Համարը 
N 16-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.06.26/18(462).1 Հոդ.177.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
13.05.2013
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.05.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.07.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 22-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հունիսի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10013236

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

13 մայիսի 2013 թ.  

ք. Երևան

N 16-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 22-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն հրամանով հաստատված «Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկ»-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

 

  Դ. Դումանյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

13 մայիսի 2013 թ. N 16-Ն հրամանի

 

 

«Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2008 թ. նոյեմբերի 20-ի N 22-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՑԱԾՐ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՈՒՆԵՑՈՂ, ՍԱԿԱՅՆ ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՐԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂԵՐԻ

 

Հ/հ

Դեղի անվանումը հայերեն

Դեղի անվանումը անգլերեն

Դեղաչափը, դեղաձևը

1.

Աբակավիր

Abacavir

դեղահատ, 300 մգ,

լուծույթ ներքին ընդունման, 100 մգ/ 5 մլ

2.

Ազոտի ենթօքսիդ

Nitrous Oxide

շնչառման միջոց

3.

Ամիդոտրիզոատ

Amidotriazoate

լուծույթ ներարկման, 60%, 76 % յոդին

4.

Ամիկացին

Amikacin

լուծույթ ներարկման, 500մգ/2մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ

5.

Ամֆոտերիցին B (լիպոսոմալ ձև)

Amphotericin B liposomal

դեղափոշի ներարկման, 50 մգ

6.

Ասպարագինազ

Asparaginase

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10000 ՄՄ

7.

Ատազանավիր

Atazanavir

դեղապատիճ, դեղահատ, 100մգ, 300մգ

8.

Ատազանավիր+Ռիտոնավիր

Atazanavir+ritonavir

դեղահատ, 150մգ+50մգ, 300մգ+100մգ

9.

Արտեմեթեր

Artemether

լուծույթ ներարկման, 80 մգ/ մլ

10.

Արտեմեթեր+Լումեֆանտրին

Artemether+Lumefantrine

դեղահատ, 20մգ+120մգ

11.

Ացելտիլսալիցիլաթթու

Acetylsalicylic acid

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5գ, 1գ

12.

Բարիումի սուլֆատ

Barium Sulfate

դեղակախույթի փոշի

13.

Գրիզեոֆուլվին

Griseofulvin

դեղապատիճ կամ դեղահատ, 125 մգ, 250 մգ

14.

Դակտինոմիցին

Dactinomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մկգ

15.

Դակարբազին

Dacarbazine

դեղափոշի ներարկման, 100 մգ

16.

Դաունոռուբիցին

Daunorubicin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ

17.

Դիդանոզին

Didanosine

դեղապատիճ, 250մգ, 400մգ,

18.

Դիլօքսանիդ

Diloxanide

դեղահատ, 500 մգ

19.

Դիթրանոլ

Dithranol

քսուք, 0.1%-2 %

20.

Դոբուտամին

Dobutamin

250 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի

21.

Զիդովուդին

Zidovudine

դեղահատ, դեղապատիճ, 300 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/ 5մլ

22.

Էթամբուտոլ

Ethambutol

դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ, 400մգ

23.

Էթինիլէստրադիոլ

Ethinylestradiol

դեղահատ, 50 մկգ

24.

Էթինիլէստրադիոլ+ Նորէթիստերոն

Ethinylestradiol+ Norethisterone

դեղահատ, 35 մկգ + 1մգ

25.

Էթիոնամիդ/Պրոթիոնամիդ

Ethionamide/Prothionamide

դեղահատ 250 մգ

26.

Էթոսուքսիմիդ

Ethosuximide

դեղապատիճ, 250 մգ

27.

Էմտրիցիտաբին+Տենոֆովիր

Emtricitabine+Tenofovir

դեղահատ, 200մգ+300մգ

28.

Էպտիֆիբատիդ

Eptifibatide

լուծույթ կաթիլաներարկման 0,75մգ/մլ, 100մլ

ապակե սրվակ, լուծույթ ներարկման 2մգ/մլ, 10մլ ապակե սրվակ

29.

Էսմոլոլ

Esmolol

լուծույթ ներարկման, 250 մգ/ մլ

30.

Էֆեդրին

Ephedrine

լուծույթ ներարկման, 30 մգ/ մլ

31.

Թթվածին

Oxygen

շնչառման միջոց (բժշկական գազ)

32.

Թիոգուանին

Tioguanine

դեղահատ, 40 մգ

33.

Իբուպրոֆեն

Ibuprofen

 լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ

34.

Իզոնիազիդ

Isoniazid

դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ, 300մգ

35.

Իզոնիազիդ+Ռիֆամպիցին

Isoniazid+Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ

75մգ+150մգ, 150մգ+150մգ, 60մգ+60մգ,30մգ+60մգ

36.

Իզոնիազիդ +

Ռիֆամպիցին +

Պիրազինամիդ

Isoniazid +

Rifampicin +

Pyrazinamide

դեղահատ, դեղապատիճ, 30մգ+60մգ+150մգ

37.

Իզոնիազիդ +

Ռիֆամպիցին +

Պիրազինամիդ +

Էթամբուտոլ

Isoniazid +

Rifampicin +

Pyrazinamide +

Ethambutol

դեղահատ, դեղապատիճ

75մգ+150մգ+400մգ+275մգ

38.

Իզոնիազիդ+Ռիֆամպիցին+

Էթամբուտոլ

Isoniazid+Rifampicin+Ethambutol

դեղահատ, դեղապատիճ,

75մգ+150մգ+275մգ

39.

Իպրատրոպիումի բրոմիդ

Ipratropium bromide

շնչառման միջոց (ցողացիր), 20 մկգ/ դեղաչափ

40.

Իֆավիրենց

Efavirenz

դեղապատիճ, 50մգ,

200մգ, դեղահատ 200մգ, 600մգ

41.

Իֆավիրենց+Էմտրիցիտաբին+Տենոֆովիր

Efavirenz+Emtricitabine

+Tenofovir

դեղահատ, 600մգ+200մգ+300մգ

42.

Իֆոսֆամիդ

Ifosfamide

Դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 40մգ/մլ

43.

Լաբետալոլ

Labetalol

դեղահատ, 100 մգ, 200մգ, լուծույթ ներարկման, 1%/5 մլ

44.

Լամիվուդին

Lamivudine

դեղահատ, 150մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/ 5 մլ

45.

Լամիվուդին+Աբակավիր

Lamivudine+Abacavir

դեղահատ, 300մգ+600մգ

46.

Լամիվուդին+Զիդովուդին

Lamivudine+Zidovudine

դեղահատ, 150մգ+300մգ,

47.

Լամիվուդին+Նևիրապին+Զիդովուդին

Lamivudine+nevirapine

+zidovudine

դեղահատ, 150մգ+200մգ+300մգ

48.

Լոպինավիր+Ռիտոնավիր

Lopinavir+ritonavir

դեղահատ, դեղապատիճ, 200մգ+50մգ,

լուծույթ ներքին ընդունման, (400մգ+100մգ)/5մլ

49.

Լևօֆլոքսացին

Levofloxacin

դեղահատ, 250մգ, 500մգ

50.

 Կանամիցին

Kanamycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000 մգ, ներարկման լուծույթ 1գ/4մլ

51.

 Կապրեոմիցին

Capreomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000 մգ

52.

 Կոֆեին ցիտրատ

Caffeine citrate

 լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ

53.

Հեքսէստրոլ

Hexestrol

լուծույթ յուղային, ներարկման, 2%,

54.

Հիդրալազին

Hydralazine

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 5 մգ, 10մգ

55.

Մեգլումին անտիմոնիատ

Meglumine antimoniate

լուծույթ ներարկման, 30% (հավասարազոր է մոտ 8,5% անտիմոնին)

56.

Մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ)

Methylthioninium Chloride (methilene blue))

լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ

57.

Մելֆալան

Melphalan

դեղահատ, 5 մգ, 2մգ, դեղափոշի լիոֆիլիզացված ներարկման լուծույթի, 50 մգ

58.

Մեսնա

Mesna

լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ

59.

Մերկապտոպուրին

Mercaptopurine

դեղահատ, 50 մգ

60.

Մեֆլոքվին

Mefloquine

դեղահատ, 250 մգ

61.

Միզոպրոստոլ

Misoprostol

դեղահատեր, 200 մկգ, դեղահատ ներհեշտոցային, 25 մկգ

62.

Միֆեպրիստոն

Mifepristone

դեղահատեր, 200 մգ

63.

Մորֆինի սուլֆատ

 

Դեղահատեր 60 մգ

64.

Մոքսիֆլօքսացին

Moxifloxacin

դեղահատ, 400մգ

65.

Նալոքսոն

Naloxone

լուծույթ ներարկման, 1մլ

66.

Նատրիումի նիտրոպրուսիդ

Sodium nitroprusside

լուծույթ կաթիլաներարկման, 50 մգ

67.

Նիկլոզամիդ

Niclosamide

դեղահատ, 500 մգ

68.

Ներորովայնային տրամալուծման լուծույթ (համապատասխան համակցմամբ)

(Intraperitoneal Dialysis Solution (of appropriate composition))

լուծույթ հարմարսողական

69.

Նորէպինեֆրին

Norepinephrine

լուծույթ ներարկման 0.2%

70.

Նևիրապին

Nevirapine

դեղահատ, 200 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/ 5մլ

71.

Պ-ամինոսալիցիլաթթու

P-aminosalicylic acid

դեղահատ, դեղապատիճ 500 մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի 4գ,

72.

Պենիցիլամին

Penicillamine

դեղապատիճ կամ դեղահատ, 250 մգ

73.

Պենտամիդին

Pentamidine

դեղափոշի ներարկման, 200 մգ, 300 մգ

74.

Պիրիմեթամին

Pyrimethamine

դեղահատ, 25 մգ

75.

Պիրազինամիդ

Pyrazinamide

դեղահատ, դեղապատիճ 400մգ, 500մգ

76.

Պրիմաքվին

Primaquine

դեղահատ, 15 մգ

77.

Պրոկարբազին

Procarbazine

դեղապատիճ, 50 մգ

78.

Պրոստագլանդին E

Prostaglandine E

լուծույթ ներարկման, 0.5մգ/մլ (E1), 1մգ/մլ (E2)

79.

Ռիբոֆլավին

Riboflavin

դեղահատ կամ դեղապատիճ, 5 մգ

80.

Ռիտոնավիր

Ritonavir

դեղապատիճ, դեղահատ, 100մգ

81.

Ռիֆաբուտին

Rifabutin

դեղապատիճ, 150մգ

82.

Ռիֆամպիցին

Rifampicin

դեղահատ, դեղապատիճ 150մգ, 300մգ

83.

Սպեկտինոմիցին

Spectinomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2 գ

84.

Ստավուդին

Stavudine

դեղապատիճ, 30մգ

85.

Ստրեպտոմիցին

Streptomycin

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ

86.

Վիգաբատրին

Vigabatrin

դեղահատ, 500մգ

87.

Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ

Tenofovir disoproxil fumarate

դեղահատ, 300 մգ

88.

Տրիմեթոպրիմ

Trimethoprim

դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ

89.

Տրոպիկամիդ

Tropicamide

ակնակաթիլներ, 0.5%

90.

Ցիկլոսերին

Cycloserine

դեղահատ, դեղապատիճ, 250մգ

91.

Ցինկի սուլֆատ

Zinci sulfas

դեղահատ կամ դեղապատիճ, 20 մգ

92.

Քինիդին

Quinidine

դեղահատ, 200 մգ

93.

Քլորամբուցիլ

Chlorambucil

դեղահատ, 2 մգ

94.

Քլոմիպրամին

Clomipramine

դեղապատիճ, 10 մգ, 25 մգ

95.

Քլորոքվին

Chloroquine

դեղահատ, 100մգ, 150մգ, 250 մգ

96.

Քվինին

Quinine

դեղահատ, 300մգ, լուծույթ ներարկման, 300մգ/2մլ

97.

Օքսիպրոգեստերոնի կապրոնատ

Oxyprogesterone capronate

լուծույթ յուղային, ներարկման 12.5%

98.

Ֆենոբարբիտալ

Phenobarbital

լուծույթ ներարկման 200մգ /մլ

99.

Ֆիտոմենադիոն

Phytomenadione

լուծույթ ներարկման, 10 մգ/մլ

100.

Ֆլուդարաբին

Fludarabin

դեղահատ, 10 մգ,

դեղափոշի լիոֆիլիզացված ներարկման լուծույթի, 50 մգ

101.

Ֆլյուորէսցեին

Fluorescein

ակնակաթիլներ, 1%

102.

IX գործոնի համալրային խտանյութ

Factor IX complex concentrate

դեղափոշի լիոֆիլիզացված

ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ

103.

Դեղին տենդի դեմ պատվաստանյութ

Yellow fever vaccine

 

104.

Դիֆթերիայի դեմ շիճուկ

Anti -Diphteria Serum

 

105.

Դիֆթերիա-կապույտ հազ-փայտացման դեմ պատվաստանյութ

Diphtheria-pertussis- tetanus vaccine

 

106.

Դիֆթերիա-փայտացման դեմ պատվաստանյութ -ԱԴՓ

Diphtheria - tetanus vaccine DT

 

107.

Դիֆթերիա-փայտացման դեմ պատվաստանյութ-ԱԴՓ-Մ

Diphtheria - tetanus vaccine.- TD adult

 

108.

Կատաղության դեմ պատվաստանյութ

Rabies Vaccine

 

109.

Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին

Anti-Rabies Immunoglobulin

 

110.

Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ

Measles vaccine

 

111.

Կարմրուկի դեմ իմունագլոբուլին

Measles Immunoglobulin

 

112.

Կարմրուկ-կարմրախտ-հարականջային գեղձաբորբի դեմ պատվաստանյութ

Measles-rubbella-mumps vaccine

 

113.

Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ

Rubella Vaccine

 

114.

