Համարը 
N 131-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.09/24(567).1 Հոդ.318.13
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
09.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 նոյեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60616397

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

9 նոյեմբերի 2016 թ.
ք. Երևան

N 131-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի`

ա. նիստերի արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

բ. փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

2) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի,

3) տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյանները լրացնելու կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ

Տ. Մուկուչյան

 

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2016 թ. նոյեմբերի 9-ի N 131-Ն որոշման

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

Թիվ ______

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ

 

ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Մասնակցի ստորագրությունը

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

Նիստը վարում է ___________________________________________________________________

 (տարիքով ավագ անդամի անուն, ազգանունը)

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամ:

Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

 

Օրակարգում`

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն,

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն,

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն:

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________

  ________________________________________________

 

Նիստը վարողը ներկայացրեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրության կարգը, համաձայն որի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարն ընտրվում են բաց քվեարկությամբ: Եթե քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա ընտրվում է, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն:

 

Քվեարկություն`

 

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 12-րդ մասով և հիմք ընդունելով ______________________________________ արդյունքները` տարածքային

 «քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

Թիվ ____ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել

_______________________________________________________________ :

 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________

  ________________________________________________

 

Քվեարկություն`

 

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 12-րդ մասով և հիմք ընդունելով ______________________________________ արդյունքները` տարածքային

 «քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

Թիվ ____ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրվել

_______________________________________________________________ :

 

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________

  ________________________________________________

 

Քվեարկություն`

 

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 12-րդ մասով և հիմք ընդունելով ______________________________________ արդյունքները` տարածքային

 «քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

Թիվ ____ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար է ընտրվել

_______________________________________________________________ :

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________
 

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________
 

ստորագրություն

 

 ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2016 թ. նոյեմբերի 9-ի N 131-Ն որոշման

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

Թիվ ______

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

 

ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ

 

Հ/Հ

Ստացման ամսաթիվ

Ստացված փաստաթղթի համար և ամսաթիվ

Որտեղից է ստացկվել
(ուղարկողի անուն-ազգանուն կամ կազմակերպության անվանում)

Համառոտ բովանդակություն

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Թերթերի թիվ

Ինչ է արվել

Հերթական ելից
համար և
ամսաթիվ

Ծանոթություն

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ - ԲՈՂՈՔՆԵՐ

 

Հ/Հ

Ստացման ամսաթիվ և ժամ

Դիմող
անուն, ազգանունը, կարգավիճակը
/կազմակերպության անվանումը/

Դիմողի փոստային հասցեն

Համառոտ բովանդակությունը

Թերթերի թիվ

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Ում է մակագրված
Հանձնաժողովի անդամի անուն, ազգանուն, ստորագրություն

Դիմողին պատասխանն ուղարկվել է 
 /համար և ամսաթիվ/

Պատասխանն առձեռն ստանալու դեպքում դիմողի ստորագրությունը, ամսաթիվ

Ծանոթություն

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2016 թ. նոյեմբերի 9-ի N 131-Ն որոշման

 

Թիվ ______/______

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

_____________________________________________________________________

(Տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը` մարզ, համայնք, հասցե)

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է երեք մասից:

Առաջին մասը լրացվում է սահմանված ձևին համապատասխան: Գրանցամատյանում նշվում է հանձնաժողովի նիստերին հանձնաժողովի անդամների մասնակցության մասին, որի տակ ստորագրում են նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները:

Երկրորդ մասում նշվում է վստահված անձանց, դիտորդների, այցելուների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների վերաբերյալ պահանջվող տվյալները:

Երրորդ մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը: Փաստաթղթերի հաշվառումը կատարվում է արաբական թվանշաններով` հերթական համարակալմամբ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

 

Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր նիստում` բաց քվեարկությամբ:

 

Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ` Ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քվեարկության ընթացքում` նաև տեղամասային կենտրոնում և քվեարկության սենյակում, կարող են ներկա գտնվել`

Կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամները` համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ,

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի մինչև 2 վստահված անձ (Նշվում է միայն Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ)

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի յուրաքանչյուր թեկնածուի 1 վստահված անձ (Նշվում է միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ)

Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի 1 վստահված անձ (Նշվում է միայն համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու ընտրության ժամանակ)

յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը ներկայացնող 1 լրագրող և 1 լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր

յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից մինչև 2 դիտորդ` թարգմանչի ուղեկցությամբ,

տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր կազմակերպությունից` 1 դիտորդ:

Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների և այլ պետությունների ընտրական մարմինների ներկայացուցիչները` այցելուի կարգավիճակով:

 

 

Հեռախոս

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով

 

Համայնքի ղեկավար

 

Ոստիկանության բաժին

 

Առաջին ատյանի դատարան

 

Դատախազություն

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Նշանակված է՝
(կուսակցություն, կուսակցությունների դաշինք, տարածքային ընտրական հանձնաժողով)

Պաշտոն

Հեռախոս

Լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման/
դադարեցման ամսաթիվ

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         
           
           
           
           
           
           
           

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստորագրություն

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   
/նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց/

Նիստը վարում է ______________________________________________________________:

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամ:

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, այցելուների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում`

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի իրավունքների և պարտականությունների ծանոթացման` տեքստի ստորագրում:

 

Ծանոթացա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի իրավունքների և պարտականությունների ստորև ներկայացված տեքստին և ստորագրում եմ.

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի`

ü նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցերին և փաստաթղթերին.

ü ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում.

ü ներկայացնելու առաջարկություններ, առարկություններ և պահանջելու, որ այդ հարցով անցկացվի քվեարկություն.

ü նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ.

ü հայտնելու քվեարկության նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը.

ü իրականացնելու Ընտրական օրենսգրքով սահմանված այլ լիազորություններ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է`

ü կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում տրված հանձնարարությունները.

ü մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր լիազորությունները.

ü մասնակցել ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպվող մասնագիտական դասընթացներին.

ü մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը (Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ` կողմ կամ դեմ).

ü ստորագրել ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը: Եթե նա արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի առարկություն (հատուկ կարծիք), ապա այդ մասին գրառում է կատարում արձանագրությունում` դրա համար նախատեսված հատուկ տեղում.

ü կրել Ընտրական օրենսգրքով սահմանված այլ պարտականություններ:

 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամն ընտրական հանձնաժողովում գործում է անկախ և չի ներկայացնում իրեն նշանակողին:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներն իրենց լիազորությունների իրականացման նպատակով սեփական նախաձեռնությամբ ազատվում են ծառայողական (աշխատանքային) պարտականությունները կատարելուց:

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստորագրություն

Օր, ամիս, տարեթիվ

     
     
     
     
     
     
     
     

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________
 

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________
 

ստորագրություն

 

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստորագրություն

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

/նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց/

 

Նիստը վարում է ________________________________________________________________

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամ:

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, այցելուների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում`

 

1. 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքների բաշխման վիճակահանություն.

 2. 

Քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների հարյուրական կապերի դասավորում.

 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքների բաշխման վիճակահանություն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը անհատական կնիքները տեղավորեց վիճակահանության արկղի մեջ, հանձնաժողովի անդամները, այդ թվում` հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը` ազգանունների այբբենական հերթականությամբ, վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական անհատական կնիք և անհատական կնիքի նմուշն ամրագրվեց ստորև.

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը

Անհատական կնիքի նմուշը

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

Արձանագրություն

 

Չհրկիզվող պահարանը ոստիկանության ծառայողներին պահպանության հանձնելու մասին

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Չհրկիզվող պահարանը փակված, փակման մասում հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից ստորագրված թղթով սոսնձված պահպանության է հանձնվում ոստիկանության ծառայողներ __________________________________ և __________________________________ :

 

Հանձնող`

 ___________________  __________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

Ընդունող`

 _________________  ____________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

   _________________  __________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

 

Արձանագրություն

 

Չհրկիզվող պահարանը ոստիկանության ծառայողներից ընդունելու մասին

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Չհրկիզվող պահարանը` փակված վիճակում, ոստիկանության ծառայողներից ընդունվեց:

 

Ընդունող`

 ___________________  ____________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

Հանձնող`

 ___________________  ____________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

   _________________  __________________
 

(ստորագրություն)

(անունը, ազգանունը)

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստորագրություն

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

/նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց/

 

Նիստը վարում է __________________________________________

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամ:

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, այցելուների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում`

1. Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 2 ժամը մեկ պարբերականությամբ` ընտրողներին գրանցող, քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող, ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու, (Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ նաև շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող) անդամներին որոշելու վիճակահանություն.

2. տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքի ստուգում և տվյալ տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի տպում.

3. Քվեարկության կազմակերպում

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց վիճակահանությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամների թվին համապատասխան, իրարից չտարբերվող թերթիկներ և կատարեց համապատասխան նշումներ: Բոլոր թերթիկները ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության արկղի մեջ:

Հանձնաժողովի անդամները, բացառությամբ` հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի, ազգանունների այբբենական հերթականությամբ յուրաքանչյուր հերթափոխի համար վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ:

 

Վիճակահանության արդյունքում որոշվեց`

Հերթափոխ

Ընտրողներին գրանցող
(մինչև 1000 ընտրողի հաշվարկով առնվազն` մեկ, իսկ 1000-ից ավելիի դեպքում ` երկու անդամի)

Քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող
(մինչև 1000 ընտրողի հաշվարկով առնվազն` մեկ, իսկ 1000-ից ավելիի դեպքում ` երկու անդամի)

Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու
(առնվազն մեկ անդամի)

Շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող
(նշվում է միայն ԱԺ ընտրության ժամանակ)

«ցուցակ 1»

«ցուցակ 2»

«քվեաթերթիկ 1»

«քվեաթերթիկ 2»
(կամ «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» նշվում է միայն ԱԺ ընտրության ժամանակ)

8-10

           

10-12

           

12-14

           

14-16

           

16-18

           

18-20

           

(Յուրաքանչյուր հերթափոխի դիմաց` դատարկ վանդակներում նշվում է վիճակահանության արդյունքում համապատասխան գործառույթն իրականացնող հանձնաժողովի անդամի ազգանունը, անունը)

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնագետը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով ստուգեց տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքը, մուտքագրեց ընտրական տեղամասի նույնականացման տվյալները և տպեց տվյալ տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանք: Տեղեկանքը սոսնձվեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում:

 

տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի գրանցամատյանում կնիք դնելով` հայտարարեց կնիքի համարը.

 

Կ.Տ.

 կնիքի համարն է _______________________:

 

ստուգեց քվեատուփի և եթե առկա է` նաև շրջիկ արկղի դատարկ լինելը, քվեատուփը (առկայության դեպքում` շրջիկ արկղը) փակեց և կնքեց հատուկ կապիչներով,

հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի տրամադրեց նախորդ օրվա վիճակահանությամբ իրեն ամրագրված անհատական կնիքը,

ընտրողների ցուցակները ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու անդամին (անդամներին),

քվեաթերթիկները և քվեարկության ծրարները` հարյուրական կապերով ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող անդամին (անդամներին),

Հարյուր ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ (միաժամանակ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի քվեարկություններ անցկացվելու դեպքում` յուրաքանչյուր ընտրության համար հարյուրական ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ) և ընտրական տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքերի (տների) հասցեները ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին:

 

Ընտրական տեղամասը հայտարարվեց բացված:

 

Գրառումներ

 

Քվեարկության ընթացքում, ինչպես նաև քվեարկության ավարտին չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի և ընտրողներից ստացած քվեարկության կտրոնները հանձնելու մասին

ՏԸՀ նախագահից ստացած ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ

Հանձնաժողովի անդամի ստորագրություն

  

Ընտրողներից ստացած քվեարկության կտրոնների թիվ

Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ

Հանձնաժողովի նախագահի ստորագրություն

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ՏԸՀ նախագահը.

- ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին նոր ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի հերթական խմբաքանակը հանձնում է, միայն հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը սպառվելու և նրանից քվեարկության կտրոնները ստանալուց հետո.

- հաշվում է քվեարկության կտրոնները և թիվը արձանագրվում է:

 

 Գրառումներ

 

Ստացիոնար բժշկական հաստատությունում (ռազմաբժշկական հաստատությունում) քվեարկությունը շրջիկ արկղի միջոցով կազմակերպելու մասին

 

Ստացա.

 ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը,

□ ________________ քվեաթերթիկ,

□ ________________ քվեարկության ծրար,

□ ________________ ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ,

□ ________________ համարակալված կտրոն ___________-ից ______________ համարները,

□ փակված և կնքված շրջիկ արկղ և չօգտագործված քվեաթերթիկների համար փաթեթ:

 

Հանձնաժողովի անդամ _________________________________

  (ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

ՏԸՀ նախագահին հանձնեցի.

□ ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը,

□ ընտրողներից ստացված ________________ համարակալված քվեարկության կտրոն,

□ չօգտագործված ________________________ համարակալված կտրոն,

□ չօգտագործված ________________________ ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ,

□ չօգտագործված քվեարկության ծրարները, չօգտագործված, ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տրված քվեաթերթիկների փաթեթը,

□ հատուկ կապիչով փակված շրջիկ արկղը,

 

Հանձնաժողովի անդամ _________________________________

  (ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝

______________________________

(ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

 

Գրառումներ

 

Ձերբակալված անձանց պահելու վայրում քվեարկությունը շրջիկ արկղի միջոցով կազմակերպելու մասին

 

Համաձայն _____________________________ ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ղեկավարի հաղորդման քվեարկության օրը ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված է ____________ ընտրող:

 

Ստացա.

□ ________________ քվեաթերթիկ,

□ ________________ քվեարկության ծրար,

□ ________________ ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ,

□ ________________ համարակալված կտրոն ___________-ից ______________ համարները,

□ փակված և կնքված շրջիկ արկղ և չօգտագործված քվեաթերթիկների համար փաթեթ:

 

Հանձնաժողովի անդամ _________________________________

  (ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

 

ՏԸՀ նախագահին հանձնեցի.

□ ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակ,

□ ընտրողներից ստացված ________________ հատ համարակալված քվեարկության կտրոն,

□ չօգտագործված ________________________ հատ համարակալված կտրոն,

□ չօգտագործված ________________________ հատ ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ,

□ չօգտագործված քվեարկության ծրարները, չօգտագործված, ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տրված քվեաթերթիկների փաթեթը,

□ հատուկ կապիչով փակված շրջիկ արկղը,

 

Հանձնաժողովի անդամ _________________________________

  (ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝

______________________________

(ազգանունը, անունը, ստորագրություն)

 

Գրառումներ

 

Քվեարկության օրը մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ

Մինչև ժամը

11.00

14.00

17.00

20.00

քվեարկությանը
մասնակցած
ընտրողների թիվ

       

(Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են մինչև ժամը 11.30-ը, 14.30-ը, 17.30-ը և 20.30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով հաղորդել համապատասխանաբար մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը)

 

Գրառումներ

 

Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին օգնող անձի տվյալների մասին

Հ/Հ

Օգնող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Գրառումներ

 

Քվեարկության ընթացքում ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության կարգի խախտման դեպքի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամի կամ վստահված անձի կամ դիտորդի գնահատականի մասին

 

Հանձնաժողովի անդամի կամ վստահված անձի կամ դիտորդի Ա. Ա. Հ.

(վստահված անձի դեպքում նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը կամ համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամի թեկնածուի Ա.Ա ) (դիտորդի դեպքում նշվում է դիտորդական կազմակերպության անվանումը)

Խախտման վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամի կամ վստահված անձի գնահատականը

Այլ նշումներ

     
     
     
     
     
     
     
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 20:00-ին հայտարարեց քվեարկության ավարտի մասին և արգելեց ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ: Քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին քվեարկելու հնարավորություն տրվեց, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը փակեց քվեատուփի ճեղքը:

Քվեարկությունն ավարտվեց:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________
 

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________
 

ստորագրություն

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՆԻՍՏ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«_____» ________________ 20  թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

 

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստորագրություն

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

 /նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց/

 

Նիստը վարում է ________________________________________________________

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամ:

(Նիստին ներկա թեկնածուների, վստահված անձանց, այցելուների, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում՝ Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփում

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝

1) փաթեթավորեց հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքները, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց պարկում.

2) հաշվեց և արձանագրեց՝

1. ընտրողների ցուցակում ընտրողների ստորագրությունների հիման վրա քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը ______________________________________________________________

2. քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում առկա ստորագրությունների թիվը (առկայության դեպքում) _____________________________________________

3. շրջիկ արկղով քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում առկա ստորագրությունների թիվը (առկայության դեպքում) _____________________________________________ (սույն կետը նշվում է միայն Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ)

 

Արձանագրեց ընտրական տեղամասում քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը ___________________________________________:

 

Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանում արձանագրված` ընտրական տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը հայտնեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:

Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված տեղեկանքի մեկ օրինակը, ստորագրեց, կնքեց հանձնաժողովի կնիքով և տեղադրեց պարկում:

Տեխնիկական սարքավորման _______________________________________________________

  նշվում է տեղեկանքը տպելու անհնարինության պատճառը

 

_________________________________________________________________________________ պատճառով հնարավոր չէ տպել ընտրական օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված՝ տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների հերթական համարով տեղեկանքը: (գրառումները նշվում են միայն Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ)

Զորամասում, քրեակատարողական հիմնարկում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող ընտրողների ստորագրված ցուցակները փաթեթավորեց առանձին, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց պարկում (գրառումը նշվում է միայն Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ):

3) Ընտրողների ցուցակները փաթեթավորեց, փաթեթը կնքեց, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը ստորագրեցին փաթեթի վրա և ընտրողների ցուցակների փաթեթը տեղադրեց պարկում,

4) հաշվեց և արձանագրեց ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված քվեարկության կտրոնների թիվը _______________________________________________________,

5) հաշվեց և արձանագրեց ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը ____________________________________________________________________________,

 

Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված և համարակալված քվեարկության կտրոնները փաթեթավորեց, փաթեթները կնքեց և տեղադրեց պարկում.

 

6) հաշվեց և արձանագրեց չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվը _____________________________________________________________, փաթեթավորեց, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց պարկում,

7) հաշվեց և արձանագրեց չօգտագործված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը ______________________________________________________________, փաթեթավորեց, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց պարկում ամարակալված քվեարկության կտրոնները չօգտագործվելու դեպքում դրանք չեն հաշվվում, և նշվում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի հատկացրած կտրոնների թիվը):

8) առանց հաշվելու փաթեթավորեց չօգտագործված քվեաթերթիկները:

 

Բացվեց քվեատուփը:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի համաձայն` քվեատուփում առկա քվեաթերթիկները տեսակավորելուց և հաշվարկելուց հետո.

 

Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում արձանագրեց՝

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը ______________________________________________,

 

նշվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ազգանունները, անունները, հայրանունները, ըստ քվեաթերթիկի հաջորդականության

յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

Մյուս ընտրությունների դեպքում արձանագրեց՝

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը
կամ կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3

 

4.

 

5.

 

/մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում՝ նշվում է «կողմ» լրացվում է կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը և «դեմ» լրացվում է դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը/

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը ______________________________________________:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկված և տեսակավորված քվեաթերթիկները փաթեթավորեց, փաթեթները կնքեց և տեղադրեց պարկում:

 

Հանձնաժողովի նախագահը ժամը _________________________________ ին հրապարակեց

  ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 12 ժամ հետո
տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը:

 

Արձանագրությունը կազմվեց չորս օրինակից՝ մեկ օրինակը փակցվեց տեղամասային կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների կողքին, մեկ օրինակը տեղադրվեց ընտրական փաստաթղթերի պարկում, որը սահմանված կարգով փակվեց:

 

 Պարկի վրա ստորագրեց հանձնաժողովի նախագահ` _________________________________ ,

 

 ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամներ և վստահված անձեր`

Հանձնաժողովի անդամի, վստահված անձի ազգանունը, անունը

Ստորագրությունը

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստն ավարտվեց:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________
 

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________
 

ստորագրություն

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ (օրինակելի ձևեր)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

 

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԿԱ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Վստահված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ընտրություններին
մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանում կամ
համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկնածուի ազգանունը, անունը

Նիստի օրը

ՏԸՀ-ի նիստին և քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում գտնվելու ժամանակահատվածը

Ներկայանալու
ժամը

Դուրս գալու ժամը

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Դիտորդի, այցելուի, ԶԼՄ ներկայացուցչի ազգանունը, անունը

Դիտորդական կազմակերպության, ԶԼՄ-ի անվանում

Նիստի օրը

ՏԸՀ-ի նիստին և քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում գտնվելու ժամանակահատվածը

Ներկայանալու
ժամը

Դուրս գալու ժամը

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ

 

ՄՏԻՑ ԵՎ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Մտից փաստաթղթեր

Ելից փաստաթղթեր

Հ/Հ
ստացման ամսաթիվ

Որտեղից է ստացվել և
համառոտ բովանդակություն

Հ/Հ
ուղարկման ամսաթիվ

Ուր է ուղարկվել և
համառոտ բովանդակություն

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Հավելված N 4

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2016 թ. նոյեմբերի 9-ի N 131-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյանները լրացնելու

