Համարը 
N 396-Ա
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
04.05.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.05.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.05.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 մայիսի 2012 թվականի N 396-Ա

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման 1-ին կետին համապատասխան`

Հաստատել Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-280-Ն օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. մայիսի 4

Երևան

 

 

 

 Հավելված

 ՀՀ վարչապետի 2012 թ.

մայիսի 4-ի N 396-Ա

որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN

ը/կ

Միջոցառման անվանումը

Իրավական ակտի նախագիծը

ներկայացնելու
համար պատասխանատու պետական կառավարման

մարմնի անվանումը

Իրավական ակտի նախագիծը

ներկայացնելու ժամկետը

Իրավական ակտն ընդունելու

առնչությամբ իրականացվող

միջոցառումների ֆինանսական

ապահովման աղբյուրը

1.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

2.

«Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի տրամադրման գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1526-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

3.

«Օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

2012 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

4.

«Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրան ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

5.

«Նավթի և բնական գազի արտադրանքի բաժանման պայմանագրի օրինակելի ձևի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

6.

«Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1577-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

7.

«Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությանը ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

8.

«Երկրաբանական տեղեկության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

9.

«Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

10.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1588-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

11.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 31-ի N 216 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

12.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 385-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

13.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 550-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

14.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 893-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

15.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի N 988-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

16.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի N 989-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

17.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 28-ի N 1089-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

18.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1445-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

19.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի N 1134-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

20.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1679-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

21.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի օգոստոսի 15-ի N 374 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

22.

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 6-ի N 669-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

23.

«Օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերի սահմանման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

24.

«Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի որոշման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

25.

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1758-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

26.

«Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների պետական հաշվառման մատյանի վարման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1055-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիս 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

27.

«Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնություն հայցող կազմակերպության ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների մասին տեղեկությունների բովանդակությունը և դրան ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

28.

«Ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանից տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

29.

«Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1784-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

30.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1652-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

2012 թ.

հունիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

31.

«Ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության անկախ փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 2199-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

32.

«Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումների, ջրային ռեսուրսներն սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումների կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հուլիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

33.

«Երկրաբանական տեղեկության հանձնման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

34.

«Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 637-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

35.

«Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1490-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

36.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հուլիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

37.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հուլիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

38.

«Մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշները (որակական և քանակական տվյալները) հսկողական անալիզի ենթարկելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2014 թ. հոկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

39.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 22-ի N 228-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

40.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի N 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

2012 թ.

 հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

41.

«Ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի N 94 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հոկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

42.

«Իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին հատկացված հողամասերի սահմաններում ընդերքօգտագործման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1932-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

43.

«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով հատուկ թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

44.

«Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 9-ի N 80 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

45.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2306-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

46.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2012 թ.

նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

47.

«Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ կապված լեռնային փորվածքների և կառույցների սառեցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 31-ի N 485-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

48.

«Օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման նպատակով կատարվող մշտադիտարկումների իրականացման, վճարի չափերի հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2012 թ.

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

49.

«Երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի ստեղծման, վարման և տնօրինման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

50.

«Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված հանքավայրում նոր հայտնաբերված օգտակար հանածոների արդյունահանում չիրականացնելու դեպքում դրանց պահուստավորման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

51.

(կետն ուժը կորցրել է 01.08.14 N 721-Ա)

52.

«Երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

53.

«Հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական օբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացնող ընդերքի մյուս տեղամասերի կարգավիճակի և պահպանության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2013 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

54.

«Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2020 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

55.

(կետն ուժը կորցրել է 02.06.14 N 511-Ա)

56.

«Լեռնահատկացման ակտի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հրամանի նախագիծը նախարարին ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

57.

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից երկրաբանական տեղեկության հետ կապված մատուցվող ծառայությունների գները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 15-ի N 53-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» հրամանի նախագիծը նախարարին ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

58.

«Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների հաշվառման կարգի մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հրամանի նախագիծը նախարարին ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

մայիսի 2-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

59.

«Տասը կամ ավելի տոկոս բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող դիմումատու իրավաբանական անձի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգի մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հրամանի նախագիծը նախարարին ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

60.

«Ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հրամանի նախագիծը նախարարին ներկայացնելը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012 թ.

հունիսի 1-ին տասնօրյակ

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

(հավելվածը փոփ. 19.06.12 N 536-Ա, 02.06.14 N 511-Ա, 01.08.14 N 721-Ա, խմբ. 03.09.14 N 829-Ա, փոփ. 19.11.14 N 1159-Ա, 29.12.17 N 1553-Ա, 26.12.18 N 1670-Ա)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան