Սույն կարգով բնապահպանական ծրագրեր են Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային և հանրային հատվածների հաշվապահական հաշվառման դասակարգման «0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնին դասվող աշխատանքները և միջոցառումները:

2. Բնապահպանական ծրագրերը մշակվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 197-Ն որոշմամբ հաստատված բնապահպանական ծրագրերի մշակման (նախագծման) կարգին համապատասխան:

3. Բնապահպանական ծրագրեր իրականացնող պետական մարմիններն այդ ծրագրերի և դրանց իրականացման մասին հասարակությանն իրազեկում են` համապատասխան համայնքների ղեկավարներին տրամադրելով նշված ծրագրերին վերաբերող փաստաթղթերը: Բնապահպանական ծրագրերի և դրանց իրականացման մասին հասարակությունն իրազեկվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33.1-ին հոդվածի պահանջներին համապատասխան:

4. Իրազեկումն իրականացվում է`

1) azdarar.am կայքում հրապարակային ծանուցման միջոցով.

2) ծրագրերի և նախագծերի ցուցադրման միջոցառումներով, հրապարակումներով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների համացանցային կայքերում տեղադրմամբ.

3) հասարակական քննարկումներով:

5. Հասարակության ներկայացուցիչները «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն կազմակերպված հանրային լսումների կամ քննարկումների արդյունքներով նորմատիվ և այլ իրավական ակտերով հիմնավորված առարկությունները, առաջարկությունները, ինչպես նաև հրապարակված բնապահպանական ծրագրերի նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ սեփական միջոցներով կատարված անկախ փորձաքննության եզրակացությունները գրավոր ներկայացնում են համապատասխան համայնքի ղեկավարին:

6. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված առարկությունները, առաջարկությունները, ինչպես նաև անկախ փորձաքննության եզրակացությունները քննարկվում են բնապահպանական ծրագրեր իրականացնող պետական մարմինների կողմից` դրանց ստացումից հետո մեկամսյա ժամկետում, դրանք ներկայացրած հասարակական և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

 7. Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գործընթացին վերջնական սպառողի մասնակցությունն ապահովելու նպատակով բնապահպանական ծրագրերի իրականացման արդյունքների ընդունման համար ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծվում է տվյալ ծրագրի իրականացման արդյունքներն ընդունող հանձնաժողով, որի կազմում ներգրավվում են`

1) այդ մարմնի և կապալառուի ներկայացուցիչները, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձինք.

2) համապատասխան համայնքի աշխատակազմի ներկայացուցիչը, որի վարչական տարածքներում իրականացվում է բնապահպանական ծրագիրը.

3) տվյալ մարզում գրանցված բնապահպանության ոլորտի գծով հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը (համաձայնությամբ):

8. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի իրագործման արդյունքներն ընդունող հանձնաժողովների կազմում լրացուցիչ ընդգրկվում է նաև համապատասխան մարզպետարանի ներկայացուցիչը:

 9. Ընդունող հանձնաժողովի անդամների թիվը չպետք է գերազանցի տասը: Ընդունող հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը սահմանվում է ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան