Համարը 
ՀՕ-98-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.02.22/14(1372) Հոդ.178
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.02.2018
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.02.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2018 թվականի փետրվարի 7-ին

 

«ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-79-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմինները» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմինները» բառերով.

2) 2-րդ մասի «հանրապետական գործադիր» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի» բառերով.

3) 3-րդ մասի «գործադիր իշխանության հանրապետական» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «գործադիր իշխանության հանրապետական» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի» բառերով, «Նախագահը» բառը՝ «վարչապետը» բառով, իսկ «պետական մարմինների» բառերը՝ «պետական կառավարման համակարգի մարմինների» բառերով.

2) 2-րդ մասի «գործադիր իշխանության հանրապետական» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի» բառերով.

3) 3-րդ մասի «Նախագահը» բառը փոխարինել «վարչապետը» բառով.

4) 4-րդ մասի «հանրապետական գործադիր մարմիններից» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմիններից» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասում «պետական մարմինները» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմինները» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում «իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմինները» բառերը փոխարինել «օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում են պետական կառավարման համակարգի մարմինները» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «պետական մարմիններին» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմիններին» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «պետական մարմինների» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմինների» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում «պետական մարմինների» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմինների» բառերով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասում «պետական մարմինների» և «պետական մարմիններին» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «պետական կառավարման համակարգի մարմինների» և «պետական կառավարման համակարգի մարմիններին» բառերով:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2018 թ. փետրվարի 17

Երևան

ՀՕ-98-Ն