Համարը 
N 220-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500) Հոդ.248
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2014
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10514370

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

5 օգոստոսի 2014 թ.

ք. Երևան

N 220-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշումը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը.

1) «Կովասարի փոխակերպային թերթաքարեր»՝ համաձայն հավելված 1-ի,

2) «Կալաքար» լեռ» բնապատմական համալիր»՝ համաձայն հավելված 2-ի,

3) «Պլագիոգրանիտ-պորֆիրային դայք»՝ համաձայն հավելված 3-ի,

4) «Չինչինի անկյունային աններդաշնակություն»՝ համաձայն հավելված 4-ի,

5) «Օձաքար» լեռ»՝ համաձայն հավելված 5-ի,

6) «Գետահովիտի մամռապատ ժայռ»՝ համաձայն հավելված 6-ի,

7) «Կվարցային պլագիոպորֆիրների սյունաձև անջատումներ»՝ համաձայն հավելված 7-ի,

8) «Զորականի սոսի»՝ համաձայն հավելված 8-ի,

9) «Վարդան Մամիկոնյանի կաղնի»՝ համաձայն հավելված 9-ի,

10) «Սարի գյուղի սոսի»՝ համաձայն հավելված 10-ի,

11) «Զիկատարի տանձուտ»՝ համաձայն հավելված 11-ի,

12) «Ոսկեպարի կենի»՝ համաձայն հավելված 12-ի,

13) «Ջոնջոլկուտ»՝ համաձայն հավելված 13-ի,

14) «Փայտասար» քարանձավների համալիր»՝ համաձայն հավելված 14-ի,

15) «Չինչինի» սանդղափուլ քարափներ»՝ համաձայն հավելված 15-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար

Ա. Գրիգորյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԿՈՎԱՍԱՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊԱՅԻՆ ԹԵՐԹԱՔԱՐԵՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԿԱԼԱՔԱՐ» ԼԵՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՊԼԱԳԻՈԳՐԱՆԻՏ-ՊՈՐՖԻՐԱՅԻՆ ԴԱՅՔ»

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՉԻՆՉԻՆԻ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՕՁԱՔԱՐ» ԼԵՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԳԵՏԱՀՈՎԻՏԻ ՄԱՄՌԱՊԱՏ ԺԱՅՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԿՎԱՐՑԱՅԻՆ ՊԼԱԳԻՈՊՈՐՖԻՐՆԵՐԻ ՍՅՈՒՆԱՁԵՎ ԱՆՋԱՏՈՒՄՆԵՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԶՈՐԱԿԱՆԻ ՍՈՍԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻ ԿԱՂՆԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՍԱՐԻ ԳՅՈՒՂԻ ՍՈՍԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԶԻԿԱՏԱՐԻ ՏԱՆՁՈՒՏ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 12

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՈՍԿԵՊԱՐԻ ԿԵՆԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 13

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՋՈՆՋՈԼԿՈՒՏ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 14

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՓԱՅՏԱՍԱՐ» ՔԱՐԱՆՁԱՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 15

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 220-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՉԻՆՉԻՆԻ» ՍԱՆԴՂԱՓՈՒԼ ՔԱՐԱՓՆԵՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