Համարը 
N 134-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.02.27/11(1100) Հոդ.134
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.02.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.02.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.02.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1237-Ն, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1236-Ն ԵՎ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 1149-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 փետրվարի 2015 թվականի N 134-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1237-Ն, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1236-Ն ԵՎ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 1149-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ և 11-րդ հոդվածների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի՝

1) արտաքին կապերի բաժինը վերակազմակերպել միջազգային համագործակցության վարչության.

2) կենսաբազմազանության քաղաքականության բաժինը, ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժինը և մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժինը միաձուլման ձևով վերակազմակերպել շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության.

3) ֆինանսահաշվապահական բաժինը, տնտեսական բաժինը և գնումների գործընթացի իրականացման բաժինը միաձուլման ձևով վերակազմակերպել ֆինանսատնտեսական վարչության:

2. Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1237-Ն որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության`

 1) բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժինն անվանափոխել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և դենդրոպարկերի կառավարման բաժնի.

2) դենդրոպարկերի կառավարման բաժինն անվանափոխել էկոտուրիզմի աջակցության և զարգացման բաժնի:

4. Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն ստեղծելու մասին» N 1236-Ն որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

5. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության՝

1) մթնոլորտի վերահսկողության բաժինը և ջրերի վերահսկողության բաժինը միաձուլման ձևով վերակազմակերպել ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժնի.

2) կենսաբազմազանության, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժինն ու անտառների վերահսկողության բաժինը միաձուլման ձևով վերակազմակերպել անտառների և կենսաբազմազանության վերահսկողության բաժնի.

3) ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության բաժինը անվանափոխել հողերի, թափոնների, վտանգավոր նյութերի վերահսկողության և ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության բաժնի.

4) ստեղծել`

ա. ներքին վերահսկողության բաժին,

բ. վարչարարության և փորձաքննության բաժին:

6. Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1149-Ն որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


 2015 թ. փետրվարի 24
 Երևան

 

 

 

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 134-Ն որոշման

 

 

 «Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

 

Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն

Բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն

Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն

Իրավաբանական վարչություն

Միջազգային համագործակցության վարչություն

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

Ֆինանսատնտեսական վարչություն

Քարտուղարություն

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժին

Ներքին աուդիտի բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Առաջին բաժին

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն

Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

Բնապահպանական պետական տեսչություն»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 134-Ն որոշման

 

 

 «Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1236-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

 

Կենդանական ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բուսական ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և դենդրոպարկերի կառավարման բաժին

էկոտուրիզմի աջակցության և զարգացման բաժին»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 134-Ն որոշման

 

 

 «Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հուլիսի 25-ի N 1149-Ն որոշման

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

 

Հաշվառման և վերլուծության բաժին

Ներքին վերահսկողության բաժին

Վարչարարության և փորձաքննության բաժին

Հողերի, թափոնների, վտանգավոր նյութերի վերահսկողության և ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության բաժին

Անտառների և կենսաբազմազանության վերահսկողության բաժին

 Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

Կենտրոնական լաբորատորիա

 

II. Տարածքային ստորաբաժանումներ

 

 Երևանի տարածքային բաժին

Սյունիքի տարածքային բաժին

Արարատի տարածքային բաժին

Արմավիրի տարածքային բաժին

Արագածոտնի տարածքային բաժին

Գեղարքունիքի տարածքային բաժին

Կոտայքի տարածքային բաժին

Տավուշի տարածքային բաժին

Լոռու տարածքային բաժին

Շիրակի տարածքային բաժին

Վայոց ձորի տարածքային բաժին»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան