Համարը 
ՀՕ-57-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.01.31/7(1365) Հոդ.89
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
17.01.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.01.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության Նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2018 թվականի հունվարի 17-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 50-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «73-րդ և 74-րդ» բառերը փոխարինել «76-րդ և 77-րդ» բառերով.

2) 4-րդ և 6-րդ մասերի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 95-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի 1-ին կետի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով, «սահմանադրական դատարանի նախագահին» բառերը՝ «Սահմանադրական դատարանին» բառերով, «սահմանադրական դատարանի նախագահը» բառերը՝ «Սահմանադրական դատարանը» բառերով.

2) 2-րդ մասի 2-4-րդ կետերի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով, «32-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 5-րդ կետերի» բառերը՝ «29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կամ 4-րդ կետի» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2018 թ. հունվարի 27

Երևան

ՀՕ-57-Ն