Համարը 
ՀՕ-369-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.07.03/23(198) Հոդ.536
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
29.05.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.06.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.07.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 19-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության

 

 օ ր ե ն ք ը

 

 Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 29-ին

 

«պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածում լրացումներ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածում`

 

ա) 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.3-րդ ենթակետով`

«3.3. արժույթի դիլերային առքուվաճառքի համար`

տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով».
բ) 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.8-5.12-րդ ենթակետերով`

«5.8 վարկային գործունեության համար`

տարեկան

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

5.9. դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

5.10. վճարահաշվարկային փաստաթղթերի քլիրինգային հաշվարկների իրականացման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

5.11. քարտային վճարումների պրոցեսինգի իրականացման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

5.12. վճարային քարտերի և այլ փաստաթղթերի թողարկման և իրացման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին արտարժույթի փոխանակման լիցենզիա ունեցող այն վճարողների համար, որոնց լիցենզիաներն օրենքի հիման վրա վերաձևակերպվում են արտարժույթի դիլերային առքուվաճառքի լիցենզիաների, սույն օրենքով սահմանված` արտարժույթի առքուվաճառքի լիցենզիայի համար տարեկան պետական տուրքի նոր դրույքաչափը կիրառվում է նշված վճարողների գործող լիցենզիաների համար տարեկան պետական տուրքի հերթական վճարման ժամկետը լրանալու օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2002 թ. հունիսի 22
Երևան
ՀՕ-369-Ն