Համարը 
N 1302-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.11.25/78(1167) Հոդ.1010
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.11.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.11.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.12.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի N 303-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1302-Ն


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի N 303-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 303-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) 26-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2015 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

2) 27-րդ, 30-րդ, 47-րդ, 52-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 68-րդ և 81-86-րդ կետերի 5-րդ սյունակները «կառավարման» բառից հետո լրացնել «և արտակարգ իրավիճակների» բառերով.

3) 28-րդ կետի՝

ա. 4-րդ սյունակում «2014 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով,

բ. 5-րդ սյունակի երկրորդ տողը լրացնել «ՀՀ արդարադատության նախարարություն» բառերով.

4) 29-րդ կետի 5-րդ սյունակում «ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)» բառերը փոխարինել «ՀՀ արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ» բառերով.

5) 36-րդ կետի`

ա. 4-րդ սյունակում «2014» թիվը փոխարինել «2016» թվով,

բ. 5-րդ սյունակում «ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն» բառերը փոխարինել «ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)» բառերով.

6) 45-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2015» թիվը փոխարինել «2016» թվով.

7) 60-րդ կետի`

ա. 4-րդ սյունակում «չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «պարբերաբար» բառով,

բ. 5-րդ սյունակը «ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն» բառերից առաջ լրացնել «ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)» բառերով, իսկ «ՀՀ պաշտպանության նախարարություն» բառերը հանել,

գ. 6-րդ սյունակում «ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսել համապատասխան ֆինանսավորում» բառերը փոխարինել «ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված միջոցներ» բառերով.

8) 70-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2015 թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

9) 81-րդ կետի՝

ա. 4-րդ սյունակում «2014 թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերով,

բ. 5-րդ սյունակը «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն» բառերից առաջ լրացնել «ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն» բառերով.

10) 92-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2015 թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2015 թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

11) 94-րդ կետի 3-րդ սյունակում «աշխատանքների կատարում» բառերը փոխարինել «պայմանների ապահովում» բառերով.

12) 97-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2015 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

13) 101-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2014 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. երկրորդ կիսամյակ» բառերով.

14) 114-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2014 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.

15) 115-րդ կետի 4-րդ սյունակում «2014 թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. առաջին եռամսյակ» բառերով.

16) 116-րդ, 117-րդ, 118-րդ և 119-րդ կետերի 4-րդ սյունակներում «2014 թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2016 թ. առաջին եռամսյակ» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. նոյեմբերի 17

Երևան