Համարը 
N 1391-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.11.14/55(929) Հոդ.1206
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
01.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.11.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.11.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1749-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

1 նոյեմբերի 2012 թվականի N 1391-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 1749-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի և 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 37-րդ կետի և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 649-Ն որոշման 1-ին կետի «բ» ենթակետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության ավազանային կառավարման տարածքները սահմանելու և դրանց կառավարման պլանների մասին» N 1749-Ն հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) 4-րդ կետը «Արփա գետերը» բառերից հետո լրացնել «այդ թվում` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մաս կազմող Կեչուտի ջրամբարը, Արփա գետի ջրհավաք ավազանը մինչև Կեչուտի ջրամբարը» բառերով.

2) 5-րդ կետում «Սևան-Հրազդան ավազանային կառավարման տարածք (սխեմատիկ քարտեզ N 3)` Սևանա լիճն իր ջրհավաքով, Հրազդան, Մարմարիկ, Քասախ և Ամբերդ գետերն իրենց ջրհավաքներով» բառերը փոխարինել «Հրազդանի ավազանային կառավարման տարածք (սխեմատիկ քարտեզ N 3)` Հրազդան, Մարմարիկ, Քասախ և Ամբերդ գետերն իրենց ջրհավաքներով» բառերով.

3) 5-րդ կետի «գ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«գ) Գեղարքունիքի մարզի Սևանի տարածաշրջանի Վարսեր, Դդմաշեն, Գեղամավան, Գագարին բնակավայրերի վարչական տարածքները,».

4) 7-րդ կետում «Որոտան, Ողջի, Մեղրի գետերը» բառերը փոխարինել «Ողջի, Մեղրի, Որոտան գետերը, այդ թվում` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մաս կազմող Սպանդարյանի ջրամբարը, Որոտան գետի ջրհավաք ավազանը մինչև Սպանդարյան ջրամբարը» բառերով.

5) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 8-րդ կետով.

«8. Սևանի ավազանային կառավարման տարածք (սխեմատիկ քարտեզ N 6 )` Սևանա լիճն իր ջրհավաքի այն մասով, որը տեղաբաշխված է Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ վարչական տարածքներում`

Գեղարքունիքի մարզի Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջաններն ամբողջությամբ, իսկ Սևանի տարածաշրջանից Զովաբեր, Լճաշեն, Ծաղկունք, Ծովագյուղ, Նորաշեն, Չկալովկա, Սեմյոնովկա և քաղաք Սևանի բնակավայրերի վարչական տարածքները, Ճամբարակի տարածաշրջանի Դրախտիկ, Շորժա, Աղբերք, Արտանիշ, Ջիլ բնակավայրերի վարչական տարածքները:»:

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև օգոստոսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի տարածքային հատակագծման նախագիծը հաստատելու մասին» N 1787-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը՝ համապատասխանեցնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1787-Ն որոշումը «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածին և 8-րդ հոդվածի 1-ին մասին և սույն որոշման 1-ին կետի պահանջներին:

(2-րդ կետը փոփ.13.06.13 N 607-Ն)

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. նոյեմբերի 12

Երևան

 

 

Սխեմատիկ քարտեզ N 3

 

Հրազդանի ավազանային կառավարման տարածք

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2029

 

Սխեմատիկ քարտեզ N 6

 

Սևանի ավազանային կառավարման տարածք

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2030