Համարը 
N 87-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.06.27/16.1  Հոդ.264
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.04.2003
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.04.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 հունիսի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32003197

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

28 ապրիլի 2003 թ.
ք. Երևան

N 87-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

(հրամանը խմբ. 17.04.15 N 89-Ն)

 

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ, 8-րդ և 9-րդ մասերով և «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Չիկագոյի կոնվենցիայի 15-րդ հավելվածի պահանջները ապահովելու նպատակով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «Աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ապահովման կարգը»՝ համաձայն Հավելվածի:

2. Սահմանել, որ մոտեցման, մեկնման ընթացակարգերի և քարտեզների կառուցման գործառույթների իրականացման իրավասությունը վերապահվում է «Հայաէրոնավիգացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող երկրորդ ամսվա ամսի 1-ից:

 

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2003 թվականի ապրիլի 28-ի
N 87-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 

ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ապահովման կարգը (այսուհետ` Կարգ) մշակված է «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ` Չիկագոյի կոնվենցիա) 15-րդ հավելվածի պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի N 825-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքի կազմակերպման կարգ»-ի դրույթների համաձայն և նպատակ ունի կանոնակարգելու աերոնավիգացիոն տեղեկատվության կառավարման գործընթացը:

2. Կարգը սահմանում է աերոնավիգացիոն տեղեկատվության կառավարման գործընթացը և կանոնակարգում է Հայաստանի Հանրապետության աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) գործունեությունը:

3. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվությունը հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության (այսուհետ` Գլխավոր վարչություն) անունից և ուղղված է ապահովելու աերոնավիգացիոն տեղեկատվության հոսքերը Հայաստանի Հանրապետության թռիչքային տեղեկատվության գոտու սահմաններում` օդանավերի թռիչքների անվտանգության, կանոնավորության և աերոնավիգացիոն սպասարկման արդյունավետության ապահովման նպատակով:

4. Ծառայությունը կարող է հանդիսանալ Գլխավոր վարչության կամ «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն համապատասխան թույլտվություն ստացած կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում:

5. Ծառայության գործունեությունը կանոնակարգող գործելաձևերը և Ծառայության պետի պաշտոնական հրահանգը համաձայնեցվում են Գլխավոր Վարչության հետ, եթե Ծառայությունը Գլխավոր վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանում չի հանդիսանում:

6. Կազմակերպությունն ապահովում է Ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստվածությունը և իրականացնում է միջոցառումներ` ուղղված դրա պահպանմանը, համաձայն Եվրոկոնտրոլ միջազգային կազմակերպության պահանջների: Մասնագիտական պատրաստվածության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրերը համաձայնեցվում են Գլխավոր վարչության հետ:

 

ԳԼՈՒԽ II

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

7. Ծառայության հիմնական խնդիրներն են.

1) Հայաստանի Հանրապետության Աերոնավիգացիոն Տեղեկատվական Ժողովածուի վարում, հրապարակում ու տարածում,

2) Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններից չվերթներ իրականացնող օդանավ շահագործողներին և օդային երթևեկության սպասարկում իրականացնող ծառայություններին աերոնավիգացիոն տեղեկատվության տրամադրում,

3) Օդային երթևեկության սպասարկման հաղորդագրությունների հավաքում և առաքում:

8. Ծառայության կողմից իրականացվում է թվային աերոնավիգացիոն տվյալների, ինչպես նաև տեղեկատվության բազաների վարումը և ապահովվում է Ի ԷՅ ԴԻ (EAD) միջազգային համակարգի հետ համագործակցությունը` համաձայն գործող պայմանագրի:

9. Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են հանդիսանում`

1) Աերոնավիգացիոն տեղեկատու փաթեթի մշակման բաժին (այսուհետ` Հրապարակումների բաժին),

2) Օդանավակայանային բաժին, որը իր մեջ ներառում է նախաթռիչքային տեղեկատվության և օդային երթևեկության սպասարկման հաղորդագրությունների հավաքման ու առաքման ապահովումը (այսուհետ` Բրիֆինգ օֆիս),

3) Միջազգային ՆՈՏԱՄ հաղորդագրությունների բաժին (այսուհետ` ՆՈՏԱՄ օֆիս):

10. Ծառայության կենտրոնական մարմնին հատկացվում է քաղաքացիական ավիացիայի ֆիքսված հեռահաղորդակցման ցանցի (այսուհետ` ԱՖՏՆ) ՈՒԱՅ ՕՈՒ ՈՒԱՅ ԷՔՍ (YՕYX) հասցեն:

 

ԳԼՈՒԽ III

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

11. Հրապարակումների բաժինն իրականացնում է աերոնավիգացիոն տեղեկատվության հավաքագրումը, վարումը, հրապարակումն ու տարածումը` միասնական աերոնավիգացիոն փաթեթի տեսքով, համաձայն Չիկագոյի կոնվենցիայի N 4 և N 15 Հավելվածների և Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ` ԻԿԱՕ) N 8126 և N 8168 ձեռնարկների (Doc.8126, Doc.8168):

12. Միասնական աերոնավիգացիոն փաթեթն իր մեջ ներառում է.

1) Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուն ԱՏԺ (AIP),

2) Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի փոփոխությունները ԱՄԴԹ (AMDT),

3) Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի լրացումները ՍԱՓ (SUP),

4) ՆՈՏԱՄ (NOTAM) հաղորդագրությունները և նախաթռիչքային տեղեկատու բյուլետենները,

5) Աերոնավիգացիոն տեղեկատու ցիրկուլյարները ԱՏՑ (AIC),

6) Գործող ՆՈՏԱՄ-ների հսկողական ցանկերը,

7) Աերոնավիգացիոն քարտեզներ`

ա. աերոդրոմային խոչընդոտների քարտեզ «A» ձևի,

բ. տարածքային քարտեզ` ճշգրիտ վայրէջքի համար,

գ. երթուղային քարտեզ,

դ. շրջանային քարտեզ,

ե. սարքավորումներով իրականացվող մեկնման քարտեզ,

զ. սարքավորումներով իրականացվող ժամանման քարտեզ,

է. սարքավորումներով իրականացվող վայրէջքի քարտեզ,

ը. վիզուալ կերպով իրականացվող վայրէջքի քարտեզ,

թ. աերոդրոմային քարտեզ,

ժ. աերոդրոմային երթևեկության քարտեզ,

ժա. օդանավերի կայանատեղերի քարտեզ,

ժբ. նվազագույն բացարձակ բարձրության ռադարային քարտեզ,

ժգ. վիզուալ թռիչքների իրականացման աերոնավիգացիոն քարտեզ:

8) Սույն կետով սահմանված աերոնավիգացիոն տեղեկատվությունը հրապարակվում է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

13. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվության աղբյուր հանդիսացող բոլոր կազմակերպություններն ապահովում են Ծառայությանը ներկայացվող աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ճշտությունը և Կարգով սահմանված տրամադրման ժամկետները:

1) Գլխավոր վարչության հետ համաձայնեցված տեղեկատվություն տրամադրող իրավասու պաշտոնների ցանկը սույն կետում նշված կազմակերպության կողմից ներկայացվում է Ծառայությանը:

2) Հրապարակման ենթակա թվային տվյալները և տեղեկատվությունը համաձայնեցվում է Գլխավոր վարչության հետ և ներկայացվում է Ծառայությանը` համաձայն սահմանված հայտի ձևով (հավելված N 1) թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3) Հրապարակման ենթակա թվային տվյալների և տեղեկատվությունների համար սահմանվում են ներդրման օրվանից առաջ հետևյալ նվազագույն ժամկետները`

ա. ՆՈՏԱՄ հաղորդագրության դեպքում՝ 7 օր,

բ. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի կամ աերոնավիգացիոն տեղեկատու ցիրկուլյարների փոփոխությունների և (կամ) լրացումների դեպքում՝ 56 օր` Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ` ԻԿԱՕ) ԻԿԱՕ ԱԻՌԱՔ (AIRAC) համակարգի համաձայն:

4) Տեխնիկական միջոցների խափանման, ինչպես նաև օդանավակայանների վթարային իրավիճակների հետ կապված ՆՈՏԱՄ հաղորդագրությունները չեն ենթարկվում սույն կետի երրորդ ենթակետով սահմանված պահանջներին և ներկայացվում են Ծառայություն անմիջականորեն` սույն կետի առաջին ենթակետով իրավասու անձանց կողմից:

14. Գլխավոր Վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումները և քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ընկերությունները (կազմակերպությունները) իրենց բնագավառի շրջանակներում ապահովում են աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ հրապարակման ենթակա տեղեկատվության տրամադրումը Ծառայությանը` (համաձայն N 2 հավելվածի), ինչպես նաև առնվազն տարին մեկ անգամ ներկայացնում են Գլխավոր վարչության պետին տեղեկատվություն ԻԿԱՕ-ի սահմանված միջազգային ստանդարտների համապատասխանությունների վերաբերյալ: Անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում Գլխավոր Վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումները և քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ընկերությունները (կազմակերպությունները) իրենց բնագավառի շրջանակներում ներկայացնում են Գլխավոր վարչության պետին առաջարկություն ԻԿԱՕ-ին տրամադրել տեղեկատվություն սահմանված միջազգային ստանդարտների անհամապատասխանությունների վերաբերյալ Doc 9734-ի 3.3.3 կետի համաձայն:

15. Ծառայության կողմից հրապարակվող, ինչպես նաև այլ երկրներից ստացվող տեղեկատվությունը Ծառայությունը, անհրաժեշտության դեպքում, տրամադրում է Գլխավոր Վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին` ըստ նրանց գործունեության ուղղությունների: Ստացված տեղեկատվությունն այլ օգտագործողներին տրամադրվում է Ծառայության կողմից` պայմանագրային հիմունքներով:

 

ԳԼՈՒԽ IV

ԲՐԻՖԻՆԳ ՕՖԻՍ

 

16. Բրիֆինգ օֆիսն իրականացնում է հետևյալ հիմնական խնդիրները.

1) թռիչքային անձնակազմերին և օդային երթևեկության սպասարկման ծառայություններին աերոնավիգացիոն տեղեկատվության տրամադրումը,

2) Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններից իրականացվող չվերթների օդային երթևեկության սպասարկման հաղորդագրությունների հավաքման, առաքման, ինչպես նաև Ցանցային Կառավարման (Netwօrk Manager) հետ համագործակցության ապահովումը։

17. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվության տրամադրումն իր մեջ ներառում է.

1) Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում և օդանավակայանի շրջանում ամբողջական տեղեկատվության ապահովումը՝ միասնական աերոնավիգացիոն փաթեթի տեսքով,

2) Օդանավակայանում ընթացիկ աերոնավիգացիոն իրավիճակի, արգելքների, սահմանափակումների, թռիչքների անվտանգությանը սպառնացող այլ տեղեկատվության տրամադրումը,

3) Նախաթռիչքային տեղեկատվության բյուլետենների կազմումը` ըստ իրականացվող չվերթների գոտիների, օդանավակայանների և երթուղիների,

4) Օդանավերի անձնակազմերին կարևոր աերոնավիգացիոն տեղեկատվության, գործող արգելքների ու սահմանափակումների մասին տեղեկացումը՝ ինֆորմացիոն տեղեկատու ցուցատախտակների վրա դրանց ներկայացման և նախաթռիչքային տեղեկատու բյուլետենների տրամադրման ճանապարհով,

5) Ըստ անհրաժեշտության օդանավերի անձնակազմերի բանավոր հրահանգավորումը կապված օդանավակայանների և օդային տարածքի կարճաժամկետ փոփոխությունների վերաբերյալ,

6) Ըստ հնարավորության, ինքնուրույն կամ Ծառայության կենտրոնական մարմնի միջոցով, հարևան երկրների թռիչքային տեղեկատվության գոտու սահմաններում, ինչպես նաև ամբողջ թռիչքի երթուղով ամբողջական տեղեկատվության ապահովումը՝ միասնական աերոնավիգացիոն փաթեթների կամ նրանց մասերի տեսքով,

7) Թռիչքային անձնակազմից հետթռիչքային տեղեկատվության ընդունումը` համաձայն հավելված N 3-ի:

18. Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններից իրականացվող չվերթների օդային երթևեկության սպասարկման հաղորդագրությունների հավաքման ու առաքման ապահովումն իր մեջ ներառում է.

1) Չվերթների իրականացման օրվա պլանների կազմումը,

2) Թռիչքային անձնակազմից (ավիաընկերության ներկայացուցչից) թռիչքային պլանների և դրանց հետ կապված այլ հաղորդագրությունների ընդունումը և հասցեագրումը` համաձայն հավելված N 4-ի,

3) Թռիչքային պլաններում և դրանց հետ կապված այլ հաղորդագրություններում սխալների հայտնաբերման դեպքերում կամ այլ երկրներից/կազմակերպություններից տվյալ չվերթի վերաբերյալ օդային երթևեկության հոսքի կարգավորման հաղորդագրություններ ստանալու դեպքերում (սլոտների հատկացում, երթուղու փոփոխություն և այլն) ավիաընկերությանը (օդանավի շահագործողին) կամ թռիչքային անձնակազմին այդ մասին տեղեկացումը,

4) Դեպի օդանավակայան կատարվող չվերթների թռիչքային պլանների և դրանց հետ կապված այլ հաղորդագրությունների ընդունումը ու հաղորդումը համաձայն Կարգի N 4 հավելվածի,

5) Հակաօդային պաշտպանության մարմիններին իրականացվող չվերթների մասին տեղեկատվության հաղորդումը,

6) Պայմանագրային հիմունքներով և ներքին ընթացակարգերի համաձայն՝ այլ ծառայություններին չվերթների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը:

19. Օդանավ շահագործողին (ավիաընկերությանը) իրավունք է վերապահվում ինքնուրույն կազմել և ուղարկել թռիչքային պլանները, ինչպես նաև օդային երթևեկության հոսքին վերաբերող այլ հաղորդագրությունները` վերջնական արդյունքները (հաստատված թռիչքային պլանի պատճենը, հատկացված վերջնական թռիչքային ժամի` (սլոտների) մասին հաղորդագրությունները և այլն)) հայտնելով Բրիֆինգ օֆիսին:

20. Բրիֆինգ օֆիսին հատկացվում է ԱՖՏՆ համակարգի ԶԵԹ ՓԻ ԶԵԹ ԷՔՍ (ZPZX) հասցեն:

 

ԳԼՈՒԽ V

ՆՈՏԱՄ ՕՖԻՍ

 

21. ՆՈՏԱՄ օֆիսն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները.

1) Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքին, օդանավակայաններին և վերգետնյա նավիգացիոն, ռադարային ու կապի միջոցներին վերաբերող ՆՈՏԱՄ հաղորդագրությունների կազմումը (համաձայն ԻԿԱՕ 8126 փաստաթղթի) և հաղորդումը ԱՖՏՆ ցանցով,

2) Այլ երկրների միջազգային ՆՈՏԱՄ-ների հավաքումը, վերահասցեագրումը և պահուստավորումը տվյալների բազայում,

3) Այլ երկրների աերոնավիգացիոն տեղեկատու ժողովածուների վարումը:

22. ՆՈՏԱՄ օֆիսին հատկացվում է ԱՖՏՆ ՈՒԱՅ ԷՆ ՈՒԱՅ ԷՔՍ (YNYX) հասցեն:

 

 

Հավելված N 1

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Ում:

 

Ներկայացնող:

 

Ֆաքս:

 

Ֆաքս:

 

Հեռ:

 

Հեռ:

 

Հրատարակվող տեղեկատվությունը

 
 ՆՈՏԱՄ
 
 Աերոնավիգացիոն տեղեկատու  ժողովածուի փոփոխություններ 
 
 Աերոնավիգացիոն տեղեկատու
 ժողովածուի լրացումներ
  

Աերոնավիգացիոն տեղեկատու ժողովածուի փոփոխվող էջեր __________________

 

 ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՕՐԸ _______________________________________________________
 ԵՎ
ԺԱՄԸ
 

 ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
____________________________________________________________

 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ` ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ______________________________________

 

Հավելված N 2

 

ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՄԵՋ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

Սույն հավելվածը պարունակում է աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ (այսուհետ` Ժողովածու) հրատարակվող տեղեկատվության ցանկը՝ ըստ պատասխանատուների:

 1. Ժողովածուի Մաս 1 - Ընդհանուր դրույթներ

    

Կետեր

Պատասխանատու

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 2.1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2

Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ծառայություն «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ

1.2

Գլխավոր Վարչության օդային փոխադրումների կարգավորման վարչություն

1.3, 1.4

Գլխավոր Վարչության ավիացիոն անվտանգության վարչություն

1.5

Գլխավոր Վարչության թռիչքային պիտանիության վարչություն Գլխավոր Վարչության թռիչքային գործունեության վարչություն

1.6

Գլխավոր Վարչության օդային փոխադրումների կարգավորման վարչություն
Գլխավոր Վարչության Իրավաբանական բաժին

1.7

Սույն հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4,

Գլխավոր Վարչության օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

3.5

«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

3.6

Գլխավոր Վարչության ավիացիոն անվտանգության վարչություն

4

Գլխավոր Վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժին «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ

2. Ժողովածուի Մաս 2 - Երթուղիներ

    

Կետեր

Պատասխանատու

1.1-1.13, 2.1-2.2, 3.1-3.6, 4, 5, 6

Գլխավոր Վարչության օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

1.14

Գլխավոր Վարչության թռիչքային պիտանիության վարչություն

 3. Ժողովածուի Մաս 3 - Օդանավակայաններ

    

Կետեր

Պատասխանատու

1.1, 1.3, 1.4, 2.11, 2.17-2.19

Գլխավոր Վարչության օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

1.2

Գլխավոր Վարչության ավիացիոն անվտանգության վարչություն

2.1-2.24

Օդանավակայաններ «Զվարթնոց», «Շիրակ», «Էրեբունի»

4. Ժողովածուի 1.7 կետում նշված տեղեկատվության համար պատասխանատուները՝ ըստ Չիկագոյի կոնվենցիայի հավելվածների

 Չիկագոյի կոնվենցիայի հավելվածներ

Գլխավոր Վարչության Պատասխանատու ստորաբաժանումներ

Հավելված 1. Ավիացիոն անձնակազմին վկայականների հատկացում

Թռիչքային գործունեության վարչություն
Թռիչքային պիտանիության վարչություն
Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

Հավելված 2. Թռիչքային կանոններ

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
Թռիչքային գործունեության վարչություն

Հավելված 3. Միջազգային աերոնավիգացիայի օդերևութաբանական սպասարկում

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն ՓԲԸ

Հավելված 4.Աերոնավիգացիոն քարտեզներ

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ

Հավելված 5. Չափման միավորներ

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
Թռիչքային գործունեության վարչություն
Թռիչքային պիտանիության վարչություն

Հավելված 6. Օդանավերի շահագործումը
Հատոր I – Միջազգային կոմերցիոն օդային տրանսպորտ – Ինքնաթիռներ
Հատոր II – Ընդհանուր նշանակության միջազգային ավիացիա – Ինքնաթիռներ
Հատոր III – Միջազգային թռիչքներ - Ուղղաթիռներ

Թռիչքային գործունեության վարչություն

Թռիչքային պիտանիության վարչություն

Հավելված 7. Օդանավերի ազգային և գրանցումային նշաններ

Թռիչքային պիտանիության վարչություն

Հավելված 8. Օդանավերի թռիչքային պիտանիությունը

Թռիչքային պիտանիության վարչություն

Հավելված 9. Ընթացակարգերի պարզեցում

Ավիացիոն անվտանգության վարչություն
Օդային փոխադրումների կարգավորման վարչություն

Հավելված 10. Ավիացիոն էլեկտրակապ
Հատոր I – Ռադիոնավիգացիոն միջոցներ
Հատոր II – Կապի կանոններ՝ ներառյալ PANS կարգավիճակ ունեցող կանոններ
Հատոր III – մաս 1-ին – Թվային տվյալների հաղորդման համակարգ մաս 2-րդ – Խոսակցական կապի համակարգեր
Հատոր IV – Ռադիոլոկացիոն դիտարկման համակարգեր և բախումների նախազգուշացում
Հատոր V – Ավիացիոն ռադիոհաճախա-
կանությունների սպեկտրի օգտագործում

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
Թռիչքային գործունեության վարչություն

Հավելված 11. Օդային երթևեկության սպասարկում

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

Հավելված 12. Որոնում և փրկում

Ավիացիոն անվտանգության վարչություն
Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

Հավելված 13. Ավիացիոն պատահարների հետաքննություն

Թռիչքային պիտանիության վարչություն

Հավելված 14. Աերոդրոմներ
Հատոր I – Աերոդրոմների նախագծում և շահագործում
Հատոր II – Ուղղաթիռադաշտեր

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
Ավիացիոն անվտանգության վարչություն

Հավելված 15. Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ծառայություն

Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ

Հավելված 16. Շրջակա միջավայրի պահպանում
Հատոր I – Ավիացիոն աղմուկ
Հատոր II – Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա

Թռիչքային պիտանիության վարչություն
Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն

Հավելված 17. Ավիացիոն անվտանգություն

Ավիացիոն անվտանգության վարչություն

Հավելված 18. Օդային ճանապարհով վտանգավոր բեռների անվտանգ տեղափոխում

Թռիչքային պիտանիության վարչություն
Թռիչքային գործունեության վարչություն

Հավելված 19. Թռիչքային անվտանգության կառավարում

Թռիչքային պիտանիության վարչություն
Իրավաբանական բաժին
Օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման վարչություն
Թռիչքային գործունեության վարչություն

Հավելված N 3

 

ԵՏԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ Ձև

POST-FLIGHT REPORT FORM

Օդանավի գրանցման երկիրն ու օդանավի համարը

___________________________________

Aircraft nationality or common mark registration mark

   
      

Պատկանելիությունը և չվերթի համարը

___________________________________

Owen/FLT NR

  
       
 Մեկնման աերոդրոմը  Մեկնման ժամանակը
 Departure aerodrome _____________________  ATD (UTC) _________________________
        
 Ժամանման աերոդրոմը  Ժամանման ժամանակը ________________
 Arrival aerodrome ________________________  ATA (UTC)

Սարքավորում
Facility

Վայր
Location

Մանրամասն տեղեկատվություն
Details of inadequacy

Դիտարկման ժամանակը
Time of observation

       

 Օրը և ժամը ____________________
 Date and time
 Օդաչուի ստորագրությունը _________________
 Signature of pilot

«Մանրամասն տեղեկատվություն» սյունակում ներկայացվում են թռիչքի բարձրությունը/մակարդակը, հեռավորությունը և ուղղությունը դիտարկման սարքավորումից
The «Details of inadequacy» column includes flight altitude/level, distance and bearing from facility obseved:

Հավելված N 4

 

ՕԴԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Սույն հավելվածը սահմանում է քաղաքացիական ավիացիայի ֆիքսված հեռահաղորդակցման ցանցով (այսուհետ` ԱՖՏՆ) հաղորդվող, օդային երթևեկության և օդային հոսքի կառավարման հաղորդագրությունները:

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Թռիչքային պլանը ՖՊԼ (FPL) և հարակից հաղորդագրությունները տրվում են.

1) Ցանկացած թռիչքի համար, որն ամբողջությամբ կամ որևէ մասով կանցնի կառավարվող օդային տարածքով,

2) Ցանկացած սարքավորումներով իրականացվող թռիչքի համար, որը իրականացվում է խորհրդատվական օդային տարածքում,

3) Ցանկացած թռիչքի համար, որը իրականացվում է «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` հատկացված օդային տարածքում և (կամ) երթուղով` եթե այդպիսի պահանջ ներկայացվել է օդային երթևեկության սպասարկման մարմնի կողմից,

4) Ցանկացած միջազգային թռիչքի համար, որը կհատի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը (ները):

2. Թռիչքային պլան չի տրվում այն չվերթների համար, որոնք իրականացվում են համաձայն կրկնվող թռիչքային պլանի ՌՊԼ (RPL):

3. Թռիչքային պլան կրկին է տրվում, եթե` 1-ին և 2-րդ կետերով նշված պլաններում փոփոխվում է հետևյալ դաշտերից որևիցե մեկը.

1) Չվերթի համարը,

2) Մեկնման օդանավակայանը,

3) Ժամանման օդանավակայանը,

4) Մեկնման օրը:

Թռիչքային պլանը կրկին տրվում է նախորդին «թռիչքային պլանի չեղյալ հայտարարում» ՑՆԼ (CNL) հաղորդագրությունը հաղորդելուց հետո:

4. Թռիչքային պլանի դաշտերի ճշգրիտ լրացման համար պատասխանատվություն է կրում օդանավի շահագործողը` բացառությամբ հասցեների դաշտի, որի համար պատասխանատու է բրիֆինգը:

5. Հաղորդագրությունները կազմվում են ԻԿԱՕ 4444 փաստաթղթի համաձայն:

6. ԱՖՏՆ ցանցով տրվող հաղորդագրությունները կազմվում են միայն անգլերեն լեզվով:

7. Հրատապության սերիան կիրառվում է ԱՖՏՆ ցանցով հաղորդագրությունների հոսքերի կանոնակարգման համար` համաձայն Չիկագոյի կոնվենցիայի 10-րդ հավելվածի:

 

II. ՕԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

8. Թռիչքային պլան ՖՊԼ (FPL).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ոչ ուշ, քան 1 ժամ մինչև օդանավի մեկնելը (ոչ ուշ, քան 3 ժամ, կամ ոչ շուտ, քան 120 ժամ Այ Էֆ Փի Էս (IFPS) գոտում` պարտադիր գրանցելով 18-րդ դաշտում չվերթի իրականացման օրը),

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է.

ա. Այ Էֆ Փի Էս (IFPS) գոտի, Երևանի և ամբողջ երթուղով մինչև առաջին վայրէջքի և պահուստային օդանավակայանները ընկած բոլոր թռիչքային տեղեկատվության շրջաններին,

բ. Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի կենտրոնին,

գ. առաջին վայրէջքի օդանավակայանային օդային երթևեկության սպասարկման կետին,

դ. Երևանի կենտրոնական կարգավարական ծառայությանը,

ե. պայմանագրերով և Ժողովածուներով նախատեսված կետերին:

5) Կառուցվածքը` ՖՊԼ-ՌՆՎ 5011-ԻՍ-Տ154/Մ-Ս/Ց-ՈՒԴԵԶ1000-Ն0450Ֆ310 ՍՎՆ Բ 140 ԿԱՖԱՌ-ՈՒՌՌՌ0140 ՈՒՈՒԵԵ-ԵԵՏ/ՈՒՌՌՌ0114 ՌԵԳ/EK32010 ԴՕՖ/110621

 (FPL-RNV5011-IS

-T154/M-S/C

-UDYZ1000

-N0450F310 SVN B140 KAFAR

-URRR0140 UUEE

-EET/URRR0114 REG/EK32010 DOF/110621), որտեղ ՖՊԼ - թռիչքային պլան, ՌՆՎ 5011-չվերթի համարը, Ի-սարքավորումներով իրականացվող թռիչքային կանոններ, Ս-չվացուցակային, Տ154/Մ - օդանավի տեսակը ՏՈՒ 154Մ մրրկային շարժման հետքի կատեգորիան- «միջին», Ս/Ց - ստանդարտ ռադիոկապային, նավիգացիոն և վայրէջքային սարքավորումներ, ՈՒԴԵԶ1000 - թռիչքի օդանավակայան` «Երևան» և մեկնման ժամը` 10 00; Ն0450Ֆ310 ՍՎՆ Բ 140 ԿԱՖԱՌ - նորմալ արագություն 450 ծովահանգույց, խնդրվող էշելոն` 310, ՍՎՆ - միջազգային մայրուղու մուտքի կետ, Բ 140 - միջազգային մայրուղի, մինչև ԿԱՖԱՌ զեկուցման կետը, ՈՒՌՌՌ0140 ՈՒՈՒԵԵ - վայրէջքի օդանավակայան «Ռոստով», հաշվարկային թռիչքի տևողությունը մինչև վայրէջքի օդանավակայան 01 ժամ 40 րոպե, պահուստային օդանավակայանը «Շերեմետյեվո», ԵԵՏ/ՈՒՌՌՌ0114 - հաշվարկային թռիչքի տևողությունը մինչև Ռոստովի թռիչքային տեղեկատվության սահմանը 01ժամ 14րոպե, ՌԵԳ/EK32010 - օդանավի գրանցված համարը ԵԿEK32010, ԴՕՖ/110621 - չվերթի իրականացման օրը 21 հունիսի 2011 թ.։

9. Թռիչքային պլանի լրացուցիչ տեղեկատվություն ՍՊԼ (SPL).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` անհապաղ, ՌՔՍ (RQS) ստանալուց հետո,

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է` հարցում կատարած օրգանին,

5) Կառուցվածքը` ՍՊԼ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ0920-ՈՒՌՌՌ0215 ՈՒԿԲԲ-ՌԵԳ/EK32010 ՌՄԿ/ՉԱՌՏԵՌ-Ե/0340 Պ/35 Ռ/Վ Ջ/Լ Ա/ԲԼՈՒԵ

 (SPL-RNV5011

-UDYZ0920

-URRR0215 UKBB

-REG/EK32010 RMK/CHARTER

-E/0340 P/35 R/V J/L A/BLUE), որտեղ ՍՊԼ - թռիչքային պլանի լրացուցիչ տեղեկատվություն, ՌՆՎ 5011 - չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ0920 - թռիչքի օդանավակայան «Երևան», մեկնման ժամը 09 20, ՈՒՌՌՌ0215 ՈՒԿԲԲ - վայրէջքի օդանավակայան «Ռոստով», հաշվարկային թռիչքի տևողությունը մինչև վայրէջքի օդանավակայան 02 ժամ 15 րոպե, պահուստային օդանավակայան «Բորիսպոլ», ՌԵԳ/EK32010 - օդանավի գրանցված համարը, ՌՄԿ/ՉԱՌՏԵՌ - չարտերային չվերթ, Ե/0340 - վառելիքը 3 ժամ 40 րոպե, Պ/35 - ուղևորների ընդհանուր քանակը 35, Պ/Վ - վթարային ռադիոկայանները աշխատում են 121,5 մՀց հաճախականությամբ, Ջ/Լ - օդանավում կան փրկարար բաճկոններ հարմարեցված լույսերով և լուսածորանով, Ա/ԲԼՈՒԵ - օդանավի գույնը` երկնագույն:

10. Թռիչքային պլանի լրացուցիչ տեղեկատվության հարցում ՌՔՍ (RQS).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` ըստ անհրաժեշտության մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ Օդային երթևեկության սպասարկման կենտրոն,

4) Հասցեագրվում է` թռիչքային պլան հաղորդողին,

5) Կառուցվածքը`

ՌՔՍ-ԿԼՄ123/Ա4046-ԵՀԱՄ-ԵԴԴՖ (RQS-KLM123/A4046-EHAM-EDDF), որտեղ ՌՔՍ-Թռիչքային պլանի լրացուցիչ տեղեկատվություն, ԿԼՄ123/Ա4046-չվերթի համարը, ռադարային ճանաչման կոդ` Ա4046, ԵՀԱՄ-թռիչքի օդանավակայան` Ամստերդամ, ԵԴԴՖ - վայրէջքի օդանավակայան` Ֆրանկֆուրտ:

11. Թռիչքային պլանի և Կրկնվող թռիչքային պլանի փոփոխում ՑՀԳ (CHG).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` տեղեկատվության ստանալուց հետո, ոչ շուտ, քան 20 ժամ մինչև մեկնումը,

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է` բոլոր հասցեներին, ուր հաղորդվել էր թռիչքային պլանը կամ կրկնվող թռիչքային պլանը,

6) Կառուցվածքը`

 ՑՀԳ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ-ՈՒՌՌՌ-9/Տ134/Մ (CHG-RNV5011-UDYZ-URRR-9/T134/M), որտեղ ՑՀԳ - փոփոխություն, ՌՆՎ 5011-չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ-թռիչքի օդանավակայան` Երևան, ՈՒՌՌՌ - վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով, 9/Տ134/Մ-օդանավի տեսակը` ՏՈՒ 134Մ:

12. Օդանավի մեկնման հետաձգում ԴԼԱ (DLA).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 30 րոպե և ավելի հետաձգման դեպքում,

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է` բոլոր հասցեներին, ուր հաղորդվել էր թռիչքային պլանը կամ կրկնվող թռիչքային պլանը,

5) Կառուցվածքը`

ԴԼԱ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ1530-ՈՒՌՌՌ (DLA-RNV5011-UDYZ1030-URRR), որտեղ ԴԼԱ-օդանավի մեկնման հետաձգում, ՌՆՎ 5011 - չվերթի համարը; ՈՒԴԵԶ1530-թռիչքի օդանավակայան` Երևանից մեկնման նոր ժամը 15։30, ՈՒՌՌՌ - վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով:

13. Թռիչքային պլանի չեղյալ հայտարարում ՑՆԼ (CNL).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` մինչև օդանավի մեկնման ժամը,

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է` բոլոր հասցեներին, ուր հաղորդվել էր թռիչքային պլանը կամ կրկնվող թռիչքային պլանը,

5) Կառուցվածքը`

ՑՆԼ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ-ՈՒՌՌՌ (CNL-RNV5011-UDYZ-URRR), որտեղ ՑՆԼ - թռիչքային պլանը չեղյալ համարել, ՌՆՎ 5011-չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ - թռիչքի օդանավակայան` Երևան, ՈՒՌՌՌ - վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով:

14. Օդանավի մեկնում ԴԵՊ (DEP).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ոչ ուշ, քան թռիչքից հետո 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` մեկնման օդանավակայանի բրիֆինգ, Աերոդրոմային կարգավարական կետ (այսուհետ` ԱԿԿ) կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է` բոլոր հասցեներին, ուր հաղորդվել էր թռիչքային պլանը կամ կրկնվող թռիչքային պլանը,

5) Կառուցվածքը`

ԴԵՊ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ1145-ՈՒՌՌՌ (DEP-RNV5011-UDYZ1145-URRR), որտեղ ԴԵՊ-օդանավի թռիչք, ՌՆՎ 5011-չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ1145 - թռիչքի օդանավակայան` Երևան, ժամը 11:45, ՈՒՌՌՌ - վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով:

15. Օդանավի վայրէջք ԱՌՌ (ARR).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ոչ ուշ, քան վայրէջքից հետո 5 րոպեի ընթացքում (վերադարձի և որպես պահուստային օդանավակայան վայրէջքի դեպքում),

3) Հաղորդող` վայրէջքի օդանավակայանի բրիֆինգ, ԱԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է.

ա. Այ Էֆ Փի Էս (IFPS) գոտի, վայրէջք պլանավորած օդանավակայանում` վայրէջքի օդանավակայանի թռիչքային տեղեկատվության շրջանին և մեկնման օդանավակայանային կարգավարական կետին,

բ. Վայրէջք պահուստային օդանավակայանում` վայրէջքի օդանավակայանի թռիչքային տեղեկատվության շրջանին, մեկնման օդանավակայանային կարգավարական կետին, պլանավորած վայրէջքի օդանավակայանային կարգավարական կետին և բոլոր թռիչքային տեղեկատվության շրջաններին, որոնց տարածքով կանցներ, եթե թռիչքը շարունակեր մինչև վայրէջքի օդանավակայան,

գ. Վերադարձ մեկնման օդանավակայան` վայրէջքի օդանավակայանի թռիչքային տեղեկատվության շրջանին, պլանավորած վայրէջքի օդանավակայանային, կարգավարական կետին և բոլոր թռիչքային տեղեկատվության շրջաններին, որոնց տարածքով կանցներ, եթե թռիչքը շարունակվեր մինչև վայրէջքի օդանավակայան,

5) Կառուցվածքը.

ա. ԱՌՌ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ-ՈՒՌՌՌ1240 (ARR-RNV5011-UDYZ-URRR1240) - Վայրէջք պլանավորած օդանավակայանում, որտեղ ԱՌՌ - օդանավի վայրէջք, ՌՆՎ 5011-չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ - մեկնման օդանավակայան` Երևան, ՈՒՌՌՌ1240 - վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով, վայրէջքի ժամը` 12:40,

բ. ԱՌՌ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ-ՈՒՌՌՌ-ՈՒՌԿԿ1300 (ARR-RNV5011-UDYZ-URRR-URKK1300) - Վայրէջք պահուստային օդանավակայանում, որտեղ ԱՌՌ - օդանավի վայրէջք, ՌՆՎ 5011 - չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ - մեկնման օդանավակայան` Երևան, ՈՒՌՌՌ - պլանավորված վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով, ՈՒՌԿԿ1300 - վայրէջքի օդանավակայան` Կրասնոդար, վայրէջքի ժամը` 13:00,

գ. ԱՌՌ-ՌՆՎ 5011-ՈՒԴԵԶ-ՈՒՌՌՌ-ՈՒԴԵԶ1300 (ARR-RNV5011-UDYZ-URRR-UDYZ1300) - Վերադարձ թռիչքի օդանավակայան, որտեղ ԱՌՌ - օդանավի վայրէջք, ՌՆՎ 5011 - չվերթի համարը, ՈՒԴԵԶ - մեկնման օդանավակայան` Երևան, ՈՒՌՌՌ - պլանավորված վայրէջքի օդանավակայան` Ռոստով, ՈՒԴԵԶ1300 - վայրէջքի օդանավակայան` Երևան, վայրէջքի ժամը` 13:00:

16. Տագնապային հաղորդագրություն ԱԼՌ (ALR).

1) Հրատապության սերիա` ՍՍ (SS),

2) Հաղորդման ժամկետը` անհապաղ, փաստի բացահայտումից հետո,

3) Հաղորդող` օդային երթևեկության կառավարման կենտրոն (այսուհետ` ՕԵԿԿ),

4) Հասցեագրվում է.

ա. բոլոր թռիչքային տեղեկատվության շրջաններին, որոնց տարածքով կանցնի օդանավը,

բ. Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի կենտրոնին,

գ. Երևանի կենտրոնական կարգավարական ծառայությանը,

դ. վթարափրկարարային կենտրոնին,

ե. մեկնման և վայրէջքի օդանավակայանային կարգավարական կետերին,

զ. Գլխավոր Վարչության թռիչքների անվտանգության տեսչությանը,

5) Կառուցվածքը` ԱԼՌ-ԻՆՑԵՌՖԱ/ԼԳԳԳԶԱԶԱ/ՕՎԵՌԴՈՒԵ-ԿԼՄ1234/Ա4145-ԼԳԱՏ1020-Ն043Ֆ220 Բ9-ԵԴԴՄ0227 ԵԴԴՖ ՊՕՍԻՏԻՕՆ ՌԵՊՕՌՏ ՍԻՆՑԵ ԴԵՊ ՊԼՈՒՍ 2 ՄԻՆՈՒՏԵՍ-Ե/0720 Պ/12 Ռ/ՈՒՎ Ջ/ԼՖ Դ/02 014 Ց ՕՌԱՆԳԵ Ա/ՍԻԼՎԵՌ Ց/ՍԻԳԳԱՀ-ԼԳԳԳԶԱԶԱ 1022 126.7 ԳՆ 1022 ՊԻԼՕՏ ՌԵՊՕՌՏ ՕՎԵՌ ՆԴԲ ԱՊՊ ԱՏՀԵՆՍ

(ALR-INCERFA/LGGGZAZA/OVERDUE

- KLM1234/A4145

-LGAT1020

-N0430F220 B9

-EDDM0227 EDDF

POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 2 MINUTES

-E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER C/SIGGAH

-LGGGZAZA 1022 126.7 GN 1022 PILOT REPORT OVER NDB APP ATHENS), որտեղ ԱԼՌ - Տագնապային հաղորդագրություն, ԻՆՑԵՌՖԱ/ԼԳԳԳԶԱԶԱ/ՕՎԵՌԴՈՒԵ - անորոշության փուլ` հայտարարված Աթենքի կողմից դիրքորոշման վերաբերյալ զեկուցումներ և ռադիոկապ չլինելու պատճառով մեկնումից սկսած երկու րոպե հետո, ԿԼՄ1234/Ա4145 - չվերթի համարը և ռադարային ճանաչման կոդը ԼԳԱՏ1020-Աթենքից մեկնել է 10.20, Ն043Ֆ220 Բ9 - մայրուղու առաջին հատվածում արագությունը եղել է 430 ծովահանգույց, առաջին անգամ հարցում արված թռիչքային մակարդակը ՖԼ-220, շարժվում է «կապույտ 9» միջազգային օդային մայրուղով, ԵԴԴՄ0227 ԵԴԴՖ - վայրէջքի օդանավակայան` Մյունիք, հաշվարկված թռիչքի տևողությունը` 2ժամ և 27րոպե, պահուստային օդանավակայանը` Ֆրանկֆուրտ ՊՕՍԻՏԻՕՆ ՌԵՊՕՌՏ ՍԻՆՑԵ ԴԵՊ ՊԼՈՒՍ 2 ՄԻՆՈՒՏԵՍ - մեկնումից սկսած երկու րոպե հետո ոչ մի դիրքորոշման վերաբերյալ զեկուցում չի ստացվել; - Ե/0720 Պ/12 Ռ/ՈՒՎ Ջ/ԼՖ Դ/02 014 Ց ՕՌԱՆԳԵ Ա/ՍԻԼՎԵՌ Ց/ՍԻԳԳԱՀ - վառելիքի քանակը 7 ժամ և 20 րոպե, անձերի քանակը` 12, կա շարժական ռադիոսարքավորում, որն աշխատում է 1215 ՄՀզ ՎՀՖ և 243 ՄՀզ ՈՒՀՖ հաճախականությամբ, կան փրկարարական բաճկոններ` հարմարեցված լույսերով և լուսածորանով, 2 մակույկ` նարնջագույն ծածկոցներով, որոնք ունեն հնարավորություն ընդամենը 14 հոգու համար, օդանավի գույնը` արծաթագույն, օդաչուի անունը` Սիգան, ԼԳԳԳԶԱԶԱ 1022 126.7 ԳՆ 1022 ՊԻԼՕՏ ՌԵՊՕՌՏ ՕՎԵՌ ՆԴԲ ԱՊՊ ԱՏՀԵՆՍ - Աթենքի «մոտեցումը» եղել է վերջին կետը, երբ օդանավը կապի մեջ է մտել ժամը 10:22 126.7 ՄՀց հաճախականության վրա, երբ օդաչուն զեկուցեց GN կետն անցնելիս:

17. Ռադիոկապի խափանում ՌՑՖ (RCF).

1) Հրատապության սերիա` ՍՍ (SS),

2) Հաղորդման ժամկետը` անհապաղ,

3) Հաղորդող` Օդային երթևեկության սպասարկման կենտրոն,

4) Հասցեագրվում է` բոլոր թռիչքային տեղեկատվության շրջաններին, որոնց տարածքով կանցնի չվերթը` համաձայն թռիչքային պլանի, վայրէջքի օդանավակայանային, կարգավարական կետին և Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի կենտրոնին,

5) Կառուցվածքը`

ՌՑՖ-ԿԼՄ1234/Ա4145-1231 ԱՆԱՌԱ 1228 128.8 ՄՀզ ԼԱՍՏ ՊՕՍԻՏԻՕՆ ՑՕՆՖԻՌՄԵԴ ԲԱՅ ՌԱԴԱՌ (RCF-KLM1234/A4145-1231 ANARA 1228 128.8 MHz LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR), որտեղ ՌՑՖ - Ռադիոկապի խափանում, ԿԼՄ1234/Ա4145 - չվերթի համարը, ռադարային ճանաչման կոդը, 1231- ռադիոկապի խափանման ժամը 12:31, ԱՆԱՌԱ 1228 128.8 ՄՀզ - ԱՆԱՌԱ կետը զեկուցվել է 12:28 128.8 ՄՀց հաճախականության տակ, որը հաստատվել է ռադարային համակարգով:

18. Թռիչքային պլանի հարցում ՌՔՊ (RQP).

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` բրիֆինգ, օդային երթևեկության սպասարկման կենտրոն, «Աշտարակ» կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Այ Էֆ Փի Էս (IFPS) գոտի կամ նախորդ թռիչքային տեղեկատվության շրջանին,

5) Կառուցվածքը`

 ՌՔՊ-ՊՕՆՏՕ-ԵՀՌԴ-ՈՒՏՏՏ (RQP-PONTO-EHRD-UTTT), որտեղ ՌՔՊ - թռիչքային պլանի հարցում, ՊՕՆՏՕ - չվերթի համարը, ԵՀՌԴ - թռիչքի օդանավակայան` Ռոտերդամ, ՈՒՏՏՏ - վայրէջքի օդանավակայան` Տաշքենդ:

 

III. ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ (NM) ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

19. ԱՔԿ (ACK) - հաղորդագրության ընդունման հաստատում.

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` յուրաքանչյուր հաղորդագրություն ստանալուց անմիջապես հետո,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է` հաղորդագրություն ուղարկողին (Բրիֆինգ, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն),

5) Կառուցվածքը`

-ԹԱՅԹԼ ԱՔԿ-ՄՍԳՏԱՅՊ ԻՖՊԼ-ՖԻԼՏԻՄ 120904-ՕՌԻԳԻՆԴՏ 1107120906-ԲԵԳԻՆ ԱԴԴՌ-ՖԱՔ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ-ԷՆԴ ԱԴԴՌ-ԻՖՊԼԻԴ ԲԲ95815941-ԲԵԳԻՆ ՄՍԳՏԷՔՍՏ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ՕՌԳՆ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ

(-TITLE ACK

-MSGTYP IFPL

-FILTIM 120904

-ORIGINDT 1107120906

-BEGIN ADDR

-FAC UDYZZPZX

-END ADDR

-IFPLID BB95815941

-BEGIN MSGTXT

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945

-ORGN UDYZZPZX

-END MSGSՍM)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ԱՔԿ (ACK) - հաղորդագրության ընդունման հաստատում, ՄՍԳՏԱՅՊ ԻՖՊԼ (MSGTYP IFPL) - հաղորդագրության տեսակ, անհատական ՖՊԼ (FPL), ՖԻԼՏԻՄ (FILTIM) 120904 - ժամ, որը նշանակում է, թե երբ է պատրաստվել տեղեկատվությունը հաղորդելու համար (ՕՕԺԺՐՐ), ՕՌԻԳԻՆԴՏ (ORIGINDT) 1107120906 - տեղեկատվության հաղորդման ժամ (ՏՏԱԱՕՕԺԺՐՐ), ԲԵԳԻՆ ԱԴԴՌ (BEGIN ADDR) - հասցեագրման սկիզբ, ՖԱՔ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ (FAC UDYZZPZX) - հասցեատիրոջ ԱՖՏՆ (AFTN) հասցեն, ԷՆԴ ԱԴԴՌ (END ADDR) - հասցեագրման վերջ, ԻՖՊԼԻԴ ԲԲ95815941 (IFPLID BB95815941) - թռիչքային պլանի տարբերանշան, ԲԵԳԻՆ ՄՍԳՏԷՔՍՏ (BEGIN MSGTXT) - հաղորդագրության տեքստի սկիզբ, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համար, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի կատարման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՕՌԳՆ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ (ORGN UDYZZPZX) - IFPS հաղորդագրության սկզբնական աղբյուրը, ԵՆԴ ՄՍԳՍՈՒՄ (END MSGSUM) - հաղորդագրության վերջ:

20. ՌԵՋ (REJ) - հաղորդագրության չեղյալ հայտարարում.

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` թերի հաղորդագրություն ստանալուց անմիջապես հետո,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է հաղորդագրություն ուղարկողին. (Բրիֆինգ, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌԵՋ-ՄՍԳՏԱՅՊ ԻՖՊԼ-ՖԻԼՏԻՄ 120904-ՕՌԻԳԻՆԴՏ 0602061424-ԲԵԳԻՆ ԱԴԴՌ-ՖԱՔ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ-ԷՆԴ ԱԴԴՌ-ՔՕՄՄԵՆԹ ԴԻՍ ՄԵՍՍԱՋ ՀԱՍ ԲԻՆ ՌԵՋԵՔԹԵԴ ԱՈՒԹՕՄԱԹԻՔԱԼԼԻ-ԵՌՌՕՌ ԻՖՊՄ: ՖԼԱՅԹ ՊԼԱՆ ԱԼՌԵԴԻ ԳԵՆԵՌԱԹԵԴ ՖՌՕՄ ՌՊԼ ԴԱՏԱ -ՕԼԴՄՍԳ

(ՖՊԼ-ՌՆՎ 5011-ԻՆ-Ա320/Մ-ՍՌՈ /Ս- ՈՒԴԻԶ2140-Ն0469Ֆ340 ԻՆԴՈՒՌ/Ն0400Ֆ240 Բ374 ՈՒԱՅՎՈՒԶ/Ն0450Ֆ340 ՈՒԲ374 ԵՌԶ ՈՒԱ4 ԲԿԶ- ԼՏԲԱ0205 ԼՏԱՑ-ԵԵՏ/ԼՏԱԱ0006 ԼՏԲԲ0134 ՌԵԳ/ԵԿ32010 ՌՄԿ/ՊԵՌՄ: ԼՏ-Ա.Ց 4045 ՕՊՌ/ԱՌՄԱՎԻԱ)

(-TITLE REJ

-MSGTYP IFPL

-FILTIM 120904

 -ORIGINDT 0602061424

-BEGIN ADDR

-FAC UDYZZPZX

-END ADDR

-COMMENT THIS MESSAGE HAS BEEN REJECTED AUTOMATICALLY

-ERROR EFPM: FLIGHT PLAN ALREADY GENERATED FROM RPL DATA

-OLDMSG

(FPL-RNV5011-IN

-A320/M-SRWY/S

-UDYZ2140

-N0469F340 INDUR/N0400F240 B374 YAVUZ/N0450F340

 UB374 ERZ UA4 BKZ

-LTBA0205 LTAC

-EET/LTAA0006 LTBB0134

 REG/EK32010 RMK/PERM: LT- A.C 4045

 OPR/ARMAVIA)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌԵՋ (REJ) - հաղորդագրության չեղյալ հայտարարում, ՄՍԳՏԱՅՊ ԻՖՊԼ (MSGTYP IFPL) - հաղորդագրության տեսակ, անհատական ՖՊԼ (FPL), ՖԻԼՏԻՄ (FILTIM) 120904 - ժամ, որը նշանակում է, թե երբ է պատրաստվել տեղեկատվությունը հաղորդելու համար (ՕՕԺԺՐՐ), ՕՌԻԳԻՆԴՏ (ՕRIGINDT) 1107120906 - տեղեկատվության հաղորդման ժամ (ՏՏԱԱՕՕԺԺՐՐ), ԲԵԳԻՆ ԱԴԴՌ (BEGIN ADDR) - հասցեագրման սկիզբ, ՖԱՔ ՈՒԴԻԶԶՊԶԻՔՍ (FAC UDYZZPZX) - հասցեատիրոջ AFTN հասցեն, ԷՆԴ ԱԴԴՌ (END ADDR) - հասցեագրման վերջ, ՔՕՄՄԵՆԹ (COMMENT) - մեկնաբանություն ազատ տեքստով, ԷՌՌՕՌ ԻՖՊՄ (ERROR EFPM) - սխալի մեկնաբանում, ՕԼԴՄՍԳ (OLDMSG) - չընդունված ԻՖՊՍ (IFPS) հաղորդագրություն. ՖՊԼ (FPL):

21. ՍԱՄ (SAM) - Թռիչքային ժամի (ՍԼՈՏ) հատկացում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` մեկնման ժամից 2 ժամ առաջ: Օդանավի անձնակազմը պարտավոր է ենթարկվել հաստատված թռիչքի ժամին,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍԱՄ -ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ԿՏՕՏ 1030-ՌԵԳՈՒԼ ԼՏԲԱ12Ա

-ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020-ՌԵԳՔՕՍ ՑԵ81

 (-TITLE SAM

- ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945

-CTOT 1030

-REGUL LTBA12A

-TAXITIME 0020

-REGCAUSE CE 81)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍԱՄ (SAM) - թռիչքային ժամի հատկացում, ԱՌՔԻԴ (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID AA12345678) - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԿՏՕՏ (CTOT) 1030 - թռիչքի մեկնման հաշվարկված ժամ, ՌԵԳՈՒԼ (REGUL) - հարկադրված սահմանափակման ցուցիչ, ԼՏԲԱ12Ա (LTBA12A) - հարկադրված սահմանափակման օդանավակայանի կամ միջազգային մայրուղու հատվածի ICAO կոդը, ամսաթիվը և օրվա ժամանակահատվածը, ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME)0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե, ՌԵԳՔՕՍ ՑԵ81 (REGCAUSE CE 81) - հարկադրված սահմանափակման պատճառի ցուցիչը:

22. ՍՌՄ (SRM) - Թռիչքային ժամի (ՍԼՈՏ) վերանայում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` հաղորդված առաջին ՍԱՄ (SAM)- ից հետո բոլոր փոփոխությունները տեղեկացվում են ՍՌՄ (SRM) -ի միջոցով: Օդանավի անձնակազմը պարտավոր է ենթարկվել նոր հաստատված թռիչքի ժամին,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍՌՄ -ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678 -ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ՆՅՈՒԿՏՕՏ 1015-ՌԵԳՈՒԼ ԼՏԲԱ12Ա

-ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020-ՌԵԳՔՕՍ ՑԵ81

(-TITLE SRM

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945

-NEWCTOT1015

-REGUL LTBA12A

-TAXITIME 0020

-REGCAUSE CE 81)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ(TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍՌՄ (SRM) - թռիչքային ժամի վերանայում, ԱՌՔԻԴ (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID AA12345678) - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՆՅՈՒԿՏՕՏ (NEWCTOT) 1015 - թռիչքի մեկնման նոր հաշվարկված ժամ, ՌԵԳՈՒԼ (REGUL) - հարկադրված սահմանափակման ցուցիչ, ԼՏԲԱ12Ա (LTBA12A) - հարկադրված սահմանափակման օդանավակայանի կամ միջազգային մայրուղու հատվածի ICAՕ կոդը, ամսաթիվը և օրվա ժամանակահատվածը, ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME)0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե, ՌԵԳՔՕՍ ՑԵ81 (REGCAUSE CE 81) - հարկադրված սահմանափակման պատճառի ցուցիչը:

23. ՍԼՑ (SLC) - հատկացված թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) չեղյալ հայտարարում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍԼՑ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678 -ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945- ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020

(-TITLE SLC

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP ՍDYZ

-ADES LTBA

-EՕBD 110712

-EՕBT 0945

-TAXITIME 0020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍԼՑ (SLC) - թռիչքային ժամի չեղյալ հայտարարում, ԱՌՔԻԴ (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID AA12345678) - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME)0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե:

24. ԴԵՍ (DES) - թռիչքի վերականգնում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ( FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ԴԵՍ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678 -ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945- ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020

(-TITLE DES

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP ՍDYZ

-ADES LTBA

-EՕBD 110712

-EՕBT 0945

-TAXITIME 0020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ԴԵՍ (DES) - թռիչքի վերականգնում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID AA12345678) - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 0945 - թռիչքի հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME)0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե:

25. ՍԻՊ (SIP) - հատկացված թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) բարելավում:

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍԻՊ -ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678 -ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945- ԿՏՕՏ 1030-ՆՅՈՒԿՏՕՏ 1015

-ՌԵԳՈՒԼ ԼՏԲԱ12Ա-ՌԵՍՊԲԻ 0930- ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020

(-TITLE SIP

-ARCID RNV5011

-FPLID AA12345678

-ADEP ՍDYZ

-ADES LTBA

-EՕBD 110712

-EՕBT 0945

-CTՕT 1030

-NEWCTՕT 1010

-REGՍL LTBA12A

-RESPBY 0930

-TAXITIME 0020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍԻՊ (SIP) - թռիչքային ժամի բարելավում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID AA12345678) - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԿՏՕՏ (CTՕT) 1030 - թռիչքի մեկնման հաշվարկված ժամ ՆՅՈՒԿՏՕՏ (NEWCTOT) 1015 - թռիչքի մեկնման նոր հաշվարկված ժամ, ՌԵԳՈՒԼ (REGUL) - հարկադրված սահմանափակման ցուցիչ, ՌԵՍՊԲԻ (RESPBY) 0930 - հաղորդագրությանը պատասխանելու վերջնաժամկետ, ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME) 0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե:

26. ՌՌՊ (RRP) - մայրուղու փոփոխություն

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ ( FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌՌՊ -ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ՕՌԳՌՏԵ ՄԻԴ ՈՒԱ1 ՌԲՏ ՈՒԳ32 ՏՕՊ ՈԻԱ1 ԵԼԲ ՈՒԱ12 ՊԱԼ ՈՒԱ18 ԵԿՕԼԱ Ա18 ՄԼՔ- ԿՏՕՏ 1230-ՌՌՏԵՌԵՖ ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ-ՆՅՈՒՌՏԵ ՄԻԴ ՈՒԱ1 ՌԲՏ ՈՒԳ32 ԲԱՋԿՕ ՈՒԱ21 ՆԻԶ ՈՒԱ2 ԱՋՕ ՈՒԱ9 ՑԱՌ ՈՒԲ21 ՊԱՆՏԱ Բ21 ՄԼՔ-ՆՅՈՒԿՏՕՏ 1105 -ՌԵՍՊԲԻ 0900- ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020

(-TITLE RRP

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP ՍDYZ

-ADES LTBA

-EՕBD110712

-EՕBT 1030

-ՕRGRTE MID ՍA1 RBT ՍG32 TՕP ՍA1 ELB ՍA12 PAL ՍA18 EKՕLA A18 MLQ

-CTՕT 1230

-RRTEREF ՍDYZLTBA

-NEWRTE MID ՍA1 RBT ՍG32 BAJKՕ ՍA21 NIZ ՍA2 AJՕ ՍA9 CAR ՍB21 PANTA B21 MLQ

-NEWCTՕT 1105

-RESPBY 0900

-TAXITIME 0020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌՌՊ (RRP) - մայրուղու փոփոխություն, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (FPLID AA12345678)- թռիչքային պլանի տարբերանշան , ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 1030 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՕՌԳՌՏԵ (ORGRTE) - սկզբնական մայրուղի, ԿՏՕՏ (CTOT) 1230 - թռիչքի մեկնման հաշվարկված ժամ, ՌՌՏԵՌԵՖ ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ (RRTEREF UDYZLTBA) մայրուղու հատվածի փոփոխության հղում, ՆՅՈՒՌՏԵ (NEWRTE) - նոր առաջարկվող մայրուղի, ՆՅՈՒԿՏՕՏ (NEWCTOT) 1015 - թռիչքի մեկնման նոր հաշվարկված ժամ, ՌԵՍՊԲԻ (RESPBY) 0900 - հաղորդագրությանը պատասխանելու վերջնաժամկետ, ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME) 0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե:

27. ՌՌՆ (RRN) - Մայրուղու փոփոխության մասին ծանուցում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌՌՆ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ՕՌԳՌՏԵ ՄԻԴ ՈՒԱ1 ՌԲՏ ՈՒԳ32 ՏՕՊ ՈԻԱ1 ԵԼԲ ՈՒԱ12 ՊԱԼ ՈՒԱ18 ԵԿՕԼԱ Ա18 ՄԼՔ- ԿՏՕՏ 1230-ՌՌՏԵՌԵՖ ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ-ՆՅՈՒՌՏԵ ՄԻԴ ՈՒԱ1 ՌԲՏ ՈՒԳ32 ԲԱՋԿՕ ՈՒԱ21 ՆԻԶ ՈՒԱ2 ԱՋՕ ՈՒԱ9 ՑԱՌ ՈՒԲ21 ՊԱՆՏԱ Բ21 ՄԼՔ-ՆՅՈՒԿՏՕՏ 1105 -ՌԵՍՊԲԻ 0900- ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ 0020

(-TITLE RRN

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP ՍDYZ

-ADES LTBA

-EՕBD110712

-EՕBT 0945

-ՕRGRTE MID ՍA1 RBT ՍG32 TՕP ՍA1 ELB ՍA12 PAL ՍA18 EKՕLA A18 MLQ

-CTՕT 1230

-RRTEREF ՍDYZLTBA

-NEWRTE MID ՍA1 RBT ՍG32 BAJKՕ ՍA21 NIZ ՍA2 AJՕ ՍA9 CAR ՍB21 PANTA B21 MLQ

-NEWCTՕT 1105

-RESPBY 0900

-TAXITIME 0020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌՌՆ (RRN) - մայրուղու փոփոխության ծանուցում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCIDRNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID) AA12345678 - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ODYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց»,»,ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 1030 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՕՌԳՌՏԵ (ORGRTE) - սկզբնական մայրուղի, ԿՏՕՏ (CTOT) 1230 - թռիչքի մեկնման հաշվարկված ժամ, ՌՌՏԵՌԵՖ ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ (RRTEREF - UDYZLTBA) մայրուղղու հատվածի փոփոխության հղում, ՆՅՈՒՌՏԵ (NEWRTE) - նոր առաջարկվող մայրուղի, ՆՅՈՒԿՏՕՏ (NEWCTOT) 1015 - թռիչքի մեկնման նոր հաշվարկված ժամ, ՌԵՍՊԲԻ (RESPBY) 0900 - հաղորդագրությանը պատասխանելու վերջնաժամկետ, ԹԵՔՍԻԹԱՅՄ (TAXITIME) 0020 - գետնավարման ժամանակը 20 րոպե:

28. ԷՌՌ (ERR) - Սխալ հաղորդագրություն

1) Հրատապության սերիա` (ՖՖ) FF,

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ԵՌՌ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ՖԻԼՏԻՄ 0915 -ՕՌԳՄՍԳ ՍՄՄ

-ՌԵԱՍՕՆ ՍԻՆՏԱՔՍ-ԷՌՌՕՌ

(-TITLE ERR

-ARCID RNV5011

-FILTIM 0915

-ORGMSG SMM

-REASON SYNTAX

- ERROR)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ԷՌՌ (ERR) - սխալ հաղորդագրություն, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ՖԻԼՏԻՄ (FILTIM) 0915 - ժամ, որը նշանակում է, թե երբ է պատրաստվել տեղեկատվությունը հաղորդելու համար, ՕՌԳՄՍԳ ՍՄՄ (ՕRGMSG SMM) - սկզբնական հաղորդագրություն, որտեղ հայտնաբերվել է սխալը, այստեղ` ՍՄՄ (SMM), ՌԵԱՍՕՆ ՍԻՆՏԱՔՍ, (REASՕN SYNTAX) - պատճառը` քերականական սխալ ԷՌՌՕՌ (ERRՕR)- սխալ:

29. ՖԼՍ (FLS) - թռիչքի դադարեցում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` ըստ անհրաժեշտության,

3) Հաղորդող` Ցանցային կառավարիչ (NM),

4) Հասցեագրվում է. Բրիֆինգին, ԱԿԿ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերությանը,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՖԼՍ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԻՖՊԼԻԴ ԱԱ12345678-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945-ՌԵԳՔՕՍ ԱԱ83

 (-TITLE FLS

-ARCID RNV5011

-IFPLID AA12345678

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945

-REGCAUSE AA 83)

6) Բացատրություն

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, (FLS) - թռիչքի դադարեցում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԻՖՊԼԻԴ (IFPLID) AA12345678 - թռիչքային պլանի տարբերանշանը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՌԵԳՔՕՍ ԱԱ83 (REGCAՍSE AA83) - հարկադրված սահմանափակման պատճառի ցուցիչը:

 

IV. ԲՐԻՖԻՆԳԻ, ՕԵԿԿ ԿԱՄ ԱՎԻԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻՆ (NM) ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

30. ՍՄՄ (SMM) - բաց թողնված թռիչքի ժամ

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍՄՄ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712

-ԵՕԲՏ0945 - ԿՏՕՏ 1020

 (-TITLE SMM

 -ARCID RNV5011

 -ADEP UDYZ

 -ADES LTBA

 -EOBD 110712

 -EOBT 0945

 -CTOT 1020)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍՄՄ (SMM) - բաց թողնված թռիչքի ժամ (ՍԼՈՏ), ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԿՏՕՏ (CTՕT)1020 - թռիչքի մեկնման հաշվարկված ժամ:

31. ՍՊԱ (SPA) - թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) հաստատում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍՊԱ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲՏ0945

- ՆՅՈՒԿՏՕՏ 1010

 (-TITLE SPA

 -ARCID RNV5011

 -ADEP UDYZ

 -ADES LTBA

 -EOBT 0945

 -NEWCTOT 1010)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍՊԱ (SPA) - թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) հաստատում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՆՅՈՒԿՏՕՏ (NEWCTOT) 1010 - թռիչքի մեկնման նոր հաշվարկված ժամ:

32. SRJ - առաջարկված թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) մերժում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍՌՋ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲՏ0945

-ՌԵՋԿՏՕՏ1010

(-TITLE SRJ

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBT 0945

-REJCTOT 1010)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍՌՋ (SRJ) - առաջարկված թռիչքի ժամի մերժում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՌԵՋԿՏՕՏ (REJCTOT) 1010 - առաջարկված թռիչքի ժամի (ՍԼՈՏ) մերժում:

33. (REA) - պատրաստ թռիչքի

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` թռիչքի կատարման հաշվարկային ժամից ԵՕԲՏ (EOBT) 30 րոպե առաջ,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌԵԱ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712

-ԵՕԲՏ0945-ՄԻՆԼԱՅՆԱՓ 0005

(-TITLE REA

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945

-MINLINEՍP 0005)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌԵԱ (REA) - պատրաստ թռիչքի, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP ՍDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EՕBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EՕBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՄԻՆԼԱՅՆԱՓ (MINLINEՍP) 0005 - գետնավարման մինիմալ ժամանակը 5 րոպե:

34. ՌՖԻ (RFI) - ՍԻՊ (SIP) հաղորդագրության հաստատման խնդրանք

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌՖԻ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712-ԵՕԲՏ0945

(-TITLE RFI

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌՖԻ (RFI) - ՍԻՊ (SIP) հաղորդագրության հաստատման խնդրանք, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ):

35. ՍՎՄ (SWM) - ՍԻՊ (SIP) հաղորդագրության անհրաժեշտություն

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է ՍՖՄՈՒ (CFMU) համակարգին,

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՍՎՄ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲԴ 110712

-ԵՕԲՏ0945

(-TITLE SWM

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBD 110712

-EOBT 0945)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՍՎՄ (SWM) - ՍԻՊ (SIP) հաղորդագրության անհրաժեշտություն, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲԴ (EOBD) 110712 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային օր (ՏՏԱԱՕՕ), ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ):

36. ՖՑՄ (FCM) - թռիչքի հաստատում

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՖՑՄ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ԵՕԲՏ0945

-ՌՎՌ 200

(-TITLE FCM

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-ADES LTBA

-EOBT 0945

-RVR 200)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՖՑՄ (FCM) - թռիչքի հաստատում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) -չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ՌՎՌ (RVR) 200 - տեսանելիության հեռավորությունը վազքուղու վրա:

37. ՌՋՏ (RJT) - մայրուղու փոփոխության մասին հաղորդագրության մերժում:

1) Հրատապության սերիա` ՖՖ (FF),

2) Հաղորդման ժամկետը` 5 րոպեի ընթացքում,

3) Հաղորդող` Բրիֆինգ, ՕԵԿԿ կամ ավիաընկերություն,

4) Հասցեագրվում է Ցանցային կառավարիչ (NM),

5) Կառուցվածքը`

- ԹԱՅԹԼ ՌՋՏ-ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011-ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ-ԵՕԲՏ0945

-ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ-ՌՌՏԵՌԵՖ ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ

 (-TITLE RJT

-ARCID RNV5011

-ADEP UDYZ

-EOBT 0945

-ADES LTBA

-RRTEREF UDYZLTBA)

6) Բացատրություն`

ԹԱՅԹԼ (TITLE) - հաղորդագրության անվանում, ՌՋՏ (RJT) - մայրուղու փոփոխության մերժում, ԱՌՔԻԴ ՌՆՎ5011 (ARCID RNV5011) - չվերթի համարը, ԱԴԵՊ ՈՒԴԻԶ (ADEP UDYZ) - թռիչքի օդանավակայան «Զվարթնոց», ԵՕԲՏ (EOBT) 0945 - թռիչքի մեկնման հաշվարկային ժամ (ԺԺՐՐ), ԱԴԵՍ ԼՏԲԱ (ADES LTBA) - վայրէջքի օդանավակայան «Ստամբուլ», ՌՌՏԵՌԵՖ (RRTEREF) - ՈՒԴԻԶԼՏԲԱ (UDYZLTBA) մայրուղու հատվածի փոփոխության հղում:

(հավելվածը խմբ. 01.03.05 N 25-Ն, լրաց. 23.10.06 N 171-Ն, լրաց., փոփ. 06.03.07 N 38-Ն, խմբ. 17.04.15 N 89-Ն)