Համարը 
N 755-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.09.06-2021.09.19 Պաշտոնական հրապարակման օրը 15.09.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.09.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.09.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.09.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի N 367-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

N 755-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի N 367-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝

1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի «Հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 367-Լ որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվա
րչապետ

Ս. ՊԱՊԻԿՅԱՆ

 

Երևան


14.09.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված

ՀՀ փոխվարչապետի

N 755-Լ որոշման

 

«Հավելված

ՀՀ փոխվարչապետի

2020 թ. հունիսի 29-ի

N 367-Լ որոշման

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

N

Մասնագիտությունը

Ծածկագիրը` ըստ Կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման

1.

Տնտեսագիտություն

031101.00.6

031101.00.7

2.

Ագրոէկոնոմիկա

031802.00.6

031802.00.7

3.

Հաշվապահություն և հարկային գործ

041101.00.6

041101.00.7

4.

Ֆինանսներ

041201.00.6

041201.00.7

5.

Կառավարում

041301.00.6

041301.00.7

6.

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

041401.00.6

041401.00.7

7.

Ագրոբիզնես

041801.00.6

041801.00.7

8.

Բիզնես վարչարարություն

041802.00.7

9.

Իրավագիտություն

042101.00.6

042101.00.7

10.

Ֆիզիկա

055101.00.6

055101.00.7

11.

Մաթեմատիկա

056101.00.6

056101.00.7

12.

Վիճակագրություն

056201.00.6

056201.00.7

13.

Մեխանիկա

056801.00.6

056801.00.7

14.

Ֆինանսական մաթեմատիկա

056802.00.6

056802.00.7

15.

Ինֆորմատիկա (համակարգչային

գիտություն)

061101.00.6

061101.00.7

16.

Ծրագրային ճարտարագիտություն

061102.00.6

061102.00.7

17.

Համակարգչային

ճարտարագիտություն

061103.00.6

061103.00.7

18.

Տեղեկատվական համակարգեր

061104.00.6

061104.00.7

19.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

061105.00.6

061105.00.7

20.

Ավտոմատացում

071402.00.6

071402.00.7

21.

Ռադիոտեխնիկա և կապ

071403.00.6

071403.00.7

22.

Մեքենաշինություն և նյութերի

մշակում

071502.00.6

071502.00.7

23.

Սարքաշինություն և չափագիտություն

071506.00.6

071506.00.7

24.

Արդյունաբերական

ճարտարագիտություն

071802.00.6

071802.00.7

25.

Շինարարական

ճարտարագիտություն

073201.00.6

073201.00.7

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվա
րչապետ

Ս. Պապիկյան


14.09.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 15 սեպտեմբերի 2021 թվական: