Համարը 
N 576-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.06.17/34(1123).1 Հոդ.461.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.06.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.06.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.06.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 հունիսի 2015 թվականի N 576-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին և 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. հունիսի 5
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Եկամուտների գծով

176,112.0

Ծախսերի գծով

176,112.0

Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

0.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի եկամուտները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

132,083.0

158,500.0

176,112.0

այդ թվում`

     

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

21,085.0

25,302.0

28,115.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

110,998.0

133,198.0

147,997.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

132,083.0

158,500.0

176,112.0

   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

132,083.0

158,500.0

176,112.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

132,083.0

158,500.0

176,112.0

այդ թվում`

     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

37,636.0

45,163.0

50,181.0

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

37,636.0

45,163.0

50,181.0

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

37,636.0

45,163.0

50,181.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

94,447.0

113,337.0

125,931.0

այդ թվում`

     

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

94,447.0

113,337.0

125,931.0

այդ թվում`

     

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

91,898.0

110,278.0

122,532.0

այդ թվում`

     

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

59,682.0

71,618.0

79,576.0

այդ թվում`

     

-Շենքերի և շինությունների շինարարություն

59,356.0

71,227.0

79,141.0

.-Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

326.0

391.0

435.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

30,835.0

37,002.0

41,114.0

այդ թվում`

     

Տրանսպորտային սարքավորումներ

7,144.0

8,573.0

9,526.0

Վարչական սարքավորումներ

9,990.0

11,989.0

13,321.0

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

13,701.0

16,440.0

18,267.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

1,381.0

1,658.0

1,842.0

այդ թվում`

     

Աճեցվող ակտիվներ

1,215.0

1,458.0

1,620.0

Նախագծահետազոտական ծախսեր

166.0

200.0

222.0

ՊԱՇԱՐՆԵՐ

2,549.0

3,059.0

3,399.0

այդ թվում`

     

ՍՊԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՀՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐ

119.0

143.0

159.0

այդ թվում`

     

Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

119.0

143.0

159.0

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

2,430.0

2,916.0

3,240.0

այդ թվում`

     

ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

2,430.0

2,916.0

3,240.0

այդ թվում`

     

Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

2,430.0

2,916.0

3,240.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     
   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

այդ թվում`

     
     

10. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

132,083.0

158,500.0

176,112.0

     

որից`

     
     

Այլ ծախսեր

37,636.0

45,163.0

50,181.0

     

Շենքերի և շինությունների շինարարություն

59,356.0

71,227.0

79,141.0

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

326.0

391.0

435.0

     

Տրանսպորտային սարքավորումներ

7,144.0

8,573.0

9,526.0

     

Վարչական սարքավորումներ

9,990.0

11,989.0

13,321.0

     

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

13,701.0

16,440.0

18,267.0

     

Աճեցվող ակտիվներ

1,215.0

1,458.0

1,620.0

     

Նախագծահետազոտական ծախսեր

166.0

200.0

222.0

     

Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

119.0

143.0

159.0

     

Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

2,430.0

2,916.0

3,240.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Դրամաշնորհային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
 դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ընդամենը

այդ թվում՝

ընդամենը

այդ թվում՝

այդ թվում`

դրամա-շնոր-հային միջոցներ

համաֆի-նանսավո-րում

դրամա-շնոր-հային միջոցներ

համաֆի-նան-սավո-րում

ընդամենը

դրամա-շնոր-հային միջոցներ

համաֆի-նան-սավո-րում

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐՈՎ

132,083.0

110,998.0

21,085.0

158,500.0

133,198.0

25,302.0

176,112.0

147,997.0

28,115.0

     

այդ թվում`

                 
     

- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

37,636.0

35,666.0

1,970.0

45,163.0

42,799.0

2,364.0

50,181.0

47,554.0

2,627.0

     

- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

94,447.0

75,332.0

19,115.0

113,337.0

90,399.0

22,938.0

125,931.0

100,443.0

25,488.0

05

06

01

10. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր

132,083.0

110,998.0

21,085.0

158,500.0

133,198.0

25,302.0

176,112.0

147,997.0

28,115.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

132,083.0

110,998.0

21,085.0

158,500.0

133,198.0

25,302.0

176,112.0

147,997.0

28,115.0

     

այդ թվում`

                 
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

37,636.0

35,666.0

1,970.0

45,163.0

42,799.0

2,364.0

50,181.0

47,554.0

2,627.0

     

այդ թվում`

                 
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

37,636.0

35,666.0

1,970.0

45,163.0

42,799.0

2,364.0

50,181.0

47,554.0

2,627.0

     

այդ թվում`

                 
     

Այլ ծախսեր

37,636.0

35,666.0

1,970.0

45,163.0

42,799.0

2,364.0

50,181.0

47,554.0

2,627.0

     

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

94,447.0

75,332.0

19,115.0

113,337.0

90,399.0

22,938.0

125,931.0

100,443.0

25,488.0

     

այդ թվում`

                 
     

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

91,898.0

72,902.0

18,996.0

110,278.0

87,483.0

22,795.0

122,532.0

97,203.0

25,329.0

     

այդ թվում`

                 
     

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

59,682.0

46,869.0

12,813.0

71,618.0

56,242.0

15,376.0

79,576.0

62,491.0

17,085.0

     

այդ թվում`

                 
     

-Շենքերի և շինությունների շինարարություն

59,356.0

46,869.0

12,487.0

71,227.0

56,242.0

14,985.0

79,141.0

62,491.0

16,650.0

     

.-Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

326.0

0.0

326.0

391.0

0.0

391.0

435.0

0.0

435.0

     

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

30,835.0

25,021.0

5,814.0

37,002.0

30,026.0

6,976.0

41,114.0

33,362.0

7,752.0

     

այդ թվում`

                 
     

Տրանսպորտային սարքավորումներ

7,144.0

5,952.0

1,192.0

8,573.0

7,144.0

1,429.0

9,526.0

7,937.0

1,589.0

     

Վարչական սարքավորումներ

9,990.0

8,033.0

1,957.0

11,989.0

9,639.0

2,350.0

13,321.0

10,710.0

2,611.0

     

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

13,701.0

11,036.0

2,665.0

16,440.0

13,243.0

3,197.0

18,267.0

14,715.0

3,552.0

     

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

1,381.0

1,012.0

369.0

1,658.0

1,215.0

443.0

1,842.0

1,350.0

492.0

     

այդ թվում`

                 
     

Աճեցվող ակտիվներ

1,215.0

1,012.0

203.0

1,458.0

1,215.0

243.0

1,620.0

1,350.0

270.0

     

Նախագծահետազոտական ծախսեր

166.0

0.0

166.0

200.0

0.0

200.0

222.0

0.0

222.0

     

ՊԱՇԱՐՆԵՐ

2,549.0

2,430.0

119.0

143.0

0.0

143.0

159.0

0.0

159.0

     

այդ թվում`

                 
     

ՍՊԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՀՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐ

119.0

0.0

119.0

143.0

0.0

143.0

159.0

0.0

159.0

     

այդ թվում`

                 
     

Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

119.0

 

119.0

143.0

0.0

143.0

159.0

0.0

159.0

     

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

2,430.0

2,430.0

0.0

2,916.0

2,916.0

0.0

3,240.0

3,240.0

0.0

     

այդ թվում`

                 
     

ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

2,430.0

2,430.0

0.0

2,916.0

2,916.0

0.0

3,240.0

3,240.0

0.0

     

այդ թվում`

                 
     

Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

2,430.0

2,430.0

0.0

2,916.0

2,916.0

0.0

3,240.0

3,240.0

0.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին
կիսամյակ

ինն
ամիս

տարի

առաջին կիսամյակ

ինն
ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր

Նկարագրությունը
Հայաստանի Ջավախքի (Աշոցքի) շրջանում պահպանվող տարածքների ստեղծում

1155

ԱԾ19

Քանակական

Համաձայնագրով նախատեսված ֆինանսական ներդրումների կառավարում (հազ. դրամ)

           

Որակական

Մշակված չէ

           

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

           

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

           

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

     

37,636.0

45,163.0

50,181.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի գերմանական և հայաստանյան գրասենյակներ

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Շենքեր և շինություններ, մեքենաներ և սարքավորումներ

Նկարագրությունը
Շենքերի և շինությունների շինարարություն, մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում, պահպանում և վերանորոգում

1155

ԱՁ 01

Քանակական

Համաձայն Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային համաձայնագրի դրույթների

           

Որակական

             

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

 

94,447.0

113,337.0

125,931.0

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

       

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)

       

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն

 

Բաժին 2

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորում

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1155

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

176,112.0

Ծրագրի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման պայմանների ապահովում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում բույսերի և կենդանիների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների և վերարտադրության աշխատանքներ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ19

05.06.01.

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր

50,181.0

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Հայաստանի Ջավախքի (Աշոցքի) շրջանում պահպանվող տարածքների ստեղծում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի գերմանական և հայաստանյան գրասենյակներ

ԱՁՕ1

 

Շենքեր և շինություններ, մեքենաներ և սարքավորումներ

125,931.0

Ակտիվի նկարագրությունը
Շենքերի և շինությունների շինարարություն, մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում, պահպանում և վերանորոգում

Ակտիվն օգտագործողի անվանումը
«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան