Համարը 
N 204-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.03.18/14(1103).1 Հոդ.188.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.03.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 մարտի 2015 թվականի N 204-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին և 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. մարտի 10
Երևան

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1. Եկամուտների գծով

213,350.1

2. Ծախսերի գծով

213,350.1

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

0.0

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի եկամուտները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

այդ թվում`

       

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

8,109.4

24,328.1

40,286.9

47,030.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

39,328.3

97,938.0

143,403.7

166,320.1

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

     

այդ թվում`

       

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

     

այդ թվում`

       
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

այդ թվում`

       

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

այդ թվում`

       

Այլ ծախսեր

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

այդ թվում`

       

Այլ ծախսեր

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

05

   

այդ թվում`

       

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

     

այդ թվում`

       
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

     

այդ թվում`

       
   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

47,437.7

122,266.1

183,690.6

213,350.1

     

այդ թվում`

       
     

06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և Կոնվենցիայի ներկայացվելիք՝ Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

23,109.6

49,281.7

50,281.7

51,646.7

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

23,109.6

49,281.7

50,281.7

51,646.7

     

որից`

       
     

Այլ ծախսեր

23,109.6

49,281.7

50,281.7

51,646.7

     

07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

24,328.1

72,984.4

133,408.9

161,703.4

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

24,328.1

72,984.4

133,408.9

161,703.4

     

որից`

       
     

Այլ ծախսեր

24,328.1

72,984.4

133,408.9

161,703.4

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

դրամա-շնոր-հային միջոցներ

համա-ֆինան-սավո-րում

դրամա-շնոր-հային միջոցներ

համա-ֆինան-սավորում

դրամա-շնորհային միջոցներ

համա-ֆինան-սավորում

դրամա-շնորհային միջոցներ

համա-ֆինան-սավո-րում

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,
այդ թվում`

47,437.7

39,328.3

8,109.4

122,266.1

97,938.0

24,328.1

183,690.6

143,403.7

40,286.9

213,350.1

166,320.1

47,030.0

     

 - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

47,437.7

39,328.3

8,109.4

122,266.1

97,938.0

24,328.1

183,690.6

143,403.7

40,286.9

213,350.1

166,320.1

47,030.0

     

 - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05

06

01

06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և Կոնվենցիայի ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

23,109.6

23,109.6

0.0

49,281.7

49,281.7

0.0

50,281.7

50,281.7

0.0

51,646.7

51,646.7

0.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

                       
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

23,109.6

23,109.6

0.0

49,281.7

49,281.7

0.0

50,281.7

50,281.7

0.0

51,646.7

51,646.7

0.0

     

այդ թվում`

                       
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

23,109.6

23,109.6

0.0

49,281.7

49,281.7

0.0

50,281.7

50,281.7

0.0

51,646.7

51,646.7

0.0

     

այդ թվում`

                       
     

Այլ ծախսեր

23,109.6

23,109.6

0.0

49,281.7

49,281.7

0.0

50,281.7

50,281.7

0.0

51,646.7

51,646.7

0.0

05

06

01

07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունա-բերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

24,328.1

16,218.7

8,109.4

72,984.4

48,656.3

24,328.1

133,408.9

93,122.0

40,286.9

161,703.4

114,673.4

47,030.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

                       
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

24,328.1

16,218.7

8,109.4

72,984.4

48,656.3

24,328.1

133,408.9

93,122.0

40,286.9

161,703.4

114,673.4

47,030.0

     

այդ թվում`

                       
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

24,328.1

16,218.7

8,109.4

72,984.4

48,656.3

24,328.1

133,408.9

93,122.0

40,286.9

161,703.4

114,673.4

47,030.0

     

այդ թվում`

                       
     

Այլ ծախսեր

24,328.1

16,218.7

8,109.4

72,984.4

48,656.3

24,328.1

133,408.9

93,122.0

40,286.9

161,703.4

114,673.4

47,030.0

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

մարտի 5-ի N 204-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամ-յակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

1016

ԱԾ 05

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ N TF013658 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր

   

Նկարագրությունը
1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում
2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում
3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում

   


 

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջների

               

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

               

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

X

X

X

24,328.1

72,984.4

133,408.9

161,703.4

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 «Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

 1155

 ԱԾ 17

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիային ներկայացվելիք` Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

   

Նկարագրությունը
1. Վերլուծել Հայաստանի կենսաբազմազանության 4-րդ ազգային զեկույցից հետո մինչև 2013 թվականի հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայով և կոնվենցիայի կողմ երկրների 10-րդ և 11-րդ կոնֆերանսներում ընդունված որոշումներով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները և պատրաստել Հայաստանի կենսաբազմազանության 5-րդ ազգային զեկույցը:
2. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ռազմավարությունը:
3. Ուսումնական նյութերի մշակում
4. Ազգային զեկույցի և գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից
5. Քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ

 

 

 

 

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջների

               

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

       

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

23,109.6

49,281.7

50,281.7

51,646.7

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 Աղյուսակ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ) ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Բաժին 2. Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորում

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

(բաժինը/խումբը /դասը)

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

2015 թ. պետական բյուջե

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

 

1016

 

ԾՐԱԳԻՐ

     

Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

161,703.4

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնապահպանության ոլորտում տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման, իրականացման և մոնիթորինգի իրականացման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ05

05.06.01.

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ-ի դրամաշնորհային ծրագիր

161,703.4

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում

2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում

3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում

4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

1155

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

51,646.7

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման պայմանների ապահովում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում բույսերի և կենդանիների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների և վերարտադրության աշխատանքներ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ17

05.06.01.

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիային ներկայացվելիք` Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

51,646.7

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Վերլուծել Հայաստանի կենսաբազմազանության 4-րդ ազգային զեկույցից հետո մինչև 2013 թվականի հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայով և կոնվենցիայի կողմ երկրների 10-րդ և 11-րդ կոնֆերանսներում ընդունված որոշումներով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները և պատրաստել Հայաստանի կենսաբազմազանության 5-րդ ազգային զեկույցը:

2. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ռազմավարությունը:

3. Ուսումնական նյութերի մշակում

4. Ազգային զեկույցի և գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից

5. Քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան