Համարը 
N 751-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.07.20/45(1134) Հոդ.623
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.07.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.07.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐՓԻԻ ԵՎ ԿԵՉՈՒՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 հուլիսի 2015 թվականի N 751-Ն

 

ԱՐՓԻԻ ԵՎ ԿԵՉՈՒՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Արփիի և Կեչուտի ջրամբարների էկոլոգիական նպատակով շահագործման ռեժիմների սահմանման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` Արփիի և Կեչուտի ջրամբարներից ջրօգտագործման թույլտվություններով նախատեսված ջրառն իրականացնել սույն որոշման հավելվածով նախատեսված կարգով:

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի համակարգում գործող ջրօգտագործող ընկերությունների կողմից Արփիի և Կեչուտի ջրամբարներից ջրառ իրականացնելու նպատակով ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման ռեժիմները և ծավալները սահմանել այնպես, որպեսզի չխաթարվի Արփի լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը և Կեչուտի ջրամբարի շահագործման նպատակայնությունը` անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ պայմաններ սահմանելով ջրօգտագործման թույլտվություններում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հուլիսի 14

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հուլիսի 2-ի N 751-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՐՓԻԻ ԵՎ ԿԵՉՈՒՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Արփիի և Կեչուտի ջրամբարների (այսուհետ` ջրամբարներ) էկոլոգիական նպատակով շահագործման ռեժիմների սահմանման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի նպատակն է ջրամբարների էկոլոգիական ներուժի օգտագործմամբ վերականգնել և պահպանել համապատասխանաբար Սևանա և Արփի լճերի էկոլոգիական հավասարակշռությունը:

3. Ջրամբարների շահագործման ռեժիմը սահմանվում է ջրամբարների ջրօգտագործման թույլտվությունով:

4. Ոչ ոռոգման սեզոնին Արփի լճից ջրառն իրականացվում է բացառապես ջրօգտագործման թույլտվությամբ նախատեսված էկոլոգիական թողքի ապահովման նպատակով` բոլոր ջրթափի կետերի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից կապարակնքված լինելու պայմանով:

5. Ոչ ոռոգման սեզոնին Կեչուտի ջրամբարից ջրառն իրականացվում է ջրօգտագործման թույլտվությամբ նախատեսված էկոլոգիական թողքի ապահովման, ինչպես նաև Արփա-Սևան թունելով Սևանա լճի ջրալրման նպատակով` բոլոր ջրթափի կետերի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից կապարակնքված լինելու պայմանով:

6. Ոռոգման սեզոնին Արփիի և Կեչուտի ջրամբարներից ջրառն իրականացվում է ջրօգտագործման թույլտվություններով նախատեսված ջրօգտագործման ռեժիմներին և ծավալներին համապատասխան, ընդ որում, ջրառի յուրաքանչյուր ռեժիմի և ծավալի փոփոխման դեպքում ջրթափի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները կապարակնքվում են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից:

7. Կեչուտի ջրամբարից «Արփա-Սևան» թունելով լիճ տեղափոխվող ջրածավալները հաշվառման են ենթարկվում թունելի մուտքամասում և ելքամասում գտնվող ջրաչափական դիտակետերով:

8. Դիտակետերի շահագործումը պետք է ապահովի լիճ տեղափոխված և հաշվառված տվյալների առցանց մատչելիություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին:

9. Դիտակետերում հաշվառված տվյալները համարվում են վերջնական և ենթակա են օգտագործման Սևանա լճի ջրատնտեսական հաշվեկշռում` որպես մուտքի բաղադրիչ:

10. Մուտքամասի դիտակետը շահագործվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից համատեղ կապարակնքված լինելու պայմանով:

11. Դիտակետերում տվյալների առցանց մատչելիությունը խափանվելու կամ տեխնիկական կամ այլ խնդիրներ առաջանալու դեպքում դիտակետերում դրանց վերացման աշխատանքներն իրականացվում են համատեղ ապակապարակնքման և աշխատանքների ավարտից հետո կապարակնքման պայմանով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան