Համարը 
N 561-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.06.03/31(1120).1 Հոդ.421.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
27.05.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.05.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.06.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

27 մայիսի 2015 թվականի N 561-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. մայիսի 27
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1. Եկամուտների գծով

30,790.1

2. Ծախսերի գծով

30,790.1

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

0.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի եկամուտները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

Տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

այդ թվում`

     

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

0.0

0.0

0.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,381.6

18,278.1

30,790.1

   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,381.6

18,278.1

30,790.1

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

այդ թվում`

     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

այդ թվում`

     

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

1,477.7

4,912.2

4,912.2

այդ թվում`

     

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

1,477.7

4,912.2

4,912.2

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

3,903.9

13,365.9

25,877.9

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

108.0

324.0

324.0

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

3,243.0

9,039.0

12,903.0

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

0.0

2,760.0

11,408.0

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

0.0

230.0

230.0

Նյութեր

552.9

1,012.9

1,012.9

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     
   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,381.6

18,278.1

30,790.1

     

այդ թվում`

     
     

08. Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

4,093.6

7,918.9

7,918.9

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

4,093.6

7,918.9

7,918.9

     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

4,093.6

7,918.9

7,918.9

     

այդ թվում`

     
     

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

1,477.7

3,753.0

3,753.0

     

այդ թվում`

     
     

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

1,477.7

3,753.0

3,753.0

     

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

2,615.9

4,165.9

4,165.9

     

այդ թվում`

     
     

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

108.0

324.0

324.0

     

-Ներքին գործուղումներ

108.0

324.0

324.0

     

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

1,955.0

3,059.0

3,059.0

     

այդ թվում`

     
     

-Տեղեկատվական ծառայություններ

0.0

460.0

460.0

     

-Ներկայացուցչական ծախսեր

1,955.0

2,599.0

2,599.0

     

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

0.0

230.0

230.0

     

այդ թվում`

     
     

-Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

0.0

230.0

230.0

     

Նյութեր

552.9

552.9

552.9

     

այդ թվում`

     
     

-Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

489.9

489.9

489.9

     

-Տրանսպորտային նյութեր

63.0

63.0

63.0

     

09. ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիաների կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր

1,288.0

10,359.2

22,871.2

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

1,288.0

10,359.2

22,871.2

     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

1,288.0

10,359.2

22,871.2

     

այդ թվում`

     
     

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

0.0

1,159.2

1,159.2

     

այդ թվում`

     
     

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

0.0

1,159.2

1,159.2

     

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

1,288.0

9,200.0

21,712.0

     

այդ թվում`

     
     

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

1,288.0

5,980.0

9,844.0

     

այդ թվում`

     
     

- Կառավարչական ծառայություններ

1,288.0

5,152.0

9,016.0

     

-Ներկայացուցչական ծախսեր

0.0

828.0

828.0

     

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

0.0

2,760.0

11,408.0

     

այդ թվում`

     
     

- Մասնագիտական ծառայություններ

0.0

2,760.0

11,408.0

     

Նյութեր

0.0

460.0

460.0

     

այդ թվում`

     
     

-Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

0.0

235.3

235.3

     

-Տրանսպորտային նյութեր

0.0

224.7

224.7

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները
նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ընդա-
մենը

այդ թվում`

ընդա-
մենը

այդ թվում`

ընդա-
մենը

այդ թվում`

դրամա-
շնոր-հային միջոց-ներ

համա-
ֆինան-սա-վորում

դրամա-
շնոր-հային միջոց-ներ

համա-
ֆինան-սա-վորում

դրամա-
շնոր-հային միջոց-ներ

համա-
ֆինան-սա-վորում

     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,
այդ թվում`

5,381.6

5,381.6

0.0

18,278.1

18,278.1

0.0

30,790.1

30,790.1

0.0

     

 - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

5,381.6

5,381.6

0.0

18,278.1

18,278.1

0.0

30,790.1

30,790.1

0.0

     

 - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05

06

01

08.Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

4,093.6

4,093.6

0.0

7,918.9

7,918.9

0.0

7,918.9

7,918.9

0.0

     

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րություն

                 
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

4,093.6

4,093.6

0.0

7,918.9

7,918.9

0.0

7,918.9

7,918.9

0.0

     

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

1,477.7

1,477.7

0.0

3,753.0

3,753.0

0.0

3,753.0

3,753.0

0.0

     

Ներքին գործուղումներ

108.0

108.0

0.0

324.0

324.0

0.0

324.0

324.0

0.0

     

Տեղեկատվական ծառայություններ

0.0

0.0

0.0

460.0

460.0

0.0

460.0

460.0

0.0

     

Ներկայացուցչական ծախսեր

1,955.0

1,955.0

0.0

2,599.0

2,599.0

0.0

2,599.0

2,599.0

0.0

     

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

0.0

0.0

0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

230.0

0.0

     

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

489.9

489.9

0.0

489.9

489.9

0.0

489.9

489.9

0.0

     

Տրանսպորտային նյութեր

63.0

63.0

0.0

63.0

63.0

0.0

63.0

63.0

0.0

05

06

01

09. ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիաների կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր

1,288.0

1,288.0

0.0

10,359.2

10,359.2

0.0

22,871.2

22,871.2

0.0

     

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րություն

                 
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

1,288.0

1,288.0

0.0

10,359.2

10,359.2

0.0

22,871.2

22,871.2

0.0

     

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

0.0

0.0

0.0

1,159.2

1,159.2

0.0

1,159.2

1,159.2

0.0

     

Կառավարչական ծառայություններ

1,288.0

1,288.0

0.0

5,152.0

5,152.0

0.0

9,016.0

9,016.0

0.0

     

Ներկայացուցչական ծախսեր

0.0

0.0

0.0

828.0

828.0

0.0

828.0

828.0

0.0

     

Մասնագիտական ծառայություններ

0.0

0.0

0.0

2,760.0

2,760.0

0.0

11,408.0

11,408.0

0.0

     

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

0.0

0.0

0.0

235.3

235.3

0.0

235.3

235.3

0.0

     

Տրանսպորտային նյութեր

0.0

0.0

0.0

224.7

224.7

0.0

224.7

224.7

0.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

 Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Գնման առարկայի անվանումը

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միա-
վորի գինը (դրամ)

Քանակը

Գումարը (հազ.դրամ)

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

3,841.90

Բաժին 05 խումբ 06 դաս 01 Շրջական միջավայրի պաշտպանություն

 

08. Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

3,841.90

ՄԱՍ I ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

       

552.90

30197631/1

Թուղթ, A4 ֆորմատի 1 /21x29,7/

ՇՀ

տուփ

1900

156

296.40

30197235/1

Թղթապանակ՝ ամրակով

ՇՀ

հատ

300

215

64.50

30192121/1

Գրիչ՝ գնդիկավոր

ՇՀ

հատ

100

215

21.50

22811150/1

Նոթատետրեր

ՇՀ

հատ

500

215

107.50

09132200/1

Բենզին, ռեգուլյար

ՇՀ

լիտր

420

150

63.00

ՄԱՍ II ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

       

3,289.00

98391190/1

Ներկայացուցչական ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

ԲԸԱՀ

Դրամ

2599000

1

2599.0

79821190/1

Ձեռնարկների և բրոշյուրների տպագրման ծառայություններ

ԲԸԱՀ

Դրամ

460000

1

460.0

50311120/1

Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ

ՇՀ

Դրամ

230000

1

230.0

 

 Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Գնման առարկայի անվանումը

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը (դրամ)

Քանակը

Գումարը (հազ.դրամ)

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

21,712.00

Բաժին 05 խումբ 06 դաս 01 Շրջական միջավայրի պաշտպանություն

 

09. ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիաների կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր

21,712.00

ՄԱՍ I ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

       

