Համարը 
ՀՕ-482-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.12.30/60(235) Հոդ.1376
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
11.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

հայաստանի հանրապետության

 

 օ ր ե ն ք ը

 

Ընդունված է 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ին

 

«պետական տուրքի մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածի 18-րդ կետում («Գործունեության այլ բնագավառներ»)`

ա) ուժը կորցրած ճանաչել 18.7-րդ ենթակետը.

բ) 18.8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«18.8 Սննդամթերքի արտադրության համար, այդ թվում`

 

- թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին

տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ»

(ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների

և 220890 ծածկագրին դասվող, մինչև 9% սպիրտ պարունակող

այլ սպիրտային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային

սպիրտի արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի
15000-ապատիկի չափով

 

- «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային

անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին

դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող, մինչև 9%

սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրության

համար` տարեկան

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

 

- գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների

արտադրության  համար` տարեկան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

 

- խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրության

համար` տարեկան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

 

- այլ սննդամթերքի արտադրության համար`

տարեկան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2002 թ. դեկտեմբերի 26
Երևան
ՀՕ-482-Ն