Համարը 
N 197-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.08.03/19(432).1 Հոդ.204.20
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
26.06.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.06.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ՍՏԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԻ» ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հուլիսի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12412278

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

26 հունիսի 2012 թ.  

ք. Երևան

N 197-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ՍՏԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԻ» ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասը.

(նախաբանը փոփ. 02.12.14 N 858-Ն)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար

Ա. Ալավերդյան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

2012թ. հունիսի 26-ի

N 197-Ն հրամանի

Վարձու աշխատողի և պայմանագրային
եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի
անհատական տվյալների գրանցման հայտի ձև

Փաստաթղթի մուտքագրման համար
_______________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1 Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

2 Հարկ վճարողի (գործատուի) անվանում (անհատ
ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անուն, ազգանուն)

Հայտի ներկայացման ամսաթիվ

                   

1) «Փաստաթղթի մուտքագրման համար» մասում նշվում է գործատուի (կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր, նոտար) անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, [1] տողում ինքնաշխատ լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը, [2] տողում («Հարկ վճարողի (գործատուի) անվանում») տողում ինքնաշխատ լրացվում է կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը)

Բաժին I. Անձնավորված տեղեկություններ

Հ/Հ

Անուն

Ազգանուն

Հայրանուն

Հանրային
ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

Ծննդյան ամսաթիվ

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

տեսակ

սերիա և համար

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

               
               

2) 1.1 դաշտում ինքնաշխատ լրացվում է աշխատողի հերթական համարը

3) 1.2 – 1.4 սյունակներում լրացվում են աշխատող ֆիզիկական անձի՝ անունը, ազգանունը և հայրանունը (առկայության դեպքում)

4) 1.5 սյունակում լրացվում է անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը

5) 1.6 սյունակում լրացվում է ծննդյան ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին

6) 1.7 և 1.8 սյունակներում համապատասխանաբար լրացվում են ՀՀ-ում անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակներից որևէ մեկը՝ ՀՀ քաղաքացիների համար ՀՀ անձնագիր, նույնականացման քարտ, մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայական, օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (կացության քարտ, ՌԴ քաղաքացու անձնագիր), փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ և անձը հաստատող համապատասխան փաստաթղթի սերիան և համարը

 

Բաժին II. Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոսահամար

Բջջային
հեռախոսահամար

Էլ. փոստ

2.1

2.2

2.3

     
     

7) 2.1 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի տան (քաղաքային) հեռախոսահամարը (առկայության դեպքում)
8) 2.2 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բջջային հեռախոսահամարը (առկայության դեպքում)
9) 2.3 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում)

Բաժին III. Հասցե և բնակության տվյալներ

Ենթաբաժին I. Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության հասցե

Մարզ

Համայնք

Բնակավայր

Փողոց

Շենք/տուն

Բնակարան

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

           
           

10) 3.1.1 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության մարզի անվանումը
11) 3.1.2 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության համայնքի անվանումը
12) 3.1.3 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակավայրի անվանումը
13) 3.1.4 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության վայրի փողոցի անվանումը
14) 3.1.5 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության վայրի շենքի կամ տան համարը 
15) 3.1.6 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության վայրի բնակարանի համարը

Ենթաբաժին II. Արտերկրի բնակության հասցե

Երկիր

Հասցեատող 1

Հասցեատող 2

Հասցեատող 3

Փոստի համար

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

         
         

16) 3.2.1 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի բնակության երկիրը (պետությունը)
17) 3.2.2 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի արտերկրի բնակության առաջին հասցեատողը
18) 3.2.3 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի արտերկրի բնակության երկրորդ հասցեատողը
19) 3.2.4 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի արտերկրի բնակության երրորդ հասցեատողը
20) 3.2.5 սյունակում լրացվում է ֆիզիկական անձի արտերկրի բնակության վայրի փոստային համարը

 

Բաժին IV. Աշխատանքի մասին տեղեկություններ

Ենթաբաժին I. Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային հարաբերություններ

Սկիզբ

Ավարտ

4.1.1

4.1.2

   
   

Պաշտոն

Կոդ

Սկիզբ

Ավարտ

4.1.3

4.1.4

4.1.5

     
     

21) 4.1.1 սյունակում լրացվում է գործատուի կողմից վարձու աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատողի աշխատանքի անցնելու ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարին
22) 4.1.2 սյունակում լրացվում է գործատուի կողմից վարձու աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարին
23) 4.1.3, 4.1.4 և 4.1.5 սյունակներում լրացվում է աշխատողի պաշտոնի (մասնագիտության) կոդը` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 872-Ն հրամանի («Աշխատողների մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և պաշտոնների դասակարգիչ») համաձայն, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի (մասնագիտությամբ աշխատանքի անցնելու) նշանակման և տվյալ պաշտոնից ազատվելու (մասնագիտության փոփոխության) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարին): Եթե ֆիզիկական անձին վերաբերող տեղեկատվությունը օրենսդրությամբ սահմանված չէ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն, ապա հաստիքային զինծառայողի դեպքում լրացվում է համակարգում զինծառայողի և դրան հավասարեցված անձի պաշտոնին տրված կոդը և ծառայության անցնելու ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարին:

(23-րդ կետը խմբ. 14.04.15 N 218-Ն)

 

Ենթաբաժին I.I. Մասնագիտություն(ներ)

Կոդ (ծածկագիր)

4.1.1.1

 
 

 

24) 4.1.1.1 սյունակում լրացվում է աշխատողի մասնագիտության կոդը (ծածկագիրը) ըստ մասնագիտական կրթության՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1038-Ն (2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից` ՀՀ կառավարության 23.10.2014 թվականի N 1191-Ն) որոշումներով հաստատված ցանկերի («Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների» և «Բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների» («Բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների») համաձայն: Եթե ֆիզիկական անձին վերաբերող տեղեկատվությունը օրենսդրությամբ սահմանված չէ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն, ապա հաստիքային զինծառայողի դեպքում լրացվում է համակարգում զինծառայողի և դրան հավասարեցված անձի մասնագիտությանը տրված կոդը (ծածկագիրը):

(ենթաբաժինը լրաց. 14.04.15 N 218-Ն, խմբ. 19.06.15 N 418-Ն)

 

Ենթաբաժին II. Չվճարվող արձակուրդի մասին տեղեկություններ

 

Չվճարվող արձակուրդ

Մինչև 3 տարեկան
երեխայի խնամքի արձակուրդ

Երեխայի ծննդյան ամսաթիվ
(օր/ամիս/տարի)

Սկիզբ

Ավարտ

Սկիզբ

Ավարտ

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

         
         

 

25) 4.2.1 և 4.2.2 սյունակներում լրացվում են գործատուի կողմից վարձու աշխատողին չվճարվող արձակուրդ տրամադրելու սկզբի և ավարտի ամսաթվերը՝ օր, ամիս, տարի

26) 4.2.3 և 4.2.4 սյունակներում լրացվում են գործատուի կողմից վարձու աշխատողին մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ տրամադրելու սկզբի և ավարտի ամսաթվերը՝ օր, ամիս, տարի

27) 4.2.5 սյունակում լրացվում է երեխայի ծննդյան ամսաթիվը` օր, ամիս, տարի

(ենթաբաժինը խմբ. 14.04.15 N 218-Ն)

 

Ենթաբաժին III. Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Սկիզբ

Ավարտ

4.3.1

4.3.2

   
   
28) 4.3.1 սյունակում լրացվում է գործատուի կողմից պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի հետ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին
29) 4.3.2 սյունակում լրացվում է գործատուի կողմից պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի հետ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի դադարեցման ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին

 

Ենթաբաժին IV. Սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին տեղեկություն

Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական
վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին գործատուին դիմելու ամսաթիվ
(օր/ամիս/տարի)

4.4.1

 
 

30) 4.4.1 սյունակում լրացվում է կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին գործատուին դիմելու ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին

(բաժինը խմբ., լրաց. 14.04.15 N 218-Ն, խմբ. 19.06.15 N 418-Ն)

 

Բաժին V. Աշխատանքի մասին նախկինում սխալ հանձնված տեղեկություններ

Ենթաբաժին I. Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային հարաբերություններ

Սկիզբ

Ավարտ

5.1.1

5.1.2

   
   

31) 5.1.1 սյունակում արտացոլվում է գործատուի կողմից վարձու աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի ընդունման` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարին
32) 5.1.2 սյունակում արտացոլվում է գործատուի կողմից վարձու աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարին

Պաշտոն

Կոդ

Սկիզբ

Ավարտ

5.1.3

5.1.4

5.1.5

     
     
33) 5.1.3, 5.1.4 և 5.1.5 սյունակներում արտացոլվում են նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված աշխատողի պաշտոնի (մասնագիտության) տվյալները

Ենթաբաժին I.I. Մասնագիտություն(ներ)

Կոդ (ծածկագիր)

5.1.1.1

 
 

 

34) 5.1.1.1 սյունակում արտացոլվում են նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված աշխատողի մասնագիտության տվյալները:

(ենթաբաժինը լրաց. 14.04.15 N 218-Ն)

 

Ենթաբաժին II. Չվճարվող արձակուրդի մասին տեղեկություններ

 

Չվճարվող արձակուրդ

Մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ

Երեխայի ծննդյան ամսաթիվ
(օր/ամիս/տարի)

Սկիզբ

Ավարտ

Սկիզբ

Ավարտ

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

         
         

 

35) 5.2.1 և 5.2.2 սյունակներում արտացոլվում են գործատուի կողմից վարձու աշխատողին չվճարվող արձակուրդ տրամադրելու` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված սկզբի և ավարտի ամսաթվերը՝ օր, ամիս, տարի

36) 5.2.3 և 5.2.4 սյունակներում արտացոլվում են գործատուի կողմից վարձու աշխատողին մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ տրամադրելու` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված սկզբի և ավարտի ամսաթվերը՝ օր, ամիս, տարի

37) 5.2.5 սյունակում արտացոլվում է երեխայի ծննդյան` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը` օր, ամիս, տարի

(ենթաբաժինը խմբ. 14.04.15 N 218-Ն)

 

Ենթաբաժին III. Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Սկիզբ

Ավարտ

5.3.1

5.3.2

   
   

38) 5.3.1 սյունակում արտացոլվում է գործատուի կողմից պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի հետ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի կնքման` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին
39) 5.3.2 սյունակում արտացոլվում է գործատուի կողմից պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի հետ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի դադարեցման` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին

 

Ենթաբաժին IV. Սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին տեղեկություն

Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի
կատարումը դադարեցնելու մասին գործատուին դիմելու ամսաթիվ
(օր/ամիս/տարի)

5.4.1

 
 
40) 5.4.1 սյունակում արտացոլվում է կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին գործատուին դիմելու` նախորդ գրանցման հայտով սխալ հանձնված ամսաթիվը՝ օրը, ամիսը, տարին

41) Հարկային գործակալի (գործատուի) պատասխանատու անձի (անձանց) ստորագրություն(ներ)

(բաժինը լրաց., խմբ. 14.04.15 N 218-Ն)

(հավելվածը խմբ. 17.06.13 N 266-Ն, 02.12.14 N 858-Ն, խմբ., լրաց. 14.04.15 N 218-Ն, խմբ. 19.06.15 N 418-Ն)