460.00

30197631/1

Թուղթ, A4 ֆորմատի 1 /21x29,7/

ՇՀ

տուփ

1900

100

190.00

30197235/1

Թղթապանակ՝ ամրակով

ՇՀ

հատ

300

50

15.00

30192121/1

Գրիչ՝ գնդիկավոր

ՇՀ

հատ

100

53

5.30

22811150/1

Նոթատետրեր

ՇՀ

հատ

500

50

25.00

09132200/1

Բենզին, ռեգուլյար

ՇՀ

լիտր

420

535

224.70

ՄԱՍ II ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

       

21,252.00

98391190/1

Ներկայացուցչական ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

ԲԸԱՀ

Դրամ

828000

1

828.00

71311190/1

Շրջակա միջավայրի պահպանման հետ կապված խորհրդատվական ծառայություններ

ՊԸ

դրամ

9016000

1

9,016.0

90711130/1

Բնապահպանական ցուցանիշների վերլուծություններ՝ բացառությամբ շինարարական աշխատանքների

ՊԸ

դրամ

11408000

1

11,408.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 27-ի N 561-Ն որոշման

 

 Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

   

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

1016

ԱԾ 07

Նկարագրությունը

   

1. Սույն գործողության նպատակն է ստացողին հնարավորություն տալ իրականացնելու լայն խորհրդատվության գործընթաց` սահմանելու ԳԷՀ-ի ռեսուրսների ծրագրավորման առաջնահերթությունները, որոնք ընդգրկում են ԳԷՀ 6-ի համալրման ժամանակահատվածը:
2. Խորհրդատվական հանդիպումների և սեմինարների իրականացում շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի մասնակցությամբ:
3. Մշակել ազգային պորտֆելի ձևավորման փաստաթուղթ` նկարագրելով երկրի առաջնահերթությունները և նախագծերը/ծրագրերը՝ ԳԷՀ 6-ի համալրման ժամանակահատվածի ֆինանսավորմանն առաջադրելու նպատակով:
4. Ազգային քաղաքականության, ռազմավարությունների և գործողությունների պլանի վերանայում և վերլուծություն:
5. ԳԷՀ-ի կամ այլ ֆինանսավորող գործակալությունների կողմից ֆինանսավորվող կամ ֆինանսավորվելիք ավարտված, ընթացիկ և առաջակվելիք ծրագրերի սահմանում, նկարագրություն և վերլուծություն:

Քանակական

Համաձայն «Գնումների մասին» 2010 թվականի ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի N 105-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման պահանջների

Որակական

 

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

               

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

   

X

X

X

 

4,093.6

7,918.9

7,918.9

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ, միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

   

ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի Համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիաների կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր

1155

ԱԾ 18

Նկարագրությունը

   

1. Տեխնոլոգիաների բազմակողմանի վերլուծություն և առաջնայնությունների որոշում, առաջնային տեխնոլոգիաների փոխանցման համար պոտենցիալ խոչընդոտների և ազգային մակարդակով պոտենցիալ շուկայական հնարավորությունների վերլուծություն
2. Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման (TNA/ՏԿԳ) հաշվետվություն, որում ներկայացվում են նշված ոլորտներում մեղմացումների և ադապտացիայի գծով տեխնոլոգիաների առաջնայնությունները, այդ թվում՝ դրա որոշման գործընթացի նկարագրությունը և համապատասխան հիմնավորումները:
3. Խոչընդոտների և բարենպաստ պայմանների (BA&EF) վերլուծության մասին հաշվետվություն, որում ներկայացվում են առաջնային տեխնոլոգիաների գծով առկա խոչընդոտները և դրանց շահագործումն ու տարածումը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ պայմանները:
4. Տեխնոլոգիական գործողությունների պլանի (TAP) հաշվետվություն՝ մեղմացման և ադապտացիայի գծով, որը ներառում է գործողությունների պլանի (TAP) իրագործման գծով առաջարկներ՝ ՄԴՀ հետ համաձայնեցված ձևաչափով:
5. Հաշվետվություններ ազգային աշխատաժողովների և դրանց մասնակիցների ցանկի, շահառուների և համաֆինանսավորողների ներգրավման գործընթացի և ծրագրի շրջանակներում իրականացված բոլոր գործողությունների վերաբերյալ:

Քանակական

Համաձայն «Գնումների մասին» 2010 թվականի ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի N 105-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման պահանջների

Որակական

Մշակված չէ

                

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

   

X

X

X

 

1,288.0

10,359.2

22,871.2

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ (ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ)

 

Բաժին 2. Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորում

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

2015 թվականի պետական բյուջե

ծրագիրը

միջոցառումը

(բաժինը/խումբը /դասը)

 

(հազ. դրամ)
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1016

   

ԾՐԱԳԻՐԸ

 
     

Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

7,918.9

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնապահպանության ոլորտում տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման, իրականացման և մոնիթորինգի իրականացման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ

 

ԱԾ07

05.06.01.

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժության դրամաշնորհային ծրագիր

7,918.9

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Սույն գործողության նպատակն է ստացողին հնարավորություն տալ իրականացնելու լայն խորհրդատվության գործընթաց` սահմանելու ԳԷՀ-ի ռեսուրսների ծրագրավորման առաջնահերթությունները, որոնք ընդգրկում են ԳԷՀ 6-ի համալրման ժամանակահատվածը:
2. Խորհրդատվական հանդիպումների և սեմինարների իրականացում շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի մասնակցությամբ:
3. Մշակել ազգային պորտֆելի ձևավորման փաստաթուղթ` նկարագրելով երկրի առաջնահերթությունները և նախագծերը/ծրագրերը՝ ԳԷՀ 6-ի համալրման ժամանակահատվածի ֆինանսավորմանն առաջադրելու նպատակով:
4. Ազգային քաղաքականության, ռազմավարությունների և գործողությունների պլանի վերանայում և վերլուծություն:
5. ԳԷՀ-ի կամ այլ ֆինանսավորող գործակալությունների կողմից ֆինանսավորվող կամ ֆինանսավորվելիք ավարտված, ընթացիկ և առաջակվելիք ծրագրերի սահմանում, նկարագրություն և վերլուծություն:

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

1155

   

ԾՐԱԳԻՐԸ

 
     

Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

22,871.2

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման պայմանների ապահովում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում բույսերի և կենդանիների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների և վերարտադրության աշխատանքներ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ

 

ԱԾ18

05.06.01.

ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի Համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիաների կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր

22,871.2

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Տեխնոլոգիաների բազմակողմանի վերլուծություն և առաջնայնությունների որոշում, առաջնային տեխնոլոգիաների փոխանցման համար պոտենցիալ խոչընդոտների և ազգային մակարդակով պոտենցիալ շուկայական հնարավորությունների վերլուծություն
2. Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման (TNA/ՏԿԳ) հաշվետվություն, որում ներկայացվում են նշյալ ոլորտներում մեղմացումների և ադապտացիայի գծով տեխնոլոգիաների առաջնայնությունները, այդ թվում՝ դրա որոշման գործընթացի նկարագրությունը և համապատասխան հիմնավորումները:

3. Խոչընդոտների և բարենպաստ պայմանների (BA&EF) վերլուծության մասին հաշվետվություն, որում ներկայացվում են առաջնային տեխնոլոգիաների գծով առկա խոչընդոտները և դրանց շահագործումն ու տարածումը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ պայմանները:
4. Տեխնոլոգիական գործողությունների պլանի (TAP) հաշվետվություն՝ մեղմացման և ադապտացիայի գծով, որը ներառում է գործողությունների պլանի (TAP) իրագործման գծով առաջարկներ՝ ՄԴՀ հետ համաձայնեցված ձևաչափով:
5. Հաշվետվություններ ազգային աշխատաժողովների և դրանց մասնակիցների ցանկի, շահառուների և համաֆինանսավորողների ներգրավման գործընթացի և ծրագրի շրջանակներում իրականացված բոլոր գործողությունների վերաբերյալ:

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան