Համարը 
N 135-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.15/25(568) Հոդ.321
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԻՄՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

8 դեկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60616416


   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

22 նոյեմբերի  2016 թ.
ք. Երևան

N 135-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԻՄՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 98-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների նոր դաշինքի կողմից դիմումը ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից նոր դաշինք կազմելու դիմումի օրինակելի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ

Տ. Մուկուչյան

 

 

Հավելված N 1 
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
2016 թ. նոյեմբերի 22-ի N 135-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԻՄՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույնով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների նոր դաշինքի կողմից Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմում ներկայացնելու կարգը:

2. Նոր դաշինք կազմելու մասին դիմումը ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին որոշման ընդունումից հետո` մինչև 5-րդ օրը` ժամը 18:00-ն:

3. Եթե առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած երկու կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) միասին նոր դաշինք են կազմում, ապա ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցում է առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած, նոր դաշինքի կազմի մեջ չմտնող հաջորդ առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը), որի շուրջ ևս կարող է ձևավորվել նոր դաշինք:

Սույն կետով ձևավորված այդ նոր դաշինքը կազմելու մասին դիմումը, ստորագրված դաշինքի անդամ կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների անդամ բոլոր կուսակցությունների) ղեկավարների կողմից ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրության երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումից հետո` մինչև 7-րդ օրը` մինչև ժամը 18:00-ն:

4. Դիմումը ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առձեռն, ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող այն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքների) լիազոր ներկայացուցչի կողմից, որի շուրջ ձևավորվել է նոր դաշինքը կամ նոր դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների) ղեկավարների կողմից տրված լիազորագրով հանդես եկող անձի կողմից:

5. Դիմումը համարվում է պատշաճ ժամկետում ներկայացված, եթե այն մինչև վերջնաժամկետը մուտքագրվել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում:

6. Նոր դաշինք կազմելու մասին դիմումը ստորագրվում է նոր դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների) ղեկավարների կողմից և կնքվում կուսակցությունների կնիքներով:

7. Դիմումը պետք է պարունակի դիմումատուների անվանումները, ընտրության երկրորդ փուլին նոր դաշինք կազմավորելու մասին դաշինքի անդամների հստակ կամաարտահայտությունը և նոր դաշինքի անվանումը:

Նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման պահից հետո նման դիմում ներկայացվելու դեպքում, այն պետք է պարունակի նաև վարչապետի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը:

 

 

Հավելված N 2 
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
2016 թ. նոյեմբերի 22-ի N 135-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող ____________________________________________________
   (նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)
շուրջ ձևավորվել է նոր դաշինք, որի անվանումն է` ___________________________________:

                                      (նշվում է նոր դաշինքի անվանումը)

Նոր դաշինքի անդամներ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլին մասնակցած և արգելապատնեշները հաղթահարած հետևյալ կուսակցությունները(կուսակցությունների դաշինքները)`

 

1. _____________________________________________________

 (նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

2. ______________________________________________________

 (նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)


       Դիմողներ`

1. ______________________________________________________________________

 (նշվում է կուսակցության անվանումը, ղեկավարի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
                                                                                                                                           Կ.Տ.

2. _____________________________________________________________________

 (նշվում է կուսակցության անվանումը, ղեկավարի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                        
Կ.Տ.

 

«____» ________________ 20   թ.