Համարը 
ՀՕ-37-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.12.24/62(297) Հոդ.1233
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
18.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.12.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.01.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2003 թվականի նոյեմբերի 18-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի (4 հունիսի 2002 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 121-րդ հոդվածի`

1. 4-րդ մասի 2-րդ պարբերության «վեց» բառը փոխարինել «քսանհինգ» բառով, իսկ 4-րդ պարբերության «մեկ» բառը` «երեք» բառով.

2. 5-րդ մասի`

1) 2-րդ կետի «մեկ» բառը փոխարինել «երեք» բառով.

2) 20-րդ կետի «մեկ տարվա» բառերը փոխարինել «քսանհինգ ամսվա» բառերով.

3) 36-րդ կետի «մեկ տարվա» բառերը փոխարինել «երկու տարվա» բառերով.

4) 37-րդ կետի «ինն» բառը փոխարինել «քսանինն» բառով.

5) 39-րդ կետի «ինն ամսվա» բառերը փոխարինել «երկու տարվա» բառերով.

6) 54-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

3. 6-րդ մասի 8-րդ կետի «երկու» բառը փոխարինել «երեք» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2003 թ. դեկտեմբերի 15
Երևան
ՀՕ-37-Ն