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը` տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստանում է համարակալված էջերով և համապատասխանաբար Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կնիքով կնքված գրանցամատյան:

2. Ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում փաստաթղթերի հաշվառումը կատարվում է հերթական համարակալմամբ` արաբական թվանշաններով: Համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից:

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանում համառոտ արձանագրվում է հանձնաժողովի նիստը և գրառվում հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշման եզրափակիչ մասը:

Հանձնաժողովի գրանցամատյանում արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը:

4. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյանը բաղկացած է երկու մասից: Գրանցամատյանի`

1) առաջին մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը, հետևյալ կարգով`

ա. «1 Հ/Հ «Մ»» սյունակում գրառվում է հերթական համարը,

բ. «2 Ստացման ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է փաստաթղթի ստացման «օրը, ամիսը, տարեթիվը»: Մտից փաստաթղթերը գրանցվում են ստանալու օրը,

գ. «3 Ստացված փաստաթղթի համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի ելից համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը,

դ. «4 Որտեղից է ստացվել» սյունակում ֆիզիկական անձի դեպքում գրառվում է ուղարկողի անուն-ազգանունը, իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը,

ե. «5 Համառոտ բովանդակությունը» սյունակում գրառվում է ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը,

զ. «6 Թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի թերթերի թիվը, իսկ էլեկտրոնային կրիչ կամ այլ նյութ կցված լինելու դեպքում` դրանց քանակը,

է. «7 Ինչ է արվել» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի վերաբերյալ կատարված գործողությունը,

ը. «8. Հերթական ելից համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է հանձնաժողովից ուղարկվող փաստաթղթի հերթական ելից համարը և ստորագրման օրը, ամիսը, տարեթիվը,

թ. «9. Ծանոթություն» սյունակում կարող են կատարվել ստացված փաստաթղթին, դրա կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ,

2) երկրորդ մասում գրառվում են դիմողի կամ բողոք բերողի (այսուհետ` դիմողի) կողմից ստացված դիմումները, բողոքները (այսուհետ` դիմում), հետևյալ կարգով`

ա. «1 Հ/Հ» սյունակում գրառվում է հերթական համարը,

բ. «2 Ստացման ամսաթիվ և ժամ» սյունակում գրառվում է դիմումի ստացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամը,

գ. «3 Դիմող» սյունակում գրառվում է դիմողի անուն-ազգանունը, կազմակերպության դեպքում` անվանումը, իսկ կարգավիճակը` թեկնածու, վստահված անձ, դիտորդ, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ, ընտրական հանձնաժողովի անդամ, լիազոր ներկայացուցիչ: Քաղաքացիներից ստացված դիմումների դեպքում «կարգավիճակը» չի գրառվում,

դ. «4 Դիմողի փաստային հասցեն» սյունակում գրառվում է դիմումատուի հասցեն,

ե. «5 Համառոտ բովանդակությունը» սյունակում գրառվում է ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը,

զ. «6 Թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի թերթերի թիվը, իսկ էլեկտրոնային կրիչ կամ այլ նյութ կցված լինելու դեպքում` դրանց քանակը,

է. «7 Ում է մակագրված» սյունակի 1-ին մասում գրառվում է հանձնաժողովի անդամի անուն-ազգանունը, իսկ 2-րդ մասում դրվում է հանձնաժողովի համապատասխան անդամի ստորագրությունը,

ը. «8 Դիմողին պատասխանն ուղարկվել է» սյունակում գրառվում է պատասխան գրության համարը և գրության ստորագրման կամ որոշման ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը,

թ. «9 Պատասխանն առձեռն ստանալու դեպքում դիմողի ստորագրությունը» սյունակում դիմողը ստորագրում է,

ժ. «10 Ծանոթություն» սյունակում կարող են գրառվել դիմումին, դրա կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ:

6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է երեք մասից:

Առաջին մասը լրացվում է գրանցամատյանով սահմանված ձևին համապատասխան:

Երկրորդ մասում լրացվում է վստահված անձանց և դիտորդների, այցելուների, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները:

Երրորդ մասում լրացվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը` սույն կարգին համապատասխան:

7. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ: