Համարը 
ՀՕ-417-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.10.30/46(221) Հոդ.1060
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.10.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
02.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2002 թվականի սեպտեմբերի 25-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվական, ՀՕ-83) 102-րդ հոդվածի աղյուսակում, ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի համապատասխան տողերի, կատարել հետևյալ լրացումները.

ա)

 

Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքի նկարագիրը

Ներմուծում Արտահանում
3917 22 91 պրոպիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ և ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 0 0
5006 00 մետաքսե թել և մետաքսե թափոններից մանվածք՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար, շերամի բնաթելից թելք 0 0
5007 10 000  գործվածք մետաքսի սանրագզվածքից  0 0
5007 20  այլ գործվածքներ, պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի մետաքսե թելեր կամ մետաքսե թափոններ, բացի մետաքսի սանրագզվածքից 0 0
5007 90  այլ գործվածքներ՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսի թափոններից 0 0
5407 10 000  գործվածքներ՝ պատրաստվող նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդներից կամ պոլիեթերների բարձր ամրության թելերից 0 0
5407 20 գործվածքներ՝ պատրաստվող հարթ կամ նմանատիպ թելերից 0 0
5407 30 000 գործվածքներ՝ հիշատակված XI բաժնի 9-րդ ծանոթության մեջ 0 0
5407 41 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝  պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր 0 0
5407 42 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր 0 0
5407 43 000  տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր 0 0
5407 44 000  տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր 0 0
5407 51 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր 0 0
5407 52 000  ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր 0 0
5407 53 000  տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր 0 0
5407 54 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր 0 0
5407 61 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր 0 0
5407 69 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր՝ այլ 0 0
5407 71 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր 0 0
5407 72 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր 0 0
5407 73 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր 0 0
5407 74 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր 0 0
5407 81 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված 0 0
5407 82 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.
%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0 0
5407 83 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված 0 0
5407 84 000  տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված 0 0
5407 91 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված 0 0
5407 92 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներկված 0 0
5407 93 000  այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից  0 0
5407 94 000 այլ գործվածքներ՝ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տպվածքով 0 0
5408 10 000 գործվածքներ՝ բարձր ամրության վիսկոզային թելերից 0 0
5408 21 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված 0 0
5408 22 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ ներկված 0 0
5408 23 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տարբեր գույնի թելերից 0 0
5408 24 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տպվածքով 0 0
5408 31 000  այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված 0 0
5408 32 000  այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներկված 0 0
5408 33 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից 0 0
5408 34 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տպվածքով 0 0
5804 10 շղարշ և այլ ցանցահյուս պաստառներ 0 0
5804 21 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ քիմիական թելերից 0 0
5804 29 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ այլ մանածագործական նյութերից 0 0
5804 30 000 ժանյակներ՝ ձեռքով գործված 0 0
5805 00 000 որմնագորգեր՝ ձեռքով գործված` բելգիական, օբյուսոնյան, բովե և համանման որմնագորգերի տիպի և որմնագորգեր ասեղով կարված (օրինակ` հարթակարով, խաչակարով), պատրաստի կամ ոչ պատրաստի 0 0
5806 10 000 խավավոր գործվածքներ (ներառյալ սրբիչային նրբախավավորները և նմանատիպ նրբախավավոր գործվածքները) և տրեզային գործվածքներ 0 0
5806 20 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 5 զանգվ. % կամ ավելի  առաձգական կամ ռետինե թելեր 0 0
5806 31 000 այլ գործվածքներ՝ բամբակե մանվածքից 0 0
5806 32 այլ գործվածքներ՝ քիմիական թելերից 0 0
5806 39 000  այլ գործվածքներ՝ այլ մանածագործական նյութերից 0 0
5806 40 000 անթեզաթել գործվածքներ՝ սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ) 0 0
5807 10 պիտակներ, խորհրդանշաններ և նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձևի կամ չափի ձևված, բայց չասեղնագործված 0 0
5807 90 այլ պիտակներ, խորհրդանշաններ և նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձևի կամ չափի ձևված, բայց չասեղնագործված 0 0
5808 10 000 ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով 0 0
5808 90 000 այլ ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով 0 0
5809 00 000 գործվածքներ մետաղական թելերից և գործվածքներ մետաղացված թելերից՝  5605 ապրանքային դիրքի, օգտագործվող հագուստեղենում, որպես կահույքի գործվածք կամ համանման նպատակներով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 0 0
5810 10 ասեղնագործվածք՝ առանց տեսանելի հիմքի 0 0
5810 91 այլ ասեղնագործվածք՝ բամբակե մանվածքից  0 0
5810 92 այլ ասեղնագործվածք՝ քիմիական թելերից 0 0
5810 99 այլ ասեղնագործվածք՝ այլ մանածագործական նյութերից 0 0
5811 00 000 մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով, բաղկացած մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից, միացված փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով, բացի 5810 ապրանքային դիրքի ասեղնագործվածքներից 0 0
7010 90 310
7010 90 410
7010 90 430
7010 90 450
7010 90 470
7010 90 510
7010 90 530
7010 90 550
7010 90 570
շշեր, մինչև 2.5 լ և ավելի նոմինալ ծավալով, խմիչքների և ըմպելիքների համար՝ անգույն և գունավոր ապակուց 10 0
7615 11 000 ճիլոպներ՝ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ և նմանատիպ արտադրանք՝ ալյումինից 0 0
7615 19 ճաշի, խոհանոցային ապրանքներ կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար և դրանց մասերը ալյումինից՝ այլ 0 0
7615 20 000 ալյումինից սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ և նրանց մասերը 0 0
7616 10 000 մեխեր, կոճգամներ, պահունդներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում նշվածներից), պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, ներպտուտակվող կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ և համանման արտադրատեսակներ 0 0
7616 91 000 ալյումինե լարից գործվածք, վանդակաճաղեր, ցանցեր և ցանկապատեր 0 0
7616 99 ալյումինե այլ արտադրատեսակներ՝ այլ 0 0
8517 11 000 անհաղորդալարային լսափողով հեռախոսային ապարատներ՝ հաղորդալարային կապի համար 0 0
8517 19 100 տեսախոսեր 0 0
8517 19 900 այլ՝ հեռախոսային ապարատներ 0 0
8517 21 000 ֆակսիմիլային ապարատներ 0 0
8517 22 000 հեռատպիչներ 0 0
8517 50 100 ապարատներ՝ կրող հաճախականությամբ հաղորդալարային կապի համակարգի համար 0 0
8517 50 900 ապարատներ՝ կապի թվային հաղորդալարային համակարգերի համար 0 0
8517 80 100 տնային խոսափողեր 0 0
8517 80 900 այլ էլեկտրական հեռախոսային կամ հեռագրային սարքեր՝ հաղորդալարային կապի համար 0 0
8517 90 110 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ 0 0
8517 90 190 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների այլ մասեր 0 0
8517 90 820 այլ ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ 0 0
8517 90 880 այլ ապարատների մասեր՝ այլ 0 0
8518 10 200 միկրոֆոններ, որոնք ունեն 300 հերցից մինչև 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ, 10 մմ տրամագիծ և 3 մմ ոչ ավելի բարձրություն՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող 0 0
8518 29 200 բարձրախոսներ 300 հերցից մինչև 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ և 50 մմ ոչ ավելի տրամագիծ ունեցող՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող 0 0
8518 30 200 հեռախոսային հաղորդալարային լսափողեր 0 0
8520 20 000 հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ 0 0
8522 90 510 հեռախոսային ինքնապատասխանիչների էլեկտրոնային մոդուլներ 0 0
8523 11 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ոչ ավելի լայնքով 0 0
8523 12 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ավելի, բայց 6.5 մմ ոչ ավել լայնքով 0 0
8523 13 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 6.5 մմ ավելի լայնքով 0 0
8523 20 մագնիսական սկավառակներ՝ չձայնագրված 0 0
8523 90 000  այլ պատրաստի կրիչներ՝ չձայնագրված 0 0
8524 31 000 սկավառակներ՝ լազերային համակարգերի համար՝ ձայնից և պատկերից տարբերվող երևույթների վերարտադրման համար 0 0
8524 40 մագնիսային ժապավեններ՝ ձայնից և պատկերից զատ երևույթների վերարտադրման համար 0 0
8524 91 000 այլ կրիչներ՝ ձայնից և պատկերից զատ երևույթների վերարտադրման համար 0 0
8525 30  հեռուստախցիկներ 0 0
8525 40 տեսախցիկներ կադր առ կադր պատկերման և տեսագրող խցիկներ, այլ, թվային խցիկներ 0 0
8528 12 900 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում ներկառուցելու համար 0 0
8528 13 000  հեռուստախցային կապի ընդունման ապարատներ՝ սև-սպիտակ կամ այլ մոնոքրոն պատկերման 0 0
8528 30 050 տեսապրոյեկտորներ՝ հարթ դիսպլեյի օգնությամբ աշխատող, ունակ վերարտադրելու հաշվողական մեքենայից ստացվող թվային ինֆորմացիան 0 0
8529 90 400 8525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 և 8527 90 920 ենթաենթադիրքերի սարքերի մասեր 0 0
8543 11 000 իոնային պատվաստման տեղակայանքներ կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրացման համար 0 0
8543 81 000 քարտեր և պիտակներ հատուկ նշագրումով, որոնց գործունեությունը հիմնված է մոտեցման սկզբունքի վրա 0 0
8543 89 այլ էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված և չներառված 0 0
8543 90 100 մոդուլներ և հանգույցներ, կազմված իրար միացված երկու և ավելի մասերից կամ դետալներից՝ օդանավերի գրանցիչների համար քաղաքացիական ավիացիայում    0 0
8543 90 200 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում տեղադրելու համար 0 0
8543 90 300 8543 11 000, 8543 30 200, 8543 89 650 կամ 8543 89 730 ենթաենթադիրքերի սարքերի համար 0 0
8708 99 87018705 ապրանքային դիրքերի շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցների մասեր, պարագաներ՝  այլ 0 0
9006 10 100 նկարող սարքեր՝ օգտագործվող դիմակներ կամ ֆոտոձևանմուշներ պատրաստելու համար 0 0
9006 99 000 ֆոտոխցիկների, ֆոտոբռնկիչների և լամպ բռնկիչների մասեր և պարագաներ՝ այլ 0 0
9403 70 100 կահույք պլաստմասսայե՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 0 0

բ)

8514 10 050 վառարաններ և դիմադրության խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 0 0
8514 20 050 վառարաններ և խցեր գործող ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական կորուստների երևույթների հիմքով՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 0 0
8514 30 110 ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ վառարաններ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 0 0
8514 30 910 այլ վառարաններ և խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 0 0
8514 90 200 8514 10 050, 8514 20 050, 8514 30 110 կամ 8514 30 910 ենթաենթադիրքերի մեքենաների մասեր 0 0
8517 30 000 կոմուտատորներ հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար 0 0
8524 39 100 լազերային կարդացող համակարգերի համար սկավառակներ՝ այլ 0 0
8524 99 100 այլ կրիչներ հրահանգների, տվյալների, ձայնի և պատկերի վերարտադրման համար, ձայնագրված մեքենայական ընթերցման համար մատչելի երկուական տեսքով 0 0
8525 20 910 հաղորդող սարքեր, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող, կապի բջջային ցանցի համար (շարժական հեռախոսներ) 0 0
8525 20 990 այլ հաղորդող ապարատներ՝ իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող 0 0
8527 90 920 դյուրակիր ընդունիչներ` կանչի ազդանշաններ կամ փեյջինգային հաղորդագրություն ընդունելու համար 0 0
8529 10 150 ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար 0 0
8543 89 150 էլեկտրական մեքենաներ՝ թարգմանչի կամ բառարանի ֆունկցիաներով 0 0
8543 89 730 սարքավորումներ` կիսահաղորդչային սարքերի հերմետիզացման համար 0 0
8543 89 790 սարքեր` հաշվողական մեքենաներին և դրանց բլոկներին հնարավորություն ընձեռող աուդիոազդանշաններ մշակելու համար (ձայնային քարտեր) 0 0
9009 11 000 էլեկտրաստատիկ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` սկզբնական պատկերն անմիջականորեն պատճենի վրա վերարտադրելու միջոցով աշխատող (ուղղակի գործընթաց) 0 0
9009 21 000 այլ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ՝ ներկառուցված օպտիկական համակարգով 0 0

 

Հոդված 2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «ա» ենթակետում նշված ապրանքների համար օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ «բ» ենթակետում նշված ապրանքների համար՝ 2007 թվականի հունվարի 1-ից:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2002 թ. հոկտեմբերի 21
      Երևան
    ՀՕ-417-Ն