Հակաբոտուլինային շիճուկ

Botulinum antitoxin

 

115.

Հակագանգրենային շիճուկ

Gas-gangrene antisera

 

116.

Հարականջային գեղձաբորբի դեմ /համաճարակային պարոտիտի/ պատվաստանյութ

Mumps vaccine

 

117.

Հեմոֆիլուս Բ-ի դեմ պատվաստանյութ

Haemophilus influenzae type B vaccine

 

118.

Հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստանյութ

Hepatitis A vaccine

 

119.

Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ

Hepatitis B vaccine

 

120.

Հեպատիտ Բ-ի դեմ իմունագլոբուլին

Hepatitis B Immunoglobulin

 

121.

Հնգավալենտ համակցված պատվաստանյութ (դիֆթերիա, կապույտ հազ, փայտացում, հեպատիտ Բ, ՀԻԲ)

Diphtheria-Tetanus-Pertսssis (whole cell) Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b

 

122.

Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ (A+C)

Meningococcal meningitis vaccine

 

123.

Որովայնային տիֆի դեմ պատվաստանյութ

Typhoid Vaccine

 

124.

Պոլիոմիելիտի դեմ (կենդանի, խմելու) պատվաստանյութ

Poliomyelitis vaccine-OPV (oral poliovirus vaccine)

 

125.

Պոլիոմիելիտի դեմ (ինակտիվացված) պատվաստանյութ

Poliomyelitis vaccine-IPV (inactivated

poliovirus vaccine)

 

126.

Պնևմակոկային վարակի դեմ պատվաստանյութ

Pneumococcal Vaccine (PCV 10, Pneumo-23)

 

127.

Ջրծաղիկի դեմ պատվաստանյութ

Varicella (Chicken Pox) Vaccine

 

128.

Ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ

Rotavirus Vaccine

 

129.

Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ածանցյալ

Tuberculin, purified protein derivate

 

130.

Տուբերկուլոզի դեմ պատվաստանյութ

BCG Vaccine

 

131.

Տուլարեմիայի դեմ պատվաստանյութ

(կենդանի, չոր)

Tularensis vaccine

 

132.

Փայտացման դեմ մարդու իմունագլոբուլին

Anti-tetanus Immunoglobulin (human)

 

133.

Փայտացման դեմ պատվաստանյութ

Tetanus vaccine

 

134.

Փայտացման դեմ շիճուկ

Anti-tetanus Serum

 

135.

Օձի հակաթույն

Snake venom antiserum

 

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԴԵՂԵՐ

136.

Նատրիումի պիրոֆոսֆատի դեկահիդրատ (Անգիոցիս) Pyrophosphate sodium decahydrate (Angiocis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20,12մգ Դեղափոշի

15-25 միլիԿյուրի

Տեխնեցիում 99մ

137.

Ռենիումի սուլֆիդ (Նանոցիս) Rhenium sulphide (Nanocis)

դեղափոշի կամ լուծույթ ներարկման լուծույթի 0.24մգ/մլ

Դեղափոշի

5-12 միլիԿյուրի

Տեխնեցիում 99մ

138.

Նատրիումի օքսիդրոնատ (Օստեոցիս)

Oxidronate sodium (Osteocis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 3մգ

Դեղափոշի մեծահասակներին 18-22

միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ

երեխաներին` ըստ քաշի

3-10 միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ

139.

Կալցիումի եռնատրիումի պենտետատ

(Պենտացիս)

Calcium trisodium pentetate (Pentacis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 9.1մգ

Դեղափոշի

մեծահասակներին 6-10

միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ

երեխաներին` ըստ քաշի 3-5

միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ

140.

Նատրիումի ֆիտատ (Ֆիտացիս)

Sodium phytate (Phytacis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20մգ

Դեղափոշի

6-10 միլիԿյուրի

Տեխնեցիում 99մ

141.

Մարդու ալբումինը որպես մակրոագրեգատներ (Պուլմոցիս)

Human albumin as macroaggregates (Pulmocis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2մգ

Դեղափոշի

15-25 միլիԿյուրի

Տեխնեցիում 99մ

142.

(Ստամիցիս)Տետրակիս (2-մեթօքսիիզոնիտրիլ)-պղնձի (1) տետրաֆլուրոբորատ

Tetrakis (2-methoxyisonitrile) copper (1) tetrafluoroborate (Stamicis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1մգ

Դեղափոշի

15-25 միլիԿյուրի

Տեխնեցիում 99մ

143.

Դիմերկապտոսուկցինաթթու (Րենոցիս)

Dimercaptosuccinic acid (Renocis)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1մգ

Դեղափոշի

մեծահասակներին 10-15

միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ

երեխաներին` ըստ քաշի 3-5

միլիԿյուրի Տեխնեցիում 99մ