Համարը 
N 134-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.15/25(568) Հոդ.320
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

8 դեկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60616415

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

22 նոյեմբերի  2016 թ.
ք. Երևան

N 134-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով և 144-րդ հոդվածի 14-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների (այդ թվում` դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների) ընտրական ցուցակները ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային տարբերակով: Ընտրական ցուցակների էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից, լրացվում է տարբերակում նշված` Մայքրոսոֆթ Էքզել (Microsoft Excel) եղանակով և ներկայացվում է էլեկտրոնային կրիչով:

Կուսակցության ընտրական ցուցակի յուրաքանչյուր թերթ կնքվում է կուսակցության կնիքով և ստորագրվում իրավասու անձի կողմից:

Կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի յուրաքանչյուր թերթ կնքվում է դաշինքում ընդգրկված յուրաքանչյուր կուսակցության կնիքով և ստորագրվում իրավասու անձանց կողմից:

3. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը ներբեռնվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից:

 

Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ

Տ. Մուկուչյան

 

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
2016 թ. նոյեմբերի 22-ի N 134-Ն որոշման

 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

 

Ձև 1

(Կուսակցության դիմումի օրինակելի ձև)

 

___________________________________________________

(նշվում է համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի անվանումը, համարը)

 

Դիմում

 

1. ________________________ կուսակցությունը դիմում է ____________________

  (նշվում է կուսակցության անվանումը) (նշվում է քաղաքի անվանումը)
ավագանու 20   թվականի ______________ «____»-ի ընտրություններին մասնակցելու համար:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

1) կուսակցության կանոնադրությունը.

2) _________________________________ կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

որոշումը` ____________________ ավագանու ընտրությունների ընտրական ցուցակը հաստատելու և

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
առաջադրելու վերաբերյալ.

3) կուսակցության ընտրական ցուցակը ( _____ թերթ).

4) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների գրավոր հայտարարությունները` ____________________________ ավագանու անդամի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

մասին.

5) նվազագույն աշխատավարձի _______________ -ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման

  (նշվում է ԸՕ սահմանված չափը)

անդորրագիրը. 

6) տեղեկանք` ընտրական ցուցակում ընդգրկված ________________________ավագանու

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
անդամի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող թեկնածուների` մինչև քվեարկության օրն առնվազն 6 ամիս ________________________ հաշվառված լինելու մասին, Հայաստանի

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող թեկնածուների` մինչև քվեարկության օրն առնվազն 1 տարի ______________________ հաշվառված լինելու մասին.

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

 

7) թեկնածուների` անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

 

2. __________________________ կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչներն են`

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

 

1) ______________________________________

  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________

 

2)______________________________________

  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________

 

3)______________________________________

  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` __________________________

 

Առդիր` _______ թերթ:

 

_____________________________________________

 Կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Կ.Տ.

 «____» ______________ 20  թ.

 

  Ձև 1-1

(Կուսակցությունների դաշինքի դիմումի օրինակելի ձև)

 

_____________________________________________________

(նշվում է համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի անվանումը, համարը)

 

Դիմում

 

1. ____________________________ կուսակցությունների դաշինքը դիմում է _____________________

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

(նշվում է քաղաքի անվանումը)

ավագանու 20   թվականի ________________ «____»-ի ընտրություններին մասնակցելու համար:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

1) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների կանոնադրությունները.

2) _________________________________ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված

 (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումները` ________________________

 

(նշվում է քաղաքի անվանումը)

ավագանու ընտրությունների ընտրական ցուցակը հաստատելու և առաջադրելու վերաբերյալ.

3) _____________________________________________ կուսակցությունների

 (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը` կուսակցության ընտրական ցուցակը հաստատելու և ներկայացնելու վերաբերյալ.

4) կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակը (_____թերթ).

5) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած առանձին ընտրական ցուցակը.

6) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների գրավոր հայտարարությունները` ____________________

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
ավագանու անդամի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին.

7) նվազագույն աշխատավարձի ______________________ -ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման

  (նշվում է ԸՕ սահմանված չափը)

անդորրագիրը.

8) տեղեկանք` ընտրական ցուցակում ընդգրկված _________________________ ավագանու անդամի`

 

 (նշվում է քաղաքի անվանումը)

 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող թեկնածուների` մինչև քվեարկության օրն առնվազն 6 ամիս ______________________ հաշվառված լինելու մասին,

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող թեկնածուների` մինչև քվեարկության օրն առնվազն 1 տարի ______________________________ հաշվառված լինելու մասին.

 (նշվում է քաղաքի անվանումը)

9) թեկնածուների` անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

2. ________________________________կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչներն են`

(նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

1)______________________________________

 (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________

 

2)______________________________________

  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________

 

3)______________________________________

 (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _____________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____________________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________

 

Առդիր` _______ թերթ:

  _______________________________________________

Կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 _______________________________________________

Կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Կ.Տ.

 

 Ձև 2

(Կուսակցության որոշման օրինակելի ձև)

 

______________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

  (նշվում է կուսակցության անվանումը)

______________________________________________________

(նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 

 «_____» ___________ 20   թվականի

 

________________________ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 20   ԹՎԱԿԱՆԻ _____________ «___»-Ի

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածով` _____________________________________________կուսակցության ______________________________

  (նշվում է կուսակցության անվանումը) (նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Հաստատել __________________________________________________________ կուսակցության

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

ընտրական ցուցակը և առաջադրել ___________________________________________

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

ավագանու 20   թվականի ___________________ «____»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակը կցվում է):

____________________________________________

 իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրություն

 

Կ.Տ.

 

Ձև 2-1

 

___________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ _________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

 (նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը)

__________________________________________________

(նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 

 «____» ___________ 20   թվականի

____________________________________ԱՎԱԳԱՆՈՒ 20   ԹՎԱԿԱՆԻ _____________ «___»-Ի

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ___________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածով` _____________________________________ 

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված

___________________________կուսակցության ____________________________________

  (նշվում է կուսակցության անվանումը)  (նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Հաստատել _____________________________________________ կուսակցությունների դաշինքի

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)
ընտրական ցուցակը և առաջադրել ____________________________________________ ավագանու

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

20   թվականի _________________ «____»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակը կցվում է):

____________________________________________

 իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրություն

 

Կ.Տ.

 

 Ձև 3

___________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ __________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

 (նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը)

_____________________________________________

(նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 «_____» ___________ 20   թվականի

 

_____________________ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 20   ԹՎԱԿԱՆԻ _____________ «___»-Ի

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ _______________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ _________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածով` ________________________________________

  (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

 

կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված ____________________________________ կուսակցության

  (նշվում է կուսակցության անվանումը)
___________________________________

 (նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը)

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Հաստատել __________________________________________ կուսակցության

  (նշվում է կուսակցության անվանումը)
 ընտրական ցուցակը և ներկայացնել _____________________________________ ավագանու

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
 20  թվականի _________________ «____»-ի ընտրություններին առաջադրելու համար (ընտրական ցուցակը կցվում է):

____________________________________________

 (իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

 

Ձև 4

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

___________________________________________________ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի)

 ( նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը))

 

 ______________________ ավագանու անդամների թեկնածուների

 (նշվում է քաղաքի անվանումը)

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Սեռը

Ծննդյան
օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Կուսակցական պատկանելությունը

Անձը հաստատող փաստաթղթի
համարը
(անձնագրի դեպքում նաև
սերիան)

Հաշվառման վայրը

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը (զբաղմունքը)

               
               
               
               
               

1. Կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակում 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով քառյակներում (1-4, 1-8, 1-12 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը:

2. Երևանի ավագանու ընտրության դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկվում է առնվազն 25 թեկնածու, առավելագույնը՝ 195 թեկնածու:

Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկվում է առնվազն 15 թեկնածու, առավելագույնը՝ 99 թեկնածու:

3. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի անդամ կուսակցություններից ոչ մեկի) անդամ չհանդիսացող անձինք, որոնց թիվը չի կարող գերազանցել այդ ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը:

 

Ձև 5

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ես` _____________________________________________________________________ ,

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

տալիս եմ իմ համաձայնությունը _________________________________ ավագանու

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)

 

20   թվականի ____________________________ «__»-ի ընտրություններին ________________________________

 (նշվում է կուսակցության անվանումը)

կուսակցության ընտրական ցուցակում __________________________ ավագանու անդամի

  (նշվում է քաղաքի անվանումը)
թեկնածու գրանցվելու մասին:

________________

 (ստորագրություն)

 

«___» _____________ 20   թ.